[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12133/logo_12133.png]

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybuduj pevné teoretické základy: zvol si bakalářský studijní program TZSI
nebo , obor Technologie, materiály a ekonomika strojírenství.

Prohlub své znalosti v návazujícím magisterském studijním programu
Strojní inženýrství, obor Výrobní a materiálové inženýrství.

Obor Výrobní a materiálové inženýrství ti umožní:

  • získat široké znalosti technologií strojírenských výrobních procesů hlubším studiem technologií slévání, tváření, svařování, tepelného zpracování, povrchových úprav i technologie obrábění včetně programování v obrábění,
  • seznámit se s problematikou výrobního managementu, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů.
Chci být inženýrem se zaměřením na oblast strojírenské technologie a technických materiálů!