[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Růžena Petrová

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

ruzena.petrova (at) fs.cvut.cz

Member of Council / Central Library

(22 435) 2671
(22 435) 8469

room: B-369, Praha, Jugoslávských partyzánů
room: A1-305i, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Proceeding papers

2011

 • Odhad toku tepla do různých typů půdního prostředí – Petrová, R., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. p. 13-18. ISBN 978-80-01-05041-5.

2010

 • Estimation of Evolution of the Heat Flux into the Soil – Petrová, R., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. 25-31. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Odhad vývoje toku tepla do půdy – Petrová, R., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 10-16. ISBN 978-80-01-04625-8.

2009

 • Termokinetika půdní povrchové vrstvy – Petrová, R., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009, pp. 121-126. ISBN 978-80-01-04353-0.

2008

 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 167-174. ISBN 978-80-7395-077-4.
 • Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech – Petrová, R., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 120-127. ISBN 978-80-01-04765-1.

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1527-1530. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Summary Volume of 16th International Conference on Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 79. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 103-107. ISBN 978-80-01-03747-8.

2005

 • Výukové programy pro podporu experimentální identifikace – Soukup, J. - Petrová, R., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 131-134. ISBN 80-01-03240-X.

2002

 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-7. ISBN 80-7149-452-1.

2001

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2001, pp. 209-216. ISBN 80-238-7812-3.
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-902131-7-0.

1997

 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 229-230.

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 344-349. ISBN 80-7194-050-X.
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., In: Modelling, Identification and Control. Pittsburgh: IASTED, 1996, pp. 278-281. ISBN 0-88986-193-5.
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 215-216.

1995

 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., In: Preprints 10th Conference Process Control 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 29-34.
 • Qualitative Optimization on Matroids – Bíla, J. - Petrová, R., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 203-204.

1994

 • Matroidy v kvalitativním modelování – Bíla, J. - Petrová, R., In: International workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, ISBN 2-87352-017-5.

Software

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., [Software] 2007.

Qualification report

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Hofreiter, M., - Petrová, R. opon., Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

Books, textbooks

2004

 • Identifikace soustav – Soukup, J. - Petrová, R., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-03044-X.
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02885-2.

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. ISBN 80-01-02796-1.

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02033-9.

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01524-6.

Proceedings

2007

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Petrová, R. ed., Zámek Nové Hrady, 2007-06-01/2007-06-03. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007. ISBN 978-80-01-03747-8.

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., Zámek Nečtiny, 2006-06-09/2006-06-11. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Chyský, J. ed., - Petrová, R. ed., Herbertov, Vyšší Brod, 2005-06-03/2005-06-05. Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03240-X.

Organisation of a conference, workshop, exhibition

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. org. - Chyský, J. org., - Petrová, R. org., [Workshop Hosting] 2005.

Other unsorted

2002

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním v Delta transformaci – Petrová, R., Praha: Defense date 2002-03-19. Doctoral Thesis. ČVUT FS, Katedra automatického řízení.