[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Oleg Sivkov

Ing. Oleg Sivkov, Ph.D.

oleg.sivkov (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2737

room: B1-314, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2020

 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.

Proceeding papers

2023

 • Possibilities of Permanent Magnet Synchronous Motor Efficiency Increasing using Flux Weakening Method – Sivkov, O. - Novák, J., - Novák, M., In: 2023 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2023. ISBN 979-8-3503-2274-3.

2021

 • Flux Weakening Control of Permanent Magnet Synchronous Motor with Losses Reduction – Sivkov, O. - Novák, J., In: 2021 XVIII International Scientific Technical Conference Alternating Current Electric Drives (ACED). Moskva: IEEE, 2021. ISBN 978-1-6654-1248-3.

2019

 • Energy Consumption Calculation of an Electric Bus with a Variable or Fixed Gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 2512-2517. ISBN 978-1-7281-4878-6.

2018

 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 83-87. ISBN 978-80-214-5543-6.

2017

 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2017. p. 290-295. ISBN 9781509014125.

2015

 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015). Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2015. pp. 2397-2402. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4799-1762-4.
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the Electrical Drives and Power Electronics (EDPE 2015). Košice: TU Košice, FEI, 2015. pp. 54-59. ISBN 978-1-4673-7376-0.
 • Frekvenční měnič s SiC MOSFET prvky pro vysokofrekvenční – Sivkov, O. - Novák, M., In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. pp. 1-6. ISBN 978-80-02-02592-4.
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 42-46. ISBN 978-80-01-05758-2.

2014

 • Implementation of SiC inverter for high frequency, medium voltage applications – Sivkov, O. - Novák, M., In: 16th Mechatronika 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. p. 477-483. ISBN 978-80-214-4817-9.

2009

 • Porovnání víceúrovňových střídačů s upínácími diodami a plovoucími kondenzátory – Sivkov, O. - Pavelka, J., In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.
 • Realization of five-level Flying Capacitor Inverter – Sivkov, O., In: Poster 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

2008

 • Analysis of Voltage Source Possibilities for Multilevel Inverter – Sivkov, O., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4.
 • Comparison of Two Types of Multilevel Inverters – Sivkov, O., In: Poster 2008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.
 • Analysis of Capacitor Dividers for Multilevel Inverter – Sivkov, O. - Pavelka, J., In: Proceedings of the 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008. Poznaň: PTETiS, 2008. p. 157-164. ISBN 978-1-4244-1741-4.

Prototype, samples

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., [Functional Sample] 2015.
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., [Functional Sample] 2015.

Software

2022

 • Software pro výpočty pohonného řetězce – Novák, M. - Gruber, J. - Sivkov, O., - Janovec, J., [Software] 2022.

Invited unpublished lecture

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klenčí pod Čerchovem: ČVUT, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky. 2016-06-06.