[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Lidé

Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

Ing. Petr Drašnar, Ph.D.

Petr.Drasnar (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2625

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • VI20172019066  
  Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop – Drašnar, P. (2017-2019)

Článek v periodiku

2017

 • Za hranice kontroly předúpravy aneb zločinu v patách – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Chábera, P. - Havel, J., - Hlavín, P., Občasník Povrcháři. 2017, 2017(7), ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://povrchari.cz/kestazeni/201707_povrchari.pdf

2016

 • Využití mikro a nanočástic pro funkční nátěrové hmoty – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Matas, F, - Herrmann, F, Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2016, 28/2016(28), s. 6-37. ISSN 1801-9315.

2013

 • Zinc-Polytetrafluoroethylene (Zn-PTFE) Composite Coating with Exploitable Tribological Properties – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Pazderová, M., Journal of Engineering Technology - JET. 2013, 30(1), s. 28-34. ISSN 0747-9664. Dostupné z: http://www.engtech.org/jet/JETHome.html
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy s CNT nanočásticemi – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M., - Herrmann, F., Povrcháři. 2013, 2013(6)(6), s. 5-8. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/201311_povrchari.pdf
 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J. - Valeš, M., - Herrmann, F., Povrcháři. 2013, 2003(7)(7), s. 16-18. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/201312_povrchari.pdf
 • Vnitřní napětí při galvanickém pokovení a design experimentálního galvanizéru – Pakosta, M. - Drašnar, P., - Svoboda, M., Povrcháři. 2013, 7(5), s. 10-14. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz/kestazeni/201305_povrchari.pdf

2012

 • Zlepšení tribologických vlastností kompozitních povlaků pomocí polymerních částic – Pazderová, M. - Diblíková, L. - Valeš, M., - Drašnar, P., Tribotechnika. 2012, 3/2012(3/2012), s. 46-47. ISSN 1338-0524.

2011

 • The properties of electrolytically deposited composite Zn-PTFE coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Kráčmar, V., - Valeš, M., MM Science Journal. 2011, 0(0), s. 248-249. ISSN 1803-1269. Dostupné z: http://www.mmscience.eu/archives/MM_Science_201106.pdf
 • Vliv předúpravy povrchu na přilnavost KTL – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kafka, J., Povrcháři. 2011, 4(4), s. 5-6. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz

2010

 • Povrchové úpravy závitových dvojic – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Benešová, D., MM Průmyslové spektrum. 2010, 2010(12), s. 64-65. ISSN 1212-2572.

2008

 • Otěruvzdorné PVD a CVD povlaky – Drašnar, P., Povrcháři. 2008, 1(2), s. 6-7. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz
 • Nanotechnologie v praxi – Drašnar, P., Povrcháři. 2008, 1(1), s. 7-8. ISSN 1802-9833. Dostupné z: http://www.povrchari.cz

Stať ve sborníku

2017

 • Information-presentation educational path for students'self-study of engineering graphics – Drašnar, P. - Zhuykova, O.V. - Shikhova, O.F. - Sosnovich, E.V., - Chmelíková, G., In: ICETA 2017 - 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. ICETA 2017 - 15th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Starý Smokovec, 26.10.2017 - 27.10.2017. Prague: Czechoslovakia Section IEEE. 2017, s. 111-116. ISBN 978-1-5386-3296-3. Dostupné z: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040784526&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Dra%C5%A1nar%2c+P.&st2=&sid=b11cbc372634d9e705271a4f6455884a&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28Dra%C5%A1nar%2c+P.%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
 • CATAPHORESIS OF SMALL PARTS DEVICE CONSTRUCTION – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Matuška, Z., In: International Conference on Innovative Technologies 2017. International Conference on Innovative Technologies, IN-TECH2017. Ljubljana, 11.09.2017 - 13.09.2017. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2017, s. 277-280. ISSN 0184-9069.
 • Laser surface cleaning – Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Drašnar, P., In: HERMAN, A., et al., eds. Technological forum 2017 Book of proceedings. Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, s. 40-42. ISBN 978-80-87583-22-7.
 • Moderní PEO vrstvy jako alternativa konvenčnímu eloxování – Chvojka, M. - Kreibich, V., - Drašnar, P., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno, 29.11.2017 - 30.11.2017. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2017, s. 90-94. ISBN 978-80-87583-23-4.

2016

 • Light Blasting /Sweeping/ of Hot Galvanized Surface for Application of Coating Materials – Hylák, K. - Drašnar, P., - Kudláček, J., In: KUDLÁČEK, J., ed. Technological forum 2016. Technological forum 2016. Červenohorské sedlo, 28.06.2016 - 30.06.2016. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2016, s. 59-61. ISBN 978-80-87583-17-3.
 • Anticorrosive properties of coating systems containing magnesium particles on an aluminium alloy 2024 – Drašnar, P. - Fialová, L. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: KUDLÁČEK, J. a ZLATAN, C., eds. IN-TECH 2016 - International Conference on Innovative Technologies. International Conference on Innovative Technologies. Praha, 06.09.2016 - 08.09.2016. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2016, s. 1-360. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://www.in-tech.info/download/INTECH_2016_proceedings.pdf

2015

 • HYDROGEN EMBRITTLEMENT EVEN DURING TUMBLING – Drašnar, P. - Hrdinová, H. - Kreibich, V., - Szelag, P., In: KUDLÁČEK, J. a CAR, Z., eds. IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. IN-TECH 2015. Dubrovník, 09.09.2015 - 11.09.2015. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2015, s. 479-481. ISSN 1849-0662.
 • PNEUMATIC BLASTING SUCTION DEVICE FOR FORMING A COHERENT STRUCTURE OF THE SAMPLE SURFACE – Červený, J. - Sedláček, A. - Kudláček, J., - Drašnar, P., In: KUDLÁČEK, J. a CAR, Z., eds. IN-TECH 2015 - International Conference on Innovative Technologies. IN-TECH 2015. Dubrovník, 09.09.2015 - 11.09.2015. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2015, s. 62-64. ISSN 1849-0662.
 • The influence of hydrogen on the properties of titanium alloy Grade 2 – Hazdra, Z. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Machka, B. - Kudláček, J., - Brenner, O., In: ROJEK, P., et al., eds. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings. Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, s. 36-40. ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Zn-PTFE Coating made by using Operating Galvanizing Line – Drašnar, P. - Pakosta, M. - Kudláček, J. - Pajtaj, JP, - Benešová, D., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technological Forum 2014. 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, s. 160-165. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Electrodeposited Ni Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kudláček, J., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technological Forum 2014. 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, s. 12-16. ISBN 978-80-87583-10-4.
 • Sensor for Measuring Internal Stress in Electroforming – Pakosta, M. - Drašnar, P., - Ficková, Z., In: GALVAO, J.R., KUDLÁČEK, J., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 321-324. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf
 • Coating Systems Based on Epoxy Resins with Antistatic Function – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Zoubek, M. - Ficková, Z., - Pero, R., In: KUDLÁČEK, J., GALVAO, J.R., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 317-320. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf
 • Thermochromic Painting Systems – Ficková, Z. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Matas, F., - Benešová, D., In: KUDLÁČEK, J., CAR, Z., a GALVAO, J.R., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 313-316. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf
 • Agitation Processes in Surface Treatment Technologies – Benešová, D. - Kreibich, V. - Drašnar, P., - Brezovan, M., In: GALVAO, J.R., KUDLÁČEK, J., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 309-312. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf
 • Composite Elecroplating Implemented in Operating Line – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Pakosta, M. - Pepelnjak, T., - Pajtai, J., In: KUDLÁČEK, J., GALVAO, J.R., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2014. International Conference on Innovative Technologies 2014. Leiria, 10.09.2014 - 12.09.2014. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2014, s. 297-300. ISSN 1849-0662. Dostupné z: http://in-tech.info/download/proc_intech_2014_issn.pdf

2013

 • Čištění potrubních systémů a zařízení – Kreibich, V. - Agartanov, V. - Červený, J., - Drašnar, P., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář. Brno, 20.11.2013 - 21.11.2013. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2013, s. 70-72. ISBN 978-80-87583-07-4.
 • The new wear-resistant coating system containing carbon nanotubes – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Valeš, M. - Herrmann, F., - Car, Z., In: CAR, Z., SZALAY, T., a KUDLÁČEK, J., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. International Conference on Innovative Technologies 2013. Budapest, 10.09.2013 - 13.09.2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2013, s. 173-176. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Čištění potrubních systémů a zařízení – Kreibich, V. - Agartanov, V. - Červený, J., - Drašnar, P., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář - Sborník přednášek. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář. Brno, 20.11.2013 - 21.11.2013. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2013, s. 70-72. ISBN 978-80-87583-07-4.
 • Internal Stress in Electroforming and Design of Experimetnal Galvaniser – Pakosta, M. - Drašnar, P. - Benešová, D. - Ficková, Z. - Žák, V., - Svoboda, M., In: KUDLÁČEK, J., SZALAY, T., a CAR, Z., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2013. International Conference on Innovative Technologies 2013. Budapest, 10.09.2013 - 13.09.2013. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2013, s. 385-388. ISBN 978-953-6326-88-4.
 • Electrodeposited Composite Coatings – Benešová, D. - Drašnar, P., In: PRES, P., et al., eds. Technological Forum 2013. Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, s. 9-12. ISBN 978-80-87583-06-7.

2012

 • Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE – Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Valeš, M. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Pajtai, J., In: PAJTAI, J., et al., eds. Sborník přednášek Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky 2012. Otěruvzdorné povrchové vrstvy a povlaky. ČVUT, Fakulta strojní, 03.12.2012. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2012, ISBN 978-80-87583-04-3.
 • Introduction of new surface treatment technologies into practice - zinc based composite coating with PTFE particles – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P. - Pepelnjak, T. - Car, Z., - Valeš, M., In: CAR, Z., PEPELNJAK, T., a KUDLÁČEK, J., eds. IN-TECH 2012. International Conference on Innovative Technologies 2012. Rijeka, 26.09.2012 - 28.09.2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka. 2012, s. 339-342. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Transfer nových technologií povrchových úprav do praxe - kompozitní povlak Zn-PTFE – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Roškanin, P. - Kreibich, V. - Vintiška, F., - Diblíková, L., In: KUDLÁČEK, J., et al., eds. Technologické Forum 2012. Technologické fórum 2012. Kouty, 26.06.2012 - 28.06.2012. Prague: Czech Technical University. 2012, s. 84-90. ISBN 978-80-01-05076-7.
 • Kompozitní povlak s nízkým koeficientem tření Zn-PTFE – Valeš, M. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Diblíková, L., - Pajtai, J., In: KUDLÁČEK, J. a KREIBICH, V., eds. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Brno, 20.11.2012 - 21.11.2012. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2012, s. 46-50. ISBN 978-80-87583-02-9.

2011

 • The tribological properties of Zn-PTFE composite coatings – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Roškanin, P. - Pakosta, M. - Valeš, M., - Car, Z.C., In: PEPELNJAK, T., et al., eds. IN-TECH 2011. International Conference on Innovative Technologies. Bratislava, 01.09.2011 - 03.09.2011. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2011, s. 155-159. ISBN 978-80-904502-6-4.
 • PCN1 - Pulsátor cyklického namáhaní na zkoušení materiálu po technologickém zpracování – Vojkovský, K. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., In: KREIBICH, V. a KUDLÁČEK, J., eds. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 8. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Brno, 22.11.2011 - 23.11.2011. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2011, s. 97-98. ISBN 978-80-904502-9-5.
 • Analýza složení a tribologické vlastnosti Zn-PTFE povlaku – Drašnar, P. - Kudláček, J. - Roškanin, P., - Kráčmar, V., In: Technologické Fórum 2011. Technologické Fórum Junior 2011. Kouty, 27.06.2011 - 29.06.2011. Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12133. 2011, s. 10-16. ISBN 978-80-01-04852-8.

2010

 • Composite coatings with electroplated Zn matrix – Drašnar, P., In: MORAVEC, J., ed. Studentská tvůrčí činnost 2010. Studentská tvůrčí činnost 2010. Praha, 30.03.2010. Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní. 2010, ISBN 978-80-01-04533-6.
 • Hodnocení kompozitních galvanických povlaků pomocí Ramanovy spektrometrie – Drašnar, P. - Kudláček, J., In: Sborník příspěvků konference Technologické fórum 2010. Technologické fórum 2010. Kouty, Ledeč nad Sázavou, 28.06.2010 - 30.06.2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2010, ISBN 978-80-01-04586-2.
 • Composition analysis of composite electrolytic coatings containing PTFE – Drašnar, P. - Kudláček, J., - Pakosta, M., In: BARISIC, B., et al., eds. Proceedings of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. International Conference on Innovative Technologies. Praha, 14.09.2010 - 16.09.2010. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy. 2010, s. 619-623. ISBN 978-80-904502-2-6.

2009

 • Elektrolyzér pro vylučování funkčních kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., In: KUDLÁČEK, J. a KREIBICH, V., eds. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 6. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Brno, 24.11.2009 - 25.11.2009. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy. 2009, s. 84-86. ISBN 978-80-904502-0-2.

2007

 • Chyby při alkalickém černění ocelí – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Červený, J., - Pakosta, M., In: KREIBICH, V. a KUDLÁČEK, J., eds. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 2007. 4. mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Brno, 21.11.2007 - 22.11.2007. Brno: Centrum pro povrchové úpravy. 2007, s. 103-105. ISBN 978-80-254-0800-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Kompozitní vrstva pro povrchovou úpravu materiálů – Benešová, D. - Kudláček, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Pecháček, L., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, ústav strojírenské technologie; SOMA spol. s.r.o.. 31217. 07.09.2017.

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Experimentální laboratorní zařízení pro hromadné elektroforetické lakování – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Pazderová, M. - Matuška, Z., - Matuška, M., [Funkční vzorek]. 2017

2014

 • Pokovovací vana pro vylučování elektrolytických kompozitních povlaků – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Kreibich, V., [Prototyp]. 2014

2013

 • Nové elektricky vodivé nátěrové systémy – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://www.vzlu.cz/cz/transfer-vysledku/funkcni-vzorek-g-funk/
 • Nové otěruvzdorné nátěrové systémy obsahující MWCNT nanočástice – Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P. - Kudláček, J. - Drašnar, P., - Herrmann, F., [Funkční vzorek]. 2013, Dostupné z: http://www.vzlu.cz/cz/transfer-vysledku/funkcni-vzorek-g-funk/

2012

 • Zařízení pro urychlené korozní zkoušky řízenou kondenzací – Kudláček, J. - Červený, J., - Drašnar, P., [Funkční vzorek]. 2012, Dostupné z: http://u12133.fs.cvut.cz/ustav/vysledky_vav/2012_FV001.pdf

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva z řešení projektu za ČVUT v Praze Ú12133-2016-MEGA-04 – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Hylák, K., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2018, Ú12133-2016-MEGA-04.

2017

 • Studie zařízení pro kontinuální kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V. - Červený, J. - Hylák, K. - Svoboda, J., - Zoubek, M., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2017, Ú12133-2017-MEGA - 03.
 • Zařízení pro dávkové kataforetické lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Červený, J. - Drašnar, P. - Kuchař, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2017, Ú12133-2016-MEGA-02.
 • Rešerže stavu problematiky kataforetického lakování drobných dílů – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Hylák, K., České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Technická 4, 166 07 Praha 6 Dejvice. 2017, Ú12133-2016-MEGA-01.

2016

 • Diagnostický průzkumu PKO vnitřních ploch oblouků mostu ev.č. 19-028 včetně chemického rozboru původní PKO – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Drašnar, P. - Pakosta, M., - Kreibich, V., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle: Ředitelství silnic a dálnic ČR. 2016, Ú12133/2016/014.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V., - Valeš, M., Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52: ČEPS Invest, a.s.. 2016, Ú12133/2016/003.
 • V458 – výstavba nového vedení (A.0042) zkoušky prvků ocelové konstrukce – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Kuklík, V. - Tatíček, F., - Horník, J., Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52: ČEPS Invest, a.s.. 2016, Ú12133/2016/002.

2015

 • Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkouška solnou mlhou (ČSN EN ISO 9227) – Svoboda, J. - Drašnar, P., Dobřín: Glazura s.r.o.. 2015, Ú12133/2015/004.
 • Hodnocení stavu PKO - Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Zoubek, M., - Kreibich, V., Praha: Správa železniční dopravní cesty, s.o.. 2015, U12133/2015/19.

2014

 • Organické povlaky a jejich možné aplikace pro energetiku a energetické zařízení – Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., Praha: 2014, Ú12133-2014-CVPU-03.
 • Antikorozní nátěrové hmoty obsahující jako účinnou složku zinkové částice – Benešová, J. - Svoboda, M. - Benešová, D. - Drašnar, P., - Kudláček, J., Praha: 2014, Ú12133-2014-CVPU-01.
 • Analýza funkčních povlaků pro možné aplikace na flexotiskové válce – Kudláček, J. - Benešová, D. - Drašnar, P. - Kreibich, V., - Pakosta, M., Praha: 2014, Ú12133-2014-SOMA-01.
 • TAJMAC-ZPS odtrhové zkoušky – Drašnar, P. - Kudláček, J., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice: TAJMAC-ZPS, a.s., Třída 3. května 1180, 764 87 Zlín, Malenovice. 2014, Ú12133-2014-08.

2013

 • Metody stanovení působení vodíkové křehkosti na materiál – Vojkovský, K. - Kreibich, V. - Benešová, D. - Kudláček, J., - Drašnar, P., Praha: Czech Airlines Technics, a.s.. 2013, TA03010844VODIK/011.

2012

 • Měření přilnavosti nových nátěrových systémů – Kudláček, J. - Červený, J. - Kreibich, V. - Benešová, D., - Drašnar, P., Pardubice: Synpo. 2012, U12133/2012/041.
 • Posudek defektu galvanického Zn povlaku – Drašnar, P., Příbram: CVP Galvanika s.r.o.. 2012, 01-15-11-2012.

2010

 • Posouzení přilnavosti - Nátěrové hmoty – Drašnar, P. - Kudláček, J., Želevčice: Linet, spol. s r.o.. 2010
 • Kompozitní povlak Zn-PTFE vyloučený ze slabě kyselé lázně – Kudláček, J. - Drašnar, P., Praha: VZLÚ a.s.. 2010, U12133/2010/006.
 • Hodnocení tribologických parametrů elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE na tribometru TOP3. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., Praha: VZLÚ a.s.. 2010, U12133/2010/005.
 • Materiálová analýza elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí Ramanovy spektroskopie. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Červený, J., Praha: VZLÚ a.s.. 2010, U12133/2010/004.
 • Problematika materiálové analýzy elektrolyticky vylučovaných kompozitních povlaků Zn-PTFE pomocí SEM. – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Benešová, D., Praha: VZLÚ a.s.. 2010, U12133/2010/003.
 • Problematika materiálových a strukturních analýz elektrolyticky vylučovaných kompozitních vrstev Zn-PTFE pomocí laserového konfokálního mikroskopu Olympus Lext OLS 3000. – Kudláček, J. - Drašnar, P., Praha: VZLÚ a.s.. 2010, U12133/2010/002.

2008

 • Posudek přilnavosti epoxidové základní barvy – Kudláček, J. - Drašnar, P., - Tatíček, F., U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda: AERO Vodochody a.s.. 2008, U12133/2008/008.

Sborník

2017

 • Technological forum 2017 Book of proceedings – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Tatíček, F. ed. - Herman, A. ed. - Drašnar, P. ed. - Kovanda, K. ed. - Pakosta, M. ed. - Hrdinová, H. ed., - Zoubek, M. ed., Technological forum 2017. Špindlerův mlýn, 27.06.2017 - 29.06.2017. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2017, ISBN 978-80-87583-22-7. Dostupné z: http://www.technologickeforum.cz

2015

 • Technological forum 2015, 6th International Technical Conference, Book of Proceedings – Benešová, D. ed. - Hrdinová, H. ed. - Kudláček, J. ed. - Tatíček, F. ed. - Tatíčková, Z. ed. - Kolařík, L. ed. - Drašnar, P. ed. - Vojkovský, K. ed. - Pačák, T. ed. - Zikmund, P. ed. - Zoubek, M. ed., - Rojek, P. ed., Technological forum 2015, 6th International Technical Conference. Kouty, 23.06.2015 - 25.06.2015. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2015, ISBN 978-80-87583-13-5.

2014

 • Technological Forum 2014 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Rojek, P. ed., 5th International Technical Conference Technological Forum 2014. Kouty, 17.06.2014 - 19.06.2014. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček. 2014, ISBN 978-80-87583-10-4. Dostupné z: http://www.itctf.cz

2013

 • Technological Forum 2013 – Kudláček, J. ed. - Kolařík, L. ed. - Kolaříková, M. ed. - Bryksí Stunová, B. ed. - Tatíček, F. ed. - Drašnar, P. ed. - Benešová, D. ed. - Ficková, Z. ed., - Pres, P. ed., Technologické fórum 2013. Kouty, 25.06.2013 - 27.06.2013. Jaroměř: Kudláček Jan, Ing.. 2013, ISBN 978-80-87583-06-7.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav - 10. Mezinárodní odborný seminář – Kreibich, V. org. - Kudláček, J. org., - Drašnar, P. org., [Pořádání konference]. 2013
 • IN-TECH 2013 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Szalay, T. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Vojkovský, K. org. - Drašnar, P. org., - Pakosta, M. org., [Pořádání konference]. 2013
 • Technologické fórum 2013 – Kudláček, J. org. - Kolařík, L. org. - Kolaříková, M. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tatíček, F. org. - Drašnar, P. org. - Benešová, D. org. - Ficková, Z. org., - Pres, P. org., [Pořádání konference]. 2013, Dostupné z: http://www.technologickeforum.cz

2012

 • IN-TECH 2012 – Car, Z. org. - Kudláček, J. org. - Pepelnjak, T. org. - Šikulec, L. org. - Kršulja, M. org. - Hrvoje, R. org. - Drašnar, P. org., - Ostrá, V. org., [Pořádání konference]. 2012
 • Technologické fórum 2012 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Tatíček, F. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Kolařík, L. org., [Pořádání konference]. 2012

2011

 • Technologické fórum 2011 – Kudláček, J. org. - Kolaříková, M. org. - Kreibich, V. org. - Suchánek, J. org. - Kolařík, L. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Drašnar, P. org., - Tatíček, F. org., [Pořádání konference]. 2011

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Technologie přípravy a aplikace nátěrových systémů obsahujících MWCNT – Kudláček, J. - Drašnar, P. - Koukalová, A. - Diblíková, L. - Valeš, M. - Hradec, P., - Herrmann, F., 2013

2012

 • Technologie práškového lakování Dekoral – Kudláček, J. - Kreibich, V., - Drašnar, P., 2012

2011

 • Technologie elektrolytického pokovení Zn-PTFE – Kudláček, J. - Kreibich, V. - Drašnar, P. - Červený, J. - Pajtai, J. - Diblíková, L. - Pazderová, M., - Valeš, M., 2011