[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Master's

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, rezervované téma
 • Shell and tube heat exchanger design - více
  3909T012 - Procesní technika, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Míchání v technologii výroby vodou ředitelných nátěrových disperzí - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Dispergace v technologiích výroby částicových nanokompozitů a nátěrových systémů - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie výroby moderních nátěrových systémů - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Tokové vlastnosti nátěrových hmot - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • CFD simulace procesů probíhajících v míchaných reaktorech - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro hnětení a homogenizaci visko-elastických hmot - více
  3909T012 - Procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro zpracování plynných emisí na bio-produkty a biopaliva - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Biorafinerie - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Pyrolýzní jednotka pro zpracování odpadů - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Utěsňování hřídelů tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky deskového fotobioreaktoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • CFD simulace přestupu tepla v míchané nádobě - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace usazování v nádrži pro chov ryb - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace toku taveniny extrudérem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • CFD Simulace toku kolagenní hmoty - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Simulace vytlačování kolagenní hmoty - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Analýza toku taveniny extrudérem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Analýza toku viskoelastické látky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Effect of the injection molding process parameters on the product quality - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of microwave dryer - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Flow analysis of viscoelastic material - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vliv parametrů procesu vstřikování na kvalitu produktu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Analysis of samples spatial distribution during drying process - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • CFD Simulation of collagen matter extrusion - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh mikrovlnné sušárny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Přestup tepla při dvoufázovém toku porézním materiálem v biofiltru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hmotově-energetická bilance pecní linky pro výpal lehkého kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Porovnání kontinuálního a pulzujícího průtoku v paralelních systémech - více
  3909T012 - Procesní technika, Rudolf Žitný, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP