[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Lidé

doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.

doc. Ing. Petr Louda, Ph.D.

Petr.Louda (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7564

místnost: D-307, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GAP101/10/1230  
  Dynamika sekundárního proudění v kanálech – Louda, P. (2010-2014)
 • GA103/09/0977  
  Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením – Louda, P. (2009-2012)

Článek v periodiku

2018

 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, 2018

2014

 • On Numerical Simulation of Three-Dimensional Flow Problems by Finite Element and Finite Volume Techniques – Sváček, P. - Louda, P., - Kozel, K., 2014

2013

 • Numerical simulations of flow through channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P. - Keslerová, R. - Kozel, K., - Štigler, J., 2013
 • Numerical Simulation of Flows over 2D and 3D Backward-Facing Inclined Steps – Louda, P. - Příhoda, J. - Kozel, K., - Sváček, P., 2013
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2013

2012

 • Numerical Simulation of Separated Flows in Channels – Louda, P. - Kozel, K. - Sváček, P., - Příhoda, J., 2012

2011

 • Numerical Solution of Incompressible Flow through Branched Channels – Beneš, L. - Louda, P. - Kopáček, T. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011

2010

 • Numerical Methods of Higher Order of Accuracy for Incompressible Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2010

2009

 • Numerical Solution of Turbulent Jet Flows – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Solution of Flows over a Generalized 2D Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of 2D and 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Rough Walls – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008

2007

 • Numerical Solution of an Unsteady Flow Using Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2007

2006

 • Numerical Solution of Turbulent Flow in a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of 2D and 3D Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005

2004

 • Application of Defiltering Technique to the Large-Eddy Simulation of Wall-Bounded Turbulent Flows – Louda, P. - Giammanco, R., - Benocci, C., 2004

2003

 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003

1999

 • Numerical Solution of 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • On the Modelling Shock Wave-Boundary Layer Interaction in Turbine Cascades – Louda, P. - Prihoda, J., 2018
 • Simulation of transonic flows through a turbine blade cascade with various prescription of outlet boundary conditions – Louda, P. - Straka, P., - Prihoda, J., 2018

2017

 • TRANSITION MODELLING ON SEPARATED FLOW IN TURBINE CASCADE – Louda, P. - Prihoda, J., - Kozel, K., 2017
 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., 2017

2016

 • Some results of simulatons of flows with internal permeable walls – Louda, P., 2016
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., 2016

2015

 • Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2015
 • CFD Calculations in Turbomachinery and their Validation – Váchová, J. - Louda, P. - Příhoda, J. - Šimurda, D., - Luxa, M., 2015

2014

 • Numerical modelling of compressible viscous flow in turbine cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2014
 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., 2014
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to 3D Laminar and Turbulent Channel Flows – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2014

2013

 • Some results of Simulations of 3D Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2013

2012

 • Numerical Modeling of the Flow Structures in the Channels with T-junction – Beneš, L. - Louda, P., - Keslerová, R., 2012
 • Numerical Simulation of Subsonic and Transonic Turbulent Flows in Turbine Cascades Including Wall Heat Flux and Roughness – Louda, P. - Kozel, K. - Sváček, P., - Příhoda, J., 2012
 • Numerical Solution of Newtonian Fluids Flow through the Branching Channel – Keslerová, R. - Kozel, K., - Louda, P., 2012
 • Numerical Modelling of Compressible Inviscid Flow and Viscous Flow in Turbine Cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2012
 • Numerical Solution of Turbulent Flow in a Channel with Various Backward - Facing Inclined Steps – Louda, P. - Příhoda, J. - Kozel, K., - Sváček, P., 2012
 • On Using Artificial Compressibility Method for Solving Turbulent Flows – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2012

2011

 • Numerical simulations of separation behind backward facing steps – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011
 • Numerical Simulation of Turbulent Incompressible and Compressible Flows over Rough Walls – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2011
 • Numerical Simulation of Turbulent Subsonic Flows in Turbine Cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., 2011

2010

 • Numerical Simulation of the Flow through Channels with Tee - Junction – Beneš, L. - Louda, P. - Kozel, K., - Kopáček, T., 2010
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., 2010
 • Flow Over Backward Facing Step with Inclined Wall Solved by Finite Volume and Finite Element Method – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Incompressible Flow through Channels with Tee - Junction – Louda, P. - Beneš, L. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Kopáček, T., 2010
 • Numerical Solution of Turbulent Flow over Backward Facing Step with Inclined Opposite Wall – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Flow over 2D Backward Facing Step with Different Inclination Angle – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Turbulent Flow in Channels of Rectangular Cross - Section – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010

2009

 • Numerical Simulation of Jet Flow Using LES – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Large Eddy Simulation of Jet Flow – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Flows in Turbomachinery – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2009
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009

2008

 • Numerical Solution of 2D and 3D Unsteady Viscous Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Modeling of Turbulent Flows in Turbine Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Shear Flow – Příhoda, J. - Louda, P., - Kozel, K., 2008
 • Numerical Solution of Subsonic and Transonic Turbulent Flow through 2D Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008

2007

 • Computation of Turbulent Compressible and Incompressible Flows – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2007
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., 2007
 • Numerical Solution of 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2007
 • Unsteady Simulation of Viscous Incompressible Flows by Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2007

2006

 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., 2006
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Three Dimensional Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2006
 • An Extension of Artificial Compressibility Method to Unsteady Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of Heat Transfer in the Impinging Jet – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005
 • Numerical Modeling of Complex Turbulent Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005

2004

 • Numerical Solution of Flow through a Curved Difusser – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2004
 • Computation of Flow ower Plasma Jet – Louda, P. - Kozel, K., - Něnička, V., 2004
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerical Modeling of Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerical Solution of Flow in Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2004

2003

 • Numerical Solution of a Viscous Incompressible Flow over a Helical Body – Louda, P. - Kozel, K., - Něnička, V., 2003
 • Numerical Solution of Turbulent Backward Facing Step and Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2003
 • Numerical Solution of a Turbulent Round Jet in Cross - Flow – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2003

2002

 • Comparison of Turbulence Models for Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2002
 • Plasma Simulations - Free Jet and Flow Around an Ellipsoidal Body – Kolman, D. - Kozel, K., - Louda, P., 2002
 • Performance of Several Turbulence Models in Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2002

2001

 • Development towards a Numerical Solution of High Temperature Flow – Kolman, D. - Kozel, K. - Louda, P., - Sopuch, P., 2001
 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2001
 • Numerical Solution of 2D and 3D Incompressible Viscous Flow Problems – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2001
 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., 2001

2000

 • Numerical Simulation of 2D and 3D Turbulent Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2000
 • 2D and 3D Computation of Turbulent Impinging Jet Flows Problem – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2000
 • Numerical Solution of the 2D and 3D Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P., 2000
 • Výpočet některých 3D případů proudění nestlačitelné vazké tekutiny – Fialová, M. - Kozel, K., - Louda, P., 2000
 • Computation of 2D and 3D Turbulent Impinging Jet Flow – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2000
 • Numerical Solution of the Laminar Flow Through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., 2000

1999

 • Numerical Solution of 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 1999
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flows Through a Backward – Kozel, K. - Louda, P., - Vicha, M., 1999
 • Numerical Solution of Steady 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 1999

1998

 • Explicit and Implicit Scheme Solving 2D and 3D Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., 1998
 • Numerical Solution of 2D and 3D Free and Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., 1998
 • Implicitní diferenční schéma pro 3D metodu konečných objemů – Kozel, K. - Louda, P., 1998

1997

 • Computation of 2D and 3D Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Tesař, V., 1997

1996

 • Vyšetřování osově souměrného impaktního proudění anemometrem se žhaveným drátkem – Louda, P. - Střílka, T., - Tesař, V., 1996

1995

 • Numerické řešení dvou problémů nestlačitelného smykového proudění – Kozel, K. - Ležák, D. - Louda, P., - Tesař, V., 1995
 • Numerické řešení zatopeného proudu ve 2D – Kozel, K. - Louda, P., - Tesař, V., 1995

Software

2016

 • Software for numerical solution of flow through 2D blade cascades, v 2.0 – Louda, P., 2016

2010

 • Program pro numerickou simulaci obtékání schodu – Louda, P., 2010
 • Generátor 2D multiblokové strukturované sítě čtyřúhelníků pro turbinové stroje – Louda, P., 2010

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., 2004
 • Numerická simulace proudění II – Kozel, K. - Louda, P. - Bodnár, T. - Beneš, L., - Sládek, I., 2004

Kapitola v knize

2001

 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., 2001

Sborník

2016

 • Local Mechanical Properties – Louda, P. ed., 2016