[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Jan Koller

Ing. Jan Koller, Ph.D.

jan.koller (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav fyziky / Fakulta strojní
správce subsítě / katedra elektroenergetiky / Fakulta ekektrotechnická

(22 435) 2318
(22 435) 5600

místnost: B3-347a, Praha, Technická 2
místnost: B2-247, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 •  
  Metody likvidace kůrovce založené na účinku elektrickéhou proudu – Koller, J. (2019-2021)
 • SGS18/066/OHK3/1T/13  
  Aktivní systém řízení akumulátorových článků – Koller, J. (2018)
 • SGS17/084/OHK3/1T/13  
  Analýza impedančních charakteristik dřevin – Koller, J. (2017)
 • SGS16/076/OHK3/1T/13  
  Studium supresivní interakce elektrického pole s plazmou – Koller, J. (2016)
 • 1987/Aa  
  1987 Aa (Koller) – Koller, J. (2006)
 • GP202/02/D055  
  Vyhodnocování parametrů elektrických výbojů používaných při ovlivňování povrchových vrstev materiálů – Koller, J. (2002-2005)
 • CTU0206013  
  Modifikace polymerových vrstev korónovým výbojem za atmosférického tlaku – Koller, J. (2002)
 • 300006303  
  Impulzní charakteristiky korónového výboje – Koller, J. (2000)

Článek v periodiku

2022

 • Calcium-doped titanium thin films prepared with the assistance of an oxygen ion beam: The effect of Ca content on microstructure, mechanical properties and adhesion – Vlčák, P. - Nehasil, V. - Koller, J. - Šepitka, J. - Drahokoupil, J. - Tolde, Z. - Černý, F. - Horažďovský, T. - Smola, V., - Bartoníček, J., Applied Surface Science. 2022, 573 1-10. ISSN 0169-4332.

2021

 • Surface pre-treatments of Ti-Nb-Zr-Ta beta titanium alloy: The effect of chemical, electrochemical and ion sputter etching on morphology, residual stress, corrosion stability and the MG-63 cell response – Vlčák, P. - Fojt, J. - Koller, J. - Drahokoupil, J., - Smola, V., Results in Physics. 2021, 28 1-11. ISSN 2211-3797.

2019

 • Interakce magnetického pole s plameny – Dvořák, O. - Koller, J., 112. 2019, XVIII(2/2019), 14-17. ISSN 1213-7057.

2017

 • Měření teploty termočlánky při požárních zkouškách – Dvořák, O. - Koller, J., TZB info. 2017, 19(17), ISSN 1801-4399.
 • Zvýšení hasebního účinku vodní mlhy elektrizací – Dvořák, O. - Koller, J., TZB info. 2017, 19(16), ISSN 1801-4399.
 • Increasing Extinguishing Effect of Water Mist By Electrification – Dvořák, O. - Koller, J., The Civil Engineering Journal. 2017, 2017(1), ISSN 1805-2576.

2016

 • Progressive Fire Fighting methods – Dvořák, O. - Hrzina, P. - Lukáš, P. - Koller, J. - Pokorný, M., - Staněk, Z., Plasma Physics and Technology. 2016, 3(2), 84. ISSN 2336-2626.

2015

 • Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability - II.nedestruktivní, ekofyziologické metody – Čermák, J - Nadezhdina, N - Simon, J - Staněk, Z., - Koller, J., Zprávy lesního výzkumu. 2015, 60(4), 309-314. ISSN 0322-9688.

2014

 • Absorptive root area and stem resistivity in whole trees of contrasting structure and size – improvement of methods – Čermák, J. - Nadezhdina, N. - Nadezhdin, V. - Staněk, Z. - Koller, J. - Trcala, M. - Amato, M., - Kantor, P., Plant and Soil. 2014, 2014(383), 257-273. ISSN 0032-079X.

2013

 • Estimating the absorptive Root Area in Norway Spruce by Using the Common Direct and Indirect Earth Impedance Methods – Čermák, J. - Cudlín, P. - Gebauer, R. - Børja, I. - Martinková, M. - Staněk, Z. - Koller, J. - Neruda, J., - Nadezhdina, N., Plant and Soil. 2013, 2013 (372) 401-415. ISSN 0032-079X.

2010

 • Estimates and relationships between aboveground and belowground resource exchange surface areas in a Sitka spruce managed forest – Butler, A. J. - Barbier, N. - Cermak, J. - Koller, J. - Thornily, C. - McEvoy, C. - Nicoll, B. - Perks, M. P. - Grace, J., - Meir, P., Tree Physiology. 2010, 2010(6), 705-714. ISSN 0829-318X.

2006

 • Surfatron plasma-based sterilisation – Koller, J. - Kříha, V. - Scholtz, V. - Straňák, V. - Tichý, M., - Špatenka, P., Czechoslovak Journal of Physics. 2006, 56(Suppl. B), 843-847. ISSN 0011-4626.
 • Electrical measurement of tree root absorbing surfaces by the earth impedance method: 2. Verification based on allometric relationships and root severing experiments – Cermak, J. - Ulrich, R. - Staněk, Z. - Koller, J., - Aubrecht, L., Tree Physiology. 2006, 26(9), 1113-1121. ISSN 0829-318X.
 • Electrical Measurement of the Absorption Surfaces of Tree Roots by the Earth Impedance Method: 1. Theory – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., Tree Physiology. 2006, 26(9), 1105-1112. ISSN 0829-318X.

2005

 • Estimation of Impacts of Harvester Technology on Soils and Tree Roots – Neruda, J. - Ulrich, R. - Valenta, J. - Čermák, J. - Nadyezhdyna, N. - Gašpárek, J. - Adamčík, L. - Nadyezhdyn, V. - Knott, R. - Martinková, M. - Gebauer, R. - Prax, A. - Pokorný, E. - Aubrecht, L. - Culek, I. - Staněk, Z. - Koller, J., - Hruška, J., Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. 2005, 419(91), 217-226. ISSN 0239-9288.
 • PES Fabric Modification with a Corona Discharge – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T., - Špatenka, P., Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2005, 10(1), 175-177. ISSN 1562-6016.
 • Corona Discharge Optimization for Multi-Point Plane Configuration – Koller, J. - Píchal, J. - Kříha, V., - Aubrecht, L., Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2005, 10(1), 98-100. ISSN 1562-6016.

2004

 • Application of Atmospheric Corona Discharge for PES Fabric Modification – Píchal, J. - Koller, J., - Aubrecht, L., Bulletin of The American Physical Society. 2004, 49(5), 36. ISSN 0003-0503.
 • Multipoint-to-Plane Corona Discharge Light Emission and Electric Field Intensity Comparison – Koller, J. - Kříha, V. - Píchal, J., - Aubrecht, L., Bulletin of The American Physical Society. 2004, 49(5), 201. ISSN 0003-0503.
 • Application of Atmospheric Corona Discharge for PES Fabric Modification – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T. - Špatenka, P., - Wiener, J., Czechoslovak Journal of Physics. 2004, 54(S3), 828-834. ISSN 0011-4626.
 • Corona Discharge Light Emission and Electric Field Intensity Comparison – Koller, J. - Kříha, V. - Píchal, J., - Aubrecht, L., Czechoslovak Journal of Physics. 2004, 44(S3), 810-815. ISSN 0011-4626.
 • PES Fabric Plasma Modification – Vatuňa, T. - Špatenka, P. - Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L., - Wiener, J., Czechoslovak Journal of Physics. 2004, 54(S3), 475-482. ISSN 0011-4626.
 • Negative Current Pulses in Atmospheric Pressure DC Electrical Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., Contributions to Plasma Physics. 2004, 44(4), 347-351. ISSN 0863-1042.

2003

 • Pulse Properties of Negative Corona Discharge – Koller, J. - Aubrecht, L., Acta Physica Slovaca. 2003, 53(5), 391-395. ISSN 0323-0465.

2002

 • Properties of Multipoint Corona Discharge – Koller, J. - Aubrecht, L. - Plocek, J., - Staněk, Z., Czechoslovak Journal of Physics. 2002, 52(Suppl. D), 375-379. ISSN 0011-4626.
 • Spectroscopic Study of Corona Discharges on Coniferous Trees – Aubrecht, L. - Koller, J. - Matejcik, S., - Skalny, J.D., Czechoslovak Journal of Physics. 2002, 52(Suppl. D), 458-464. ISSN 0011-4626.
 • Triboelektřina v nevýrobních interiérech, vzdušná vlhkost a antistatická úprava látek – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., Acta Electrotechnica et Informatica. 2002, 2(2), 35-42. ISSN 1335-8243.

2001

 • Onset Voltages of Atmospheric Corona Discharges on Coniferous Trees – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., Journal of Atmospheric Solar and Terrestrial Physics. 2001, 63(18), 1901-1906. ISSN 1364-6826.
 • Corona Discharge on Coniferous Trees - Spruce and Pine – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., Europhysics Letters. 2001, 53(3), 503-509. ISSN 0295-5075.

2000

 • Analysis of Statistical Properties of Pulses in Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J. - Plocek, J., - Staněk, Z., Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(S3), 245-250. ISSN 0011-4626.
 • Onset Voltages of Atmospheric Corona Discharges on Coniferous Trees – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., Czechoslovak Journal of Physics. 2000, 50(S3), 313-318. ISSN 0011-4626.

1999

 • Běžné elektrické spotřebiče a produkce oxidů dusíku – Staněk, Z. - Aubrecht, L. - Koller, J., - Večeřa, Z., Vytápění, větrání, instalace. 1999, 8(4), 1-5. ISSN 1210-1389.
 • 'Trichel' Pulses in Negative Corona Discharge on Trees – Aubrecht, L. - Koller, J., - Zahoranová, A., Journal of Physics D: Applied Physics. 1999, 32(18), 87-90. ISSN 0022-3727.

1996

 • Elektrický náboj respiračních plynů – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., Lékař a technika. 1996, 27(2), 34-38. ISSN 0301-5491.

Stať ve sborníku

2016

 • Zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy PHZ a SHZ pomocí elektrického pole generovaného stejnosměrným vysokým napětím – Lukáš, P. - Koller, J. - Dvořák, O., - Hrzina, P., In: Požární ochrana 2016 - Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. pp. 232-235. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.

2014

 • Interakce elektrického pole s plameny – Dvořák, O. - Staněk, Z. - Koller, J., - Hrzina, P., In: Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2014. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. pp. 55-59. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.

2007

 • Edge-to-gel corona discharge bactericidal effect – Kříha, V. - Koller, J., In: Proceedings of XXVIII International Conference on Phenomena in Ionized Gases. Prague: Institute of Plasma Physics AS CR, v.v.i., 2007. pp. 1418-1420. ISBN 978-80-87026-01-4.

2006

 • Whole-tree Root Systems Visualised and Measured by Electric ans Sap Flow methods – Čermák, J. - Nadyezdina, N. - Ceulemans, R. - Meiresonne, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Woody Root Processes - Revealing the hidden half. Negev: Ben-Gurion University of the Negev, 2006. p. 35.
 • Liquid and Gel Surface Deformation Caused by the Unipolar Corona – Aubrecht, L. - Koller, J. - Kříha, V., - Scholtz, V., In: Book of Abstracts (oral and poster contributions). Frascati: ENEA, 2006. pp. 420.

2005

 • Vliv pojezdu vyvážecích traktorů na kořenový systém stromů a metody pro jeho hodnocení – Neruda, J. - Ulrich, R. - Valenta, J. - Čermák, J. - Nadyezhdyna, N. - Gašpárek, J. - Adamčík, L. - Knott, R. - Nadyezhdyn, V. - Martinková, M. - Gebauer, R. - Prax, A. - Pokorný, E. - Culek, I. - Aubrecht, L. - Staněk, Z. - Koller, J., - Hruška, J., In: Mobilní energetické prostriedky - Hydraulika - Životní prostredí - Ergonómie mobilních strojů. Zvolen: TU Zvolen, 2005, pp. 221-233. ISBN 80-228-1488-1.
 • The Use of Radiofrequency and Microwave Discharge for Textile Modification – Koller, J., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.
 • Multi-Point Corona Discharge Light Emission – Aubrecht, L. - Koller, J. - Kříha, V. - Píchal, J., - Scholtz, V., In: Proceedings XXVII ICPIG. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2005. pp. 1-5.
 • Plasma Penetration through the PES Fabrics Sheaf in Atmospheric Corona and Dielectric Barrier Discharges – Vatuňa, T. - Píchal, J. - Špatenka, P. - Koller, J. - Aubrecht, L., - Kolouch, A., In: Proceedings 2nd CAPPSA 2005. Gent: University of Gent, 2005. pp. 275-280. ISBN 90-80-86692-X.
 • Modification of the Polyester Fabric Hydrophobicity with Atmospheric Dielectric Barrier – Píchal, J. - Vatuňa, T. - Koller, J. - Aubrecht, L., - Špatenka, P., In: Proceeeings of the 17th International Symphosium on Plasma Chemistry. Toronto: University of Toronto, 2005. pp. 1-5.
 • Application of Barrier Discharge Plasma for Polyester Fabric Treatment – Koller, J. - Píchal, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T., - Špatenka, P., In: 15th Symposium on Applications of Plasma Processes, 3rd EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Bratislava: Comenius University, 2005. pp. 193-194. ISBN 80-223-2018-8.
 • Multi-Point Corona Discharge Light Emission – Aubrecht, L. - Koller, J. - Kříha, V. - Píchal, J., - Scholtz, V., In: Book of Abstracts International Conference Plasma 2005. Opole: Universytet Opolski, 2005. pp. 130.

2004

 • Sterilization of Biological Materials with Corona Discharge Plasma – Aubrecht, L. - Koller, J., - Scholtz, V., In: Proceedings PSE 2004. Düsseldorf: VDI Verlag, 2004. pp. y-x.
 • PET and PTFE Modification by Dieletric Barrier Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J. - Koshelyev, H., - Píchal, J., In: Proceedings PSE 2004. Düsseldorf: VDI Verlag, 2004. pp. x-z.
 • Corona Light Emission for Different Point to Plane Electrode Configurations – Aubrecht, L. - Koller, J., - Píchal, J., In: Proceedings: GD 2004. Toulouse: Université Paul Sabatier, 2004. pp. 501-504.
 • Visual Corona Discharge Study for Different Electrodes Configurations – Koller, J., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 88-89. ISBN 80-01-02945-X.
 • Application of Plasma for PES Fabric Treatment – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T., - Špatenka, P., In: Proceedings of International Workshop on Plasma Polymers and Related Materials. Ankara: Hacettepe University, 2004. pp. 34.
 • Textile Hydrofobicity Control with Plasma Discharges – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T., - Špatenka, P., In: New Trends in Physics. Brno: Vysoké učení technické v Brně a Ústav fyziky v Brně, 2004. pp. 190-193. ISBN 80-7335-024-5.
 • New Method of the Measurement of the Absorption Zones on Roots – Koller, J. - Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Plocek, J., In: New Trends in Physics. Brno: Vysoké učení technické v Brně a Ústav fyziky v Brně, 2004. pp. 60-63. ISBN 80-7335-024-5.
 • PES Fabric Modification with a Corona Discharge – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, P., - Špatenka, P., In: Book of Abstracts Alushta 2004. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2004. pp. 190.
 • Corona Discharge Optimisation for Multi-Point Plane Configuration – Koller, J. - Píchal, J. - Kříha, V., - Aubrecht, L., In: Book of Abstracts Alushta 2004. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2004. pp. 131.

2003

 • Electric Methods of the Measurement of the Sapwood Depth of Woody Species – Koller, J. - Aubrecht, L., - Staněk, Z., In: FORTECHENVI 2003. Brno: MZLU, 2003, pp. 165-174.
 • Modification of Polymer Layers by Atmospheric Corona Discharge – Koller, J. - Aubrecht, L., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 96-97. ISBN 80-01-02708-2.
 • Polymer Films Nodification by Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., - Seidelmann, L., In: SAPP XIV. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2003. pp. 196. ISBN 80-8040-195-0.
 • Study of Corona Light Emission for Different Point-to-Plane Electrode Configurations – Koller, J. - Píchal, J., In: Plasma 2003. Warszawa: Polish Academy of Science, Institute of Fundamental Technological Research, 2003. pp. 62.
 • Polymer Films Modification by Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., - Koshelyev, H., In: Proceedings of the SAPP XIV. Bratislava: Comenius University, 2003. pp. 196.

2002

 • Properties of Negative Corona Discharge – Koller, J. - Aubrecht, L., - Staněk, Z., In: Proceedings of 14th Conference Czech and Slovak Physicists. Plzeň: ZČU Plzeň, 2002. pp. 462-465. ISBN 80-7082-907-9.
 • Střídavá elektrická pole a povrchové napětí vody – Staněk, Z. - Petrovický, J. - Koller, J., - Aubrecht, L., In: Elektroenergetika 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 211-215. ISBN 80-01-02614-0.
 • Prach a rostlinný pyl ve střídavém elektrickém poli – Staněk, Z. - Petrovický, J. - Koller, J., - Aubrecht, L., In: Elektroenergetika 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 216-220. ISBN 80-01-02614-0.
 • Mogliche Anwendungen Physikalisches Plasma im Gemusebau und Blumensucht – Koller, J. - Aubrecht, L., - Staněk, Z., In: 9. Internalionale Tagung Elektrochemischer Qualitatstest. Lednice na Moravě: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav matematiky, 2002. pp. 49-53. ISBN 80-7157-592-5.
 • NOx Removal from Flue and Other Polluted Gases by Corona Discharges – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 72-73. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Computer Calculation of Electric Field of Corona Discharge – Barták, J. - Aubrecht, L. - Dvořák, T., - Koller, J., In: Book of Abstracts - PLASMA-2001. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2001. pp. 134.
 • Impulse Characteristics of the Atmospheric Negative Corona Discharge – Barták, J. - Aubrecht, L. - Dvořák, T., - Koller, J., In: Book of Abstracts - PLASMA-2001. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2001. pp. 135.
 • Impulse Characteristics of the Atmospheric Negative Corona Discharge – Barták, J. - Aubrecht, L. - Dvořák, T., - Koller, J., In: Plasma 2001 "Research and Applications of Plasmas". Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2001.
 • Measurement of NOx Production in an Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: 15 International Symposium on Plasma Chemistry Symposium Proceedings. Orleans: Organizing Committees of the 15 International Symposium on Plasma Chemistry, 2001. pp. 2999-3004.
 • Rozptylová magnetická pole při svařování střídavým proudem – Koller, J. - Barták, J. - Staněk, Z., - Aubrecht, L., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 2001. pp. 22-24. ISBN 80-01-02389-3.
 • Elektrické výboje jako generátory volných radikálů – Koller, J. - Barták, J. - Staněk, Z., - Aubrecht, L., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 2001. pp. 19-21. ISBN 80-01-02389-3.
 • Elektrický náboj polétavého prachu jako faktor ovlivňující jeho sedimentaci – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Ovzduší 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001. pp. 218-221. ISBN 80-210-2591-3.
 • Impulse characteristics of corona discharge – Koller, J. - Aubrecht, L., - Barták, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 74-75. ISBN 80-01-02335-4.
 • Some specialities of the electrical conductivity of plants and trees – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 72-73. ISBN 80-01-02335-4.
 • Negative Corona Current Pulses in Multipoint Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Barták, J. - Koller, J., - Zahoranova, A., In: Proceedings 13th Symp. Appl. Plasma Processes. Bratislava: Univerzita Komenského, 2001. pp. 63-66. ISBN 80-223-1573-7.

2000

 • Educational Materials for the Virtual Department of Physical Sciences (FEE) – Kulhánek, P. - Břeň, D. - Koller, J. - Pšenčík, O., - Žáček, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 94. ISBN 80-01-02229-3.
 • Elektrické metody měření běle rostlin – Aubrecht, L. - Koller, J. - Plocek, J., - Staněk, Z., In: Elektřina a lesní stromy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. pp. 85-90.
 • Teplotní, napěťová a frekvenční závislost resistivity dřevin – Aubrecht, L. - Čermák, J. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Elektřina a lesní stromy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. pp. 10-15.
 • Stimulation of Biological Objects by Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J. - Staněk, Z., - Dvořák, T., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 73. ISBN 80-01-02229-3.
 • "Trichel" Pulses in Corona on Trees – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 42. ISBN 80-01-02229-3.
 • Electroprecipitation Behaviour of Dust Particles – Staněk, Z. - Koller, J., - Aubrecht, L., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 52. ISBN 80-01-02229-3.
 • Hydrocarbons and Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 57. ISBN 80-01-02229-3.
 • Multineedle-to-Plane Corona Discharge – Aubrecht, L. - Pekárek, S. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of the HAKONE VII. Greifswald: TU Greifswald, 2000. pp. 73-76.
 • Chování polétavého prachu v elektrostatickém poli – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings 4th Int. Conf. EIA. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2000. pp. 133-137. ISBN 80-01-02239-0.
 • Rozptylová magnetická pole při elektrickém svařování – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings 4th Int. Conf. EIA. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2000. pp. 243-246. ISBN 80-01-02239-0.
 • New Aspects of the Problems of Light Negative Ions – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Research for the Air in Spa Localities. Jáchymov: SPA Jáchymov, 2000. pp. 10-11.
 • Objektivní snímání odezvy dřevin na změny prostředí – Staněk, Z. - Aubrecht, L. - Koller, J., - Čermák, J., In: ERA 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2000. pp. 192-193. ISBN 80-210-2328-7.
 • Iontové pole a živé organismy – Aubrecht, L. - Dvořák, T. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 2000. pp. 4-6. ISBN 80-01-02185-8.
 • Vyzařování elektromagnetických vln z elektrických výbojů za atmosférického tlaku – Aubrecht, L. - Pekárek, S. - Bálek, R., - Koller, J., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 2000. pp. 1-3. ISBN 80-01-02185-8.

1999

 • VA Characteristics of Corona Discharge on Plants – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 84.
 • Particle-in-cell Simulation – Aubrecht, L. - Dvorak, T. - Koller, J., - Kulhánek, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 72.
 • Magnetic Noise of Negative Corona Discharge – Aubrecht, L. - Bálek, R. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 64.
 • Computerized Courses of Practical Informatics and Physics for the Students of the CTU 2 – Kulhánek, P. - Bren, D. - Jelen, J. - Koller, J., - Melena, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 55.
 • Korónový výboj na kovech a rostlinách – Koller, J. - Aubrecht, L., - Zahoranová, A., In: 13. konferencia slovenských a českých fyzikov: Zborník abstraktov. Bratislava: Slovenská fyzikálna spoločnosť, 1999. pp. 15.
 • Interakce elektromagnetických polí s rostlinami – Staněk, Z. - Aubrecht, L. - Koller, J., - Plocek, J., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 1999. pp. 27-29. ISBN 80-01-01997-7.
 • Damage of Plants in Atmospheric Corona Discharge and Some Surface Effects – Aubrecht, L. - Koller, J. - Staněk, Z., - Zahoranová, A., In: Proceedings 14th International Symposium on Plasma Chemistry. Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 1999. pp. 2601-2606. ISBN 80-902724-2-8.
 • Damage of Plants by Corona Discharge – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings 12 th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. pp. 133-134. ISBN 80-223-1370-X.

1998

 • Magnetic Noise of Atmospheric Corona Discharge – Aubrecht, L. - Bálek, R. - Hanitz, F. - Koller, J. - Kříha, V. - Pekárek, S. - Rosenkranz, J., - Staněk, Z., In: Book of Contributed Papers 11th SEPCRLTP. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998. pp. 15-18. ISBN 80-967454-7-6.
 • Vysokofrekvenční šum z koronového výboje – Aubrecht, L. - Bálek, R. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Biologické systémy a elektromagnetické pole. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektromagnetického pole, 1998. pp. 1-6. ISBN 80-01-01821-0.
 • Systematic Study of the Point-to-Plane Corona of Natural Objects – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: 1998 ICPP Abstracts of Invited and contributed Papers. Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 1998. pp. 2431-2434.
 • Systematic study of the characteristics of the Point-to-Plane Corona on Natural Objects – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: 1998 ICPP Abstracts of Invited and contributed Papers. Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 1998. pp. 2431-2433.
 • NO2 and O3 Production in Technological Devices with the Spark and Arc – Aubrecht, L. - Večeřa, Z. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 109-110.
 • Monte Carlo Simulations of the Systems with Many Particles – Kulhánek, P. - Škandera, D. - Žáček, M. - Koller, J. - Jakeš, M., - Zelenka, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 105-106.
 • VA Characteristics of Unipolar Corona Burning on Some Natural Objects – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 87-88.
 • Physics Teaching Using WWW and Other Progressive Techniques – Břeň, D. - Koller, J. - Kubeš, P. - Kulhánek, P., - Žáček, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 77-78.
 • Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students – Drška, L. - Budínský, R. - Černý, F. - Kohout, Z. - Koller, J. - Králová, R. - Kulhánek, P., - Kubeš, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 75-76.

1997

 • Koronový výboj na přírodních objektech – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., In: Proceedings of 18th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1997. pp. 251-252. ISBN 80-01-01641-2.
 • Current Fluctuations in Point-to-Plain DC Corona Discharge – Koller, J. - Aubrecht, L., - Staněk, Z., In: Proceedings of 18th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1997. pp. 243-244. ISBN 80-01-01641-2.
 • Acoustic Effects in Unipolar DC Corona – Aubrecht, L. - Staněk, Z. - Koller, J., - Jiříček, O., In: Proceedings of 18th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1997. pp. 232-233. ISBN 80-01-01641-2.
 • Identification of Corona Discharge in Relation to Environment – Koller, J. - Aubrecht, L., - Staněk, Z., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1297-1298.
 • Electrical Methods for Recording Longterm Responses of Woody Species to Polluted Environments – Staněk, Z. - Čermák, J. - Aubrecht, L., - Koller, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997. pp. 1295-1296.
 • Present State of the Z-Pinch Equilibrium Calculations – Žáček, M. - Koller, J., - Kulhánek, P., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 99-100.

1996

 • Elektrické výboje při oddělování dielektrických vrstvených materiálů – Koller, J., In: Poster 1996. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1996, pp. 123.
 • Rozptylová magnetická pole elektrizovaných dopravních prostředků – Kulhánek, P. - Staněk, Z. - Aubrecht, L. - Koller, J., - Bálek, R., In: Proceedings of the 9th Regional Conference IUAPPA - 3rd International Conference, Environmental Impact Assessment, Vol.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 351-358. ISBN 80-01-01514-9.
 • Generace elektromagnetických polí a nabitých částic při destrukci látek – Aubrecht, L. - Koller, J. - Staněk, Z., - Bálek, R., In: Proceedings of the 9th Regional Conference IUAPPA - 3rd International Conference, Environmental Impact Assessment, Vol.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 311-319. ISBN 80-01-01514-9.
 • Rovnováha z-pinče s radiačními procesy – Koller, J. - Kulhánek, P., - Žáček, M., In: Sborník abstraktů - 12. konference českých a slovenských fyziků. Ostrava: VŠB-TUO, 1996. pp. 25.
 • Podmínky úspěšné aplikace bytových a průmyslových ionizátorů – Koller, J. - Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Bálek, R., In: Proceedings of the 9th Regional Conference IUAPPA - 3rd International Conference, Environmental Impact Assessment, Vol.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 339-344. ISBN 80-01-01514-9.
 • Výuka životního prostředí na FEL ČVUT – Bálek, R. - Chalupová, V. - Staněk, Z. - Koller, J., - Aubrecht, L., In: Proceedings of the 9th Regional Conference IUAPPA - 3rd International Conference, Environmental Impact Assessment, Vol.3. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 597-599. ISBN 80-01-01515-7.
 • Monitorování škodlivin v ovzduší pomocí dřevin – Staněk, Z. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Bálek, R., - Čermák, J., In: Proceedings of the 9th Regional Conference IUAPPA - 3rd International Conference, Environmental Impact Assessment, Vol.2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 326-334. ISBN 80-01-01514-9.
 • Study of Electrical Discharges at Partition of Dielectric Layered and Powdery Materials – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996. pp. 111-112.

1995

 • Biomedicínské aspekty nabitých částic v ovzduší – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., In: Proceedings of Control on Workshop "Teachings and Research within the Biomedical Engineering and Biotechnology at FEE CTU in Prague". Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1995. pp. 38.
 • Nízkoenergetické výboje a jejich význam pro biologické objekty – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., In: Proceedings of Control on Workshop "Teachings and Research within the Biomedical Engineering and Biotechnology at FEE CTU in Prague". Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1995. pp. 67.
 • Investigation of Corona Discharge – Aubrecht, L. - Člupek, M. - Koller, J., - Staněk, Z., In: Proceedings of 17th Symposium on Plasma Physics and Technology. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1995. pp. 320. ISBN 80-01-01344-8.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření – Ulrich, R. - Čermák, J. - Staněk, Z. - Koller, J., - Petrovický, J., Czechia. Patent CZ 306735. 2017-04-19.

2016

 • Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení – Dvořák, O. - Koller, J., - Lukáš, P., Czechia. Utility Model CZ 30012. 2016-11-15.

2015

 • Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti vysokotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení – Koller, J. - Staněk, Z., - Dvořák, O., Czechia. Utility Model CZ 29023. 2015-12-28.

2003

 • Zapojení pro nedestruktivní měření úhrnné plochy absorpčních zón na kořenech dřevin – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., Czechia. Utility Model CZ 13024. 2003-02-24.

Software

2010

 • Programové vybavení pro distribuovaný měřicí systém – Roztočil, J. - Koller, J., [Software] 2010.

Zpráva

2015

 • Možnosti zjišťování mechanické stability stromů z měření elektrických parametrů stromů a půdy – Čermák, J - Rybanský, M - Staněk, Z. - Koller, J., - Ulrich, R, [Research Report] 2015.

2003

 • Měření na území lesního závodu Horní Blatná – Aubrecht, L. - Koller, J., - Staněk, Z., [Research Report] Praha: FEL ČVUT + PTB Berlin, 2003. Report no. 02/2003.

1994

 • Užití počítačů k měření rychlosti těles – Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., [Research Report] Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1994.

Kvalifikační zpráva

2002

 • Impulzní vlastnosti korónového výboje – Koller, J., Praha: Defense date 2002-01-29. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1999

 • Jak na vysokou školu – Skuhrová, Š. - Pastorová, Z. - Matysová, P., - Koller, J., Praha: CSVŠ, 1999. ISBN 80-7168-686-7.
 • Astrofyzika – Kulhánek, P. - Břeň, D., - Koller, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999.

Kapitola v knize

2005

 • Application of Plasma for Treatment of Polyester Fabric – Píchal, J. - Koller, J. - Aubrecht, L. - Vatuňa, T., - Špatenka, P., In: Plasma Polymers and Related Materials. Ankara: Hacettepe University, 2005. p. 201-217. ISBN 975-491-194-0.
 • Teorie působení tlaků na půdu a metody měření zhutnění půdy vlivem pojezdu traktorů – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. p. 43-61. ISBN 80-7157-831-2.
 • Teorie elektrického měření absorpčního povrchu kořenů – Aubrecht, L. - Staněk, Z., - Koller, J., In: Metody pro zlepšení determinace poškození kořenů stromů ve smrkových porostech vyvážecími traktory. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. p. 96-110. ISBN 80-7157-831-2.

Sborník

2006

 • Programme and Abstract Book of the 22nd Symposium on Plasma Physics and Technology – Koller, J. ed. - Píchal, J. ed., Praha, 2006-06-26/2006-06-29. Prague: Czech Technical University, 2006. ISBN 80-01-03506-9.

2004

 • Book of Abstracts of 21st SPPT 2004 – Píchal, J. ed. - Koller, J. ed., Praha, 2004-06-14/2004-06-17. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2004. ISBN 80-01-03015-6.

2002

 • 20th Symposium on Plasma Physics and Technology - Programme & Abstracts – Koller, J. ed. - Píchal, J. ed., Praha, 2002-06-10/2002-06-13. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002.

2000

 • Proceedings of Abstracts 19th Symp. Plasma Phys – Koller, J. ed. - Kulhánek, P. ed., - Píchal, J. ed., Praha, 2000-06-06/2000-06-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2000.
 • Proceedings 19th Symp. Plasma Phys. Technol – Koller, J. ed. - Píchal, J. ed., - Pavlo, P. ed., Praha, 2000-06-06/2000-06-09. Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 2000. ISSN 0011-4626.
 • Proceedings 4th Int. Conf. EIA – Aubrecht, L. ed. - Bálek, R. ed. - Koller, J. ed. - Kulhánek, P. ed., - Végh, L. ed., Praha, 2000-09-11/2000-09-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2000. ISBN 80-01-02239-0.

1999

 • 1st Austrian-Czech-German Conference on Energy Market Liberalisation in the Central and Eastern Europe-Abstracts – Koller, J. ed. - Kulhánek, P. ed., - Píchal, J. ed., Praha, 1999-09-07/1999-09-08. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999.
 • 1st Austrian-Czech-German Conference on Energy Market Liberalisation – Koller, J. ed. - Kulhánek, P. ed., - Píchal, J. ed., Praha, 1999-09-06/1999-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 1999. ISBN 80-01-02030-4.

1997

 • Proceedings of 18th Symposium on Plasma Physics and Technology – Koller, J. ed. - Píchal, J. ed., - Kulhánek, P. ed., Praha, 1997-06-17/1997-06-20. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 1997. ISBN 80-01-01641-2.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2007

 • Numerical methods for multi-material fluid flows – Liska, R. org. - Váchal, P. org. - Šiňor, M. org. - Píchal, J. org., - Koller, J. org., [Conference Hosting] 2007.

2002

 • 20th Symposium on Plasma Physics and Technology – Píchal, J. org. - Kulhánek, P. org. - Koller, J. org. - Kříha, V. org. - Zychová, J. org. - Zychová, J.jr. org., - Kříhová, I. org., [Conference Hosting] 2002.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2002

 • Plasma Polymers modification – Aubrecht, L. - Koller, J., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: 2002-12-03.

2001

 • Elektrické diagnostické metody při zjišťování latentního poškození lesních dřevin – Čermák, J. - Staněk, Z. - Aubrecht, L., - Koller, J., [Invited unpublished scientific lecture] Ostravice: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 2001-05-09.

2000

 • Analýza statistických vlastností pulsů v atmosférickém korónovém výboji – Aubrecht, L. - Koller, J. - Plocek, J., - Staněk, Z., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Ústav fyziky plazmatu AV ČR. 2000-06-09.

1999

 • Corona discharge on trees – Aubrecht, L. - Koller, J., [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: Komenského Universita MFF. 1999-04-22.

Ostatní nezařazené

2001

 • Impulzní vlastnosti korónového výboje – Koller, J., Praha: Defense date 2002-01-29. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická., 2001