[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Lidé

Zaměstnanci ústavu

Ing. Petr Vlčák, Ph.D.

Ing. Petr Vlčák, Ph.D.

Petr.Vlcak (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav fyziky / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2437

místnost: B2-254, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • NV19-08-00070  
  Využití lymfocytů hypersenzitivních pacientů pro preklinické testování pokročilých materiálů na bázi titanu modifikovaných iontovým svazkem – Vlčák, P. (2019-2022)
 • SGS18/173/OHK2/3T/12  
  Nanokompozity na bázi titanu připravené technikami s řízenou depozicí energie iontových a elektronových svazků – Vlčák, P. (2018-2020)
 • SGS15/186/OHK2/3T/12  
  Ochranné nanokompozitní vrstvy a jejich atomární mísení iontovým svazkem – Vlčák, P. (2015-2017)

Článek v periodiku

2019

 • The effect of nitrogen saturation on the corrosion behaviour of Ti-35Nb-7Zr-5Ta beta titanium alloy nitrided by ion implantation – Vlčák, P. - Fojt, J. - Weiss, Z. - Kopeček, J., - Peřina, V., 2019

2018

 • Evidence of a defect structure in high fluence nitrogen ion implanted titanium and its effect on corrosion – Vlčák, P., 2018
 • Hardness response to the stability of a Ti(+N) solid solution in an annealed TiN/Ti(+N)/Ti mixture layer formed by nitrogen ion implantation into titanium – Vlčák, P. - Drahokoupil, J. - Veřtát, P. - Šepitka, J., - Duchoň, J., 2018

2017

 • Analysis of shallow depth profiles of titanium nitride and N-implanted titanium by GD-OES: the ‘hydrogen effect’ after the discharge startup and a correction thereof – Weiss, Z. - Vlčák, P., 2017
 • Evolution of the nitrogen depth distribution in an implanted titanium alloy with a surface carbon nanolayer – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Valenta, R., - Kovac, J, 2017

2016

 • Structural Characterization and Mechanical Properties of a Titanium Nitride-Based Nanolayer Prepared by Nitrogen Ion Implantation on a Titanium Alloy – Vlčák, P. - Šepitka, J. - Drahokoupil, J. - Horažďovský, T., - Tolde, Z., 2016
 • Nanomechanical Characterization of Titanium Alloy Modified by Nitrogen Ion Implantation – Šepitka, J. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Peřina, V., 2016
 • Protective sliding carbon-based nanolayers prepared by argon or nitrogen ion-beam assisted deposition on Ti6Al4V alloy – Vlčák, P. - Jirka, I., 2016
 • The effect of ion irradiation and elevated temperature on the microstructure and the properties of C/W/C/B multilayer coating – Vlčák, P., 2016

2015

 • The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature – Vlčák, P. - Černý, F. - Drahokoupil, J. - Šepitka, J., - Tolde, Z., 2015

2014

 • Chemical Composition and Mechanical Characteristic of Nitrogen Ion Beam Mixed Carbon Nanolayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014

2013

 • The Effect of Nitrogen Ion Implantation on the Surface Properties – Vlčák, P. - Černý, F. - Weiss, Z. - Daniš, S. - Šepitka, J. - Tolde, Z., - Jech, V., 2013
 • Mechanical and Tribological Properties of Carbon Thin Film with Tungsten Interlayer Prepared by Ion Beam Assisted Deposition – Vlčák, P. - Černý, F. - Tolde, Z. - Šepitka, J. - Gragora, I., - Danis, S., 2013

2011

 • Nanoindentation Test for DLC Coating Analysis – Tischler, D. - Budinská, Z. - Vlčák, P., - Štěpánek, I., 2011

2010

 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Jech, V. - Konvičková, S., - Štěpánek, I., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Ion implantation of nitrogen into titanium – Horažďovský, T. - Vlčák, P. - Drahokoupil, J. - Weiss, Z., - Kopeček, J., 2018
 • Povrchové modifikace titanu iontovým svazkem pro využití v kloubních náhradách – Horažďovský, T. - Vlčák, P. - Tolde, Z. - Vrbová, R., - Himmlová, L., 2018
 • Chování živých buněk na povrchu atypických substrátů – Březina, V. - Vlčák, P., 2018
 • Nitrogen oversaturation in ion implanted titanium – Vlčák, P., 2018
 • Compound formation in nitrogen Ion implanted titanium after annealing – Vlčák, P. - Drahokoupil, J., - Nehasil, V., 2018

2017

 • Iontová implantace dusíku do titanových materiálů – Vlčák, P. - Horažďovský, T., 2017
 • Surface Characterization of Titanium Alloys for Nitrogen Ion Implantation – Veřtát, P. - Drahokoupil, J., - Vlčák, P., 2017
 • Nanomechanical Characterization of Titanium Alloy Modified by Nitrogen Ion Implantation at an Elevated Temperature – Šepitka, J. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Peřina, V., 2017
 • Nanomechanical Characterization of Titanium Alloy Modified by Nitrogen Ion Implantation at an Elevated Temperature – Šepitka, J. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Peřina, V., 2017
 • Compound formation in nitrogen ion implanted titanium after annealing – Vlčák, P. - Drahokoupil, J., - Nehasil, V., 2017
 • Nitrogen doped titanium by ion implantation – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Drahokoupil, J., - Šepitka, J., 2017

2016

 • Nanomechanical Characterization of Titanium Alloy Modified by Nitrogen Ion Implantation – Šepitka, J. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Peřina, V., 2016
 • Charakterizace vlivu přípravy na mikrostrukturu materiálů Ti−6Al−4V a Ti grade 2 pro iontovou implantaci dusíku – Veřtát, P. - Drahokoupil, J., - Vlčák, P., 2016
 • Nitrogen Doped Titanium by Ion Implantation – Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Drahokoupil, J., - Šepitka, J., 2016
 • Nanovrstvy na bázi uhlíku pro funkční plochy implantátů z titanových slitin – Vlčák, P. - Horažďovský, T., 2016

2015

 • Nanomechanical testing of an a-C:N nanolayer prepared by ion beam assisted deposition on Ti6Al4V alloy – Vlčák, P. - Šepitka, J. - Horažďovský, T. - Jirka, I - Gregora, I, - Němec, M., 2015
 • Nanomechanical Testing of a-C:N Nanolayer prepared by Ion Beam Assisted Deposition on Ti6Al4V Alloy – Vlčák, P. - Šepitka, J. - Horažďovský, T. - Jirka, I. - Gregora, I., - Němec, M., 2015
 • Hořčík, inovativní biodegradabilní materiál pro využití v implantologii – Vrbová, R. - Vlčák, P. - Himmlová, L., - Podzimek, Š., 2015

2014

 • Surface Nanolayers Created by IBAD Process for Joint Replacements – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Weiss, Z. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014
 • Concentration Profiles of Ion Implanted Nitrogen in Ti6Al4V Influenced by Carbon and Boron Nanocoatings – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2014

2013

 • Metody využívající iontové a elektronové svazky pro modifikaci povrchových vlastností materiálů používaných v biomedicíně – Vlčák, P., 2013
 • Mechanical Testing of Thin Film Nanocomposite – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2013

2012

 • Surface Characterisation of Titanium Alloy Nanolayer Modified for Bioimplants – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Konvičková, S. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kovac, J., - Panjan, P., 2012

2011

 • Friction Coefficient of Carbon Nanolayers Irradiated by Nitrogen Ions – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P., - Wiesenberg, J., 2011

2010

 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Voynov, K.N. - Jech, V., - Vlčák, P., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Odpařovací systém s kontrolérem pro řízení pohybu držáku zdrojů napařování – Vlčák, P., 2017

2012

 • Skener na mapovanie iónového prúdu – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012
 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Jech, V. - Horažďovský, T. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2011
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., 2011

2010

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Manipulátor pro implantaci rotačních vzorků – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Elektroda pro omezení sekundární elektronové emise – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Držák s měřící elektrodou – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010
 • Držák vzorků pro měření propustnosti světla tenkých vrstev – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., 2010

Software

2010

 • Control of Process of Ion Implantation and Registration of Technological Parameters – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., 2010
 • Control of scanning of ion current density – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., 2010

Kvalifikační zpráva

2012

 • Modifikace titanové slitiny metodou IBAD – Vlčák, P. - Černý, F. supervisor, 2012

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Sbírka příkladů z Fyziky I – Samek, L. - Vlčák, P., 2017
 • Fyzika v příkladech II – Samek, L. - Vlčák, P., 2017

...

2016

 • Nanomechanical Characterization of Titanium Alloy Modified by Nitrogen Ion Implantation – Šepitka, J. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Peřina, V., 2016

2014

 • The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature – Vlčák, P. - Černý, F. - Drahokoupil, J. - Šepitka, J., - Tolde, Z., 2014

2013

 • Elemental Concentration Profiles – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., 2013