[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

Bachelor's

Bakalářské práce pro studijní program „Teoretický základ strojního inženýrství“.

Bakalářské práce pro studijní program „Strojírenství", obor "Energetika a procesní technika“.

Bakalářské

 • Aerace kultivačních systému pro produkci biomasy 3. generace - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Efektivní metody separace mikrořas z kultivačního média - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Promíchávání kultivačního média v deskovém fotobioreaktoru - více
  2301R000 - bez oboru, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Odparky, krystalizátory a přestup tepla při varu a míchání. - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Diagnostika aparátů a procesů - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Měření a řízení experimentů ve zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Modelování a bilanční systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Martin Dostál, téma k dispozici
 • Vícerotorová míchací zařízení pro farmaceutický a kosmetický průmysl - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Míchání kapalin a zkapalněných plynů v kulových nádobách - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Vysokotlaké trysky pro automatické hasební systémy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Energetický model mletí vláknité biomasy - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zřízení pro separaci kalů v technologii čištění odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Technologie a zařízení pro čištění upotřebeného kuchyňského oleje (UCO) - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro separaci submikronových částic z plynu - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti plastických trhavin z hlediska jejich zpracování - více
  2301R000 - bez oboru, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce chemického reaktoru pro technologie záchytu a zpracování emisního CO2 - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Hygienický konstrukční návrh procesního zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Modelování charakteristik separace CO2 z emisních plynů pomocí membránových procesů. - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Zásady navrhování svarových spojů tlakových aparátů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Moderní trendy utěsňování pohyblivých částí procesních zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce fotobioreaktoru s tenkou vrstvou kultivačního média - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Modelování energetické náročnosti rozpojování odpadů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Experimentální analýza energetické náročnosti mletí odpadů - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Provozní charakteristiky laboratorního fotobioreaktoru - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Provozní charakteristiky laboratorního fermentoru - více
  2301R000 - bez oboru, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Optimalizace míchadla pro využití při úpravách a čištění vod ve vodárenství - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv výšky hladiny v nádobě na příkon míchadla v míchacím zařízení - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Vliv tvaru a velikosti vstupní trysky ejektoru na účinnost ejektoru - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém či jiném zpracovatelském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Moderní metody měření základních veličin v procesních zařízeních - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Zahušťovací zařízení v technologii čištění různých druhů odpadních vod - více
  2301R000 - bez oboru, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Hydraulický ráz - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Měření koncentrace prachu - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Sedimentační testy - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Bilancování systému v MS Excel - více
  2301R000 - bez oboru, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • CFD simulace s ohledem na interakce mezi tělesem a tekutinou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování šíření světelného záření - více
  2301R000 - bez oboru, Karel Petera, téma k dispozici
 • Chlazení pohonu důlní lokomotivy - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Výroba nanoprášků - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Nové technologie uchovávání potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Extrudér cévních náhrad - více
  2301R000 - bez oboru, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Měření radiativního tepelného toku - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Podobnostní metody měření přestupu tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Čištění a sanitace strojních zařízení v potravinářském průmyslu - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Konstrukce formy pro výrobu konzumovatelných kelímků na teplé/studené nápoje - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hygienický design strojů pro potravinářský a farmaceutický průmysl - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrických vlastností biomateriálů - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Design zařízení pro přímý odporový ohřev ovocných dření - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Moderní technologie pro výrobu bezpečných potravin - více
  2301R000 - bez oboru, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Biotechnologie v potravinářství - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Čištění bioplynu a výroba biometanu - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • CNG a LNG a jejich využití - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Kryogenní separace CO2 ze spalin - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Průtočné baterie - více
  2301R000 - bez oboru, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Chlazení zařízení ve vakuu - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Pasivní chlazení - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Tepelné trubice - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Optimalizační algoritmy pro procesní techniku - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Vícefázové výměníky tepla - více
  2301R000 - bez oboru, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Aerace kultivačních systému pro produkci biomasy 3. generace - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Efektivní metody separace mikrořas z kultivačního média - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Vojtěch Bělohlav, téma k dispozici
 • Míchání kapalin v kulových nádobách - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Zařízení pro míchání a homogenizaci moderních UHPC betonových směsí - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Perličkový mlýn pro dezintegraci mikro řas z technologií zachytávání a zpracování CO2 - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti suspenzí mikrořas - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Tomáš Jirout, téma k dispozici
 • Návrh konstrukce fotobioreaktoru s tenkou vrstvou kultivačního média - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Experimentální analýza energetické náročnosti mletí odpadů - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Lukáš Krátký, téma k dispozici
 • Měření krouticího momentu na hřídeli míchadla - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Míchání dvou nemísitelných kapalin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Bohuš Kysela, téma k dispozici
 • Analýza cen zařízení a linek v potravinářském, chemickém, farmaceutickém či jiném zpracovatelském průmyslu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Reologické vlastnosti látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jiří Moravec, téma k dispozici
 • Filtrace vzduchu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Michal Netušil, téma k dispozici
 • Přestup tepla skrz složenou stěnu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Modelování distribuce světelného záření - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Vliv geometrie a materiálových vlastností na pohyb částic krmiva v nádržích pro chov ryb - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Optimalizace přenosu tepla mezi proudem tekutiny a teplosměnnou plochou - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Karel Petera, téma k dispozici
 • Měření vlastností partikulárních látek - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Viskoelastické vlastnosti kolagenu - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Rheology of viscoelastic material - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Measurement of particle paramaters - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jan Skočilas, téma k dispozici
 • Výměníky tepla v PC technice - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Měření radiativního tepelného toku - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Statické vs. dynamické metody - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Stanislav Solnař, téma k dispozici
 • Měření výkonových parametrů laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Individuální téma z oblasti potravinářského průmyslu či pivovarnictví - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Návrh stanice pro čištění a sanitaci laboratorní rozprašovací sušárny - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Měření elektrické vodivosti tuhých potravin - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Jaromír Štancl, téma k dispozici
 • Hydrodynamika a přenos hmoty v náplňové koloně - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Přenos tepla plyn - kapalina v probublávané koloně - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Radek Šulc, téma k dispozici
 • Řízení teploty Li-ion baterií - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Stanovení investičních a provozních nákladů procesních zařízení - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Viktor Vajc, téma k dispozici
 • Možnosti úpravy koncentrace a homogenizace kolagenní hmoty - více
  2302R042 - Energetika a procesní technika, Rudolf Žitný, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12118/temata_ZP