[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Jiří Fürst

prof. Ing. Jiří Fürst, Ph.D.

jiri.furst (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 7542
420723544775

místnost: B-219, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TK03030121  
  Koncepční Návrh Bezpečnostního Systému pro Plynem Chlazené Jaderné Reaktory – Fürst, J. (2020-2024)
 • GAP101/10/1329  
  Numerický a experimentální výzkum 3D proudění v axiálních turbínových mřížích – Fürst, J. (2010-2013)
 • SGS10/243/OHK2/3T/12  
  Řešení inženýrských úloh stlačitelného proudění – Fürst, J. (2010-2012)

Článek v periodiku

2023

 • Rotated-hybrid Riemann solver for all-speed flows – Holman, J. - Fürst, J., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2023, 427(1.8.2023), ISSN 0377-0427.

2021

 • Numerical simulations of the 2D supersonic flow through the tip-section turbine blade cascade with a flat profile – Musil, J. - Příhoda, J., - Fürst, J., Applied and Computational Mechanics. 2021, 2021(15), 175-184. ISSN 1802-680X.
 • Effects of a Single Blade Incidence Angle Offset on Adjacent Blades in a Linear Cascade – Fürst, J. - Lasota, M. - Lepicovsky, J. - Musil, J. - Pech, J. - Šidlof, P., - Šimurda, D., Processes. 2021, 9(11), 1-14. ISSN 2227-9717.
 • A pressure based solver for simulation of non-equilibrium wet steam flows – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2021, 398 ISSN 0377-0427.
 • Numerical Analysis of Flow Phenomena in Discharge Object with Siphon Using Lattice Boltzmann Method and CFD – Fürst, J. - Halada, T. - Sedlář, M. - Krátký, T. - Procházka, P., - Komárek, M., Mathematics. 2021, 9(15), 1-20. ISSN 2227-7390.
 • Numerical Simulation of Separation Induced Laminar to Turbulent Transition Over an Airfoil – Holman, J. - Fürst, J., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2021, 394(1.10.2021), ISSN 0377-0427.
 • Near-Wall Flow in the Blade Cascades Representing Last Rotor Root Sections of Large Output Steam Turbines – Šimurda, D. - Fürst, J. - Hála, J. - Luxa, M. - Bobčík, M. - Novák, O., - Synáč, J., Journal of Thermal Science. 2021, 30(1), 220-230. ISSN 1003-2169.

2019

 • Turbine Cascades of Last Stage Blades for Wide Range of Operating Conditions – Novák, O. - Bobčík, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Rudas, B. - Synáč, J. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Příhoda, J., - Šimka, Z., International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power. 2019, 4(33), ISSN 2504-186X.
 • Coupling the algebraic model of bypass transition with EARSM model of turbulence – Holman, J. - Fürst, J., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 1977-1992. ISSN 1019-7168.
 • Numerical simulation of unsteady flows through a radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., Advances in Computational Mathematics. 2019, 45(4), 1939-1952. ISSN 1019-7168.

2018

 • Aerodynamic effects of tie-boss in extremely long turbine blades – Radnic, T. - Hála, J. - Luxa, M. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Hasnedl, D., - Kellner, J., Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2018, 140(11), ISSN 0742-4795.
 • Development of a coupled matrix-free LU-SGS solver for turbulent compressible flows – Fürst, J., Computers & Fluids. 2018, 172 332-339. ISSN 0045-7930.
 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 633-646. ISSN 0096-3003.

2017

 • CFD analysis of sd 7003 airfoil at low reynolds number with a laiminar kinetic energy based transition model – Islam, M - Fürst, J., - Wood, D, Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017, 12(10), 3112-3117. ISSN 1819-6608.

2016

 • Numerical Simulation of Flows through Labyrinth Seals – Fürst, J., Applied Mechanics and Materials. 2016, 821 16-22. ISSN 1660-9336.
 • Analysis of an Airfoil Using a Transition and Turbulence Model – Islam, M - Fürst, J. - Wood, D, - Ani, F N, Applied Mechanics and Materials. 2016, 819 356-360. ISSN 1662-7482.

2015

 • Numerical simulation of circumferentially averaged flow in a turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 498-505. ISSN 0096-3003.
 • Numerical simulation of compressible turbulent flows using modified EARSM model – Holman, J. - Fürst, J., Lecture Notes in Computational Science and Engineering. 2015, 677-687. ISSN 1439-7358.

2013

 • Numerical Simulation of Transitional Flows with Laminar Kinetic Energy – Fürst, J., Engineering Mechanics. 2013, 20(5), 379-388. ISSN 1802-1484.
 • 3D flow past transonic turbine cascade SE 1050 — Experiment and numerical simulations – Šimurda, D. - Fürst, J., - Luxa, M., Journal of Thermal Science. 2013, 22(4), 311-319. ISSN 1003-2169.
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7206-7214. ISSN 0096-3003.
 • Numerical simulation of transitional flows – Fürst, J. - Straka, P., - Příhoda, J., Computing. 2013, 95(1), S163-S182. ISSN 0010-485X.

2012

 • Numerical Simulation of Steady Turbulent Flow – Kozel, K. - Fürst, J., - Furmánek, P., COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2012, 11-17. ISSN 1881-4042.

2011

 • Comparison of Two Numerical Methods for the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph, Computers & Fluids. 2011, 46(1), 148-154. ISSN 0045-7930.
 • An Implicit MacCormack Scheme for Unsteady Flow Calculations – Fürst, J. - Furmánek, P., Computers & Fluids. 2011, 46(1), 231-236. ISSN 0045-7930.

2010

 • Numerická simulace turbulentního obtékání šípového křídla – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2010, 5(12), 14-21. ISSN 1801-9315.
 • Numerical Simulation of Unsteady Compressible Low Mach Number Flow in a Channel – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., Engineering Mechanics. 2010, 17(2), 83-97. ISSN 1802-1484.
 • Numerical Solutions of Unsteady Flows with Low Inlet Mach Numbers – Punčochářová-Pořízková, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1795-1805. ISSN 0378-4754.
 • Numerical Modeling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Halama, J. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 234(7), 2336-2341. ISSN 0377-0427.

2009

 • Numerical Solution of Transonic and Subsonic Flow of Compressible Inviscid and Viscous Fluid – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2009, 8(1), 10851-10852. ISSN 1617-7061.
 • Numerická simulace nestacionárního transsonického proudění s užitím ALE metody – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2009, -(10), 51-61. ISSN 1801-9315.
 • High Order Finite Volume Schemes for Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., Kybernetika. 2009, 45(4), 567-579. ISSN 0023-5954.
 • Modern Finite Volume Schemes for Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., Strojárstvo. 2009, 13(-), 58-60. ISSN 1335-2938.
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow Using High Order Schemes – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph., Engineering Mechanics. 2009, 16(1), 39-47. ISSN 1802-1484.

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2008, 8(1), 10589-10590. ISSN 1617-7061.

2007

 • An Unsteady Numerical Solution of Viscous Compressible Flows in a Channel for Low Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., The Journal of Computational and Applied Mechanics. 2007, 8(2), 175-191. ISSN 1586-2070.
 • Numerical Solution of Higher and Lower Mach Number Flows – Kozel, K. - Punčochářová, P. - Horáček, J., - Fürst, J., COE Lecture Note Series: Kyushu University. 2007, 6(6), 177-184. ISSN 1881-4042.
 • On the High Order FV Schemes for Compressible Flows – Fürst, J., Applied and Computational Mechanics. 2007, 1(2), 453-460. ISSN 1802-680X.

2006

 • Numerické řešení transsonického obtékání profilu a křídla – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2006, 1(2), 103-109. ISSN 1801-9315.
 • A Weighted Least Square Scheme for Compressible Flows – Fürst, J., Flow, Turbulence and Combustion. 2006, 76(4), 331-342. ISSN 1573-1987.
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel and Blade Cascade – Žaloudek, M. - Fořt, J., - Fürst, J., Flow, Turbulence and Combustion. 2006, 76(4), 353-361. ISSN 1573-1987.

2005

 • Numerical Solution of Transonic Flow in SE1050 Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kozel, K., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2005, 5(1), 459-460. ISSN 1617-7061.

2003

 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., Inženýrská mechanika. 2003, 10(5), 413-426. ISSN 1210-2717.

2002

 • Application of Second Order TVD and WENO Schemes in Internal Aerodynamics – Fürst, J. - Kozel, K., Journal of Scientific Computing. 2002, 17(1 - 4), 253-262. ISSN 0885-7474.
 • Numerical Solution of Transonic Flows through 2D and 3D Turbine Cascades – Fürst, J. - Kozel, K., Computing and Visualization in Science. 2002, 4(3), 183-189. ISSN 1432-9360.

2001

 • Comparison of several numerical methods for internal transonic flow problems – Dobeš, J - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2001, 81(SUPP.3), S451-S452. ISSN 0044-2267.
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows Using Modern Schemes and Quadrilateral or Triangular Mesh – Fürst, J. - Kozel, K., Mathematica Bohemica. 2001, 126(2), 379-393. ISSN 0862-7959.
 • Numerical Simulation of 3D Transonic Flow through Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Mathematica Bohemica. 2001, 126(2), 353-361. ISSN 0862-7959.
 • On Meshless Collocation Approximations of Conservation Laws: Preliminary Investigations on Positive Schemes and Dissipation Models – Fürst, J. - Sonar, T., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2001, 81(6), 403-415. ISSN 0044-2267.

2000

 • Modern Schemes for Computation of Transonic Flows in Internal Aerodynamics – Fürst, J. - Kozel, K. - Horák, J., - Vavřincová, M., Acta Polytechnica. 2000, 40(4), 110-116. ISSN 1210-2709.
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow through 3D Axial Blade Row – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2000, 80(3), S607-S608. ISSN 0044-2267.

1997

 • 2D and 3D transonic flow computation using finite volume method and model of Euler and Navier-Stokes equations – Fialova, M - Fürst, J. - Horak, J, - Kozel, K., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1997, 77(SUPP.2), S477-S480. ISSN 0044-2267.

1996

 • Numerical solution of the Euler and Navier-Stokes equations – Fürst, J. - Kozel, K., - Huněk, M., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1996, 76(SUPL.5), 155-156. ISSN 0044-2267.

Stať ve sborníku

2022

 • Nozzle Shape Optimization based on Machine Learning using Higher Order Neural Networks – Kovář, P. - Fürst, J., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2022. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. p. 138-145. ISSN 2100-014X.
 • Compressor cascade total pressure loss correlation modelling at design points using artificial neural networks – Kovář, P. - Fürst, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2022. Plzeň: University of West Bohemia, 2022. p. 50-53. ISBN 978-80-261-1116-0.
 • INVESTIGATION OF TRANSONIC FLOW THROUGH LINEAR CASCADE WITH SINGLE BLADE INCIDENCE ANGLE OFFSET – Fürst, J. - Musil, J., - Šimurda, D., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2022. p. 51-58. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-77-2.
 • Lift measurement of airfoil AH93-157 from wall pressure distribution – Procházka, P. - Skála, V. - Antoš, P. - Popelka, L. - Fürst, J., - Schmirler, M., In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. ISSN 2100-014X.

2021

 • Comparison of Transonic Flows Through Two Tip-Section Turbine Blade Cascades with Different Flat Profiles – Musil, J. - Příhoda, J. - Fürst, J. - Luxa, M., - Šimurda, D., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2021. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2021. p. 95-101. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-76-5.
 • Numerical simulation of flows in discharge objects with siphon – Fürst, J. - Halada, T. - Sedlář, M. - Krátký, T. - Procházka, P., - Komárek, M., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 59-62. ISBN 978-80-261-1059-0.

2020

 • Numerical Investigation of Aeroelastic Flutter in Two-Dimensional Cascade of Compressor Blades – Fürst, J. - Musil, J. - Lasota, M., - Pech, J., In: XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AEaNMiFMaE-2020). EDP Sciences - Web of Conferences, 2020. ISSN 2261-236X.
 • New Pressure Based Solver for Simulation of Non-Equilibrium Steam Condensation – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: Book of abstract ESCO 2020. Plzeň: ZČU Plzeň, 2020.

2019

 • Turbine cascades of last stage blades for wide range of operating conditions – Novak, O. - Bobcik, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: 13th European Turbomachinery Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, ETC 2019. European Turbomachinery Society, 2019. ISSN 2410-4833.
 • Utilization of a Twin Scroll Radial Centripetal – Žák, Z. - Macek, J. - Vítek, O. - Emrich, M. - Takáts, M., - Fürst, J., In: WCX SAE World Congress Experience. Warrendale, PA: SAE International, 2019. p. 1-13. ISSN 0148-7191.
 • Effect of various boundary conditions on the supersonic flow through the tip-section turbine blade cascade with a flat profile – Fürst, J. - Musil, J., - Příhoda, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 133-135. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Numerical simulation of non-equilibrium wet steam flow in a turbine cascade – Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 56-59. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • Nominal regimes of supersonic profile cascade – Synáč, J. - Rudas, B. - Luxa, M., - Fürst, J., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2019. vol. 2118. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1858-5.
 • CFD ANALYSIS AROUND AHMED BODY USING A LAMINAR KINETIC ENERGY BASED TRANSITION AND TURBULENCE MODEL – Aqilah, F. - Islam, M. - Fürst, J., - Juretic, F., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 1-8. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.
 • SIMULATION OF SUPERSONIC FLOW THROUGH THE TIP-SECTION TURBINE BLADE CASCADE WITH A FLAT PROFILE – Musil, J. - Příhoda, J., - Fürst, J., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2019. p. 169-174. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-69-7.

2018

 • CFD analysis of a twin scroll radial turbine – Fürst, J. - Žák, Z., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Development of Non-Reflective Boundary Condition for Free-Surface Flows – Fürst, J. - Musil, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 97-104. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., In: Proceedings of 12th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC12. European Turbomachinery Society, 2017. ISSN 2410-4833.
 • Development of non-reflective boundary condition for free-surface flows – Fürst, J. - Musil, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 29-30. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • Simulation of transitional flows through a turbine blade cascade with heat transfer for various flow conditions – Straka, P - Příhoda, J - Kožíšek, M., - Fürst, J., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. p. 1-6. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.
 • On the implicit density based OpenFOAM solver for turbulent compressible flows – Fürst, J., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. p. 1-7. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.
 • Numerical Simulation of Laminar-Turbulent Transition in Accelerated Flows – Fürst, J. - Příhoda, J, In: Topical problems of fluid mechanics. Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., 2017. p. 131-138. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-61-1.
 • CFD Analysis of a SD 7003 Airfoil with a Local Correlation Based Transition and Turbulence Model – Islam, M - Langfeld, F - Fürst, J., - Wood, D, In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Institute of Physics, 2017. p. 1-6. vol. 184. ISSN 1757-899X.

2016

 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical simulation of transitional flows with heat transfer – Kožíšek, M. - Příhoda, J. - Fürst, J., - Straka, P., In: THE APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016. Melville, NY: AIP Publishing, 2016. p. 020029-1-020029-6. ISSN 0094-243X. ISBN 9780735414020.
 • The application of automatic differentiation techniques for the prediction of rotor-dynamic coefficients of labyrinth seals – Fürst, J., In: EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. pp. 02025-p.1-02025-p.6. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.
 • Modeling of the Laminar/Turbulent Transition on a Heated Flat Plate Using the k-kL-w Model – Kožíšek, M. - Fürst, J., - Příhoda, J., In: Topical problems of fluid mechanics 2016. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. pp. 103-108. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-58-1.
 • Implementation of k-kl-omega Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., In: Engineering Mechanics 2015. Zurich: TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, 2016. p. 63-69. Applied Mechanics and Materials. ISSN 1662-7482.

2015

 • Implementation of k-kl-ω Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., In: Engineering mechanics 2015. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2015. p. 156-157. Applied Mechanics and Materials. vol. 821. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-86246-42-0.
 • Implementation of k-kL-ω Turbulence Model for Compressible Transitional Flow into Openfoam – Kožíšek, M. - Martinez, J. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. pp. 93-98. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.
 • Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54" – Luxa, M. - Šimurda, D. - Fořt, J. - Fürst, J. - Šafařík, P. - Synáč, J., - Rudas, B., In: 11th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2015. ISBN 9780000000002.
 • Implementation of k-kL-ω Turbulence Model for Compressible Transitional Flow into OpenFOAM – Fürst, J. - Martinez, J. - Kožíšek, M. - Příhoda, J., - Doerffer, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. p. 93-98. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.
 • Towards Pressure Gradient Sensitive Transitional k-kL-omega Model: The Natural Transition for Low RE Airfoils – Fürst, J. - Islam, M. - Příhoda, J., - Wood, D., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015. p. 65-70. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0.

2014

 • Implementation of Coupled Pressure and Temperature Correction Algorithm into Openfoam – Kožíšek, M. - Fürst, J., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 67-68. ISBN 978-80-87012-51-2.
 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Modelling of natural and bypass transition in aerodynamics – Fürst, J. - Straka, P., - Příhoda, J., In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2014. p. 02030-p.1-02030-p.6. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.
 • Comparison of various laminar/turbulent transition models – Příhoda, J. - Straka, P. - Fürst, J., - Popelka, L., In: AIP Conference Proceedings. New York: AIP Conference Proceedings, 2014. pp. 202-205. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1244-6.
 • Implementation of coupled pressure and temperature correction algorithm into OpenFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 67-68. ISBN 978-80-87012-51-2.
 • Numerical solution of inviscid transonic flow in a channel with complex equation of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: ENGINEERING MECHANICS 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 228-231. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.
 • Numerical Simulation of Flow in a Meridional Plane of Multistage Turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., In: Finite Volumes for Complex Applications VII, Elliptic, Parabolic and Hyperbolic Problems. Berlin: Springer Science+Business Media, 2014. pp. 847-855. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-05590-9.
 • Numerical solution of inviscid transonic 2D flow in a nozle using various non-ideal equations of state – Hric, V. - Halama, J., - Fürst, J., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-51-2.

2013

 • Numerical Simulation of Flow Past Circular Cylinder Using Hybrid RANS-LES modelling – Holman, J. - Fürst, J., In: Topical problems of Fluid Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 27-28. ISBN 978-80-87012-45-1.
 • Span-wise Distribution of Losses in Prismatic Turbine Cascade – Luxa, M. - Šimurda, D., - Fürst, J., In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 121-129. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
 • Comparison of several models of the laminar/turbulent transition – Fürst, J. - Straka, P. - Příhoda, J., - Šimurda, D., In: EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. p. 01032-p.2-01032-p.6. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-7372-912-7.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Sváček, P. - Novotný, J. - Fürst, J., - Fořt, J., In: EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. p. 01013-p.1-01013-p44. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-7372-912-7.
 • Numerical Modeling of Stably Stratified Fluid Flow – Beneš, L. - Bodnár, T., - Fürst, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 481-488. ISBN 978-3-642-33133-6.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., In: EPJ Web of Conference. 2013. ISBN 978-80-260-5375-0.

2012

 • Implementation of pressure-correction algorithm with AUSM into openFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2012 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2012. pp. 15-16. ISBN 978-80-87012-42-0.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., In: Proceedings of International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. pp. 70-73. ISBN 978-80-7372-912-7.
 • NUMERICAL SIMULATION OF TRANSITIONAL FLOWS WITH LAMINAR KINETIC ENERGY – Fürst, J., In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 309-315. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.
 • Simulation of flow wiht heat transfer into blade – Běták, V. - Fürst, J., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. pp. 1-4. ISBN 978-80-261-0113-0.
 • Implementation of Explicit Advection Upstream Splitting Method into OpenFoam – Fürst, J. - Kožíšek, M., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 65-66. ISBN 978-80-87012-40-6.
 • Recalibration of TNT Model for Conjunction with EARSM Model of Turbulence – Fürst, J. - Holman, J., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 43-46. ISBN 978-80-87012-40-6.
 • Large Eddy Simulation of Grid Turbulence – Fürst, J., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 39-42. ISBN 978-80-87012-40-6.
 • Numerical Solution of 3D Transonic Inviscid Flows - New Formulation of Upstream Boundary Conditions – Huml, J. - Kozel, K. - Holman, J., - Fürst, J., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 47-50. ISBN 978-80-87012-40-6.
 • High Order FVM Schemes for 3D Transonic Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Conference Topical Problems of Fluid Mechanics 2012. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2012. pp. 37-38. ISBN 978-80-87012-40-6.

2011

 • Problémy při turbulentní simulaci nestacionárního proudění – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Interaction of Dynamic Systems with Surroundings and Systems with Feedbacks. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2011. pp. 81-88. ISBN 978-80-87012-37-6.
 • CE - SE Scheme and Boundary Conditions – Kosík, M. - Fürst, J., In: 30. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. pp. 113-116. ISBN 978-80-7372-747-5.
 • Application of the CE - SE Scheme – Kosík, M. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 61-64. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • Comparison of Various Turbulence Models for Steady and Unsteady Flow – Furmánek, P. - Fürst, J. - Holman, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • Solution of 3D Flows through Turbine Cascade Using Two - Equation Turbulence Models – Běták, V. - Fürst, J., - Holman, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 17-20. ISBN 978-80-87012-32-1.
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 505-512. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
 • 3D Unsteady Flow Simulation with the Use of the ALE Method – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 495-503. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
 • The Effect of Streamlines - Curvature in EARSM Turbulence Model to the Location of Separation Point – Běták, V. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2011. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2011. pp. 13-16. ISBN 978-80-87012-32-1.

2010

 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 44. ISBN 978-80-7043-898-5.
 • CE - SE Scheme and Its Applications – Kosík, M. - Fürst, J., In: Computational Mechanics 2010. Plzeň: University of West Bohemia, 2010. ISBN 978-80-7043-919-7.
 • High Order Finite Volume Schemes for Numerical Solution of Unsteady Flows – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. pp. 335-342. ISBN 978-3-642-11794-7.
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow Past a Body – Beneš, L. - Fürst, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2009. Berlin: Springer, 2010. pp. 155-162. ISBN 978-3-642-11794-7.
 • Numerical Solution of Unsteady Compressible Flows with Low Inlet Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • An Implicit MacCormack Scheme for Unsteady Flow Calculations – Fürst, J. - Furmánek, P., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • Comparison of the Two Numerical Methods for the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • ALE Method for Unsteady Flow Computations – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Two Numerical Schemes for Simulation of the Stratified Flows Past a Moving Body – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunie, Ph., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Description and Application of the CE - SE Scheme – Kosík, M. - Fürst, J., In: XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. pp. 145-148. ISBN 978-80-248-2244-0.
 • Development of Two Way Coupled Euler - Euler Droplets Model – Běták, V. - Fürst, J., In: XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. pp. 1-4. ISBN 978-80-248-2244-0.
 • Computer Modelling of Steady and Unsteady Flow in External Aerodynamics – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. pp. 57-61. ISBN 978-80-554-0189-8.
 • Stacionární numerický výpočet proudění vzduchu kanálem při nízkých Machových číslech – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 119-122. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Numerical Solution of 3D Inviscid Flows in a Channel – Huml, J. - Holman, J. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 73-76. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Pozitive Schemes for Parabolic Equations – Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 51-54. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Comparison of Two Different Approaches to Simulate of Droplets Trajectories – Běták, V. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 15-18. ISBN 978-80-87012-25-3.
 • Numerical Simulation of the Stratified Flows in the Open and Closed Domains – Beneš, L. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 7-10. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • Numerical Simulation of Unsteady Low - Mach Number Viscous Flow in a Channel – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., In: Proceedings Interaction and Feedbacks 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 39-46. ISBN 978-80-87012-23-9.
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flows in a Channel – Huml, J. - Holman, J. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Numerical Modeling of the Stratified Flow in a Towing Tank – Beneš, L. - Fürst, J., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Numerical Solution of Unsteady Flow in Turbine Stage – Halama, J. - Fürst, J. - Fořt, J., - Kozel, K., In: Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2009. pp. 782-789. ISBN 978-963-420-986-7.
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 163-164. ISBN 978-83-7481-245-0.
 • Numerické řešení subsonického a transsonického proudění v kanále – Huml, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-19-2.
 • LES of Isotropic Homogeneous Decaying Turbulence with WENO Schemes – Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 37-40. ISBN 978-80-87012-19-2.
 • Numerical Simulation of Nonstationary Transonic Flow in 2D and 3D – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2009. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2009. pp. 33-36. ISBN 978-80-87012-19-2.

2008

 • Comparison of High Order Methods for Transonic Inviscid Flows – Holman, J. - Fürst, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2008. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. ISBN 978-80-87012-14-7.
 • Numerical Solution of Transonic and Supersonic 2D and 3D Fluid - Elastic Structure Interaction Problems – Dobeš, J. - Fürst, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 539-546. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • Numerical Computation of Unsteady Compressible Flows with Very Low Mach Numbers – Pořízková, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 505-512. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • A Third Order WLSQR Scheme on Unstructured Meshes with Curvilinear Boundaries – Fürst, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 289-296. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • The WLSQR Scheme for the Flow in Complex Geometry – Fürst, J., In: Finite Volumes for Complex Applications V. London: ISTE Ltd, 2008. pp. 431-438. ISBN 978-1-84821-035-6.
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2008. Plzeň: Západočeská universita, 2008.
 • Numerical Simulation of Compressible Flow with Low Mach Number through Oscillating Glottis – Pořízková, P. - Fürst, J. - Kozel, K., - Horáček, J., In: Flow - Induced Vibration. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. p. 135-140. ISBN 978-80-87012-12-3.
 • Numerical Modelling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of ACOMEN 2008. Liége: Université de Liége, 2008.
 • The High Order Schemes for Stratified Flow Past a Moving Body – Beneš, L. - Fraunie, Ph., - Fürst, J., In: Proceedings of ACOMEN 2008. Liége: Université de Liége, 2008.
 • Numerical Simulations of Low Mach Numbers Flows in Channels with Oscillating Wall – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 93-96. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Comparison of EARSM and TNT Models for the Case of Transonic Flows – Holman, J. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 47-50. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • An Implicit WLSQR Method for 3D Transonic Flows – Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 43-46. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Numerical Simulation of the Stratified Flow – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunié, Ph., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 5-8. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • Numerical Solution of Compressible Turbulent Flows Using EARSM Model – Holman, J. - Fürst, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerické řešení stacionárního a nestacionárního transsonického proudění ve vnější aerodynamice – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Simulation of Airflow through the Oscillating Glottis – Punčochářová, P. - Horáček, J. - Kozel, K., - Fürst, J., In: Proceedings of the 5th international workshop MAVEBA 2007. Firenze: Universita degli Studi, 2007. p. 55-58. ISBN 978-88-8453-673-0.
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., In: 8th ISAIF Conference Proceedings. Lyon: Ecole Centrale de Lyon, 2007. p. 569-578.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Compressible Viscous Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Horáček, J., - Fürst, J., In: Proceedings Interaction and Feedbacks 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 51-58. ISBN 978-80-87012-08-6.
 • Numerické řešení nestacionárního proudění při interakci statorových a rotorových turbínových mříží – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2007. Plzeň: A.S.I., Klub - Turbostroje - Plzeň, 2007. pp. 17/1-17/10.
 • Convergence Analysis of Arbitrary Lagrangian Eulerian Formulation for Residual Distribution Schemes – Dobeš, J. - Fürst, J., - Deconinck, H., In: Proceedings of the 9th ICDF Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2007.
 • An Unsteady Numerical Solution of Viscous Compressible Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2007. pp. 220-228. ISBN 80-85823-54-3.
 • Finite Volume WLSQR Scheme and Its Applications to Transonic Flows – Fürst, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2007. pp. 86-91. ISBN 80-85823-54-3.
 • A Numerical Computation of Transonic Flows in DCA Cascade – Punčochářová, P. - Kozel, K., - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 129-132. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Simulation of Transonic Turbulent Flows in Aerodynamics – Holman, J. - Fürst, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 57-60. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • The High Order Schemes for Stratified Flows – Fürst, J. - Fraunié, Ph., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 49-52. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow over a Profile and a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K. - Dobeš, J. - Fořt, J., - Kladrubský, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Solution of a Transonic Turbulent Flows over an Airfoil – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 33-36. ISBN 978-80-87012-04-8.

2006

 • Numerical Modelling of an Unsteady Viscous Flow for Low Mach Numbers in a 2D Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: Proceedings Interaction and Feedbacks '2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 61-69. ISBN 80-87012-02-X.
 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 25-28. ISBN 80-87012-01-1.
 • Numerical Solution of 2D Unsteady Viscous Low Mach Number Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: CMFF'06 Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2006. pp. 909-914. ISBN 963-420-872-X.
 • Numerical Solution of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Furmánek, P. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: CMFF'06 Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2006. pp. 249-255. ISBN 963-420-872-X.
 • The Weighted Least Square Scheme for Multidimensional Flows – Fürst, J., In: ECCOMAS CFD 2006 Proceedings. Delft: Delft University of Technology, 2006. pp. 1-14. ISBN 9090209700.
 • Numerical Solution of Unsteady Viscous Compressible Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 133-136. ISBN 80-85918-98-6.
 • Comparison of Flux Splitting Schemes for Compressible Viscous Flows – Holman, J. - Fürst, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 67-70. ISBN 80-85918-98-6.
 • The Implicit WLSQR Scheme for Unsteady Flows – Fürst, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 59-62. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Solution of Some Problems of External and Internal Aerodynamics – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 55-58. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 31-34. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Solution Viscous Flows in a 2D Channel with Unsteady Wall Boundary – Punčochářová, P. - Kozel, K. - Fürst, J., - Horáček, J., In: Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2006. pp. 177-182. ISBN 80-8070-533-X.
 • Numerical Solution of Transonic Flow over a Profile and around a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Horáček, J., - Kozel, K., In: Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2006. pp. 171-176. ISBN 80-8070-533-X.

2005

 • Mathematical Modelling of Transonic Flows in 2D Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Punčochářová, P., In: Seminář aplikované matematiky. Praha: ČVUT FSv, Katedra matematiky, 2005. pp. 83-90. ISBN 80-7015-001-7.
 • Numerické řešení nestacionárního proudění v kanále – Punčochářová, P. - Kozel, K., - Fürst, J., In: Interaction and Feedbacks '2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 105-112. ISBN 80-85918-95-1.
 • Unsteady, Subsonic Inviscid and Viscous Flows in a Channel – Punčochářová, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 125-128. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Solution of Transonic Flow over an Airfoil – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K., - Mastný, P., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 41-44. ISBN 80-85918-94-3.
 • A Finite Volume Scheme with Weighted Least Square Reconstruction – Fürst, J., In: Finite Volumes for Complex Applications IV. London: Hermes Science Publishing Limited, 2005. pp. 345-354. ISBN 1-905209-48-7.
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows Using Weighted Least Square Scheme and Quadrilateral or Triangular Mesh – Fürst, J. - Kozel, K., In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 36-46. ISBN 80-01-03181-0.
 • Flow Over a Given Profile in a Channel with Dynamical Effects – Fürst, J. - Honzátko, R. - Horáček, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Czech - Japanese Seminar in Applied Mathematics 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, 2005. pp. 63-72. ISBN 80-01-03181-0.
 • Numerical Solution of 2D Inviscid Transonic Flow Past a Profile – Mastný, P. - Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 69-72. ISBN 80-85918-92-7.
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Channel – Fořt, J. - Fürst, J., - Žaloudek, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 39-42. ISBN 80-85918-92-7.
 • Transonic Flows Through DCA 8% Cascade – Kozel, K. - Punčochářová, P. - Fürst, J., - Šafařík, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 61-64. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows - Test Cases – Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 43-46. ISBN 80-85918-89-7.
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Radial and Axial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Fürst, J., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 23-26. ISBN 80-85918-89-7.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", CD-ROM Proceedings. University of Patras, 2004.
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel – Kozel, K. - Fürst, J., - Punčochářová, P., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 71-72. ISBN 80-85918-86-2.
 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow over Profile – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 53-54. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., In: IUTAM Symposium Transsonicum IV, Book of Abstracts. Göttingen: DLR, 2003. p. 211-216. ISBN 1-4020-1608-5.
 • Numerical Simulation of Transonic Flow in Steam Turbine Cascades - the Role of Numerical Viscosity, Grid Type and Approximation of Boundary Conditions – Dobeš, J. - Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: IUTAM Symposium Transsonicum IV, Book of Abstracts. Göttingen: DLR, 2003. pp. 145-150. ISBN 1-4020-1608-5.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Conference Proceedings - Volume II. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2003. pp. 1230-1237. ISBN 963-420-779-0.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Praha: Local Conference Organising Committee, 2003. pp. 1105-1114.
 • TVD and ENO Schemes for Transonic Flow Calculations – Fürst, J. - Kozel, K., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 123-133. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Numerical Solution of 2D and 3D Problems of External Aerodynamics – Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 45-48. ISBN 80-85918-77-3.
 • Second and Third Order Weighted ENO Scheme on Unstructured Meshes – Fürst, J. - Kozel, K., In: Finite Volumes for Complex Applications III, Problems and Perspectives. London: Hermes Penton Ltd, 2002. pp. 735-744. ISBN 1-9039-9634-1.
 • Numerické řešení nevazkého transsonického obtékání křídla včetně uvažování trupu – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 37-40. ISBN 80-85918-72-2.
 • Axial and Radial Cascades of Small Power Turbines - Comparisons of In-House and Commercial Flow Solvers – Babák, M. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Kundera, R., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 5-8. ISBN 80-85918-72-2.

2001

 • Numerical Solution of the Euler Equations in the Rotating Coordinate Frame – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 78-86. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Solution of Several Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 67-77. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Computational Fluid Dynamics 2000. Berlin: Springer, 2001. pp. 795-796. ISBN 3-540-41459-2.
 • Numerical Simulation of a Flow for Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Internal Flows. Gdańsk: IFFM Publishers, 2001. pp. 297-304. ISBN 83-88237-35-7.
 • Computations of Transonic Flow through Axial and Radial Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2001. pp. 80-87. ISBN 80-85863-67-7.
 • Numerical Simulation of Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 576-577. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flow Applied to Axial Compressor Design – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 574-575. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows – Fürst, J. - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 40-41. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Solution of Transonic Flow through Plane Cascades for Off-Design Conditions – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 33-36. ISBN 80-85918-62-5.
 • A Model of Two - Phase Transonic Flow through Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Numerical Simulation of 3D Subsonic and Transonic Internal Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: IMACS 2000 (Proceedings on CD-Rom). Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Laussane, 2000. ISBN 3-9522075-0-0.
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 1st ICCFD - Abstracts. Kyoto: Kyoto Institute of Technology, 2000. pp. 353-354.
 • Computation of Transonic Flow Through a Radial and Axial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 20. Strömungstechnische Tagung des Instituts für Strömungsmechanik. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 6-7. ISBN 3-86005-256-X.
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine and Compressor Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 23-26. ISBN 80-85918-59-5.
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 296. ISBN 80-01-02229-3.
 • Numerical Solution of 2D Flow Through Radial Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 13-16. ISBN 80-85918-55-2.

1999

 • Comparison of Several Numerical Methods for 3D Internal Flow – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Fialová, M., In: ISCFD'99 - All Contributions, CD-ROM. Bremen: ZARM Universität Bremen, 1999. pp. 1-9.
 • Comparisons of Cell Centered and Cell Vertex Finite Volume – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hrušová, M., In: Hyperbolic Problems, Theory, Numerics, Applications. Basel: Birkhäuser Verlag, 1999. pp. 325-332. ISBN 3-7643-6123-9.
 • Numerical Solution of Transonic Flows through Axial and Radial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 321-330. ISBN 80-01-02055-X.
 • Using TVD and ENO Schemes for Numerical Solution of Multidimensional System of Euler and Navier-Stokes Equations – Fürst, J. - Kozel, K., In: Navier-Stokes Equations: Theory and Numerical Methods. London: Pittman, 1999. pp. 264-276.
 • Numerická simulace 2D a 3D transonického proudění v axiálních a radiálních lopatkových strojích – Kozel, K. - Fürst, J., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. K15-K16. ISBN 80-214-1341-7.
 • Numerical Solution of Subsonic and Transonic Flows Using Modern Finite Volume Methods – Kozel, K. - Fürst, J., In: Aplikovaná matematika. Brno: VUT v Brně, 1999. pp. 41-42. ISBN 80-214-1431-6.
 • Comparison of Two Finite Volume Methods for 3D Transonic Flows Throug Axial Cascades – Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Fořt, J., In: Finite Volumes for Complex Applications II. Paris: Hermes, 1999. pp. 630-639. ISBN 2-7462-0057-0.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows Trough a Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Dresden: TU Dresden, 1999. pp. 231-240. ISBN 3-86005-209-8.
 • Centrální a zpětná schémata užitá ve vnitřní aerodynamice pro transonické proudění – Kozel, K. - Fürst, J. - Horák, J., - Vaněk, D., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 99. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 19-22. ISBN 80-85918-47-1.
 • Sekundární proudění v zakřivených kanálech a spirální proudění vazké tekutiny v radiálních kanálech – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 99. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 17-18. ISBN 80-85918-47-1.

1998

 • Solution of the Euler and Navier-Stokes Equations Using TVD and ENO Schemes – Angot, P. - Fürst, J., - Kozel, K., In: 16th International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics. Bordeaux: Universite Bordeaux, 1998. pp. 107-108.
 • On Meshless Collocation Approximations of Conservation Laws – Ahrend, A. - Fürst, J. - Hempel, D., - Sonar, T., In: Euler and Navier-Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 3-6. ISBN 80-85918-42-0.
 • Numerical Solution of Transsonic Flows Through a Turbine Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Symposium on Computing and Experimental Methods in Mechanical and Thermal Engineering. Gent: University of Gent, 1998. pp. 103-108.
 • Two- and Three- Dimensional Applications of TVD and ENO Schemes – Angot, P. - Debieve, J. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Prague: FMP CU, 1998. pp. 103-111. ISBN 80-85863-25-1.

1997

 • Numerical Solution of 3D Inviscid Transonic Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 19-20. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • TVD and ENO Schemes for Multidimensional Steady and Unsteady Flows – Kozel, K. - Fürst, J., - Angot, P., In: Finite Volumes for Complex Applications. Paris: Hermes, 1996, pp. 283-290. ISBN 2-86601-556-8.
 • Numerical Solution of Transonic Flows Using Central and Upwind TVD Schemes – Fürst, J. - Horák, J., - Kozel, K., In: Euler and Navier-Stokes Equations (Theory, Numerical Solution, Applications). Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 27-28. ISBN 80-85918-17-8.

1995

 • Užití TVD schémat pro řešení Eulerových rovnic ve 2D, 3D – Kozel, K. - Fürst, J., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 7-8. ISBN 80-85918-04-8.
 • TVD Schemes for 1D and Multidimensional Problems Application for the Case of the Euler Equation – Kozel, K. - Fürst, J., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: Univerzita Karlova, 1995, pp. 103-112.

Software

2022

 • Software pro tvorbu geometrie lopatek kompresoru s profily KOBRA – Klesa, J. - Fürst, J. - Vácha, P. - Luxa, M. - Šimurda, D., - Žitek, P., [Software] 2022.

2018

 • Implementation of the three-equation transitional model – Fürst, J., [Software] 2018.

2017

 • Software for flow modeling in a meridional plane of turbine stage, version 2 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2017.

2014

 • Software for flow modeling in a meridional plane of an axial turbine stage – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2014.

2013

 • Software for flow simulation in a transonic wind tunnel test section, v1.0 – Fürst, J., [Software] 2013.

2010

 • Platforma pro vývoj softwaru pro řešení PDR na strukturovaných multiblokových sítích – Fürst, J. - Holman, J., - Furmánek, P., [Software] 2010.
 • Program pro řešení stlačitelného turbulentního proudění ve 3D – Fürst, J., [Software] 2010.
 • Program pro numerickou simulaci 2D proudění v turbinových mřížích – Holman, J. - Fürst, J., [Software] 2010.
 • Orion for Streamer Phenomena – Karel, J. - Fürst, J., [Software] 2010.
 • Program ComTT2D – Furmánek, P. - Fürst, J., - Kozel, K., [Software] 2010.

2009

 • Program STRAT2D pro řešení stratifikovaného proudění – Beneš, L. - Fürst, J., [Software] 2009.

2008

 • Program Orion pro řešení Navierových - Stokesových rovnic – Fürst, J., [Software] 2008.

Zpráva

2022

 • CFD simulace 2D proudění kompresorovými mřížemi – Fürst, J. - Fořt, J. - Karel, J. - Trdlička, D. - Halama, J., - Hric, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Technical Mathematics, 2022. Report no. 12101-22-01.

2020

 • Databáze výsledků numerických simulací pro mříž s finálním profilem. Průvodní zpráva. – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. 201-2020-1.

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 201-2017-1.

2012

 • Proudový výpočet – Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., [Research Report] 2012. Report no. 201-2012-PV.

1995

 • Numerical Solution of the Euler and Navier-Stokes Equations – Kozel, K. - Fürst, J., - Huněk, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Problems Using TVD Schemes – Kozel, K. - Fürst, J. - Kozel, J., - Bendl, F., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

Kvalifikační zpráva

2016

 • Numerical Modeling of Nonlocal Energy Transport in Laser-Heated Plasmas – Holec, M. - Liska, R. supervisor - Renner, O. opon., - Fürst, J. opon., Praha: Defense date 2017-02-14. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Supervised by R. LISKA., 2016

2004

 • Numerical Solution of Compressible Flows Using TVD and ENO Finite Volume Methods – Fürst, J., Praha: 2004. Associate Professor Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Numerická simulace proudění I – Fořt, J. - Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Dobeš, J., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03162-4.

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02877-1.

2001

 • Numerické metody řešení problémů proudění I – Kozel, K. - Fürst, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02384-2.

Kapitola v knize

2009

 • Numerical Simulation of the Towing Tank Problem Using High Order Schemes – Beneš, L. - Fürst, J., - Fraunié, Ph., In: BAIL 2008 - Boundary and Interior Layers. Berlin: Springer-Verlag, 2009. p. 79-93. Lecture Notes in Computational Science and Engineering. vol. 69. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-642-00604-3.

2001

 • Finite Volume Solution of 2D and 3D Euler and Navier-Stokes Equations – Fürst, J. - Janda, M., - Kozel, K., In: Mathematical Fluid Mechanics. Basel: Birkhäuser Verlag, 2001. p. 173-193. ISBN 3-7643-6593-5.

Sborník

2011

 • Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives – Fořt, J. ed. - Fürst, J. ed. - Halama, J. ed. - Herbin, R. ed., - Hubert, F. ed., Prague, 2011-06-06/2011-06-10. Berlin: Springer-Verlag, 2011. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.