[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Seminární cvičení – Fyzika I. (2026002)

Základní informace

V ZIMNÍM SEMESTRU 2017/18 NEBUDE PROBÍHAT SEMINÁRNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY 1 ANI NEBUDE MOŽNOST ABSOLVOVAT ZKOUŠKU PO ČÁSTECH.
Předmět Seminární cvičení z fyziky I. přímo navazuje na předmět Fyzika I.
Na semináři se formou počítání příkladů prohlubují a upevňují znalosti získané na přednášce.

Zároveň je absolvování seminárního cvičení přípravou ke zkoušce, protože její písemná část zahrnuje řešení příkladů.

Předmět je ukončen zápočtem, k jeho získání je třeba úspěšně absolvovat zápočtové testy.

V rámci tohoto předmět lze absolvovat i zkoušku po částech, testy mohou nahradit písemnou část zkoušky. Podmínky zápočtu a zkoušky po částech jsou stanoveny vyhláškou Ústavu fyziky.

Testy

Na semináři se konají se celkem dva testy, z každého lze získat maximálně15 bodů, celkem tedy 2×15 = 30 bodů.

PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ

 

1. Test

 • 7. týden semestru
pondělí 3. 4. 2017 + čtvrtek 6. 4. 2017

2. Test
 
 • 13. týden semestru
 • pondělí 15. 5. 2017 + čtvrtek 18. 5. 2017


VÝSLEDKY SEMINÁŘ PONDĚLÍ

VÝSLEDKY SEMINÁŘ ČTVRTEK

 

Zápočet: 10 bodů
Zkouška po částech (splnění písemné části zkoušky)

Úspěšným složením písemného testu na úrovni A se rozumí, že student z maximálního počtu 30 bodů dosáhne minimálně 20 bodů.

Úspěšným složením písemného testu na úrovni B se rozumí, že student z maximálního počtu 30 bodů dosáhne minimálně 16 bodů.

Aby testy mohly nahradit písemnou část zkoušky, je třeba získat z 1. testu alespoň 6 bodů!

Splnění písemné části ze semináře platí pouze na první (řádný) termín.

Zkouška po částech (splnění písemné části zkoušky i ústní části zkoušky)
 1. 24 - 30 bodů  
  - úroveň A známka E (dostatečně)
  - úroveň B známka E (dostatečně)
   
 2. 20 - 23,9 bodů
  - úroveň A známka F (NEdostatečně)
  - úroveň B známka E (dostatečně)
Při splnění podmínek a. nebo b. lze získat výše uvedené hodnocení z celé zkoušky (studenti už nemusí na ústní část).