[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

Laboratorní cvičení – Fyzika II.

Základní pokynyKaždý student je povinen před měřením vypracovat písemnou domácí přípravu na danou úlohu (body 1-7 protokolu z měření) a mít i odpovídající fyzikální znalosti. K absolvované úloze musí být po měření vypracován úplný protokol z měření.

Protokol je nutno odevzdat spolu s podepsanými naměřenými hodnotami do 7 dnů od naměření úlohy, jinak bude hodnocen 0 body.

Podmínky udělní zápočtu z předmětu FYZIKA 2
 

  • naměření všech harmonogramem předepsaných laboratorních úloh
  • zisk minimálního průměrného počtu bodů: 3
  • Do průměru se započítávají všechna hodnocení během semestru, tedy z  protokolů i z  domácí přípravy, resp. nepřipravenosti.
     
     
  • ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT DO 19.6. 2020


     

Harmonogram měření (harmonogram+sylabus pro tisk ke stažení zde)
Harmonogram přesunů výuky.

Razítko ke stažení zde.

Formulář naměřených hodnot ke stažení zde.


 
Seznam laboratorních úloh
12.2 Stanovení elektrického odporu můstkovou metodou  
12.3 Stanovení elektrického odporu substituční metodou  

14.1 Měření intenzity zvuku Rayleighovou destičkou

pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_1.jpg
14.2 Určení modulu pružnosti v tahu z rychlosti zvuku pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_2.jpg
14.3 Určení vlnové délky akustické vlny pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_14_3.jpg
15.1 Rezonanční obvod pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_15_1.jpg
16.1 Voltampérová charakteristika vodiče a termistoru pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_16_1.jpg
17.1 Hysterezní smyčka pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_17_1.jpg
18.1 Mapování magnetického pole pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_1.jpg
18.2 Studium elektromagnetické indukce pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_18_2.jpg
20.2 Měření měrného náboje elektronu
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2.jpgpracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_20_2b.jpg
21.1 Měření ohniskových vzdáleností tenkých a tlustých čoček Besslevou a Abbeovou metodou
 
Besselova metoda
Abbeova metoda

21.2 Stanovení ohniskové vzdálenosti tenké rozptylky
pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_21_1.jpg
22.1 Měření vlnových délek Michelsonovým interferometrem pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_1.jpg  pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_1b.jpg
22.5 Měření difrakce světla (ohybem) na mřížce pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5a.jpgpracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_22_5b.jpg
25.1 Studium spekter rentgenového záření pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_25_1.jpg
26.1 Měření konduktivity a koncentrace nosičů v polovodičích  
27.1 Stanovení aktivity zářiče alfa ionizační komorou pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_1.jpg
27.4 Náhodný charakter jaderného záření pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_4.jpg
27.5 Studium absorpce záření gama pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_5.jpg
27.6 Měření spekter záření gama pracoviste/12102/lab_fyzikaII/u_27_6.jpg