[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Languages

CZ   / EN  

Magazines

KONČELÍKOVÁ, E.:
Innsbruck NELLE Conference. V: Newsletter. 5, č.3 (1994), s. 4. ISSN 1210-096

PAVLINCOVÁ, E.:
Activity Report. V: Newsletter. 5, č.2 (1994), s. 4-6. ISSN 1210-0196

DVOŘÁKOVÁ, J. - PAVLINCOVÁ, E.:
Introduction to Simple Presentations. V: Newsletter 8 č.2 (1997), s.24-30. ISSN 1210-0196

KONČELÍKOVÁ, E. - MIKULOVÁ, I. - PAVLINCOVÁ, E.:
ESP Course in Kočovce, Slovakia. V: Newsletter 8, č.1 (1997), s.17. ISSN 1210-0196

DVOŘÁKOVÁ,J. - PAVLINCOVÁ,E.:
3rd Slovak ESP Conference ESP Challenges! V: ATECR Newsletter.9, č.3 (1998) s.48-49. ISSN 1210-0196

PAVLINCOVÁ, E.:
Membership Fees 1999. V: ATECR Newsletter. 9, č.3 (1998) s.86. ISSN 1210-0196

PAVLINCOVÁ, E.:
Financial Report 1996, 1997. V: ATECR Newsletter. 9, č.3 (1998) s.7-8. ISSN 1210-0196

DVOŘÁKOVÁ, J. - PAVLINCOVÁ, E.:
IATEFL - TEA-ESP SIGs Pre-Conference Event. V: ATECR Newsletter. 10, č.2 (1999) s.53-54. ISSN 1210-0196

DVOŘÁKOVÁ, J. - KYBICOVÁ, H. - MIKULOVÁ, I. - LAURICH, P. - JIRKŮ, D.:
LSP teaching at Czech and European Technical Universities. V: ATECR Newsletter. 10, č.3 (1999) s.45 - 59. ISSN 1210-0196

PAVLINCOVÁ, E. - NOVÁKOVÁ, E.:
The 7th International IATEFL Poland Conference. V: ATECR Newsletter. 9, č.3 (1998) s.30-31. ISSN 1210-0196

DVOŘÁKOVÁ, J. - PAVLINCOVÁ, E.:
Technical Presentations Step by Step. (Invited Lecture). Praha, AUA ČR. 1998-09-18. V: Alternatives 98 - Sborník. Praha: AUA ČR. 1999 s.49 - 53. ISBN 80-238-4878-X

DVOŘÁKOVÁ, J. - PAVLINCOVÁ, E.:
How technical Do You Have to Be to Teach Technical Presentations. (Invited Lecture). Slovensko, Trnava, Britská rada Slovensko. 1998-06-18. V: Challenges, Bratislava, Britská rada. 1999. s.56 - 64. ISBN 80-227-1243-4

WEBEROVÁ, B. - KUŽELOVÁ, B. - KYBICOVÁ, H.:
English for Medical Students. 2.vydání. Karolinum 1999 - 128 stran, 21 obr. ISBN 80-7184-732-1

JIROVSKÁ, D.:
L´enseignement du français, langue du spécialité, a l´Université technique de Prague. V: LSP Forum 99´ Sborník. Praha: AUA ČR, 2000, díl 1, str.179-80. ISBN 80-238-5677-4.

KOMMOVÁ,J.:
Čeština v současné komunikaci.V: ToP, 1997