[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní cvičení – Fyzika II.

Základní pokynyKaždý student je povinen před měřením vypracovat písemnou domácí přípravu na danou úlohu (body 1-7 protokolu z měření) a mít i odpovídající fyzikální znalosti. K absolvované úloze musí být po měření vypracován úplný protokol z měření.

Protokol je nutno odevzdat spolu s podepsanými naměřenými hodnotami do 7 dnů od naměření úlohy, jinak bude hodnocen 0 body.

Podmínky udělní zápočtu z předmětu FYZIKA 2
 

 • naměření všech harmonogramem předepsaných laboratorních úloh a absolvování testu
 • zisk minimálního průměrného počtu bodů: 3
 • zisk minimálního počtu bodů z testu: 3
 • Do průměru se započítávají všechna hodnocení během semestru, tedy z  protokolů i z  domácí přípravy, resp. nepřipravenosti.
   
   
 • ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT DO 17.6. 2022

   

Harmonogram měření lichý kroužek
Harmonogram měření sudý kroužek

(harmonogram+sylabus pro tisk ke stažení zde)
Harmonogram přesunů výuky.

Razítko ke stažení zde.

Formulář naměřených hodnot ke stažení zde.


 
Seznam laboratorních úloh
12.2 Stanovení elektrického odporu můstkovou metodou pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_12_23n.jpg
12.3 Stanovení elektrického odporu substituční metodou pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_12_23n.jpg

14.1 Měření intenzity zvuku Rayleighovou destičkou

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_1.jpg
14.2 Určení modulu pružnosti v tahu z rychlosti zvuku pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_2.jpg
14.3 Určení vlnové délky akustické vlny pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_3.jpg
15.1 Rezonanční obvod pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_15_1.jpg
16.1 Voltampérová charakteristika vodiče a termistoru pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_16_1.jpg
17.1 Hysterezní smyčka pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_17_1.jpg
18.1 Mapování magnetického pole pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_1.jpg
18.2 Studium elektromagnetické indukce pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_2.jpg
20.2 Měření měrného náboje elektronu
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2.jpgpracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2b.jpg
21.1 Měření ohniskových vzdáleností tenkých a tlustých čoček Besslevou a Abbeovou metodou
 
Besselova metoda
Abbeova metoda

21.2 Stanovení ohniskové vzdálenosti tenké rozptylky
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_21_1.jpg
22.1 Měření vlnových délek Michelsonovým interferometrem pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_1.jpg  pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_1b.jpg
22.5 Měření difrakce světla (ohybem) na mřížce pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5a.jpgpracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5b.jpg
22.6 Studium ohybových a interferenčních jevů
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_6_.jpg
25.1 Studium spekter rentgenového záření pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_25_1.jpg
26.1 Měření konduktivity a koncentrace nosičů v polovodičích pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_26_1.jpg
26.2 Franckův-Hertzův pokus
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_26_2.jpg
26.3 Stefan-Boltzmannův zákon vyzařování
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_26_3.jpg
27.1 Stanovení aktivity zářiče alfa ionizační komorou pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_1.jpg
27.4 Náhodný charakter jaderného záření pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_4.jpg
27.5 Studium absorpce záření gama pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_5.jpg
27.6 Měření spekter záření gama pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_6.jpg
27.7 Studium záření gama
Návod k úloze
Karta úlohy
 
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_7.jpg