[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

Lukas.Horny (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen legislativní a koncepční komise AS / Fakulta strojní

420608704805
(22 435) 9741

místnost: B1-607, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • TA04010330  
  Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů – Horný, L. (2014-2017)
 • CTU0303712  
  Experimentální stanovení konstitutivních rovnic jednotlivých částí tepenné stěny lidské aorty – Horný, L. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility – Suchý, T. - Supova, M. - Sauerova, P. - Kalbacova, M., - Horný, L., 2019

2018

 • A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machac, J. - Skibová, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2018

2017

 • A comparison of age-related changes in axial prestretch in human carotid arteries and in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2017
 • Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques – Marvan, J. - Horak, Z. - Vilímek, M., - Horný, L., 2017
 • The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Adámková, V. - Závora, J. - Žaloudková, M. - Rýglová, Š. - Ballay, R. - Denk, F. - Pokorný, M. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M. - Horný, L. - Veselý, J. - Voňavková, T., - Průša, R., 2017
 • A new approach to heart valve tissue engineering based on modifying autologous human pericardium by 3D cellular mechanotransduction – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2017

2016

 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016
 • The sustainable release of Vancomycin and its degradation products from nanostructured collagen/hydroxyapatite composite layers – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Horný, L. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Denk, F., 2016
 • How does axial prestretching change the mechanical response of nonlinearly elastic incompressible thin-walled tubes – Horný, L. - Netušil, M., 2016

2015

 • Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on the Mechanical Properties of Collagen/Polyvinyl Alcohol Blends – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015
 • Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube – Horný, L. - Netušil, M., - Horák, Z., 2015
 • Constitutive modeling of human saphenous veins at overloading pressures – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Effect of axial prestretch on inflation instability in finitely extensible thin-walled tube – Horný, L., 2014
 • Limiting extensibility constitutive model with distributed fibre orientations and ageing of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Daniel, M., 2014
 • Axial prestretch and circumferential distensibility in biomechanics of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Voňavková, T., 2014
 • Analysis of axial prestretch in the abdominal aorta with reference to post mortem interval and degree of atherosclerosis – Horný, L. - Adamek, T., - Kulvajtova, M., 2014

2013

 • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013

2012

 • Nitinol filament pull-out test – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H. - Janouchová, K., - Vyšanská, M., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Ex vivo coronary stent implantation evaluated with digital image correlation – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Veselý, J., - Lanzer, P., 2012
 • Age estimation based on a combined arteriosclerotic index – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application – Horný, L. - Adámek, T. - Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta – Horný, L. - Adámek, T. - Gultová, E. - Žitný, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2011
 • A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2011
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010
 • Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2010

2008

 • Limiting fiber extensibility model for arterial wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2008
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2008
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2008

2006

 • Identification of material parameters of an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Macková, H., 2006

2003

 • Prediction of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior Based on Neuronal Networks – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

Stať ve sborníku

2019

 • Pressure Pulse Wave Velocity and Axial Prestretch in Arteries – Horný, L. - Kužma, J., 2019

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018
 • VERIFICATION OF REPEATABILITY OF COLLAGEN MONOLAYERS PREPARATION – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018
 • STUDY OF ELECTROSPUN COLLAGENOUS LAYERS MECHANICAL PROPERTIES HOMOGENEITY – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018

2017

 • Effect of Sterilization on Mechanical Behavior of Collagen-based Nanofiberous Composite – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2017
 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Effect of cross-linking agent concentration on mechanical properties of Collagen-CaP nanostructured composite – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Lidská perivaskulární tuková tkáň a její vliv na inflačně-extenzní chování břišní aorty – Voňavková, T. - Horný, L., - Žitný, R., 2017

2016

 • Effect of perivascular tissue on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J. - Žitný, R., - Adámek, T., 2016
 • Simulation of Inflation-Extension Test of Abdominal Aorta Surrounded by Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016
 • Collagen Nanofibrous Drug Delivery System: The Effect of Cross-linking Agent Concentration on Mechanical Properties – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2016
 • Human perivascular tissue and its influence on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016

2015

 • Determination of material parameters of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Constitutive modelling of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Opening Angle of Human Saphenous Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T., - Žitný, R., 2015
 • Uniaxial Tensile Test and Constitutive Modelling of Human Perivascular Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • The Influence of the Opening Angle on the Stress Distribution through the Saphenous Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • Inflation tests and modelling of Human Saphenous Veins – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical response of the cross-linked pericardial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Filová, E. - Staňková, L. - Pirk, J. - Bačáková, L., - Žitný, R., 2014
 • Inflation Tests of Vena Saphena Mangna for Different Loading Rates – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Constitutive Modelling and Histology of Vena saphena – Veselý, J. - Hadraba, Daniel - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, Tomáš, - Žitný, R., 2014

2013

 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013
 • Collagen structures in pericardium and aortic heart valves and their significance for tissue engineering – Filová, E. - Burdíková, Z. - Staňková, L. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Švindrych, Z. - Schorník, D. - Straka, F. - Žitný, R. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2013
 • Inflation Test and Histology of Vena Saphena Magna – Veselý, J. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013
 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013

2012

 • Analysis of the mechanical properties of the tissue engineered aortic valve – Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., 2012
 • Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • The Deformation Analysis of an Elastomeric Composite Reinforced by Superelastic Wires – Veselý, J. - Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Uni-axial Test of Particle Filled Dental Composites: Compression and Tension – Prejzek, O. - Španiel, M. - Doubrava, K. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2012
 • DIC as an Evaluation Tool for in-vitro Coronary Stent Implantation – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • The Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Konvičková, S. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Gultová, E., - Veselý, J., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta – Horný, L. - Gultová, E. - Adámek, T. - Žitný, R., - Chlup, H., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Water hammer experiment in artificial blood vessel – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2010
 • A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Analysis of the Internal Structure of Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries – Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Residual Strains of Arteries as Forensic Index – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture – Horný, L. - Hulan, M. - Žitný, R. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2009

2008

 • Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2008

2006

 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Stress distribution in human artery based on several types of SEDF – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Combined strain energy density function for an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R., 2006
 • Stress distribution in human artery with respect to residual strain and composite structure – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., 2006
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., 2006

2005

 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Determination of Mechanical Properties of Human Coronary Artery – Horný, L. - Beneš, J. - Konvičková, S., - Chlup, H., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Our Experiences with Residual Stress Analysis in Human Aorta Based on FEM in ANSYS – Netřebská, H. - Horný, L., - Konvičková, S., 2004
 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2004

2003

 • Opening Angle and Stress Distribution in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Dependence of Opening Angle on Position in Aortic Tree – Horný, L. - Adámek, T., - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Prediction of Growth of Aortic Aneurysm Using Artificial Neural Network – Horný, L. - Vtípil, J., - Třeška, V., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Residual Strains Role in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003

2002

 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Odhad věku podle stupně osifikace štítné chrupavky pomocí počítačové analýzy RTG obrazu – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Závislost úhlu rozevření mužské aorty na věku a lokalizaci – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Predikce růstu aneuryzmatu břišní aorty pomocí neuronové sítě - výhled – Vtípil, J. - Horný, L., 2002

2001

 • Identification of Residual Strain in Abdominal Aortic Aneurysm – Horný, L. - Valenta, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017
 • Kompozitní cévní náhrada – Grus, T. - Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L. - Mlček, M., - Beran, M., 2017
 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu, gentamicinu a vankomycinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2017

2016

 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2016

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2011

 • Nástřikový modul určený pro nástřik značkovací látky do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2011

2008

 • Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně – Chlup, H. - Horný, L., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2015

 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázanými antibiotiky pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015
 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázaným antibiotikem pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015

2014

 • Nanovlákenná vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými nanočásticemi kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M., - Horný, L., 2014

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Polohovací a fixační modul konfokálních sond – Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011

2010

 • Modulární systém uchycení elastických trubic pro dynamické i statické tlakové zatěžování – Chlup, H. - Horný, L., - Hromádka, D., 2010
 • Modulární nástřikový systém pro nástřik kontrastních látek do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

2006

 • Zařízení pro inflační testy cév – Chlup, H. - Horný, L., 2006

Software

2016

 • Dominant_dir – Horný, L. - Suchý, T., 2016

2013

 • Thick-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013
 • Thin-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013

2012

 • RPDM – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2012
 • SPaRT – Chlup, H. - Horný, L., 2012
 • Artery-thick-walled-tube – Horný, L. - Chlup, H., 2012
 • Artery-thin-walled-tube – Horný, L., 2012

2009

 • BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2009

2008

 • BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2008

Zpráva

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017

2016

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Mechanické testování kolagenních lyofilizovaných houbiček – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Mechanické testování polyesterového vlákna určeného k výrobě pleteniny jako scaffoldu cévních náhrad – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Tahové testy elastomerních proužků – Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2016

2015

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –2. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –1. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Horný, L., - Chlup, H., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele – závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (káva a býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku NDGA a taninu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku glutaraldehydu a genipinu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností prasečí aortální chlopně a perikardu - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Měření geometrie razníků pro výrobu forem hydrogelových čoček – Chlup, H. - Hromádka, D., - Horný, L., 2012
 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Mechanická odezva nano-vlákenné polylaktidové vrstvy – Horný, L. - Suchý, T., - Veselý, J., 2012
 • Experimenty pro určení konstitutivního modelu pryže při velkých deformacích – Horný, L. - Chlup, H., 2012

2011

 • Profilometrie kolení kloubní náhrady – Chlup, H. - Horný, L. - Růžička, P. - Franta, L., - Daniel, M., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza pohybu doteků relé NMŠ a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza pohybu doteků relé T a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

2003

 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003

2002

 • Revize kriminalistického posuzování pádu z výšky – Vilímek, M. - Horný, L., 2002

2001

 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001

Kvalifikační zpráva

2015

 • Stárnutí a jeho projevy v biomechanice cév – Horný, L., 2015
 • Axial Prestretch and Biomechanics of Abdominal Aorta – Horný, L., 2015

2012

 • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta – Horný, L. - Otáhal, J. opon. - Kittnar, O. opon. - Maršík, F. opon., - Žitný, R. supervisor, 2012

2010

 • Mullinsův efekt cév při cyklickém namáhání – Gultová, E. - Bouda, T. opon., - Horný, L., 2010
 • Identifikace materiálových parametrů žilní stěny – Veselý, J. - Vilímek, M. opon., - Horný, L., 2010

2009

 • Vliv posmrtných změn na mechanické vlastnosti cévní stěny – Kociánová, L. - Horný, L., - Vilímek, M. opon., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Biomechanika člověka – Čapek, L. - Hájek, P. - Henyš, P. - Horák, Z. - Horný, L. - Hynčík, L. - Jonášová, A. - Vilímek, M., - Vimmr, J., 2018

2014

 • Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl – Horný, L., 2014

Kapitola v knize

2018

 • The Mechanical Changes Associated with Aging in the Cardiovascular System – Horný, L., 2018

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2014

 • Matematická propedeutika: Totiž na co bychom určitě neměli zapomenout při studiu biomechaniky – Horný, L., 2014

2013

 • Modelování a experimentální zjišťování mechanických vlastností nelineárních materiálů – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M4 a M5 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M1-3 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E3 a E4 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E1 a E2 – Horný, L., 2013

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Axial prestretch in aorta and effect on circumferential distensibility – Horný, L., 2013

2003

 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003

...

2014

 • A Method of Preparing a Living Autologous Pericardial Tissue Heart Valve Replacement That Is Modified and Stabilized Using in Vitro Three-Dimensional Mechanotransduction – Straka, F. - Schorník, D. - Mašín, J. - Filová, E. - Burdíková, Z. - Miřejovský, T. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2014

Odbor biomechaniky (12124)

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

Lukas.Horny (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen legislativní a koncepční komise AS / Fakulta strojní

420608704805
(22 435) 9741

místnost: B1-607, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • TA04010330  
  Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů – Horný, L. (2014-2017)
 • CTU0303712  
  Experimentální stanovení konstitutivních rovnic jednotlivých částí tepenné stěny lidské aorty – Horný, L. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility – Suchý, T. - Supova, M. - Sauerova, P. - Kalbacova, M., - Horný, L., 2019

2018

 • A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machac, J. - Skibová, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2018

2017

 • A comparison of age-related changes in axial prestretch in human carotid arteries and in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2017
 • Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques – Marvan, J. - Horak, Z. - Vilímek, M., - Horný, L., 2017
 • The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Adámková, V. - Závora, J. - Žaloudková, M. - Rýglová, Š. - Ballay, R. - Denk, F. - Pokorný, M. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M. - Horný, L. - Veselý, J. - Voňavková, T., - Průša, R., 2017
 • A new approach to heart valve tissue engineering based on modifying autologous human pericardium by 3D cellular mechanotransduction – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2017

2016

 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016
 • The sustainable release of Vancomycin and its degradation products from nanostructured collagen/hydroxyapatite composite layers – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Horný, L. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Denk, F., 2016
 • How does axial prestretching change the mechanical response of nonlinearly elastic incompressible thin-walled tubes – Horný, L. - Netušil, M., 2016

2015

 • Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on the Mechanical Properties of Collagen/Polyvinyl Alcohol Blends – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015
 • Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube – Horný, L. - Netušil, M., - Horák, Z., 2015
 • Constitutive modeling of human saphenous veins at overloading pressures – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Effect of axial prestretch on inflation instability in finitely extensible thin-walled tube – Horný, L., 2014
 • Limiting extensibility constitutive model with distributed fibre orientations and ageing of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Daniel, M., 2014
 • Axial prestretch and circumferential distensibility in biomechanics of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Voňavková, T., 2014
 • Analysis of axial prestretch in the abdominal aorta with reference to post mortem interval and degree of atherosclerosis – Horný, L. - Adamek, T., - Kulvajtova, M., 2014

2013

 • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013

2012

 • Nitinol filament pull-out test – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H. - Janouchová, K., - Vyšanská, M., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Ex vivo coronary stent implantation evaluated with digital image correlation – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Veselý, J., - Lanzer, P., 2012
 • Age estimation based on a combined arteriosclerotic index – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application – Horný, L. - Adámek, T. - Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta – Horný, L. - Adámek, T. - Gultová, E. - Žitný, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2011
 • A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2011
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010
 • Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2010

2008

 • Limiting fiber extensibility model for arterial wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2008
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2008
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2008

2006

 • Identification of material parameters of an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Macková, H., 2006

2003

 • Prediction of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior Based on Neuronal Networks – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

Stať ve sborníku

2019

 • Pressure Pulse Wave Velocity and Axial Prestretch in Arteries – Horný, L. - Kužma, J., 2019

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018
 • VERIFICATION OF REPEATABILITY OF COLLAGEN MONOLAYERS PREPARATION – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018
 • STUDY OF ELECTROSPUN COLLAGENOUS LAYERS MECHANICAL PROPERTIES HOMOGENEITY – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018

2017

 • Effect of Sterilization on Mechanical Behavior of Collagen-based Nanofiberous Composite – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2017
 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Effect of cross-linking agent concentration on mechanical properties of Collagen-CaP nanostructured composite – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Lidská perivaskulární tuková tkáň a její vliv na inflačně-extenzní chování břišní aorty – Voňavková, T. - Horný, L., - Žitný, R., 2017

2016

 • Effect of perivascular tissue on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J. - Žitný, R., - Adámek, T., 2016
 • Simulation of Inflation-Extension Test of Abdominal Aorta Surrounded by Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016
 • Collagen Nanofibrous Drug Delivery System: The Effect of Cross-linking Agent Concentration on Mechanical Properties – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2016
 • Human perivascular tissue and its influence on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016

2015

 • Determination of material parameters of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Constitutive modelling of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Opening Angle of Human Saphenous Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T., - Žitný, R., 2015
 • Uniaxial Tensile Test and Constitutive Modelling of Human Perivascular Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • The Influence of the Opening Angle on the Stress Distribution through the Saphenous Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • Inflation tests and modelling of Human Saphenous Veins – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical response of the cross-linked pericardial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Filová, E. - Staňková, L. - Pirk, J. - Bačáková, L., - Žitný, R., 2014
 • Inflation Tests of Vena Saphena Mangna for Different Loading Rates – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Constitutive Modelling and Histology of Vena saphena – Veselý, J. - Hadraba, Daniel - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, Tomáš, - Žitný, R., 2014

2013

 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013
 • Collagen structures in pericardium and aortic heart valves and their significance for tissue engineering – Filová, E. - Burdíková, Z. - Staňková, L. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Švindrych, Z. - Schorník, D. - Straka, F. - Žitný, R. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2013
 • Inflation Test and Histology of Vena Saphena Magna – Veselý, J. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013
 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013

2012

 • Analysis of the mechanical properties of the tissue engineered aortic valve – Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., 2012
 • Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • The Deformation Analysis of an Elastomeric Composite Reinforced by Superelastic Wires – Veselý, J. - Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Uni-axial Test of Particle Filled Dental Composites: Compression and Tension – Prejzek, O. - Španiel, M. - Doubrava, K. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2012
 • DIC as an Evaluation Tool for in-vitro Coronary Stent Implantation – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • The Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Konvičková, S. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Gultová, E., - Veselý, J., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta – Horný, L. - Gultová, E. - Adámek, T. - Žitný, R., - Chlup, H., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Water hammer experiment in artificial blood vessel – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2010
 • A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Analysis of the Internal Structure of Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries – Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Residual Strains of Arteries as Forensic Index – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture – Horný, L. - Hulan, M. - Žitný, R. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2009

2008

 • Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2008

2006

 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Stress distribution in human artery based on several types of SEDF – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Combined strain energy density function for an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R., 2006
 • Stress distribution in human artery with respect to residual strain and composite structure – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., 2006
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., 2006

2005

 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Determination of Mechanical Properties of Human Coronary Artery – Horný, L. - Beneš, J. - Konvičková, S., - Chlup, H., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Our Experiences with Residual Stress Analysis in Human Aorta Based on FEM in ANSYS – Netřebská, H. - Horný, L., - Konvičková, S., 2004
 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2004

2003

 • Opening Angle and Stress Distribution in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Dependence of Opening Angle on Position in Aortic Tree – Horný, L. - Adámek, T., - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Prediction of Growth of Aortic Aneurysm Using Artificial Neural Network – Horný, L. - Vtípil, J., - Třeška, V., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Residual Strains Role in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003

2002

 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Odhad věku podle stupně osifikace štítné chrupavky pomocí počítačové analýzy RTG obrazu – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Závislost úhlu rozevření mužské aorty na věku a lokalizaci – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Predikce růstu aneuryzmatu břišní aorty pomocí neuronové sítě - výhled – Vtípil, J. - Horný, L., 2002

2001

 • Identification of Residual Strain in Abdominal Aortic Aneurysm – Horný, L. - Valenta, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017
 • Kompozitní cévní náhrada – Grus, T. - Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L. - Mlček, M., - Beran, M., 2017
 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu, gentamicinu a vankomycinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2017

2016

 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2016

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2011

 • Nástřikový modul určený pro nástřik značkovací látky do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2011

2008

 • Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně – Chlup, H. - Horný, L., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2015

 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázanými antibiotiky pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015
 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázaným antibiotikem pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015

2014

 • Nanovlákenná vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými nanočásticemi kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M., - Horný, L., 2014

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Polohovací a fixační modul konfokálních sond – Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011

2010

 • Modulární systém uchycení elastických trubic pro dynamické i statické tlakové zatěžování – Chlup, H. - Horný, L., - Hromádka, D., 2010
 • Modulární nástřikový systém pro nástřik kontrastních látek do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

2006

 • Zařízení pro inflační testy cév – Chlup, H. - Horný, L., 2006

Software

2016

 • Dominant_dir – Horný, L. - Suchý, T., 2016

2013

 • Thick-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013
 • Thin-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013

2012

 • RPDM – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2012
 • SPaRT – Chlup, H. - Horný, L., 2012
 • Artery-thick-walled-tube – Horný, L. - Chlup, H., 2012
 • Artery-thin-walled-tube – Horný, L., 2012

2009

 • BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2009

2008

 • BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2008

Zpráva

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017

2016

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Mechanické testování kolagenních lyofilizovaných houbiček – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Mechanické testování polyesterového vlákna určeného k výrobě pleteniny jako scaffoldu cévních náhrad – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Tahové testy elastomerních proužků – Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2016

2015

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –2. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –1. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Horný, L., - Chlup, H., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele – závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (káva a býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku NDGA a taninu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku glutaraldehydu a genipinu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností prasečí aortální chlopně a perikardu - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Měření geometrie razníků pro výrobu forem hydrogelových čoček – Chlup, H. - Hromádka, D., - Horný, L., 2012
 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Mechanická odezva nano-vlákenné polylaktidové vrstvy – Horný, L. - Suchý, T., - Veselý, J., 2012
 • Experimenty pro určení konstitutivního modelu pryže při velkých deformacích – Horný, L. - Chlup, H., 2012

2011

 • Profilometrie kolení kloubní náhrady – Chlup, H. - Horný, L. - Růžička, P. - Franta, L., - Daniel, M., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza pohybu doteků relé NMŠ a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza pohybu doteků relé T a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

2003

 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003

2002

 • Revize kriminalistického posuzování pádu z výšky – Vilímek, M. - Horný, L., 2002

2001

 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001

Kvalifikační zpráva

2015

 • Stárnutí a jeho projevy v biomechanice cév – Horný, L., 2015
 • Axial Prestretch and Biomechanics of Abdominal Aorta – Horný, L., 2015

2012

 • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta – Horný, L. - Otáhal, J. opon. - Kittnar, O. opon. - Maršík, F. opon., - Žitný, R. supervisor, 2012

2010

 • Mullinsův efekt cév při cyklickém namáhání – Gultová, E. - Bouda, T. opon., - Horný, L., 2010
 • Identifikace materiálových parametrů žilní stěny – Veselý, J. - Vilímek, M. opon., - Horný, L., 2010

2009

 • Vliv posmrtných změn na mechanické vlastnosti cévní stěny – Kociánová, L. - Horný, L., - Vilímek, M. opon., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Biomechanika člověka – Čapek, L. - Hájek, P. - Henyš, P. - Horák, Z. - Horný, L. - Hynčík, L. - Jonášová, A. - Vilímek, M., - Vimmr, J., 2018

2014

 • Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl – Horný, L., 2014

Kapitola v knize

2018

 • The Mechanical Changes Associated with Aging in the Cardiovascular System – Horný, L., 2018

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2014

 • Matematická propedeutika: Totiž na co bychom určitě neměli zapomenout při studiu biomechaniky – Horný, L., 2014

2013

 • Modelování a experimentální zjišťování mechanických vlastností nelineárních materiálů – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M4 a M5 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M1-3 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E3 a E4 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E1 a E2 – Horný, L., 2013

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Axial prestretch in aorta and effect on circumferential distensibility – Horný, L., 2013

2003

 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003

...

2014

 • A Method of Preparing a Living Autologous Pericardial Tissue Heart Valve Replacement That Is Modified and Stabilized Using in Vitro Three-Dimensional Mechanotransduction – Straka, F. - Schorník, D. - Mašín, J. - Filová, E. - Burdíková, Z. - Miřejovský, T. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2014

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D.

Lukas.Horny (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní
člen legislativní a koncepční komise AS / Fakulta strojní

420608704805
(22 435) 9741

místnost: B1-607, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA18-26041S  
  Vliv podélného předepnutí na mechanickou odezvu nelineárních elastických a viskoelastických trubic – Horný, L. (2018-2020)
 • TA04010330  
  Vývoj resorbovatelné kolagen-kalcium fosfátové nanovrstvy s řízenou elucí antibiotik pro zvýšení životnosti implantátů – Horný, L. (2014-2017)
 • CTU0303712  
  Experimentální stanovení konstitutivních rovnic jednotlivých částí tepenné stěny lidské aorty – Horný, L. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Evaluation of collagen/hydroxyapatite electrospun layers loaded with vancomycin, gentamicin and their combination: Comparison of release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility – Suchý, T. - Supova, M. - Sauerova, P. - Kalbacova, M., - Horný, L., 2019

2018

 • A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Daniel, M. - Machac, J. - Skibová, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2018

2017

 • A comparison of age-related changes in axial prestretch in human carotid arteries and in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2017
 • Fixation of distal fibular fractures: A biomechanical study of plate fixation techniques – Marvan, J. - Horak, Z. - Vilímek, M., - Horný, L., 2017
 • The release kinetics, antimicrobial activity and cytocompatibility of differently prepared collagen/hydroxyapatite/vancomycin layers: Microstructure vs. nanostructure – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Adámková, V. - Závora, J. - Žaloudková, M. - Rýglová, Š. - Ballay, R. - Denk, F. - Pokorný, M. - Sauerová, P. - Hubálek Kalbáčová, M. - Horný, L. - Veselý, J. - Voňavková, T., - Průša, R., 2017
 • A new approach to heart valve tissue engineering based on modifying autologous human pericardium by 3D cellular mechanotransduction – Straka, F. - Schornik, D. - Masin, J. - Filova, E. - Mirejovsky, T. - Burdikova, Z. - Svindrych, Z. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bacakova, L., 2017

2016

 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016
 • The sustainable release of Vancomycin and its degradation products from nanostructured collagen/hydroxyapatite composite layers – Suchý, T. - Šupová, M. - Klapková, E. - Horný, L. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M. - Sucharda, Z. - Ballay, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Denk, F., 2016
 • How does axial prestretching change the mechanical response of nonlinearly elastic incompressible thin-walled tubes – Horný, L. - Netušil, M., 2016

2015

 • Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on the Mechanical Properties of Collagen/Polyvinyl Alcohol Blends – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015
 • Limit point instability in pressurization of anisotropic finitely extensible hyperelastic thin-walled tube – Horný, L. - Netušil, M., - Horák, Z., 2015
 • Constitutive modeling of human saphenous veins at overloading pressures – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Effect of axial prestretch on inflation instability in finitely extensible thin-walled tube – Horný, L., 2014
 • Limiting extensibility constitutive model with distributed fibre orientations and ageing of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Daniel, M., 2014
 • Axial prestretch and circumferential distensibility in biomechanics of abdominal aorta – Horný, L. - Netušil, M., - Voňavková, T., 2014
 • Analysis of axial prestretch in the abdominal aorta with reference to post mortem interval and degree of atherosclerosis – Horný, L. - Adamek, T., - Kulvajtova, M., 2014

2013

 • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013

2012

 • Nitinol filament pull-out test – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H. - Janouchová, K., - Vyšanská, M., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Ex vivo coronary stent implantation evaluated with digital image correlation – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Veselý, J., - Lanzer, P., 2012
 • Age estimation based on a combined arteriosclerotic index – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application – Horný, L. - Adámek, T. - Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta – Horný, L. - Adámek, T. - Gultová, E. - Žitný, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2011
 • A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2011
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010
 • Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2010

2008

 • Limiting fiber extensibility model for arterial wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2008
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2008
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2008

2006

 • Identification of material parameters of an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Macková, H., 2006

2003

 • Prediction of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior Based on Neuronal Networks – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

Stať ve sborníku

2019

 • Pressure Pulse Wave Velocity and Axial Prestretch in Arteries – Horný, L. - Kužma, J., 2019

2018

 • Možnosti zvýšení poddajnosti cévních náhrad pomocí podélného předpětí – Mendová, K. - Kužma, J. - Horný, L., - Kronek, J., 2018
 • VERIFICATION OF REPEATABILITY OF COLLAGEN MONOLAYERS PREPARATION – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018
 • STUDY OF ELECTROSPUN COLLAGENOUS LAYERS MECHANICAL PROPERTIES HOMOGENEITY – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2018

2017

 • Effect of Sterilization on Mechanical Behavior of Collagen-based Nanofiberous Composite – Kužma, J. - Horný, L., - Suchý, T., 2017
 • EVALUATION OF SURFACE MORPHOLOGY OF 3D PRINTED TITANIUM SAMPLES – Kužma, J. - Horný, L. - Kronek, J., - Králík, V., 2017
 • Effect of cross-linking agent concentration on mechanical properties of Collagen-CaP nanostructured composite – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2017
 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Lidská perivaskulární tuková tkáň a její vliv na inflačně-extenzní chování břišní aorty – Voňavková, T. - Horný, L., - Žitný, R., 2017

2016

 • Effect of perivascular tissue on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J. - Žitný, R., - Adámek, T., 2016
 • Simulation of Inflation-Extension Test of Abdominal Aorta Surrounded by Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016
 • Collagen Nanofibrous Drug Delivery System: The Effect of Cross-linking Agent Concentration on Mechanical Properties – Kužma, J. - Suchý, T., - Horný, L., 2016
 • Human perivascular tissue and its influence on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016

2015

 • Determination of material parameters of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Constitutive modelling of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Opening Angle of Human Saphenous Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T., - Žitný, R., 2015
 • Uniaxial Tensile Test and Constitutive Modelling of Human Perivascular Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • The Influence of the Opening Angle on the Stress Distribution through the Saphenous Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • The Use of FBG Sensors for Monitoring of the Composite Wing Structure – Dvořák, M. - Růžička, M. - Horný, L., - Kábrt, M., 2014
 • Inflation tests and modelling of Human Saphenous Veins – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical response of the cross-linked pericardial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Filová, E. - Staňková, L. - Pirk, J. - Bačáková, L., - Žitný, R., 2014
 • Inflation Tests of Vena Saphena Mangna for Different Loading Rates – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Constitutive Modelling and Histology of Vena saphena – Veselý, J. - Hadraba, Daniel - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, Tomáš, - Žitný, R., 2014

2013

 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013
 • Collagen structures in pericardium and aortic heart valves and their significance for tissue engineering – Filová, E. - Burdíková, Z. - Staňková, L. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Švindrych, Z. - Schorník, D. - Straka, F. - Žitný, R. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2013
 • Inflation Test and Histology of Vena Saphena Magna – Veselý, J. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013
 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013

2012

 • Analysis of the mechanical properties of the tissue engineered aortic valve – Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Comparison of strain measurement methods: optical FBG sensors, strain gages & digital image correlation – Dvořák, M. - Chlup, H. - Horný, L., - Růžička, M., 2012
 • Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • The Deformation Analysis of an Elastomeric Composite Reinforced by Superelastic Wires – Veselý, J. - Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Uni-axial Test of Particle Filled Dental Composites: Compression and Tension – Prejzek, O. - Španiel, M. - Doubrava, K. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2012
 • DIC as an Evaluation Tool for in-vitro Coronary Stent Implantation – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • The Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Konvičková, S. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Gultová, E., - Veselý, J., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta – Horný, L. - Gultová, E. - Adámek, T. - Žitný, R., - Chlup, H., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Water hammer experiment in artificial blood vessel – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2010
 • A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Analysis of the Internal Structure of Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries – Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Residual Strains of Arteries as Forensic Index – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture – Horný, L. - Hulan, M. - Žitný, R. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2009

2008

 • Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2008

2006

 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Residual strains distribution in human aortic bifurcation – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Franta, L., 2006
 • Stress distribution in human artery based on several types of SEDF – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Combined strain energy density function for an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R., 2006
 • Stress distribution in human artery with respect to residual strain and composite structure – Horný, L. - Adámek, T., 2006
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., 2006
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., 2006

2005

 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Determination of Mechanical Properties of Human Coronary Artery – Horný, L. - Beneš, J. - Konvičková, S., - Chlup, H., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Our Experiences with Residual Stress Analysis in Human Aorta Based on FEM in ANSYS – Netřebská, H. - Horný, L., - Konvičková, S., 2004
 • New Approach to Evaluate Risk of Aneurysmatic Rupture – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2004

2003

 • Opening Angle and Stress Distribution in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Vtípil, J. - Horný, L. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Dependence of Opening Angle on Position in Aortic Tree – Horný, L. - Adámek, T., - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003
 • Estimation of Age Based on Ossification Ratio of Male Thyroid Cartilage – Horný, L. - Adámek, T., 2003
 • Influence of Anthropometric Parameters on Maximum Aerobical Output – Horný, L. - Příbaňová, L., - Heller, J., 2003
 • Estimation of an Abdominal Aortic Aneurysm Behavior – Horný, L. - Vtípil, J. - Třeška, V., - Horský, J., 2003
 • Prediction of Growth of Aortic Aneurysm Using Artificial Neural Network – Horný, L. - Vtípil, J., - Třeška, V., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Residual Strains Role in Human Aorta – Horný, L. - Kittnar, O., - Adámek, T., 2003

2002

 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Odhad věku podle stupně osifikace štítné chrupavky pomocí počítačové analýzy RTG obrazu – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Závislost úhlu rozevření mužské aorty na věku a lokalizaci – Horný, L. - Adámek, T., - Konvičková, S., 2002
 • Predikce růstu aneuryzmatu břišní aorty pomocí neuronové sítě - výhled – Vtípil, J. - Horný, L., 2002

2001

 • Identification of Residual Strain in Abdominal Aortic Aneurysm – Horný, L. - Valenta, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017
 • Kompozitní cévní náhrada – Grus, T. - Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L. - Mlček, M., - Beran, M., 2017
 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu, gentamicinu a vankomycinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2017

2016

 • Bioaktivní nanokompozitní nosič antibiotik na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a gentamicinu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Ballay, R. - Horný, L. - Veselý, J., - Chlup, H., 2016

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2011

 • Nástřikový modul určený pro nástřik značkovací látky do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2011

2008

 • Přípravek pro detekci zbytkové deformace v tepenné stěně – Chlup, H. - Horný, L., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2015

 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázanými antibiotiky pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015
 • Bioaktivní nanostrukturovaná vrstva na bázi kolagenových nanovláken a kalcium fosfátových nanočástic s navázaným antibiotikem pro použití v ortopedii – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Braun, M., - Horný, L., 2015

2014

 • Nanovlákenná vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými nanočásticemi kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M., - Horný, L., 2014

2011

 • Upínací přípravek laserových sond s možností 2D pozicování – Chlup, H. - Kronek, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011
 • Polohovací a fixační modul konfokálních sond – Chlup, H. - Veselý, J. - Horný, L., - Růžička, P., 2011

2010

 • Modulární systém uchycení elastických trubic pro dynamické i statické tlakové zatěžování – Chlup, H. - Horný, L., - Hromádka, D., 2010
 • Modulární nástřikový systém pro nástřik kontrastních látek do proudu kapaliny – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2010

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

2006

 • Zařízení pro inflační testy cév – Chlup, H. - Horný, L., 2006

Software

2016

 • Dominant_dir – Horný, L. - Suchý, T., 2016

2013

 • Thick-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013
 • Thin-Walled-Vein-Elasticity – Horný, L., 2013

2012

 • RPDM – Chlup, H. - Veselý, J., - Horný, L., 2012
 • SPaRT – Chlup, H. - Horný, L., 2012
 • Artery-thick-walled-tube – Horný, L. - Chlup, H., 2012
 • Artery-thin-walled-tube – Horný, L., 2012

2009

 • BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2009

2008

 • BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2008

Zpráva

2018

 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018

2017

 • Inflačně-extenzní testy scaffoldů z polyesterové pleteniny jako komponenty cévní náhrady – Chlup, H. - Horný, L., - Kronek, J., 2017

2016

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Mechanické testování kolagenních lyofilizovaných houbiček – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Mechanické testování polyesterového vlákna určeného k výrobě pleteniny jako scaffoldu cévních náhrad – Chlup, H. - Horný, L., 2016
 • Tahové testy elastomerních proužků – Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2016

2015

 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015

2014

 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –2. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –1. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Horný, L., - Chlup, H., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele – závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (káva a býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku NDGA a taninu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností lidského perikardu síťovaného pomocí roztoku glutaraldehydu a genipinu pro metody tkáňového inženýrství - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností prasečí aortální chlopně a perikardu - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E., - Veselý, J., 2013
 • Analýza mechanických vlastností hovězí aortální chlopně a perikardu (býk) - souhrnná zpráva. – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2013

2012

 • Měření geometrie razníků pro výrobu forem hydrogelových čoček – Chlup, H. - Hromádka, D., - Horný, L., 2012
 • Analýza mechanických vlastností perikardu I – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství VI – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství V – Chlup, H. - Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Mechanická odezva nano-vlákenné polylaktidové vrstvy – Horný, L. - Suchý, T., - Veselý, J., 2012
 • Experimenty pro určení konstitutivního modelu pryže při velkých deformacích – Horný, L. - Chlup, H., 2012

2011

 • Profilometrie kolení kloubní náhrady – Chlup, H. - Horný, L. - Růžička, P. - Franta, L., - Daniel, M., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství II – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství IV – Chlup, H. - Horný, L. - Gultová, E. - Veselý, J. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství III – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011

2010

 • Analýza pohybu doteků relé NMŠ a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza pohybu doteků relé T a kvalita sepnutí – Chlup, H. - Horný, L., 2010
 • Analýza mechanických vlastností aortální chlopně připravené metodami tkáňového inženýrství – Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Kronek, J. - Gultová, E., - Hromádka, D., 2010

2003

 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003

2002

 • Revize kriminalistického posuzování pádu z výšky – Vilímek, M. - Horný, L., 2002

2001

 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001

Kvalifikační zpráva

2015

 • Stárnutí a jeho projevy v biomechanice cév – Horný, L., 2015
 • Axial Prestretch and Biomechanics of Abdominal Aorta – Horný, L., 2015

2012

 • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta – Horný, L. - Otáhal, J. opon. - Kittnar, O. opon. - Maršík, F. opon., - Žitný, R. supervisor, 2012

2010

 • Mullinsův efekt cév při cyklickém namáhání – Gultová, E. - Bouda, T. opon., - Horný, L., 2010
 • Identifikace materiálových parametrů žilní stěny – Veselý, J. - Vilímek, M. opon., - Horný, L., 2010

2009

 • Vliv posmrtných změn na mechanické vlastnosti cévní stěny – Kociánová, L. - Horný, L., - Vilímek, M. opon., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Biomechanika člověka – Čapek, L. - Hájek, P. - Henyš, P. - Horák, Z. - Horný, L. - Hynčík, L. - Jonášová, A. - Vilímek, M., - Vimmr, J., 2018

2014

 • Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl – Horný, L., 2014

Kapitola v knize

2018

 • The Mechanical Changes Associated with Aging in the Cardiovascular System – Horný, L., 2018

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2014

 • Matematická propedeutika: Totiž na co bychom určitě neměli zapomenout při studiu biomechaniky – Horný, L., 2014

2013

 • Modelování a experimentální zjišťování mechanických vlastností nelineárních materiálů – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M4 a M5 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování M1-3 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E3 a E4 – Horný, L., 2013
 • Biomechanika srdečněcévní soustavy a konstitutivní modelování E1 a E2 – Horný, L., 2013

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2013

 • Axial prestretch in aorta and effect on circumferential distensibility – Horný, L., 2013

2003

 • Stress Distribution in Human Aorta with Respect to Residual Stress – Horný, L. - Kittnar, O., 2003

...

2014

 • A Method of Preparing a Living Autologous Pericardial Tissue Heart Valve Replacement That Is Modified and Stabilized Using in Vitro Three-Dimensional Mechanotransduction – Straka, F. - Schorník, D. - Mašín, J. - Filová, E. - Burdíková, Z. - Miřejovský, T. - Chlup, H. - Horný, L. - Veselý, J. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2014