[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Radka Keslerová

Mgr. Radka Keslerová, Ph.D.

radka.keslerova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7565

místnost: D-301, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS22/148/OHK2/3T/12  
  Numerické řešení proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin – Keslerová, R. (2022-2024)
 • SGS19/154/OHK2/3T/12  
  Numerické simulace problémů proudění tekutin – Keslerová, R. (2019-2021)
 • SGS16/206/OHK2/3T/12  
  Numerické řešení proudění tekutin v inženýrských úlohách – Keslerová, R. (2016-2018)
 • SGS13/174/OHK2/3T/12  
  Numerické řešení problémů stlačitelného a nestlačitelného proudění tekutin a dalších zákonů zachování – Keslerová, R. (2013-2015)

Článek v periodiku

2023

 • Numerical modeling of generalized Newtonian fluids flow in S-type geometry of bypass – Keslerová, R., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 429 ISSN 0377-0427.

2019

 • Numerical modelling of generalized Newtonian fluids in bypass tube – Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 2047-2063. ISSN 1019-7168.

2015

 • Numerical solution of viscous and viscoelastic fluids flow through the branching channel by finite volume scheme – Keslerová, R. - Trdlička, D., Journal of Physics: Conference Series. 2015, 2015 (633)(633), 1-4. ISSN 1742-6596.

2014

 • Numerical solution of unsteady generalized Newtonian and Oldroyd-B fluids flow by dual time-stepping method – Keslerová, R. - Kozel, K., Journal of Physics: Conference Series. 2014, 490 ISSN 1742-6588.

2013

 • Numerical study of steady and unsteady flow for power-law type generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., Computing. 2013, 95(1), S409-S424. ISSN 0010-485X.
 • Numerical simulations of flow through channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P. - Keslerová, R. - Kozel, K., - Štigler, J., APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2013, 219(13), 7225-7235. ISSN 0096-3003.

2011

 • Numerical study of viscous and viscoelastic fluids flow – Kozel, K. - Keslerová, R., Journal of Math-for-Industry. 2011, 3(3), 27-32. ISSN 1884-4774.
 • Numerical Solution of Laminar Incompressible Generalized Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., Applied Mathematics and Computation. 2011, 217(11), 5125-5133. ISSN 0096-3003.

2010

 • Numerical Modelling of Incompressible Flows for Newtonian and Non - Newtonian Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1783-1794. ISSN 0378-4754.

2009

 • Numerical Modelling of Newtonian and Non - Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2009, 8(1), 10181-10182. ISSN 1617-7061.

2006

 • Numerical Solution of Newtonian and Non-Newtonian Flows – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2006, 6(1), 579-580. ISSN 1617-7061.

2004

 • Numerical Solution of Some Cardiovascular Problem – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2004, 4(1), 448-449. ISSN 1617-7061.

Stať ve sborníku

2022

 • Validation of numerical simulations of a simple immersed boundary solver for fluid flow in branched channels – Keslerová, R. - Lancmanová, A., In: PANM 22 - ABSTRAKTY. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2022.
 • Numerical Validation of a Simple Immersed Boundary Solver for Branched Channels Simulations – Lancmanová, A. - Bodnár, T., - Keslerová, R., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 127-134. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.

2020

 • Numerical Study of Bypass Geometry for Generalized Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.

2019

 • Numerical solution of flow in bypass for generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. ISSN 1742-6596.
 • Numerical simulation of generalized Newtonian fluids flow in bypass geometry – Keslerová, R. - Padělek, T., - Řezníček, H., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 19. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2019. p. 63-70. ISBN 978-80-85823-69-1.

2018

 • Computational Modelling of Newtonian Fluids Flow in a Bypass Tube – Keslerová, R. - Řezníček, H., - Padělek, T., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow (CMFF'18). Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2018. ISBN 978-963-313-297-5.

2017

 • Numerical modelling of steady and unsteady flows of generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Trdlička, D., - Řezníček, H., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18. Praha: Matematický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. p. 55-62. ISBN 978-80-85823-67-7.

2016

 • Numerical simulation of steady and unsteady flow for generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Trdlička, D., - Řezníček, H., In: Journal of Physics: Conference Series. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2016. ISSN 1742-6588.
 • Numerical modelling of steady and unsteady flows of generalized Newtonian fluids – Keslerová, R. - Trdlička, D., - Řezníček, H., In: Abstrakty PANM18. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2016.
 • Numerical modelling of incompressible flow for generalized Newtonian and Oldroyd-B fluids – Keslerová, R. - Trdlička, D., - Řezníček, H, In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical simulation of 3D flow of viscous and viscoelastic fluids in T-junction channel – Keslerová, R. - Trdlička, D., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications ENUMATH 2015. Basel: Springer, 2016. p. 491-498. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-39927-0.

2015

 • Numerical modelling of viscous and viscoelastic fluids flow through the branching channel – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. pp. 100-105. ISBN 978-80-85823-64-6.
 • Numerical solution of fluids flow through channel with T-junction – Keslerová, R. - Kozel, K., - Trdlička, D., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2015. ISBN 978-963-313-190-9.
 • Numerical simulation of viscous and viscoelastic fluids flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 81-86. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.

2014

 • Numerical Modelling of Viscous and Viscoelastic Fluids Flow in the Channel with T-Junction – Keslerová, R. - Kozel, K., - Trdlička, D., In: Finite Volumes for Complex Applications VII, Elliptic, Parabolic and Hyperbolic Problems. Berlin: Springer Science+Business Media, 2014. pp. 665-673. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-05590-9.
 • Numerical solution of generalized Newtonian and Oldroyd-B fluids flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 63-66. ISBN 978-80-87012-51-2.

2013

 • Numerical study of steady and unsteady fluids flow for generalized Newtonian and Oldroyd-B fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., In: IC-EpsMsO 5th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization. Patras: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy, University of Patras, 2013. ISBN 978-618-80527-0-3.
 • Numerical Simulation of Generalized Newtonian and Oldroyd-B Fuilds Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. pp. 112-117. ISBN 978-80-85823-62-2.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Flow for Generalized Newtonian and Oldroyd-B Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical problems of Fluid Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 35-38. ISBN 978-80-87012-45-1.
 • Numerical Study of Effect of Stress Tensor for Viscous and Viscoelastic Fluids Flow – Keslerová, R., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 529-538. ISBN 978-3-642-33133-6.

2012

 • Numerical approximation of generalized Newtonian and Oldroyd-B fluids flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 61-64. ISBN 978-80-87012-40-6.
 • Numerical Modeling of the Flow Structures in the Channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P., - Keslerová, R., In: 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 124-131. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1105-0.
 • Numerical Solution of Newtonian Fluids Flow through the Branching Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., - Louda, P., In: NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 153-156. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1091-6.
 • Numerical Solution of Generalized Newtonian and Generalized Oldroyd-B Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2012. pp. 435-441. ISBN 978-963-08-4586-1.
 • Steady and Unsteady 2D Numerical Solution of Generalized Newtonian Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2012. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2012. pp. 117-126. ISBN 978-80-85823-60-8.
 • Numerical Approximation of Generalized Newtonian and Oldroyd-B Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 61-64. ISBN 978-80-87012-40-6.

2011

 • Numerical Solution of Flows of Oldroyd-B Fluids – Prokop, V. - Kozel, K., - Keslerová, R., In: Computational Mechanics 2011 - Extended Abstracts. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2011. ISBN 978-80-261-0027-0.
 • Numerical Modelling of Viscous and Viscoelastic Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 1-6. ISBN 978-80-87012-36-9.
 • Numerical Solution of Viscous and Viscoelastic Fluids Flow for Generalized Newtonian Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 57-60. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • Numerical Simulation of Viscous and Viscoelastic Fluids Flow by Finite Volume Method – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 589-596. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.

2010

 • Numerical Modelling of Newtonian and Non - Newtonian Fluids Flow in the Branching Channel by Finite Volume Method – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 101-106. ISBN 978-80-85823-57-8.
 • Steady and Unsteady Numerical Solution of Generalized Newtonian Fluids Flow by Runge-Kutta Method – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols I - III. New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 139-142. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0834-0.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Non-Newtonian Flows in Bypass and Branched Channels – Prokop, V. - Keslerová, R., - Kozel, K., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • Numerical Solution of Incompressible Generalized Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Numerical Computation of Incompressible Generalized Newtonian Fluids Flow by Finite Volume Method – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 83-86. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • Numerical Solution of Laminar Incompressible Generalized Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2009. pp. 451-458. ISBN 978-963-420-986-7.
 • Numerical Solution of Laminar Incompressible Generalized Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols 1 and 2. Melville, New York: American Institute of Physics, 2009. pp. 649-652. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0709-1.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Various Geometries – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 231-232. ISBN 978-83-7481-245-0.
 • Numerical Solution of Generalized Newtonian Fluids for Steady and Unsteady Computation – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 55-58. ISBN 978-80-87012-19-2.

2008

 • Numerical Simulations of Incompressible Laminar Flow for Newtonian and Non - Newtonian Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 465-472. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • Numerical Modelling of Newtonian and Non-Newtonian Fluids Flow – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Proceedings of ACOMEN 2008. Liége: Université de Liége, 2008.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Flows in Blood Vessels and Bypass – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 59-62. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • Numerical Solution of Newtonian and Non - Newtonian Fluids in the Branching Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 288-289. ISBN 978-80-01-03762-1.
 • Numerical Solution of Newtonian Flow in Bypass and Non - Newtonian Flow in Branching Channels – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2007. pp. 137-142. ISBN 80-85823-54-3.
 • Numerical Simulation of Newtonian and Non - Newtonian Fluids – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 85-88. ISBN 978-80-87012-04-8.

2006

 • Numerical Solution of Incompressible Laminar Flows – Keslerová, R. - Kozel, K., In: CMFF'06 Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2006. pp. 857-863. ISBN 963-420-872-X.

2005

 • Numerical Simulation of 2D and 3D Incompressible Laminar Flows – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Seminář aplikované matematiky. Praha: ČVUT FSv, Katedra matematiky, 2005. pp. 120-127. ISBN 80-7015-001-7.
 • Numerical Solution of Newtonian and Non Newtonian Flows in Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., - Prokop, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 83-86. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Incompressible Laminar Flows through a Branching Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 55-58. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Numerical Solution of Flows in 3D Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 69-70. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • Numerical Modeling of a Various Cardiovascular Problems of a Flows – Kozel, K. - Prokop, V., - Keslerová, R., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 197-201. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Numerical Solution of a Model Problem of a Flow through Cardiovascular System – Kozel, K. - Prokop, V., - Keslerová, R., In: Programy a algoritmy numerické matematiky 11. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2002. pp. 131-138. ISBN 80-85823-49-7.

Software

2011

 • Program pro numerickou simulaci 3D proudění zobecnene Oldroyd-B tekutiny – Keslerová, R. - Kozel, K., [Software] 2011.

2009

 • Program pro numerickou simulaci 3D proudění tekutiny ve větveném kanále – Keslerová, R. - Kozel, K., [Software] 2009.

2008

 • Program pro výpočet proudění zobecněné newtonské tekutiny ve 2D větveném kanále – Keslerová, R. - Kozel, K., [Software] 2008.

Kapitola v knize

2022

 • Numerical Investigation of Incompressible Fluid Flow in Planar Branching Channels – Bodnár, T. - Keslerová, R., - Lancmanová, A., In: Recent Advances in Mechanics and Fluid-Structure Interaction with Applications. Basel: Birkhäuser, 2022. p. 95-126. ISSN 2297-0320. ISBN 978-3-031-14323-6.