[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Lidé

Vedoucí odboru

Jan Pařez

Ing. Jan Pařez

jan.parez (zavináč) fs.cvut.cz

420721337656

místnost: A-331, Praha, Jugoslávských partyzánů
místnost: A2-532b, Dejvice

Michael Valášek

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

michael.valasek (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
vedoucí / simulace, optimalizace a měření / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
vedoucí / odbor mechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
vedoucí / centrum leteckého a kosmického výzkumu / Fakulta strojní
vedoucí / oddělení průmyslové výroby a automatizace / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
zástupce vedoucího / ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní
mimořádný člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen sněmu / Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

(22 435) 7361

místnost: A2-159, Dejvice


Zaměstnanci

Jan Pařez

Ing. Jan Pařez

jan.parez (zavináč) fs.cvut.cz

420721337656

místnost: A-331, Praha, Jugoslávských partyzánů
místnost: A2-532b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Prediction of Temperature Field Distribution in a Gas Turbine Using Higher Order Neural Network – Pařez, J. - Kovář, P., - Tater, A., Acta Polytechnica. 2023, 63(6), 430-438. ISSN 1805-2363.
 • Influence of geometrical design on the cooling process of double annular turbine section – Pařez, J. - Tater, A. - Kovář, P. - Mačák, P., - Vampola, T., International Journal of Engine Research. 2023, 2023 ISSN 1468-0874.

2022

 • Experimental and Numerical Study of Natural Convection in 3D Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Tater, A. - Polanský, J., - Vampola, T., EPJ Web of Conferences. 2022, 264(1), ISSN 2100-014X.

2021

 • Heat Transfer in Double Annular due to Natural Convection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1190(2021), ISSN 1757-899X.

Stať ve sborníku

2024

 • Prediction of non-stationary deformation of gas turbine using machine learning approach coupling between cfd and fem model – Pařez, J. - Vampola, T., In: Engineering Mechanics 2024: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2024. p. 226-229. 1st edition. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-6235-9.

2023

 • Method for Numerical Coupling Between CFD and FEM for Transient and Steady-state Analysis of Aero Engine Applications – Pařez, J. - Vampola, T., In: 33rd Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2023. p. 49-52. 1. ISBN 978-80-01-07267-7.
 • About the appropriate neural network size for the engineering applications – Kovář, P. - Tater, A. - Pařez, J., - Fürst, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 91-94. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • On prediction of non-uniform temperature fields in heat analysis of aero engines using machine learning approach – Pařez, J. - Kovář, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2023. Plzeň: University of West Bohemia, 2023. p. 155-158. ISBN 978-80-261-1177-1.
 • Modelling of Temperature Field Distribution on Single Annular Using Higher Order Neural Network – Pařez, J. - Kovář, P., - Tater, A., In: Book of Abstracts 18th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2023. p. 18. ISBN 978-80-86246-66-6.
 • Development and Application of a 3D FEM Model for Rotor Thermal Bow Prediction – Pařez, J. - Kovář, P., In: 24th International Scientific Conference APPLIED MECHANICS 2023 BOOK OF ABSTRACTS. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2023. p. 93-96. ISBN 978-80-227-5294-7.
 • Investigation of Temperature Fields During Turboprop Engine Cooling – Pařez, J. - Tater, A. - Kovář, P. - Polanský, J., - Vampola, T., In: 15th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics. The European Turbomachinery Society, 2023. p. 1-11. ISSN 2410-4833.
 • Prediction of Rotor Thermal Bow Using 3D Finite Element Model – Pařez, J. - Kovář, P., In: Engineering Mechanics 2023: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2023. p. 191-194. First edition. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-84-0.

2022

 • Analysis of Thermomechanical Load of GT Turbine – Pařez, J. - Vampola, T., In: EAN 2021 - 59th International Scientific Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Praha: CTU. Faculty of Civil Engineering, 2022. p. 167-172. ISBN 978-80-01-06885-4.
 • Sensitivity Analysis of Thermodynamical Parameters on the Thermal Bowed Rotor Using 2D Finite Element Mode – Pařez, J. - Kovář, P., - Vampola, T., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 103-106. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • Numerical 1D Stiffness Matrix Model of Thermal Bowed Rotor – Pařez, J. - Vampola, T., In: 30th Workshop of Applied Mechanics. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. p. 39-42. 1. ISBN 978-80-01-07078-9.
 • Total pressure distribution of labyrinth seal investigation – Čížek, M. - Pařez, J., In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 81-84. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-86246-51-2.
 • Influence of Thermo-mechanical Deformation on the Labyrinth Seals Efficiency – Pařez, J. - Čížek, M., - Vampola, T., In: ENGINEERING MECHANICS 2022. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2022. p. 305-308. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-48-2.
 • Labyrinth seal air flow investigation and measurement device introduction – Čížek, M. - Pařez, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 22-29. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.
 • Thermomechanical Loading Analysis of GT Turbine – Pařez, J. - Vampola, T., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 167-172. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Experimental and Numerical Study of Natural Convection in 3D Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Tater, A. - Polanský, J., - Vampola, T., In: Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2021. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní, 2021.
 • Natural Convection in Double Horizontal Annulus – Pařez, J. - Polanský, J., - Vampola, T., In: 29th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2021. p. 49-52. ISBN 978-80-01-06909-7.
 • Heat Transfer in Doble Annular due to Natural Covection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021. p. 31. 1178. ISSN 1757-899X.

2020

 • Thermo-Mechanical Modeling of Generator Turbine – Pařez, J. - Vampola, T., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 80-83. ISBN 978-80-01-06791-8.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Labyrinth seal spindle – Pařez, J. - Vampola, T. - Čížek, M., - Rohan, P., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Experimental stand for heat transfer measurement in double annulus – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., [Functional Sample] 2021.

Software

2023

 • 3D FEM for Rotor Thermal Bow Calculation – Pařez, J., [Software] 2023.

2022

 • 2D FEM for Rotor Thermal Bow Calculation – Pařez, J., [Software] 2022.
 • 1D FEM for Rotor Thermal Bow Calculation – Pařez, J., [Software] 2022.

2020

 • 1D Thermodynamical Model of Gas Turbine Engine – Pařez, J., [Software] 2020.

Kvalifikační zpráva

2020

 • Metodika predikce termomechanické únavy kola generátorové turbíny – Pařez, J. - Klesa, J., - Běhal, J. opon., Defense date 2020-09-01. Master Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2023

 • Jet Engine for Future – Hydrogen Perspective – Pařez, J., [Invited unpublished scientific lecture] Letiště Praha: 16. ročník Mezinárodní Aviation Safety & Security, Letiště Praha, a. s.. 2023-11-23.