[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Master's

Diplomové práce pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“, obor „Procesní technika“.

Magisterské

 • Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • CFD simulace hydrodynamických podmínek v deskovém fotobioreaktoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Technologie separace mikrořas z kultivačního média - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Technicko-ekonomická studie technologie zpracování emisního CO2 v konceptu biorafinerie - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Separace vody z proudu vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Nečistoty ve filtrační vložce - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření ve fotobioreaktoru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace usazování malých částic - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, téma k dispozici
 • Tepelná analýza požárního uzávěru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Karel Petera, rezervované téma
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Design of extruder for L profile production - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Spray Dryer for gluten free powder production - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Production of ceramic aggregates in rotary furnace - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření tepelné vodivosti materiálů na základě oscilační metody - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Přestup tepla v cilindro-kónickém fermentačním tanku - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Sušení v mikrovlnném poli, sušárna s mikrovlnným ohřevem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Pasterizační stanice pro pasterizaci ovocných šťáv a dření s přímým ohmickým ohřevem - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Vliv deformace na elektrické vlastnosti biopolymeru - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Zařízení pro mechanické testování vzorků (bio)polymeru (creep + relaxace) - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Rozpad bublin a kapek v turbulentním proudění - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Adsorpční separace vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Suspendace v mechanicky míchané nádobě - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Čerpací charakteristiky míchadel - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Návrh linky pro suchou metanizaci - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, rezervované téma
 • Kryogenická separace vzduchu - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Ekonomika provozu procesních linek - více
  N071TPRI - Procesní inženýrství, Radek Šulc, téma k dispozici
 • CFD simulace hydrodynamických podmínek v deskovém fotobioreaktoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Návrh aeračního elementu pro deskový fotobioreaktor - více
  3909T012 - Procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Technologie separace mikrořas z kultivačního média - více
  3909T012 - Procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Revezrně osmotická jednotka pro výrobu pitné vody - více
  3909T012 - Procesní technika, Pavel Ditl, téma k dispozici
 • Přirozená konvekce v průmyslových aparátech - více
  3909T012 - Procesní technika, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Tomografie - více
  3909T012 - Procesní technika, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Technicko-ekonomická studie technologie zpracování emisního CO2 v konceptu biorafinerie - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Experimentální testování polymerních membrán pro separaci CO2 z emisních plynů. - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Návrh kontejnerové technologie pro konverzi emisního CO2 na metanol - více
  3909T012 - Procesní technika, Lukáš Krátký, rezervované téma
 • Měření LDA/PDA v jedno a vícefázovém systému - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování vícefázového proudění - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Modelování obtékání lopatky míchadla - více
  3909T012 - Procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Frakční krystalizace výluhů odprašků z aglomerační linky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Zpracování odprašků z aglomerační linky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Návrh míchacího systému pro čistění a úpravu vod - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Měření příkonů míchadel při napouštění/vypouštění nádoby - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Optimalizace vodou hnaného ejektoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Experimentální zařízení pro měření rychlostního, koncentračního a teplotního profilu v suspenzi proudící v trubce - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakového zařízení - více
  3909T012 - Procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Separace vody z proudu vzduchu - více
  3909T012 - Procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Nečistoty ve filtrační vložce - více
  3909T012 - Procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření ve fotobioreaktoru - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, rezervované téma
 • CFD simulace usazování malých částic - více
  3909T012 - Procesní technika, Karel Petera, rezervované téma
 • Design of extruder for L profile production - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Zařízení pro extruzi směsi kovového prášku s polymerem - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vývoj zařízení a technologie k prodloužení údržnosti zpracovaného ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Využití pulzního elektrického pole (PEF) k urychlení sušení ovoce a zeleniny - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Návrh extrudéru pro výrobu L profilu - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rotační pec pro výrobu keramického kameniva - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rozprašovací sušárny pro bezlepkovou mouku - více
  3909T012 - Procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Výměníky tepla pro počítače - více
  3909T012 - Procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Volné téma z oblasti projektování, bilancování a ekonomiky - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Vliv deformace na elektrické vlastnosti biopolymeru - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrické vlastnosti potravin - více
  3909T012 - Procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos tepla a hmoty plyn – kapalina v probublávaných kontaktorech - více
  3909T012 - Procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP