[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav technické matematiky

CZ   / EN  

Lidé

Jaroslav Fořt

prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.

jaroslav.fort (zavináč) fs.cvut.cz

člen vědecké rady / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

(22 435) 7365

místnost: D-202, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TH02020057  
  Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole – Fořt, J. (2017-2020)
 • TA03020277  
  Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží – Fořt, J. (2013-2016)
 • GAP101/11/1593  
  Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup – Fořt, J. (2011-2015)
 • FR-TI1/458  
  Koncový stupeň parní turbíny s vysokou účinností a průtočností – Fořt, J. (2009-2012)
 • MEB020747  
  Numerické studie dvoufázového proudění ve vnitřní aerodynamice – Fořt, J. (2008)
 • FT-TA5/067  
  Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni – Fořt, J. (2008-2010)
 • KONTAKT 2-07-47  
  Numerické studie dvoufázového proudení ve vnitrní aerodynamice – Fořt, J. (2007)
 • OC 167  
  Numerické simulace pomocí LES nebo LES/RANS metod ve vnitřní aerodynamice – Fořt, J. (2007-2009)
 • GA101/07/1508  
  Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice – Fořt, J. (2007-2009)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Fořt, J. (2004-2007)
 • GA101/03/0018  
  Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu – Fořt, J. (2003-2005)
 • FD-K/025  
  Propojení poznatků numerického řešení složitého rovinného a prostorového subson. a transsonického proudění v lopatkových strojích ověřených spolehlivým exp – Fořt, J. (2002-2003)
 • GA101/02/0647  
  Moderní numerické a experimentální metody v aerodynamickém výzkumu radiálního a axiálního lopatkování turbín malých výkonů – Fořt, J. (2002-2004)
 • GA101/00/1057  
  Modelování přechodových mezních vrstev v technických aplikacích – Fořt, J. (2000-2002)
 • GA101/96/0193  
  Matematické a experimentální modelování vazkého i nevazkého proudění v rotujících i nerotujících osově souměrných kanálech a lopatkových mřížích – Fořt, J. (1996-1998)
 • GA101/98/1229  
  Aplikace moderních výpočtových metod proudění při návrhu lopatkových strojů včetně experimentálního ověření – Fořt, J. (1998-2000)
 • GA101/96/0054  
  Obtékání letadlových profilů a profilových mříží lopatkových strojů vysokými rychlostmi – Fořt, J. (1996-1998)

Článek v periodiku

2019

 • Turbine Cascades of Last Stage Blades for Wide Range of Operating Conditions – Novák, O. - Bobčík, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Rudas, B. - Synáč, J. - Šimurda, D. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Příhoda, J., - Šimka, Z., International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power. 2019, 4(33), ISSN 2504-186X.
 • Finite volume methods for numerical simulation of the discharge motion described by different physical models – Fořt, J. - Karel, J. - Trdlička, D. - Benkhaldoun, F. - Montavon, J.B. - Kissami, I. - Hassouni, K., - Mezei, J.Z., Advances in Computational Mathematics. 2019, 2019 2163-2189. ISSN 1572-9044.

2018

 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. 2018, 319 633-646. ISSN 0096-3003.

2015

 • Numerical simulation of circumferentially averaged flow in a turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., Applied Mathematics and Computation. 2015, 267 498-505. ISSN 0096-3003.

2014

 • Homogenous nucleation of steam in convergent-divergent nozzle – Halama, J. - Fořt, J., Engineering Mechanics. 2014, 21(3), 145-150. ISSN 1802-1484.
 • A Full 3-D Dynamically Adaptive Unstructured Grid Finite-Volume Approach to Simulate Multiple Branching in Streamer Propagation – Trdlička, D. - Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F. - Hassouni, K., - Scarella, G., IEEE Transactions on Plasma Science. 2014, 42(10), 2420-2421. ISSN 0093-3813.
 • A numerical study of planar discharge motion – Trdlička, D. - Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., Applied and Computational Mechanics. 2014, 8(1), 25-34. ISSN 1802-680X.

2013

 • Numerical Simulation of Transonic Flow of Wet Steam in Nozzles and Turbines – Halama, J. - Fořt, J., Computing. 2013, 95(1), 303-318. ISSN 0010-485X.
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Applied Mathematics and Computation. 2013, 219(13), 7206-7214. ISSN 0096-3003.

2012

 • Simulation of planar ionization wave front propagation on an unstructured adaptive grid – Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(2012)(18), 4623-4634. ISSN 0377-0427.

2011

 • Flux Schemes Based Finite Volume Method for Internal Transonic Flow with Condensation – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2011, 65(8), 953-968. ISSN 0271-2091.

2010

 • Numerical Modeling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Halama, J. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., Journal of Computational and Applied Mathematics. 2010, 234(7), 2336-2341. ISSN 0377-0427.
 • Numerical Modeling of Two - Phase Transonic Flow – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(8), 1624-1635. ISSN 0378-4754.

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2008, 8(1), 10589-10590. ISSN 1617-7061.

2006

 • Comparison of Cell Centered and Vertex Centered Formulation of Finite Volume Method – Dobeš, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., Inženýrská mechanika. 2006, 13(3), 191-200. ISSN 1210-2717.
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel and Blade Cascade – Žaloudek, M. - Fořt, J., - Fürst, J., Flow, Turbulence and Combustion. 2006, 76(4), 353-361. ISSN 1573-1987.

2005

 • Numerical Solution of Transonic Flow in SE1050 Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kozel, K., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2005, 5(1), 459-460. ISSN 1617-7061.
 • Numerical Solution of Single and Multi-Phase Internal Transonic Flow Problems – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2005, 48(1), 91-97. ISSN 1097-0363.

2004

 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow in Turbine Cascades and Stages – Halama, J. - Arts, T., - Fořt, J., Computers & Fluids. 2004, 33(5-6), 729-740. ISSN 0045-7930.

2003

 • Numerical Solution of Transonic Turbulent and Two-Phase Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2003, 3(1), 404-405. ISSN 1617-7061.
 • Numerical Solution of Several Models of Internal Transonic Flow – Fořt, J. - Kozel, K., Applications of Mathematics. 2003, 8(6), 515-524. ISSN 0862-7940.
 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., Inženýrská mechanika. 2003, 10(5), 413-426. ISSN 1210-2717.
 • Transsonické proudění v přímé lopatkové mříži RS0 - experiment a numerické řešení – Benetka, J. - Ulrych, J. - Kladrubský, M. - Fořt, J., - Dobeš, J., Letecký zpravodaj. 2003, 6(2), 21-26. ISSN 1211-877X.

2002

 • Upwind and Central Type Schemes Applied to Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kladrubský, M., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2002, 1(1), 262-263. ISSN 1617-7061.
 • Modern Finite Volume Methods Solving Internal Flow Problems – Kozel, K. - Fořt, J., TASK Quarterly. 2002, 6(1), 127-142. ISSN 1428-6394.

2001

 • Comparison of several numerical methods for internal transonic flow problems – Dobeš, J - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2001, 81(SUPP.3), S451-S452. ISSN 0044-2267.
 • Numerical Simulation of 3D Transonic Flow through Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Mathematica Bohemica. 2001, 126(2), 353-361. ISSN 0862-7959.

2000

 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow through 3D Axial Blade Row – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2000, 80(3), S607-S608. ISSN 0044-2267.
 • Calculation of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., Letecký zpravodaj. 2000, 3(1), 4-7. ISSN 1211-877X.

1999

 • Numerical Solution of the Viscons Transonic Flow over an Airfoil – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., Letecký zpravodaj. 1999, 2(2), 7-10. ISSN 1211-877X.
 • Theoretical Study and Numerical Simulation of Secoundary Flow in Channels – Fořt, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1999, 79(3), 675-676. ISSN 0044-2267.

1998

 • Numerické řešení nevazkého transonického proudění kolem profilu – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., Letecký zpravodaj. 1998, 1(1), 2-6. ISSN 1211-877X.

1994

 • Numerical Solution of 2D Steady and Unsteady Transonic Flows – Fořt, J. - Hůlek, T. - Kozel, K., - Vavřincová, M., Transport Theory and Statistical Physics. 1994, 385-407. ISSN 0041-1450.

Stať ve sborníku

2019

 • Turbine cascades of last stage blades for wide range of operating conditions – Novak, O. - Bobcik, M. - Luxa, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hric, V., In: 13th European Turbomachinery Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics, ETC 2019. European Turbomachinery Society, 2019. ISSN 2410-4833.

2018

 • Modelling of streamer propagation in dielectric liquids using a dense gas model – Trdlička, D. - Karel, J. - Fořt, J. - Bonaventura, Z., - Bílek, P., In: Europhysics Conference Abstracts vol. 42A. Mulhouse: European Physical Society, 2018. p. 1360-1363. Europhysics Conference Abstracts. vol. 42A. ISBN 978-1-5108-6844-1.

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., In: Proceedings of 12th European Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC12. European Turbomachinery Society, 2017. ISSN 2410-4833.

2016

 • Discharge Motion Simulation in Planar Complex Geometrical Con guration of Electrodes on Unstructured Adaptive Meshes – Karel, J. - Fořt, J. - Trdlička, D. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., In: Book of abstracts ESCO 2016. Plzeň: ZČU Plzeň, 2016.

2015

 • Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54" – Luxa, M. - Šimurda, D. - Fořt, J. - Fürst, J. - Šafařík, P. - Synáč, J., - Rudas, B., In: 11th European Conference on Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. European Turbomachinery Society, 2015. ISBN 9780000000002.

2014

 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., In: Turbostroje 2014. Plzeň: ZČU Plzeň, 2014. ISBN 978-80-260-6447-3.
 • Numerical Simulation of Flow in a Meridional Plane of Multistage Turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., In: Finite Volumes for Complex Applications VII, Elliptic, Parabolic and Hyperbolic Problems. Berlin: Springer Science+Business Media, 2014. pp. 847-855. Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. ISSN 2194-1009. ISBN 978-3-319-05590-9.
 • Numerical Solution of Flow in a Channel with a Heating Zone – Fořt, J. - Hanzal, L., In: Conference TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2014. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2014. pp. 25-28. ISBN 978-80-87012-51-2.

2013

 • NUMERICAL SIMULATION OF TRANSONIC FLOW OF CONDENSING STEAM – Halama, J. - Fořt, J., In: Engineering Mechanics 2013. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2013. pp. 136-145. ISSN 1805-8256. ISBN 978-80-87012-47-5.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Sváček, P. - Novotný, J. - Fürst, J., - Fořt, J., In: EFM12 – Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. p. 01013-p.1-01013-p44. EPJ Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-7372-912-7.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., In: EPJ Web of Conference. 2013. ISBN 978-80-260-5375-0.

2012

 • Transonic flow of wet steam - some remarks on numerical simulation – Halama, J. - Fořt, J., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., In: Proceedings of International conference Experimental Fluid Mechanics 2012. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. pp. 70-73. ISBN 978-80-7372-912-7.
 • NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW IN A LOW PRESSURE STEAM TURBINE STAGE – Halama, J. - Fořt, J., In: Engineering Mechanics 2012. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, 2012. pp. 345-353. 1. ISBN 978-80-86246-40-6.

2011

 • Numerical simulation of steam condensation in a nozzle – Halama, J. - Fořt, J., In: International Conference Experimental Fluid Mechanics 2011 Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2011. p. 158-162. ISBN 978-80-7372-784-0.
 • Unsteady Numerical Simulation of the Turbulent Flow around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Deconinck, H., - Fořt, J., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. pp. 791-799. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., In: Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 505-512. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.

2010

 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., In: ESCO 2010 Book of Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. pp. 44. ISBN 978-80-7043-898-5.
 • Simulation of Gas Exhaustion from a Combustion Chamber of a Reciprocating Engine – Žaloudek, M. - Deconinck, H., - Fořt, J., In: Proceedings of the Fifth Conference on Computation Fluid Dynamics ECCOMAS CFD 2010. Lisbon: Instituto Superior Técnico, Technical University of Lisbon, 2010. ISBN 978-989-96778-1-4.
 • Numerical Solution of Wet Steam Flow with A Priori Droplet Size Distribution – Halama, J. - Fořt, J., - Seifert, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2010 Proceedings. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2010. pp. 63-66. ISBN 978-80-87012-25-3.

2009

 • Numerical Solution of Gas Exhaustion from a Reciprocating Engine – Žaloudek, M. - Fořt, J., In: Computational Mechanics 2009 - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2009. ISBN 978-80-7043-824-4.
 • Numerical Solution of Unsteady Flow in Turbine Stage – Halama, J. - Fürst, J. - Fořt, J., - Kozel, K., In: Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2009. pp. 782-789. ISBN 978-963-420-986-7.
 • Numerical Method for Transonic Two - Phase Flow with Vapor/Liquid Phase Change – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 201-202. ISBN 978-83-7481-245-0.
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., In: Short Papers - 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM 2009. Zielona Gora: University of Zielona Gora, 2009. pp. 163-164. ISBN 978-83-7481-245-0.

2008

 • Numerical Solution of Transonic and Supersonic 2D and 3D Fluid - Elastic Structure Interaction Problems – Dobeš, J. - Fürst, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications. ENUMATH 2007. Heidelberg: Springer, 2008. pp. 539-546. ISBN 978-3-540-69776-3.
 • CFFV Scheme Based Finite Volume Method for Condensing Steam Flow – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., In: Finite Volumes for Complex Applications V. London: ISTE Ltd, 2008. pp. 479-486. ISBN 978-1-84821-035-6.
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2008. Plzeň: Západočeská universita, 2008.
 • Numerical Modelling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of ACOMEN 2008. Liége: Université de Liége, 2008.
 • Steady Simulation of Flow around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Fořt, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008, pp. 129-132. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady 3D Flow over a Swept Wing – Furmánek, P. - Fořt, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 39-42. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Numerical Solution of 2D Riemann Problem Using a Family of AUSM Schemes – Fořt, J. - Vymazal, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 29-32. ISBN 978-80-87012-09-3.
 • Numerické řešení nestlačitelného proudění okolo 2D modelu automobilu – Fořt, J. - Karel, J. - Kozel, K., - Šimonek, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2008. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2008. pp. 25-28. ISBN 978-80-87012-09-3.

2007

 • Numerické řešení stacionárního a nestacionárního transsonického proudění ve vnější aerodynamice – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Implementation of an Algebraic Bypass Transition Model into Two - Equation Turbulence Model for a Finite Volume Method Solver – Dobeš, J. - Fořt, J., - Příhoda, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. ISBN 978-80-87012-07-9.
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., In: 8th ISAIF Conference Proceedings. Lyon: Ecole Centrale de Lyon, 2007. p. 569-578.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flow of Wet Steam in Turbine Cascades – Halama, J. - Fořt, J., In: Proceedings of ICMF 2007. Halle: Martin-Luther-University, 2007.
 • Numerické řešení nestacionárního proudění při interakci statorových a rotorových turbínových mříží – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2007. Plzeň: A.S.I., Klub - Turbostroje - Plzeň, 2007. pp. 17/1-17/10.
 • Numerical Solution of Two - Phase Steady and Unsteady Flow with Condensation – Fořt, J. - Halama, J., In: Modelling of Heterogeneous Materials with Applications in Construction and Biomedical Engineering, Proceedings. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2007. pp. 74-75. ISBN 978-80-01-03762-1.
 • Numerical Solution of Two - Phase Flow in Stator - Rotor Interaction – Halama, J. - Fořt, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 53-56. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow over a Profile and a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K. - Dobeš, J. - Fořt, J., - Kladrubský, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 45-48. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Solution of a Transonic Turbulent Flows over an Airfoil – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 33-36. ISBN 978-80-87012-04-8.
 • Numerical Solution of Several Unsteady Transonic Flow Problems Using a Class of AUSM Schemes – Dobeš, J. - Fořt, J., - Vymazal, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007. pp. 29-32. ISBN 978-80-87012-04-8.

2006

 • Comparison of 2D and 3D Numerical Method for Flow Simulation around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Fořt, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 157-160. ISBN 80-87012-01-1.
 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., In: Colloquium Fluid Dynamics 2006 Proceedings. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 25-28. ISBN 80-87012-01-1.
 • Numerical Solution of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Furmánek, P. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: CMFF'06 Conference Proceedings. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2006. pp. 249-255. ISBN 963-420-872-X.
 • A Study of Alternative Numerical Approximations of Boundary Conditions for Transonic Flow – Žaloudek, M. - Fořt, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 187-190. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 31-34. ISBN 80-85918-98-6.
 • Numerical Solution of Compressible Wet Steam Flow in Nozzle and Cascade – Fořt, J. - Halama, J., In: Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2006. pp. 225-230. ISBN 80-8070-533-X.
 • Numerical Solution of Compressible Flow Applied in Internal Aerodynamics – Žaloudek, M. - Fořt, J., In: Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2006. pp. 219-224. ISBN 80-8070-533-X.

2005

 • Mathematical Modelling of Transonic Flows in 2D Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Punčochářová, P., In: Seminář aplikované matematiky. Praha: ČVUT FSv, Katedra matematiky, 2005. pp. 83-90. ISBN 80-7015-001-7.
 • Numerical Simulation of Flow in an Exhaust Valve – Fořt, J. - Žaloudek, M., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 33-36. ISBN 80-85918-94-3.
 • Inviscid Calculation of a Transonic Flutter of NACA 64A010 Profile Using a Finite Volume Scheme – Dobeš, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 21-24. ISBN 80-85918-94-3.
 • Numerical Solution of Transonic Flow with Condensation – Halama, J. - Fořt, J., In: The 16th International Symposium on Transport Phenomena. Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. pp. 55. ISBN 80-86786-04-8.
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Channel – Fořt, J. - Fürst, J., - Žaloudek, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 39-42. ISBN 80-85918-92-7.

2004

 • Numerical Solution of Transonic Flow of Condensing Steam – Fořt, J. - Halama, J., In: Two-Phase Flow Modelling and Experimentation 2004. Pisa: Edizioni ets s. r. l, 2004. ISBN 88-467-1075-4.
 • Numerical Solution of Single- and Two-Phase Transonic Flow in Axial Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., In: Proceedings of 4th European Congress on Computational methods in Applied Sciences and Engineering. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004. ISBN 951-39-1868-8.
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Radial and Axial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Fürst, J., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 23-26. ISBN 80-85918-89-7.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 1st International Conference "From Scientific Computing to Computational Engineering", CD-ROM Proceedings. University of Patras, 2004.
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Curved Channel – Fořt, J. - Žaloudek, M., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 51-52. ISBN 80-85918-86-2.
 • Numerical Solution of Transonic Flow with Condensation – Fořt, J. - Halama, J., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 47-50. ISBN 80-85918-86-2.
 • Numerical Solution of Planar Viscuos Incompressible Flow – Doubrava, Š. - Fořt, J., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 25-26. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • Transonic Flow Through Plane Turbine Cascade : Experimental and Numerical Results – Kozel, K. - Příhoda, J. - Fořt, J., - Šafařík, P., In: QNET CFD. Brussel: Vrije Universiteit Brussel, 2003. pp. 27-30.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., In: IUTAM Symposium Transsonicum IV, Book of Abstracts. Göttingen: DLR, 2003. p. 211-216. ISBN 1-4020-1608-5.
 • Numerical Simulation of Transonic Flow in Steam Turbine Cascades - the Role of Numerical Viscosity, Grid Type and Approximation of Boundary Conditions – Dobeš, J. - Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: IUTAM Symposium Transsonicum IV, Book of Abstracts. Göttingen: DLR, 2003. pp. 145-150. ISBN 1-4020-1608-5.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Conference Proceedings - Volume II. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, Department of Fluid Mechanics, 2003. pp. 1230-1237. ISBN 963-420-779-0.
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Turbomachinery Fluid Dynamics and Thermodynamics. Praha: Local Conference Organising Committee, 2003. pp. 1105-1114.
 • Numerical Solution of Two - Phase Transonic Flow of Wet Steam in a Nozzle – Fořt, J. - Halama, J., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2003. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2003. pp. 23-26. ISBN 80-85918-82-X.
 • Numerical Solution of Different Models of Internal Transonic Flow – Fořt, J. - Kozel, K., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 118-122. ISBN 80-7015-912-X.
 • Numerical Simulation of Transonic Flow - Internal Aerodynamic Applications – Fořt, J. - Halama, J., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 113-117. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Numerical Solution of 2D and 3D Problems of External Aerodynamics – Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 45-48. ISBN 80-85918-77-3.
 • Numerical Solution of Viscous Transonic Flows through Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., In: Colloquium Fluid Dynamics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 27-30. ISBN 80-85918-77-3.
 • Numerické řešení nevazkého transsonického obtékání křídla včetně uvažování trupu – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 37-40. ISBN 80-85918-72-2.
 • Axial and Radial Cascades of Small Power Turbines - Comparisons of In-House and Commercial Flow Solvers – Babák, M. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Kundera, R., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 5-8. ISBN 80-85918-72-2.

2001

 • Numerical Solution of the Euler Equations in the Rotating Coordinate Frame – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 78-86. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Solution of Several Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Discrete Modelling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics. Berlin: Logos Verlag, 2001. pp. 67-77. ISBN 3-89722-683-9.
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Computational Fluid Dynamics 2000. Berlin: Springer, 2001. pp. 795-796. ISBN 3-540-41459-2.
 • Modern Finite Volume Methods Solving Internal Flow Problems – Kozel, K. - Fořt, J., In: Proceedings of the Seminar / Summer School "CFD for Turbomachinery Applications". Gdańsk: IFFM Publishers, 2001. pp. 125-139.
 • Numerical Simulation of a Flow for Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Internal Flows. Gdańsk: IFFM Publishers, 2001. pp. 297-304. ISBN 83-88237-35-7.
 • Wind Tunnel Correction Method Based on Numerical Simulation of Flow – Fořt, J. - Kladrubský, M., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001. pp. 39-44. ISBN 0-85261-731-3.
 • Computations of Transonic Flow through Axial and Radial Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2001. pp. 80-87. ISBN 80-85863-67-7.
 • Numerical Simulation of Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 576-577. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flow Applied to Axial Compressor Design – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 574-575. ISBN 80-01-02335-4.
 • Numerical Solution of Internal Flow Problems by Upwind Scheme on Unstructured Grid – Dobeš, J. - Fořt, J., In: Proceedings of 4th Seminar Euler and Navier - Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 27-30. ISBN 80-85918-65-X.
 • Numerical Solution of Transonic Flow through Plane Cascades for Off-Design Conditions – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 33-36. ISBN 80-85918-62-5.
 • A Model of Two - Phase Transonic Flow through Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 29-32. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • Numerical Simulation of 3D Subsonic and Transonic Internal Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: IMACS 2000 (Proceedings on CD-Rom). Lausanne: Ecole Polytechnique Federale de Laussane, 2000. ISBN 3-9522075-0-0.
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 1st ICCFD - Abstracts. Kyoto: Kyoto Institute of Technology, 2000. pp. 353-354.
 • Computation of Transonic Flow Through a Radial and Axial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: 20. Strömungstechnische Tagung des Instituts für Strömungsmechanik. Dresden: TU Dresden, 2000. pp. 6-7. ISBN 3-86005-256-X.
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine and Compressor Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Dynamika tekutin 2000. Sborník příspěvků. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 23-26. ISBN 80-85918-59-5.
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 296. ISBN 80-01-02229-3.
 • Numerical Solution of 2D Flow Through Radial Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2000. pp. 13-16. ISBN 80-85918-55-2.

1999

 • Comparison of Several Numerical Methods for 3D Internal Flow – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Fialová, M., In: ISCFD'99 - All Contributions, CD-ROM. Bremen: ZARM Universität Bremen, 1999. pp. 1-9.
 • Comparisons of Cell Centered and Cell Vertex Finite Volume – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hrušová, M., In: Hyperbolic Problems, Theory, Numerics, Applications. Basel: Birkhäuser Verlag, 1999. pp. 325-332. ISBN 3-7643-6123-9.
 • Numerical Solution of Transonic Flows through Axial and Radial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: First International Conference on Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1999. pp. 321-330. ISBN 80-01-02055-X.
 • Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů – Cyrus, V. - Fořt, J., In: Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů. Praha: Asociace strojních inženýrů, 1999. pp. 11-14.
 • Comparison of Two Finite Volume Methods for 3D Transonic Flows Throug Axial Cascades – Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Fořt, J., In: Finite Volumes for Complex Applications II. Paris: Hermes, 1999. pp. 630-639. ISBN 2-7462-0057-0.
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows Trough a Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows. Dresden: TU Dresden, 1999. pp. 231-240. ISBN 3-86005-209-8.
 • Sekundární proudění v zakřivených kanálech a spirální proudění vazké tekutiny v radiálních kanálech – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 99. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 17-18. ISBN 80-85918-47-1.
 • Metoda tunelové korekce založená na numerické simulaci proudových polí – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., In: Colloquium Fluid Dynamics '99. Proceedings. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 69-74. ISBN 80-85918-52-8.

1998

 • Numerical Solution of Transsonic Flows Through a Turbine Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Symposium on Computing and Experimental Methods in Mechanical and Thermal Engineering. Gent: University of Gent, 1998. pp. 103-108.
 • Numerical Solution of Several 2D and 3D Internal and External Problems – Fořt, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Prague: FMP CU, 1998. pp. 283-291. ISBN 80-85863-25-1.

1997

 • Numerical Solution of 3D Inviscid Transonic Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 19-20. ISBN 80-85918-26-9.
 • Numerical Solution of Several 2D and 3D Problems – Fořt, J. - Furst, J. - Hunek, M. - Kozel, K., - Fialová, M., In: Fifteenth International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics. Berlin: Springer, 1997, pp. 364-369. ISBN 3-540-63054-6.
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows over an Airfoil with Grid Influence Testing – Kozel, K. - Fořt, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., In: Dynamika tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 17-18. ISBN 80-85918-29-3.
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows over Airfoil – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 21-22. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • Numerical Solution of 2D and 3D Euler and Navier-Stokes Equations Using Cell Centered and Cell Vertex Methods – Kozel, K. - Fořt, J. - Fialová, M. - Halama, J., - Huněk, M., In: Finite Volumes for Complex Applications. Paris: Hermes, 1996, pp. 537-544. ISBN 2-86601-556-8.
 • Numerické řešení tronssonického nevazkého proudění v 2D a 3D kanále – Fořt, J. - Halama, J., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 11-12. ISBN 80-85918-17-X.

1995

 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flows through a Plane Cascade – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M., - Vavřincová, M., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: Univerzita Karlova, 1995, pp. 95-102.
 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flows through Plane Cascade – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M. - Lain, J. - Šejna, M., - Vavřincová, M., In: 14th International Conference on Numerical Metods in Fluid Dynamics. Berlin: Springer, 1995, pp. 461-465. ISBN 3-540-5928-6.

1994

 • Numerical Simulation of Several Problems of Inviscid and Viscous Flows – Fořt, J. - Kozel, K. - Vavřincová, M. - Beneš, L. - Fialová, M., - Prokopec, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 13-14.

1993

 • Numerical Solution of 2D Euler and Navier-Stokes Equations – Fořt, J. - Hůlek, T. - Kozel, K., - Vavřincová, M., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 17-18.

Software

2017

 • Software for flow modeling in a meridional plane of turbine stage, version 2 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2017.

2014

 • Software for flow modeling in a meridional plane of an axial turbine stage – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., [Software] 2014.

2010

 • Software EVALVE3D for Numerical Solution of Flow around Exhaust Valve in 3D – Žaloudek, M. - Fořt, J., [Software] 2010.
 • Software EVALVE2D for Numerical Solution of Flow around Exhaust Valve in 2D – Žaloudek, M. - Fořt, J., [Software] 2010.

Zpráva

2022

 • CFD simulace 2D proudění kompresorovými mřížemi – Fürst, J. - Fořt, J. - Karel, J. - Trdlička, D. - Halama, J., - Hric, V., [Technical Report] Praha: CTU FME. Department of Technical Mathematics, 2022. Report no. 12101-22-01.

2020

 • Databáze výsledků numerických simulací pro mříž s finálním profilem. Průvodní zpráva. – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2020. Report no. 201-2020-1.

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., [Research Report] ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2017. Report no. 201-2017-1.

2012

 • Proudový výpočet – Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., [Research Report] 2012. Report no. 201-2012-PV.

1999

 • Numerické řešení stacionárního laminárního proudění vazké stlačitelné tekutiny v třírozměrném kanále – Šafařík, P. - Fořt, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav technické matematiky, 1999. Report no. 201-99-129.

1995

 • The Comparison of Several Numerical Techniques for Viscous and Inviscid Flow – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M., - Vavřincová, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Numerická simulace proudění I – Fořt, J. - Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Dobeš, J., Praha: CTU. Publishing House, 2005. ISBN 80-01-03162-4.

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-02877-1.

2003

 • Numerické metody řešení problémů prodění II – Kozel, K. - Fořt, J., Praha: CTU. Publishing House, 2003. ISBN 80-01-02675-2.

2000

 • Parciální diferenciální rovnice – Fořt, J. - Neustupa, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2000. ISBN 80-01-02268-4.

Sborník

2011

 • Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives – Fořt, J. ed. - Fürst, J. ed. - Halama, J. ed. - Herbin, R. ed., - Hubert, F. ed., Prague, 2011-06-06/2011-06-10. Berlin: Springer-Verlag, 2011. Springer Proceedings in Mathematics. ISSN 2190-5614. ISBN 978-3-642-20670-2.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2003

 • Transonic Flows in Some Turbine Cascade – Fořt, J. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., [Invited unpublished scientific lecture] Brussels: QNET-CFD, The Europan Unit R and D program GROWTH, under contract G1RT/CT/2000/3. 2003-05-30.