[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Jiri.Kuzelka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

místnost: B1-620, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • SGS15/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí – Kuželka, J. (2015-2017)
 • SGS12/175/OHK2/3T/12  
  Výzkum mechanických vlastností kovových materiálů a jejich simulace – Kuželka, J. (2012-2014)

Článek v periodiku

2018

 • Identification of ductile damage parameters for pressure vessel steel – Džugan, Jan - Španiel, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Prantl, A., - Konopík, P., 2018

2017

 • A fretting damage correction factor applicable to the McDiarmid criterion of plain high-cycle fatigue – Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J., - Doubrava, K., 2017

2014

 • Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models – Španiel, M. - Prantl, A. - Džugan, J. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2014

2012

 • Fretting fatigue - Experimental and numerical approaches – Nesládek, M. - Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Kuželka, J., 2012

2011

 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Modeling of load transmission and distribution of deformation energy before and after healing of basal dental implants in the human mandible – Kopp, S. - Kuželka, J. - Goldmann, T. - Himmlová, L., - Ihde, S., 2011

2009

 • Contact Fatigue Under Fretting Conditions – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2009
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Bendanle vs. Angulated Dental Implants: Consideration of Elastic and Plastic Material Properties Based On Experimental Implant Material Data and FEA – Goldmann, T. - Ihde, S. - Kuželka, J., - Himmlová, L., 2008
 • Implementation of Contact Definitions Calculated by FEA to Describe the Healing Process of Basal Implants – Ihde, S. - Goldmann, T. - Himmlová, L. - Aleksic, Z., - Kuželka, J., 2008

Stať ve sborníku

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2017
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., 2017

2016

 • VÝPOČET TVÁRNÉHO PORUŠENÍ S VYUŽITÍM MODELU PLASTICITY SE SMĚROVÝM ZPEVNĚNÍM – Kuželka, J. - Španiel, M., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita zirkoniového plechu – Kuželka, J. - Španiel, M., - Džugan, J., 2015

2014

 • Turbine blade loading and experimental verification – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2014

2013

 • Experimental Verification of Test Blade Loading – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2013

2012

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ PRO MODELY TVÁRNÉHO PORUŠENÍ – Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Kuželka, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, 2012
 • IDENTIFICATION OF PLASTICITY PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE OF NUCLEAR FACILITIES – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2012
 • Calibration material parameters of ductile damage models for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Džugan, J. - Prantl, A., - Kuželka, J., 2012
 • Development of methodology for fretting fatigue evaluation - comparison of multiaxial fatigue criteria – Nesládek, M. - Kuželka, J., 2012
 • Identification of parameters for models of ductile damage – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Prantl, A., - Džugan, J., 2012
 • IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE – Růžička, J.R - Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012

2011

 • Ductile damage of the material for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2011
 • IDENTIFIKACE FENOMENOLOGICKÝCH MODELŮ TVÁRNÉHO PORUŠOVÁNÍ V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2011
 • Ladění parametrů MKP modelu kontaktu na základě měření relativních kontaktních posuvů – Růžička, J. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Nesládek, M., 2011
 • COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE UNDER FRETTING CONDITIONS – Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Růžička, J., 2011
 • RECONSTRUCTION OF VERTEBRA MODEL BASED ON CT SCANS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L., - Moravec, M., 2011
 • Experimental and Numerical Investigation of Fretting Fatigue – Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Nesládek, M., 2011
 • Experimental Determination of Relative Slipping During Fretting Fatigue Tests – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M. - Jurenka, J., - Růžička, J., 2011
 • COMPARATIVE KINEMATIC ANALYSIS OF INTERVERBAL CONNECTION – Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M. - Křivan, T. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparative kinematics analysis of intervertebral connection: Part II – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparison of the Different Intervertebral Disk Geometric Models – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Evaluation of contact slips during fretting fatigue test – Růžička, J. - Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2011
 • Simulation of fatigue crack propagation under contact loading conditions – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2011
 • Experimental and numerical determination of relative slips in a contact under fretting conditions – Nesládek, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • Komparativní kinematická analýza meziobratlového skloubení – Otáhal, M. - Kuželka, J., - Jirková, L., 2010
 • TESTING OF DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD FOR MEASUREMENTS OF PARTIAL SLIPS IN CONTACT INTERFACE UNDER FRETTING CONDITIONS – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Fatigue degradation in the vicinity of contact interface under fretting conditions – Kuželka, J. - Chlup, H. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010

2009

 • Simulace šíření trhliny v podmínkách valivého kontaktu – Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2009
 • Crack Growth Monitoring with Remote Control – Doubrava, K. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2009
 • Crack propagation in contact stress field – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Development and Verification of FE Model for Fatigue Crack Growth Simulation under Mixed Mode Conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2008
 • Šíření únavové trhliny v podmínkách smíšeného módu zatěžování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2008
 • Numerical Simulation of Fatigue Cracks Propagation – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008
 • FE SIMULATION OF FATIGUE CRACK PROPAGATION UNDER MIXED MODE LOADING – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008

2007

 • Verifikace MKP modelu šíření trhliny v podmínkách smíšeného módu porušování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Numerický model šíření únavové trhliny s využitím dvouparametrové lomové mechaniky – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verifikace MKP modelu šíření únavové trhliny v podmínkách kombunovaného namáhání – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro únavové zkoušky v podmínkách frettingu. – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011
 • Forma pro přípravu biologických vzorků – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011
 • Ohybový zatěžovací mechanismus – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011

2010

 • Polohovací zařízení pro kalibraci parametrů zobrazení optickou soustavou – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., 2015

Zpráva

2016

 • Studie proveditelnosti a konstrukce ochranných prvků měřícího systému DIC – Chlup, H. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita – Kuželka, J. - Španiel, M., 2015
 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF BLOWER DI ANT 10 – Španiel, M. - Kuželka, J., 2015
 • Stanovení namáhání ochraného krytu vodní nádrže pod kolejovým vozidlem – Kuželka, J. - Sháněl, V., 2015

2014

 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín III – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2014

2013

 • KALIBRACE CYKLICKÉ PLASTICITY A MODELOVÁNÍ NÍZKOCYKLOVÉ ÚNAVY V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Kuželka, J., 2013
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín II – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2013
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., 2013

2012

 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh vzorků typu nakazima s a bez výřezu pro rázovou zkoušku – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Numerické ověření zatížení zkušební lopatky – Kuželka, J., 2012
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., 2012

2011

 • K návrhu vzorků typu motýlek – Španiel, M. - Kuželka, J., 2011
 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ MODELU TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Kuželka, J., 2011
 • Vliv vodní páry na degradaci kovových materiálů – Kuželka, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011
 • Fenomenologická kritéria pro únavové poškozování v podmínkách frettingu – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • NÁVRH VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010
 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH ULOŽENÍ A GEOMETRIE VZORKů TYPU MOTÝLEK – Španiel, M. - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH HLADKÉHO VZORKU A VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010

Kvalifikační zpráva

2014

 • Experimentální a numerické stanovení tribologických parametrů kontaktu v podmínkách frettingu – Kuželka, J., 2014

Sborník

2008

 • Numerical Modeling and Experimental Verification of a Contact Between the Sphere ant the Flat Surface – Potočnik, R. ed. - Jurenka, J. ed. - Kuželka, J. ed. - Glodež, S. ed., - Španiel, M. ed., 2008
 • SIMULACE ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÉHO MÓDU ZATĚŽOVÁNÍ POMOCÍ MKP – Kuželka, J. ed. - Jurenka, J. ed., - Španiel, M. ed., 2008

...

2012

 • EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SPINAL SEGMENT KINEMATICS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M., - Kubový, P., 2012

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Jiri.Kuzelka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

místnost: B1-620, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • SGS15/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí – Kuželka, J. (2015-2017)
 • SGS12/175/OHK2/3T/12  
  Výzkum mechanických vlastností kovových materiálů a jejich simulace – Kuželka, J. (2012-2014)

Článek v periodiku

2018

 • Identification of ductile damage parameters for pressure vessel steel – Džugan, Jan - Španiel, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Prantl, A., - Konopík, P., 2018

2017

 • A fretting damage correction factor applicable to the McDiarmid criterion of plain high-cycle fatigue – Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J., - Doubrava, K., 2017

2014

 • Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models – Španiel, M. - Prantl, A. - Džugan, J. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2014

2012

 • Fretting fatigue - Experimental and numerical approaches – Nesládek, M. - Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Kuželka, J., 2012

2011

 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Modeling of load transmission and distribution of deformation energy before and after healing of basal dental implants in the human mandible – Kopp, S. - Kuželka, J. - Goldmann, T. - Himmlová, L., - Ihde, S., 2011

2009

 • Contact Fatigue Under Fretting Conditions – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2009
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Bendanle vs. Angulated Dental Implants: Consideration of Elastic and Plastic Material Properties Based On Experimental Implant Material Data and FEA – Goldmann, T. - Ihde, S. - Kuželka, J., - Himmlová, L., 2008
 • Implementation of Contact Definitions Calculated by FEA to Describe the Healing Process of Basal Implants – Ihde, S. - Goldmann, T. - Himmlová, L. - Aleksic, Z., - Kuželka, J., 2008

Stať ve sborníku

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2017
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., 2017

2016

 • VÝPOČET TVÁRNÉHO PORUŠENÍ S VYUŽITÍM MODELU PLASTICITY SE SMĚROVÝM ZPEVNĚNÍM – Kuželka, J. - Španiel, M., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita zirkoniového plechu – Kuželka, J. - Španiel, M., - Džugan, J., 2015

2014

 • Turbine blade loading and experimental verification – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2014

2013

 • Experimental Verification of Test Blade Loading – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2013

2012

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ PRO MODELY TVÁRNÉHO PORUŠENÍ – Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Kuželka, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, 2012
 • IDENTIFICATION OF PLASTICITY PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE OF NUCLEAR FACILITIES – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2012
 • Calibration material parameters of ductile damage models for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Džugan, J. - Prantl, A., - Kuželka, J., 2012
 • Development of methodology for fretting fatigue evaluation - comparison of multiaxial fatigue criteria – Nesládek, M. - Kuželka, J., 2012
 • Identification of parameters for models of ductile damage – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Prantl, A., - Džugan, J., 2012
 • IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE – Růžička, J.R - Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012

2011

 • Ductile damage of the material for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2011
 • IDENTIFIKACE FENOMENOLOGICKÝCH MODELŮ TVÁRNÉHO PORUŠOVÁNÍ V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2011
 • Ladění parametrů MKP modelu kontaktu na základě měření relativních kontaktních posuvů – Růžička, J. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Nesládek, M., 2011
 • COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE UNDER FRETTING CONDITIONS – Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Růžička, J., 2011
 • RECONSTRUCTION OF VERTEBRA MODEL BASED ON CT SCANS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L., - Moravec, M., 2011
 • Experimental and Numerical Investigation of Fretting Fatigue – Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Nesládek, M., 2011
 • Experimental Determination of Relative Slipping During Fretting Fatigue Tests – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M. - Jurenka, J., - Růžička, J., 2011
 • COMPARATIVE KINEMATIC ANALYSIS OF INTERVERBAL CONNECTION – Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M. - Křivan, T. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparative kinematics analysis of intervertebral connection: Part II – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparison of the Different Intervertebral Disk Geometric Models – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Evaluation of contact slips during fretting fatigue test – Růžička, J. - Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2011
 • Simulation of fatigue crack propagation under contact loading conditions – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2011
 • Experimental and numerical determination of relative slips in a contact under fretting conditions – Nesládek, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • Komparativní kinematická analýza meziobratlového skloubení – Otáhal, M. - Kuželka, J., - Jirková, L., 2010
 • TESTING OF DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD FOR MEASUREMENTS OF PARTIAL SLIPS IN CONTACT INTERFACE UNDER FRETTING CONDITIONS – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Fatigue degradation in the vicinity of contact interface under fretting conditions – Kuželka, J. - Chlup, H. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010

2009

 • Simulace šíření trhliny v podmínkách valivého kontaktu – Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2009
 • Crack Growth Monitoring with Remote Control – Doubrava, K. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2009
 • Crack propagation in contact stress field – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Development and Verification of FE Model for Fatigue Crack Growth Simulation under Mixed Mode Conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2008
 • Šíření únavové trhliny v podmínkách smíšeného módu zatěžování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2008
 • Numerical Simulation of Fatigue Cracks Propagation – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008
 • FE SIMULATION OF FATIGUE CRACK PROPAGATION UNDER MIXED MODE LOADING – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008

2007

 • Verifikace MKP modelu šíření trhliny v podmínkách smíšeného módu porušování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Numerický model šíření únavové trhliny s využitím dvouparametrové lomové mechaniky – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verifikace MKP modelu šíření únavové trhliny v podmínkách kombunovaného namáhání – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro únavové zkoušky v podmínkách frettingu. – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011
 • Forma pro přípravu biologických vzorků – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011
 • Ohybový zatěžovací mechanismus – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011

2010

 • Polohovací zařízení pro kalibraci parametrů zobrazení optickou soustavou – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., 2015

Zpráva

2016

 • Studie proveditelnosti a konstrukce ochranných prvků měřícího systému DIC – Chlup, H. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita – Kuželka, J. - Španiel, M., 2015
 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF BLOWER DI ANT 10 – Španiel, M. - Kuželka, J., 2015
 • Stanovení namáhání ochraného krytu vodní nádrže pod kolejovým vozidlem – Kuželka, J. - Sháněl, V., 2015

2014

 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín III – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2014

2013

 • KALIBRACE CYKLICKÉ PLASTICITY A MODELOVÁNÍ NÍZKOCYKLOVÉ ÚNAVY V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Kuželka, J., 2013
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín II – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2013
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., 2013

2012

 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh vzorků typu nakazima s a bez výřezu pro rázovou zkoušku – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Numerické ověření zatížení zkušební lopatky – Kuželka, J., 2012
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., 2012

2011

 • K návrhu vzorků typu motýlek – Španiel, M. - Kuželka, J., 2011
 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ MODELU TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Kuželka, J., 2011
 • Vliv vodní páry na degradaci kovových materiálů – Kuželka, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011
 • Fenomenologická kritéria pro únavové poškozování v podmínkách frettingu – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • NÁVRH VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010
 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH ULOŽENÍ A GEOMETRIE VZORKů TYPU MOTÝLEK – Španiel, M. - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH HLADKÉHO VZORKU A VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010

Kvalifikační zpráva

2014

 • Experimentální a numerické stanovení tribologických parametrů kontaktu v podmínkách frettingu – Kuželka, J., 2014

Sborník

2008

 • Numerical Modeling and Experimental Verification of a Contact Between the Sphere ant the Flat Surface – Potočnik, R. ed. - Jurenka, J. ed. - Kuželka, J. ed. - Glodež, S. ed., - Španiel, M. ed., 2008
 • SIMULACE ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÉHO MÓDU ZATĚŽOVÁNÍ POMOCÍ MKP – Kuželka, J. ed. - Jurenka, J. ed., - Španiel, M. ed., 2008

...

2012

 • EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SPINAL SEGMENT KINEMATICS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M., - Kubový, P., 2012

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Ing. Jiří Kuželka, Ph.D.

Jiri.Kuzelka (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2519

místnost: B1-620, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/174/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů degradace kovových materiálů při komplexních stavech zatěžování – Kuželka, J. (2018-2020)
 • SGS15/187/OHK2/3T/12  
  Výzkum modelů porušování kovových materiálů v reálném prostředí – Kuželka, J. (2015-2017)
 • SGS12/175/OHK2/3T/12  
  Výzkum mechanických vlastností kovových materiálů a jejich simulace – Kuželka, J. (2012-2014)

Článek v periodiku

2018

 • Identification of ductile damage parameters for pressure vessel steel – Džugan, Jan - Španiel, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Prantl, A., - Konopík, P., 2018

2017

 • A fretting damage correction factor applicable to the McDiarmid criterion of plain high-cycle fatigue – Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J., - Doubrava, K., 2017

2014

 • Calibration of fracture locus in scope of uncoupled elastic–plastic-ductile fracture material models – Španiel, M. - Prantl, A. - Džugan, J. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2014

2012

 • Fretting fatigue - Experimental and numerical approaches – Nesládek, M. - Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Kuželka, J., 2012

2011

 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Modeling of load transmission and distribution of deformation energy before and after healing of basal dental implants in the human mandible – Kopp, S. - Kuželka, J. - Goldmann, T. - Himmlová, L., - Ihde, S., 2011

2009

 • Contact Fatigue Under Fretting Conditions – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2009
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Bendanle vs. Angulated Dental Implants: Consideration of Elastic and Plastic Material Properties Based On Experimental Implant Material Data and FEA – Goldmann, T. - Ihde, S. - Kuželka, J., - Himmlová, L., 2008
 • Implementation of Contact Definitions Calculated by FEA to Describe the Healing Process of Basal Implants – Ihde, S. - Goldmann, T. - Himmlová, L. - Aleksic, Z., - Kuželka, J., 2008

Stať ve sborníku

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • Strain-Range Dependent Cyclic Plasticity Material Model Calibration for the 08Ch18N10T Steel – Fumfera, J. - Halama, R. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2017
 • Strain-amplitude dependent cyclic hardening of 08Ch18N10T austenitic stainless steel – Fumfera, J. - Džugan, J. - Kuželka, J. - Procházka, R., - Španiel, M., 2017

2016

 • VÝPOČET TVÁRNÉHO PORUŠENÍ S VYUŽITÍM MODELU PLASTICITY SE SMĚROVÝM ZPEVNĚNÍM – Kuželka, J. - Španiel, M., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita zirkoniového plechu – Kuželka, J. - Španiel, M., - Džugan, J., 2015

2014

 • Turbine blade loading and experimental verification – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2014

2013

 • Experimental Verification of Test Blade Loading – Doubrava, K. - Kuželka, J., 2013

2012

 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ PRO MODELY TVÁRNÉHO PORUŠENÍ – Růžička, J. - Španiel, M. - Moravec, M. - Kuželka, J. - Džugan, Jan, - Prantl, Antonín, 2012
 • IDENTIFICATION OF PLASTICITY PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE OF NUCLEAR FACILITIES – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2012
 • Calibration material parameters of ductile damage models for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Džugan, J. - Prantl, A., - Kuželka, J., 2012
 • Development of methodology for fretting fatigue evaluation - comparison of multiaxial fatigue criteria – Nesládek, M. - Kuželka, J., 2012
 • Identification of parameters for models of ductile damage – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Prantl, A., - Džugan, J., 2012
 • IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR MODELS OF DUCTILE DAMAGE – Růžička, J.R - Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012

2011

 • Ductile damage of the material for nuclear facilities – Moravec, M. - Španiel, M. - Růžička, J. - Kuželka, J. - Džugan, J., - Prantl, A., 2011
 • IDENTIFIKACE FENOMENOLOGICKÝCH MODELŮ TVÁRNÉHO PORUŠOVÁNÍ V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Růžička, J. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2011
 • Ladění parametrů MKP modelu kontaktu na základě měření relativních kontaktních posuvů – Růžička, J. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Nesládek, M., 2011
 • COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF FATIGUE LIFE UNDER FRETTING CONDITIONS – Španiel, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Růžička, J., 2011
 • RECONSTRUCTION OF VERTEBRA MODEL BASED ON CT SCANS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L., - Moravec, M., 2011
 • Experimental and Numerical Investigation of Fretting Fatigue – Španiel, M. - Kuželka, J. - Jurenka, J. - Růžička, J., - Nesládek, M., 2011
 • Experimental Determination of Relative Slipping During Fretting Fatigue Tests – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M. - Jurenka, J., - Růžička, J., 2011
 • COMPARATIVE KINEMATIC ANALYSIS OF INTERVERBAL CONNECTION – Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M. - Křivan, T. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparative kinematics analysis of intervertebral connection: Part II – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Comparison of the Different Intervertebral Disk Geometric Models – Jiran, L. - Heralt, P. - Moravec, M. - Otáhal, M., - Kuželka, J., 2011
 • Evaluation of contact slips during fretting fatigue test – Růžička, J. - Nesládek, M. - Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2011
 • Simulation of fatigue crack propagation under contact loading conditions – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2011
 • Experimental and numerical determination of relative slips in a contact under fretting conditions – Nesládek, M. - Kuželka, J. - Růžička, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • Komparativní kinematická analýza meziobratlového skloubení – Otáhal, M. - Kuželka, J., - Jirková, L., 2010
 • TESTING OF DIGITAL IMAGE CORRELATION METHOD FOR MEASUREMENTS OF PARTIAL SLIPS IN CONTACT INTERFACE UNDER FRETTING CONDITIONS – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Fatigue degradation in the vicinity of contact interface under fretting conditions – Kuželka, J. - Chlup, H. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010

2009

 • Simulace šíření trhliny v podmínkách valivého kontaktu – Španiel, M. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2009
 • Crack Growth Monitoring with Remote Control – Doubrava, K. - Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2009
 • Crack propagation in contact stress field – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2009

2008

 • Development and Verification of FE Model for Fatigue Crack Growth Simulation under Mixed Mode Conditions – Španiel, M. - Jurenka, J., - Kuželka, J., 2008
 • Šíření únavové trhliny v podmínkách smíšeného módu zatěžování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2008
 • Numerical Simulation of Fatigue Cracks Propagation – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008
 • FE SIMULATION OF FATIGUE CRACK PROPAGATION UNDER MIXED MODE LOADING – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2008

2007

 • Verifikace MKP modelu šíření trhliny v podmínkách smíšeného módu porušování – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verification of FE model of fatigue crack propagation under mixed mode conditions – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Numerický model šíření únavové trhliny s využitím dvouparametrové lomové mechaniky – Jurenka, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2007
 • Verifikace MKP modelu šíření únavové trhliny v podmínkách kombunovaného namáhání – Jurenka, J. - Španiel, M., - Kuželka, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Přípravek pro únavové zkoušky v podmínkách frettingu. – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011
 • Forma pro přípravu biologických vzorků – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011
 • Ohybový zatěžovací mechanismus – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Moravec, M. - Heralt, P., - Jiran, L., 2011

2010

 • Polohovací zařízení pro kalibraci parametrů zobrazení optickou soustavou – Kuželka, J. - Jurenka, J., - Španiel, M., 2010
 • Zatěžovací mechanismus pro kinematickou analýzu páteřních segmentů in-vitro – Otáhal, M. - Kronek, J. - Kuželka, J. - Otáhal, S., - Holub, O., 2010

Software

2015

 • Plugin pro hodnocení a identifikaci cyklické plasticity kovových materiálů – Kuželka, J. - Fumfera, J. - Džugan, J. D. - Petruška, J.P. - Lopaur, J.L., - Hůlka, J.H., 2015

Zpráva

2016

 • Studie proveditelnosti a konstrukce ochranných prvků měřícího systému DIC – Chlup, H. - Kuželka, J., - Jurenka, J., 2016

2015

 • Anizotropní plasticita – Kuželka, J. - Španiel, M., 2015
 • Souhrnná zpráva ČVUT FS za rok 2015 – Fumfera, J. - Kuželka, J., - Španiel, M., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 26/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DI 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF HEAT EXCHANGER DO 05/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF SAFETY VALVES PV 05/50, PV 26/50 AND PV 65/50 – Španiel, M. - Kuželka, J. - Nesládek, M., - Fumfera, J., 2015
 • STATIC STRENGTH ANALYSIS OF BLOWER DI ANT 10 – Španiel, M. - Kuželka, J., 2015
 • Stanovení namáhání ochraného krytu vodní nádrže pod kolejovým vozidlem – Kuželka, J. - Sháněl, V., 2015

2014

 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín III – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2014

2013

 • KALIBRACE CYKLICKÉ PLASTICITY A MODELOVÁNÍ NÍZKOCYKLOVÉ ÚNAVY V PROGRAMU ABAQUS – Španiel, M. - Kuželka, J., 2013
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín II – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2013
 • DV#7-2 (2013) Experimentálně vyhodnocené tlumení nekonvenčních a hybridních materiálů – Kulíšek, V. - Janota, M. - Kuželka, J. - Růžička, M. - Vrba, P., - Smolík, J., 2013

2012

 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh vzorků typu nakazima s a bez výřezu pro rázovou zkoušku – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Návrh mikrovzorků s vrubem a bez vrubu pro zkoušku tahem – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2012
 • Numerické ověření zatížení zkušební lopatky – Kuželka, J., 2012
 • DV#7-2 (2012) Studie spojovacích rozhraní mezi konvenčními a nekonvenčními materiály – Kulíšek, V. - Kuželka, J. - Dvořák, M. - Růžička, M., - Smolík, J., 2012

2011

 • K návrhu vzorků typu motýlek – Španiel, M. - Kuželka, J., 2011
 • IDENTIFIKACE PARAMETRŮ MODELU TVÁRNÉHO PORUŠENÍ V PROGRAMU ABAQUS – Růžička, J. - Kuželka, J., 2011
 • Vliv vodní páry na degradaci kovových materiálů – Kuželka, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011
 • Fenomenologická kritéria pro únavové poškozování v podmínkách frettingu – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Kuželka, J. - Růžička, J., - Španiel, M., 2011

2010

 • NÁVRH VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010
 • Metody popisu tvárného porušení. Rešerše – Španiel, M. - Růžička, J. - Růžička, M., - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH ULOŽENÍ A GEOMETRIE VZORKů TYPU MOTÝLEK – Španiel, M. - Kuželka, J., 2010
 • NÁVRH HLADKÉHO VZORKU A VZORKU S VRUBEM PRO TAHOVÉ A TLAKOVÉ ZKOUŠKY S DETEKCÍ POŠKOZENÍ – Španiel, M. - Moravec, M., - Kuželka, J., 2010

Kvalifikační zpráva

2014

 • Experimentální a numerické stanovení tribologických parametrů kontaktu v podmínkách frettingu – Kuželka, J., 2014

Sborník

2008

 • Numerical Modeling and Experimental Verification of a Contact Between the Sphere ant the Flat Surface – Potočnik, R. ed. - Jurenka, J. ed. - Kuželka, J. ed. - Glodež, S. ed., - Španiel, M. ed., 2008
 • SIMULACE ŠÍŘENÍ ÚNAVOVÉ TRHLINY V PODMÍNKÁCH SMÍŠENÉHO MÓDU ZATĚŽOVÁNÍ POMOCÍ MKP – Kuželka, J. ed. - Jurenka, J. ed., - Španiel, M. ed., 2008

...

2012

 • EXPERIMENTAL DETERMINATION OF SPINAL SEGMENT KINEMATICS – Kuželka, J. - Otáhal, M. - Heralt, P. - Jiran, L. - Moravec, M., - Kubový, P., 2012