[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Languages

CZ   / EN  

Lectures

DVOŘÁKOVÁ, J. - JIRKŮ, D.:
Introduction to Simple Presentations. Multiple Choice Prague 95 : Praha, 22.09 .1995. Asociace učitelů angličtiny České republiky - Praha, ČVUT FS, katedra jazyků - Praha, UK PF, katedra jazyků - Praha: CZ - Praha : 1995 - 20 s.

DVOŘÁKOVÁ, J., PAVLINCOVÁ, E.:
Introduction to Simple Presentations. Bucharest 1996

VACHKOVÁ, Marie - KOMMOVÁ, Jaroslava:
Fachwortschätze im allgemeinen Deutsch- Tschechischen Wörterbuch. In Vachková (Ed.). Zur Problematik der bilingualen Lexikographie. Symposion zur bilingualen Lexikographie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, DeskTop, 2008.

SCHUSOVÁ Michaela:
The enigma of making mistakes – speaking pattern, Praha 9. 9. 2014, 1. LF UK Praha, Ústav dejin lékarství a cizích jazyku