[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Bachelor's

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Odparky, krystalyzátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Extruze vláken - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Reologie práškových kovů s polymerním pojivem - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudér - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Vstřikování plastů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Tokové vlastnosti tavenin polymerů - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Nové postupy v pivovarnictví - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Možnosti využití odpadů z potravinářských a gastro provozů - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrických vlastností potravinářských látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Způsoby a postupy elektrického ohřevu potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Elektrický ohřev potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Moderní postupy výroby bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh tvarově složitých míchadel vyrobených technologií 3D tisku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Model rotační pece - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Jednotka chlazení produktu extruzní linky - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of polymer melts - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Individuální téma z oblasti potravinářského průmyslu či pivovarnictví - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh zařízení pro pasterizaci potravin s využitím přímého ohmického ohřevu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP