[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav jazyků

CZ   / EN  

Erasmus

Čeština začátečníci – pro studenty programu Erasmus

Přípravný kurz němčiny pro studijní pobyty Erasmus

Čeština začátečníci – pro studenty programu Erasmus

13 dvouhodinových lekcí v zimním semestru, 13 dvouhodinových lekcí v letním semestru
 

Zimní semestr

Gramatika:

 • vyjádrení souhlasu a nesouhlasu,
 • otázka,
 • císla 0 - 10,
 • slovesa být a dělat,
 • casování rozumět, mluvit, vědět, vidět,
 • zápor,
 • budoucí čas,
 • císla 11 – 100,
 • slovesa mít rád, císt, pít, jíst,
 • další císlovky 100 – 1000,
 • 1.p.sg - adjektiva tvrdá a měkká.

Konverzační okruhy:

 • Pozdravy
 • Telefonní dialogy
 • Představování
 • Adresa
 • Orientace
 • Jídlo a pití
 • V restauraci

Letí semestr: 

Gramatika:

 • přivl. zájmena můj, moje
 • 1. a 4. p. adjektiv
 • 2. stupeň adjektiv
 • slovesa jmenovat se, pracovat, studovat
 • určování času
 • řadové číslovky
 • modální slovesa
 • minulý čas
 • slovesa znát, vědět, umět
 • předložky v, na, u
 • 6. pád sg. substantiv

Konverzační okruhy:

 • Moje rodina
 • Jaký kdo je?
 • Kdy je to? Kdy se sejdeme?
 • Co rádi deláte?
 • Slavní Ceši a Cešky
 • Co jsi delal vcera?
 • Kde jsi byl/a?
 • Kde jsi byl na dovolené?

Odborná část:

 • materiály
 • nástroje
 • jednoduchý popis
 • Zahraniční studenti programu ERASMUS mohou také navštěvovat další jazykové kurzy.
   

Kódy předmětů zimní semestr

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
CZZS E046119 Czech Language for Beginners I. Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]

Kódy předmětů letní semestr

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
CZZS E046119 Czech Language for Beginners I. Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
CZLS E046120 Czech for Beginners II. Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
 

Kontaktní osoba:

Mgr. Eliška Vítková

(22 435) 7570

místnost: B-311, Karlovo náměstí

Přípravný kurz němčiny pro studijní pobyty Erasmus

Ústav jazyků Fakulty strojní ve spolupráci s Odborem zahraničních vztahů rektorátu ČVUT pořádá kurz Příprava na studium v zahraničí s výukou v němčině pro studenty, kteří mají zájem o studijní pobyt v rámci programu Erasmus na univerzitách v Německu, Rakousku popř. Švýcarsku. (přihláška)

Kurz je rozvržen do dvou semestrů, 13 dvouhodinových lekcí 1x týdně,
Jde o placený kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání v ceně 1000 Kč za semestr.
Konání kurzu: viz leták

Obsah kurzu:

 • zvládnutí gramatiky odborného jazyka
 • porozumění odbornému textu na ukázkách konkrétních textů z odborného tisku
 • základy diskuze a argumentace nutné pro aktivní zapojení do výuky v zahraničí

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslava Kommová

(22 435) 7218

místnost: B-312, Karlovo náměstí