[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. František Procházka

Ing. František Procházka

Frantisek.Prochazka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5035

místnost: A2-532b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., Multibody System Dynamics. 2016, 36(3), 221-236. ISSN 1384-5640.

Stať ve sborníku

2015

 • MODAL TESTING AND OPERATIONAL VIBRATIONS MEASUREMENT OF HUGE MACHINES BASED ON NI HARDWARE AND SOFTWARE – Steinbauer, P. - Mráz, L., - Procházka, F., In: ERIN2015 - Application of LabView in research and development. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-01-05737-7.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Robust Sliding Mode Control for Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Respect to Geometric Imperfections – Procházka, F., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

2013

 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, ISBN 978-80-261-0282-3.

Zpráva

2019

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2019 – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Bukovský, I. - Procházka, F. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Moravec, J. - Zbožínek, R. - Stříteský, P., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2019. Report no. V-19-104.

2014

 • Vlastní tvary oběžných kol – Steinbauer, P. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/10.
 • Řešení hlučnosti spřažených ventilátorů – Steinbauer, P. - Vampola, T. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/11.

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/22-1.
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-086.

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. František Procházka

Ing. František Procházka

Frantisek.Prochazka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5035

místnost: A2-532b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., Multibody System Dynamics. 2016, 36(3), 221-236. ISSN 1384-5640.

Stať ve sborníku

2015

 • MODAL TESTING AND OPERATIONAL VIBRATIONS MEASUREMENT OF HUGE MACHINES BASED ON NI HARDWARE AND SOFTWARE – Steinbauer, P. - Mráz, L., - Procházka, F., In: ERIN2015 - Application of LabView in research and development. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-01-05737-7.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Robust Sliding Mode Control for Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Respect to Geometric Imperfections – Procházka, F., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

2013

 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, ISBN 978-80-261-0282-3.

Zpráva

2019

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2019 – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Bukovský, I. - Procházka, F. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Moravec, J. - Zbožínek, R. - Stříteský, P., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2019. Report no. V-19-104.

2014

 • Vlastní tvary oběžných kol – Steinbauer, P. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/10.
 • Řešení hlučnosti spřažených ventilátorů – Steinbauer, P. - Vampola, T. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/11.

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/22-1.
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-086.

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. František Procházka

Ing. František Procházka

Frantisek.Prochazka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5035

místnost: A2-532b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2016

 • Robust sliding mode control of redundantly actuated parallel mechanisms with respect to geometric imperfections – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., Multibody System Dynamics. 2016, 36(3), 221-236. ISSN 1384-5640.

Stať ve sborníku

2015

 • MODAL TESTING AND OPERATIONAL VIBRATIONS MEASUREMENT OF HUGE MACHINES BASED ON NI HARDWARE AND SOFTWARE – Steinbauer, P. - Mráz, L., - Procházka, F., In: ERIN2015 - Application of LabView in research and development. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. pp. 9-10. ISBN 978-80-01-05737-7.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Bounded Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 35-38. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • Robust Sliding Mode Control of Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Model Uncertainties – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. pp. 23-26. ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Robust Sliding Mode Control for Redundantly Actuated Parallel Mechanisms with Respect to Geometric Imperfections – Procházka, F., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

2013

 • Anti-backlash and Cable-driven Mechanisms – Valášek, M. - Procházka, F., - Šika, Z., In: 29th conference with international participation COMPUTATIONAL MECHANICS 2013- Extended abstracts. Plzeň: Západočeská Universita, 2013, ISBN 978-80-261-0282-3.

Zpráva

2019

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2019 – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Bukovský, I. - Procházka, F. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Moravec, J. - Zbožínek, R. - Stříteský, P., - Smolík, J., [Research Report] ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2019. Report no. V-19-104.

2014

 • Vlastní tvary oběžných kol – Steinbauer, P. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/10.
 • Řešení hlučnosti spřažených ventilátorů – Steinbauer, P. - Vampola, T. - Procházka, F., - Mráz, L., [Research Report] 2014. Report no. 12105/14/11.

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., [Research Report] 2013. Report no. 12105/13/35.
 • Protivůlové řízení paralelních mechanismů – Procházka, F. - Valášek, M., - Šika, Z., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2013.

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., [Research Report] 2012. Report no. 12105/12/22-1.
 • DV#8-1 (2012) Analýza nových nekonvenčních konceptů obráběcích strojů – Valášek, M. - Šika, Z. - Vampola, T. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Kovář, F. - Procházka, F. - Matyska, V. - Moravec, J. - Švéda, J. - Veselý, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. V-12-086.