[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Projekty

Od července 2012 do roku 2014 spolupracoval Ústav jazyků na realizaci projektu:

Název projektu:
Projekt OPPA "Inovace bakalářského studijního programu strojírenství" (IBSPS) CZ.2.17/3.1.00/34107

Řešitelé:
PhDr. Ilona Šimice, Nina Ayub

 

Ústav se zúcastnil grantové souteže Fondu rozvoje vysokých škol na rok 2005.

Název projektu:
Vybavení učebny pro nácvik prezentací studentů a doktorandů v Ústavu jazyků FS CVUT.

Řešitelé:
Mgr. Vítková, Mgr. Kommová

 

V rámci sekce německého jazyka Ústavu jazyku FS ČVUT spolupracuje Mgr. J. Kommová na grantech Grantové agentury ČR a Grantové agentury UK získané Ústavem germánských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a to na projektech:
Velký německo-český všeobecný slovník (GAČR 2001 – 2003 projekt c. 201456, od r. 2003 c. 405/03/1452)
Německo-českých terminologických databázích (GAUK 203252)
Německo-český terminologický slovník – chemie (pro nakladatelství Karolinum)
Německo-český terminologický slovník- matematika
Německo-český slovník pro historiky a archiváře (Česko-německý fond budoucnosti)