[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Petr Louda

doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.

petr.louda (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7564

místnost: D-307, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • GAP101/10/1230  
  Dynamika sekundárního proudění v kanálech – Louda, P. (2010-2014)
 • GA103/09/0977  
  Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením – Louda, P. (2009-2012)

Článek v periodiku

2021

 • Study on the numerical model of transonic wind tunnel test section – Louda, P. - Příhoda, J., Journal of Thermal Science. 2021, 30 231-241. ISSN 1993-033X.
 • Investigation of compressible flow through a turbine blade cascade for various transonic flow regimes – Louda, P. - Příhoda, J., - Šafařík, P., Acta Polytechnica. 2021, 61(SI), 110-116. ISSN 1805-2363.

2019

 • On the modelling turbulent transition in turbine cascades with flow separation – Louda, P. - Příhoda, J., Computers & Fluids. 2019, 181 160-172. ISSN 0045-7930.

2018

 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 633-646. ISSN 0096-3003.

2014

 • On Numerical Simulation of Three-Dimensional Flow Problems by Finite Element and Finite Volume Techniques – Sváček, P. - Louda, P., - Kozel, K., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 451-461. ISSN 0377-0427.

2013

 • Numerical simulations of flow through channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P. - Keslerová, R. - Kozel, K., - Štigler, J., APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2013, 219(13), 7225-7235. ISSN 0096-3003.
 • Numerical Simulation of Flows over 2D and 3D Backward-Facing Inclined Steps – Louda, P. - Příhoda, J. - Kozel, K., - Sváček, P., International Journal of Heat and Fluid Flow. 2013, 43 268-276. ISSN 0142-727X.
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7206-7214. ISSN 0096-3003.

2012

 • Numerical Simulation of Separated Flows in Channels – Louda, P. - Kozel, K. - Sváček, P., - Příhoda, J., Journal of Thermal Science. 2012, 21(2), 145-153. ISSN 1003-2169.

2011

 • Numerical Solution of Incompressible Flow through Branched Channels – Beneš, L. - Louda, P. - Kopáček, T. - Kozel, K., - Příhoda, J., Computers & Fluids. 2011, 46(1), 318-324. ISSN 0045-7930.

2010

 • Numerical Methods of Higher Order of Accuracy for Incompressible Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1734-1745. ISSN 0378-4754.

2009

 • Numerical Solution of Turbulent Jet Flows – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2009, 8(1), 10629-10630. ISSN 1617-7061.
 • Numerical Solution of Flows over a Generalized 2D Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., Strojárstvo. 2009, 13(-), 161-163. ISSN 1335-2938.

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2008, 8(1), 10589-10590. ISSN 1617-7061.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2008, 56(8), 1399-1407. ISSN 0271-2091.
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Rough Walls – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2008, 7(1), 4100011-4100012. ISSN 1617-7061.

2007

 • Numerical Solution of an Unsteady Flow Using Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 6(6), 148-155. ISSN 1881-4042.

2006

 • Numerical Solution of Turbulent Flow in a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2006, 6(1), 743-744. ISSN 1617-7061.

2005

 • Numerical Solution of 2D and 3D Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2005, 5(1), 467-468. ISSN 1617-7061.

2004

 • Application of Defiltering Technique to the Large-Eddy Simulation of Wall-Bounded Turbulent Flows – Louda, P. - Giammanco, R., - Benocci, C., Inženýrská mechanika. 2004, 11(3), 161-176. ISSN 1210-2717.

2003

 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., Inženýrská mechanika. 2003, 10(5), 413-426. ISSN 1210-2717.

1999

 • Numerical Solution of 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1999, 79(3), 695-696. ISSN 0044-2267.

Stať ve sborníku

2020

 • STUDY ON PERFORMANCE OF VARIOUS TURBULENT HEAT TRANSFER CLOSURES – Louda, P. - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2020. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2020. p. 137-143. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-74-1.

2018

 • On the Modelling Shock Wave-Boundary Layer Interaction in Turbine Cascades – Louda, P. - Prihoda, J., In: Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM-2017). New York: AIP Conference Proceedings, 2018. vol. 1978. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1690-1.
 • Simulation of transonic flows through a turbine blade cascade with various prescription of outlet boundary conditions – Louda, P. - Straka, P., - Prihoda, J., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • TRANSITION MODELLING ON SEPARATED FLOW IN TURBINE CASCADE – Louda, P. - Prihoda, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2017. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2017. p. 211-220. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.
 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., In: Proceedings of 12th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC12. European Turbomachinery Society, 2017. ISSN 2410-4833.

2016

 • On Numerical Simulation of Transition to Turbulence in Turbine Cascade – Louda, P. - Kozel, K., - Prihoda, Jaromir P. ., In: Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods - BAIL 2014. Cham: Springer International Publishing, 2016. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. ISBN 978-3-319-25727-3.
 • Some results of simulatons of flows with internal permeable walls – Louda, P., In: 32nd conference with international participation Computational Mechanics 2016 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. ISBN 978-80-261-0647-0.
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.

2015

 • Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2015. ISBN 978-963-313-190-9.
 • CFD Calculations in Turbomachinery and their Validation – Váchová, J. - Louda, P. - Příhoda, J. - Šimurda, D., - Luxa, M., In: Turbostroje 2015, současné trendy při návrhu, výpočtu a zkoušení turbostrojů. PRINT PRODUKCE PRAHA s.r.o., 2015. pp. 156-165. ISBN 978-80-905040-5-9.

2014

 • Numerical modelling of compressible viscous flow in turbine cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Journal of Physics: Conference Series Vol490 ICMSQUARE13. Bristol: Institute of Physics Publishing, 2014. Journal of Physics: Conference series. ISSN 1742-6588.
 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to 3D Laminar and Turbulent Channel Flows – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: 10th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences: ICNPAA 2014. New York: AIP Conference Proceedings, 2014. pp. 607-615. AIP Conference Proceedings. ISBN 978-0-7354-1276-7.

2013

 • Some results of Simulations of 3D Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Topical problems of Fluid Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 39-42. ISBN 978-80-87012-45-1.

2012

 • Numerical Modeling of the Flow Structures in the Channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P., - Keslerová, R., In: 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 124-131. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1105-0.
 • Numerical Simulation of Subsonic and Transonic Turbulent Flows in Turbine Cascades Including Wall Heat Flux and Roughness – Louda, P. - Kozel, K. - Sváček, P., - Příhoda, J., In: 9th International Conference on Mathematical Problems in Engineering, Aerospace and Sciences. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 618-625. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1105-0.
 • Numerical Solution of Newtonian Fluids Flow through the Branching Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., - Louda, P., In: NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. Melville, New York: American Institute of Physics, 2012. pp. 153-156. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1091-6.
 • Numerical Modelling of Compressible Inviscid Flow and Viscous Flow in Turbine Cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Algoritmy 2012 Proceedings of Contributed Papers and Posters. Bratislava: Slovak University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 2012. pp. 301-310. ISBN 978-80-227-3742-5.
 • Numerical Solution of Turbulent Flow in a Channel with Various Backward - Facing Inclined Steps – Louda, P. - Příhoda, J. - Kozel, K., - Sváček, P., In: Proceedings of the Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2012. pp. 502-507. ISBN 978-963-08-4586-1.
 • On Using Artificial Compressibility Method for Solving Turbulent Flows – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2012. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2012. pp. 163-172. ISBN 978-80-85823-60-8.

2011

 • Numerical simulations of separation behind backward facing steps – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: IC-EpsMsO 4th International Conference on Experiments/Process/System/Modelling/Simulation/Optimization. Patras: Laboratory of Fluid Mechanics and Energy, University of Patras, 2011. pp. 437-444. ISBN 978-960-98941-8-0.
 • Numerical Simulation of Turbulent Incompressible and Compressible Flows over Rough Walls – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., In: BAIL 2010 - Boundary and Interior Layers, Computational and Asymptotic Methods. Heidelberg: Springer, 2011. pp. 157-165. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-642-19664-5.
 • Numerical Simulation of Turbulent Subsonic Flows in Turbine Cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 65-68. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 505-512. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.

2010

 • Numerical Simulation of the Flow through Channels with Tee - Junction – Beneš, L. - Louda, P. - Kozel, K., - Kopáček, T., In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 25. ISBN 978-80-7043-898-5.
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 44. ISBN 978-80-7043-898-5.
 • Flow Over Backward Facing Step with Inclined Wall Solved by Finite Volume and Finite Element Method – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Numerical Analysis and Applied Mathematics, Vols I - III. New York: American Institute of Physics, 2010. pp. 99-102. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0834-0.
 • Numerical Solution of Incompressible Flow through Channels with Tee - Junction – Louda, P. - Beneš, L. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Kopáček, T., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • Numerical Solution of Turbulent Flow over Backward Facing Step with Inclined Opposite Wall – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. pp. 197-202. ISBN 978-80-554-0189-8.
 • Numerical Solution of Flow over 2D Backward Facing Step with Different Inclination Angle – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 99-102. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Numerical Solution of Turbulent Flow in Channels of Rectangular Cross - Section – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 95-98. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • Numerical Simulation of Jet Flow Using LES – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2009 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-87012-21-5.
 • Large Eddy Simulation of Jet Flow – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Flows in Turbomachinery – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2009. pp. 728-735. ISBN 978-963-420-986-7.
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 163-164. ISBN 978-83-7481-245-0.

2008

 • Numerical Solution of 2D and 3D Unsteady Viscous Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 473-480. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2008. Plzeň: Západočeská universita, 2008.
 • Numerical Modeling of Turbulent Flows in Turbine Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Proceedings of ACOMEN 2008. Liége: Université de Liége, 2008. p. 1-10.
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Shear Flow – Příhoda, J. - Louda, P., - Kozel, K., In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín XVI. Žilina: EDIS, 2008. pp. 97-102. ISBN 978-80-8070-825-2.
 • Numerical Solution of Subsonic and Transonic Turbulent Flow through 2D Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 63-66. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • Computation of Turbulent Compressible and Incompressible Flows – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: 8th ISAIF Conference Proceedings. Lyon: Ecole Centrale de Lyon, 2007. p. 759-768.
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., In: 8th ISAIF Conference Proceedings. Lyon: Ecole Centrale de Lyon, 2007. p. 569-578.
 • Numerical Solution of 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Proceedings of the 9th ICDF Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2007.
 • Unsteady Simulation of Viscous Incompressible Flows by Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 103-106. ISBN 978-80-87012-04-8.

2006

 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 25-28. ISBN 80-87012-01-1.
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Three Dimensional Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: CMFF'06 Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2006. pp. 448-455. ISBN 963-420-872-X.
 • An Extension of Artificial Compressibility Method to Unsteady Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2006. pp. 25-30. ISBN 80-8070-533-X.

2005

 • Numerical Solution of Heat Transfer in the Impinging Jet – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 93-96. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Modeling of Complex Turbulent Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: The 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 104. ISBN 80-86786-04-8.

2004

 • Numerical Solution of Flow through a Curved Difusser – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 107-110. ISBN 80-85918-89-7.
 • Computation of Flow ower Plasma Jet – Louda, P. - Kozel, K., - Něnička, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 103-106. ISBN 80-85918-89-7.
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P., - Příhoda, J., In: 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", CD-ROM Proceedings. University of Patras, 2004.
 • Numerical Modeling of Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 151-152. ISBN 80-85918-88-9.
 • Numerical Solution of Flow in Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., In: Numerical Mathematics and Advanced Application. Berlin: Springer, 2004. pp. 596-604. ISBN 3-540-21460-7.
 • Numerical Solution of Transonic Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 73-76. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • Numerical Solution of a Viscous Incompressible Flow over a Helical Body – Louda, P. - Kozel, K., - Něnička, V., In: Colloquium Fluid Dynamics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 73-76. ISBN 80-85918-83-8.
 • Numerical Solution of Turbulent Backward Facing Step and Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Conference Proceedings - Volume I. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2003. pp. 694-701. ISBN 963-420-778-2.
 • Numerical Solution of a Turbulent Round Jet in Cross - Flow – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 51-56. ISBN 80-85918-82-X.

2002

 • Comparison of Turbulence Models for Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002. pp. 48-49. ISBN 80-01-02511-X.
 • Plasma Simulations - Free Jet and Flow Around an Ellipsoidal Body – Kolman, D. - Kozel, K., - Louda, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 89-92. ISBN 80-85918-77-3.
 • Performance of Several Turbulence Models in Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 41-44. ISBN 80-85918-72-2.

2001

 • Development towards a Numerical Solution of High Temperature Flow – Kolman, D. - Kozel, K. - Louda, P., - Sopuch, P., In: Fluid Dynamics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 43-46. ISBN 80-85918-67-6.
 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 157-166. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Incompressible Viscous Flow Problems – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Internal Flows. Gdańsk: IFFM Publishers, 2001. pp. 847-854. ISBN 83-88237-35-7.
 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2001. pp. 230-239. ISBN 80-85863-67-7.

2000

 • Numerical Simulation of 2D and 3D Turbulent Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: IMACS 2000 (Proceedings on CD-Rom). Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Laussane, 2000. ISBN 3-9522075-0-0.
 • 2D and 3D Computation of Turbulent Impinging Jet Flows Problem – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: 20. Strömungstechnische Tagung des Instituts für Strömungsmechanik. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 32-33. ISBN 3-86005-256-X.
 • Numerical Solution of the 2D and 3D Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P., In: 20. Strömungstechnische Tagung des Instituts für Strömungsmechanik. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 30-31. ISBN 3-86005-256-X.
 • Výpočet některých 3D případů proudění nestlačitelné vazké tekutiny – Fialová, M. - Kozel, K., - Louda, P., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 19-22. ISBN 80-85918-59-5.
 • Computation of 2D and 3D Turbulent Impinging Jet Flow – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 278. ISBN 80-01-02229-3.
 • Numerical Solution of the Laminar Flow Through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 41-44. ISBN 80-85918-55-2.

1999

 • Numerical Solution of 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: ISCFD'99 - All Contributions, CD-ROM. Bremen: ZARM Universität Bremen, 1999. pp. 1-8.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flows Through a Backward – Kozel, K. - Louda, P., - Vicha, M., In: ISCFD'99 - All Contributions, CD-ROM. Bremen: ZARM Universität Bremen, 1999. pp. 1-10.
 • Numerical Solution of Steady 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Finite Volumes for Complex Applications II. Paris: Hermes, 1999. pp. 639-646. ISBN 2-7462-0057-0.

1998

 • Explicit and Implicit Scheme Solving 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., In: Euler and Navier-Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 53-54. ISBN 80-85918-42-0.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Free and Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Prague: FMP CU, 1998. pp. 367-374. ISBN 80-85863-25-1.
 • Implicitní diferenční schéma pro 3D metodu konečných objemů – Kozel, K. - Louda, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 23-24. ISBN 80-85918-36-6.

1997

 • Computation of 2D and 3D Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Tesař, V., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 33-34. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • Vyšetřování osově souměrného impaktního proudění anemometrem se žhaveným drátkem – Louda, P. - Střílka, T., - Tesař, V., In: Kolokvium Dynamika tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 41. ISBN 80-85918-23-4.

1995

 • Numerické řešení dvou problémů nestlačitelného smykového proudění – Kozel, K. - Ležák, D. - Louda, P., - Tesař, V., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 15-16. ISBN 80-85918-04-8.
 • Numerické řešení zatopeného proudu ve 2D – Kozel, K. - Louda, P., - Tesař, V., In: Dynamika tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 37-38. ISBN 80-85918-11-0.

Software

2016

 • Software for numerical solution of flow through 2D blade cascades, v 2.0 – Louda, P., [Software] 2016.

2010

 • Program pro numerickou simulaci obtékání schodu – Louda, P., [Software] 2010.
 • Generátor 2D multiblokové strukturované sítě čtyřúhelníků pro turbinové stroje – Louda, P., [Software] 2010.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02877-1.
 • Numerická simulace proudění II – Kozel, K. - Louda, P. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Sládek, I., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03109-8.

Kapitola v knize

2001

 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., In: Přehled výsledků a úspěšných publikací dosažených s podporou IBM RS 6000/SP. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní centrum, 2001. p. 115-122. ISBN 80-01-02334-6.

Sborník

2016

 • Local Mechanical Properties – Louda, P. ed., Liberec, 2015-11-04/2015-11-06. Zurich: Trans Tech Publications, 2016. Defect and Diffusion Forum. vol. 368. ISSN 1012-0386. ISBN 978-3-03835-720-9.