[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

Tomas.Mares (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2517

místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA15-20666S  
  Pokročilé fenomenologické modely plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí – Mareš, T. (2015-2017)
 • GP101/07/P496  
  Analýza a optimalizace anizotropních a heterogenních materiálů v křivočarých souřadnicích – Mareš, T. (2007-2009)

Článek v periodiku

2016

 • Using Fourier and Taylor series expansion in semi-analytical deformation analysis of thick-walled isotropic and wound composite structures – Mareš, T. - Jiran, L., 2016

2015

 • Elastic Properties of Human Osteon and Osteonal Lamella Computed by a Bidirectional Micromechanical Model and Validated by Nanoindentation – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J., - Mareš, T., 2015
 • Microstructural residual stress in particle-filled dental composite – Prejzek, O. - Španiel, M., - Mareš, T., 2015

2012

 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Numerical Identification of Orthotropic Coefficients of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Determination of the Strength of Adhesion between Lipid Vesicles – Mareš, T. - Daniel, M. - Iglič, A. - Kralj-Iglič, V., - Fošnarič, M., 2012
 • Semi-Analytical Approach to the Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Štefan, Marek, - Mareš, T., 2012

2010

 • Dynamical Analysis of Elastic Rod Chain – Stefan, M. - Mareš, T., 2010
 • Analysis of the Heart Motivated Anisotropic Elastic Tube – Jiran, L. - Doubrava, K. - Stefan, Marek, - Mareš, T., 2010
 • Dynamical analysis of elastic rod – Mareš, T. - Stefan, M., 2010

2009

 • Fibre composite optimization – Mareš, T., 2009
 • Encapsulation of Small Spherical Liposome into Larger Flaccid Liposome Induced by Human Plasma Proteins – Pavlic, J. - Mareš, T. - Bester, B. - Jasna, J. - Daniel, M., - Iglic, A., 2009

2008

 • Role of Phospholipid Asymmetry in the Stability of Inverted Hexagonal Mesoscopic Phases – Mareš, T. - Daniel, M. - Perutkova, S. - Perne, A. - Dolinar, G. - Iglic, A. - Rappolt, M., - Kralj-Iglic, V., 2008
 • Curvilinear tensor analysis of an elastic heterogenous epicycloidal thick walled tube – Mareš, T., 2008
 • Homogenization of lipid membranes via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Thick-walled anisotropic elliptic tube analyzed via curvilinear tensor calculus – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic Shells – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Thick-walled Anisotropic Elliptic Tube – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic elasticity in curvilinear coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Laminate Tube under Bending, Shear, and Axial Load as a Timoshenko Beam – Mareš, T., 2006
 • Biomechanics and Biomechanical Experiments – Mareš, T., 2006
 • Method of Femoral Diafysis Analysis – Mareš, T., 2006
 • Mathematical Model of the Cortical Bone Osteon – Mareš, T., 2006
 • Locally Orthotropic Material-the Foundation of Tissue Mechanics – Mareš, T., 2006
 • Geometry and Internal Structure of Thigh Bone – Mareš, T., 2006
 • Laminate Tube Vibration – Mareš, T., 2006

2005

 • Geometrické programování – Mareš, T., 2005
 • Úvod do matematické teorie optimálních procesů – Mareš, T., 2005
 • Resume of PhD Thesis – Mareš, T., 2005
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2005
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2005
 • Maximalizace tuhosti prutových konstrukcí – Mareš, T., 2005
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2005
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2005
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Control – Mareš, T., 2005

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2004
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2004
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2004
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Kontrol – Mareš, T., 2004

Stať ve sborníku

2018

 • COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF COMPOSITE BEAMS DEFORMATION WITH THE EXPERIMENT – Zavřelová, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., 2018

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • METHODS FOR COMPUTATION THE DEFORMATION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2017

2016

 • Optimization of composite beam layup – Toman, J. - Mareš, T., 2016
 • The Influence of the Slenderness Ratio of the Composite Beam on Its Bending Stiffness – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Design of Composite Hybrid Structures on Request – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Uher, O., 2016

2015

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE DEFLECTION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace laminátu trubkového profilu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace vláknového kompozitu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Analysis of Bending Composite Beam – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015

2014

 • Tuhost a tlumení kompozitních konstrukcí – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Jiran, L. - Mareš, T., - Vrba, P., 2014
 • Mathematical model of human osteon and its validation by nanomechanical testing of bone lamella – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J. - Kytyr, D., - Mareš, T., 2014

2012

 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Using of the Green-Lagrange-St.Venant Strain Tensor in Semi-analytical Deformation Analysis Method – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012

2011

 • PARTICLE-FILLED DENTAL COMPOSITE: SHRINKAGE INDUCED RESIDUAL STRESSES AND OVERALL MECHANICAL PROPERTIES – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Výpočet mechanických vlastností částicového dentálního kompozitu – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Using the Semi-analytical Method for the Analysis of the Heart Shape Motivated Elastic Composite Models – Jiran, L. - Mareš, T., 2011
 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2011
 • Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., 2011

2010

 • Micromechanical modeling of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Elasto-plastic micromechanical model of a particle filled dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Relationship between the polymerization shrinkage and overall mechanical response of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010

2009

 • Role of phospholipid asymmetry in stability of inverted hexagonal mesoscopic phases – Perutková, Š. - Daniel, M. - Mareš, T. - Perne, A. - Dolinar, G. - Rappolt, M. - Kralj-Iglič, V., - Iglič, A., 2009
 • DEFORMABLE NET METHOD TO BE USED FOR RHEOLOGICAL IDENTIFICATION OF SPINAL SOFT TISSUES – Otáhal, M. - Holub, O. - Mareš, T. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2009
 • Averaging of the curvilinear-fibre-composite elastic properties – Mareš, T., 2009
 • An approach to the angle optimization of a fibre composite – Mareš, T., 2009
 • Homogenization of one-dimensional elastic composite – Mareš, T., 2009

2008

 • Nanoindentation - the Tool For Material Identification of Biological Tissues – Lukeš, J. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2008
 • Examination of the Microrheology of Intervertebral Disc by Nanoindentation – Lukeš, J. - Mareš, T. - Němeček, J., - Otáhal, S., 2008
 • Homogenization via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008
 • Shape prediction via homogenized lipid membrane model – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Reologický model šlachy – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie vazkoelastickych latek – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie - nástroj k modelování měkkých tkání – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Deformations of lipid membrane – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Lipid mebrane as prestressed structure – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Intrinsic shapes of membrane lipids determine polymorphism of lipid structures – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Self assembly of biological membrane - water and oil interface – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Models of biological membrane - overview – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Shaft of the Long Bone as a Composite – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Anisotropic and Heterogeneous Materials in Curvilinear Coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Calculation and Design of Integrated High Performance Composite Pin-Joints – Růžička, M. - Mareš, T. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Sirový, M., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006
 • Geometrical, Biological, and Structural Analysis of the Neck of the Thigh Bone – Radovský, P. - Mareš, T., 2006
 • Analytical Model of Metatarsals – Mareš, T., 2006

2005

 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Historie a názvosloví optimalizace topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminátová deska a míra tuhosti – Mareš, T., 2004
 • Mechanické vlastnosti laminátových desek – Mareš, T., 2004
 • Inverzní úloha v optimalizaci – Jamróz, T. - Mareš, T., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Problem of Stiffness Maximization of Laminate – Mareš, T., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Hledání optimální topologie rámové konstrukce pomocí metody mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, T., 2003
 • Optimalizace rámových konstrukcí pomocí mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, Y., 2003
 • Návrh laminátové trubky namáhané nejistým zatížením – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka vícevrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka jednovrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Jednovrstvá laminátová trubka namáhaná kombinací tahu a krutu – Mareš, T., 2003
 • Vícevrstvá laminátová trubka namáhaná krutem – Mareš, T., 2003
 • Úhel vinutí jednovrstvé laminátové trubky maximalizující tuhost vůči kroucení – Mareš, T., 2003
 • Soustava souřadnic při návrhu vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2003
 • Formulace zobecněného Hookeova zákona laminátové vrstvy – Mareš, T., 2003
 • Úloha o maximalizaci tuhosti – Mareš, T., 2003
 • Controlling of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003
 • Skladba ortotropních vrstev maximalizující tuhost laminátových desek – Mareš, T., 2003
 • Nonconvex Mathematical Programming in Evaluation of Experimental Data – Mareš, T., 2003
 • Optimizing of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003

2002

 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Maximization of Laminate Plate Stiffness – Mareš, T., 2002
 • Vliv orientace vrstev na tuhost laminátové desky – Mareš, T., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Metodologický postup konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Přibližné řešení nelineární a nekonvexní funkční optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • Závislost míry tuhosti laminátové desky na orientaci vrstev a její maximalizace – Mareš, T., 2002
 • Geometrické programování při vyhodnocování experimentálně stanovených dat – Mareš, T., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Geometrická nerovnost a nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2008

 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005

Zpráva

2018

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2018 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2018

2017

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2017 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Smolík, J. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2017

2016

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., 2016

2015

 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování vlastností hybridních kompozitních struktur - výpočtová část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování statických a dynamických vlastností hybridních kompozitních struktur – Experimentální část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • DV#7 (2015) - Hybridní struktury s optimalizací mechanických vlastností – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bernardin, P. - Limberg, L. - Tančin, M. - Vrba, P. - Mareš, T., - Toman, J., 2015

2014

 • VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HYBRIDNÍCH KOMPOZITNÍCH STRUKTUR - ČÁST III (2014) – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Mareš, T. - Růžička, M. - Poul, R., - Uher, O., 2014
 • DV#7 (2014) -Verifikované výpočtové modely silnostěnných kompozitních struktur – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Růžička, M., - Smolík, J., 2014

2013

 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013

2012

 • DV#7-1 (2012) Verifikované výpočetní modely pro predikci tuhosti a modálních vlastností komponent z nekonvenčních materiálů – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Jiran, L. - Růžička, M. - Had, J., - Smolík, J., 2012

2005

 • Konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2005

2002

 • Zobecnění metody zvané geometrické programování – Mareš, T., 2002
 • Optimalizace elastických konstant – Mareš, T., 2002
 • Úhel vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2002
 • Metodologie a matematické metody konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

Kvalifikační zpráva

2009

 • Siffness maximization of fibre composites – Mareš, T., 2009

2008

 • Curvilinear elasticity in biomechanics – Mareš, T., 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Biomechanics of Biomembranes – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Biomechanika svalstva člověka – Konvičková, S. - Valenta, J., - Mareš, T., 2007
 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2007

2006

 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2006
 • Mechanist's Jotter 2006 – Mareš, T. ed., 2006

2005

 • Maximalizace tuhosti laminátových desek a trubek – Mareš, T., 2005
 • Mechanist´s Jotter 2005 – Mareš, T. ed., 2005

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Kapitola v knize

2010

 • Mechanické vlastnosti měkkých struktur páteře, problém přesnosti a interpretace – Otáhal, M. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2010

2007

 • Coalescence of phospholipid vesicles mediated by beta2GPI - experiment and modelling – Urbanija, J. - Rozman, B. - Iglic, A. - Mareš, T. - Daniel, M., - Kralj-Iglic, V., 2007

2006

 • Application of Composite Lamination Theory to the Complex Model of the Intervertebral Disc – Mareš, T. - Daniel, M., 2006
 • Nanobiomechanical Model of Cortical Bone – Mareš, T., 2006

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008
 • 9th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Konvičková, S. ed., - Růžička, M. ed., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2006

 • Summer Workshop of Applied Mechanics 2006 – Daniel, M. ed. - Konvičková, S. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006
 • Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Zavřel, J. ed., - Mareš, T. ed., 2005

2004

 • Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts – Konvičková, S. ed. - Zavřel, J. ed. - Mareš, T. ed., - Daniel, M. ed., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • 10th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Mareš, T. org. - Horák, Z. org., - Daniel, M. org., 2009
 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Mareš, T. org. - Konvičková, S. org., - Růžička, M. org., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Daniel, M. org., - Mareš, T. org., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

2006

 • 5th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006
 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Daniel, M. org. - Zavřel, J. org., - Mareš, T. org., 2005

Odbor biomechaniky (12124)

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

Tomas.Mares (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2517

místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA15-20666S  
  Pokročilé fenomenologické modely plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí – Mareš, T. (2015-2017)
 • GP101/07/P496  
  Analýza a optimalizace anizotropních a heterogenních materiálů v křivočarých souřadnicích – Mareš, T. (2007-2009)

Článek v periodiku

2016

 • Using Fourier and Taylor series expansion in semi-analytical deformation analysis of thick-walled isotropic and wound composite structures – Mareš, T. - Jiran, L., 2016

2015

 • Elastic Properties of Human Osteon and Osteonal Lamella Computed by a Bidirectional Micromechanical Model and Validated by Nanoindentation – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J., - Mareš, T., 2015
 • Microstructural residual stress in particle-filled dental composite – Prejzek, O. - Španiel, M., - Mareš, T., 2015

2012

 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Numerical Identification of Orthotropic Coefficients of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Determination of the Strength of Adhesion between Lipid Vesicles – Mareš, T. - Daniel, M. - Iglič, A. - Kralj-Iglič, V., - Fošnarič, M., 2012
 • Semi-Analytical Approach to the Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Štefan, Marek, - Mareš, T., 2012

2010

 • Dynamical Analysis of Elastic Rod Chain – Stefan, M. - Mareš, T., 2010
 • Analysis of the Heart Motivated Anisotropic Elastic Tube – Jiran, L. - Doubrava, K. - Stefan, Marek, - Mareš, T., 2010
 • Dynamical analysis of elastic rod – Mareš, T. - Stefan, M., 2010

2009

 • Fibre composite optimization – Mareš, T., 2009
 • Encapsulation of Small Spherical Liposome into Larger Flaccid Liposome Induced by Human Plasma Proteins – Pavlic, J. - Mareš, T. - Bester, B. - Jasna, J. - Daniel, M., - Iglic, A., 2009

2008

 • Role of Phospholipid Asymmetry in the Stability of Inverted Hexagonal Mesoscopic Phases – Mareš, T. - Daniel, M. - Perutkova, S. - Perne, A. - Dolinar, G. - Iglic, A. - Rappolt, M., - Kralj-Iglic, V., 2008
 • Curvilinear tensor analysis of an elastic heterogenous epicycloidal thick walled tube – Mareš, T., 2008
 • Homogenization of lipid membranes via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Thick-walled anisotropic elliptic tube analyzed via curvilinear tensor calculus – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic Shells – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Thick-walled Anisotropic Elliptic Tube – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic elasticity in curvilinear coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Laminate Tube under Bending, Shear, and Axial Load as a Timoshenko Beam – Mareš, T., 2006
 • Biomechanics and Biomechanical Experiments – Mareš, T., 2006
 • Method of Femoral Diafysis Analysis – Mareš, T., 2006
 • Mathematical Model of the Cortical Bone Osteon – Mareš, T., 2006
 • Locally Orthotropic Material-the Foundation of Tissue Mechanics – Mareš, T., 2006
 • Geometry and Internal Structure of Thigh Bone – Mareš, T., 2006
 • Laminate Tube Vibration – Mareš, T., 2006

2005

 • Geometrické programování – Mareš, T., 2005
 • Úvod do matematické teorie optimálních procesů – Mareš, T., 2005
 • Resume of PhD Thesis – Mareš, T., 2005
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2005
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2005
 • Maximalizace tuhosti prutových konstrukcí – Mareš, T., 2005
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2005
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2005
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Control – Mareš, T., 2005

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2004
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2004
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2004
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Kontrol – Mareš, T., 2004

Stať ve sborníku

2018

 • COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF COMPOSITE BEAMS DEFORMATION WITH THE EXPERIMENT – Zavřelová, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., 2018

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • METHODS FOR COMPUTATION THE DEFORMATION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2017

2016

 • Optimization of composite beam layup – Toman, J. - Mareš, T., 2016
 • The Influence of the Slenderness Ratio of the Composite Beam on Its Bending Stiffness – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Design of Composite Hybrid Structures on Request – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Uher, O., 2016

2015

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE DEFLECTION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace laminátu trubkového profilu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace vláknového kompozitu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Analysis of Bending Composite Beam – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015

2014

 • Tuhost a tlumení kompozitních konstrukcí – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Jiran, L. - Mareš, T., - Vrba, P., 2014
 • Mathematical model of human osteon and its validation by nanomechanical testing of bone lamella – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J. - Kytyr, D., - Mareš, T., 2014

2012

 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Using of the Green-Lagrange-St.Venant Strain Tensor in Semi-analytical Deformation Analysis Method – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012

2011

 • PARTICLE-FILLED DENTAL COMPOSITE: SHRINKAGE INDUCED RESIDUAL STRESSES AND OVERALL MECHANICAL PROPERTIES – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Výpočet mechanických vlastností částicového dentálního kompozitu – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Using the Semi-analytical Method for the Analysis of the Heart Shape Motivated Elastic Composite Models – Jiran, L. - Mareš, T., 2011
 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2011
 • Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., 2011

2010

 • Micromechanical modeling of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Elasto-plastic micromechanical model of a particle filled dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Relationship between the polymerization shrinkage and overall mechanical response of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010

2009

 • Role of phospholipid asymmetry in stability of inverted hexagonal mesoscopic phases – Perutková, Š. - Daniel, M. - Mareš, T. - Perne, A. - Dolinar, G. - Rappolt, M. - Kralj-Iglič, V., - Iglič, A., 2009
 • DEFORMABLE NET METHOD TO BE USED FOR RHEOLOGICAL IDENTIFICATION OF SPINAL SOFT TISSUES – Otáhal, M. - Holub, O. - Mareš, T. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2009
 • Averaging of the curvilinear-fibre-composite elastic properties – Mareš, T., 2009
 • An approach to the angle optimization of a fibre composite – Mareš, T., 2009
 • Homogenization of one-dimensional elastic composite – Mareš, T., 2009

2008

 • Nanoindentation - the Tool For Material Identification of Biological Tissues – Lukeš, J. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2008
 • Examination of the Microrheology of Intervertebral Disc by Nanoindentation – Lukeš, J. - Mareš, T. - Němeček, J., - Otáhal, S., 2008
 • Homogenization via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008
 • Shape prediction via homogenized lipid membrane model – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Reologický model šlachy – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie vazkoelastickych latek – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie - nástroj k modelování měkkých tkání – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Deformations of lipid membrane – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Lipid mebrane as prestressed structure – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Intrinsic shapes of membrane lipids determine polymorphism of lipid structures – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Self assembly of biological membrane - water and oil interface – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Models of biological membrane - overview – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Shaft of the Long Bone as a Composite – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Anisotropic and Heterogeneous Materials in Curvilinear Coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Calculation and Design of Integrated High Performance Composite Pin-Joints – Růžička, M. - Mareš, T. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Sirový, M., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006
 • Geometrical, Biological, and Structural Analysis of the Neck of the Thigh Bone – Radovský, P. - Mareš, T., 2006
 • Analytical Model of Metatarsals – Mareš, T., 2006

2005

 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Historie a názvosloví optimalizace topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminátová deska a míra tuhosti – Mareš, T., 2004
 • Mechanické vlastnosti laminátových desek – Mareš, T., 2004
 • Inverzní úloha v optimalizaci – Jamróz, T. - Mareš, T., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Problem of Stiffness Maximization of Laminate – Mareš, T., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Hledání optimální topologie rámové konstrukce pomocí metody mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, T., 2003
 • Optimalizace rámových konstrukcí pomocí mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, Y., 2003
 • Návrh laminátové trubky namáhané nejistým zatížením – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka vícevrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka jednovrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Jednovrstvá laminátová trubka namáhaná kombinací tahu a krutu – Mareš, T., 2003
 • Vícevrstvá laminátová trubka namáhaná krutem – Mareš, T., 2003
 • Úhel vinutí jednovrstvé laminátové trubky maximalizující tuhost vůči kroucení – Mareš, T., 2003
 • Soustava souřadnic při návrhu vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2003
 • Formulace zobecněného Hookeova zákona laminátové vrstvy – Mareš, T., 2003
 • Úloha o maximalizaci tuhosti – Mareš, T., 2003
 • Controlling of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003
 • Skladba ortotropních vrstev maximalizující tuhost laminátových desek – Mareš, T., 2003
 • Nonconvex Mathematical Programming in Evaluation of Experimental Data – Mareš, T., 2003
 • Optimizing of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003

2002

 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Maximization of Laminate Plate Stiffness – Mareš, T., 2002
 • Vliv orientace vrstev na tuhost laminátové desky – Mareš, T., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Metodologický postup konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Přibližné řešení nelineární a nekonvexní funkční optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • Závislost míry tuhosti laminátové desky na orientaci vrstev a její maximalizace – Mareš, T., 2002
 • Geometrické programování při vyhodnocování experimentálně stanovených dat – Mareš, T., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Geometrická nerovnost a nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2008

 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005

Zpráva

2018

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2018 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2018

2017

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2017 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Smolík, J. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2017

2016

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., 2016

2015

 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování vlastností hybridních kompozitních struktur - výpočtová část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování statických a dynamických vlastností hybridních kompozitních struktur – Experimentální část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • DV#7 (2015) - Hybridní struktury s optimalizací mechanických vlastností – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bernardin, P. - Limberg, L. - Tančin, M. - Vrba, P. - Mareš, T., - Toman, J., 2015

2014

 • VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HYBRIDNÍCH KOMPOZITNÍCH STRUKTUR - ČÁST III (2014) – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Mareš, T. - Růžička, M. - Poul, R., - Uher, O., 2014
 • DV#7 (2014) -Verifikované výpočtové modely silnostěnných kompozitních struktur – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Růžička, M., - Smolík, J., 2014

2013

 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013

2012

 • DV#7-1 (2012) Verifikované výpočetní modely pro predikci tuhosti a modálních vlastností komponent z nekonvenčních materiálů – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Jiran, L. - Růžička, M. - Had, J., - Smolík, J., 2012

2005

 • Konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2005

2002

 • Zobecnění metody zvané geometrické programování – Mareš, T., 2002
 • Optimalizace elastických konstant – Mareš, T., 2002
 • Úhel vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2002
 • Metodologie a matematické metody konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

Kvalifikační zpráva

2009

 • Siffness maximization of fibre composites – Mareš, T., 2009

2008

 • Curvilinear elasticity in biomechanics – Mareš, T., 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Biomechanics of Biomembranes – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Biomechanika svalstva člověka – Konvičková, S. - Valenta, J., - Mareš, T., 2007
 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2007

2006

 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2006
 • Mechanist's Jotter 2006 – Mareš, T. ed., 2006

2005

 • Maximalizace tuhosti laminátových desek a trubek – Mareš, T., 2005
 • Mechanist´s Jotter 2005 – Mareš, T. ed., 2005

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Kapitola v knize

2010

 • Mechanické vlastnosti měkkých struktur páteře, problém přesnosti a interpretace – Otáhal, M. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2010

2007

 • Coalescence of phospholipid vesicles mediated by beta2GPI - experiment and modelling – Urbanija, J. - Rozman, B. - Iglic, A. - Mareš, T. - Daniel, M., - Kralj-Iglic, V., 2007

2006

 • Application of Composite Lamination Theory to the Complex Model of the Intervertebral Disc – Mareš, T. - Daniel, M., 2006
 • Nanobiomechanical Model of Cortical Bone – Mareš, T., 2006

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008
 • 9th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Konvičková, S. ed., - Růžička, M. ed., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2006

 • Summer Workshop of Applied Mechanics 2006 – Daniel, M. ed. - Konvičková, S. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006
 • Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Zavřel, J. ed., - Mareš, T. ed., 2005

2004

 • Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts – Konvičková, S. ed. - Zavřel, J. ed. - Mareš, T. ed., - Daniel, M. ed., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • 10th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Mareš, T. org. - Horák, Z. org., - Daniel, M. org., 2009
 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Mareš, T. org. - Konvičková, S. org., - Růžička, M. org., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Daniel, M. org., - Mareš, T. org., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

2006

 • 5th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006
 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Daniel, M. org. - Zavřel, J. org., - Mareš, T. org., 2005

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D.

Tomas.Mares (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2517

místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA15-20666S  
  Pokročilé fenomenologické modely plasticity a jejich aplikace v porušování strojních součástí – Mareš, T. (2015-2017)
 • GP101/07/P496  
  Analýza a optimalizace anizotropních a heterogenních materiálů v křivočarých souřadnicích – Mareš, T. (2007-2009)

Článek v periodiku

2016

 • Using Fourier and Taylor series expansion in semi-analytical deformation analysis of thick-walled isotropic and wound composite structures – Mareš, T. - Jiran, L., 2016

2015

 • Elastic Properties of Human Osteon and Osteonal Lamella Computed by a Bidirectional Micromechanical Model and Validated by Nanoindentation – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J., - Mareš, T., 2015
 • Microstructural residual stress in particle-filled dental composite – Prejzek, O. - Španiel, M., - Mareš, T., 2015

2012

 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Numerical Identification of Orthotropic Coefficients of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Determination of the Strength of Adhesion between Lipid Vesicles – Mareš, T. - Daniel, M. - Iglič, A. - Kralj-Iglič, V., - Fošnarič, M., 2012
 • Semi-Analytical Approach to the Analysis of the Nonsymmetric Filament Wound Composite Model – Jiran, L. - Štefan, Marek, - Mareš, T., 2012

2010

 • Dynamical Analysis of Elastic Rod Chain – Stefan, M. - Mareš, T., 2010
 • Analysis of the Heart Motivated Anisotropic Elastic Tube – Jiran, L. - Doubrava, K. - Stefan, Marek, - Mareš, T., 2010
 • Dynamical analysis of elastic rod – Mareš, T. - Stefan, M., 2010

2009

 • Fibre composite optimization – Mareš, T., 2009
 • Encapsulation of Small Spherical Liposome into Larger Flaccid Liposome Induced by Human Plasma Proteins – Pavlic, J. - Mareš, T. - Bester, B. - Jasna, J. - Daniel, M., - Iglic, A., 2009

2008

 • Role of Phospholipid Asymmetry in the Stability of Inverted Hexagonal Mesoscopic Phases – Mareš, T. - Daniel, M. - Perutkova, S. - Perne, A. - Dolinar, G. - Iglic, A. - Rappolt, M., - Kralj-Iglic, V., 2008
 • Curvilinear tensor analysis of an elastic heterogenous epicycloidal thick walled tube – Mareš, T., 2008
 • Homogenization of lipid membranes via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Thick-walled anisotropic elliptic tube analyzed via curvilinear tensor calculus – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic Shells – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Thick-walled Anisotropic Elliptic Tube – Mareš, T., 2007
 • Anisotropic elasticity in curvilinear coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Laminate Tube under Bending, Shear, and Axial Load as a Timoshenko Beam – Mareš, T., 2006
 • Biomechanics and Biomechanical Experiments – Mareš, T., 2006
 • Method of Femoral Diafysis Analysis – Mareš, T., 2006
 • Mathematical Model of the Cortical Bone Osteon – Mareš, T., 2006
 • Locally Orthotropic Material-the Foundation of Tissue Mechanics – Mareš, T., 2006
 • Geometry and Internal Structure of Thigh Bone – Mareš, T., 2006
 • Laminate Tube Vibration – Mareš, T., 2006

2005

 • Geometrické programování – Mareš, T., 2005
 • Úvod do matematické teorie optimálních procesů – Mareš, T., 2005
 • Resume of PhD Thesis – Mareš, T., 2005
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2005
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2005
 • Maximalizace tuhosti prutových konstrukcí – Mareš, T., 2005
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2005
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2005
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Control – Mareš, T., 2005

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Circular Rings for Students – Mareš, T., 2004
 • Úloha o maximalizaci tuhosti poddajného tělesa – Mareš, T., 2004
 • Metodický přístup ke konstrukční optimalizaci – Mareš, T., 2004
 • Metody a přístupy k optimalizaci topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminate Tube Stiffness Maximization by Winding Angle Kontrol – Mareš, T., 2004

Stať ve sborníku

2018

 • COMPARISON OF CALCULATION METHODS OF COMPOSITE BEAMS DEFORMATION WITH THE EXPERIMENT – Zavřelová, T. - Mareš, T. - Kulíšek, V., - Malá, A., 2018

2017

 • UNCOUPLED MATERIAL MODEL OF DUCTILE FRACTURE WITH DIRECTIONAL PLASTICITY – Španiel, M. - Mareš, T. - Kuželka, J. - Šebek, F., - Džugan, J., 2017
 • METHODS FOR COMPUTATION THE DEFORMATION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2017

2016

 • Optimization of composite beam layup – Toman, J. - Mareš, T., 2016
 • The Influence of the Slenderness Ratio of the Composite Beam on Its Bending Stiffness – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Analysis of Composite Beam Bending – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2016
 • Design of Composite Hybrid Structures on Request – Pošvář, Z. - Růžička, M. - Kulíšek, V. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Uher, O., 2016

2015

 • COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING THE DEFLECTION OF COMPOSITE BEAMS – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace laminátu trubkového profilu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Optimalizace vláknového kompozitu – Toman, J. - Mareš, T., 2015
 • Analysis of Bending Composite Beam – Zavřelová, T. - Mareš, T., 2015

2014

 • Tuhost a tlumení kompozitních konstrukcí – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Jiran, L. - Mareš, T., - Vrba, P., 2014
 • Mathematical model of human osteon and its validation by nanomechanical testing of bone lamella – Korsa, R. - Lukeš, J. - Šepitka, J. - Kytyr, D., - Mareš, T., 2014

2012

 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012
 • Comparative Deformation Analysis of the Elastic Thick-Walled Isotropic Tube – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Using of the Green-Lagrange-St.Venant Strain Tensor in Semi-analytical Deformation Analysis Method – Jiran, L. - Mareš, T., 2012
 • Estimation of Mechanical Properties of the Lamella of a Bone's Osteon – Korsa, R. - Mareš, T., 2012

2011

 • PARTICLE-FILLED DENTAL COMPOSITE: SHRINKAGE INDUCED RESIDUAL STRESSES AND OVERALL MECHANICAL PROPERTIES – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Výpočet mechanických vlastností částicového dentálního kompozitu – Prejzek, O. - Mareš, T., 2011
 • Using the Semi-analytical Method for the Analysis of the Heart Shape Motivated Elastic Composite Models – Jiran, L. - Mareš, T., 2011
 • Dynamic Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., - Štefan, M., 2011
 • Analysis of the Elastic Composite in the Shape of the Human Heart – Jiran, L. - Mareš, T., 2011

2010

 • Micromechanical modeling of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Elasto-plastic micromechanical model of a particle filled dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010
 • Relationship between the polymerization shrinkage and overall mechanical response of a dental composite – Prejzek, O. - Mareš, T., 2010

2009

 • Role of phospholipid asymmetry in stability of inverted hexagonal mesoscopic phases – Perutková, Š. - Daniel, M. - Mareš, T. - Perne, A. - Dolinar, G. - Rappolt, M. - Kralj-Iglič, V., - Iglič, A., 2009
 • DEFORMABLE NET METHOD TO BE USED FOR RHEOLOGICAL IDENTIFICATION OF SPINAL SOFT TISSUES – Otáhal, M. - Holub, O. - Mareš, T. - Sochor, M., - Otáhal, S., 2009
 • Averaging of the curvilinear-fibre-composite elastic properties – Mareš, T., 2009
 • An approach to the angle optimization of a fibre composite – Mareš, T., 2009
 • Homogenization of one-dimensional elastic composite – Mareš, T., 2009

2008

 • Nanoindentation - the Tool For Material Identification of Biological Tissues – Lukeš, J. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2008
 • Examination of the Microrheology of Intervertebral Disc by Nanoindentation – Lukeš, J. - Mareš, T. - Němeček, J., - Otáhal, S., 2008
 • Homogenization via statistical mechanics – Mareš, T. - Daniel, M., 2008
 • Shape prediction via homogenized lipid membrane model – Mareš, T. - Daniel, M., 2008

2007

 • Reologický model šlachy – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie vazkoelastickych latek – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Reologie - nástroj k modelování měkkých tkání – Mareš, T. - Daniel, M., 2007
 • Deformations of lipid membrane – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Lipid mebrane as prestressed structure – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Intrinsic shapes of membrane lipids determine polymorphism of lipid structures – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Self assembly of biological membrane - water and oil interface – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Models of biological membrane - overview – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Shaft of the Long Bone as a Composite – Mareš, T., 2007
 • Analysis of Anisotropic and Heterogeneous Materials in Curvilinear Coordinates – Mareš, T., 2007

2006

 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Calculation and Design of Integrated High Performance Composite Pin-Joints – Růžička, M. - Mareš, T. - Blahouš, K. - Kulíšek, V., - Sirový, M., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006
 • Geometrical, Biological, and Structural Analysis of the Neck of the Thigh Bone – Radovský, P. - Mareš, T., 2006
 • Analytical Model of Metatarsals – Mareš, T., 2006

2005

 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Historie a názvosloví optimalizace topologie – Mareš, T., 2004
 • Laminátová deska a míra tuhosti – Mareš, T., 2004
 • Mechanické vlastnosti laminátových desek – Mareš, T., 2004
 • Inverzní úloha v optimalizaci – Jamróz, T. - Mareš, T., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Problem of Stiffness Maximization of Laminate – Mareš, T., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004
 • Structure of the Human Intervertebral Disc Maximizes Its Stiffness – Daniel, M. - Mareš, T. - Sochor, M., - Holý, S., 2004

2003

 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Hledání optimální topologie rámové konstrukce pomocí metody mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, T., 2003
 • Optimalizace rámových konstrukcí pomocí mezního návrhu – Mareš, T. - Jamróz, Y., 2003
 • Návrh laminátové trubky namáhané nejistým zatížením – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka vícevrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Laminátová trubka jednovrstvá namáhaná kombinací tahu, krutu a vnitřního přetlaku – Mareš, T., 2003
 • Jednovrstvá laminátová trubka namáhaná kombinací tahu a krutu – Mareš, T., 2003
 • Vícevrstvá laminátová trubka namáhaná krutem – Mareš, T., 2003
 • Úhel vinutí jednovrstvé laminátové trubky maximalizující tuhost vůči kroucení – Mareš, T., 2003
 • Soustava souřadnic při návrhu vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2003
 • Formulace zobecněného Hookeova zákona laminátové vrstvy – Mareš, T., 2003
 • Úloha o maximalizaci tuhosti – Mareš, T., 2003
 • Controlling of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003
 • Skladba ortotropních vrstev maximalizující tuhost laminátových desek – Mareš, T., 2003
 • Nonconvex Mathematical Programming in Evaluation of Experimental Data – Mareš, T., 2003
 • Optimizing of Laminate Plate Elastic Behavior – Mareš, T., 2003

2002

 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Maximization of Laminate Plate Stiffness – Mareš, T., 2002
 • Vliv orientace vrstev na tuhost laminátové desky – Mareš, T., 2002
 • Experimental Data and Geometric Programming – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Metodologický postup konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Přibližné řešení nelineární a nekonvexní funkční optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • Závislost míry tuhosti laminátové desky na orientaci vrstev a její maximalizace – Mareš, T., 2002
 • Geometrické programování při vyhodnocování experimentálně stanovených dat – Mareš, T., 2002
 • Návrh orientace vrstev laminátové desky maximalizující míru tuhosti – Mareš, T. - Holý, S., 2002
 • Geometrická nerovnost a nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T., 2002
 • A Method of Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Evolutionary Constructing Compared with Structural Optimization – Mareš, T. - Holý, S., 2001

?

 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010

2008

 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008

2007

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006

2005

 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005

Zpráva

2018

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2018 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2018

2017

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2017 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Vrba, P. - Mareš, T. - Smolík, J. - Hornová, J. - Limberg, L. - Tančin, M., - Lašová, V., 2017

2016

 • WP7 – Závěrečná zpráva za rok 2016 – Kulíšek, V. - Růžička, M. - Mareš, T. - Vrba, P. - Zavřelová, T. - Tančin, M - Limberg, L - Lašová, V - Toman, J. - Smolík, J. - Doubrava, K. - Janota, M., - Hornová, J., 2016

2015

 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování vlastností hybridních kompozitních struktur - výpočtová část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • Výpočtové a experimentální postupy pro zjišťování statických a dynamických vlastností hybridních kompozitních struktur – Experimentální část – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2015
 • DV#7 (2015) - Hybridní struktury s optimalizací mechanických vlastností – Růžička, M. - Kulíšek, V. - Bernardin, P. - Limberg, L. - Tančin, M. - Vrba, P. - Mareš, T., - Toman, J., 2015

2014

 • VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VLASTNOSTÍ HYBRIDNÍCH KOMPOZITNÍCH STRUKTUR - ČÁST III (2014) – Had, J. - Kulíšek, V. - Pošvář, Z. - Mareš, T. - Růžička, M. - Poul, R., - Uher, O., 2014
 • DV#7 (2014) -Verifikované výpočtové modely silnostěnných kompozitních struktur – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Růžička, M., - Smolík, J., 2014

2013

 • Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením II – Růžička, M. - Valášek, M. - Uher, O. - Had, J. - Steinbauer, P. - Mareš, T. - Šika, Z., - Kulíšek, V., 2013

2012

 • DV#7-1 (2012) Verifikované výpočetní modely pro predikci tuhosti a modálních vlastností komponent z nekonvenčních materiálů – Kulíšek, V. - Mareš, T. - Jiran, L. - Růžička, M. - Had, J., - Smolík, J., 2012

2005

 • Konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2005

2002

 • Zobecnění metody zvané geometrické programování – Mareš, T., 2002
 • Optimalizace elastických konstant – Mareš, T., 2002
 • Úhel vinutí laminátové trubky – Mareš, T., 2002
 • Metodologie a matematické metody konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2002
 • Řízení tuhosti laminátové desky – Mareš, T. - Holý, S., 2002

2001

 • Obecná pravidla konstrukční optimalizace – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Řešení nekonvexní optimalizační úlohy – Mareš, T. - Holý, S., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

Kvalifikační zpráva

2009

 • Siffness maximization of fibre composites – Mareš, T., 2009

2008

 • Curvilinear elasticity in biomechanics – Mareš, T., 2008

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Biomechanics of Biomembranes – Daniel, M. - Mareš, T., 2007
 • Biomechanika svalstva člověka – Konvičková, S. - Valenta, J., - Mareš, T., 2007
 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2007

2006

 • Základy konstrukční optimalizace – Mareš, T., 2006
 • Mechanist's Jotter 2006 – Mareš, T. ed., 2006

2005

 • Maximalizace tuhosti laminátových desek a trubek – Mareš, T., 2005
 • Mechanist´s Jotter 2005 – Mareš, T. ed., 2005

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Kapitola v knize

2010

 • Mechanické vlastnosti měkkých struktur páteře, problém přesnosti a interpretace – Otáhal, M. - Mareš, T., - Otáhal, S., 2010

2007

 • Coalescence of phospholipid vesicles mediated by beta2GPI - experiment and modelling – Urbanija, J. - Rozman, B. - Iglic, A. - Mareš, T. - Daniel, M., - Kralj-Iglic, V., 2007

2006

 • Application of Composite Lamination Theory to the Complex Model of the Intervertebral Disc – Mareš, T. - Daniel, M., 2006
 • Nanobiomechanical Model of Cortical Bone – Mareš, T., 2006

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009
 • 10th Workshop on Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed. - Horák, Z. ed., - Mareš, T. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008
 • 9th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Konvičková, S. ed., - Růžička, M. ed., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Růžička, M. ed. - Daniel, M. ed., - Mareš, T. ed., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2006

 • Summer Workshop of Applied Mechanics 2006 – Daniel, M. ed. - Konvičková, S. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006
 • Winter Workshop of Applied Mechanics Proceeding – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Růžička, M. ed., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. ed. - Daniel, M. ed. - Zavřel, J. ed., - Mareš, T. ed., 2005

2004

 • Summer Workshop of Applied Mechanics - Book of Abstracts – Konvičková, S. ed. - Zavřel, J. ed. - Mareš, T. ed., - Daniel, M. ed., 2004

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • 10th Workshop on Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Mareš, T. org. - Horák, Z. org., - Daniel, M. org., 2009
 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • 8th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Mareš, T. org. - Konvičková, S. org., - Růžička, M. org., 2007
 • Winter Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Růžička, M. org. - Daniel, M. org., - Mareš, T. org., 2007
 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

2006

 • 5th Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006
 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Daniel, M. org. - Konvičková, S. org. - Mareš, T. org., - Růžička, M. org., 2006

2005

 • Summer Workshop of Applied Mechanics – Konvičková, S. org. - Daniel, M. org. - Zavřel, J. org., - Mareš, T. org., 2005