[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Přednášky

DVOŘÁKOVÁ, J. - JIRKŮ, D.:
Introduction to Simple Presentations. Multiple Choice Prague 95 : Praha, 22.09 .1995. Asociace učitelů angličtiny České republiky - Praha, ČVUT FS, katedra jazyků - Praha, UK PF, katedra jazyků - Praha: CZ - Praha : 1995 - 20 s.


DVOŘÁKOVÁ, J., PAVLINCOVÁ, E.:
Introduction to Simple Presentations. Bucharest 1996


VACHKOVÁ, Marie - KOMMOVÁ, Jaroslava:
Fachwortschätze im allgemeinen Deutsch- Tschechischen Wörterbuch. In Vachková (Ed.). Zur Problematik der bilingualen Lexikographie. Symposion zur bilingualen Lexikographie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, DeskTop, 2008.


SCHUSOVÁ Michaela:
The enigma of making mistakes – speaking pattern, Praha 9. 9. 2014, 1. LF UK Praha, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků.


SCHUSOVÁ Michaela:

Emphasizing of communicative competence / Focus - Students of Technical Sciences - Konference: Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince), Poděbrady, 21.-22.6.2016


SCHUSOVÁ Michaela:

Výuka cizího jazyka technicky zaměřených studentů s dyslexií v rámci edukace na Strojní fakultě ČVUT - spoluautor: Mgr. Kalinová Zuzana - XVIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc 14. - 15.3.2017

SCHUSOVÁ Michaela:
English Language Teaching for Specific Purposes with Focus on Technical Sciences Students
Elenite, Bulharsko, 4. – 8. září 2017

SCHUSOVÁ Michaela:
Students with Learning Disabilities at the CTU,
Elenite, Bulharsko, 23. - 27. srpna 2018