[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

CZ  /EN

Lidé

Ing. Jan Krivošej

Ing. Jan Krivošej

Jan.Krivosej (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2020

 • MECHATRONIC ROBOT ARM WITH ACTIVE VIBRATION ABSORBERS – Kraus, K. - Šika, Z. - Beneš, P. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., Journal of Vibration and Control. 2020, 26(13-14), 1145-1156. ISSN 1077-5463.

Stať ve sborníku

2020

 • FLATNESS APPROACH OF OPEN-CHAIN AND CLOSED-CHAIN PLANAR STRUCTURES – Krivošej, J. - Šika, Z., In: 28th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS BOOK OF PAPERS. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 51-54. ISBN 978-80-01-06791-8.

2019

 • Mechatronic robot arm with active vibration absorbers – Šika, Z. - Kraus, K. - Beneš, P. - Krivošej, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, SMART 2019. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2019. p. 1456-1467. ISBN 978-84-949194-6-6.
 • Planar and spatial active resonator absorbers for robotics – Šika, Z. - Kraus, K. - Krivošej, J., - Denk, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 184-185. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • ACTIVE ABSORBER FOR MOVING PLANAR FLEXIBLE ROBOT – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 14-15. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • PLANAR FLEXIBLE ROBOT ARM WITH ACTIVE ABSORBER – Kraus, K. - Šika, Z., - Krivošej, J., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • CONTROL OF FLAT ROBOTS WITH CABLE COMPONENTS USING DIFFERENT REGULATORS – Krivošej, J. - Šika, Z. - Beneš, P., - Kraus, K., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 38-41. ISBN 978-80-01-06604-1.
 • FLATNESS APPROACH OF VARIOUS SERIAL AND SERIAL-PARALLEL ROBOT STRUCTURES – Krivošej, J. - Šika, Z., - Kraus, K., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 16-19. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • THE DESIGN OF THE 6 DOF ACTIVE VIBRATION ABSORBER BASED ON VOICE-COIL ACTUATORS – Denk, P. - Šika, Z. - Krivošej, J., - Kraus, K., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • Design of structure and control of planar robots with rigid and cable components – Krivošej, J. - Šika, Z., - Kraus, K., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 45-46. ISBN 978-80-261-0819-1.

2017

 • Kinematic calibration of parallel and serial kinematic structures using generalized least square methods – Krivošej, J. - Beneš, P., - Šika, Z., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 32-35. ISBN 978-80-01-06170-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2020

 • Naváděcí zařízení automobilu s přívěsem – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M., - Krivošej, J., Czech Republic. Utility Model CZ 34354. 2020-09-08.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Aktivní tlumení vibrací – Vlk, J. - Šika, Z. - Kraus, K. - Lochman, R. - Beneš, P. - Schovánek, P. - Seidl, K. - Krivošej, J., - Zavřel, J., [Functional Sample] 2020.

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2019 - projekt TH02011013 – Beneš, P. - Zavřel, J. - Valášek, M. - Krivošej, J. - Kuděla, L., - Sýkora, V., [Research Report] 2019. Report no. TH02011013-2019.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Návrh struktury a řízení rovinných robotů s pevnými a lanovými částmi – Krivošej, J. - Šika, Z., 2018. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní.