[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Zdenek.Neusser (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5038

místnost: A2-153, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017

2016

 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016

2013

 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Coupled model of the machine tool motion axis with a multi-stage tooth gear system – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017

2015

 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015

2014

 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014

2013

 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Analysis of dynamic properties of a multi-stage gear system using the flexible multi-body system modelling technique – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2008

 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Determination of aerostatic journal bearing dynamic properties – Šimek, J. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008
 • Using Rotor Kit Bently Nevada for Experiments with Aerostatic Bearings – Šimek, J.Š. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Prototyp průběžného vrtacího centra – Nečas, M. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., 2017

2016

 • Prototyp inovované stavebnice Merkur-Profi na bázi hliníkových profilů a řídicí platformy Beckhoff – Pelikán, J. - Neusser, Z., - Nečas, M., 2016

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013

2011

 • Stand for labyrinth sealing measurement – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Mráz, L., 2011
 • Zkušební stanice pro měření tuhosti záběru ozubených kol – Sulitka, M. - Veselý, J. - Ťupa, Š., - Neusser, Z., 2011

2010

 • Stand pro identifikace dynamických parametrů labyrintové ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Tuček, A., 2010

2006

 • Stand pro testování a vývoj plynových ložisek – Steinbauer, P. - Skopec, T. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Šimek, J., 2006

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017
 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., 2017

2014

 • Simulační software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014
 • Řídící software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014

2008

 • Systém pro měření plynových ložisek – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Bílkovský, A., 2008

2006

 • EMA CTU – Steinbauer, P. - Miláček, S., - Neusser, Z., 2006

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2018

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., 2012
 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., 2012

2011

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 za rok 2011 – Mendřický, R. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Kulíšek, V. - Neusser, Z. - Zavřel, J. - Mašek, J. - Matyska, V. - Šindler, J., - Ťupa, Š., 2011

2010

 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Závěrečná zpráva projektu – Smolík, J. - Souček, P. - Sedláček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Rybář, P. - Moravec, J. - Neusser, Z. - Mareš, M., - Ťupa, Š., 2010
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 v roce 2010 – Lachman, M. - Mendřický, R. - Smolík, J. - Kolář, P. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hornych, T. - Strakoš, P. - Neusser, Z., - Zavřel, J., 2010

Kapitola v knize

2010

 • Multi-body Dynamics Based Gear Mesh Models for Prediction of Gear Dynamics and Transmission Error – Neusser, Z. - Sopouch, M. - Schaffner, T., - Priebsch, H.-H., 2010

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Zdenek.Neusser (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5038

místnost: A2-153, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017

2016

 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016

2013

 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Coupled model of the machine tool motion axis with a multi-stage tooth gear system – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017

2015

 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015

2014

 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014

2013

 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Analysis of dynamic properties of a multi-stage gear system using the flexible multi-body system modelling technique – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2008

 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Determination of aerostatic journal bearing dynamic properties – Šimek, J. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008
 • Using Rotor Kit Bently Nevada for Experiments with Aerostatic Bearings – Šimek, J.Š. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Prototyp průběžného vrtacího centra – Nečas, M. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., 2017

2016

 • Prototyp inovované stavebnice Merkur-Profi na bázi hliníkových profilů a řídicí platformy Beckhoff – Pelikán, J. - Neusser, Z., - Nečas, M., 2016

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013

2011

 • Stand for labyrinth sealing measurement – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Mráz, L., 2011
 • Zkušební stanice pro měření tuhosti záběru ozubených kol – Sulitka, M. - Veselý, J. - Ťupa, Š., - Neusser, Z., 2011

2010

 • Stand pro identifikace dynamických parametrů labyrintové ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Tuček, A., 2010

2006

 • Stand pro testování a vývoj plynových ložisek – Steinbauer, P. - Skopec, T. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Šimek, J., 2006

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017
 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., 2017

2014

 • Simulační software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014
 • Řídící software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014

2008

 • Systém pro měření plynových ložisek – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Bílkovský, A., 2008

2006

 • EMA CTU – Steinbauer, P. - Miláček, S., - Neusser, Z., 2006

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2018

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., 2012
 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., 2012

2011

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 za rok 2011 – Mendřický, R. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Kulíšek, V. - Neusser, Z. - Zavřel, J. - Mašek, J. - Matyska, V. - Šindler, J., - Ťupa, Š., 2011

2010

 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Závěrečná zpráva projektu – Smolík, J. - Souček, P. - Sedláček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Rybář, P. - Moravec, J. - Neusser, Z. - Mareš, M., - Ťupa, Š., 2010
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 v roce 2010 – Lachman, M. - Mendřický, R. - Smolík, J. - Kolář, P. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hornych, T. - Strakoš, P. - Neusser, Z., - Zavřel, J., 2010

Kapitola v knize

2010

 • Multi-body Dynamics Based Gear Mesh Models for Prediction of Gear Dynamics and Transmission Error – Neusser, Z. - Sopouch, M. - Schaffner, T., - Priebsch, H.-H., 2010

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Ing. Zdeněk Neusser, Ph.D.

Zdenek.Neusser (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 5038

místnost: A2-153, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2017

 • Analytical gear mesh model using 3D gear geometry – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2017

2016

 • Wave-based Modeling and Control of Interconnected Synchronous Machines - Application on Mechanical Model – Valášek, M. - Neusser, Z. - Neuman, P., - Nečas, M., 2016

2013

 • Control of the double inverted pendulum on a cart using the natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Control of the underactuated mechanical systems using natural motion – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Coupled model of the machine tool motion axis with a multi-stage tooth gear system – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006

Stať ve sborníku

2019

 • Exploring Operational Frequency Ranges for Actively-Tuned Single-Mass, Multiple-Frequency Vibration Absorber – Valášek, M. - Olgac, N., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Wave-based control of a planar mechanical structure by piezoelectric actuators – Beneš, P. - Neusser, Z. - Šika, Z. - Valášek, M., - Zavřel, J., 2018

2017

 • PROBLEMS, SOLUTIONS AND USAGE OF SHOCK ABSORBERS WITH DEGRESSIVE CHARACTERISTICS – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2017
 • Synchronous Machine Electromechanical and Mechanical Analogy Model Comparison – Valášek, M. - Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Neuman, P., 2017
 • Gear Contact Model: Simulations and Measurement – Neusser, Z. - Vampola, T. - Valášek, M., - Sulitka, M., 2017
 • Position Control of Flexible Chain Using Wave Based Control – Valášek, M. - Šáfr, F. - Neusser, Z., - Pelikán, J., 2017

2015

 • Wave-based Control for Intelligent Longitudal Traffic Column – Valášek, M. - Neusser, Z., - Gordon, T., 2015
 • Computationally Efficient Model of Gears – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015
 • Lightweight Material Model Limits with Applied Pre-stress – Neusser, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2015

2014

 • Stability Limits of the Pre-stressed Lightweight Material Model – Neusser, Z. - Vampola, T., - Valášek, M., 2014

2013

 • Control of the Underactuated Mechanical Systems by Harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013

2012

 • Underactuated double pendulum stabilization with and without drift using harmonics – Neusser, Z. - Valášek, M., 2012
 • Analysis of dynamic properties of a multi-stage gear system using the flexible multi-body system modelling technique – Sulitka, M. - Veselý, J., - Neusser, Z., 2012

2008

 • Control of Underactuated Mechanical Systems – Neusser, Z. - Valášek, M., 2008
 • Determination of aerostatic journal bearing dynamic properties – Šimek, J. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008
 • Using Rotor Kit Bently Nevada for Experiments with Aerostatic Bearings – Šimek, J.Š. - Kozánek, J. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Prototyp průběžného vrtacího centra – Nečas, M. - Pelikán, J. - Neusser, Z. - Ledr, J. - Mynařík, P., - Ráčil, J., 2017

2016

 • Prototyp inovované stavebnice Merkur-Profi na bázi hliníkových profilů a řídicí platformy Beckhoff – Pelikán, J. - Neusser, Z., - Nečas, M., 2016

2013

 • Experimentální stanovení povrchových vibrací struktur. – Valášek, M. - Neusser, Z., - Vampola, T., 2013

2011

 • Stand for labyrinth sealing measurement – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Mráz, L., 2011
 • Zkušební stanice pro měření tuhosti záběru ozubených kol – Sulitka, M. - Veselý, J. - Ťupa, Š., - Neusser, Z., 2011

2010

 • Stand pro identifikace dynamických parametrů labyrintové ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Tuček, A., 2010

2006

 • Stand pro testování a vývoj plynových ložisek – Steinbauer, P. - Skopec, T. - Neusser, Z. - Kozánek, J., - Šimek, J., 2006

Software

2017

 • Softwarové nástroje hluku a vibrací navrhování vozidel pro systém DASY. – Valášek, M. - Vampola, T. - Steinbauer, P., - Neusser, Z., 2017
 • Softwarové nástroje navrhování integrovaných podvozku vozidel pro systém DASY – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2017
 • Software pro analýzu kontaktu v prevodovkách s ozubenými koly pro simulaci vibrací a hluku – Neusser, Z. - Valášek, M. - Vampola, T., - Achtenová, G., 2017
 • OntoDASY – Baněček, J. - Steinbauer, P. - Macek, J. - Neusser, Z., - Hořenín, J., 2017

2014

 • Simulační software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014
 • Řídící software inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Neusser, Z. - Pelikán, J., - Beneš, P., 2014

2008

 • Systém pro měření plynových ložisek – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Bílkovský, A., 2008

2006

 • EMA CTU – Steinbauer, P. - Miláček, S., - Neusser, Z., 2006

Zpráva

2019

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2019

2018

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017 – Nečas, M. - Pelikán, J., - Neusser, Z., 2018

2016

 • Problems, Solutions And Usage Of Shock Absorbers With Degressive Characteristics – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Šika, Z., - Neusser, Z., 2016

2014

 • Konstrukční návrh inovované stavebnice Merkur-Profi – Nečas, M. - Pelikán, J. - Beneš, P. - Neusser, Z., - Valášek, M., 2014

2013

 • Měření a identifikace labyrintových ucpávek – Neusser, Z. - Steinbauer, P. - Procházka, F. - Hatschbach, P., - Šika, Z., 2013
 • Řízení mechanických systémů s nedostatkem pohonů – Neusser, Z. - Valášek, M., 2013
 • DV#8 (2013) Analýza a simulace metod zlepšení tradičních metod řízení – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Svatoš, P. - Smrž, M. - Neusser, Z. - Švéda, J. - Veselý, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2013

2012

 • Model labyrintové ucpávky - výpočet rozměrů a návrh technologie výroby – Steinbauer, P. - Neusser, Z., - Procházka, F., 2012
 • První fáze měření modelu ucpávky – Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Hatschbach, P., - Řápek, L., 2012

2011

 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 za rok 2011 – Mendřický, R. - Smolík, J. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Kulíšek, V. - Neusser, Z. - Zavřel, J. - Mašek, J. - Matyska, V. - Šindler, J., - Ťupa, Š., 2011

2010

 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Závěrečná zpráva projektu – Smolík, J. - Souček, P. - Sedláček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Rybář, P. - Moravec, J. - Neusser, Z. - Mareš, M., - Ťupa, Š., 2010
 • Závěrečná zpráva projektu 1.4.3 v roce 2010 – Lachman, M. - Mendřický, R. - Smolík, J. - Kolář, P. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Hornych, T. - Strakoš, P. - Neusser, Z., - Zavřel, J., 2010

Kapitola v knize

2010

 • Multi-body Dynamics Based Gear Mesh Models for Prediction of Gear Dynamics and Transmission Error – Neusser, Z. - Sopouch, M. - Schaffner, T., - Priebsch, H.-H., 2010

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

Sborník

2017

 • Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017 – Valášek, M. ed. - Šika, Z. ed. - Vampola, T. ed. - Hajžman, M. ed. - Polach, P. ed. - Neusser, Z. ed. - Beneš, P. ed., - Zavřel, J. ed., 2017