[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Lidé

Zaměstnanci ústavu

doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc.

doc. Ing. Miroslav Jílek, CSc.

Miroslav.Jilek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2431

místnost: B2-252, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

1998

 • Šíření napěťového rozruchu v kuželové viskoelastické tyči 2 – Jílek, M., 1998
 • Šíření napěťového rozruchu v kuželové viskoelastické tyči 1 – Jílek, M., 1998

Stať ve sborníku

2003

 • Magnetokalorický jev a jeho aplikace – Jílek, M. - Ota, J., 2003

2002

 • Determination of Near-to-Wall Distance in hot Wire Anemometry by a Theodolite – Jílek, M. - Randa, Z., - Tesař, V., 2002
 • Increasing Transport Coefficients of Convective Processes by Flow Modification – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., 2002

2001

 • Wall Pressure Distributions Under Impinging Annular Jets – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., 2001
 • Enhancing Near-Wall Velocity Fluctuation by Periodic Excitation of an Annular Impinging Flow – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., 2001
 • Topology Changes in an Annual Impinging Jet Flow – Tesař, V. - Jílek, M., - Randa, Z., 2001

2000

 • A Simple Technique to Determine Heat Loss of Vessels – Jílek, M., 2000
 • Experimenty se zatopeným proudem z prstencové trysky metodou žhaveného drátku – Jílek, M. - Randa, Z., - Sulitka, M., 2000
 • Výzkum rychlostního pole zatopeného proudu z prstencové trysky metodou žhaveného drátku – Jílek, M. - Randa, Z., - Sulitka, M., 2000

1999

 • Load on Walls of a Container Involving an Accelerated Motion – Jílek, M., 1999
 • A Bistable Flow with a Standing Vortex Ring – Tesař, V. - Jílek, M. - Reisenberger, E., - Randa, Z., 1999
 • Teaching Termomechanics in English – Jílek, M., 1999

1998

 • Influence of Turbulization on Compression of Air in a Cylinder – Jílek, M. - Tesař, V. - Košťál, K. - Nožička, J. - Štěpánek, P. - Novák, D., - Střílka, T., 1998

1997

 • Experimental Study Hypertext on Molecular Physics and Thermodynamics – Jílek, T. - Jílek, M., 1997
 • Použití kontrolního objemu v mechanice kontinua a v termodynamice otevřených soustav – Jílek, M., 1997
 • Využití proudění volných molekul k identifikaci některých vlastností plynů – Jílek, M., 1997
 • Stanovení složení směsi ideálních plynů využitím efuse – Jílek, M., 1997
 • Specific Gas Constant Determination by Effusion – Jílek, M., 1997

1996

 • Průnik plynu malým otvorem – Jílek, M., 1996
 • Určování termofyzikálních parametrů při nestacionárním režimu – Jílek, M., 1996
 • Research of a Single-Stroke Compression – Jílek, M. - Tesař, V. - Hatschbach, P. - Takáts, M., - Štěpánek, P., 1996
 • Experiment s jednorázovou kompresí – Jílek, M. - Tesař, V. - Takáts, M. - Hatschbach, P., - Štěpánek, P., 1996

1995

 • Návrh experimentálního zařízení pro studium jednorázové komprese – Jílek, M. - Tesař, V., - Střída, P., 1995
 • Stochastický model proudění tekutin – Košťál, K. - Jílek, M., 1995
 • Termokinetická analýza kalorimetru – Jílek, M., 1995

1994

 • Teaching of Physics at CTU Prague, Faculty of Mechanical Engineering – Jílek, M., 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Termomechanika. Sbírka příkladů – Jílek, M. - Randa, Z., 2004

2002

 • Exercises and Labs in Thermomechanics – Jílek, M., 2002

1999

 • Thermomechanics – Jílek, M., 1999

1995

 • Fyzika 1 – Jílek, M. - Košťál, K. - Samek, L., - Štěpánek, A., 1995