[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Process Engineering

CZ   / EN  

Bachelor's

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Tomografie - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Modelování a bilanční systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření a regulace ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Diagnostika aparátů a procesů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Odparky, krystalizátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Var - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Konstrukce a použití teplotních čidel pro průmyslová měření - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vzduchové výměníky tepla a konstrukce měřicí trati - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Kapalinové výměníky tepla a návrh měřicí trati - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Výrobník sycených nápojů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Linka na výrobu akumulátorů - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Sedimentační testy - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Bilancování systému v MS Excel - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Náraz do vodní hladiny - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Měření koncentrace částic v plynu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace s ohledem na interakce mezi tělesem a tekutinou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování šíření světelného záření - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Statické vs. dynamické metody - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Podobnostní metody měření přestupu tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Aerodynamické a tepelné vlastnosti 3D tištěných tepelných výměníků - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Optimalizační algoritmy pro procesní techniku - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Tepelné trubice - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Pasivní chlazení - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Chlazení zařízení ve vakuu - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Vícefázové výměníky tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Laboratorní perličkový mlýn pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Tenkovrstvé fotoreaktory pro odstraňování antibiotikových reziduí z odpadních vod - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém průmyslu či v dalších průmyslových odvětvích - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Obecné volné téma - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Automatický zakladač lahví v technologii recyklace použitého kuchyňského oleje - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Aplikace pro výpočet pevnosti tlakových nádob - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv dynamiky změny hladiny kapaliny na příkon míchadla v míchané nádobě - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Procesní charakteristiky hydrodynamicky optimalizovaných míchadel - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Senzor pro měření tokových vlastností látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modeling of dissolved oxygen in fish tank - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Statické vs. dynamické metody - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Řízení teploty Li-ion baterií - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2022-09-25 (03:45)