[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Lidé

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.

Jaromir.Prihoda (zavináč) fs.cvut.cz

420266053824
(22 435) 2576

místnost: B1-326, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2013

 • Numerical Simulation of Flows over 2D and 3D Backward-Facing Inclined Steps – Louda, P. - Příhoda, J. - Kozel, K., - Sváček, P., 2013
 • Numerical simulation of transitional flows – Fürst, J. - Straka, P., - Příhoda, J., 2013

2010

 • Numerical Methods of Higher Order of Accuracy for Incompressible Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2010

2009

 • Numerical Solution of Turbulent Jet Flows – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Solution of Flows over a Generalized 2D Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of 2D and 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Rough Walls – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008

2007

 • Numerical Solution of an Unsteady Flow Using Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2007

2006

 • Numerical Solution of Turbulent Flow in a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2006
 • Numerical Simulation of Turbulent Free-Surface Flow in Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of 2D and 3D Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005

2003

 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • SIMULATION OF SUPERSONIC FLOW THROUGH THE TIP-SECTION TURBINE BLADE CASCADE WITH A FLAT PROFILE – Musil, J. - Příhoda, J., - Fürst, J., 2019

2016

 • Numerical simulation of transitional flows with heat transfer – Kožíšek, M. - Příhoda, J. - Fürst, J., - Straka, P., 2016
 • Modeling of the Laminar/Turbulent Transition on a Heated Flat Plate Using the k-kL-w Model – Kožíšek, M. - Fürst, J., - Příhoda, J., 2016
 • Implementation of k-kl-omega Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2016

2015

 • Numerical modelling of bypass transition in turbine cascades – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2015
 • CFD Calculations in Turbomachinery and their Validation – Váchová, J. - Louda, P. - Příhoda, J. - Šimurda, D., - Luxa, M., 2015
 • Implementation of k-kl-ω Turbulence Model for Compressible Flow into OPENFOAM – Kožíšek, M. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2015
 • Implementation of k-kL-ω Turbulence Model for Compressible Transitional Flow into Openfoam – Kožíšek, M. - Martinez, J. - Fürst, J. - Příhoda, J., - Doerffer, P., 2015

2014

 • Numerical modelling of compressible viscous flow in turbine cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2014
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to 3D Laminar and Turbulent Channel Flows – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2014

2013

 • Comparison of several models of the laminar/turbulent transition – Fürst, J. - Straka, P. - Příhoda, J., - Šimurda, D., 2013

2012

 • Numerical Simulation of 2D Transonic Flows in DCA 8% Cascade – Huml, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2012
 • Numerical Simulation of Subsonic and Transonic Turbulent Flows in Turbine Cascades Including Wall Heat Flux and Roughness – Louda, P. - Kozel, K. - Sváček, P., - Příhoda, J., 2012

2011

 • Modelling and Numerical Simulation of 2D Transonic Flows – Huml, J. - Kozel, K. - Trefilík, J., - Příhoda, J., 2011
 • Numerical simulations of separation behind backward facing steps – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011
 • Numerical Simulation of Turbulent Incompressible and Compressible Flows over Rough Walls – Louda, P. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2011
 • Experimental Simulation of Inviscid and Viscous Turbulent Transonic Flows – Trefilík, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows – Trefilík, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011
 • Numerical Simulation of Turbulent Subsonic Flows in Turbine Cascades – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2011

2010

 • Flow Over Backward Facing Step with Inclined Wall Solved by Finite Volume and Finite Element Method – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Incompressible Flow through Channels with Tee - Junction – Louda, P. - Beneš, L. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Kopáček, T., 2010
 • Numerical Solution of Turbulent Flow over Backward Facing Step with Inclined Opposite Wall – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Flow over 2D Backward Facing Step with Different Inclination Angle – Louda, P. - Sváček, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Solution of Turbulent Flow in Channels of Rectangular Cross - Section – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010
 • Numerical Simulation of Turbulent Compressible Flows – Trefilík, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2010

2009

 • Numerical Simulation of Jet Flow Using LES – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Large Eddy Simulation of Jet Flow – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Flows in Turbomachinery – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2009
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009
 • Numerické řešení subsonického a transsonického proudění v kanále – Huml, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009

2008

 • Numerical Solution of 2D Flows in Atmospheric Boundary Layer – Šimonek, J. - Tauer, M. - Kozel, K. - Jaňour, Z., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of 2D Compressible Flows in a Channel – Huml, J. - Kozel, K. - Trefilík, J., - Příhoda, J., 2008
 • On the Validation of Numerical Model for Simulation of Turbulent Free - Surface Flows – Bodnár, T. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of 2D and 3D Unsteady Viscous Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Modeling of Turbulent Flows in Turbine Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Modelling of Wall Roughness Effect on Turbulent Shear Flow – Příhoda, J. - Louda, P., - Kozel, K., 2008
 • Numerical Solution of 2D Flow in a Channel – Trefilík, J. - Šimonek, J. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Solution of Subsonic and Transonic Turbulent Flow through 2D Cascades – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008

2007

 • Implementation of an Algebraic Bypass Transition Model into Two - Equation Turbulence Model for a Finite Volume Method Solver – Dobeš, J. - Fořt, J., - Příhoda, J., 2007
 • Computation of Turbulent Compressible and Incompressible Flows – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2007
 • Obtékání drsných stěn (Modelování vlivu drsnosti stěm na ztráty v lopatkové mříži) – Stanislav, J. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2007
 • Numerical Solution of 3D Viscous Incompressible Steady and Unsteady Flows Using Artificial Compressibility Method – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2007
 • Unsteady Simulation of Viscous Incompressible Flows by Artificial Compressibility Method – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2007

2006

 • Modelování obtékání drsných stěn v přímém kanále – Stanislav, J. - Šafařík, P. - Příhoda, J., - Sládek, A., 2006
 • Numerical Simulation of the Flow in 2D Channel with Rough Walls – Stanislav, J. - Sládek, A., - Příhoda, J., 2006
 • Numerical Modelling of Turbulent Flow over Three Dimensional Backward Facing Step – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2006
 • Numerical Solution of Flow in 3D Channel with Rough Walls – Stanislav, J. - Šafařík, P. - Příhoda, J., - Sládek, A., 2006
 • An Extension of Artificial Compressibility Method to Unsteady Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of Heat Transfer in the Impinging Jet – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005
 • Numerical Modeling of Complex Turbulent Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2005
 • Numerical Simulation of 3D Turbulent Free Surface Flow in a Curved Channel – Bodnár, T. - Příhoda, J., - Kozel, K., 2005

2004

 • Numerical Solution of Flow through a Curved Difusser – Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2004
 • Vliv poloměru vnitřní válcové stěny na prouděním zakřiveným difuzorem obdélníkového průřezu – Sládek, A. - Příhoda, J. - Hyhlík, T., - Sedlář, I., 2004
 • Finite Volume and Finite Element Methods Applied to Backward Facing Step Flows – Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P., - Příhoda, J., 2004
 • Analýza proudového pole v zakřivených difuzorech s vnitřní válcovou stěnou – Sládek, A. - Hyhlík, T. - Šafařík, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerical Modeling of Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Turbulent Flow through a Turbine Cascade – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2004
 • Numerical Solution of the Flow in Curved Diffusers with Inner Cylindrical Wall – Sládek, A. - Hyhlík, T., - Příhoda, J., 2004

2003

 • Transonic Flow Through Plane Turbine Cascade : Experimental and Numerical Results – Kozel, K. - Příhoda, J. - Fořt, J., - Šafařík, P., 2003
 • Optimalizace zakřiveného difuzoru s vnitřní válcovou stěnou – Sládek, A. - Hyhlík, T., - Příhoda, J., 2003
 • Numerical Solution of a Turbulent Round Jet in Cross - Flow – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2003

2002

 • Comparison of Turbulence Models for Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2002
 • Numerical Solution of Turbulent Wall Circular-Cylinder Jet – Hyhlík, T. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2002
 • Performance of Several Turbulence Models in Impinging Jet Flows – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2002

2001

 • Numerical Solution of the Flow through a 2D and 3D Backward Facing Step – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2001
 • Numerical Solution of 2D and 3D Incompressible Viscous Flow Problems – Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2001

Sborník

2011

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2011 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2011

2010

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2010

2009

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2009 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2009

2008

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2008 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2008

2007

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2007 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2007

2006

 • Topical Problem of Fluid Mechanics 2006 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2006

2005

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2005 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2005

2004

 • Topical Problems in Fluid Mechanics 2004 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2004

2003

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2003 – Příhoda, J. ed. - Kozel, K. ed., 2003

2002

 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2002 – Kozel, K. ed. - Příhoda, J. ed., 2002

2001

 • Proceedings of 4th Seminar Euler and Navier - Stokes Equations – Kozel, K. ed. - Příhoda, J. ed., - Feistauer, M. ed., 2001
 • Topical Problems of Fluid Mechanics 2001 – Kozel, K. ed. - Příhoda, J. ed., 2001

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2003

 • Transonic Flows in Some Turbine Cascade – Fořt, J. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003