[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

Ivo.Bukovsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7300

místnost: A2-152, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Web - ICT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. (????)
 • SGS15/189/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II – Bukovský, I. (2015-2017)
 • SGS12/177/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů – Bukovský, I. (2012-2014)
 • CTU0304112  
  Citlivostní analýza invariantů nelineárních dynamických systémů s deterministickým chaosem – Bukovský, I. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Novelty detection based on learning entropy – Dohnal, G. - Bukovský, I., 2019
 • Learning Entropy as a Learning-Based Information Concept – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Homma, N., 2019

2018

 • A key-point based real-time tracking of lung tumor in x-ray image sequence by using difference of Gaussians filtering and optical flow – Ichiji, K. - Yoshida, Y. - Homma, N. - Zhang, X., - Bukovský, I., 2018
 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2018
 • Dosimetric evaluation of MLC-based dynamic tumor tracking radiotherapy using digital phantom: Desired setup margin for tracking radiotherapy – Kadoya, N. - Ichiji, K. - Uchida, T. - Nakajima, Y., - Bukovský, I., 2018

2017

 • An Approach to Stable Gradient Descent Adaptation of Higher-Order Neural Units – Bukovský, I. - Homma, N, 2017

2015

 • A Fast Neural Network Approach to Predict Lung Tumor Motion during Respiration for Radiation Therapy Applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Kei, I. - Cejnek, M. - Sláma, M. - Beneš, P., - Bíla, J., 2015

2013

 • Learning Entropy: Multiscale Measure for Incremental Learning – Bukovský, I., 2013

2012

 • A Neural Network Model for Predicting NOx at the Mělník 1 Coal-powder Power Plant – Bukovský, I. - Kolovratník, M., 2012
 • Qualitative Models for the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Bukovský, I., 2012
 • Prospects of Gradient Methods for Nonlinear Control – Bukovský, I. - Rodriguez, R. - Bíla, J., - Homma, N., 2012

2011

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2011
 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2010

 • Dynamický backpropagation a predikce – Bukovský, I. - Homma, N., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G., - Bukovský, I., 2010
 • How Can Brain Learn to Control a Nonholonomic System? – Homma, N. - Kato, S. - Goto, T. - Bukovský, I. - Kawashima, R., - Yoshizawa, M., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. ed. - Homma, N. ed. - Hou, Z.-G. ed., - Bukovský, I. ed., 2010

2009

 • Dynamický Backpropagation – Bukovský, I. - Homma, N., 2009

2008

 • Foundations of Nonconventional Neural Units and their Classification – Bukovský, I. - Bíla, J. - Zeng-Guang, H., - Gupta, M.M., 2008

2007

 • Konmep 1 - konzultační centrum pro zahraniční stáže – Bukovský, I., 2007

2005

 • Lineární dynamické neuronové jednotky s dopravními zpožděními pro identifikaci a řízení – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2005

2003

 • Některé meze využití neuronových sítí v diagnostice – Bíla, J. - Vitkaj, J. - Musil, M., - Bukovský, I., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., 2019
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2019
 • Studie vyhodnocení modálních vlastností učícími algoritmy pro detekci poškození kompozitové struktury – Bukovský, I. - Steinbauer, P. - Němec, J., - Jurík, J., 2019
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., 2019
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., 2019

2017

 • Influence of Type and Level of Noise on the Performance of an Adaptive Novelty Detector – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2017

2016

 • Adaptivní neuroregulátor se sériově-paralerním referenčním modelem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2016
 • Model reference multiple-degree-of-freedom adaptive control with HONUs – Bukovský, I. - Beneš, P. - Veselý, M., - Pitel, J., 2016
 • Study of Learning Entropy for onset detection of epileptic seizures in EEG time series – Bukovský, I. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Homma, N., 2016
 • Online data centering modifications for adaptive filtering with NLMS algorithm – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2016
 • V-shaped neurons in hidden layer of ANN universal approximator without flat domains – Boštík, J. - Klimt, M. - Mojzeš, M. - Kukal, J. - Bukovský, I., - Cejnek, M., 2016
 • Feature selection via competitive levy flights – Mojzeš, M. - Klimt, M. - Kukal, J. - Bukovský, I. - Vrba, J., - Pitel, J., 2016
 • On the intrinsic relation of linear dynamical systems and higher order neural units – Beneš, P. - Bukovský, I., 2016

2015

 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Zhang, X. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní referenční detekce změn chování soustav v regulačním obvodu – Erben, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní gradientní systém s inverzním referenčním modelem (AGSIRM) – Veselý, M. - Bukovský, I., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní přístup k detekci demence z EEG – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní polynomiální regulátor s více stupni volnosti – Bukovský, I. - Veselý, M. - Beneš, P., - Erben, M., 2015
 • Adaptive polynomial filters with individual learning rates for computationally efficient lung tumor motion prediction – Cejnek, M. - Bukovský, I. - Homma, N., - Liska, O., 2015
 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Xiaoyong, Z. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Adaptive classification of EEG for dementia diagnosis – Cejnek, M. - Vyšata, O., - Bukovský, I., 2015
 • Laboratory systems control with adaptively tuned higher order neural units – Bukovský, I. - Beneš, P., - Sláma, M., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., 2014
 • PLATFORMA PRO NÁVRH ADAPTIVNÍHO REGULÁTORU, IMPLEMENTACI A TESTOVÁNÍ ALGORITMŮ – Bukovský, I. - Sláma, M., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Application of neural networks to evaluate experimental data of galvanic zincing – Michal, Peter - Pitel, J. - Vagaska, A., - Bukovský, I., 2014
 • Study of Learning Entropy for Novelty Detection in lung tumor motion prediction for target tracking radiation therapy – Bukovský, I. - Homma, N. - Cejnek, M., - Kei, I., 2014
 • Neural network approach to hoist deceleration control – Beneš, P. - Bukovský, I., 2014
 • Another Adaptive Approach to Novelty Detection in Time Series – Cejnek, M. - Beneš, P., - Bukovský, I., 2014

2013

 • Viacnásobné využitie umelej inteligencie v modernom rehabilitačnom zariadení – Veseliny, M. - Liska, O. - Bukovský, I., - Jobbágy, B., 2013
 • Porovnanie možností použitia základných štruktúr neurónových sietí pre riadenie procesu anodickej oxidácie hliník – Michal, P. - Bukovský, I., 2013
 • The Application of Neural Networks to Control Technological Proces – Vagaská, AV - Michal, MP - Bukovský, I. - Gombár, MG, - Kmec, Ján, 2013

2012

 • Optimization of Neural Network Input Parameters Using Genetic Algorithm – Bíla, J. - Bukovský, I., - Mironovová, M., 2012
 • Lung Tumor Motion Prediction by static neural networks – Rodríguez Jorge, R. - Bíla, J. - Bukovský, I., - Homma, N., 2012
 • Multiscale Analysis Approach for Novelty Detection in Adaptation Plot – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012
 • PROSPECTS OF GRADIENT METHODS FOR NONLINEAR CONTROL – Bíla, J. - Homma, N. - Bukovský, I., - Rodriguez, R., 2012
 • Multiscale Approach to Uncertainty Evaluation of Input-Output Data – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012

2011

 • Intelligent Sensing of Biomedical Signals - Lung Tumor Motion Prediction for Accurate Radiotherapy – Ichiji, K. - Homma, N. - Bukovský, I., - Yoshizawa, M., 2011
 • Multiscale Analysis of False Neighbors for State Space Reconstruction of Complicated Systems – Bukovský, I. - Kinsner, W. - Malý, V., - Krehlik, K., 2011
 • Weight Adaptation Stability of Static Quadratic Neural Unit – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Bíla, J., 2011
 • Multiscale Analysis Approach: Trend in Evaluation of Measurements and in Signal Processing – Bukovský, I., 2011
 • New neural architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Modeling and Interpretation of new solutions in problem solving – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Adaptive Evaluation of Complex Dynamical Systems Using Low-Dimensional Neural Architectures – Bukovský, I. - Bíla, J., 2010
 • Trend kvadratického adaptivního modelu pro automatické řízení – Bukovský, I., 2010
 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Testing Potentials of Dynamic Quadratic Neural Unit for Prediction of Lung Motion during Respiration for Tracking Radiation Therapy – Bukovský, I. - Key, I. - Homma, N. - Yoshizawa, M., - Rodriguez, R., 2010
 • Quadratic Neural Unit and its Network in Validation of Process Data of Steam Turbine Loop and Energetic Boiler – Bukovský, I. - Lepold, M., - Bíla, J., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Lung motion prediction by static neural networks – Rodriguez, R. - Kei, I. - Bukovský, I. - Bíla, J., - Homma, N., 2010

2009

 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z.G., 2008
 • Quadratic neural unit for adaptive prediction of transitions among local attractors of Lorenz system – Bukovský, I. - Anderle, F.A., - Smetana, L.S., 2008
 • Adaptive evaluation of complex time series using nonconventional neural units – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008
 • Adaptive Prediction of Transitions between Local Attractors of Lorenz's System – Bukovský, I. - Anderle, F., - Smetana, L., 2008
 • The Implementation of the Dynamic-order-extended Time-delay Dynamic Neural Units to Heat Transfer System Modelling – Simeunović, G. - Bukovský, I., 2008

2007

 • Foundation of Notation and Classification of Nonconventional Static and Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Bíla, J. - Hou, Z.-G., - Gupta, M.M.G., 2007
 • Základní rozdělení nekonvenčních umělých neuronových jednotek – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2006

 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • Dynamic-Order-Extended Time Delay Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Simeunović, G., 2006
 • Stable Neural Architecture of Dynamic Neural Units with Adaptive Time Delays – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2006

2005

 • Rozšířené dynamické neuronové architektury HONNU s minimálním počtem parametrů pro vyhodnocování nelineárních dynamických systémů – Bukovský, I., 2005

2004

 • Nelineární dynamické neuronové jednotky pro paralelní manipulátor TRIPOD – Bíla, J. - Bukovský, I., 2004
 • Software Support of Conceptual Design Process – Bíla, J. - Brandejský, T. - Jelínek, I., - Bukovský, I., 2004
 • Development of Higher Order Nonlinear Neural Units for Evaluation of Complex Static and Dynamic Systems – Bukovský, I. - Bíla, J., 2004

2003

 • Quadratic and Cubic Neural Units for Identification and Fast State Feedback Control of Unknown Non-Linear Dynamic Systems – Bukovský, I. - Redlapali, R., - Gupta, G., 2003
 • Modelling of Influence of Autonomic Neural System to Heart Rate Variability – Bíla, J. - Bukovský, I. - Oliveira, T., - Martins, J., 2003

2002

 • Modelling and Interpretation of Chaotic Phenomena in Heart Rate – Bíla, J. - Bukovský, I., 2002

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2016

Software

2013

 • AC_Kit_demo – Beneš, P. - Bukovský, I., 2013

2011

 • Program extrapolace pyrometrických měření neuronovými sítěmi – Bukovský, I. - Křehlík, K. - Kolovratník, M., - Bíla, J., 2011
 • Rekurentní neuronová síť s modulem zpracování dat a s kvadratickým a kubickým neuronem – Bukovský, I. - Křehlík, K., - Kolovratník, M., 2011

2008

 • Programový systém I&C NEURECON – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

Zpráva

2015

 • Matematický popis identifikace časové konstanty otopného systému budovy na bázi neuronových sítí – Bukovský, I., 2015
 • Analýza návrhu a realizovatelnosti automatického vyhodnocování dat z technického zařízení budov za účelem detekce chyb a nežádoucích stavů s pomocí algoritmů umělé inteligence a adaptivního zpracování signálů – Bukovský, I. - Molčík, F., 2015
 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

2014

 • Web - lCT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. - Řepa, Václav, - Cejnek, M., 2014

2011

 • Testy neuronového modelu kotle elektrárny Mělník I – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Otestování metody extrapolace pyrometrických měření na základě neuronových sítí – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Návrh regulačního algoritmu kotle na základě neuronového modelu elektrárny Mělník I – Bukovský, I., 2011

2010

 • Návrh metodiky extrapolace obrazců řezu spalovací komorou – Bukovský, I., 2010
 • Dynamické neuronové sítě pro nestacionární modely a validaci veličin energetických procesů – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nekonvenční neuronové sítě a validování provozních dat – Bukovský, I., 2009

2008

 • Programový systém pro pokročilé validování provozních dat – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

2007

 • Analýza metod pro stanovování neurčitostí dat pro řízení provozu energetických zařízení – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2004

 • Development of Higher-Order Nonlinear Neural Units as a Tool for Approximation, Identification and Control of Complex Nonlinear Dynamic Systems and Study of Their Application Prospects for Nonlinear Dynamics of Cardiovascular System – Bukovský, I., 2004

2003

 • Dynamic System with Chaotic Behaviour and Their Analysis (ECG and HRV) – Bíla, J. - Martins, J., - Bukovský, I., 2003

Kvalifikační zpráva

2012

 • Nonconventional Neural Architectures and their Advantages for Technical Applications – Bukovský, I., 2012

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016
 • HONU and Supervised Learning Algorithms in Adaptive Feedback Control – Beneš, P. - Erben, M. - Veselý, M. - Liska, O., - Bukovský, I., 2016

2013

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodríguez Jorge, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2013

2012

 • Fundamentals of Higher Order Neural Networks for Modeling and Simulation – Gupta, M. M. - Bukovský, I. - Homma, N. - Solo, M.G., - Hou, Z.-G., 2012

2010

 • Higher Order Neural Networks: Fundamental Theory and Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G. - Solo, A.M.G., - Bukovský, I., 2010
 • Foundation and Classification of Non-Conventional Neural Units and Paradigm of Non-Synaptic Neural Interaction – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. - Hou, Z.G., - Homma, N., 2010

Sborník

2016

 • International Joint Conference on Neural Networks 2016 – Bukovský, I. ed., 2016

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2011

 • 2011 IEEE Workshop on Merging Fields of Computational Intelligence and Sensor Technology – Bukovský, I. org. - Wagner, T. org., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Learning Entropy and its Use for Novelty Detection in Bio - Signals – Bukovský, I., 2013

2010

 • ADAPTIVE METHODOLOGY FOR MONITORING AND EVALUATION OF DYNAMICAL SYSTEMS – Bukovský, I., 2010
 • QUADRATIC NEURAL UNIT & QUADRATIC NEURAL NETWORK: A Compromise for Industrial Applications – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nonconventional Neural Architectures and Applications for Complex Systems – Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. M., - Hou, Z-G, 2008
 • Lecture Series in Complex Systems and Intelligence Science:New Nonconventional Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z-G, 2008

Odbor biomechaniky (12124)

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

Ivo.Bukovsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7300

místnost: A2-152, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Web - ICT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. (????)
 • SGS15/189/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II – Bukovský, I. (2015-2017)
 • SGS12/177/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů – Bukovský, I. (2012-2014)
 • CTU0304112  
  Citlivostní analýza invariantů nelineárních dynamických systémů s deterministickým chaosem – Bukovský, I. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Novelty detection based on learning entropy – Dohnal, G. - Bukovský, I., 2019
 • Learning Entropy as a Learning-Based Information Concept – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Homma, N., 2019

2018

 • A key-point based real-time tracking of lung tumor in x-ray image sequence by using difference of Gaussians filtering and optical flow – Ichiji, K. - Yoshida, Y. - Homma, N. - Zhang, X., - Bukovský, I., 2018
 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2018
 • Dosimetric evaluation of MLC-based dynamic tumor tracking radiotherapy using digital phantom: Desired setup margin for tracking radiotherapy – Kadoya, N. - Ichiji, K. - Uchida, T. - Nakajima, Y., - Bukovský, I., 2018

2017

 • An Approach to Stable Gradient Descent Adaptation of Higher-Order Neural Units – Bukovský, I. - Homma, N, 2017

2015

 • A Fast Neural Network Approach to Predict Lung Tumor Motion during Respiration for Radiation Therapy Applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Kei, I. - Cejnek, M. - Sláma, M. - Beneš, P., - Bíla, J., 2015

2013

 • Learning Entropy: Multiscale Measure for Incremental Learning – Bukovský, I., 2013

2012

 • A Neural Network Model for Predicting NOx at the Mělník 1 Coal-powder Power Plant – Bukovský, I. - Kolovratník, M., 2012
 • Qualitative Models for the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Bukovský, I., 2012
 • Prospects of Gradient Methods for Nonlinear Control – Bukovský, I. - Rodriguez, R. - Bíla, J., - Homma, N., 2012

2011

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2011
 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2010

 • Dynamický backpropagation a predikce – Bukovský, I. - Homma, N., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G., - Bukovský, I., 2010
 • How Can Brain Learn to Control a Nonholonomic System? – Homma, N. - Kato, S. - Goto, T. - Bukovský, I. - Kawashima, R., - Yoshizawa, M., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. ed. - Homma, N. ed. - Hou, Z.-G. ed., - Bukovský, I. ed., 2010

2009

 • Dynamický Backpropagation – Bukovský, I. - Homma, N., 2009

2008

 • Foundations of Nonconventional Neural Units and their Classification – Bukovský, I. - Bíla, J. - Zeng-Guang, H., - Gupta, M.M., 2008

2007

 • Konmep 1 - konzultační centrum pro zahraniční stáže – Bukovský, I., 2007

2005

 • Lineární dynamické neuronové jednotky s dopravními zpožděními pro identifikaci a řízení – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2005

2003

 • Některé meze využití neuronových sítí v diagnostice – Bíla, J. - Vitkaj, J. - Musil, M., - Bukovský, I., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., 2019
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2019
 • Studie vyhodnocení modálních vlastností učícími algoritmy pro detekci poškození kompozitové struktury – Bukovský, I. - Steinbauer, P. - Němec, J., - Jurík, J., 2019
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., 2019
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., 2019

2017

 • Influence of Type and Level of Noise on the Performance of an Adaptive Novelty Detector – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2017

2016

 • Adaptivní neuroregulátor se sériově-paralerním referenčním modelem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2016
 • Model reference multiple-degree-of-freedom adaptive control with HONUs – Bukovský, I. - Beneš, P. - Veselý, M., - Pitel, J., 2016
 • Study of Learning Entropy for onset detection of epileptic seizures in EEG time series – Bukovský, I. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Homma, N., 2016
 • Online data centering modifications for adaptive filtering with NLMS algorithm – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2016
 • V-shaped neurons in hidden layer of ANN universal approximator without flat domains – Boštík, J. - Klimt, M. - Mojzeš, M. - Kukal, J. - Bukovský, I., - Cejnek, M., 2016
 • Feature selection via competitive levy flights – Mojzeš, M. - Klimt, M. - Kukal, J. - Bukovský, I. - Vrba, J., - Pitel, J., 2016
 • On the intrinsic relation of linear dynamical systems and higher order neural units – Beneš, P. - Bukovský, I., 2016

2015

 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Zhang, X. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní referenční detekce změn chování soustav v regulačním obvodu – Erben, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní gradientní systém s inverzním referenčním modelem (AGSIRM) – Veselý, M. - Bukovský, I., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní přístup k detekci demence z EEG – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní polynomiální regulátor s více stupni volnosti – Bukovský, I. - Veselý, M. - Beneš, P., - Erben, M., 2015
 • Adaptive polynomial filters with individual learning rates for computationally efficient lung tumor motion prediction – Cejnek, M. - Bukovský, I. - Homma, N., - Liska, O., 2015
 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Xiaoyong, Z. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Adaptive classification of EEG for dementia diagnosis – Cejnek, M. - Vyšata, O., - Bukovský, I., 2015
 • Laboratory systems control with adaptively tuned higher order neural units – Bukovský, I. - Beneš, P., - Sláma, M., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., 2014
 • PLATFORMA PRO NÁVRH ADAPTIVNÍHO REGULÁTORU, IMPLEMENTACI A TESTOVÁNÍ ALGORITMŮ – Bukovský, I. - Sláma, M., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Application of neural networks to evaluate experimental data of galvanic zincing – Michal, Peter - Pitel, J. - Vagaska, A., - Bukovský, I., 2014
 • Study of Learning Entropy for Novelty Detection in lung tumor motion prediction for target tracking radiation therapy – Bukovský, I. - Homma, N. - Cejnek, M., - Kei, I., 2014
 • Neural network approach to hoist deceleration control – Beneš, P. - Bukovský, I., 2014
 • Another Adaptive Approach to Novelty Detection in Time Series – Cejnek, M. - Beneš, P., - Bukovský, I., 2014

2013

 • Viacnásobné využitie umelej inteligencie v modernom rehabilitačnom zariadení – Veseliny, M. - Liska, O. - Bukovský, I., - Jobbágy, B., 2013
 • Porovnanie možností použitia základných štruktúr neurónových sietí pre riadenie procesu anodickej oxidácie hliník – Michal, P. - Bukovský, I., 2013
 • The Application of Neural Networks to Control Technological Proces – Vagaská, AV - Michal, MP - Bukovský, I. - Gombár, MG, - Kmec, Ján, 2013

2012

 • Optimization of Neural Network Input Parameters Using Genetic Algorithm – Bíla, J. - Bukovský, I., - Mironovová, M., 2012
 • Lung Tumor Motion Prediction by static neural networks – Rodríguez Jorge, R. - Bíla, J. - Bukovský, I., - Homma, N., 2012
 • Multiscale Analysis Approach for Novelty Detection in Adaptation Plot – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012
 • PROSPECTS OF GRADIENT METHODS FOR NONLINEAR CONTROL – Bíla, J. - Homma, N. - Bukovský, I., - Rodriguez, R., 2012
 • Multiscale Approach to Uncertainty Evaluation of Input-Output Data – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012

2011

 • Intelligent Sensing of Biomedical Signals - Lung Tumor Motion Prediction for Accurate Radiotherapy – Ichiji, K. - Homma, N. - Bukovský, I., - Yoshizawa, M., 2011
 • Multiscale Analysis of False Neighbors for State Space Reconstruction of Complicated Systems – Bukovský, I. - Kinsner, W. - Malý, V., - Krehlik, K., 2011
 • Weight Adaptation Stability of Static Quadratic Neural Unit – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Bíla, J., 2011
 • Multiscale Analysis Approach: Trend in Evaluation of Measurements and in Signal Processing – Bukovský, I., 2011
 • New neural architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Modeling and Interpretation of new solutions in problem solving – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Adaptive Evaluation of Complex Dynamical Systems Using Low-Dimensional Neural Architectures – Bukovský, I. - Bíla, J., 2010
 • Trend kvadratického adaptivního modelu pro automatické řízení – Bukovský, I., 2010
 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Testing Potentials of Dynamic Quadratic Neural Unit for Prediction of Lung Motion during Respiration for Tracking Radiation Therapy – Bukovský, I. - Key, I. - Homma, N. - Yoshizawa, M., - Rodriguez, R., 2010
 • Quadratic Neural Unit and its Network in Validation of Process Data of Steam Turbine Loop and Energetic Boiler – Bukovský, I. - Lepold, M., - Bíla, J., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Lung motion prediction by static neural networks – Rodriguez, R. - Kei, I. - Bukovský, I. - Bíla, J., - Homma, N., 2010

2009

 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z.G., 2008
 • Quadratic neural unit for adaptive prediction of transitions among local attractors of Lorenz system – Bukovský, I. - Anderle, F.A., - Smetana, L.S., 2008
 • Adaptive evaluation of complex time series using nonconventional neural units – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008
 • Adaptive Prediction of Transitions between Local Attractors of Lorenz's System – Bukovský, I. - Anderle, F., - Smetana, L., 2008
 • The Implementation of the Dynamic-order-extended Time-delay Dynamic Neural Units to Heat Transfer System Modelling – Simeunović, G. - Bukovský, I., 2008

2007

 • Foundation of Notation and Classification of Nonconventional Static and Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Bíla, J. - Hou, Z.-G., - Gupta, M.M.G., 2007
 • Základní rozdělení nekonvenčních umělých neuronových jednotek – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2006

 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • Dynamic-Order-Extended Time Delay Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Simeunović, G., 2006
 • Stable Neural Architecture of Dynamic Neural Units with Adaptive Time Delays – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2006

2005

 • Rozšířené dynamické neuronové architektury HONNU s minimálním počtem parametrů pro vyhodnocování nelineárních dynamických systémů – Bukovský, I., 2005

2004

 • Nelineární dynamické neuronové jednotky pro paralelní manipulátor TRIPOD – Bíla, J. - Bukovský, I., 2004
 • Software Support of Conceptual Design Process – Bíla, J. - Brandejský, T. - Jelínek, I., - Bukovský, I., 2004
 • Development of Higher Order Nonlinear Neural Units for Evaluation of Complex Static and Dynamic Systems – Bukovský, I. - Bíla, J., 2004

2003

 • Quadratic and Cubic Neural Units for Identification and Fast State Feedback Control of Unknown Non-Linear Dynamic Systems – Bukovský, I. - Redlapali, R., - Gupta, G., 2003
 • Modelling of Influence of Autonomic Neural System to Heart Rate Variability – Bíla, J. - Bukovský, I. - Oliveira, T., - Martins, J., 2003

2002

 • Modelling and Interpretation of Chaotic Phenomena in Heart Rate – Bíla, J. - Bukovský, I., 2002

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2016

Software

2013

 • AC_Kit_demo – Beneš, P. - Bukovský, I., 2013

2011

 • Program extrapolace pyrometrických měření neuronovými sítěmi – Bukovský, I. - Křehlík, K. - Kolovratník, M., - Bíla, J., 2011
 • Rekurentní neuronová síť s modulem zpracování dat a s kvadratickým a kubickým neuronem – Bukovský, I. - Křehlík, K., - Kolovratník, M., 2011

2008

 • Programový systém I&C NEURECON – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

Zpráva

2015

 • Matematický popis identifikace časové konstanty otopného systému budovy na bázi neuronových sítí – Bukovský, I., 2015
 • Analýza návrhu a realizovatelnosti automatického vyhodnocování dat z technického zařízení budov za účelem detekce chyb a nežádoucích stavů s pomocí algoritmů umělé inteligence a adaptivního zpracování signálů – Bukovský, I. - Molčík, F., 2015
 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

2014

 • Web - lCT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. - Řepa, Václav, - Cejnek, M., 2014

2011

 • Testy neuronového modelu kotle elektrárny Mělník I – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Otestování metody extrapolace pyrometrických měření na základě neuronových sítí – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Návrh regulačního algoritmu kotle na základě neuronového modelu elektrárny Mělník I – Bukovský, I., 2011

2010

 • Návrh metodiky extrapolace obrazců řezu spalovací komorou – Bukovský, I., 2010
 • Dynamické neuronové sítě pro nestacionární modely a validaci veličin energetických procesů – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nekonvenční neuronové sítě a validování provozních dat – Bukovský, I., 2009

2008

 • Programový systém pro pokročilé validování provozních dat – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

2007

 • Analýza metod pro stanovování neurčitostí dat pro řízení provozu energetických zařízení – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2004

 • Development of Higher-Order Nonlinear Neural Units as a Tool for Approximation, Identification and Control of Complex Nonlinear Dynamic Systems and Study of Their Application Prospects for Nonlinear Dynamics of Cardiovascular System – Bukovský, I., 2004

2003

 • Dynamic System with Chaotic Behaviour and Their Analysis (ECG and HRV) – Bíla, J. - Martins, J., - Bukovský, I., 2003

Kvalifikační zpráva

2012

 • Nonconventional Neural Architectures and their Advantages for Technical Applications – Bukovský, I., 2012

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016
 • HONU and Supervised Learning Algorithms in Adaptive Feedback Control – Beneš, P. - Erben, M. - Veselý, M. - Liska, O., - Bukovský, I., 2016

2013

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodríguez Jorge, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2013

2012

 • Fundamentals of Higher Order Neural Networks for Modeling and Simulation – Gupta, M. M. - Bukovský, I. - Homma, N. - Solo, M.G., - Hou, Z.-G., 2012

2010

 • Higher Order Neural Networks: Fundamental Theory and Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G. - Solo, A.M.G., - Bukovský, I., 2010
 • Foundation and Classification of Non-Conventional Neural Units and Paradigm of Non-Synaptic Neural Interaction – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. - Hou, Z.G., - Homma, N., 2010

Sborník

2016

 • International Joint Conference on Neural Networks 2016 – Bukovský, I. ed., 2016

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2011

 • 2011 IEEE Workshop on Merging Fields of Computational Intelligence and Sensor Technology – Bukovský, I. org. - Wagner, T. org., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Learning Entropy and its Use for Novelty Detection in Bio - Signals – Bukovský, I., 2013

2010

 • ADAPTIVE METHODOLOGY FOR MONITORING AND EVALUATION OF DYNAMICAL SYSTEMS – Bukovský, I., 2010
 • QUADRATIC NEURAL UNIT & QUADRATIC NEURAL NETWORK: A Compromise for Industrial Applications – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nonconventional Neural Architectures and Applications for Complex Systems – Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. M., - Hou, Z-G, 2008
 • Lecture Series in Complex Systems and Intelligence Science:New Nonconventional Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z-G, 2008

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

doc. Ing. Ivo Bukovský, Ph.D.

Ivo.Bukovsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 7300

místnost: A2-152, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 •  
  Web - ICT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. (????)
 • SGS15/189/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů II – Bukovský, I. (2015-2017)
 • SGS12/177/OHK2/3T/12  
  Nekonvenční a kognitivní metody zpracování signálů dynamických systémů – Bukovský, I. (2012-2014)
 • CTU0304112  
  Citlivostní analýza invariantů nelineárních dynamických systémů s deterministickým chaosem – Bukovský, I. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Novelty detection based on learning entropy – Dohnal, G. - Bukovský, I., 2019
 • Learning Entropy as a Learning-Based Information Concept – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Homma, N., 2019

2018

 • A key-point based real-time tracking of lung tumor in x-ray image sequence by using difference of Gaussians filtering and optical flow – Ichiji, K. - Yoshida, Y. - Homma, N. - Zhang, X., - Bukovský, I., 2018
 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2018
 • Dosimetric evaluation of MLC-based dynamic tumor tracking radiotherapy using digital phantom: Desired setup margin for tracking radiotherapy – Kadoya, N. - Ichiji, K. - Uchida, T. - Nakajima, Y., - Bukovský, I., 2018

2017

 • An Approach to Stable Gradient Descent Adaptation of Higher-Order Neural Units – Bukovský, I. - Homma, N, 2017

2015

 • A Fast Neural Network Approach to Predict Lung Tumor Motion during Respiration for Radiation Therapy Applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Kei, I. - Cejnek, M. - Sláma, M. - Beneš, P., - Bíla, J., 2015

2013

 • Learning Entropy: Multiscale Measure for Incremental Learning – Bukovský, I., 2013

2012

 • A Neural Network Model for Predicting NOx at the Mělník 1 Coal-powder Power Plant – Bukovský, I. - Kolovratník, M., 2012
 • Qualitative Models for the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Bukovský, I., 2012
 • Prospects of Gradient Methods for Nonlinear Control – Bukovský, I. - Rodriguez, R. - Bíla, J., - Homma, N., 2012

2011

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2011
 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2010

 • Dynamický backpropagation a predikce – Bukovský, I. - Homma, N., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G., - Bukovský, I., 2010
 • How Can Brain Learn to Control a Nonholonomic System? – Homma, N. - Kato, S. - Goto, T. - Bukovský, I. - Kawashima, R., - Yoshizawa, M., 2010
 • Cognitive and Neural Aspects in Robotics with Applications – Gupta, M.M. ed. - Homma, N. ed. - Hou, Z.-G. ed., - Bukovský, I. ed., 2010

2009

 • Dynamický Backpropagation – Bukovský, I. - Homma, N., 2009

2008

 • Foundations of Nonconventional Neural Units and their Classification – Bukovský, I. - Bíla, J. - Zeng-Guang, H., - Gupta, M.M., 2008

2007

 • Konmep 1 - konzultační centrum pro zahraniční stáže – Bukovský, I., 2007

2005

 • Lineární dynamické neuronové jednotky s dopravními zpožděními pro identifikaci a řízení – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2005

2003

 • Některé meze využití neuronových sítí v diagnostice – Bíla, J. - Vitkaj, J. - Musil, M., - Bukovský, I., 2003

Stať ve sborníku

2019

 • Framework for discrete-time model reference adaptive control of weakly nonlinear systems with HONUs – Beneš, P. - Bukovský, I. - Veselý, M., - Voracek, J., 2019
 • Řízení hydraulického standu neuro-regulátorem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2019
 • Studie vyhodnocení modálních vlastností učícími algoritmy pro detekci poškození kompozitové struktury – Bukovský, I. - Steinbauer, P. - Němec, J., - Jurík, J., 2019
 • Striktní stabilita adaptivních dynamických polynomiálních systémů – Beneš, P. - Bukovský, I., - Budík, O., 2019
 • An input to state stability approach for evaluation of nonlinear control loops with linear plant model – Beneš, P. - Bukovský, I., 2019

2017

 • Influence of Type and Level of Noise on the Performance of an Adaptive Novelty Detector – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2017

2016

 • Adaptivní neuroregulátor se sériově-paralerním referenčním modelem – Veselý, M. - Bukovský, I., 2016
 • Model reference multiple-degree-of-freedom adaptive control with HONUs – Bukovský, I. - Beneš, P. - Veselý, M., - Pitel, J., 2016
 • Study of Learning Entropy for onset detection of epileptic seizures in EEG time series – Bukovský, I. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Homma, N., 2016
 • Online data centering modifications for adaptive filtering with NLMS algorithm – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2016
 • V-shaped neurons in hidden layer of ANN universal approximator without flat domains – Boštík, J. - Klimt, M. - Mojzeš, M. - Kukal, J. - Bukovský, I., - Cejnek, M., 2016
 • Feature selection via competitive levy flights – Mojzeš, M. - Klimt, M. - Kukal, J. - Bukovský, I. - Vrba, J., - Pitel, J., 2016
 • On the intrinsic relation of linear dynamical systems and higher order neural units – Beneš, P. - Bukovský, I., 2016

2015

 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Zhang, X. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní referenční detekce změn chování soustav v regulačním obvodu – Erben, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní gradientní systém s inverzním referenčním modelem (AGSIRM) – Veselý, M. - Bukovský, I., - Vrba, J., 2015
 • Adaptivní přístup k detekci demence z EEG – Cejnek, M. - Bukovský, I., 2015
 • Adaptivní polynomiální regulátor s více stupni volnosti – Bukovský, I. - Veselý, M. - Beneš, P., - Erben, M., 2015
 • Adaptive polynomial filters with individual learning rates for computationally efficient lung tumor motion prediction – Cejnek, M. - Bukovský, I. - Homma, N., - Liska, O., 2015
 • Tumor motion tracking using kV/MV X-ray fluoroscopy for adaptive radiation therapy – Xiaoyong, Z. - Homma, N. - Ichiji, K. - Abe, M. - Sugita, N. - Bukovský, I. - Takai, Y., - Yoshizawa, M., 2015
 • Adaptive classification of EEG for dementia diagnosis – Cejnek, M. - Vyšata, O., - Bukovský, I., 2015
 • Laboratory systems control with adaptively tuned higher order neural units – Bukovský, I. - Beneš, P., - Sláma, M., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., 2014
 • PLATFORMA PRO NÁVRH ADAPTIVNÍHO REGULÁTORU, IMPLEMENTACI A TESTOVÁNÍ ALGORITMŮ – Bukovský, I. - Sláma, M., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Application of neural networks to evaluate experimental data of galvanic zincing – Michal, Peter - Pitel, J. - Vagaska, A., - Bukovský, I., 2014
 • Study of Learning Entropy for Novelty Detection in lung tumor motion prediction for target tracking radiation therapy – Bukovský, I. - Homma, N. - Cejnek, M., - Kei, I., 2014
 • Neural network approach to hoist deceleration control – Beneš, P. - Bukovský, I., 2014
 • Another Adaptive Approach to Novelty Detection in Time Series – Cejnek, M. - Beneš, P., - Bukovský, I., 2014

2013

 • Viacnásobné využitie umelej inteligencie v modernom rehabilitačnom zariadení – Veseliny, M. - Liska, O. - Bukovský, I., - Jobbágy, B., 2013
 • Porovnanie možností použitia základných štruktúr neurónových sietí pre riadenie procesu anodickej oxidácie hliník – Michal, P. - Bukovský, I., 2013
 • The Application of Neural Networks to Control Technological Proces – Vagaská, AV - Michal, MP - Bukovský, I. - Gombár, MG, - Kmec, Ján, 2013

2012

 • Optimization of Neural Network Input Parameters Using Genetic Algorithm – Bíla, J. - Bukovský, I., - Mironovová, M., 2012
 • Lung Tumor Motion Prediction by static neural networks – Rodríguez Jorge, R. - Bíla, J. - Bukovský, I., - Homma, N., 2012
 • Multiscale Analysis Approach for Novelty Detection in Adaptation Plot – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012
 • PROSPECTS OF GRADIENT METHODS FOR NONLINEAR CONTROL – Bíla, J. - Homma, N. - Bukovský, I., - Rodriguez, R., 2012
 • Multiscale Approach to Uncertainty Evaluation of Input-Output Data – Bukovský, I. - Kinsner, W., - Bíla, J., 2012

2011

 • Intelligent Sensing of Biomedical Signals - Lung Tumor Motion Prediction for Accurate Radiotherapy – Ichiji, K. - Homma, N. - Bukovský, I., - Yoshizawa, M., 2011
 • Multiscale Analysis of False Neighbors for State Space Reconstruction of Complicated Systems – Bukovský, I. - Kinsner, W. - Malý, V., - Krehlik, K., 2011
 • Weight Adaptation Stability of Static Quadratic Neural Unit – Rodriguez, R. - Bukovský, I., - Bíla, J., 2011
 • Multiscale Analysis Approach: Trend in Evaluation of Measurements and in Signal Processing – Bukovský, I., 2011
 • New neural architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Modeling and Interpretation of new solutions in problem solving – Bíla, J. - Bukovský, I., 2011
 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Adaptive Evaluation of Complex Dynamical Systems Using Low-Dimensional Neural Architectures – Bukovský, I. - Bíla, J., 2010
 • Trend kvadratického adaptivního modelu pro automatické řízení – Bukovský, I., 2010
 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Testing Potentials of Dynamic Quadratic Neural Unit for Prediction of Lung Motion during Respiration for Tracking Radiation Therapy – Bukovský, I. - Key, I. - Homma, N. - Yoshizawa, M., - Rodriguez, R., 2010
 • Quadratic Neural Unit and its Network in Validation of Process Data of Steam Turbine Loop and Energetic Boiler – Bukovský, I. - Lepold, M., - Bíla, J., 2010
 • New Neural Architectures and new adaptive evaluation of chaotic time series – Bíla, J. - Bukovský, I., 2010
 • Lung motion prediction by static neural networks – Rodriguez, R. - Kei, I. - Bukovský, I. - Bíla, J., - Homma, N., 2010

2009

 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z.G., 2008
 • Quadratic neural unit for adaptive prediction of transitions among local attractors of Lorenz system – Bukovský, I. - Anderle, F.A., - Smetana, L.S., 2008
 • Adaptive evaluation of complex time series using nonconventional neural units – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008
 • Adaptive Prediction of Transitions between Local Attractors of Lorenz's System – Bukovský, I. - Anderle, F., - Smetana, L., 2008
 • The Implementation of the Dynamic-order-extended Time-delay Dynamic Neural Units to Heat Transfer System Modelling – Simeunović, G. - Bukovský, I., 2008

2007

 • Foundation of Notation and Classification of Nonconventional Static and Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Bíla, J. - Hou, Z.-G., - Gupta, M.M.G., 2007
 • Základní rozdělení nekonvenčních umělých neuronových jednotek – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2006

 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • Dynamic-Order-Extended Time Delay Dynamic Neural Units – Bukovský, I. - Simeunović, G., 2006
 • Stable Neural Architecture of Dynamic Neural Units with Adaptive Time Delays – Bukovský, I. - Bíla, J., - Gupta, M.M., 2006

2005

 • Rozšířené dynamické neuronové architektury HONNU s minimálním počtem parametrů pro vyhodnocování nelineárních dynamických systémů – Bukovský, I., 2005

2004

 • Nelineární dynamické neuronové jednotky pro paralelní manipulátor TRIPOD – Bíla, J. - Bukovský, I., 2004
 • Software Support of Conceptual Design Process – Bíla, J. - Brandejský, T. - Jelínek, I., - Bukovský, I., 2004
 • Development of Higher Order Nonlinear Neural Units for Evaluation of Complex Static and Dynamic Systems – Bukovský, I. - Bíla, J., 2004

2003

 • Quadratic and Cubic Neural Units for Identification and Fast State Feedback Control of Unknown Non-Linear Dynamic Systems – Bukovský, I. - Redlapali, R., - Gupta, G., 2003
 • Modelling of Influence of Autonomic Neural System to Heart Rate Variability – Bíla, J. - Bukovský, I. - Oliveira, T., - Martins, J., 2003

2002

 • Modelling and Interpretation of Chaotic Phenomena in Heart Rate – Bíla, J. - Bukovský, I., 2002

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém pro řízení fluidního kotle v režimu oxyfuel – Bukovský, I. - Hrdlička, J., - Dlouhý, T., 2016

Software

2013

 • AC_Kit_demo – Beneš, P. - Bukovský, I., 2013

2011

 • Program extrapolace pyrometrických měření neuronovými sítěmi – Bukovský, I. - Křehlík, K. - Kolovratník, M., - Bíla, J., 2011
 • Rekurentní neuronová síť s modulem zpracování dat a s kvadratickým a kubickým neuronem – Bukovský, I. - Křehlík, K., - Kolovratník, M., 2011

2008

 • Programový systém I&C NEURECON – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

Zpráva

2015

 • Matematický popis identifikace časové konstanty otopného systému budovy na bázi neuronových sítí – Bukovský, I., 2015
 • Analýza návrhu a realizovatelnosti automatického vyhodnocování dat z technického zařízení budov za účelem detekce chyb a nežádoucích stavů s pomocí algoritmů umělé inteligence a adaptivního zpracování signálů – Bukovský, I. - Molčík, F., 2015
 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

2014

 • Web - lCT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. - Řepa, Václav, - Cejnek, M., 2014

2011

 • Testy neuronového modelu kotle elektrárny Mělník I – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Otestování metody extrapolace pyrometrických měření na základě neuronových sítí – Bukovský, I. - Křehlík, K., 2011
 • Návrh regulačního algoritmu kotle na základě neuronového modelu elektrárny Mělník I – Bukovský, I., 2011

2010

 • Návrh metodiky extrapolace obrazců řezu spalovací komorou – Bukovský, I., 2010
 • Dynamické neuronové sítě pro nestacionární modely a validaci veličin energetických procesů – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nekonvenční neuronové sítě a validování provozních dat – Bukovský, I., 2009

2008

 • Programový systém pro pokročilé validování provozních dat – Bukovský, I. - Bíla, J., 2008

2007

 • Analýza metod pro stanovování neurčitostí dat pro řízení provozu energetických zařízení – Bukovský, I. - Bíla, J., 2007

2004

 • Development of Higher-Order Nonlinear Neural Units as a Tool for Approximation, Identification and Control of Complex Nonlinear Dynamic Systems and Study of Their Application Prospects for Nonlinear Dynamics of Cardiovascular System – Bukovský, I., 2004

2003

 • Dynamic System with Chaotic Behaviour and Their Analysis (ECG and HRV) – Bíla, J. - Martins, J., - Bukovský, I., 2003

Kvalifikační zpráva

2012

 • Nonconventional Neural Architectures and their Advantages for Technical Applications – Bukovský, I., 2012

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016
 • HONU and Supervised Learning Algorithms in Adaptive Feedback Control – Beneš, P. - Erben, M. - Veselý, M. - Liska, O., - Bukovský, I., 2016

2013

 • Potentials of Quadratic Neural Unit for Applications – Rodríguez Jorge, R. - Bukovský, I., - Homma, N., 2013

2012

 • Fundamentals of Higher Order Neural Networks for Modeling and Simulation – Gupta, M. M. - Bukovský, I. - Homma, N. - Solo, M.G., - Hou, Z.-G., 2012

2010

 • Higher Order Neural Networks: Fundamental Theory and Applications – Gupta, M.M. - Homma, N. - Hou, Z.-G. - Solo, A.M.G., - Bukovský, I., 2010
 • Foundation and Classification of Non-Conventional Neural Units and Paradigm of Non-Synaptic Neural Interaction – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. - Hou, Z.G., - Homma, N., 2010

Sborník

2016

 • International Joint Conference on Neural Networks 2016 – Bukovský, I. ed., 2016

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2011

 • 2011 IEEE Workshop on Merging Fields of Computational Intelligence and Sensor Technology – Bukovský, I. org. - Wagner, T. org., 2011

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Learning Entropy and its Use for Novelty Detection in Bio - Signals – Bukovský, I., 2013

2010

 • ADAPTIVE METHODOLOGY FOR MONITORING AND EVALUATION OF DYNAMICAL SYSTEMS – Bukovský, I., 2010
 • QUADRATIC NEURAL UNIT & QUADRATIC NEURAL NETWORK: A Compromise for Industrial Applications – Bukovský, I., 2010

2009

 • Nonconventional Neural Architectures and Applications for Complex Systems – Bukovský, I., 2009

2008

 • New Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M. M., - Hou, Z-G, 2008
 • Lecture Series in Complex Systems and Intelligence Science:New Nonconventional Neural Architectures and New Adaptive Evaluation of Chaotic Time Series – Bukovský, I. - Bíla, J. - Gupta, M.M., - Hou, Z-G, 2008