[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
CZ  /EN

Zkouška – Fyzika I.
V souladu s harmonogramem zkouškového období je první řádný termín zkoušky předmětu Fyzika I a Fyzika IA v pondělí 1.2.2021.

Zkouška bude probíhat distanční formou pomocí testovacího programu UTP. Ucelený organizační pokyn s jasným vymezením pravidel zkoušky bude studentům zaslán emailem před konáním zkoušky nejpozději do 28. 1. 2021.