[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Výsledky

Navigace

Zobrazená data jsou za poslední dva roky.
Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • New Use of Instruments for More Accurate Wax Pattern Blade Segment Production – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Archives of Foundry Engineering. 2019, 19(2), 101-106. ISSN 1897-3310.
 • Importance of a type of gating system in investment casting technology – Herman, A. - Vrátný, O., Acta Polytechnica. 2019, 59(6), 601-610. ISSN 1210-2709.
 • Influence of manufacture process parameters on dimensional stability of small blade castings – Herman, A. - Bednář, B. - Kubelková, I., - Vrátný, O., Manufacturing Technology. 2019, 19(1), 49-53. ISSN 1213-2489.
 • Porovnání doby zasychání nátěrových hmot – Kudláček, J. - Červený, J., - Šurnický, M., Povrcháři. 2019, 2019(2), 16-17. ISSN 1802-9833.
 • Základy smaltování – díl 3. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 13-14. ISSN 1802-9833.
 • Základy smaltování – díl 2. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 15-18. ISSN 1802-9833.
 • Základy smaltování – díl 1. – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 14-15. ISSN 1802-9833.
 • Konverzní vrstvy a jejich detekce na povrchu základního materiálu – Svoboda, J. - Kreibich, V., Občasník Povrcháři. 2019, 2019 6-7. ISSN 1802-9833.
 • Development of equipment for mass cataphoresis painting – Hylák, K. - Matuška, Z. - Drašnar, P. - Kudláček, J., - Horník, J., Materials Science Forum. 2019, 952 92-98. ISSN 0255-5476.
 • RecoDactylus není živý, přesto je pro mnohé postrachem – Drašnar, P. - Zoubek, M., Technický týdeník. 2019,(21), 3. ISSN 0040-1064.
 • Contactless detection of contaminants by UV-VIS luminescence spectroscopy – Drašnar, P. - Zoubek, M. - Chábera, P. - Havel, J., - Hlavín, P., Materials Science Forum. 2019, 952 323-329. ISSN 0255-5476.
 • COMPENSATION OF SPRINGBACK IN LARGE SHEET METAL FORMING – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(5), 483-489. ISSN 1210-2709.
 • APPLICABILITY VERIFICATION OF AUTOFORM SOFTWARE FOR FEM SIMULATION OF MECHANICAL FIXATION OF HEMMED JOINTS – Chrášťanský, L. - Šanovec, J. - Martawirya, Y.Y., - Valeš, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(6), 544-549. ISSN 1210-2709.
 • Optimalizace třecích ztrát pomocí úpravy parametrů dokončovacích operací povrchu – Hazdra, Z. - Bláha, M., Občasník Povrcháři. 2019, 4(8), 20-22. ISSN 1802-9833.
 • Aplikace kluzných laků pro snížení pasivních odporů a emisí CO2 v automobilismu – Hazdra, Z., Občasník Povrcháři. 2019, 4(4), ISSN 1802-9833.
 • Non-Destructive Inspection by Infrared Thermography of Resistance Spot Welds Used in Automotive Industry – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M. - Sova, J., - Vávra, P., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 238-247. ISSN 1210-2709.
 • The Characteristics of Al-Si Coating on Steel 22MnB5 Depending on the Heat Treatment – Kolaříková, M. - Choteborsky, R. - Hromasova, M., - Linda, M., Acta Polytechnica. 2019, 59(4), 352-358. ISSN 1210-2709.
 • WAAM TECHNOLOGY OPTIMIZED BY OFFLINE 3D ROBOT SIMULATION – Gurčík, T. - Kovanda, K., Acta Polytechnica. 2019, 59(4), 312-321. ISSN 1210-2709.
 • WELDING OF NITINOL BY SELECTED TECHNOLOGIES – Vondrouš, P. - Kramár, T., - Tauer, J., Acta Polytechnica. 2019, 59(1), 42-50. ISSN 1210-2709.
 • Joining of Mg alloy AZ31B by selected technologies – Kramár, T. - Vondrouš, P. - Jáňa, M., - Kupec, T., Acta Polytechnica. 2019, 59(3), 292-298. ISSN 1210-2709.
 • Směry rozvoje kovárenského průmyslu – Čermák, J. - Gráf, G., Kovárenství. 2019,(68), 7-14. ISSN 1213-9289.
 • Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí – Bryksí Stunová, B., Slévárenství. 2019, 67(1-2), 20-27. ISSN 0037-6825.
 • Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců – Bryksí Stunová, B. - Henzl, D., Slévárenství. 2019, 67(1-2), 7-11. ISSN 0037-6825.

Stať ve sborníku

2019

 • Tribological properties of modern coatings on aluminium – Drašnar, P. - Chvojka, M. - Kuchař, J. - Hazdra, Z., - Marusič, L., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 138-141. ISSN 0184-9069.
 • Bezchromátové pasivace povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Transfer 2019. Praha: VZLÚ - TURBO MOTOR s.r.o., 2019. p. 20-24. ISSN 1801-9315.
 • Experimental verification of removal of corrosion products and old paint systems of steel structures in places with difficult accessibility – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Ryjáček, P., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 39-46. ISSN 0184-9069.
 • Metallurgy of the weld joints on the weldox 1100 steel realised with the laser hybrid technology – Brabec, J.B. - Ježek, Š. - Beneš, L.B., - Kolařík, L., In: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Transport Industry. Pardubice: Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera, 2019. ISSN 1801-674X.
 • Welding simulation results in comparison with real welding process – Ježek, Š. - Kolařík, L. - Brabec, J.B., - Beneš, L.B., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Problematika svařování hliníkových slitin u kolejových vozidel – Beneš, L.B. - Brabec, J.B. - Kolařík, L., - Ježek, Š., In: TESYDO 2019. Brno: TESYDO, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-87102-25-1.
 • Nové cesty chemického čištění vnitřních povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchu. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 46-47. ISBN 978-80-87583-29-6.
 • Testování opotřebení vyvrtávacího instrumentária pro hřebování dlouhých kostí – Horný, L. - Sedláček, R. - Kubášová, K. - Vodička, J. - Hrdinová, H. - Koutecký, J., - Vondrová, J., In: XI. mezinárodní konference Bioimplantologie 2019 - sborník abstrakt. Brno: MSD, 2019. p. 47. ISBN 978-80-7392-307-5.
 • Odstranění korozních produktů a starých nátěrových systémů ocelových konstrukcí v místech s těžkou dostupností – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Zoubek, M., - Kreibich, V., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 16. Mezinárodní odborný seminář. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 44-50. ISBN 978-80-87583-31-9.
 • Zvýšení přilnavosti a korozní odolnosti organických povlaků pomocí bezchromátových pasivací povrchu žárově pozinkovaných součástí – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Sborník přednášek 25. konference žárového zinkování. Havlíčkův Brod: Asociace českých a slovenských zinkoven, 2019. p. 48-58. ISBN 978-80-905298-8-5.
 • Chemické předúpravy povrchu žárově pozinkovaných součástí a jejich vliv na přilnavost a korozní odolnost organických povlaků – Svoboda, J. - Kudláček, J., - Kreibich, V., In: Technologie čištění a předúpravy povrchu. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 70-77. ISBN 978-80-87583-29-6.
 • Corrosion Resistance of Alternative Chemical Pre-treatments of Hot-Dip Galvanized Zinc Surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Legutko, S., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 572-581. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Hydrogen embrittlement after surface treatments – Hrdinová, H. - Kreibich, V. - Kudláček, J., - Horník, J., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 266-275. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • UV spectroscopy dactyloscopic traces recognizing – Drašnar, P. - Hrdinová, H. - Zoubek, M. - Svoboda, J. - Chábera, P. - Havel, J., - Hlavín, P., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 122-125. ISSN 0184-9069.
 • Detection of dactyloscopic traces on cartrige cases – Drašnar, P. - Hrdinová, H. - Albrecht, D. - Zoubek, M. - Svoboda, M. - Chábera, P. - Havel, J., - Hlavín, P., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 18-20. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Accuracy improvement of the numerical simulation results in the process of sheet metal working – Pačák, T. - Tatíček, F., - Valeš, M., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 300-304. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Forging a draw rod for a steam locomotive No. 464 053 – Machka, B. - Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F., - Stejskal, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 273-278. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Punch Speed on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 105-108. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Feasibility of DP500 Steel Outer Car Body Parts – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 170-176. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Effect of Strain Rate on Position of Forming Limit Curve – Novák, V. - Valeš, M. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 450-454. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Outer Car Body Panels Made of Dual-Phase Steel – Valeš, M. - Novák, V. - Tatíček, F. - Šanovec, J., - Chrášťanský, L., In: METAL - CONFERENCE PROCEEDINGS. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 507-512. 1. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Changes in Emissivity of the Electrodes for Resistence Spot Welding Due to Their Wear – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Sova, J., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 657-662. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Pulsed-PTA Deposition of Titanium – Rohan, P. - Boxanová, M., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 880-885. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • INFLUENCE OF SHIELDING GAS ON GEOMETRICAL QUALITY OF WAAM TECHNOLOGY – Gurčík, T. - Kovanda, K., - Rohan, P., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 715-721. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Analysis of the effect of the cleaning agents on the safety of the cleaned systems – Kuchař, J. - Kreibich, V., - Kudláček, J., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • Čištění vnitřních povrchů energetických soustav a rizika zanedbané údržby – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 76-81. ISBN 978-80-01-06656-0.
 • Čištění průmyslových a energetických zařízení – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 95-102. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Cleaning of internal surfaces – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 591-600. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • Maintenance of internal surfaces and liquid waste disposal – Kuchař, J. - Kreibich, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 78-82. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • New chrome – free passivations of hot – dip galvanized surface – Svoboda, J. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Sedláčková, E., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 160-164. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The Influence of Mg Particles in The Matrix of Organic Paints on the Abrasion Resistance of Coatings – Slovinec, M. - Zoubek, M., - Kudláček, J., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Abrasion Resistance of Organic Coatings Containing Mg Particles – Slovinec, M. - Zoubek, M. - Kudláček, J., - Neišl, V., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 96-101. ISSN 0184-9069.
 • Testing of Antistatics Coatings Based on Waterborne Paints – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Car, Z., In: International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2019 Belgrade - Proceedings. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2019. p. 17-20. ISSN 0184-9069.
 • The Influence of Mixing Method and Mixing Parameters in Process of Preparation of Anti-static Coating Materials Containing Nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Abramov, A., In: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Basel: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 582-590. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-16943-5.
 • WAAM optimized by trough arc seam tracking – Gurčík, T. - Kovanda, K., - Kolařík, L., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019 Book of Proceedings. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 28-31. 1.. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Simulation of Process of Solidification of Test Pieces for Assessment of Values of Mechanical Properties in Casting into Self-hardening Mixtures – Němec, M. - Mores, A. - Provazník, J., - Vrátný, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 287-299. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ FOREM PRO TLAKOVÉ LITÍ – Herman, A. - Vrátný, O., - Vítek, T., In: Sborník mezinárodní konference DIAGO 2019. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2019. ISBN 978-80-248-4258-5.
 • Optimization of castings in Investment casting foundry Kdynium a.s – Kment, T. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 59-69. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Foundries’ Technical Preparation of Production (TPP) in the context of Industry 4.0 – Vrátný, O. - Štourač, F., - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 333-336. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Comparison of deformation of wax patterns with appropriate castings for blades MS3002-2 – Vrátný, O. - Herman, A., - Kubelková, I., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 184-193. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • New methods to ensure a predict the deformation behaviour of wax pattern blade segment – Herman, A. - Kubelková, I., - Vrátný, O., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 242-249. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • The issue of regeneration of metal powder DLMS 3D printing – Bürgerová, K. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. p. 8-14. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Thermal field analysis in high pressure die casting technology – Vítek, T. - Herman, A., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • Comparison of changes in emissivity and roughness of the electrodes for resistence spot welding due to their wear – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Králík, V., In: TECHNOLOGICAL FORUM 2019. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2019. ISBN 978-80-87583-30-2.
 • CHANGES IN EMISSIVITY OF THE ELECTRODES FOR RESISTENCE SPOT WELDING DUE TO THEIR WEAR – Forejtová, L. - Zavadil, T. - Kolařík, L. - Kolaříková, M., - Sova, J., In: Konference Metal. Ostrava: Tanger, 2019. ISBN 978-80-87294-91-8.
 • Joining of ThinSheets from Al Alloy EN AW 6016 by Capacity Discharge Welding – Kolaříková, M. - Vondrouš, P. - Kramár, T. - Stocks, N., - Rusch, H.J., In: METAL 2019 - Conference proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. p. 1547-1553. ISBN 978-80-87294-92-5.
 • Kvalita a vizuální kontrola svarů – Kolařík, L. - Kolaříková, M., In: Tlak 2019. Praha: MEDIM, 2019. p. 129-138. ISBN 978-80-87140-56-7.
 • Stainless steel fillet weld tests – Feber, N. - Jandera, M. - Forejtová, L., - Kolařík, L., In: Proceedings of the International Colloquia on Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS 2019). Leiden: CRC Press/Balkema, 2019. p. 402-408. ISBN 9780367335038.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • Metallographic Analysis of Components for Decentralized Micro-Power Systems Produced by Additive Manufacturing – Bryksí Stunová, B. - Novotný, V., - Zikmund, P., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 66. ISBN 978-80-553-3285-7.
 • Porovnání kvality odlitků pístů od různých výrobců – Bryksí Stunová, B. - Henzl, D., In: Sborník přednášek z 8. Holečkovy konference. Brno: Česká slévárenská společnost, 2019. p. 56-63. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02857-4.
 • Odlitky ze slitin hořčíku a jejich dopad na životní prostředí – Bryksí Stunová, B., In: Sborník přednášek z 8. Holečkovy konference. Brno: Česká slévárenská společnost, 2019. p. 21-35. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02857-4.
 • DESIGN RESISTANCE OF STAINLESS-STEEL FILLET WELDS – Feber, N. - Jandera, M., - Forejtová, L., In: Engineering Mechanics 2019: Book of full texts. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 101-104. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-71-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • WeldInspector thermal imaging system – Sova, J. - Kovář, J. - Vávra, P. - Švestka, A. - Kolaříková, M., - Kolařík, L., [Functional Sample] 2019.
 • Nová otěruvzdorná nátěrová hmota s hořčíkovými částicemi – Kudláček, J. - Zoubek, M. - Kreibich, V., - Drašnar, P., [Functional Sample] 2019.
 • Nová termochromická nátěrová hmota s polyuretanovým základem – Drbout, V. - Háková, M. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., [Functional Sample] 2019.
 • Nová termochromická nátěrová hmota s akrylátovým základem – Drbout, V. - Háková, M. - Kudláček, J. - Tatíčková, Z., - Kreibich, V., [Functional Sample] 2019.

Software

2019

 • WeldInspector sotware – Sova, J. - Kovář, J. - Vávra, P. - Švestka, A. - Kolaříková, M., - Kolařík, L., [Software] 2019.

Zpráva

2019

 • Pokročilé postupy při návrhu a výrobě styčníků ocelových a ocelobetonových konstrukcí – Cábová, K. - Feber, N. - Werunský, M. - Červenka, P. - Kuříková, M. - Forejtová, L. - Vesecký, J. - Jára, R., - Velebil, L., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, 2019. Report no. 2019/1.
 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2020

 • Technologie zpracování plastů a kompozitů – Krebs, S. - Kolařík, L., - Bryksí Stunová, B., Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. ISBN 978-80-01-06722-2.
 • Fundamentals of Technology I – Suchánek, J. - Bryksí Stunová, B., - Vondrouš, P., 2 ed. Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2020. ISBN 978-80-01-06665-2.

Sborník

2019

 • Sborník přednášek z 27. semináře Ekologie a slévárenství – Bryksí Stunová, B. ed. - Bláha, V. ed., - Lána, I. ed., Hradec Králové, 2019-05-30. Brno: Česká slévárenská společnost, 2019. ISBN 978-80-02-02866-6.
 • Sborník přednášek z 8. Holečkovy konference – Bryksí Stunová, B. ed., Skalský dvůr, Lísek, Bystřice nad Pernštejnem, 2019-03-20/2019-03-21. Brno: Česká slévárenská společnost, 2019. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02857-4.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Podzimní zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při České slévárenské společnosti – Krňávek, V. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Bryksí, V. org. - Průša, V. org., - Kvapil, D. org., [Conference Hosting] 2019.
 • 27. seminář Ekologie a slévárenství – Bláha, V. org. - Lána, I. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Tropp, P. org. - Havrda, J. org. - Dobiáš, P. org., - Bělovský, S. org., [Conference Hosting] 2019.
 • Jarní zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při České slévárenské společnosti – Krňávek, V. org. - Bryksí Stunová, B. org. - Bryksí, V. org. - Průša, V. org., - Kvapil, D. org., [Conference Hosting] 2019.
 • 8. Holečkova konference – Bryksí Stunová, B. org. - Horký, K. org. - Lána, I. org. - Lichý, P. org. - Luňák, M. org. - Nováková, I. org., - Vojtěch, D. org., [Conference Hosting] 2019.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Metodika pro diagnostiku ocelových mostních konstrukcí kulturního dědictví – Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kudláček, J. - Pospíšil, M. - Sýkora, M., - Mlčoch, J., [Verified Technology] 2019.
 • Technologický postup svařování nejběžnějších austenitických a austeniticko feritických tříd korozivzdorných ocelí – Forejtová, L. - Feber, N., [Verified Technology] 2019.
 • Technologický postup svařování za studena tvářené vysokopevnostní oceli S960QL – Werunský, M. - Ježek, Š. - Forejtová, L., - Dolejš, J., [Verified Technology] 2019.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Inovativní a efektivní metody a postupy čištění potrubí chladičů a výměníků – Kuchař, J. - Kreibich, V., [Unpublished Lecture] Medim spol. s r.o.. 2019-12-03.
 • Progresivní metody čištění vnitřních povrchů – Kuchař, J. - Kreibich, V., [Unpublished Lecture] Kapka plus s.r.o.. 2019-03-19.
 • Možnosti ověření kvality vstupního materiálu, vliv nevyhovujícího materiálu na vlastnosti odlitku – Bryksí Stunová, B., [Unpublished Lecture] Česká slévárenská společnost. 2019-05-22.

...

2019

 • ANALÝZA TEPLOTNÍCH POLÍ FOREM PRO TLAKOVÉ LITÍ – Herman, A. - Vítek, T., - Vrátný, O., Technická diagnostika. 2019, XXVII(z1), 12. ISSN 1210-311X.