[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ/EN

Department of Process Engineering

People

Ing. Viktor Vajc

Ing. Viktor Vajc

Viktor.Vajc (at) fs.cvut.cz

(22 435) 2715

room: G2-146, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS20/119/OHK2/2T/12  
  Přenosové jevy ve vícefázových systémech – Vajc, V. (2020-2021)

Journal papers

2021

 • Pool Boiling Performance of Water and Self-Rewetting Fluids on Hybrid Functionalized Aluminum Surfaces – Može, M. - Vajc, V. - Zupančič, M. - Šulc, R., - Golobič, I., Processes. 2021, 9(6), ISSN 2227-9717.
 • Pool Boiling Heat Transfer Coefficients in Mixtures of Water and Glycerin – Vajc, V. - Šulc, R., - Dostál, M., Processes. 2021, 9(5), ISSN 2227-9717.

Proceeding papers

2021

 • How Does Uncertainty of Thermal Conductivity Impact Measurements of Pool Boiling Heat Transfer Coefficient? – Vajc, V. - Dostál, M., In: Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2021. p. 109. ISBN 978-80-88214-24-3.
 • Fixation of Thermocouples and Insulation for Heated Block – Vajc, V. - Dostál, M., In: Advances in Heat Transfer and Thermal Engineering, Proceedings of 16th UK Heat Transfer Conference (UKHTC2019). Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2021. p. 71-77. vol. 1. ISBN 978-981-334-764-9.

2019

 • How to Improve a Temperature Distribution inside a Heated Block in a Typical Pool-Boiling Apparatus – Vajc, V. - Dostál, M., In: Proceedings of the 14th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2019). Caps Town: HEFAT, 2019. p. 808-813. ISBN 978-1-77592-191-2.
 • First Testing Experiments with Measurement of Pool Boiling Heat Transfer Coefficient on a New Apparatus – Vajc, V. - Dostál, M., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.

2018

 • Pool Boiling – Vajc, V. - Dostál, M., In: Book of Abstracts, Full Papers. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. ISBN 978-80-86238-83-8.

2017

 • Přestup tepla při varu v objemu – Vajc, V., In: Sborník CHISA 2017. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017. pp. 157.

Prototype, samples

2020

 • Laboratorní zařízení pro měření součinitele přestupu tepla při objemovém varu – Vajc, V. - Dostál, M., [Functional Sample] 2020.

Qualification report

2017

 • Var – Vajc, V. - Šulc, R. opon., - Dostál, M., Praha: Defense date 2017-09-05. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

Invited unpublished lecture

2018

 • Var vícesložkových směsí a var na svazcích trubek – Vajc, V., [Unpublished Lecture] Energie z Biomasy, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav. 2018-09-10.