[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Lidé

Ing. Vít Sháněl

Ing. Vít Sháněl

Vit.Shanel (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

místnost: B1-620, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Composite Absorber in Collision Simulations of a Bus – Sháněl, V. - Španiel, M., Mecca online - Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2017, 15(1), 1-5. ISSN 1804-9338.

2015

 • Ballistic Impact Experiments and Numerical Modelling of Parts of Sandwich Armor – Sháněl, V. - Španiel, M., Applied Mechanics and Materials. 2015, 751 211-216. ISSN 1662-7482.

2014

 • Development of composite energy absorber – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bogomolov, S., - Sháněl, V., Procedia Engineering. 2014, 96(96), 392-399. ISSN 1877-7058.
 • JAVA APPLICATION FOR SPRINGBACK ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES – Padovec, Z. - Sháněl, V. - Růžička, M., - Dolejš, N., Advances in Engineering Software. 2014, 72 77-84. ISSN 0965-9978.

2013

 • Vývoj kompozitních deforačních členů pro dopravní prostředky – Hloušek, A. - Kulíšek, V. - Sháněl, V., - Růžička, M., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2013,(19), 24-29. ISSN 1801-9315.

Stať ve sborníku

2017

 • Vývoj metodiky pro zvýšení bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče – Sháněl, V. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Kuželka, J., In: Požární ochrana 2017 ABSTRAKTY. Sborník přednášek XXVI. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s., 2017. p. 78. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-188-0.
 • Experimental and numerical determination of Riffle Barrel properties – Doubrava, K. - Sháněl, V. - Fumfera, J. - Růžička, M., - Steinbauer, P., In: 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 603-606. ISBN 978-80-553-3167-6.

2016

 • APPLICATION AND DEVELOPMENT OF NUMERICAL MODELS IN BALLISTICS – Sháněl, V. - Španiel, M., - Doubrava, K., In: Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 506-509. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

2015

 • NONLINEAR MATERIAL MODELS WITH MUTUALLY INTERACTING DISSIPATIVE PROCESSES – Sháněl, V., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Ballistic impact experiments and modelling of sandwich armor for numerical simulations – Sháněl, V. - Španiel, M., In: Procedia Engineering. Vilnius: Elsevier, 2014. p. 230-237. ISSN 1877-7058.
 • Numerické modelování průstřelů částí sendvičového štítu balistické ochrany a jeho experimentální zkoušky – Španiel, M. - Sháněl, V., In: Výpočty Konstrukcí Metodou Konečných Prvků. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2014. pp. 44-49. ISBN 978-80-261-0445-2.
 • Extended Thermo-Mechanical Model for NiTi-based Shape Memory Alloys with Plasticity – Sháněl, V., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014, CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.
 • Extended thermomechanical model for NiTi-based shape memory alloys with plasticity – Sháněl, V. - Ben Zineb, T., - Plešek, J., In: Book of Extended Abstracts, 30th conference with international participation Computational Mechanics 2014. Plzeň: University of West Bohemia, 2014, pp. 123-124. ISBN 978-80-261-0429-2.

2013

 • Ballistic impact experiments and modelling of sandwich armor for numerical simulations – Sháněl, V. - Španiel, M., In: The 37th National Conference on Theoretical and Applied Mechanics (37th-NCTAM) and The 1st International Conference on Mechanics (1st ICM). 2013. pp. 66.
 • PROJECTILE IMPACT MODELS OF COMPOSITE PLATES FOR NUMERICAL SIMULATIONS – Sháněl, V. - Španiel, M., In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
 • Experimental Testing of the Composite Energy Absorber – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: Key Engineering Materials and Computer Science II. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2013. pp. 320-324. Advanced Materials Research. ISSN 1022-6680. ISBN 978-3-03785-727-4.
 • EXPERIMENTAL AND NUMERICAL TESTING OF THE COMPOSITE PART - VLNOVEC – Sháněl, V. - Kulíšek, V. - Růžička, M. - Pavlata, P., - Zeman, A., In: 15th International Scientific Conference Applied Mechanics 2013, Proceedings of extended abstract. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-2978-4.

2012

 • Numerical Implementation of the Shape Memory Alloy Model – Sháněl, V. - Plešek, J., In: 15th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012,
 • Numerical Implementation of the Shape Memory Alloy Model – Sháněl, V. - Plešek, J., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012,
 • Volumetric fiber fraction gradient influence on the springback angle of composite plates – Růžička, M. - Padovec, Z., - Sháněl, V., In: 16th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05186-3.
 • Experimental testing of the composite part - vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.
 • Volumetric fiber fraction gradient influence on the springback angle of composite plates – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sháněl, V., In: 28th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2012- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2012. pp. 1-2. ISBN 978-80-261-0157-4.

Software

2016

 • Automatický generátor MKP modelu absorbéru nárazu – Sháněl, V. - Španiel, M., [Software] 2016.

2013

 • Kalibrátor BB modelu – Sháněl, V. - Moravec, M., - Bouda, T., [Software] 2013.

2012

 • Spingback – Padovec, Z. - Sháněl, V., - Růžička, M., [Software] 2012.

Zpráva

2016

 • Namáhání hlavně pušky během střelby – Doubrava, K. - Sháněl, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2016. Report no. 12105/16/52.

2015

 • Posouzení vlivu deformačního členu při simulacích nárazu autobusu s osobním automobilem – Sháněl, V. - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/22.
 • Metodika numerické simulace penetrace keramiky projektilem – Sháněl, V. - Španiel, M., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/ 21.
 • Stanovení namáhání ochraného krytu vodní nádrže pod kolejovým vozidlem – Kuželka, J. - Sháněl, V., [Research Report] 2015. Report no. 12105/2015/01.

2014

 • Balistický model kevlarového terče – Sháněl, V. - Španiel, M., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/16.
 • Komplexní model balistické ochrany sedačky pilota vrtulníku – Sháněl, V. - Španiel, M., [Research Report] 2014. Report no. 12105/2014/18.

2012

 • Numerické simulace kompozitového dílu vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] 2012. Report no. 12105/2012/34.
 • Popis funkčního vzorku demonstrátoru deformačního členu – Sháněl, V. - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/57.
 • Numerické simulace průstřelu kompozitové desky – Sháněl, V. - Španiel, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/55.
 • Experimentální zkoušky kompozitového dílu vlnovec - etapa 2 – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/56.
 • Experimentální zkoušky kompozitového dílu vlnovec – Sháněl, V. - Kulíšek, V., - Růžička, M., [Research Report] Praha: FSI ČVUT, 2012. Report no. 12105/2012/05.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2018

 • Kompozitové absorbéry pro pohlcování energie nárazu vozidel – Růžička, M. - Schmidová, N. - Zámečníková, T. - Vašíček, M. - Kulíšek, V. - Sháněl, V. - Bogomolov, S., - Pavlata, P., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku - odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2018-11-13.

2015

 • Kompozity jako balistická ochrana – Sháněl, V. - Španiel, M., [Unpublished Lecture] Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra mechaniky. 2015-09-01.
 • Vývoj balistické ochrany – Sháněl, V. - Španiel, M., [Unpublished Lecture] Ústav fyziky materíalů AV ČR, v.v.i.. 2015-02-03.

2012

 • ANALÝZA ZPĚTNÉHO ODPRUŽENÍ ÚHLOVÝCH PROFILŮ Z KOMPOZITŮ S TERMOPLASTICKOU MATRICÍ – Padovec, Z. - Růžička, M. - Chlup, H. - Dvořák, M. - Sháněl, V., - Stavrovský, V., [Unpublished Lecture] Česká společnost pro mechaniku, Odborná skupina Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí. 2012-11-21.