[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Lukáš Novák

Ing. Lukáš Novák, Ph.D.

lukas.novak (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2570

room: B1-316, Dejvice


Timetable and consultation hours

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Journal papers

2020

 • Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení k nabíjení/vybíjení akumulátorových baterií velkým proudem – Chyský, J. - Novák, L., ELEKTRO. 2020, 30(3), 50-51. ISSN 1210-0889.
 • Data from long time testing of 18650 Lithium polymer batteries – Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Data in Brief. 2020, 29 1-7. ISSN 2352-3409.

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.

Proceeding papers

2019

 • Vývoj pohonu městského elektrobusu – Novák, J. - Chyský, J. - Novák, M., - Novák, L., In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. IVC17_1-IVC17_8. ISBN 978-80-02-02860-4.

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Mendel 2016 22nd International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. pp. 187-192. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-5365-4.

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 101-104. ISBN 978-80-01-05758-2.
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 24-27. ISBN 978-80-01-05758-2.

2013

 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 36-39. ISBN 978-80-01-05257-0.

2009

 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of The 8th Electromotion Conference, EPE Chapter "Electric Drives". Lille: HEI Graduate School, 2009. pp. 184-189. ISBN 978-1-4244-5150-0.

2008

 • Úsporné polohové servo s nízkými požadavky na dynamiku – Novák, L., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 12-15. ISBN 978-80-01-04765-1.

2007

 • Lokální zastavení kontinuálne se pohybujícího dopravníku – Novák, L., In: Sborník příspěvků ze setkání SEKEL 2007 s Principia Cybernetica 2007. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. pp. 173-175. ISBN 978-80-01-03804-8.
 • Pájecí zařízení pro SMT – Uhlíř, I. - Novák, L., - Novák, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007. pp. 29-32. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Požadavky na obvody nouzového vypnutí a prostředky k jejich naplnění – Novák, L., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007. pp. 13-16. ISBN 978-80-01-03747-8.

2003

 • Laboratory Exercises for "Automatic Control Instrumentation" – Chyský, J. - Novák, L., - Bauerová, D., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf
 • Possibilities of Accuracy Increasing in Angular Velocity Measurement for Diagnosis Method from Running Roughness of Combustion Engines – Čambál, M. - Novák, L. - Uhlíř, I., - Miffek, K., In: Sborník referátů z XIII. mezinárodního symposia MOTOR SYMPO 2003. Praha: Česká strojnická společnost, 2003, pp. 212-221. ISBN 80-02-01561-4.
 • Errors Measurement Analysis of Piston Engine Running Roughness – Čambál, M. - Novák, L. - Uhlíř, I., - Miffek, K., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

2002

 • Experimental Method for Measuring of Instant Angular Velocity – Novák, L. - Uhlíř, I., - Miffek, K., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 796-797. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Defects Evaluation on Piston Combustion Engines by Using of Instant Angular Speed – Novák, L., In: KOKA 2001. Brno: Vojenská akademie, 2001, pp. 241-246. ISBN 80-85960-27-3.
 • Dynamic Measurement of an Instant Angular Acceleration – Uhlíř, I. - Novák, L., - Miffek, K., In: ICPR - 16 Summaries: 16th International Conference on Production Research. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, ISBN 80-02-01438-3.
 • Measurement of an Instantaneous Angular Speed of a Piston Engine Crankshaft – Novák, L. - Uhlíř, I., - Miffek, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 660-661. ISBN 80-01-02335-4.
 • Measurement of an Instantaneous Angular Speed of a Piston Engine Crankshaft – Novák, L. - Uhlíř, I., - Miffek, K., In: Workshop 2001 - Seznam posterových informací. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 24.
 • Running Rougness Measurement - Tools for Development and Diagnostic – Takáts, M. - Uhlíř, I., - Novák, L., In: 23rd CIMAC Congress Proceedings. Frankfurt am Main: CIMAC, 2001, pp. 1340-1348.

2000

 • Analýza úhlové rychlosti otáčení klikového hřídele – Takáts, M. - Uhlíř, I. - Novák, L., - Miffek, K., In: KOKA 2000. Žilina: Žilinská univerzita, 2000. pp. 105-110. ISBN 80-7100-736-6.

1999

 • Sledování a registrace tepelných toků – Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999. pp. 132-134.
 • Regulace výkonu agregátů ohledem na požadavky kogenerace – Chyský, J. - Novák, L., - Uhlíř, I., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 128-131.
 • Regulace dieselagregátu pro paralelní kogenerační režim – Novák, L. - Uhlíř, I., - Chyský, J., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 123-127.
 • Průběžná diagnostika nerovnoměrnosti otáčení pístových spalovacích motorů – Uhlíř, I. - Novák, L., - Chyský, J., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999, pp. 118-122.
 • Kogenerační elektrárna Bali – Uhlíř, I. - Chyský, J., - Novák, L., In: Kogenerace s pístovými motory. Praha: Masarykova akademie, 1999. pp. 113-117.

1998

 • Control System Art-K214 for Diesel-and Gas-Cogeneration Power Station – Uhlíř, I. - Buřič, P. - Chyský, J., - Novák, L., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 681-682.

1997

 • Microcomputer System for Controlling Diesel Engine Power Plant in Bali-Nirvana-Resort – Uhlíř, I. - Chyský, J., - Novák, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 827-828.

Prototype, samples

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., [Functional Sample] 2007.
 • Pájecí zařízení pro SMT s inertními parami – Uhlíř, I. - Novák, M., - Novák, L., [Functional Sample] 2007.

Report

2017

 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Process Engineering, 2017. Report no. 06/VaV-ZP/2017.

2013

 • Polohová synchronizace výrobních mechanizmů potravinářského stroje – Novák, L., [Research Report] 2013. Report no. 1301.

1994

 • Studie vyvedení výkonu ostrova Kos - Řecko – Novák, L., [Research Report] 1994.

Qualification report

2003

 • Bezdemontážní diagnostika spalovacích motorů z vyhodnocení průběhu okamžité úhlové rychlosti klikového hřídele – Novák, L., Praha: Defense date 2004-01-28. PhD Thesis. ČVUT v Praze., 2003

Books, textbooks

2017

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., 2 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2017. ISBN 978-80-01-06097-1.

2010

 • Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů – Novák, M. - Chyský, J. - Uhlíř, I., - Novák, L., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2010. ISBN 978-80-01-04659-3.

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03730-0.

2002

 • Elektronické prvky a obvody ve strojírenství – Novák, L. - Papežová, S., - Uhlíř, I., Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02503-9.

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998.