[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Lidé

doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.

Jiri.Furst (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 7542

místnost: B-219, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GAP101/10/1329  
  Numerický a experimentální výzkum 3D proudění v axiálních turbínových mřížích – Fürst, J. (2010-2013)
 • SGS10/243/OHK2/3T/12  
  Řešení inženýrských úloh stlačitelného proudění – Fürst, J. (2010-2012)

Článek v periodiku

2019

 • Coupling the algebraic model of bypass transition with EARSM model of turbulence – Holman, J. - Fürst, J., 2019
 • Numerical simulation of unsteady flows through a radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., 2019

2018

 • Aerodynamic effects of tie-boss in extremely long turbine blades – Radnic, T. - Hála, J. - Luxa, M. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Hasnedl, D., - Kellner, J., 2018
 • Development of a coupled matrix-free LU-SGS solver for turbulent compressible flows – Fürst, J., 2018
 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, 2018

2017

 • CFD analysis of sd 7003 airfoil at low reynolds number with a laiminar kinetic energy based transition model – Islam, M - Fürst, J., - Wood, D, 2017

2016

 • Analysis of an Airfoil Using a Transition and Turbulence Model – Islam, M - Fürst, J. - Wood, D, - Ani, F N, 2016

2015

 • Numerical simulation of circumferentially averaged flow in a turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2015
 • Numerical simulation of compressible turbulent flows using modified EARSM model – Holman, J. - Fürst, J., 2015

2013

 • Numerical Simulation of Transitional Flows with Laminar Kinetic Energy – Fürst, J., 2013
 • 3D flow past transonic turbine cascade SE 1050 — Experiment and numerical simulations – Šimurda, D. - Fürst, J., - Luxa, M., 2013
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2013
 • Numerical simulation of transitional flows – Fürst, J. - Straka, P., - Příhoda, J., 2013
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., 2013

2012

 • Numerical Simulation of Steady Turbulent Flow – Kozel, K. - Fürst, J., - Furmánek, P., 2012

2011

 • Comparison of Two Numerical Methods for the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph, 2011
 • An Implicit MacCormack Scheme for Unsteady Flow Calculations – Fürst, J. - Furmánek, P., 2011

2010

 • Numerická simulace turbulentního obtékání šípového křídla – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Numerical Simulation of Unsteady Compressible Low Mach Number Flow in a Channel – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2010
 • Numerical Solutions of Unsteady Flows with Low Inlet Mach Numbers – Punčochářová-Pořízková, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., 2010
 • Numerical Modeling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Halama, J. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010

2009

 • Numerical Solution of Transonic and Subsonic Flow of Compressible Inviscid and Viscous Fluid – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2009
 • Numerická simulace nestacionárního transsonického proudění s užitím ALE metody – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2009
 • High Order Finite Volume Schemes for Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2009
 • Modern Finite Volume Schemes for Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow Using High Order Schemes – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph., 2009

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008

2007

 • An Unsteady Numerical Solution of Viscous Compressible Flows in a Channel for Low Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2007
 • Numerical Solution of Higher and Lower Mach Number Flows – Kozel, K. - Punčochářová, P. - Horáček, J., - Fürst, J., 2007
 • On the High Order FV Schemes for Compressible Flows – Fürst, J., 2007

2006

 • Numerické řešení transsonického obtékání profilu a křídla – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., 2006
 • A Weighted Least Square Scheme for Compressible Flows – Fürst, J., 2006
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel and Blade Cascade – Žaloudek, M. - Fořt, J., - Fürst, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of Transonic Flow in SE1050 Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2005

2003

 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003

2002

 • Application of Second Order TVD and WENO Schemes in Internal Aerodynamics – Fürst, J. - Kozel, K., 2002
 • Numerical Solution of Transonic Flows through 2D and 3D Turbine Cascades – Fürst, J. - Kozel, K., 2002

2001

 • Comparison of several numerical methods for internal transonic flow problems – Dobeš, J - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows Using Modern Schemes and Quadrilateral or Triangular Mesh – Fürst, J. - Kozel, K., 2001
 • Numerical Simulation of 3D Transonic Flow through Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • On Meshless Collocation Approximations of Conservation Laws: Preliminary Investigations on Positive Schemes and Dissipation Models – Fürst, J. - Sonar, T., 2001

2000

 • Modern Schemes for Computation of Transonic Flows in Internal Aerodynamics – Fürst, J. - Kozel, K. - Horák, J., - Vavřincová, M., 2000
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow through 3D Axial Blade Row – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000

1997

 • 2D and 3D transonic flow computation using finite volume method and model of Euler and Navier-Stokes equations – Fialova, M - Fürst, J. - Horak, J, - Kozel, K., 1997

1996

 • Numerical solution of the Euler and Navier-Stokes equations – Fürst, J. - Kozel, K., - Huněk, M., 1996

Stať ve sborníku

2019

 • Nominal regimes of supersonic profile cascade – Synáč, J. - Rudas, B. - Luxa, M., - Fürst, J., 2019
 • CFD ANALYSIS AROUND AHMED BODY USING A LAMINAR KINETIC ENERGY BASED TRANSITION AND TURBULENCE MODEL – Aqilah, F. - Islam, M. - Fürst, J., - Juretic, F., 2019
 • SIMULATION OF SUPERSONIC FLOW THROUGH THE TIP-SECTION TURBINE BLADE CASCADE WITH A FLAT PROFILE – Musil, J. - Příhoda, J., - Fürst, J., 2019

2018

 • CFD analysis of a twin scroll radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., 2018
 • Development of Non-Reflective Boundary Condition for Free-Surface Flows – Fürst, J. - Musil, J., 2018

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., 2017
 • Development of non-reflective boundary condition for free-surface flows – Fürst, J. - Musil, J., 2017
 • Simulation of transitional flows through a turbine blade cascade with heat transfer for various flow conditions – Straka, P - Příhoda, J - Kožíšek, M., - Fürst, J., 2017
 • On the implicit density based OpenFOAM solver for turbulent compressible flows – Fürst, J., 2017
 • Numerical Simulation of Laminar-Turbulent Transition in Accelerated Flows – Fürst, J. - Příhoda, J, 2017
 • CFD Analysis of a SD 7003 Airfoil with a Local Correlation Based Transition and Turbulence Model – Islam, M - Langfeld, F - Fürst, J., - Wood, D, 2017

2016

 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., 2016
 • Numerical simulation of transitional flows with heat transfer – Kožíšek, M. - Příhoda, J. - Fürst, J., - Straka, P., 2016
 • Numerical simulation of transitional flows with heat transfer – Kožíšek, M. - Příhoda, J. - Fürst, J., - Straka, P., 2016
 • The application of automatic differentiation techniques for the prediction of rotor-dynamic coefficients of labyrinth seals – Fürst, J., 2016
 • Modeling of the Laminar/Turbulent Transition on a Heated Flat Plate Using the k-kL-w Model – Kožíšek, M. - Fürst, J., - Příhoda, J., 2016
 • Implementation of k-kl-omega Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2016

2015

 • Implementation of k-kl-ω Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2015
 • Implementation of k-kL-ω Turbulence Model for Compressible Transitional Flow into Openfoam – Kožíšek, M. - Martinez, J. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2015
 • Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54" – Luxa, M. - Šimurda, D. - Fořt, J. - Fürst, J. - Šafařík, P. - Synáč, J., - Rudas, B., 2015
 • Implementation of k-kL-ω Turbulence Model for Compressible Transitional Flow into OpenFOAM – Fürst, J. - Martinez, J. - Kožíšek, M. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2015
 • Towards Pressure Gradient Sensitive Transitional k-kL-omega Model: The Natural Transition for Low RE Airfoils – Fürst, J. - Islam, M. - Příhoda, J., - Wood, D., 2015

2014

 • Implementation of Coupled Pressure and Temperature Correction Algorithm into Openfoam – Kožíšek, M. - Fürst, J., 2014
 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., 2014
 • Modelling of natural and bypass transition in aerodynamics – Fürst, J. - Straka, P., - Příhoda, J., 2014
 • Comparison of various laminar/turbulent transition models – Příhoda, J. - Straka, P. - Fürst, J., - Popelka, L., 2014
 • Implementation of coupled pressure and temperature correction algorithm into OpenFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J., 2014
 • Numerical solution of inviscid transonic flow in a channel with complex equation of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., 2014
 • Numerical Simulation of Flow in a Meridional Plane of Multistage Turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2014
 • Numerical solution of inviscid transonic 2D flow in a nozle using various non-ideal equations of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., 2014

2013

 • Numerical Simulation of Flow Past Circular Cylinder Using Hybrid RANS-LES modelling – Holman, J. - Fürst, J., 2013
 • Span-wise Distribution of Losses in Prismatic Turbine Cascade – Luxa, M. - Šimurda, D., - Fürst, J., 2013
 • Comparison of several models of the laminar/turbulent transition – Fürst, J. - Straka, P. - Příhoda, J., - Šimurda, D., 2013
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Sváček, P. - Novotný, J. - Fürst, J., - Fořt, J., 2013
 • Numerical Modeling of Stably Stratified Fluid Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Fürst, J., 2013

2012

 • Implementation of pressure-correction algorithm with AUSM into openFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J., 2012
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., 2012
 • NUMERICAL SIMULATION OF TRANSITIONAL FLOWS WITH LAMINAR KINETIC ENERGY – Fürst, J., 2012
 • Simulation of flow wiht heat transfer into blade – Běták, V. - Fürst, J., 2012
 • Implementation of Explicit Advection Upstream Splitting Method into OpenFoam – Fürst, J. - Kožíšek, M., 2012
 • Recalibration of TNT Model for Conjunction with EARSM Model of Turbulence – Fürst, J. - Holman, J., 2012
 • Large Eddy Simulation of Grid Turbulence – Fürst, J., 2012
 • Numerical Solution of 3D Transonic Inviscid Flows - New Formulation of Upstream Boundary Conditions – Huml, J. - Kozel, K. - Holman, J., - Fürst, J., 2012
 • High Order FVM Schemes for 3D Transonic Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2012

2011

 • Problémy při turbulentní simulaci nestacionárního proudění – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2011
 • CE - SE Scheme and Boundary Conditions – Kosík, M. - Fürst, J., 2011
 • Application of the CE - SE Scheme – Kosík, M. - Fürst, J., 2011
 • Comparison of Various Turbulence Models for Steady and Unsteady Flow – Furmánek, P. - Fürst, J. - Holman, J., - Kozel, K., 2011
 • Solution of 3D Flows through Turbine Cascade Using Two - Equation Turbulence Models – Běták, V. - Fürst, J., - Holman, J., 2011
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., 2011
 • 3D Unsteady Flow Simulation with the Use of the ALE Method – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2011
 • The Effect of Streamlines - Curvature in EARSM Turbulence Model to the Location of Separation Point – Běták, V. - Fürst, J., 2011

2010

 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., 2010
 • CE - SE Scheme and Its Applications – Kosík, M. - Fürst, J., 2010
 • High Order Finite Volume Schemes for Numerical Solution of Unsteady Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow Past a Body – Beneš, L. - Fürst, J., 2010
 • Numerical Solution of Unsteady Compressible Flows with Low Inlet Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2010
 • An Implicit MacCormack Scheme for Unsteady Flow Calculations – Fürst, J. - Furmánek, P., 2010
 • Comparison of the Two Numerical Methods for the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., 2010
 • ALE Method for Unsteady Flow Computations – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Two Numerical Schemes for Simulation of the Stratified Flows Past a Moving Body – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph., 2010
 • Description and Application of the CE - SE Scheme – Kosík, M. - Fürst, J., 2010
 • Development of Two Way Coupled Euler - Euler Droplets Model – Běták, V. - Fürst, J., 2010
 • Computer Modelling of Steady and Unsteady Flow in External Aerodynamics – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Stacionární numerický výpočet proudění vzduchu kanálem při nízkých Machových číslech – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2010
 • Numerical Solution of 3D Inviscid Flows in a Channel – Huml, J. - Holman, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Pozitive Schemes for Parabolic Equations – Fürst, J., 2010
 • Comparison of Two Different Approaches to Simulate of Droplets Trajectories – Běták, V. - Fürst, J., 2010
 • Numerical Simulation of the Stratified Flows in the Open and Closed Domains – Beneš, L. - Fürst, J., 2010

2009

 • Numerical Simulation of Unsteady Low - Mach Number Viscous Flow in a Channel – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2009
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flows in a Channel – Huml, J. - Holman, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Modeling of the Stratified Flow in a Towing Tank – Beneš, L. - Fürst, J., 2009
 • Numerical Solution of Unsteady Flow in Turbine Stage – Halama, J. - Fürst, J. - Fořt, J., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Numerické řešení subsonického a transsonického proudění v kanále – Huml, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • LES of Isotropic Homogeneous Decaying Turbulence with WENO Schemes – Fürst, J., 2009
 • Numerical Simulation of Nonstationary Transonic Flow in 2D and 3D – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2009

2008

 • Comparison of High Order Methods for Transonic Inviscid Flows – Holman, J. - Fürst, J., 2008
 • Numerical Solution of Transonic and Supersonic 2D and 3D Fluid - Elastic Structure Interaction Problems – Dobeš, J. - Fürst, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2008
 • Numerical Computation of Unsteady Compressible Flows with Very Low Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2008
 • A Third Order WLSQR Scheme on Unstructured Meshes with Curvilinear Boundaries – Fürst, J., 2008
 • The WLSQR Scheme for the Flow in Complex Geometry – Fürst, J., 2008
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Simulation of Compressible Flow with Low Mach Number through Oscillating Glottis – Pořízková, P. - Fürst, J. - Kozel, K., - Horáček, J., 2008
 • Numerical Modelling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2008
 • The High Order Schemes for Stratified Flow Past a Moving Body – Beneš, L. - Fraunie, Ph., - Fürst, J., 2008
 • Numerical Simulations of Low Mach Numbers Flows in Channels with Oscillating Wall – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2008
 • Comparison of EARSM and TNT Models for the Case of Transonic Flows – Holman, J. - Fürst, J., 2008
 • An Implicit WLSQR Method for 3D Transonic Flows – Fürst, J., 2008
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunié, Ph., 2008

2007

 • Numerical Solution of Compressible Turbulent Flows Using EARSM Model – Holman, J. - Fürst, J., 2007
 • Numerické řešení stacionárního a nestacionárního transsonického proudění ve vnější aerodynamice – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2007
 • Numerical Simulation of Airflow through the Oscillating Glottis – Punčochářová, P. - Horáček, J. - Kozel, K., - Fürst, J., 2007
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., 2007
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Compressible Viscous Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., 2007
 • Numerické řešení nestacionárního proudění při interakci statorových a rotorových turbínových mříží – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2007
 • Convergence Analysis of Arbitrary Lagrangian Eulerian Formulation for Residual Distribution Schemes – Dobeš, J. - Fürst, J., - Deconinck, H., 2007
 • An Unsteady Numerical Solution of Viscous Compressible Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2007
 • Finite Volume WLSQR Scheme and Its Applications to Transonic Flows – Fürst, J., 2007
 • A Numerical Computation of Transonic Flows in DCA Cascade – Punčochářová, P. - Kozel, K., - Fürst, J., 2007
 • Numerical Simulation of Transonic Turbulent Flows in Aerodynamics – Holman, J. - Fürst, J., 2007
 • The High Order Schemes for Stratified Flows – Fürst, J. - Fraunié, Ph., 2007
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow over a Profile and a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K. - Dobeš, J. - Fořt, J., - Kladrubský, M., 2007
 • Numerical Solution of a Transonic Turbulent Flows over an Airfoil – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2007

2006

 • Numerical Modelling of an Unsteady Viscous Flow for Low Mach Numbers in a 2D Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2006
 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., 2006
 • Numerical Solution of 2D Unsteady Viscous Low Mach Number Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2006
 • Numerical Solution of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Furmánek, P. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2006
 • The Weighted Least Square Scheme for Multidimensional Flows – Fürst, J., 2006
 • Numerical Solution of Unsteady Viscous Compressible Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2006
 • Comparison of Flux Splitting Schemes for Compressible Viscous Flows – Holman, J. - Fürst, J., 2006
 • The Implicit WLSQR Scheme for Unsteady Flows – Fürst, J., 2006
 • Numerical Solution of Some Problems of External and Internal Aerodynamics – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., 2006
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., 2006
 • Numerical Solution Viscous Flows in a 2D Channel with Unsteady Wall Boundary – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., 2006
 • Numerical Solution of Transonic Flow over a Profile and around a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., 2006

2005

 • Mathematical Modelling of Transonic Flows in 2D Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Punčochářová, P., 2005
 • Numerické řešení nestacionárního proudění v kanále – Punčochářová, P. - Kozel, K., - Fürst, J., 2005
 • Unsteady, Subsonic Inviscid and Viscous Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2005
 • Numerical Solution of Transonic Flow over an Airfoil – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K., - Mastný, P., 2005
 • A Finite Volume Scheme with Weighted Least Square Reconstruction – Fürst, J., 2005
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows Using Weighted Least Square Scheme and Quadrilateral or Triangular Mesh – Fürst, J. - Kozel, K., 2005
 • Flow Over a Given Profile in a Channel with Dynamical Effects – Fürst, J. - Honzátko, R. - Horáček, J., - Kozel, K., 2005
 • Numerical Solution of 2D Inviscid Transonic Flow Past a Profile – Mastný, P. - Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2005
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Channel – Fořt, J. - Fürst, J., - Žaloudek, M., 2005
 • Transonic Flows Through DCA 8% Cascade – Kozel, K. - Punčochářová, P. - Fürst, J., - Šafařík, P., 2005

2004

 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows - Test Cases – Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Radial and Axial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Fürst, J., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel – Kozel, K. - Fürst, J., - Punčochářová, P., 2004
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow over Profile – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2004

2003

 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., 2003
 • Numerical Simulation of Transonic Flow in Steam Turbine Cascades - the Role of Numerical Viscosity, Grid Type and Approximation of Boundary Conditions – Dobeš, J. - Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • TVD and ENO Schemes for Transonic Flow Calculations – Fürst, J. - Kozel, K., 2003

2002

 • Numerical Solution of 2D and 3D Problems of External Aerodynamics – Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2002
 • Second and Third Order Weighted ENO Scheme on Unstructured Meshes – Fürst, J. - Kozel, K., 2002
 • Numerické řešení nevazkého transsonického obtékání křídla včetně uvažování trupu – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., 2002
 • Axial and Radial Cascades of Small Power Turbines - Comparisons of In-House and Commercial Flow Solvers – Babák, M. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Kundera, R., 2002

2001

 • Numerical Solution of the Euler Equations in the Rotating Coordinate Frame – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of Several Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Simulation of a Flow for Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Computations of Transonic Flow through Axial and Radial Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Simulation of Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flow Applied to Axial Compressor Design – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows – Fürst, J. - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of Transonic Flow through Plane Cascades for Off-Design Conditions – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2001
 • A Model of Two - Phase Transonic Flow through Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001

2000

 • Numerical Simulation of 3D Subsonic and Transonic Internal Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Computation of Transonic Flow Through a Radial and Axial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine and Compressor Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 2D Flow Through Radial Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000

1999

 • Comparison of Several Numerical Methods for 3D Internal Flow – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Fialová, M., 1999
 • Comparisons of Cell Centered and Cell Vertex Finite Volume – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hrušová, M., 1999
 • Numerical Solution of Transonic Flows through Axial and Radial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1999
 • Using TVD and ENO Schemes for Numerical Solution of Multidimensional System of Euler and Navier-Stokes Equations – Fürst, J. - Kozel, K., 1999
 • Numerická simulace 2D a 3D transonického proudění v axiálních a radiálních lopatkových strojích – Kozel, K. - Fürst, J., 1999
 • Numerical Solution of Subsonic and Transonic Flows Using Modern Finite Volume Methods – Kozel, K. - Fürst, J., 1999
 • Comparison of Two Finite Volume Methods for 3D Transonic Flows Throug Axial Cascades – Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Fořt, J., 1999
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows Trough a Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1999
 • Centrální a zpětná schémata užitá ve vnitřní aerodynamice pro transonické proudění – Kozel, K. - Fürst, J. - Horák, J., - Vaněk, D., 1999
 • Sekundární proudění v zakřivených kanálech a spirální proudění vazké tekutiny v radiálních kanálech – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., 1999

1998

 • Solution of the Euler and Navier-Stokes Equations Using TVD and ENO Schemes – Angot, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 1998
 • On Meshless Collocation Approximations of Conservation Laws – Ahrend, A. - Fürst, J. - Hempel, D., - Sonar, T., 1998
 • Numerical Solution of Transsonic Flows Through a Turbine Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1998
 • Two- and Three- Dimensional Applications of TVD and ENO Schemes – Angot, P. - Debieve, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 1998

1997

 • Numerical Solution of 3D Inviscid Transonic Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1997

1996

 • TVD and ENO Schemes for Multidimensional Steady and Unsteady Flows – Kozel, K. - Fürst, J., - Angot, P., 1996
 • Numerical Solution of Transonic Flows Using Central and Upwind TVD Schemes – Fürst, J. - Horák, J., - Kozel, K., 1996

1995

 • Užití TVD schémat pro řešení Eulerových rovnic ve 2D, 3D – Kozel, K. - Fürst, J., 1995
 • TVD Schemes for 1D and Multidimensional Problems Application for the Case of the Euler Equation – Kozel, K. - Fürst, J., 1995

Software

2018

 • Implementation of the three-equation transitional model – Fürst, J., 2018

2017

 • Software for flow modeling in a meridional plane of turbine stage, version 2 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2017

2014

 • Software for flow modeling in a meridional plane of an axial turbine stage – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2014

2013

 • Software for flow simulation in a transonic wind tunnel test section, v1.0 – Fürst, J., 2013

2010

 • Platforma pro vývoj softwaru pro řešení PDR na strukturovaných multiblokových sítích – Fürst, J. - Holman, J., - Furmánek, P., 2010
 • Program pro řešení stlačitelného turbulentního proudění ve 3D – Fürst, J., 2010
 • Program pro numerickou simulaci 2D proudění v turbinových mřížích – Holman, J. - Fürst, J., 2010
 • Orion for Streamer Phenomena – Karel, J. - Fürst, J., 2010
 • Program ComTT2D – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010

2009

 • Program STRAT2D pro řešení stratifikovaného proudění – Beneš, L. - Fürst, J., 2009

2008

 • Program Orion pro řešení Navierových - Stokesových rovnic – Fürst, J., 2008

Zpráva

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., 2017

2012

 • Proudový výpočet – Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., 2012

1995

 • Numerical Solution of the Euler and Navier-Stokes Equations – Kozel, K. - Fürst, J., - Huněk, M., 1995
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Problems Using TVD Schemes – Kozel, K. - Fürst, J. - Kozel, J., - Bendl, F., 1995

Kvalifikační zpráva

2016

 • Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas – Holec, M. - Liska, R. supervisor - Fürst, J. opon., - Renner, O. opon., 2016

2004

 • Numerical Solution of Compressible Flows Using TVD and ENO Finite Volume Methods – Fürst, J., 2004

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Numerická simulace proudění I – Fořt, J. - Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Dobeš, J., 2005

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., 2004

2001

 • Numerické metody řešení problémů proudění I – Kozel, K. - Fürst, J., 2001

Kapitola v knize

2009

 • Numerical Simulation of the Towing Tank Problem Using High Order Schemes – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunié, Ph., 2009

2001

 • Finite Volume Solution of 2D and 3D Euler and Navier-Stokes Equations – Fürst, J. - Janda, M., - Kozel, K., 2001

Sborník

2011

 • Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives – Fořt, J. ed. - Fürst, J. ed. - Halama, J. ed. - Herbin, R. ed., - Hubert, F. ed., 2011