[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Marie Martinásková

Ing. Marie Martinásková, Ph.D.

marie.martinaskova (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2528

room: B1-511, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2005

 • Komunikace v úloze řízení otáček pomocí měničů frekvence a PLC – Kymla, L. - Martinásková, M., Automatizace. 2005, 48(1), 53-54. ISSN 0005-125X.

2002

 • Nejmenší řídicí systémy - programovatelné moduly – Martinásková, M., Automa. 2002, 8(4), 10-12. ISSN 1210-9592.

1999

 • Postavení pneumatiky v automatizaci – Beneš, P. - Martinásková, M., Automa. 1999, 5(7-8), 3-4. ISSN 1210-9592.

1998

 • Automatizace technologických procesů – Martinásková, M. - Šmejkal, L., Technik. 1998, 6(3), 10-11. ISSN 1210-616X.

Proceeding papers

2008

 • Biosimulator Control System for Testing of Knee Joint Replacements – Mezera, M. - Franta, L. - Suchánek, J., - Martinásková, M., In: Machine Tools, Automation and Robotics in Mechanical Engineering. Praha: SMT - Society for Machine Tools, 2008, pp. 165-169. ISBN 978-80-903421-9-4.

2004

 • Podpora automatizovaného návrhu řídicích systémů se zaměřením na PLC typu Modicon – Kymla, L. - Martinásková, M., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 77-85. ISBN 80-7194-662-1.

2002

 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 342-343. ISBN 80-01-02511-X.
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Control of Power and Heating Systems 2002. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002, ISBN 80-7318-074-X.
 • Komunikace na AS-i sběrnici – Pohořálek, V. - Martinásková, M., In: Pragoregula - ELEXPO 2002. Praha: Masarykova akademie, 2002. p. 90-91. ISBN 80-902131-8-9.
 • Komunikace mezi PLC a frekvenčními měniči – Kymla, L. - Martinásková, M., In: Pragoregula - ELEXPO 2002. Praha: Masarykova akademie, 2002. p. 89-90. ISBN 80-902131-8-9.

2001

 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 39. ISBN 80-227-1542-5.
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-902131-7-0.
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., In: MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, pp. 105-112. ISBN 80-85988-58-5.

2000

 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1390-1399. ISBN 80-7194-271-5.
 • Programovatelné automaty ve výuce oboru AŘII na ÚPŘT FS ČVUT – Martinásková, M., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1400-1409. ISBN 80-7194-271-5.

1999

 • Modelling and Control of Distributed Hetergeneous Processes – Bíla, J. - Martinásková, M. - Procházka, V., - Hřivna, Š., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 265.

Books, textbooks

2002

 • Informace a vnitřní struktura vesmíru – Martinásková, M. - Beneš, P., Praha: BEN - technická literatura, 2002.

2001

 • Příklady a návody z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02447-4.

2000

 • Automatizace a automatizační technika – kolektiv - Martinásková, M., Praha: Českomoravská společnost pro automatizaci, 2000. ISBN 80-7226-248-3.

1999

 • Řízení programovatelnými automaty II – Martinásková, M. - Šmejkal, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02096-7.

1998

 • PLC a automatizace I – Martinásková, M. - Šmejkal, L., Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80-86056-25-2.
 • Řízení programovatelnými automaty – Martinásková, M. - Šmejkal, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01766-4.

1996

 • Příklady a úlohy z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Bráza, A. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01545-9.

Other unsorted

2000

 • Řízení dvouparametrového hereditárního procesu s využitím anizochronních modelů – Martinásková, M., Praha: Defense date 2001-03-14. Doctoral Thesis. ČVUT FS, Katedra automatického řízení., 2000