[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav technické matematiky

Lidé

prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Fořt, CSc.

Jaroslav.Fort (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav technické matematiky / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

420224923114
(22 435) 7365

místnost: D-202, Karlovo náměstí


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH02020057  
  Profilové turbínové mříže pro supersonická proudová pole – Fořt, J. (2017-2020)
 • TA03020277  
  Aerodynamika extrémně zatížených profilových mříží – Fořt, J. (2013-2016)
 • GAP101/11/1593  
  Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup – Fořt, J. (2011-2015)
 • FR-TI1/458  
  Koncový stupeň parní turbíny s vysokou účinností a průtočností – Fořt, J. (2009-2012)
 • MEB020747  
  Numerické studie dvoufázového proudění ve vnitřní aerodynamice – Fořt, J. (2008)
 • FT-TA5/067  
  Výzkum nestacionárního proudění v axiálním turbínovém stupni – Fořt, J. (2008-2010)
 • KONTAKT 2-07-47  
  Numerické studie dvoufázového proudení ve vnitrní aerodynamice – Fořt, J. (2007)
 • OC 167  
  Numerické simulace pomocí LES nebo LES/RANS metod ve vnitřní aerodynamice – Fořt, J. (2007-2009)
 • GA101/07/1508  
  Moderní matematické modely a numerické metody pro řešení turbulentního proudění ve vnitřní a vnější aerodynamice – Fořt, J. (2007-2009)
 • FT-TA/026  
  Vytvoření integrovaného výzkumného prostředí s posílením analytických přístupů virtuálního modelování jako nástrojů efektivní stavby moderních letadel – Fořt, J. (2004-2007)
 • GA101/03/0018  
  Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu – Fořt, J. (2003-2005)
 • FD-K/025  
  Propojení poznatků numerického řešení složitého rovinného a prostorového subson. a transsonického proudění v lopatkových strojích ověřených spolehlivým exp – Fořt, J. (2002-2003)
 • GA101/02/0647  
  Moderní numerické a experimentální metody v aerodynamickém výzkumu radiálního a axiálního lopatkování turbín malých výkonů – Fořt, J. (2002-2004)
 • GA101/00/1057  
  Modelování přechodových mezních vrstev v technických aplikacích – Fořt, J. (2000-2002)
 • GA101/96/0193  
  Matematické a experimentální modelování vazkého i nevazkého proudění v rotujících i nerotujících osově souměrných kanálech a lopatkových mřížích – Fořt, J. (1996-1998)
 • GA101/98/1229  
  Aplikace moderních výpočtových metod proudění při návrhu lopatkových strojů včetně experimentálního ověření – Fořt, J. (1998-2000)
 • GA101/96/0054  
  Obtékání letadlových profilů a profilových mříží lopatkových strojů vysokými rychlostmi – Fořt, J. (1996-1998)

Článek v periodiku

2018

 • Numerical simulation of flow through cascade in wind tunnel test section and stand-alone configurations – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M, - Šimurda, D, 2018

2015

 • Numerical simulation of circumferentially averaged flow in a turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2015

2014

 • Homogenous nucleation of steam in convergent-divergent nozzle – Halama, J. - Fořt, J., 2014
 • A Full 3-D Dynamically Adaptive Unstructured Grid Finite-Volume Approach to Simulate Multiple Branching in Streamer Propagation – Trdlička, D. - Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F. - Hassouni, K., - Scarella, G., 2014
 • A numerical study of planar discharge motion – Trdlička, D. - Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., 2014

2013

 • Numerical Simulation of Transonic Flow of Wet Steam in Nozzles and Turbines – Halama, J. - Fořt, J., 2013
 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade-Fluid Heat Exchange – Louda, P. - Sváček, P. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2013
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., 2013

2012

 • Simulation of planar ionization wave front propagation on an unstructured adaptive grid – Fořt, J. - Karel, J. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., 2012

2011

 • Flux Schemes Based Finite Volume Method for Internal Transonic Flow with Condensation – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., 2011

2010

 • Numerical Modeling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Halama, J. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2010
 • Numerical Modeling of Two - Phase Transonic Flow – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., 2010

2008

 • Numerical Solution of Turbine Cascade Flow by Two Equations, EARSM and Bypass Transition Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008

2006

 • Comparison of Cell Centered and Vertex Centered Formulation of Finite Volume Method – Dobeš, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2006
 • Numerical Solution of Compressible Flow in a Channel and Blade Cascade – Žaloudek, M. - Fořt, J., - Fürst, J., 2006

2005

 • Numerical Solution of Transonic Flow in SE1050 Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2005
 • Numerical Solution of Single and Multi-Phase Internal Transonic Flow Problems – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., 2005

2004

 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow in Turbine Cascades and Stages – Halama, J. - Arts, T., - Fořt, J., 2004

2003

 • Numerical Solution of Transonic Turbulent and Two-Phase Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., 2003
 • Numerical Solution of Several Models of Internal Transonic Flow – Fořt, J. - Kozel, K., 2003
 • Experimental and Numerical Analysis of Transonic Flow through Plane Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hyhlík, T. - Louda, P. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003
 • Transsonické proudění v přímé lopatkové mříži RS0 - experiment a numerické řešení – Benetka, J. - Ulrych, J. - Kladrubský, M. - Fořt, J., - Dobeš, J., 2003

2002

 • Upwind and Central Type Schemes Applied to Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Dobeš, J. - Halama, J., - Kladrubský, M., 2002
 • Modern Finite Volume Methods Solving Internal Flow Problems – Kozel, K. - Fořt, J., 2002

2001

 • Comparison of several numerical methods for internal transonic flow problems – Dobeš, J - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Simulation of 3D Transonic Flow through Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001

2000

 • Numerical Solution of Inviscid Transonic Flow through 3D Axial Blade Row – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Calculation of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., 2000

1999

 • Numerical Solution of the Viscons Transonic Flow over an Airfoil – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., 1999
 • Theoretical Study and Numerical Simulation of Secoundary Flow in Channels – Fořt, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., 1999

1998

 • Numerické řešení nevazkého transonického proudění kolem profilu – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., 1998

1994

 • Numerical Solution of 2D Steady and Unsteady Transonic Flows – Fořt, J. - Hůlek, T. - Kozel, K., - Vavřincová, M., 1994

Stať ve sborníku

2018

 • Modelling of streamer propagation in dielectric liquids using a dense gas model – Trdlička, D. - Karel, J. - Fořt, J. - Bonaventura, Z., - Bílek, P., 2018

2017

 • Investigation of transonic and supersonic flow in the blade cascades representing rotor tip sections of the last lp steam turbine stage at different turbulence intensities – Bobčík, M. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V. - Louda, P. - Luxa, M. - Rudas, B. - Synáč, J., - Šimurda, D., 2017

2016

 • Discharge Motion Simulation in Planar Complex Geometrical Con guration of Electrodes on Unstructured Adaptive Meshes – Karel, J. - Fořt, J. - Trdlička, D. - Benkhaldoun, F., - Hassouni, K., 2016
 • Numerical Simulation of Flow Through Cascade in Wind Tunnel Test Section and Stand Alone Configurations – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Louda, P., - Hric, V., 2016

2015

 • Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54" – Luxa, M. - Šimurda, D. - Fořt, J. - Fürst, J. - Šafařík, P. - Synáč, J., - Rudas, B., 2015

2014

 • Numerické řešení transsonického proudění v profilových mřížích z oblasti špičky lopatek nízkotlakého dílu – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Louda, P., 2014
 • Numerical Simulation of Flow in a Meridional Plane of Multistage Turbine – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2014
 • Numerical Solution of Flow in a Channel with a Heating Zone – Fořt, J. - Hanzal, L., 2014

2013

 • NUMERICAL SIMULATION OF TRANSONIC FLOW OF CONDENSING STEAM – Halama, J. - Fořt, J., 2013
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Sváček, P. - Novotný, J. - Fürst, J., - Fořt, J., 2013

2012

 • Transonic flow of wet steam - some remarks on numerical simulation – Halama, J. - Fořt, J., 2012
 • On Application of EARSM Turbulence Model for Simulation of Flow Field behind Rack Station – Běták, V. - Fürst, J. - Sváček, P. - Fořt, J., - Novotný, J., 2012
 • NUMERICAL SIMULATION OF TWO-PHASE FLOW IN A LOW PRESSURE STEAM TURBINE STAGE – Halama, J. - Fořt, J., 2012

2011

 • Numerical simulation of steam condensation in a nozzle – Halama, J. - Fořt, J., 2011
 • Unsteady Numerical Simulation of the Turbulent Flow around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2011
 • FVM - FEM Coupling and its Application to Turbomachinery – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P. - Sváček, P. - Šimka, Z. - Pánek, P., - Hajsman, M., 2011

2010

 • Numerical Simulation of Turbine Cascade Flow with Blade - Fluid Heat Exchange – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Sváček, P., 2010
 • Simulation of Gas Exhaustion from a Combustion Chamber of a Reciprocating Engine – Žaloudek, M. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2010
 • Numerical Solution of Wet Steam Flow with A Priori Droplet Size Distribution – Halama, J. - Fořt, J., - Seifert, M., 2010

2009

 • Numerical Solution of Gas Exhaustion from a Reciprocating Engine – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2009
 • Numerical Solution of Unsteady Flow in Turbine Stage – Halama, J. - Fürst, J. - Fořt, J., - Kozel, K., 2009
 • Numerical Method for Transonic Two - Phase Flow with Vapor/Liquid Phase Change – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., 2009
 • Numerical Simulation of Turbulent Flows through a 2D Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Příhoda, J., 2009

2008

 • Numerical Solution of Transonic and Supersonic 2D and 3D Fluid - Elastic Structure Interaction Problems – Dobeš, J. - Fürst, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2008
 • CFFV Scheme Based Finite Volume Method for Condensing Steam Flow – Halama, J. - Benkhaldoun, F., - Fořt, J., 2008
 • Numerical Solution of Flow in Turbine Cascade Using Different Turbulence Models – Fořt, J. - Dobeš, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Příhoda, J., 2008
 • Numerical Modelling of Unsteady Flow in Steam Turbine Stage – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2008
 • Steady Simulation of Flow around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2008
 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady 3D Flow over a Swept Wing – Furmánek, P. - Fořt, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2008
 • Numerical Solution of 2D Riemann Problem Using a Family of AUSM Schemes – Fořt, J. - Vymazal, M., 2008
 • Numerické řešení nestlačitelného proudění okolo 2D modelu automobilu – Fořt, J. - Karel, J. - Kozel, K., - Šimonek, J., 2008

2007

 • Numerické řešení stacionárního a nestacionárního transsonického proudění ve vnější aerodynamice – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2007
 • Implementation of an Algebraic Bypass Transition Model into Two - Equation Turbulence Model for a Finite Volume Method Solver – Dobeš, J. - Fořt, J., - Příhoda, J., 2007
 • Numerical Methods for Transonic Flows, Application for Desing of Axial and Radial Stator Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Louda, P. - Kozel, K., - Tajč, L., 2007
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flow of Wet Steam in Turbine Cascades – Halama, J. - Fořt, J., 2007
 • Numerické řešení nestacionárního proudění při interakci statorových a rotorových turbínových mříží – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2007
 • Numerical Solution of Two - Phase Steady and Unsteady Flow with Condensation – Fořt, J. - Halama, J., 2007
 • Numerical Solution of Two - Phase Flow in Stator - Rotor Interaction – Halama, J. - Fořt, J., 2007
 • Numerical Solution of Steady and Unsteady Transonic Flow over a Profile and a Wing – Furmánek, P. - Fürst, J. - Kozel, K. - Dobeš, J. - Fořt, J., - Kladrubský, M., 2007
 • Numerical Solution of a Transonic Turbulent Flows over an Airfoil – Dobeš, J. - Fořt, J. - Furmánek, P. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2007
 • Numerical Solution of Several Unsteady Transonic Flow Problems Using a Class of AUSM Schemes – Dobeš, J. - Fořt, J., - Vymazal, M., 2007

2006

 • Comparison of 2D and 3D Numerical Method for Flow Simulation around an Exhaust Valve – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2006
 • Comparison of Several Turbulence Models for Transonic Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Louda, P., 2006
 • Numerical Solution of Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Furmánek, P. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2006
 • A Study of Alternative Numerical Approximations of Boundary Conditions for Transonic Flow – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2006
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., 2006
 • Numerical Solution of Compressible Wet Steam Flow in Nozzle and Cascade – Fořt, J. - Halama, J., 2006
 • Numerical Solution of Compressible Flow Applied in Internal Aerodynamics – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2006

2005

 • Mathematical Modelling of Transonic Flows in 2D Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K., - Punčochářová, P., 2005
 • Numerical Simulation of Flow in an Exhaust Valve – Fořt, J. - Žaloudek, M., 2005
 • Inviscid Calculation of a Transonic Flutter of NACA 64A010 Profile Using a Finite Volume Scheme – Dobeš, J. - Deconinck, H., - Fořt, J., 2005
 • Numerical Solution of Transonic Flow with Condensation – Halama, J. - Fořt, J., 2005
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Channel – Fořt, J. - Fürst, J., - Žaloudek, M., 2005

2004

 • Numerical Solution of Transonic Flow of Condensing Steam – Fořt, J. - Halama, J., 2004
 • Numerical Solution of Single- and Two-Phase Transonic Flow in Axial Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Flow in Radial and Axial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Fürst, J., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2004
 • Numerical Solution of Compressible Inviscid Flow in a Curved Channel – Fořt, J. - Žaloudek, M., 2004
 • Numerical Solution of Transonic Flow with Condensation – Fořt, J. - Halama, J., 2004
 • Numerical Solution of Planar Viscuos Incompressible Flow – Doubrava, Š. - Fořt, J., 2004

2003

 • Transonic Flow Through Plane Turbine Cascade : Experimental and Numerical Results – Kozel, K. - Příhoda, J. - Fořt, J., - Šafařík, P., 2003
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows over an Airfoil and a Wing – Fořt, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., 2003
 • Numerical Simulation of Transonic Flow in Steam Turbine Cascades - the Role of Numerical Viscosity, Grid Type and Approximation of Boundary Conditions – Dobeš, J. - Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • Numerical Solution of Transonic Flows in 2D and 3D Axial and Radial Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2003
 • Numerical Solution of Two - Phase Transonic Flow of Wet Steam in a Nozzle – Fořt, J. - Halama, J., 2003
 • Numerical Solution of Different Models of Internal Transonic Flow – Fořt, J. - Kozel, K., 2003
 • Numerical Simulation of Transonic Flow - Internal Aerodynamic Applications – Fořt, J. - Halama, J., 2003

2002

 • Numerical Solution of 2D and 3D Problems of External Aerodynamics – Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2002
 • Numerical Solution of Viscous Transonic Flows through Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J., - Halama, J., 2002
 • Numerické řešení nevazkého transsonického obtékání křídla včetně uvažování trupu – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., 2002
 • Axial and Radial Cascades of Small Power Turbines - Comparisons of In-House and Commercial Flow Solvers – Babák, M. - Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Kundera, R., 2002

2001

 • Numerical Solution of the Euler Equations in the Rotating Coordinate Frame – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of Several Internal and External Flow Problems – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Modern Finite Volume Methods Solving Internal Flow Problems – Kozel, K. - Fořt, J., 2001
 • Numerical Simulation of a Flow for Turbomachinery Applications – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Wind Tunnel Correction Method Based on Numerical Simulation of Flow – Fořt, J. - Kladrubský, M., 2001
 • Computations of Transonic Flow through Axial and Radial Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Simulation of Flows in Turbine Cascades – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of 2D and 3D Flow Applied to Axial Compressor Design – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001
 • Numerical Solution of Internal Flow Problems by Upwind Scheme on Unstructured Grid – Dobeš, J. - Fořt, J., 2001
 • Numerical Solution of Transonic Flow through Plane Cascades for Off-Design Conditions – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J., - Kozel, K., 2001
 • A Model of Two - Phase Transonic Flow through Turbine Cascade – Dobeš, J. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2001

2000

 • Numerical Simulation of 3D Subsonic and Transonic Internal Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Fields Utilized for Problems of Flow through Transonic Stages – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Computation of Transonic Flow Through a Radial and Axial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine and Compressor Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 3D Flow Through Turbine Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000
 • Numerical Solution of 2D Flow Through Radial Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 2000

1999

 • Comparison of Several Numerical Methods for 3D Internal Flow – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Kozel, K., - Fialová, M., 1999
 • Comparisons of Cell Centered and Cell Vertex Finite Volume – Kozel, K. - Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Hrušová, M., 1999
 • Numerical Solution of Transonic Flows through Axial and Radial Cascades – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1999
 • Vnitřní aerodynamika lopatkových strojů – Cyrus, V. - Fořt, J., 1999
 • Comparison of Two Finite Volume Methods for 3D Transonic Flows Throug Axial Cascades – Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Fořt, J., 1999
 • Numerical Solution of 2D and 3D Transonic Flows Trough a Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1999
 • Sekundární proudění v zakřivených kanálech a spirální proudění vazké tekutiny v radiálních kanálech – Fořt, J. - Halama, J. - Fürst, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., 1999
 • Metoda tunelové korekce založená na numerické simulaci proudových polí – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., 1999

1998

 • Numerical Solution of Transsonic Flows Through a Turbine Cascade – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1998
 • Numerical Solution of Several 2D and 3D Internal and External Problems – Fořt, J. - Halama, J. - Jirásek, A. - Kladrubský, M., - Kozel, K., 1998

1997

 • Numerical Solution of 3D Inviscid Transonic Flows – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J., - Kozel, K., 1997
 • Numerical Solution of Several 2D and 3D Problems – Fořt, J. - Furst, J. - Hunek, M. - Kozel, K., - Fialová, M., 1997
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows over an Airfoil with Grid Influence Testing – Kozel, K. - Fořt, J. - Jirásek, A., - Kladrubský, M., 1997
 • Numerical Solution of Inviscid and Viscous Flows over Airfoil – Fořt, J. - Jirásek, A. - Kozel, K., - Kladrubský, M., 1997

1996

 • Numerical Solution of 2D and 3D Euler and Navier-Stokes Equations Using Cell Centered and Cell Vertex Methods – Kozel, K. - Fořt, J. - Fialová, M. - Halama, J., - Huněk, M., 1996
 • Numerické řešení tronssonického nevazkého proudění v 2D a 3D kanále – Fořt, J. - Halama, J., 1996

1995

 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flows through a Plane Cascade – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M., - Vavřincová, M., 1995
 • Numerical Simulation of Steady and Unsteady Flows through Plane Cascade – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M. - Lain, J. - Šejna, M., - Vavřincová, M., 1995

1994

 • Numerical Simulation of Several Problems of Inviscid and Viscous Flows – Fořt, J. - Kozel, K. - Vavřincová, M. - Beneš, L. - Fialová, M., - Prokopec, J., 1994

1993

 • Numerical Solution of 2D Euler and Navier-Stokes Equations – Fořt, J. - Hůlek, T. - Kozel, K., - Vavřincová, M., 1993

Software

2017

 • Software for flow modeling in a meridional plane of turbine stage, version 2 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2017

2014

 • Software for flow modeling in a meridional plane of an axial turbine stage – Fürst, J. - Fořt, J. - Halama, J. - Holman, J. - Karel, J. - Prokop, V., - Trdlička, D., 2014

2010

 • Software EVALVE3D for Numerical Solution of Flow around Exhaust Valve in 3D – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2010
 • Software EVALVE2D for Numerical Solution of Flow around Exhaust Valve in 2D – Žaloudek, M. - Fořt, J., 2010

Zpráva

2017

 • Zpráva k databázi numerických výpočtů mříže TR-U8 – Fořt, J. - Fürst, J. - Halama, J. - Hric, V., - Prokop, V., 2017

2012

 • Proudový výpočet – Fořt, J. - Fürst, J., - Halama, J., 2012

1999

 • Numerické řešení stacionárního laminárního proudění vazké stlačitelné tekutiny v třírozměrném kanále – Šafařík, P. - Fořt, J. - Kozel, K. - Hrušová, M., - Škvor, M., 1999

1995

 • The Comparison of Several Numerical Techniques for Viscous and Inviscid Flow – Kozel, K. - Fořt, J. - Huněk, M., - Vavřincová, M., 1995

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Numerická simulace proudění I – Fořt, J. - Kozel, K. - Fürst, J. - Halama, J., - Dobeš, J., 2005

2004

 • Numerické metody řešení problémů proudění III – Fořt, J. - Kozel, K. - Louda, P., - Fürst, J., 2004

2003

 • Numerické metody řešení problémů prodění II – Kozel, K. - Fořt, J., 2003

2000

 • Parciální diferenciální rovnice – Fořt, J. - Neustupa, J., 2000

Sborník

2011

 • Finite Volumes for Complex Applications VI, Problems & Perspectives – Fořt, J. ed. - Fürst, J. ed. - Halama, J. ed. - Herbin, R. ed., - Hubert, F. ed., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2003

 • Transonic Flows in Some Turbine Cascade – Fořt, J. - Kozel, K. - Příhoda, J., - Šafařík, P., 2003