[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Marta Čertíková

RNDr. Marta Čertíková, Ph.D.

marta.certikova (zavináč) fs.cvut.cz

informační manažer / ústav technické matematiky / Fakulta strojní

(22 435) 7541
(22 435) 7221

místnost: D-204, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Multilevel a posteriori error estimator for greedy reduced basis algorithms – Gaynutdinova, L. - Čertíková, M., - Pultarová, I., SN Applied Sciences. 2020, 2(4), ISSN 2523-3963.

2012

 • Face-based Selection of Corners in 3D Substructuring – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J., - Novotný, J., Mathematics and Computers in Simulation. 2012, 82(10), 1799-1811. ISSN 0378-4754.

2010

 • BDDC by a Frontal Solver and the Stress Computation in a Hip Joint Replacement – Šístek, J. - Novotný, J. - Mandel, J. - Čertíková, M., - Burda, P., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(6), 1310-1323. ISSN 0378-4754.

Stať ve sborníku

2015

 • Different approaches to interface weights in the BDDC method in 3D – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. pp. 47-57. ISBN 978-80-85823-64-6.

2013

 • On selection of interface weights in domain decomposition methods – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. pp. 35-44. ISBN 978-80-85823-62-2.

2012

 • Numerical comparison of different choices of interface weights in the BDDC method – Čertíková, M. - Burda, P., - Šístek, J., In: Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2012. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2012. pp. 55-61. ISBN 978-80-85823-60-8.

2011

 • On averaging in the domain decomposition methods – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 24-27. ISBN 978-80-86407-19-7.
 • Parallel implementation of three-level BDDC method – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J. - Mandel, J., - Sousedík, B., In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 108-111. ISBN 978-80-86407-19-7.
 • Poznámky k dělení úloh PDR na menší části – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011. pp. 31-34. ISBN 978-80-01-04862-7.

2010

 • Some Remarks on Averaging in the BDDC Method – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 28-34. ISBN 978-80-85823-57-8.
 • Study of Using Corners for BDDC in 3D – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 49-52. ISBN 978-80-87136-07-2.
 • Approaches to Parallel Implementation of the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics '09. Liberec: Technická univerzita, 2010. pp. 101-109. ISBN 978-80-7372-578-5.
 • On Selections of Constraints for the BDDC Method – Čertíková, M. - Šístek, J. - Novotný, J., - Burda, P., In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics '09. Liberec: Technická univerzita, 2010. pp. 33-41. ISBN 978-80-7372-578-5.

2009

 • Parallel Implementation of the BDDC Method for Linear Elasticity – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M. - Mandel, J., - Novotný, J., In: MAFELAP 2009 - Abstracts. London: Brunel University, 2009. pp. 232.
 • On Coarse Space for the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 78. ISBN 978-80-86407-66-1.
 • Implementation of the BDDC Method Based on the Frontal and Multifrontal Algorithm – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 83-86. ISBN 978-80-86407-60-9.

2008

 • On Construction of the Coarse Space in the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2008. pp. 177-184. ISBN 978-80-85823-55-4.
 • A recent view on the BDDC method and its parallel implementation – Šístek, J. - Sousedík, B. - Čertíková, M. - Burda, P. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Damašek, A., In: Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 125-128. ISBN 978-80-7372-298-2.

2007

 • BDDC Method with Simplified Coarse Problem and Its Parallel Implementation – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Sborník semináře MIS 2007. Praha: Matematicko Fyzikální Fakulta, UK, 2007. pp. 3-9. ISBN 978-80-7378-033-3.
 • Stress Computations of the Hip Joint Replacement Using the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007.
 • Development of an Efficient Parallel BDDC Solver for Linear Elasticity Problems – Čertíková, M. - Šístek, J. - Burda, P. - Neumanová, E. - Pták, S. - Novotný, J., - Damašek, A., In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2007, pp. 105-108. ISBN 80-86407-12-8.

2006

 • Application of the BDDC Method to Linear Elasticity Problems – Burda, P. - Čertíková, M. - Damašek, A. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Sborník abstraktů semináře aplikované matematiky SAMO´06. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006. pp. 9-10. ISBN 80-248-1151-0.
 • Použití metody BDDC pro paralelizaci řešení velkých soustav lineárních rovnic – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., In: Sborník semináře MIS 2006. Praha: Matematicko Fyzikální Fakulta, UK, 2006. pp. 79-84. ISBN 80-7378-000-3.
 • Stress Computations of the Hip Joint Replacement Using the Finite Element Method – Čertíková, M. - Tuzar, J. - Sousedík, B., - Novotný, J., In: Proceedings of the XVI-th summer school Software and Algorithms of Numerical Mathematics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. pp. 31-40. ISBN 80-7043-426-0.

Software

2009

 • Testování metody BDDC na úloze vedení tepla ve 2D – Čertíková, M. - Burda, P., [Software] 2009.

Kapitola v knize

2008

 • Domain Decomposition Methods – Čertíková, M., In: Numerical Methods in Computational Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. p. 165-220.

2006

 • Parallel Implementation and Optimization of Balancing Domain Decomposition in Elasticity – Čertíková, M., In: Science and Supercomputing in Europe, Report 2006. Bologna: CINECA, 2006. p. 591-596. ISBN 978-88-86037-19-8.