[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Lidé

Vedoucí odboru

Kateřina Märzová

Ing. Kateřina Märzová

katerina.marzova (zavináč) fs.cvut.cz

místnost: A2-533, Dejvice

Michael Valášek

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

michael.valasek (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / Fakulta strojní
vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní
mimořádný člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(22 435) 7361

místnost: A2-159, Dejvice


Zaměstnanci

Kateřina Märzová

Ing. Kateřina Märzová

katerina.marzova (zavináč) fs.cvut.cz

místnost: A2-533, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2021

  • Feature selection and uncertainty analysis for bubbling fluidized bed oxy-fuel combustion data – Märzová, K. - Bukovský, I., Processes. 2021, 9(10), ISSN 2227-9717.

Stať ve sborníku

2023

  • A HONU-BASED FEATURE SELECTION WRAPPER APPROACH FOR TIME SERIES FORECASTING – Märzová, K. - Bukovský, I., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 41-44. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
  • COMPARING STANDALONE AND MULTIPLE POLYNOMIAL NEURAL UNITS FOR OXY FUEL COMBUSTION: AN ADVANCED FEATURE SELECTION APPROACH – Budík, O. - Dvořák, M. - Märzová, K., - Bukovský, I., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 7-10. ISBN 978-80-01-07185-4.
  • A Survey on the Ability of Different Types of Neural Units to Capture Dynamic Patterns in Data – Märzová, K. - Bukovský, I., In: 32ndWORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2023. p. 25-28. ISBN 978-80-01-07185-4.

2022

  • Model Reference Adaptive Control for Active Vibration Damping System – Märzová, K. - Neusser, Z., - Bukovský, I., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 30-33. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.

2021

  • Study of Utilization of a Novel Feature Selection and Uncertainty Analysis Method for Dynamic Systems – Märzová, K. - Bukovský, I., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 39-42. ISBN 978-80-01-06909-7.

2020

  • Studie shlukové analýzy pro klasifikaci frekvenčních spekter kompozitových struktur – Märzová, K. - Steinbauer, P., - Bukovský, I., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 55-58. ISBN 978-80-01-06791-8.

Prototyp, funkční vzorek

2022

  • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K. - Ledr, J. - Mariani, J. - Kolařík, R. - Uher, J., - Loos, J., [Functional Sample] 2022.

Software

2023

  • Automatická skladová buňka pro manipulaci s materiálem – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P., - Märzová, K., [Software] 2023.

Zpráva

2022

  • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2022 – Pelikán, J. - Nečas, M. - Bastl, P. - Märzová, K., - Ledr, J., [Research Report] 2022.