[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav jazyků

CZ  /EN

Aktuality ústavu

Bakalářská zkouška z AJ

Publikováno: 14. 05. 2020

V pátek 15.5.2020 budou v KOSu vypsány termíny bakalářské zkoušky z AJ pro období 18.5. – 3.7. 2020 (ostatní termíny na červenec, srpen a září budou vypsány později). Zapsat se mohou i studenti bez zápočtu. Ti však budou v rámci zkoušky navíc na zápočet přezkoušeni z látky letního semestru(viz „MOODLE“ nebo Sylaby LS ve „Studiu“). Zápočet jim pak bude do KOSu zapsán společně se známkou ze zkoušky.

Zkoušky budou probíhat v ústní formě přes MS TEAMS, tudíž je potřeba mít funkční mikrofon a kameru.

Obsah zkoušky:
1. 16 odborných témat 
(viz 14 témat na www.studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/AN, Odborná témata I, II + „A Microwave Oven“ a „The Czech System of Education“ v učebnici English for Future Engineers – str. 7, 29)

2. Základní gramatika
(gramatické časy, rod trpný, podmínkové věty, nepřímá řeč a souslednost časová, modální slovesa)

Od zkoušející obdržíte den předem na fakultní mail pozvání ke zkoušce. V uvedenou dobu se připojíte přes TEAMS k vypsané zkoušce, předložíte ID, popřípadě jazykový certifikát či jiné doklady týkající se zkoušky, a zkoušející Vám sdělí přesný čas Vaší individuální zkoušky.

V případě technických či jiných problémů kontaktujte prosím Vaši zkoušející (mailem, popř. na uvedené telefonní číslo).