[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Process Engineering

CZ   / EN  

People

Petr Seghman

Ing. Petr Seghman

petr.seghman (at) fs.cvut.cz

(22 435) 9742

room: B1-432, Dejvice

Navigation

More informations available in external application. V3S.

Grants

 • SGS20/118/OHK2/2T/12  
  Pokrokové technologie pro zpracování tuhých odpadů a emisních plynů – Seghman, P. (2020-2021)

Journal papers

2021

 • Syngas Components Recovery during Membrane Gas Separation – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS. 2021, 2021(88), 763-768. ISSN 2283-9216.

2018

 • Economically profitable waste treatment within the concept biorefinery: fiction or reality – Krátký, L. - Azizov, S. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., WASTE FORUM. 2018, 383-394. ISSN 1804-0195.

Proceeding papers

2021

 • Mutual Interaction of Components during Membrane Separation of Gases – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. Praha: AMCA spol. s r.o., 2021. ISBN 978-80-88214-24-3.
 • Permeate Composition Dependency on Feed Composition during Syngas Improving Utilizing Membrane Operations – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: EUBCE 2021 - Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2021. p. 549-553. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-21-9.

2019

 • Prediction tool for gasification produced gas composition – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2019. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. TVIP. ISBN 978-80-85990-34-8.
 • Gasification product prediction tool and perspective syngas utilization technologies for biomass gasification produced syngas – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: EUBCE 2019 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2019. p. 1297-1302. EUBCE Proceedings. vol. 2019. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-19-6.

2018

 • From chemistry to technology – biomass gasification product gas cleaning and utilization – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., In: 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2018. ISBN 978-80-214-5488-0.
 • Syngas transformation technologies to produce biofuels and biochemicals - A techno-economic review – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: EUBCE 2018 Online Conference Proceedings. Florencie: ETA - Florence, 2018. p. 1118-1123. EUBCE Proceedings. vol. 2018. ISSN 2282-5819.
 • Conceptual design of lignocellulosic bioethanol biorefinery - A rentability study – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Book of Abstracts, Full Papers. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. ISBN 978-80-86238-83-8.
 • Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost? – Krátký, L. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., In: Sborník Odpadové fórum TVIP 2018. Praha: CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2018. ISBN 978-80-85990-12-6.

2017

 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., In: Sborník CHISA 2017. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2017.

Report

2020

 • Mutual Influence of Syngas Components during Syngas Improving using Membrane Operations – Seghman, P., [Research Report] 2020.

Qualification report

2017

 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., Praha: Defense date 2017-09-05. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky.

Invited unpublished lecture

2018

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCED SYNGAS TRANSFORMATION INTO ENERGY, FUELS AND CHEMICALS – A CRITICAL REVIEW – Seghman, P., [Invited unpublished scientific lecture] Lednice: 2018-09-04.

Other unsorted

2019

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCT GAS CLEANING AND UTILIZATION – IMPORTANT CRITERIA FOR SUITABLE TECHNOLOGY SELECTION – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., Czech Chemical Society Symposium Series. 2019, 2019