[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Zkouška – Fyzika I.


TERMÍNY ZKOUŠEK

Zkouškové termíny vypisuje Ústav fyziky vždy ve zkouškovém období dle harmonogramu FS ČVUT (Fyzika 1 ve zkouškovém období zimního semestru, Fyzika 2 ve zkouškovém období  letního semestru). Všechny ostatní vypsané zkouškové termíny jsou mimořádné a jsou pouze opravné.
 • Student si sám hlídá, zda má dostatečný počet pokusů na druhý opravný termín. Pokud se student přihlásí na zkoušku a nemá již k dispozici žádný volný druhý opravný termín, zkouška je neplatná.
 • Pokud student koná na druhý opravný termín zkoušku úrovně beta i alfa, musí mít k dispozici dva volné druhé opravné termíny.
 • Odhlášení z termínu zkoušky v KOS bez udání důvodu je možné pouze nejpozději 2 dny před termínem (např. je-li student přihlášen na středu, v KOS se lze odhlásit nejpozději v pondělí).
 • Pokud se student nemůže zkoušky zúčastnit ze závažných důvodů a chce se omluvit později, musí takto učinit  emailem na: zuzana.budinska@fs.cvut.cz. Omluva je možná jen na základě řádného dokladu (lékař, zpoždění…) předloženého do 3 dnů od termínu zkoušky.
 • STUDENT, KTERÝ SE ZE ZKOUŠKY NEODHLÁSÍ ANI ŘÁDNĚ NEOMLUVÍ BUDE AUTOMATICKY HODNOCEN ZNÁMKOU F.
   
 • Podmínky zkoušky

  Zkoušky předmětu Fyzika 1 jsou vypisovány pouze ve zkouškovém období zimního semestru. V případě vypsání mimořádného zkouškového termínu mimo toto zkouškové období se bude jednat pouze o OPRAVNÝ TERMÍN (alespoň jeden termín je tedy třeba vyčerpat v řádném zkouškovém období).

  VZOROVÝ TEST
   STUDENTI SE V KOSU PŘIHLÁSÍ NA ZKOUŠKU ÚROVNĚ BETA, POKU MAJÍ ZAPSÁNU I ÚROVEŇ ALFA, JSOU PŘIHLÁŠENI ZÁROVEŇ AUTOMATICKY I NA NI.

STUDENTI, KTEŘÍ MAJÍ ÚROVEŇ BETA HOTOVOU A CHTĚJÍ DODĚLAT POUZE ALFU, HLÁSÍ SE MAILEM NA: zuzana.budinska@fs.cvut.cz