[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Josef Vlček

Ing. Josef Vlček, CSc.

josef.vlcek (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2403

room: A1-204a, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2008

 • Methods for Classification of Tactile Patterns in General position by Helmholt's Equation – Volf, J. - Dvořák, M., - Vlček, J., Journal of Automatization, Mobile Robotics & Intelligent Systems. 2008, 2(4), 59-63. ISSN 1897-8649.

2004

 • Měřící systém pro měření rozložení statických a dynamických tlaků s užitím v bomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., Jemná mechanika a optika. 2004, 49(5), 142-145. ISSN 0447-6441.

2002

 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro užití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., Strojař. 2002, 11(1), 1-5. ISSN 1213-0591.

2001

 • New Types of Pressure Transducers – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Österreichische Ingenieur- und Architekten- Zeitschrift. 2001,(-), 137-140. ISSN 0721-9415.

1997

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1997, 97(62), 556-561. ISSN 0924-4247.

1994

 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., Sensors and Actuators. 1994, 556-561. ISSN 0924-4247.

Proceeding papers

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009, pp. 2278-2281. ISBN 978-963-88410-0-1.
 • Pattern Recognition of Tactile Image in General Position by Helmholtz's Equation – Volf, J. - Dvořák, M., - Vlček, J., In: Proceedings of the 13-th WMSCI. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Sistemics, 2009. p. 98-102. IIIS. ISBN 978-1-934272-62-6.
 • Pattern Recognition of Tactile Images in General Position by Discriminatory Analysis – Volf, J. - Vlček, J. - Šmucr, O., - Neděla, R., In: Proceedings of the 13-th WMSCI. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Sistemics, 2009. p. 94-97. IIIS. ISBN 978-1-934272-62-6.

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 85-86. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 40-42. ISBN 978-80-01-04765-1.

2007

 • Methods for Classification of Tactile Patterns in General Position by Helmholtz's Equation – Volf, J. - Dvořák, M., - Vlček, J., In: Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Measurement and Control in Robotics. Warszawa: Przemyslowvy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2007, pp. 92-100. ISBN 83-921728-7-6.
 • Integrated Hydrogenerator Development - as Actuator for Robotics – Valenta, M. - Valenta, J. - Talácko, J. - Volf, J. - Vlček, J., - Andrlík, V., In: Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Measurement and Control in Robotics. Warszawa: Przemyslowvy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2007, pp. 226-229. ISBN 83-921728-7-6.
 • Gait Locomotion Analysing System for Relevant Measurement Pressure Cognition – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, P., In: Proceeding ISHF. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, 2007. pp. 155-160. ISBN 978-972-735-145-9.
 • Transducer as Watchdog Alarm for Physiological Harmful Pressures Levels Determination – Volf, J. - Papežová, S. - Vasko, S. - Novák, M., - Vlček, J., In: Proceeding ISHF. Lisbon: Faculdade de Motricidade Humana, 2007. pp. 143-148. ISBN 978-972-735-145-9.

2006

 • Investigation For Timber Barking Robotized System Performance – Volf, J. - Vlček, J., In: IMEKO - XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Rio de Janeiro: IMEKO, 2006. pp. ..
 • Orthopaedic Investigation System For Medical Non-Invasive Diagnostics – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Novák, P., In: IMEKO - XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Rio de Janeiro: IMEKO, 2006, pp. 120-123.
 • The Piezoelectric Tactile Sensor For Static Force Measurement – Volf, J. - Vlček, J., - Šemnický, T., In: IMEKO - XVIII World Congress and IV Brazilian Congress of Metrology. Rio de Janeiro: IMEKO, 2006. pp. 142-145.
 • Plantrograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P., - Papežová, S., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 37-41. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • The New Piezoelectric Tactile Sensor for Force Measurement – Volf, J. - Vlček, J., - Šemnický, T., In: ISMCR - International Symposium on Measurement and Control in Robotics. ???: Royal Belgian Society for Surgery, 2005,
 • Taktilní čidla s využitím piezoefektu – Volf, J. - Vlček, J., - Šemnický, T., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 41-46. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Snímač tlaku pro obuv – Volf, J. - Papežová, S., - Vlček, J., In: Mezinárodní odborný seminář kateder zabezpečujících výuku elektrotechnických předmětů na neelektrických fakultách. Ostrava: VŠB-TUO, 2004, pp. 88-92. ISBN 80-248-0619-3.
 • Timber Barking Robot Design - Control Problems – Volf, J. - Vlček, J., In: International Symposium on Measurement, Control, and Robotics. Houston, Texas: Clear Lake Council of Technical Societies, 2004. pp. E12-E15.
 • Systém pro měření rozložení statických a dynamických interakcí člověka s okolím – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Experimental Stress Analysis 2004. Plzeň: Škoda Výzkum, 2004, pp. 301-304. ISBN 80-239-2964-X.

2003

 • Transducer for Extreme Pressures Differentiation – Volf, J. - Papežová, S., - Vlček, J., In: Measurement and Control in Robotics ISMCR 03-IMEKO TC17. Madrid: Instituto de automatica industrial, 2003, pp. 111-114. ISBN 84-607-9693-0.
 • Sensors to Improve Timber Barking-Robot Intelligent Behaviour – Volf, J. - Vlček, J., In: XVIIth IMEKO WORLD CONGRESS "Metrology in the 3rd Millennium" - Proceedings. Dubrovnik: IMEKO, 2003, pp. -. ISBN 953-7124-00-2.
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., In: Abstracts of 20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Gyor: Széchenyi István University of Applied Sciences, 2003, pp. 126-127. ISBN 963-9058-20-3.
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., In: SCI 2003. Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2003, pp. -.
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku a jeho využití v biomechanice – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., In: SEKEL 2003. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2003, pp. -. ISBN 80-8069-225-4.

2002

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Soukup, J. - Bauerová, D. - Papežová, S., - Vlček, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 740-741. ISBN 80-01-02511-X.
 • Transducer for Measurement Pressure Distribution – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2002, pp. 101-106. ISBN 980-07-8150-1.
 • Application of Pressure Sensitive Rubber in Human and Technologic Stabilometry – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: Experimental Stress Analysis. Praha: Asociace strojních inženýrů, 2002, pp. 273-276. ISBN 80-01-02547-0.
 • Transducer-Acting Pressure Projection Into the Base – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: ISMCR'02. Bourges: ENSI, 2002,
 • Transducer Acting Pressure and Determining the Balance Centre – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S. - Otáhal, J., - Novák, P., In: 19th Danubia-Adria Symposiumon Experimental Methods in Solid Mechanics-Abstracts. Warsaw University of Technology, 2002, pp. 114-115.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J. - Otáhal, J. - Novák, P., - Holý, S., In: DIAGO 2002. Sborník konference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, ISBN 80-248-0045-4.

2001

 • Optimization of Sensitivity of Flat Pressure Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Experimental Stress Analysis 2001. Praha: Institut teoretické a aplikované mechaniky, 2001, pp. 341-343. ISBN 80-86246-09-4.
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 816-817. ISBN 80-01-02335-4.
 • Quality Subcortical Layers Determination-For Timber Barking Robot – Volf, J. - Vlček, J., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 575. ISBN 980-07-7555-2.
 • New Piezoelectric Tactile Sensors for Robotics – Volf, J. - Vlček, J., In: World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 596. ISBN 980-07-7555-2.
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Sensors and Their Applications XI/ISMCR 2001. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2001, ISBN 0-7503-0821-4.
 • Optimalizace citlivosti plošného tlakového snímače – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Experimentální Analýza Napětí 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 2001, pp. 341-344. ISBN 80-86246-09-4.
 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., In: Workshop 2001 DS - sborník. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2001, pp. 312-313. ISBN 80-01-02433-4.
 • Optimization of Pressure Areal Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 535. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 816-817. ISBN 80-01-02229-3.
 • Měření kontaktních tlaků s následným zpracováním dat – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Skelet 2000 - sborník. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000, pp. 56-57. ISBN 80-86317-05-6.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Measurement – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 544. ISBN 80-01-02229-3.
 • Contact Pressure Measurement in Biomechanics – Štěrba, P. - Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 522. ISBN 80-01-02229-3.
 • Matrix Areal Pressure Transducer-Construction and Testing – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Book of Abstracts. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000. pp. 273-274. ISBN 87-89935-51-9.
 • Flexible Transducer for Biomechanical Purposes and Processing Software – Volf, J. - Štěrba, P. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., In: Eurosensors XIV: Proceedings. Lyngby: MIC - Mikroelektronic Centre, 2000, pp. 491-494. ISBN 87-89935-50-0.
 • Tests for Robotized Workplace Project by Timber Barking – Vlček, J. - Volf, J., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000. pp. 227-230. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 147-151. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexible Areal Transducer for Paraplegics – Volf, J. - Vlček, J. - Holý, S., - Papežová, S., In: IMEKO 2000. Vienna: Austrian Society for Measurement and Automation, 2000, pp. 207. ISBN 3-901888-03-9.
 • Flexibilní snímač pro využití v biomechanice – Volf, J. - Vlček, J. - Štěrba, P., - Papežová, S., In: SEKEL 2000. Praha: Masarykova akademie, 2000. pp. 105-109. ISBN 80-01-02242-0.
 • Konstrukce a testování maticového plošného snímače tlaku – Volf, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Vlček, J., In: XII. DIDMATTECH'99. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2000, pp. 148-151. ISBN 80-8050-283-8.

1999

 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Significance of Hybrid Method for Assessment of Reliability and Durability in Engineering Sciences. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1999, pp. 73-76. ISBN 80-86246-02-7.
 • Testing and Calibration of Pressure Areal Transducer for Biomechanical Purposes – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 237-240. ISBN 4-907764-09-X.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Practical Tests – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 153-157. ISBN 4-907764-09-X.
 • New Piezoelectric Tactile Sensors – Volf, J. - Vlček, J., In: XV.World Congress IMEKO. Osaka: IMEKO, 1999, pp. 35-40. ISBN 4-907764-09-X.
 • Using of Pressure Distribution on Sole Transducer in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D., - Popelák, B., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 336.
 • Piezoelektric Tactile Sensor for Measurement of Static Force – Volf, J. - Vlček, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 130.

1998

 • Maticový dynamický snímač tlaku s vodivým elastomerem – Papežová, S. - Vlček, J., - Volf, J., In: 11. DIDMATTECH 98. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998, pp. 135-138.
 • Dynamic Pressure Transducer with Piezoelectric Sensor – Volf, J. - Vlček, J., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 221-222.
 • Maticový dynamický snímač rozložení tlaku pro biochemické aplikace – Volf, J. - Papežová, S. - Vlček, J., - Holý, S., In: Sekel 98. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 1998, pp. 37-40.
 • Tactile Transducer for Pressure Distribution in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Papežová, S., - Vlček, J., In: ISMCR 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998, pp. 417-421. ISBN 80-01-01814-8.
 • Piesoelectric Tactile Sensor – Volf, J. - Vlček, J., In: ISMCR 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1998. pp. 77-82. ISBN 80-01-01814-8.
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 843-844.
 • Matrix Dynamic Pressure Transducer with Conductive Elastomer – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., In: Danubia-Adria, Proceedings of the 15th Symposium. Forli: Serinar s.p.a, 1998, pp. 177-178.

1997

 • Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: 14th Imeko World Congress. Tampere: Finish Society of Automation, 1997. pp. 176-180. ISBN 952-5183-03-3.
 • Using of Transducers for Pressure Distribution Measurements in Biomedicine – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 319-322.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J., - Vlček, J., In: 14th Symposium Danubia-Adria on Experimental Methods in Solid Mechanics. Extended Summaries. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 1997, pp. 41-42.
 • New Soil Pressure Transducer Applied in Geomechanics – Holý, S. - Volf, J. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L., - Vlček, J., In: Experimental Stress Analysis - EAN 97. Olomouc: Laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR, 1997, pp. 257-259.
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1051-1052.
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 79-80.

1996

 • Application of Conductive Rubber Layer for Pressure Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Skořepová, J., - Anger, L., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 917-918.
 • Using of Tactile Transducer for Pressure Distribution Measurement on Sole – Volf, J. - Holý, S., - Vlček, J., In: Eurosensors X. Leuven: Katolieke Universiteit, 1996, pp. 1173-1176.

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 551-552.

????

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., In: neuvedeno. p. 178-180., ????

Patents, utility designs, industrial designs

2012

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Patent CZ 303035. 2012-01-25.

2010

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., Czechia. Patent CZ 301717. 2010-04-22.

2009

 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., Czechia. Utility Model CZ 19725. 2009-06-15.
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., Czechia. Utility Model Application., 2009
 • Zařízení na snímání taktilní informace – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J., - Trinkl, A., Czechia. Utility Model Application., 2009

2008

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Utility Model CZ 18265. 2008-02-11.

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Patent Application. 2007-11-26.
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., Czechia. Utility Model Application. 2007-11-26.

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czechia. Patent CZ 295655. 2005-07-21.

2004

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J., - Papežová, S., Czechia. Utility Model CZ 13964., 2004

Prototype, samples

2010

 • Plantograf V09 – Volf, J. - Novák, M. - Vlček, J. - Trinkl, A. - Neděla, R., - Novák, P., [Prototype] 2010.

2009

 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., [Prototype] 2009.

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., [Prototype] 2008.
 • Plošné elektrody – Vlček, J. - Novák, M. - Volf, J., - Neděla, R., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Plantograf V07 – Volf, J. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J. - Šťastný, J. - Neděla, R., - Trinkl, A., [Prototype] 2007.

2006

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Šťastný, J., [Prototype] 2006.
 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., [Prototype] 2006.

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Vlček, J., [Prototype] 2005.
 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Šťastný, J., - Papežová, S., [Prototype] 2005.
 • Plantograf V05 – Volf, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Holý, S., - Novák, P., [Prototype] 2005.

2004

 • Integrovaný hydrogenerátor – Andrlík, V. - Vlček, J., [Functional Sample] 2004.

Report

1996

 • Znalecký posudek o příčinách poruch čerpadel typu 150-GFHU 335.75 LU-01 instalovaných v čerpací stanici Soudný potok-Vlhlavský rybník – Vlček, J., [Technical Report] 1996.

1995

 • Neinvazivní diagnostika rozložení tlaku na ploše chodidla – Volf, J. - Holý, S. - Kunzová, D. - Obrazová, H., - Vlček, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • Technická pomoc a spolupráce při řešení systému zkoušení DA (dieselagregátů) a motorů – Vlček, J. - Uhlíř, I., [Technical Report] 1994.

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., [Technical Report] 1993.
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., [Technical Report] 1993.
 • Návrh elektrické části projektu metanolového hospodářství Lanžhot – Vlček, J., [Technical Report] 1993.

Books, textbooks

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03730-0.

1994

 • Bezpečnost práce s elektrickým zařízením – Vlček, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.