[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

První ročník

Informace pro 1. ročník

Zásady organizace výuky cizích jazyků na FS ČVUT jsou uvedeny v Bílé knize v odkazu Volitelné předměty - Ústav jazyků.
 

Stručné shrnutí zásad

Během bakalářského studia máte povinnost složit jednu zkoušku z cizího jazyka, tzv. bakalářskou zkoušku. Doporučujeme tuto zkoušku dělat z jazyka, který ovládáte nejlépe. Organizačně je zkouška připojena v Bílé knize k 2. ročníku. Zkoušku můžete skládat v kterémkoli ročníku bakalářského studia. Doporučujeme si zkoušku nepřihlašovat hned v 1. semestru a prostudovat si předem pečlivě požadavky ke zkoušce (na webových stránkách Ústavu jazyků, v odkazu ke stažení) a připravovat se na zkoušku ve volitelných kurzech příslušného jazyka. Zkouška odpovídá znalostem po absolvování kurzu "jazyk - pokročilí".
 
Jestliže vaše znalosti neodpovídají požadavkům, které umožňují navštěvovat kurz „jazyk – pokročilí“, Ústav jazyků důrazně doporučuje přípravu v ostatních volitelných kurzech na nižší úrovni. Osnovy kurzů jsou uvedeny v Bílé knize - Volitelné předměty - Ústav jazyků.
 

Na základě zkušeností Ústav jazyků doporučuje zapsat:

Maturanti z gymnázií                      kurzy xP *(P - pokročilí) - 2 semestry studia
Maturanti z průmyslových škol     kurzy xV + xP *(V - kurzy vyšší střední, P - kurzy pokročilí ) - 4 semestry studia
 
* x - zkratka pro příslušný cizí jazyk
A – angličtina, N – němčina, F – francouzština, R – ruština, Š – španělština – (ze španělského jazyka budou otevřeny pouze kurzy začátečníci a nižší střední). V případě, že by student chtěl skládat zkoušku k bakalářskému studiu ze španělštiny, je třeba řešit získání zápočtu z kurzu „španělština – pokročilí“ individuálně s vedoucí Ústavu jazyků).


Zkouška z jazyka má dvě části: písemnou a ústní.
 

Kódy předmětů bakalářských zkoušek

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
ZBAN 2041061 Angličtina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
UACJ 2041067 Český jazyk (UA - Ukrajina) ZK 130B [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBCZ 2041066 Čeština - bakalářská zkouška ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBFR 2041063 Francouzština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBNE 2041062 Němčina - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBRU 2041065 Ruština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZBSP 2041064 Španělština - bakalářská zkouška Z,ZK 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]

 

Uznávané certifikáty a státní zkoušky

Studenti, kteří složili mezinárodně uznávaný certifikát nebo státní zkoušku z cizího jazyka, skládají pouze ústní část z odborného jazyka. Kódy jednotlivých kurzů (předmětů) naleznete v Bílé knize - volitelné předměty.
 

Rozvrh hodin

naleznete zde. Vyberete kurz, který by se vám hodil do rozvrhu. Do rozvrhu se zapíšete a potom v případě potřeby (nevyhovuje-li vám čas konání kurzu) si s vyučujícím domluvíte konkrétní konzultace.
 

Zápis do rozvrhu

Nejdříve si zvolený předmět zapíšete na studijním oddělení a po jeho schválení referentkou si předmět sami vložíte do svého elektronického rozvrhu ( KOS - komponenta studium ) na základě přiděleného přístupového jména a hesla ( DUPS heslo).
 

Požadavky ke zkouškám

obdržíte v sekretariátu našeho Ústavu jazyků a na webových stránkách Ústavu jazyků před zahájením výuky.
Kromě povinného kurzu jazyka k bakalářské zkoušce mají všichni studenti FS možnost navštěvovat další volitelný předmět – cizí jazyk: angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu, španělštinu. Tyto jazyky jsou vyučovány ve 4 úrovních ( začátečníci, nižší střední, vyšší střední, pokročilí ), španělština pouze na úrovni začátečníci a nižší střední.
Sama výuka začíná okamžitě prvním dnem semestru !