[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Seminární cvičení – Fyzika I. (2026002)

Základní informace


Předmět Seminární cvičení z fyziky I. přímo navazuje na předmět Fyzika I. Na semináři se formou počítání příkladů prohlubují a upevňují znalosti získané na přednášce.

Zároveň je absolvování seminárního cvičení přípravou ke zkoušce, protože její písemná část zahrnuje řešení příkladů.

Předmět je ukončen zápočtem, k jeho získání je třeba aktivní účast na cvičeních.

 

Příklady k procvičení


PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ