[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Lidé

doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

doc. Ing. Ivana Linkeová, Ph.D.

Ivana.Linkeova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7534

místnost: B-216, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2349/F1  
  Multimediální studijní materiály pro výuku aplikované geometrie – Linkeová, I. (2011)
 • 2182/F1  
  Internetová podpora výuky Konstruktivní geometrie – Linkeová, I. (2008)
 • CTU0513112  
  NURBS reprezentace křivek a ploch v MAPLE – Linkeová, I. (2005)
 • CTU0216013  
  Vývoj externího modulu Interpolace pro Microsoft Excel – Linkeová, I. (2002)
 • 300006503  
  Porovnání teoretické a praktické přesnosti matematického modelu obecných tvarově složitých ploch – Linkeová, I. (2000)
 •  
  Generování dráhy nástroje pro numericky řízené 3-osé frézování obecných tvarových ploch – Linkeová, I. (1999)

Článek v periodiku

2019

 • Mathematical approach to evaluate involute gear profile and helix deviations without using special gear software – Zelený, V. - Linkeová, I. - Sýkora, J., - Skalník, P., 2019

2018

 • První zkušenosti s měřením na souřadnicovém měřicím stroji Zeiss Xenos v ČMI – Linkeová, I. - Zelený, V. - Sýkora, J., - Skalník, P., 2018
 • Shape distribution approach to measure similarity of triangular meshes – Pajerová, N. - Linkeová, I., 2018

2013

 • Economic Development of a Selected Region: Mathematical Modeling – Myšková, R. - Linkeová, I., 2013

2012

 • Artefakt obecných tvarů ČMI – Linkeová, I. - Zelený, V., - Skalník, P., 2012
 • B-Spline Filtration of Convex Data – Linkeová, I. - Zelený, V., 2012

2010

 • Application of B-spline representation in nanometrology – Linkeová, I., 2010
 • Index finančního zajištění obyvatel – Myšková, R. - Linkeová, I., 2010
 • Analytické vyjádření charakteristiky obalové plochy – Linkeová, I., 2010

2009

 • Internetová podpora konstruktivní geometrie – Linkeová, I., 2009
 • B - spline filtrace naměřených dat – Linkeová, I., 2009

2006

 • Interpolační NURBS křivky s okrajovými podmínkami – Linkeová, I., 2006

2005

 • Technical Application of Mathematical Methods of Computer Graphics – Linkeová, I., 2005

2003

 • Manufacturing an Artificial Human Head – Linkeová, I., 2003

2001

 • Přesnost interpolace – Linkeová, I., 2001
 • Determination of Tangent Vectors in Construction of Ferguson Interpolation Curves and Surfaces – Linkeová, I., 2001

1999

 • Tříosé frézování – Linkeová, I., 1999

1998

 • Matematický model obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 1998

Stať ve sborníku

2019

 • Similarity of Triangular Meshes Measurment – Pajerová, N. - Linkeová, I., 2019

2018

 • Applications of shape distributions to compare triangular meshes – Pajerová, N. - Linkeová, I., 2018

2012

 • Normal based visualization of the virtually machined surface for capturing the impact of machine tool complex dynamic properties – Sulitka, M. - Veselý, J. - Linkeová, I., - Felkel, P., 2012

2011

 • Application of envelope surfaces in CNC milling – Linkeová, I., 2011
 • Machine tool virtual model for simulation of peripheral milling considering the impact of cutting forces – Linkeová, I. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Fojtů, P., - Váňa, J., 2011

2010

 • Application of B - Spline in Nanometrology – Linkeová, I., 2010

2008

 • Úlohy kinematické geometrie v Maple – Linkeová, I. - Kundrátová, K., 2008

2007

 • Singularity rotačních obalových ploch – Linkeová, I., 2007

2006

 • Interpolační NURBS křivky – Linkeová, I., 2006
 • NURBS Representation of Curves and Surfaces in Maple – Linkeová, I. - Kundrátová, K., - Bartoň, M., 2006
 • Konvexní obal Fergusonova plátu – Linkeová, I., 2006

2005

 • Speciální případy NURBS reprezentace – Linkeová, I., 2005
 • Geometric Modelling in Education Process – Linkeová, I., 2005

2004

 • Vybrané partie z Technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., - Cook, A., 2004

2003

 • Vivid Teaching Methods of Technical Documentation – Novák, F. - Linkeová, I., 2003
 • E-učebnice technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., 2003
 • Interpolation Add-In for MS Excel – Linkeová, I., 2003
 • Development of the External Interpolation Module for Microsoft Excel – Linkeová, I., 2003

2002

 • Offset Surface Construction – Linkeová, I., 2002
 • Výpočet a výroba spirálového hrdla parní turbíny – Linkeová, I., 2002
 • Accuracy of Interpolation Methods – Linkeová, I., 2002
 • Offset Surfaces Construction – Linkeová, I., 2002

2001

 • Modelling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., 2001
 • Testování přesnosti interpolačních metod – Linkeová, I., 2001
 • Mathematical Model of Offset Surfaces – Linkeová, I., 2001
 • Modelling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., 2001
 • Accuracy of Mathematical Model of the Offset Surfaces – Linkeová, I., 2001
 • The Comparison of Theoretical and Practical Accuracy of the Mathematical Model of free Form Surfaces – Linkeová, I., 2001

2000

 • Determination of Tangent Vectors in Construction of Ferguson Interpolation Curves and Surfaces – Linkeová, I., 2000
 • Porovnání přesnosti interpolačních metod – Linkeová, I., 2000
 • Spatial Interpolation Curves in Technical Practice – Linkeová, I., 2000
 • Přesnost tříosého frézování obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 2000
 • Tool Path Creation for Numeric Control 3-axis Milling of Free Form Surfaces – Linkeová, I., 2000

1999

 • The Calculation and Manufacturing of an Artificial Human Head Simulator – Linkeová, I., 1999
 • The Elimination of Possible Gauging of Free Form Surfaces Manufactured by Three-Axis Milling – Linkeová, I., 1999
 • The Influence of the Density of Given Points on Accuracy of Interpolation Surface – Linkeová, I., 1999

1998

 • Preparing Input Data for the Production of Free Form Surfaces – Linkeová, I., 1998
 • Interpolation by Ferguson Plane Curves – Linkeová, I., 1998
 • Teoretická část přípravy výroby obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 1998
 • A Model for Teaching Non-linear Dynamical Systems – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., 1998

Zpráva

2011

 • Vizualizace obrobeného povrchu. Postup vývoje metodiky v r. 2011 – Felkel, P. - Linkeová, I. - Sulitka, M., - Veselý, J., 2011

2010

 • Vizualizace obrobeného povrchu. Postup vývoje metody v r. 2010 – Linkeová, I. - Smolík, J. - Sulitka, M., - Veselý, J., 2010

2009

 • Modul simulace obrobeného povrchu. Postup vývoje v roce 2009 – Linkeová, I. - Sulitka, M., - Veselý, J., 2009

2003

 • Aerodynamický výzkum spirálových hrdel pro parní turbíny – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., 2003

2002

 • Aerodynamický výzkum spirálových hrdel pro parní turbíny – Jirků, S. - Kočárník, P. - Kůla, V., - Linkeová, I., 2002

Kvalifikační zpráva

2010

 • Metody stanovení analytické reprezentace složité obalové plochy – Linkeová, I., 2010

2009

 • Tvarově složité obalové plochy generované v CAD/CAM systému obráběcím nástrojem – Linkeová, I., 2009

1999

 • Konstrukce, měření a výroba obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 1999

1998

 • Konstrukce, výroba a měření obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 1998

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2012

 • Curves and Surfaces for Computer Graphics – Linkeová, I., 2012

2008

 • Základy počítačového modelování křivek a ploch – Linkeová, I., 2008

2007

 • NURBS křivky (NeUniformní Racionální B - Spline křivky) – Linkeová, I., 2007

2006

 • Geometry and Graphics - Examples and Exercises – Linkeová, I., 2006

2004

 • Technical Documentation – Novák, F. - Linkeová, I., 2004
 • Vybrané partie z technického kreslení – Linkeová, I. - Novák, F., 2004
 • Excel nejen pro elektrotechniky – Linkeová, I., 2004

2003

 • Odborný text ve Wordu – Linkeová, I., 2003

2001

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B., - Linkeová, I., 2001

1999

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B., - Linkeová, I., 1999

1998

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B. - Linkeová, I., - Klepš, Z., 1998

1996

 • Manuál technické dokumentace – Šťastný, J. - Třeštík, B. - Linkeová, I., - Kleps, Z., 1996

Kapitola v knize

2011

 • Modeling of the Economic Development of a Region – Myšková, R. - Linkeová, I., 2011

2009

 • Mathematical Models for Data Processing in Information Systems – Linkeová, I., 2009

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2011

 • Aplikovaná geometrie – Linkeová, I., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2001

 • Využití matematických metod počítačové grafiky při konstrukci a výrobě obecných tvarových ploch – Linkeová, I., 2001