[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Lidé

Zaměstnanci ústavu

František Černý

prof. Ing. František Černý, DrSc.

frantisek.cerny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2437

místnost: B2-242, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS13/175/OHK2/3T/12  
  Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve strojním inženýrství II – Černý, F. (2013-2015)
 • SGS10/245/OHK2/3T/12  
  Speciální aplikace iontových a elektronových svazků ve strojním inženýrství – Černý, F. (2010-2012)
 • FT-TA2/018  
  Pokročilé svazkové technologie vytváření a zpracování vrstev pro výrobní praxi v elektronice – Černý, F. (2006-2008)
 • NMP2-CT-2005-515846 NAPOLYDE  
  Procesy pro depozici nanostrukturovaných vrstev pro energetické a inteligentní systémy – Černý, F. (2005-2008)
 • MSM6840770012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – Černý, F. (2005-2011)
 • FT-TA/075  
  Nízkoteplotní povlakování nástrojů technologií CVD – Černý, F. (2004-2007)
 • GA106/02/1194  
  Studium mechanických a antikorozních vlastností povlaků CrN připravovaných pokročilými depozičními metodami – Černý, F. (2002-2004)
 • MSM 210000012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství – Černý, F. (1999-2004)
 • OC 516.10  
  Vliv paramertů intersticiárního difusního sycení a procesů PVD a IBAD na tribologické charakteristiky PM ocelí – Černý, F. (1996-2000)
 • GA106/97/0498  
  Studium vrstev CNx připravených metodami iontových svazků a plazmové aktivace – Černý, F. (1997-1999)
 • PG97071  
  Zvýšení odolnosti proti vysokoteplotní korozi ocelí s povlakem SiNx připravených metodou IBAD - prezentace výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci – Černý, F. (1997)
 • OC 515.20  
  Studium gradientních povlaků SiNx připravených metodou IBAD při vysokých energiích iontů – Černý, F. (1995-1997)
 • 3097392  
  Příprava a optická diagostika vrstev SiNx připravených metodou IBAD – Černý, F. (1997)
 • 3099001  
  Studium dielektrických vlastností tenkých vrstev (CN)x připravených netradičními metodami – Černý, F. (1999)
 • OE54/3  
  Povrchové technologie pro progresivní ledeburické oceli a tvrdé materiály – Černý, F. (1999-2001)
 • OC 522.11  
  IBAD (Ion Beam Assisted Deposition) a PACVD (Plasma Activated Chemical Vapour Deposition) povlaky jako korozní ochrana turbinových lopatek – Černý, F. (1999-2002)

Článek v periodiku

2022

 • Calcium-doped titanium thin films prepared with the assistance of an oxygen ion beam: The effect of Ca content on microstructure, mechanical properties and adhesion – Vlčák, P. - Nehasil, V. - Koller, J. - Šepitka, J. - Drahokoupil, J. - Tolde, Z. - Černý, F. - Horažďovský, T. - Smola, V., - Bartoníček, J., Applied Surface Science. 2022, 573 1-10. ISSN 0169-4332.

2020

 • Influence of surface pre-treatment with mechanical polishing, chemical, electrochemical and ion sputter etching on the surface properties, corrosion resistance and MG-63 cell colonization of commercially pure titanium – Vlčák, P. - Fojt, J. - Drahokoupil, J. - Březina, V. - Šepitka, J. - Horažďovský, T. - Mikšovský, J. - Černý, F. - Lebeda, M., - Haubner, M., Materials Science and Engineering C, Biomimetic and Supramolecular Systems. 2020, 115 ISSN 1873-0191.

2015

 • The microstructure and surface hardness of Ti6Al4V alloy implanted with nitrogen ions at an elevated temperature – Vlčák, P. - Černý, F. - Drahokoupil, J. - Šepitka, J., - Tolde, Z., Journal of Alloys and Compounds. 2015, 620 48-54. ISSN 0925-8388.

2014

 • Chemical Composition and Mechanical Characteristic of Nitrogen Ion Beam Mixed Carbon Nanolayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 2014, 8(5), 488-492. ISSN 1934-7375.

2013

 • Elemental Concentration Profiles – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., Journal of Material Science & Engineering. 2013, 2(4), 189. ISSN 2169-0022.
 • The Effect of Nitrogen Ion Implantation on the Surface Properties – Vlčák, P. - Černý, F. - Weiss, Z. - Daniš, S. - Šepitka, J. - Tolde, Z., - Jech, V., Journal of Nanomaterials. 2013, 2013(NNTA), 1-12. ISSN 1687-4110.
 • Mechanical and Tribological Properties of Carbon Thin Film with Tungsten Interlayer Prepared by Ion Beam Assisted Deposition – Vlčák, P. - Černý, F. - Tolde, Z. - Šepitka, J. - Gragora, I., - Danis, S., Journal of Materials. 2013, 2013 1-4. ISSN 2314-4866.

2011

 • Improvement of UHMWPE Properties for Bioimplants by Gamma Irradiation – Černý, F. - Ibrahim, M.A.K. - Suchánek, J. - Konvičková, S. - Jech, V., - Horák, Z., Materials Science Forum. 2011, 700(X), 207-210. ISSN 1662-9752.
 • Simple Mathematical Models of High Energy Ion Beam Assisted Deposition Concentration Profiles in Binary Thin Films – Černý, F. - Konvičková, S. - Jech, V., - Hnatowicz, V., Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2011, 11(10), 8936-8942. ISSN 1533-4880.
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., Chemické listy. 2011, 105(17), 846-847. ISSN 0009-2770.

2010

 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Vlčák, P. - Jech, V. - Konvičková, S., - Štěpánek, I., World Academy of Science, Engineering and Technology. 2010, 6(71), 54-55. ISSN 1307-6892.

2009

 • Superhydrophobic Surface Structures in Thermoplastic Polymers by Interference Lithography and Thermal Imprinting – Berendsen, Ch. W. J. - Škereň, M. - Najdek, D., - Černý, F., Applied Surface Science. 2009, 225(23), 9305-9310. ISSN 0169-4332.
 • Decorative a-C:H coatings – Černý, F. - Jech, V. - Štěpánek, I. - Macková, A., - Konvičková, S., Applied Surface Science. 2009, 256(3S), S77-S81. ISSN 0169-4332.
 • Selected properties of a-C:H PACVD coatings – Černý, F. - Jech, V. - Konvičková, S., - Suchánek, J., Applied Surface Science. 2009, 256(S), S22-S25. ISSN 0169-4332.
 • Superhydrophobic surface structures in thermoplastic polymers by interference lithography and thermal imprinting – Berendsen, C.W.J. - Skeren, M. - Najdek, D., - Černý, F., Applied Surface Science. 2009, 255 9305-9310. ISSN 0169-4332.
 • Multifunctional wear and corrosion resistant decorative nanostructured carbon-base coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Jech, V., - Konvičková, S., Advances in Science and Technology. 2009, 54(X), 237-242. ISSN 1662-0356.
 • High temperature oxidation protective chromium-based coatings prepared by IBAD and PACVD methods – Černý, F. - Pitter, J. - Konvičková, S., - Jech, V., Surface and Coatings Technology. 2009, 203(17-18), 2566-2570. ISSN 0257-8972.

2007

 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., Strojírenská technologie. 2007, XII(4), 22-26. ISSN 1211-4162.
 • Praktické využití statistických metod navrhování experimentů – Beránek, L. - Dvořák, R. - Bačáková, L., - Černý, F., Strojírenská technologie. 2007, XII(3), 24-29. ISSN 1211-4162.

2006

 • Ti(C,N) Films Deposited from Organometallics Using LT PACVD – Černý, F. - Štefec, R. - Gurovič, J. - Horejs, S., - Fajkus, M., Fizika plazmy. 2006, 49 494-496. ISSN 0367-2921.

2005

 • High temperature corrosion properties of SiNx and CrNx coatings deposited by IBAD method – Pitter, J. - Černý, F. - Cizner, J. - Suchánek, J., - Tischler, D., Surface and Coatings Technology. 2005, 200(1-4), 73-76. ISSN 0257-8972.

2003

 • Modifing the Surface Layers of Mechanical Components – Slanec, K. - Černý, F. - Gurovič, J., - Chmelík, V., Acta Polytechnica. 2003, 43(2), 13-17. ISSN 1210-2709.
 • Measuring the Process Parameters of the IBAD Method – Zorij, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D. - Konvičková, S., - Hüttel, I., Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 23-26. ISSN 1210-2709.
 • DLC Films Deposited by the DC PACVD Method – Palamarčuk, D. - Zorij, M. - Gurovič, J. - Černý, F. - Konvičková, S., - Hüttel, I., Acta Polytechnica. 2003, 43(1), 27-28. ISSN 1210-2709.
 • Modifing the Surface Layers of Mechanical Components – Slanec, J. - Černý, F. - Gurovič, J., - Chmelík, V., Acta Polytechnica. 2003, 43(2), 13-17. ISSN 1210-2709.

2000

 • Sliding Properties of Plasma Assisted CVD CNx Coatings for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Gurovič, J. - Kvasnička, I. - Suchánek, J., - Hnatovicz, V., Bio-Medical Materials and Engineering. 2000, 10(10), 13-17. ISSN 0959-2989.

1999

 • Properties of DLC and CNx PECVD coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Macl, J. - Hnatowicz, V., - Bryknar, Z., Supercifies vacio. 1999, 9(N), 128-130.
 • Technologie iontové implementace – Kvasnička, I. - Černý, F., Technik. 1999, 7(10), 34. ISSN 1210-616X.
 • Technology of Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., Acta Polytechnica. 1999, 39(2), 47-51. ISSN 1210-2709.
 • Properties of CNx Films Prepared by PECVD – Černý, F. - Gurovič, J., Diamond and Related Materials. 1999, 8(11), 1730-1731. ISSN 0925-9635.
 • Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., - Pospíšil, J., Diamond and Related Materials. 1999, 8(10), 628-630. ISSN 0925-9635.
 • Carbon and Carbon Nitride Thin Films Prepared by PACVD – Černý, F. - Gurovič, J., - Pospíšil, J., Jemná mechanika a optika. 1999, 44(4), 121-124. ISSN 0447-6441.

1998

 • Technology of Carbon Nitride and Carbon Planar Waveguides on Silicon Substrates – Huttel, I. - Gurovič, J., - Černý, F., Acta Polytechnica. 1998, 38(2), 47-50. ISSN 1210-2709.
 • The Influence of Gradient SiNx IBAD Coating on Corrosion Resistance of Alloy Steels in Oxidizing and Sulphidizing - Oxidizing Atmosphere at High Temperature – Pitter, J. - Cizner, J. - Černý, F. - Djouadi, A., - Koutsomichalis, A., Surface and Coatings Technology. 1998, 1169-1173. ISSN 0257-8972.
 • Tenké vrstvy SiNx připravené metodou IBAD a jejich analýza infračervenou absorpční spektroskopií – Černý, F. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Hnatowicz, V., - Trchová, M., Jemná mechanika a optika. 1998, 43(5), 155. ISSN 0447-6441.
 • Iontová implantace a její vliv na tribologické vlastnosti kovů – Černý, F., Jemná mechanika a optika. 1998, 43(5), 156-157. ISSN 0447-6441.
 • IBAD SINx Coating:Preparation and Tribological Properties – Černý, F. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., Thin Solid Films. 1998,(317), 490-492. ISSN 0040-6090.
 • Tenké vrstvy SiNx připravené metodou IBAD a jejich analýza infračervenou absorpční spektroskopií – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., Jemná mechanika a optika. 1998, 43 155. ISSN 0447-6441.

1997

 • Corrosion behaviour of bioimplants stainless steel with thin IBAD SiNx coatings – Černý, F. - Van Den Berg, S., Vide: Science, Technique et Applications. 1997, 53(284), 297-299. ISSN 1266-0167.
 • Molecular Dynamics Simulation Study on Freezing of a Two-center Lennard-Jones Model of Diatomic Fluids – Lísal, M. - Vacek, V., - Černý, F., Acta Polytechnica. 1997, 37(3), 35-52. ISSN 1210-2709.
 • Polyimide Degradation Induced by Irradiation with N+ Ions – Černý, F. - Švorčík, V., - Míček, I., Journal of Materials Research. 1997, 12(6), 1661-1665. ISSN 0884-2914.
 • Surface Lager for Metal Bioimplants – Černý, F. - Michalec, J., Transaction of the Technical University in Košice. 1997, 137-140. ISSN 0960-6076.

1996

 • Gradient SINx IBAD coating: Preparation and measurement of concentration profile – Černý, F. - Valenta, R., - Hnatowicz, V., Vide: Science, Technique et Applications. 1996, 52(279), 152-154. ISSN 1266-0167.

1995

 • Nitrogen Implantation into Polyamide – Švorčík, V. - Endršt, R. - Rybka, V. - Hnatowicz, V., - Černý, F., European Polymer Journal. 1995, 20(1), 189-191. ISSN 0014-3057.
 • Concentration Profile of SiNx Gradient Coatings – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, R. - Kvasnička, I. - Michalec, J. - Hnatowicz, V. - Chmelík, V. - Urner, Z., - Svoboda, P., Acta Polytechnica. 1995, 35(2), 1-36. ISSN 1210-2709.
 • Surface Layer for Metal Bioimplants – Černý, F. - Michalec, J., Transaction of the Technical University in Košice. 1995, 261-265. ISSN 0960-6076.

1994

 • Modification of Polyethylene Terephtalate by Implantation of Nitrogen Ions – Švorčík, V. - Rybka, V. - Hnatowicz, V. - Černý, F., - Endršt, R., Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 1994, 26(5), 582-584. ISSN 0953-4075.
 • Silicon Nitride Films Prepared by High Energy Ion Beam Enhanced Deposition – Zemek, J. - Černý, F. - Závětová, M. - Vaněček, M., - Železný, V., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1994, A(3), 293-297. ISSN 0168-9002.

1993

 • RBS Depth Profiling of Ligh Elements in Non Homogenous Binary Films – Hnatowicz, V. - Kvítek, J. - Voseček, J., - Černý, F., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 1993, A(3), 366-372. ISSN 0168-9002.

1991

 • Electrochemical and Mechanical Properties of Alloy Steels Implanted by Nitrogen Ions – Černý, F. - Pražák, M., - Suchánek, J., Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B, Beam Interactions with Materials and Atoms. 1991, 59 762-763. ISSN 0168-583X.

1989

 • MODIFICATION OF SURFACE-LAYERS OF MOLYBDENUM BY B+ AND N+ ION-IMPLANTATION – Bucki, M. - Gemperle, A. - Konstantinov, S. - Kantor, M., - Černý, F., Physica Status Solidi. 1989, 112(1), 335-338. ISSN 0031-8965.

1973

 • Koncentrační profil fosforu implantovaného do křemíku – Kotas, P. - Černý, F., Chemicke Listy. 1973, 67(9), 977-981. ISSN 0009-2770.

1972

 • Aplikace iontových a elektronových svazků – Černý, F., Sdělovací technika. 1972, 20(7), 291-292. ISSN 0036-9942.

1971

 • Iontová implantace – Černý, F., Slaboproudý obzor. 1971, 32(8), 381. ISSN 0037-668X.

Stať ve sborníku

2014

 • Surface Nanolayers Created by IBAD Process for Joint Replacements – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Weiss, Z. - Klíma, M., - Dvořák, L., In: Third European Conference on NanoFilms. Seville: University of Seville, 2014. pp. 183. ISBN 978-84-697-0755-5.
 • Concentration Profiles of Ion Implanted Nitrogen in Ti6Al4V Influenced by Carbon and Boron Nanocoatings – Černý, F. - Vlčák, P. - Kovac, J. - Panjan, P. - Klíma, M., - Dvořák, L., In: ANM 2014 - International Conference on Advanced Nano Materials. Aveiro: University of Aveiro, 2014. pp. 322.

2013

 • Mechanical Testing of Thin Film Nanocomposite – Černý, F. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Šepitka, J. - Klíma, M., - Dvořák, L., In: ICSAAM 2013 Proceedings. University of Patras, 2013. pp. 1-4.

2012

 • INFLUENCE OF IBAD SiNx COATINGS ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF P/M HSS – Suchánek, J. - Černý, F., In: IN-TECH 2012. Rijeka: Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. pp. 353-355. ISBN 978-953-6326-77-8.
 • Surface Characterisation of Titanium Alloy Nanolayer Modified for Bioimplants – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T. - Konvičková, S. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kovac, J., - Panjan, P., In: Smart Surfaces 2012. Dublin: University College Dublin, 2012. pp. 97.
 • Improvement of UHMWPE properties for bioimplants by gamma irradiation – Černý, F. - Ibrahim, M., - Suchánek, J., In: Materials Science Forum 2011. Curich: Trans Tech Publications, 2012. pp. 207-210. 700. ISSN 0255-5476. ISBN 978-3-03785-263-7.

2011

 • Friction Coefficient of Carbon Nanolayers Irradiated by Nitrogen Ions – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P., - Wiesenberg, J., In: Workshop 2011. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011.

2010

 • Chromium-based Coatings Prepared by IBAD and PACVD Methods for Oxidation Protection of Steel – Jech, V. - Černý, F., - Pitter, J., In: 2nd International Conference Corrosion and Material Protection. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010. p. 29.
 • Tribological Properties of Carbon Nanolayers Irradiated by Nitrogen Ions on Ti6Al4V Alloy – Černý, F. - Wiesenberg, J. - Jech, V. - Konvičková, S., - Lukeš, J., In: 15th International Metallurgy & Materials Congress. Ankara: UCTEA Chamber of Metallurgical Engineers, 2010. pp. 1977-1982.
 • Influencing of Reactivity and Catalytic Properties of Mixed Oxide Catalysts by Ion Implantation – Černý, F. - Jech, V., - Kobliha, D., In: 2nd International Conference Nanocon 2010. Ostrava: Tanger, 2010. ISBN 978-80-87294-18-5.
 • Properties of a-C:H Thin Film with Silicon Interlayer – Černý, F. - Voynov, K.N. - Jech, V., - Vlčák, P., In: Tribology and Reliability. Saint-Petersburg: Peterburgskij gosudarstvennyj universitet putej soobščenija, 2010. pp. 291-295. ISBN 978-5-7641-0266-5.

2009

 • Growth of CNT by capacitively coupled CVD reactor – Davydova, M. - Kromka, A. - Černý, F. - Vanecek, M., - Izak, T., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 50-51. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Modification of reactivity and catalytic properties of NiO-WO3 mixed oxides by ionizing radiation and ion implantation – Kobliha, D. - Pospíšil, M. - Čuba, V. - Múčka, V. - Silber, R., - Černý, F., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. ISBN 978-80-01-04016-4.

2007

 • Mathematical Models and Preparation of Composed High Energy Ion Beam Assisted Deposition Concentration Profiles – Černý, F. - Konvičková, S. - Štefec, R., - Hnatowicz, V., In: Sixth Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering. Tokyo: Japan Academic Association Inc., 2007. p. 273.

2006

 • Plasma-Deposited Si-O-C Films – Gurovič, J. - Černý, F. - Štefec, R., - Solar, M., In: Proceedings of the 16th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2006. pp. 65-66. ISBN 80-901748-7-6.

2005

 • The influence of gamma-irradiation and heat treatment on wear of UHMWPE against Co-Cr-Mo alloy in unlubricated conditions – Ibrahim, M.A.K. - Černý, F. - Suchánek, J., - Horák, Z., In: EMBEC 05. Prague: Czech Medical Association J. E. Purkyně, 2005, ISSN 1727-1983.
 • Implantation of Nitrogen Ions into the Nickel Oxide Catalyst – Múčka, V. - Černý, F. - Sopko, B. - Čuba, V. - Tischler, D. - Buňata, M., - Kobliha, D., In: Proceedings of Workshop 2005 - Part A,B. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. pp. 758-759. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Comparison of the Properties of DLC Layers Prepared by PVD and PACVD Methods – Semenko, S. - Černý, F., In: Proceedings of the II Ukrainian Scientific Conference of Semiconductor Physics. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2004. pp. 89-90. ISBN 966-568-709-3.
 • Applications of Ion Beams – Černý, F. - Tischler, D., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 123-124. ISBN 80-01-02945-X.
 • The microhardness of the layers on the basis of chromium in the comparison with the DLC layer – Černý, F. - Tischler, D., In: Proceedings of Pragotrib 2004. Praha: Czech Trigology Society, 2004. pp. 72-76. ISBN 80-239-3123-7.
 • Thin Films on the Basis of Chromium and Their Selected Properties – Suchánek, J. - Černý, F. - Gurovič, J. - Palamarčuk, D., - Semenko, S., In: Proceedings of the 11th Nordic Symposium on Tribology NORDTRIB 2004. Norwegian University of Science and Technology, 2004, pp. 189-195.
 • High Temperature Corrosion Properties of CrNx and SiNx Coatings Deposited by IBAD Method – Pitter, J. - Černý, F. - Cízner, J., - Suchánek, J., In: Ninth International Conference on Plasma Surface Engineering. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2004, pp. 204.
 • Zvýšení životnosti pevných měřidel iontovou implantací – Černý, F. - Slanec, K., In: Sborník konference "Strojírenská technologie Plzeň 2004". Plzeň: ZČU Plzeň, 2004, pp. 135-137. ISBN 80-7043-304-3.
 • Zvýšení životnosti pevných měřidel iontovou implantací – Slanec, K. - Černý, F., - Semenko, S., In: Nové smery vo výrobných technologiach 2004. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2004. pp. 335-336. ISBN 80-8073-136-5.

2003

 • Study and preparation of Cr2O3 layers, as a protection of metal substrates against corrosion – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Vacková, S. - Palamarčuk, D., - Hüttel, I., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 560-561. ISBN 80-01-02708-2.
 • Thermal stability and mechanical properties of DLC:H and a-SiC:H layers – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D., - Matějka, P., In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2003. pp. 23-24. ISBN 80-89088-16-3.
 • Ochranné tenké vrstvy na bázi chrómu – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F. - Palamarčuk, D. - Hüttel, I., - Pitter, J., In: Vrstvy a povlaky. Dubnica nad Váhom: ZTC-Matec, 2003. pp. 30-35.
 • Influence of Anneling Temperature on Mechanical Properties and Structure of DLC Films – Palamarčuk, D. - Černý, F., - Gurovič, J., In: Juniormat 2003. Brno: VUT v Brně, 2003, pp. 100-103. ISBN 80-214-2462-1.
 • Study of DLC Films Prepared on Si and Metal Substrate – Palamarčuk, D. - Zoriy, M. - Gurovič, J., - Černý, F., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 110-111. ISBN 80-01-02708-2.
 • Modifikace povrchových vrstev součástí a jejich využití – Gurovič, J. - Černý, F., - Slanec, K., In: Sborník referátů z XLIV. konference kateder částí a mechanismů strojů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2003, pp. 77-80. ISBN 80-01-02788-0.
 • New Passivation Materials Power Semiconductors – Vacková, S. - Gurovič, J. - Vobecký, J. - Černý, F. - Macková, A. - Trchová, M., - Kolesnikov, D., In: Proceedings of Workshop 2003. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 124-125. ISBN 80-01-02708-2.

2002

 • Study of DLC Thin Films, Especially Their Adhesion to Metal Substrates – Solar, M. - Gurovič, J. - Černý, F. - Vacková, S., - Vorlíček, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 594-595. ISBN 80-01-02511-X.
 • Calibration of Atomic Fluxes of Nitrogen and Chromium in IBAD Equipment – Zorij, M. - Černý, F., - Horažďovský, T., In: Abstracts of the 12th Joint Seminar. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2002. pp. 61-62. ISBN 80-85912-85-8.
 • Properties of CNx and Carbon Films Prepared by PACVD – Suchánek, J. - Černý, F., In: VIII. International Symposium INTERTRIBO. Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 2002. pp. 201-203. ISBN 80-233-0476-3.
 • DLC Films Deposited by DC PACVD Method – Palamarčuk, D. - Černý, F., In: ICTF 12 - Book of Abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics, 2002. pp. 196. ISBN 80-224-0737-2.
 • The Use of Multiplex IBM/PACVD Method in the Preparation of Diamond-Like Films on Metal Substrates – Černý, F. - Gurovič, J. - Palamarčuk, D., - Zorij, M., In: 8th International Conference New Diamond Science and Technology. Melbourne: The University of Melbourne, 2002. pp. 211.
 • Chemické metody přípravy vrstev Cr2O3 a CrN – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F., - Huttel, I., In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2002. pp. 25-27.

2001

 • Multiplex IBAD/PACVD Technology – Černý, F. - Smolík, J. - Gurovič, J., - Gorodinskij, V., In: Surface Modification XIV. Materials Park, OH: ASM International, 2001. pp. 522.
 • Electrone Probe Microanalysis of Thin Films of Carbon Nitride Prepared by Plasma Assisted CVD Method – Černý, F. - Macek, J., - Gurovič, J., In: Microbeam Analysis 2001. Tampere: Finnish Society for Electron Microscopy, 2001. pp. 313.
 • Properties of CNx and Carbon Films Prepared by PACVD – Černý, F. - Suchánek, I., In: Tribology 2001. Wien: The Austrian Tribology Society, 2001. pp. 299.
 • Friction Coefficient of Carbon Nitride Coating Prepared by Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition Method – Černý, F. - Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Horažďovský, T., In: Frontiers of Surface Engineering 2001. Tokyo: The Surface Finishing Society of Japan, 2001. pp. 196.
 • Multiplex IBM/PACVD Method and Its Application to Preparation of DLC Coatings on Steel Substrates – Černý, F. - Gurovič, J., In: Frontiers of Surface Engineering 2001. Tokyo: The Surface Finishing Society of Japan, 2001. pp. 116.
 • Combination and Advanced Technologies for Preparation of Protective Surface Layers – Černý, F. - Konvičková, S. - Gurovič, J., - Smolík, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 806. ISBN 80-01-02335-4.
 • Deposition and Properties of CrOxNy – Gurovič, J. - Černý, F. - Solar, M., - Trchová, M., In: Development of Materials Science in Research and Education. Bratislava: STU v Bratislave, 2001. pp. 43-45. ISBN 80-85330-90-3.
 • Properties of DLC Layers Prepared Using PACVD Method at Various Temperatures – Gurovič, J. - Černý, F. - Solar, M. - Vacková, S., - Vorlíček, V., In: Crystal Research and Technology. Poznaň: University of Technology, 2001. pp. 82-83.
 • Uhlíkové vrstvy pro pasivní a aktivní planární optické vlnovody – Hüttel, I. - Prajzler, V. - Nekvidová, P. - Schröfel, J. - Gurovič, J. - Černý, F., - Macková, A., In: Optické komunikace 2001. Praha: TECH-MARKET, 2001. pp. 86-90. ISBN 80-86114-42-2.
 • Thin carbon and carbon nitride films for passive and active optical waveguides – Hüttel, I. - Schröfel, J. - Nekvidová, P. - Černý, F. - Gurovič, J. - Prajzler, V., - Macková, A., In: Combinational and Composition Spread Techniques in Materials and Device Developement II. Washington: The International Society for Optical Engineering, 2001. p. 114-121. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-3959-2.

2000

 • Corrosion Resistance of IBAD SiNx Coatings in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J., - Hnatowicz, V., In: Surface Modification Technologies. London: The Institute of Materials, 2000.
 • Chemical Methods of the Deposition of Cr2O3 and CrN Layers – Gurovič, J. - Solar, M. - Černý, F., - Huttel, I., In: Developement of materials Science in Research and Education. Praha: MAXDORF, 2000. pp. 49-50. ISBN 80-85912-37-6.
 • Properties of CNx Films Prepared by PECVD – Suchánek, J. - Černý, F., In: Nazjemnaja i kosmičeskaja tribologija - 2000. St. Petersburg: Rossijskaja akademija nauk, 2000. pp. 210-212.
 • Study of Composition Tribological Properties of PACVD CNx Coating for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 542. ISBN 80-01-02229-3.
 • Study of Thermal Stability of CNx Films by Optical Diagnostics – Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Černý, F. - Potůček, Z., - Trchová, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 268. ISBN 80-01-02229-3.
 • Study of Dielectric Properties of Thin Layers of CNx Prepared by Avanced Methodes – Černý, F. - Pospíšil, J. - Gurovič, J., - Lipták, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 267. ISBN 80-01-02229-3.
 • Study of Dielectric Properties of Thin CNx Layers Prepared by Means of Non-Traditional Methods – Lipták, J. - Pospíšil, J. - Černý, F., - Gurovič, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 266. ISBN 80-01-02229-3.
 • Gradiant High Energy IBAD Concentration Profile : Preparation, Measurement by RSB Methode and Comparisson with Mathematical Model – Černý, F. - Hnatiwicz, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 55. ISBN 80-01-02229-3.
 • Methode of Increasing of Adhesion of PACVD Carbone Nitride Films on Metal Substrates – Gurovič, J. - Černý, F., - Smolík, J., In: Developement of materials Science in Research and Education. Praha: MAXDORF, 2000. pp. 20. ISBN 80-85912-37-6.
 • Gradient Concentration Profile of Hight Energy IBAD SiNx Thin Film Measured by RBS Methode and Comparison with Mathematical Model – Černý, F. - Konvičková, S., - Hnatovicz, V., In: Microbeam Analysis 2000. Philadelphia: Institute of Physics, 2000. pp. 467-468. ISBN 0-7503-0685-8.

1999

 • Thin carbon nitride films for integrated optical chemical sensors – Huttel, I. - Černý, F., - Gurovič, J., In: Advanced Materials and Optical Systems for Chemical and Biological Detection. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999. pp. 210-217. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-3451-5.
 • Development of the Coating of CNx for the Big Human Joint Replacement – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 328.
 • Development of the Coating of CNx for the Big Human Joint Replacements – Konvičková, S. - Kvasnička, I. - Černý, F. - Gurovič, J. - Suchánek, J., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 328-329.
 • Properties of CNx Thin Films Prepared by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Černý, F., - Trchová, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 232-233.
 • Properties of CNx Thin Films Prepared by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Černý, F., - Pospíšil, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 75.
 • Properties of DLC and CNx PECVD Coatings – Černý, F. - Gurovič, J. - Smolík, J. - Bryknar, Z., - Hnatowicz, V., In: Abstract Book of 11th International Conference on Thin Films. Cancun: Mexican Vacuum Society, 1999. pp. 139.
 • Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods – Gurovič, J. - Bryknar, Z. - Černý, F., - Pospíšil, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 75.
 • Properties of CNx Thin Films by Advanced Methods – Bryknar, Z. - Gurovič, J. - Potůček, Z. - Černý, F., - Trchová, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 232.

1998

 • Corrosion Resistance of IBAD SiNx Coatings in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J., - Hnatowicz, V., In: Surface Modification Technologies XI. London: The Institute of Materials, 1998. pp. 76-80. ISBN 1-86125-055-X.
 • Zvyšování odolnosti ocelí proti vysokoteplotní korozi vrstvami SiNx připravených metodou IBAD – Černý, F. - Pitter, J. - Cizner, J. - Hnatowicz, V., - Kvasnička, I., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 57-58.
 • Preparation and Optical Diagnostics of SiNx Layers Deposited by IBAD Method – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 303-304.
 • Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students – Budinský, R. - Černý, F. - Kohout, Z. - Králová, R. - Sopko, B., - Novotná, Z., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 75-76.
 • Preparation of CNx Layers for Applications on Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Gurovič, J. - Kvasnička, I., - Hnatowicz, V., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 839-840.
 • Preparation and Optical Diagnostics of SiNx Layers Deposited by IBAD Method – Černý, F. - Bryknar, Z. - Hnatowicz, V. - Potůček, Z., - Trchová, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 303-304.

1997

 • Resistance of IBAD SiN(x) Coating Against Hot Corrosion in Sulphidising Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., In: Advances in Materials and Processing Technologis AMPT 97. Guimaraes: University of Minko, 1997, pp. 268-269. ISBN 972-97407-0-4.
 • Corrosion Behaviour of Bioimplants Stainless Steel with Thin IBAD SiN(x) Coatings – Černý, F. - van den Berg, S., In: 11th International Colloquium on Plasma Processes. Paris: SFV, 1997, pp. 297-299.
 • Corrosion Properties of 17350 Stainless Steel with Thin IBAD SiNx Coatings – Konvičková, S. - Černý, F. - van den Berg, S. - Novák, P., - Joska, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1057-1058.

1996

 • Koeficient tření povlaku nitridu křemíku pro kovové bioimplantáty – Konvičková, S. - Černý, F. - Suchánek, J. - Hnatowicz, V. - Kvasnička, I., - Michalec, J., In: Biomechanika člověka 96. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1996, pp. 101-102.
 • Influence of IBAD SiNx Thin Film on High Temperature Oxidation Resistance – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of the 2nd Workshop on Effect of Non-Standard External Factors on Physical Properties of Solids. Bratislava: STU v Bratislave, 1996, pp. 73-76. ISBN 80-8040-032-6.
 • The First Microstrip Gas Chamber Made in Czech Republic – Böhm, J. - Černý, F. - Kocián, M. - Mácha, I. - Němeček, S. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Sopko, B. - Stupka, L. - Štědroň, M. - Štastný, J. - Vyskočil, L., - Vaníčková, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 107-108.
 • Gradient SiNx IBAD Coating: Preparation and Measurement of Concentration Profile – Černý, F. - Valenta, R., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of the 5th International Symposium on Trends and New Applications in Thin Films - TATF 96. Colmar: Societé Francaise du Vide, 1996, pp. 152-154.
 • Sliding Properties of IBAD SiNx Coating for Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Suchánek, J. - Hnatowicz, V. - Kvasnička, I. - Michalec, J., - Valenta, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 915-916.

1995

 • Coordinate Detectors of Elementary Particles – Mácha, I. - Sopko, B. - Tomiak, Z. - Černý, F. - Králová, R. - Novák, R. - Nováková, D. - Pavel, J. - Böhm, J. - Němeček, S. - Šťastný, J. - Vaníčková, M., - Závada, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 63-64.
 • High Energy Ion Beam Assisted Deposition SiNx Coating – Černý, F. - Valenta, R. - Hnatowicz, V., - Pitter, J., In: Workshop of Cost 515 on Modification of Surface Properties by Plasma or Ion Beam Treatments and Coatings on Metals, Ceramics and Glasses. Sheffield: University of Sheffield, 1995, pp. 9.
 • The Development of Gradient Coating SiNx by IBAD Method for Improving Properties of Metal Bioimplants – Konvičková, S. - Černý, F. - Valenta, F. - Kvasnička, I. - Zuna, P. - Michalec, J. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 697-698.
 • Revelopment of IBAD SiNx Coatings for Improving of Tribological Properties of Bioimplants – Černý, F. - Suchánek, J. - Valenta, R. - Kvasnička, I. - Hnatowicz, V., - Svoboda, P., In: Proceedings of the 2nd Int. Conf. on Wear Resistant Surface Layers. Praha: SVÚM, 1995, pp. 83-87.

1994

 • Ion Implantation of Bioplants to Be Used in Osteosurgery – Konvičková, S. - Černý, F. - Kvasnička, I., - Michalec, J., In: Biomechanics of Man '94 - Proceedings of the 5th International Conference. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 1994, pp. 76-78.
 • Tribological Properties of Surface Layers Prepared by Ion Implanation and IBAD Method – Suchánek, J. - Černý, F., In: 1-st International Congress on Progresissive Materials and Technologies. Praha: SNMT, 1994, pp. 307.
 • Surface Modification of Bioimplants by Ion Beam to Be Used in Osteosurgery – Michalec, J. - Konvičková, S. - Černý, F., - Kvasnička, I., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 19-20.

1993

 • Properties of IBED Silicon Nitride Films – Zemek, J. - Černý, F. - Závětová, M. - Vaněček, M., - Železný, V., In: Proceedings of the 7-th Czech - Slovak Conf. on Thin Films. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1993, pp. 224-227.
 • Electrical Conductivity of Ion Implanted Polyimide – Rybka, V. - Jankovskij, O. - Švorčík, V. - Černý, F., - Hnatowicz, V., In: Proceedings of the 7-th Czech - Slovak Conf. on Thin Films. Liptovský Mikuláš: Vojenská akadémia, 1993, pp. 294.

1991

 • Observation of Damage and New Phases Produced by Ion-Beam Mixing in Si/Mo – Bucki, M. - Černý, F., In: ION IMPLANTATION AND ION BEAM EQUIPMENT. Varna: Academy of Sciences, 1991. pp. 466-473. ISBN 981-02-0558-9.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Skener na mapovanie iónového prúdu – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., Slovakia. Utility Model 6224. 2012-07-25.
 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model CZ 23377. 2012-02-06.
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model CZ 23376. 2012-02-06.

2011

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Jech, V. - Horažďovský, T. - Vlčák, P., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model CZ 22559. 2011-08-08.

2007

 • Manipulátor pro povrchové úpravy sférických ploch speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model., 2007
 • Univerzální implantační manipulátor – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model., 2007
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., Czechia. Utility Model., 2007

2006

 • Manipulátor pro povrchové úpravy sférických povrchů speciálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model., 2006
 • Univerzální implantační manipulátor – Černý, F. - Štefec, R. - Červenka, J., - Konvičková, S., Czechia. Utility Model., 2006
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., Czechia. Utility Model., 2006

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Držák pro implantaci za zvýšené teploty – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2011.
 • Rotační držák protékaný teplosměnnou kapalinou – Černý, F. - Jech, V. - Vlčák, P. - Horažďovský, T., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Skener iontového proudu – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2010.
 • Manipulátor pro implantaci rotačních vzorků – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2010.
 • Elektroda pro omezení sekundární elektronové emise – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2010.
 • Držák s měřící elektrodou – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2010.
 • Držák vzorků pro měření propustnosti světla tenkých vrstev – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Zařízení pro měření hustoty iontového proudu v průřezu iontového svazku – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2008.
 • Manipulátor pro iontovou implantaci do jemnozrnných substrátů – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2008.
 • Manipulátor pro iontovou implantaci do substrátů ve vertikální poloze – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2008.
 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Horažďovský, T. - Jech, V., - Konvičková, S., [Functional Sample] 2008.

2006

 • Manipulátor pro povrchové úpravy speciálními fyzikálními postupy – Černý, F. - Štefec, R. - Konvičková, S., - Červenka, J., [Prototype] 2006.

Software

2010

 • Control of Process of Ion Implantation and Registration of Technological Parameters – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., [Software] 2010.
 • Control of scanning of ion current density – Horažďovský, T. - Jech, V. - Vlčák, P., - Černý, F., [Software] 2010.

Zpráva

2002

 • IBAD a PACVD povlaky jako korozní ochrana turbinových lopatek – Pitter, J. - Černý, F. - Cizner, J., - Kadlec, J., [Research Report] Praha: Advanced Technology Groop, 2002. Report no. COST 522.11.

1997

 • Koroze v sulfidačním a oxidačním prostředí vzorků s ochrannou vrstvou IBAD SiN(x) – Pitter, J. - Cizner, J., - Černý, F., [Research Report] Praha: SVÚM, 1997. Report no. ???.
 • Increasing of High Temperature Corrosion Resistance of Steels by IBAD SiN(x) Coating – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. Report no. ???.
 • Corrosion Resistance of IBAD SiN(x) Coating in Oxidizing Atmosphere – Černý, F. - Pitter, J., - Hnatowicz, V., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. Report no. ???.
 • Protective Properties Gradient SiN(x) Lagers against Hot Corrosion – Pitter, J. - Černý, F., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997. Report no. ???.

1985

 • Iontová implantace a její aplikace – Černý, F., [Research Report] 1985. Report no. 10685.

1971

 • Iontová implantace do polovodičů – Černý, F., [Research Report] 1971. Report no. 1-1971.

Kvalifikační zpráva

2012

 • Modifikace titanové slitiny metodou IBAD – Vlčák, P. - Černý, F. supervisor, Praha: 2012. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by F. ČERNÝ.
 • Modifikace povrchových vlastností Ti6Al4V metodami využívajícími iontových a elektronových svazků – Jech, V. - Černý, F. supervisor, Praha: Defense date 2012-12-06. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by F. ČERNÝ.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2014

 • Fyzika v příkladech – Samek, L. - Černý, F., Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2319-3.

2007

 • Fyzika I – Černý, F. - Sopko, B., - Samek, L., 3 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 2007. ISBN 978-80-01-03650-1.

2005

 • Fyzika II – Sopko, B. - Černý, F., - Samek, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03194-2.

2002

 • Fyzika I – Černý, F. - Sopko, B. - Samek, L., - Vacková, S., Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02481-4.
 • Fyzika I – Černý, F. - Samek, L. - Sopko, B., - Vacková, S., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02481-4.
 • Sbírka příkladů z fyziky I – Samek, L. - Černý, F., - Pacherová, O., Praha: CTU. Publishing House, 2002. ISBN 80-01-02573-X.

Sborník

2012

 • Smart Surfaces 2012 – Černý, F. ed., Dublin, 2012-03-06/2012-03-09. Dublin: University College Dublin, 2012.

2011

 • Nanomechanical testing in materials research and development – Černý, F. ed., Lanzarote, 2011-10-09/2011-10-14. Brooklyn: ECI Engineering Conferences Internacional, 2011.
 • Fifth International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN-5) – Černý, F. ed., Wellington, 2011-11-07/2011-11-11. Wellington: CIB, 2011.

2010

 • 2nd International Conference Nanocon 2010 – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. ISBN 978-80-87294-18-5.
 • 2nd International Conference Corrosion and Material Protection – Jech, V. ed. - Černý, F. ed., Prague, 2010-04-19/2010-04-22. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010.
 • 15th International Metallurgy & Materials Congress – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., Istanbul, 2010-11-11/2010-11-13. Ankara: UCTEA Chamber of Metallurgical Engineers, 2010.
 • Tribology and Reliability – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., Saint-Petersburg, 2010-10-27/2010-10-30. Saint-Petersburg: Peterburgskij gosudarstvennyj universitet putej soobščenija, 2010. ISBN 978-5-7641-0266-5.

2005

 • EMBEC 05 – Černý, F. ed. - Jech, V. ed., Praha, 2005-11-20. Prague: Czech Medical Association J. E. Purkyně, 2005. ISSN 1727-1983.

2004

 • Proceedings of the II Ukrainian Scientific Conference of Semiconductor Physics – Černý, F. ed., Chernivci, 2004-06-10/2004-06-12. Chernivtsi: Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2004. ISBN 966-568-709-3.
 • Proceedings of Pragotrib 2004 – Černý, F. ed., Praha, 2004-06-17/2004-06-18. Praha: Czech Trigology Society, 2004. ISBN 80-239-3123-7.
 • Ninth International Conference on Plasma Surface Engineering – Černý, F. ed., Garmisch-Partenkirchen, 2004-06-01/2004-06-04. Garmisch-Partenkirchen: European Joint Committee on Plasma and Ion Surface Engineering, 2004.
 • Proceedings of the 11th Nordic Symposium on Tribology NORDTRIB 2004 – Černý, F. ed., Tromso - Harstad, 2004-06-01/2004-06-04. Norwegian University of Science and Technology, 2004.

2002

 • Carbon layers for integrated optics – Prajzler, V. ed. - Huttel, I. ed. - Schröfel, J. ed. - Nekvindová, P. ed. - Gurovič, J. ed., - Černý, F. ed., Prague, 2002-06-26/2002-06-29. Praha: TECH-MARKET, 2002. ISBN 80-86114-46-X.

1999

 • Advanced Materials and Optical Systems for Chemical and Biological Detection – Huttel, I. ed. - Černý, F. ed., Boston, 1999-09-21/1999-09-22. Washington: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1999. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-3451-5.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Depth Profiling of Thin Coating Using Partial Unloading Nanoindentation – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Černý, F., - Jech, V., [Invited unpublished scientific lecture] Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava. 2012-04-02.

2007

 • Ion beam technologies – Černý, F., [Invited unpublished scientific lecture] Grenoble: Consortium Management of European Project NAPOLYDE in University Cork. 2007-10-24.
 • Preparation of multifunctional surface layers – Černý, F. - Gurovič, J., [Invited unpublished scientific lecture] Bari: Consortium Management of European Project NAPOLYDE in CEA Grenoble. 2007-10-17.
 • Deposition and Nanotexturing of Surface Layers – Černý, F. - Gurovič, J., - Horažďovský, T., [Invited unpublished scientific lecture] Carcassonne: Consortium Management of European Project NAPOLYDE in CEA Grenoble. 2007-03-07.