[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]
CZ   / EN  

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2022

 • Disappearance of partonic collectivity in root s(NN)=3 GeV Au+Au collisions at RHIC – Abdallah, M. S. - Aboona, B. E. - Adam, J. - Adamczyk, L. - Bielčík, J. - Chaloupka, P. - Holub, L. - Kosarzewski, L.K. - Kramárik, L. - Prozorova, X. - Truhlář, T., - Trzeciak, B.A., Physics Letters B. 2022, 827 ISSN 0370-2693.
 • Influence of Electron Beam Welding Parameters on the Microstructure Formation and Mechanical Behaviors of the Ti and Ni Dissimilar Metals Welded Joints – Šimeková, B. - Hodúlová, E. - Kovačócy, P. - Kovaříková, I. - Sahul, M. - Sahul, M. - Pašák, M., - Pixner, F., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2022, 12(6), ISSN 2075-4701.
 • Pulsed Plasma Surfacing of Titanium Matrix Cermet Based on B4C – Rohan, P. - Lukáč, F. - Horník, J. - Krum, S. - Kolaříková, M. - Šepitka, J. - Lukeš, J., - Kuchař, J., Journal of Thermal Spray Technology. 2022, 2022(31), ISSN 1059-9630.

2021

 • Dělicí rovina v konstrukci zápustek – Čermák, J. - Jílek, L., Kovárenství. 2021, 2021(74), 11-16. ISSN 1213-9289.
 • Heat Transfer in Double Annular due to Natural Convection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1190(2021), ISSN 1757-899X.
 • Analysis of strength properties of 3D printed lightweight structures made of AlSi10Mg material – Andronov, V. - Šimota, J. - Pelikán, L. - Beránek, L., - Novák, V., IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1178 ISSN 1757-8981.
 • Selected Properties of Hardfacing Layers Created by PTA Technology – Brezinová, J. - Viňáš, J. - Guzanová, A. - Živčák, J. - Brezina, J. - Sailer, H. - Vojtko, M. - Džupon, M. - Volkov, A. - Kolařík, L. - Rohan, P., - Puchý, V., Metals — Open Access Metallurgy Journal. 2021, 11(1), ISSN 2075-4701.
 • W + Cu and W + Ni Composites and FGMs Prepared by Plasma Transferred Arc Cladding – Matějíček, J. - Antoš, J., - Rohan, P., Materials. 2021, 14(4), ISSN 1996-1944.
 • Phase Composition of Al-Si Coating from the Initial State to the Hot-Stamped Condition – Kučera, V. - Cabibbo, M. - Průša, F. - Fojt, J. - Petr-Soini, J. - Pilvousek, T. - Kolaříková, M., - Vojtěch, D., Materials. 2021, 2021(14), 1-17. ISSN 1996-1944.

Stať ve sborníku

2021

 • Povrchové laserové kalení odlitků s kuličkovým a lupínkovým grafitem po izotermickém kalení – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Skrbek, B., - Němec, M., In: Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů® - Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. p. 169-185.
 • Surface Quenching of Unalloyed and Low Alloyed Cast Irons With Nodular and Flake Graphite After Isothermal Quenching – Mores, A. - Horník, J. - Mazáčová, V. - Krčil, J. - Němec, M., - Skrbek, B., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Volba opravy PKO demontovatelných částí ocelových konstrukcí – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., In: 17. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav". Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 69-74. 1. ISBN 978-80-87583-34-0.
 • The finalization and surface quality of FDM printed parts – Heczko, N. - Herman, A., - Kirschová, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 67-71. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • The development of print thin-walled construction by DMLS technology – Bürgerová, K. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 19-23. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Risk factors for B4C composite utilization in tribological processes – Husain, H. - Hazdra, Z. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 92-97. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Evalution of erosion resistance of selected thermal sprayed coatings – Kšiňanová, S. - Kubový, M. - Naďová, J., - Vostřák, M., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 150-153. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Nepřímá vizuální kontrola a detekce korozních úbytků pomocí ultrazvukové techniky Phased Array – Petřík, M. - Kuchař, J., In: MECHATRONICS - PRODUCTION TECHNOLOGIES - DIGITAL ENTERPRISE. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021. p. 52-57. vol. 1. ISBN 978-80-87691-36-6.
 • Využití instrumentované indentace pro průběžnou kontrolu materiálových vlastností – Puchnin, M. - Pešlová, F. - Kuchař, J., - Kreibich, V., In: MECHATRONICS - PRODUCTION TECHNOLOGIES - DIGITAL ENTERPRISE. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021. p. 31-38. vol. 1. ISBN 978-80-87691-36-6.
 • Technologie naší doby – čištění nepřístupných míst – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Hazdra, Z. - Petřík, M. - Pešlová, F., - Puchnin, M., In: MECHATRONICS - PRODUCTION TECHNOLOGIES - DIGITAL ENTERPRISE. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021. p. 81-87. vol. 1. ISBN 978-80-87691-36-6.
 • Cleaning and maintenance of surfaces in energy industry – Machalínek, M. - Kuchař, J., - Svoboda, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 165-170. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • INFLUENCE OF FRICTION COEFFICIENT ON THE SAFETY OF THREAD CONNECTIONS – Hazdra, Z. - Bláha, M. - Kuchař, J., - Svoboda, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 56-59. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Tření ve šroubových spojích – Hazdra, Z. - Kuchař, J., In: MECHATRONICS - PRODUCTION TECHNOLOGIES - DIGITAL ENTERPRISE. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2021. p. 135-139. vol. 1. ISBN 978-80-87691-36-6.
 • Design and mechanical properties of new leuco-dye base thermochromic paint – Tatíčková, Z. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Zoubek, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 285-291. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Rizika koroze a povrchových úprav hliníku v leteckém průmyslu – Sedláčková, E. - Hudíková, L. - Bikmeev, D., - Kuchař, J., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 368-374. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • Anodic oxidation and its use in the aerospace industry – Sedláčková, E. - Kuchař, J. - Hudíková, L., - Bikmeev, D., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 237-244. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Riziko koroze a poškození povrchů tlakových nádob – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Sborník referátů. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., 2021. p. 19-22. ISBN 978-80-87140-62-8.
 • Development of new technologies and directions with use of powder plastics – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Majer, L., - Sedláčková, E., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 154-159. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Rizika spojená se zanedbanou údržbou energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Procházková, D., - Vlček, V., In: Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 322-329. ISBN 978-80-01-06906-6.
 • A METHOD FOR APPLYING DUAL-PHASE STEEL HCT500X – Valeš, M. - Šanovec, J. - Tatíček, F. - Novák, V. - Havelka, J., - Chrášťanský, L., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 301-305. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • INFLUENCE OF PUNCH SPEED ON FORMING CAPACITY FOR MATERIALS 1.0995 AND 1.0853 – Novák, V. - Tatíček, F. - Valeš, M. - Havelka, J. - Hejnic, J., - Stejskal, O., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 206-210. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • USABILITY OF AUTOFORM FORMING SOFTWARE FOR GROOVED FIXATION OF THE HEMMED JOINTS – Chrášťanský, L. - Valeš, M., - Havelka, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 102-107. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • USABILITY OF AUTOFORM ASSEMBLY SOFTWARE FOR GROOVED FIXATION OF THE HEMMED JOINTS – Chrášťanský, L. - Valeš, M. - Novák, V., - Hejnic, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 98-101. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • ELIMINATION OF SPRINGBACK EFFECT AND RESIDUAL STRESS DURING ROLL FORMING PROCESS – Hejnic, J. - Tatíček, F. - Novák, V. - Havelka, J., - Stejskal, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 60-66. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • DEVELOPMENT TRENDS IN THE FIELD OF DEFORMATION PATH STUDY UNDER THE CONDITIONS OF SHEET METAL FORMING – Havelka, J. - Tatíček, F. - Hejnic, J. - Novák, V. - Valeš, M., - Šanovec, J., In: Sborník konference Technological forum 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 52-55. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Simulace robotizovaného pracoviště pro technologii WAAM – Gurčík, T. - Kovanda, K., In: PROMATTEN 2021. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2021. ISBN 978-80-248-4570-8.
 • Effect of Magnesium and Cerium on Modification of Carbides in Chromium Cast Iron Grade EXL-1A – Sýkora, P. - Kolaříková, M., - Kopecký, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 268-272. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Electrode Wear During Resistance Weding Depending on the Type of Surface Layer of Welded – Vorobev, V. - Kolaříková, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 306-312. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Short Glass Fibre Reinforced Thermoplastics - a Look Deep Linside – Krebs, S. - Kolařík, L., - Picka, T., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 138-142. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Influence of the Weight Fraction of the Zinc Sulphate Layer on the Welding Parameters and Wear of the Electrodes During Resistance Welding – Haala, V. - Kolaříková, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 47-51. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Using of the Infrared Thermography as a Testing Method for Resistence Spot Welds for Automotive – Zavadilová, L. - Zavadil, T., - Kolařík, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 33-35. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • The Influence of the Type of Coating on Resistance Spot Welding – Dukát, M. - Kolaříková, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 29-32. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Digital twin for the application of WAAM technology – Gurčík, T. - Němec, T. - Kolařík, L., - Kovanda, K., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Energy and Exergy Analysis of Waste Heat Recovery Closed-Cycle Gas Turbine System while Operating with Different Mediums – Mrzljak, V. - Kudláček, J. - Šegota, S.B., - Medica-Viola, V., In: Journam of Maritime and Transportation Sciences. Rijeka: Association for Promotion and Development of Maritime Industries, 2021. p. 21-48. vol. 60. ISSN 0554-6397.
 • Thermochromic painting systems - a new approach to increase occupational safety – Tatíčková, Z. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Svoboda, J., In: Metal 2021- Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. p. 593-599. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-99-4.
 • Risk factors for B4C composite utilization in tribological processes – Husain, H. - Hazdra, Z. - Kudláček, J., - Kuchař, J., In: Metal 2021- Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2021. p. 801-806. ISSN 2694-9296. ISBN 978-80-87294-99-4.
 • Slévárenské hliníkové pěny a jejich výroba – Voneš, J. - Herman, A. - Zeman, J., - Výletová, K., In: Sborník přednášek z 57. slévárenských dnů® - Blok A – Blok F. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. p. 92-98.
 • Gating system rationalization for HDPC technology – Sopr, T. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 251-256. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Influence of parameters and conditions of the production process of aluminum alloy casting on the accuracy of simulation results – Výletová, K. - Kubelková, I., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 313-319. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • The development of gearbox casting from high strength Al alloy – Zeman, J. - Herman, A., - Novák, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 320-328. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • HYBRID SHEET METAL JOINING "RIVETING COMBINED WITH ADHESIVES" – Červený, J. - Novák, V. - Tatíčková, Z., - Málek, F., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2021. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. p. 171-183. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Technologie oprav protikorozní ochrany menších částí historických ocelových konstrukcí s využitím žárového zinkování. – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., In: Sborník přednášek 26. konference žárového zinkování. Ostrava: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2021. p. 74-85. 1. vol. 1. ISBN 978-80-905298-9-2.
 • Heat Transfer in Doble Annular due to Natural Covection – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021. p. 31. 1178. ISSN 1757-899X.
 • Komplikace a paradoxy související s novými požadavky na chemické složení slitin a jejich původ – Bryksí Stunová, B., In: Sborník přednášek z 29. semináře "Ekologie a slévárenství". Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. p. 38-41. 1. ISBN 978-80-02-02945-8.
 • Pulsed-PTA Preparation of B4C-Based Titanium Matrix Cermet – Rohan, P. - Kolaříková, M. - Krum, S. - Hazdra, Z. - Šepitka, J., - Kuchař, J., In: Thermal Spray 2021: Proceedings from the International Thermal Spray Conference. Materials Park, OH: ASM International, 2021. p. 298-306. ISBN 978-1-7138-3130-3.
 • Analysis of forming capacity of HCT490X and DX57D depending on strain rate – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, COMAT 2020. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021. 1178. ISSN 1757-899X.
 • Production and Assembly of Car Body Fifth Door with Use of Dual-Phase Steel HCT500X – Valeš, M. - Havelka, J. - Chrášťanský, L. - Tatíček, F., - Novák, V., In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, COMAT 2020. Bristol: IOP Publishing Ltd, 2021. 1178. ISSN 1757-899X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2021

 • Tryska pro vysokotlaké tryskání vodním paprskem do obtížně přístupných míst – Ryjáček, P. - Kudláček, J. - Svoboda, J. - Zoubek, M., - Šinágl, V., Czechia. Utility Model CZ 34780. 2021-01-19.
 • Způsob měření opotřebení čepiček svařovacích elektrod pro odporové bodové svařování a zařízení k provádění tohoto způsobu – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Forejtová, L. - Kovář, J., - Kolaříková, M., Czechia. Patent CZ 308745. 2021-03-11.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Labyrinth seal spindle – Pařez, J. - Vampola, T. - Čížek, M., - Rohan, P., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Zařízení pro měření koeficientu tření ve šroubových spojích – Hazdra, Z., [Functional Sample] 2021.
 • Tryska pro čištění úzkých štěrbin ocelových konstrukcí – Kudláček, J. - Lerach, O. - Zoubek, M., - Svoboda, J., [Functional Sample] 2021.
 • Experimental stand for heat transfer measurement in double annulus – Pařez, J. - Rohan, P., - Vampola, T., [Functional Sample] 2021.

Zpráva

2021

 • Návrh pokročilých konstrukcí z korozivzdorné oceli – Feber, N. - Židlický, B. - Nguyen, M. - Vopatová, K. - Jůza, J. - Zavadilová, L., - Jandera, M., [Research Report] 2021.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2021

 • Objemové tváření stručně a přehledně – Čermák, J. - Jílek, L., Ostrava: Svaz kováren ČR z. s., 2021.

Kapitola v knize

2022

 • Laser Surface Hardening of Graphite Cast Iron – Horník, J. - Krčil, J. - Mára, V., - Mores, A., In: Solid State Phenomena Vol. 334. Pfaffikon: Trans Tech Publications Ltd., 2022. p. 94-99. vol. 334. ISSN 1662-9779. ISBN 978-3-0364-1106-4.

Sborník

2022

 • Sborník přednášek z 30. semináře Ekologie a slévárenství – Bryksí Stunová, B. ed., Hradec Králové, 2022-05-19. Brno: Česká slévárenská společnost, 2022.

2021

 • 17. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav" – Kreibich, V. ed. - Kudláček, J. ed., Brno, 2021-11-24/2021-11-25. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. 1. ISBN 978-80-87583-34-0.
 • Sborník konference Technological forum 2021 – Kudláček, J. ed., HOTEL LUNA, KOUTY, 2021-06-30/2021-07-02. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2021. ISBN 978-80-87583-33-3.
 • Sborník přednášek z 29. semináře "Ekologie a slévárenství" – Bryksí Stunová, B. ed. - Bláha, V. ed., - Lána, I. ed., Hradec Králové, 2021-06-23. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. 1. ISBN 978-80-02-02945-8.
 • Sborník přednášek z 28. semináře "Ekologie a slévárenství" – Bryksí Stunová, B. ed. - Bláha, V. ed. - Lána, I. ed., - Havrda, J. ed., Hradec Králové, 2020-10-29. Brno: Česká slévárenská společnost, 2021. ISBN 978-80-02-02925-0.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2022

 • Nízkotlaké lití – Luňák, M. org. - Bryksí Stunová, B. org., [Workshop Hosting] 2022.
 • Nástrojové materiály, alternativní materiály a 3D tisk částí forem – Krňávek, V. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Bryksí, V. org. - Kvapil, D. org., - Průša, V. org., [Conference Hosting] 2022.
 • 30. seminář Ekologie a slévárenství – Bryksí Stunová, B. org. - Bláha, V. org. - Lána, I. org. - Tropp, P. org. - Havrda, J. org. - Dobiáš, J. org., - Belovský, S. org., [Conference Hosting] 2022.

2021

 • Soutěž ve virtuálním svařování – Dunovský, J. org. - Kovanda, K. org. - Dolejš, J. org., - Sedláček, J. org., [Workshop Hosting] 2021.
 • 29. seminář "Ekologie a slévárenství" – Bláha, V. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Lána, I. org. - Havrda, J. org. - Tropp, P. org., - Dobiáš, V. org., [Conference Hosting] 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2021

 • Stanovení rozsahu tepelně ovlivněné oblasti a změny materiálových charakteristik za studena tvarovaných prutů v důsledku svařování – Zavadilová, L. - Feber, N., [Verified Technology] 2021.
 • Technologie oprav protikorozní ochrany historických ocelových konstrukcí s využitím kombinovaných povlaků – Kudláček, J. - Svoboda, J., - Zoubek, M., [Verified Technology] 2021.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2021

 • Odlitky leteckých pístů od různých výrobců - porovnání kvality – Bryksí Stunová, B. - Henzl, D., [Invited unpublished scientific lecture] Brno: 57. Slévárenské dny, Česká slévárenská společnost. 2021-11-10.
 • Porovnání vybraných metod pro měření povlaku a základního materiálu – Kuchař, J. - Kreibich, V. - Harazimová, K., - Sedláčková, E., [Invited unpublished scientific lecture] Zámecký hotel Hrubá Skála, Turnov: FSI UJEP. 2021-10-20.

Ostatní nezařazené

2021

 • Původ chemického složení slitin hliníku a jeho hygienické, environmentální a etické aspekty – Bryksí Stunová, B., [Science outreach lecture] Hotel Luna, Kouty: Technologické fórum, Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní, ČVUT v Praze. 2021-07-01.
 • Multi-objective calibration of the double-ellipsoid heat source model for GMAW process simulation – Bjelić, M.B. - Radičević, B.S. - Kovanda, K. - Kolařík, L., - Petrović, A.V., Thermal Science. 2021, 00 ISSN 2334-7163.