[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

CZ   / EN  

Výrobní technologie

Výzkumem v oboru VÝROBNÍ TECHNOLOGIE se na Fakultě strojní ČVUT v Praze zabývá především:st_programy/bakalarske/05-05.jpgÚstav strojírenské technologie je zaměřen na vědecko-výzkumnou činnost v oblastech:

 • Vývoj a optimalizace výrobních technologií:

  • tváření (konvenční i speciální technologie plošného i objemového tváření),

  • slévání (metalurgie ocelí, litin, slitin Al, Mg apod.),

  • svařování (konvenční i speciální technologie svařování, navařování, pájení a tepelného dělení)

  • povrchových úprav (elektrolytické pokovení, kompozitní a slitinové povlaky, nátěrové systémy a práškové plasty, konverzní vrstvy, žárové nástřiky apod.)

 • Určování parametrů tvařitelnosti, slévatelnosti a svařitelnosti

 • Počítačová podpora a numerické simulace technologických procesů

 • Technologie zpracování plastů a kompozitů

 • Návrh, konstrukce a životnost tvářecích nástrojů

 • Snímání teplotních polí slévárenských forem a výzkum životnosti forem pro tlakové lití

 • Zkoušení vlastností slévárenských formovacích směsí

 • Návrh svařovacích parametrů a tvorba postupů svařování

 • Automatizace a robotizace svařovacích procesů

 • Vývoj plazmových návarů a elektronové svařování

 • Protikorozní ochrana a předúprava materiálů

 • Výzkum nanotechnologií v povrchových vrstvách

 • Vývoj a výzkum aditivních technologií – speciální způsoby navařování

Jednotlivé pracovní skupiny najdete zde.
 
KONTAKT

doc. Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D. (ladislav.kolarik (zavináč) fs.cvut.cz)

420607778504
420771125972
(22 435) 3245

 st_programy/bakalarske/34-DSC00950.jpgÚstav technologie obrábění, projektování a metrologie se zabývá navrhováním a analýzou výrobních procesů a systémů:

 • Vývoj a optimalizace technologií frézování, soustružení, vrtání, broušení a leštění

 • Zkoušky řezivosti nástrojů, optimalizace geometrie

 • Zkoušky obrobitelnosti materiálů

 • Výzkum a vývoj aditivních technologií s ohledem na mechanické vlastnosti a životnost produktu

 • Aplikace dokončovacích metod obrábění pro splnění vysokých požadavků na přesnost a stav povrchové vrstvy

 • CNC programování a školení CAD/CAM

Popis činností ústavu najdete zde.
 
KONTAKT

Ing. Libor Beránek, Ph.D. (libor.beranek (zavináč) fs.cvut.cz)

(22 435) 3246

 pracoviste/12135/weldprint/20210601_047_CVUT-VIC-Ryszawy.jpgÚstav výrobních strojů a zařízení se zabývá vývojem:

 • aditivní a hybridní technologie založené na metodě WAAM (elektrický oblouk)

 • aditivní laserové technologie založené na tavení drátu nebo prášku (LMD – laser metal deposition)

 • laserové výrobní technologie (povrchové kalení, strukturování povrchu)

Popis činností ústavu najdete zde.
 
KONTAKT

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. (matej.sulitka (zavináč) fs.cvut.cz)

420605205927
420221990944