[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Seminární cvičení – Fyzika I. (2026002)

Předmět Seminární cvičení z fyziky I. přímo navazuje na předmět Fyzika I.

 
 • Na semináři se formou počítání příkladů prohlubují a upevňují znalosti získané na přednášce.
   
 • Zároveň je absolvování seminárního cvičení přípravou ke zkoušce, protože její písemná část zahrnuje řešení příkladů.
   
 • Předmět je ukončen zápočtem, k jeho získání je třeba aktivní účast na cvičeních.


  Výuka:    středa 14:15

  Začátek výuky:   2. týden semestru (4.10.2023)