[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Jakub.Kronek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2746

místnost: E3-140b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUE FOR ACCURATE WEAR ANALYSIS OF EXPLANTED TOTAL HIP REPLACEMENTS – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2017
 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017

2015

 • Finite Element analysis of aortal bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014

2013

 • Hinge-type knee prosthesis wear tests with a mechanical load and corrosion properties monitoring – Franta, L. - Fojt, Jaroslav - Joska, Luděk - Kronek, J. - Cvrček, L. - Vyskočil, Jiří, - Čejka, Zdeněk, 2013

2012

 • Tvorba tenkých uhlíkových vrstev metodou IBAD na slitině Ti6Al4V – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • Využití tenkých uhlíkových vrstev v medicíně – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Residence time distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • TKA wear testing input after kinematic and dynamic meta-analysis: technique and proof of concept – Franta, L. - Kronek, J., - Suchánek, J., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017

2016

 • Experimentální biotribologie – Kronek, J. - Králík, V., - Mervart, J, 2016
 • New Tribological Experiment for Joints Replacement Materials – Kronek, J., 2016
 • Development of new technique for accurate wear analysis of explanted total hip replacements – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2016

2015

 • Posouzení tribologických a mechanických vlastností materiálu a povrchu ortopedických implantátů – Cvrček, L. - Starý, V., - Kronek, J., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • FE analysis of aortoiliac bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2014

2012

 • Are cells orientations inside aortic bifurcation usable indicator of macroscopic mechanical properties? – Kronek, J. - Chlup, H. - Hromádka, D., - Žitný, R., 2012
 • What affects vascular branching mechanics? – Kronek, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2010
 • Knee Wear - Experimental Conditions for dynamic loading Tests – Suchánek, J. - Franta, L., - Kronek, J., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2008

 • Microrheological properties of the intervertebral disc – Kronek, J. - Holub, O., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology, the problem of detection and interpretation – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008
 • Instantaneous axis of rotation as a key data for intervertebral modelling – Holub, O. - Otáhal, M. - Kronek, J., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Biotribologický přípravek k testování otěru materiálových dvojic kloubních náhrad – Kronek, J. - Angelovič, M., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Základna pro tříosý polohovací systém – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Komora pro testování biologických a polymerních trubic – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Tlakovací zařízení pro inflační zkoušky – Kronek, J. - Chlup, H., - Grus, T., 2018

2012

 • Vzorek malého kloubu pro tribologická testování – Kronek, J. - Franta, L., - Bouda, T., 2012
 • Univerzální dávkovací a pulzační zařízení – Kronek, J. - Chlup, H., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Systém k odlévání umělého aortálního větvení – Kronek, J. - Růžička, P., - Chlup, H., 2011

2010

 • Systém transparentního větvení pro sledování disperze látek v proudící kapalině – Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E., - Kronek, J., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010
 • Palpační pero – Holub, O. - Kronek, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – závěrečná technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017

2015

 • Testování otěru loketních náhrad – Kronek, J. - Růžička, P., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014

2013

 • Otěrové chování závěsného kolene při zatěžování náhrady podle normy ISO 14 243 – Kronek, J. - Franta, L., 2013
 • Vyhodnocení otěrových experimentů jamka/hlavice s odběry otěrových částic a 3D skenováním povrchů – třetí série vzorků – Kronek, J. - Angelovič, M., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

Kapitola v knize

2010

 • The Complexity of Intervertebral Disc Degeneration´s Causes and Consequences – Kronek, J. - Vaněk, P., 2010

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Technologie povlakování titanových beta slitin vrstvou DLC – Vyskočil, J. - Cvrček, L. - Franta, L., - Kronek, J., 2012

...

2011

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Jakub.Kronek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2746

místnost: E3-140b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUE FOR ACCURATE WEAR ANALYSIS OF EXPLANTED TOTAL HIP REPLACEMENTS – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2017
 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017

2015

 • Finite Element analysis of aortal bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014

2013

 • Hinge-type knee prosthesis wear tests with a mechanical load and corrosion properties monitoring – Franta, L. - Fojt, Jaroslav - Joska, Luděk - Kronek, J. - Cvrček, L. - Vyskočil, Jiří, - Čejka, Zdeněk, 2013

2012

 • Tvorba tenkých uhlíkových vrstev metodou IBAD na slitině Ti6Al4V – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • Využití tenkých uhlíkových vrstev v medicíně – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Residence time distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • TKA wear testing input after kinematic and dynamic meta-analysis: technique and proof of concept – Franta, L. - Kronek, J., - Suchánek, J., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017

2016

 • Experimentální biotribologie – Kronek, J. - Králík, V., - Mervart, J, 2016
 • New Tribological Experiment for Joints Replacement Materials – Kronek, J., 2016
 • Development of new technique for accurate wear analysis of explanted total hip replacements – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2016

2015

 • Posouzení tribologických a mechanických vlastností materiálu a povrchu ortopedických implantátů – Cvrček, L. - Starý, V., - Kronek, J., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • FE analysis of aortoiliac bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2014

2012

 • Are cells orientations inside aortic bifurcation usable indicator of macroscopic mechanical properties? – Kronek, J. - Chlup, H. - Hromádka, D., - Žitný, R., 2012
 • What affects vascular branching mechanics? – Kronek, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2010
 • Knee Wear - Experimental Conditions for dynamic loading Tests – Suchánek, J. - Franta, L., - Kronek, J., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2008

 • Microrheological properties of the intervertebral disc – Kronek, J. - Holub, O., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology, the problem of detection and interpretation – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008
 • Instantaneous axis of rotation as a key data for intervertebral modelling – Holub, O. - Otáhal, M. - Kronek, J., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Biotribologický přípravek k testování otěru materiálových dvojic kloubních náhrad – Kronek, J. - Angelovič, M., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Základna pro tříosý polohovací systém – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Komora pro testování biologických a polymerních trubic – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Tlakovací zařízení pro inflační zkoušky – Kronek, J. - Chlup, H., - Grus, T., 2018

2012

 • Vzorek malého kloubu pro tribologická testování – Kronek, J. - Franta, L., - Bouda, T., 2012
 • Univerzální dávkovací a pulzační zařízení – Kronek, J. - Chlup, H., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Systém k odlévání umělého aortálního větvení – Kronek, J. - Růžička, P., - Chlup, H., 2011

2010

 • Systém transparentního větvení pro sledování disperze látek v proudící kapalině – Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E., - Kronek, J., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010
 • Palpační pero – Holub, O. - Kronek, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – závěrečná technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017

2015

 • Testování otěru loketních náhrad – Kronek, J. - Růžička, P., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014

2013

 • Otěrové chování závěsného kolene při zatěžování náhrady podle normy ISO 14 243 – Kronek, J. - Franta, L., 2013
 • Vyhodnocení otěrových experimentů jamka/hlavice s odběry otěrových částic a 3D skenováním povrchů – třetí série vzorků – Kronek, J. - Angelovič, M., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

Kapitola v knize

2010

 • The Complexity of Intervertebral Disc Degeneration´s Causes and Consequences – Kronek, J. - Vaněk, P., 2010

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Technologie povlakování titanových beta slitin vrstvou DLC – Vyskočil, J. - Cvrček, L. - Franta, L., - Kronek, J., 2012

...

2011

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Ing. Jakub Kronek, Ph.D.

Jakub.Kronek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2746

místnost: E3-140b, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • DEVELOPMENT OF NEW TECHNIQUE FOR ACCURATE WEAR ANALYSIS OF EXPLANTED TOTAL HIP REPLACEMENTS – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2017
 • Designing of PLA scaffolds for bone tissue replacement fabricated by ordinary commercial 3D printer – Gregor, A. - Filová, E. - Novák, M. - Kronek, J. - Chlup, H. - Buzgo, M. - Blahnová, V. - Lukášová, V. - Bartoš, M. - Nečas, A., - Hošek, J., 2017

2015

 • Finite Element analysis of aortal bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014

2013

 • Hinge-type knee prosthesis wear tests with a mechanical load and corrosion properties monitoring – Franta, L. - Fojt, Jaroslav - Joska, Luděk - Kronek, J. - Cvrček, L. - Vyskočil, Jiří, - Čejka, Zdeněk, 2013

2012

 • Tvorba tenkých uhlíkových vrstev metodou IBAD na slitině Ti6Al4V – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • Využití tenkých uhlíkových vrstev v medicíně – Jech, V. - Šepitka, J. - Tolde, Z. - Weiss, Z., - Kronek, J., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Residence time distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • TKA wear testing input after kinematic and dynamic meta-analysis: technique and proof of concept – Franta, L. - Kronek, J., - Suchánek, J., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010

Stať ve sborníku

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018

2017

 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017

2016

 • Experimentální biotribologie – Kronek, J. - Králík, V., - Mervart, J, 2016
 • New Tribological Experiment for Joints Replacement Materials – Kronek, J., 2016
 • Development of new technique for accurate wear analysis of explanted total hip replacements – Králík, V. - Mervart, J., - Kronek, J., 2016

2015

 • Posouzení tribologických a mechanických vlastností materiálu a povrchu ortopedických implantátů – Cvrček, L. - Starý, V., - Kronek, J., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • FE analysis of aortoiliac bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2014

2012

 • Are cells orientations inside aortic bifurcation usable indicator of macroscopic mechanical properties? – Kronek, J. - Chlup, H. - Hromádka, D., - Žitný, R., 2012
 • What affects vascular branching mechanics? – Kronek, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2010
 • Knee Wear - Experimental Conditions for dynamic loading Tests – Suchánek, J. - Franta, L., - Kronek, J., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2008

 • Microrheological properties of the intervertebral disc – Kronek, J. - Holub, O., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology, the problem of detection and interpretation – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008
 • Instantaneous axis of rotation as a key data for intervertebral modelling – Holub, O. - Otáhal, M. - Kronek, J., - Otáhal, S., 2008
 • Intervertebral kinematics and rheology – Otáhal, M. - Holub, O. - Kronek, J. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2008

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Biotribologický přípravek k testování otěru materiálových dvojic kloubních náhrad – Kronek, J. - Angelovič, M., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Základna pro tříosý polohovací systém – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Komora pro testování biologických a polymerních trubic – Chlup, H. - Kronek, J., - Grus, T., 2018
 • Tlakovací zařízení pro inflační zkoušky – Kronek, J. - Chlup, H., - Grus, T., 2018

2012

 • Vzorek malého kloubu pro tribologická testování – Kronek, J. - Franta, L., - Bouda, T., 2012
 • Univerzální dávkovací a pulzační zařízení – Kronek, J. - Chlup, H., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Systém k odlévání umělého aortálního větvení – Kronek, J. - Růžička, P., - Chlup, H., 2011

2010

 • Systém transparentního větvení pro sledování disperze látek v proudící kapalině – Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E., - Kronek, J., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010
 • Palpační pero – Holub, O. - Kronek, J. - Otáhal, M., - Otáhal, S., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu (projekt MaCoTe) – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli po korozním experimentu – závěrečná technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017
 • Analýza povrchu vzorků uhlíkové oceli – dílčí technická zpráva – Králík, V. - Kronek, J., 2017

2015

 • Testování otěru loketních náhrad – Kronek, J. - Růžička, P., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014

2013

 • Otěrové chování závěsného kolene při zatěžování náhrady podle normy ISO 14 243 – Kronek, J. - Franta, L., 2013
 • Vyhodnocení otěrových experimentů jamka/hlavice s odběry otěrových částic a 3D skenováním povrchů – třetí série vzorků – Kronek, J. - Angelovič, M., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012

2011

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

Kapitola v knize

2010

 • The Complexity of Intervertebral Disc Degeneration´s Causes and Consequences – Kronek, J. - Vaněk, P., 2010

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2012

 • Technologie povlakování titanových beta slitin vrstvou DLC – Vyskočil, J. - Cvrček, L. - Franta, L., - Kronek, J., 2012

...

2011

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011