[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Jan.Papuga (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2513

místnost: B1-606, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavových analýz – Papuga, J. (2011-2014)
 • GA15-18274S  
  Účinné metody odhadu životnosti pro obecné víceosé namáhání – Papuga, J. (2015-2017)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J. (2011-2014)
 • GP101/07/P350  
  Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování – Papuga, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2019

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2019
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., 2019

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., 2018
 • Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation – Papuga, J. - Vízková, I. - Nesládek, M., - Trubelová, Š., 2018
 • Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., 2018

2017

 • Parallelization of fatigue damage calculation – Tomčala, J. - Pecha, M., - Papuga, J., 2017
 • Multiaxial fatigue strength of common structural steel and the response of some estimation methods – Papuga, J. - Fojtík, F., 2017

2016

 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • Editorial for the special issue of the International Journal of Fatigue on variable amplitude loading – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2016
 • A comparison of methods for calculating notch tip strains and stresses under multiaxial loading – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016

2015

 • 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015
 • Wiles of using hollow specimens for fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Růžička, M., 2015

2013

 • Quest for fatigue limit prediction under multiaxial loading – Papuga, J., 2013

2012

 • Evaluation of Uniaxial Fatigue Criteria Applied to Multiaxially Loaded Unnotched Samples – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Hronek, M., 2012
 • Fatigue life prediction for broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes – Niesłony, A. - Růžička, M. - Papuga, J. - Hodr, A. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012
 • Deterministic processing of complex multiaxial fatigue load data on a tubular specimen with hole – Papuga, J. - Hrubý, Z. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012

2011

 • Answer to Comments on "A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading" [Int J Fatigue 33 (2011) 153-165] – Papuga, J., 2011
 • A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading – Papuga, J., 2011

2010

 • New technologies for sharing research data and costs – Papuga, J., 2010
 • Multiaxial approach for local elastic stress analysis – Stavrovský, V. - Papuga, J., - Růžička, M., 2010

2009

 • Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation – Papuga, J., 2009

2008

 • Comparison of fatigue criteria for combined bending-torsion loading of nitrided and virgin specimens – Major, Š. - Papuga, J. - Horníková, J., - Pokluda, J., 2008
 • Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation – Papuga, J. - Růžička, M., 2008

2007

 • Zkoušky a predikce životnosti při kombinovaném zatěžování tah-krut materiálu 11 523 – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Balda, M., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Parameters affecting the response to non-proportional fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M., - Jurenka, J., 2018
 • Validation of multiaxial stress-based analysis on specimens from ČSN 41 1523 – Fojtík, F. - Papuga, J., - Fusek, M., 2018
 • Comparison of optimized Walker and Goodman methods – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Further Investigation on Mean Stress Effect Methods and Multiaxial Loading Methods – Lutovinov, M. - Papuga, J. - Vízková, I., - Nesládek, M., 2018

2017

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2017
 • Multiaxial fatigue strength prediction criteria - Development of validation data sets – Papuga, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2017
 • Mean Stress Effect Methods Reevaluated – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M. - Trubelová, Š., - Nesládek, M., 2017
 • Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading – Papuga, J. - Halama, R. - Fusek, M. - Rojíček, J. - Fojtík, F. - Horák, D. - Pecha, M. - Tomčala, J. - Čermák, M. - Hapla, V. - Sojka, R., - Kružík, J., 2017
 • MATIGUE - A NEW DATABASE FOR DATA ON FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Vízková, I. - Papuga, J., - Nesládek, M., 2017

2016

 • Multiaxial Fatigue Prediction for Aluminum Alloys – Papuga, J., 2016
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • A COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING NOTCH TIP STRAINS AND STRESSES UNDER MULTIAXIAL LOADING – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016
 • CYCLIC STRESS-STRAIN CURVE AND WELDED SPECIMENS IN FINLIV DATABASE – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • SOURCES OF FATIGUE MATERIAL PARAMETERS AND FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016

2015

 • Welded Joints in theFinLiv Database Interface and its other Development – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • A Verification of Methods for Calculating Notch Tip Stresses and Strains – Lutovinov, M. - Papuga, J., 2015
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Categorizing and Cataloging Welded Joints in the FinLiv Database Interface – Trubelová, Š. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Building a foundation for benchmarks for fatigue prediction methods – the FinLiv database – Papuga, J. - Parma, S. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2015

2014

 • Fatigue response of double notched aluminium specimens loaded under uniaxial stress – Vargas Aguilar, M. - Růžička, M., - Papuga, J., 2014
 • Fatigue prediction by multiaxial criteria in the region of limited lifetime – Schmidová, N. - Papuga, J., 2014
 • Wiles of using hollow specimensfor fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., 2014
 • Fatigue Curves Description – Parma, S. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Extending the Scope of Data Inputs – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Database FinLiv - focus on Manson-Coffin curves – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Ličková, D., 2014
 • Identifying parameters of Kohout-Věchet fatigue curve model – Parma, S. - Papuga, J., 2014

2012

 • A breakthrough in validating models for multiaxial fatigue limit estimation – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012
 • FinLiv concept and its effect on fatigue methods validation studies – Papuga, J. - Pliš, M. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012

2011

 • Multiaxial Fatigue Limit Evaluation by Criteria Based on von Mises Stress – Papuga, J., 2011
 • Evaluation of uniaxial fatigue criteria applied on multiaxially loaded unnotched samples – Vargas Aguilar, M. - Hronek, M., - Papuga, J., 2011

2009

 • Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses – Papuga, J. - Stavrovský, V., 2009
 • Multiaxial Fatigue Testing and Prediction – Růžička, M. - Balda, M. - Papuga, J. - Hrubý, Z., - Hodr, A., 2009
 • Damage Evolution as a Continuous Process – Stefanov, S. - Papuga, J., 2009
 • Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation – Papuga, J. - Růžička, M., 2009

2008

 • Load Path Effect Under Multiaxial Load Conditions – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Doubrava, K., 2008

2007

 • Experimentální a výpočtová analýza elastoplastických deformací a napětípři neproporcionálním únavovém zatížení – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J. - Balda, M., - Frohlich, V., 2007
 • Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2007
 • Analýza napjatosti a posouzení možnosti iniciace a šíření únavové trhliny v zámku lopatek parní turbiny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Španiel, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Tuček, A., 2007
 • On critical plane criteria assessments in case of combined – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2006

 • PragTic - program pro únavový výpočet na základě MKP dat a co dál s ním – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Stavrovský, V., 2006

2005

 • The Influence of Random Multiaxial Nonproportional Stress on the Fatigue Life of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2005

2004

 • Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld – Růžička, M. - Papuga, J. - Pěnička, R., - Hejman, M., 2004
 • Porovnání přístupů výpočtů životnosti svarových spojů tenkostěnných dutých profilů – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M., - Hejman, M., 2004
 • Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and Its Experimental Verification – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004
 • Several High-Cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004

2003

 • Metody pro predikci únavové životnosti svarových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Generování stochastických napětí na základě měřených spekter zatížení – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování – Papuga, J. - Růžička, M., 2003

2002

 • Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení – Papuga, J. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Software MAXA - rozvaha projektu – Papuga, J. - Šimek, D. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti – Papuga, J. - Růžička, M., - Balda, M., 2002
 • Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod ultiaxiálnímu řešení – Papuga, J. - Růžička, M., - Šimek, D., 2002
 • Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002
 • Development and Verification of Methodology for Fatigue Life Assessment of Real and Virtual Prototypes of Dynamically Loaded Structures and their Parts – Růžička, M. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kuliš, Z., - Polach, P., 2002
 • Metody pro predikci únavové životnosti svárových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2002

2001

 • New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Unaxiální a multiaxiální metody řešení životnosti z hlediska algoritmizace – Papuga, J. - Růžička, M., 2001
 • Mountainbike Components Design - Experimental Computational Support – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2001
 • Numerical Implementation of Generalized Non-Linear Kinematic Hardening Rule for Elasto-Plastic Constitutive Equation – Papuga, J. - Plešek, J., 2001
 • Engineering Design Methods and Approaches of Dynamically Loaded Constructions – Španiel, M. - Růžička, M. - Papuga, J., - Polach, P., 2001
 • Fatigue Strength of Large Shafts – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in the Design of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M. - Kuliš, Z., - Kuba, P., 2001
 • Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification – Papuga, J. - Růžička, M., 2001

2000

 • Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Fatigue Life Prediction Method and Programs Approaches – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuliš, Z., 2000
 • Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization – Papuga, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 2000
 • Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in Design Mountainbike Components – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2000

?

 • Several High-cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., ?

Software

2014

 • FADOFF consortium web with shared databases – Campr, M. C. - Papuga, J., 2014
 • Software PragTic v oficiální komerční verzi – Papuga, J. - Silva, I. - Kolovratník, D., - Šimek, M., 2014
 • Software PragTic ve freewarové podobě – Papuga, J. - Šimek, M., - Fusek, M. F., 2014

2013

 • FinLiv.VBA ver.N – Papuga, J., 2013

2012

 • Abaqus2PragTic – Nesládek, M. - Papuga, J., 2012

2009

 • PragTic v.0.2 – Papuga, J., 2009
 • FinLiv database – Papuga, J., 2009
 • FatLim database – Papuga, J., 2009

2007

 • PragTic Software – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2005

 • PragTic – Papuga, J. - Růžička, M., 2005

Zpráva

2015

 • Únavová predikce turbínové skříně s uvažováním proměnného teplotního zatěžování – Nesládek, M. - Papuga, J., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - TA01011274 - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J., 2014
 • Únavová predikce turbínové skříně – Nesládek, M. - Papuga, J., 2014

2013

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 – Papuga, J., 2013
 • Únavová kontrola dílů turbodmychadla pomocí SW PragTic – Papuga, J. - Nesládek, M., 2013
 • Výpočetní analýza dmychadlového kola v interakci s navazujícími díly – Nesládek, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2013

2012

 • Výpočetní analýza turbodmychadla – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Prejzek, O. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Evaluation of experimental data available for validating criteria intended for an estimation of the fatigue limit – Papuga, J. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012
 • Summary of experiments realized within FADOFF project – Vargas Aguilar, M. - Fojtík, F. - Papuga, J., - Hodr, A., 2012
 • Dummy model - aplikace pro rychlou validaci výpočetních metod v oblasti meze únavy materiálu – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012

2011

 • Pracovní schéma databází týkajících se projektu FADOFF – Papuga, J. - Campr, M., 2011
 • Souhrn metod navržených k implementaci do softwaru PragTic – Papuga, J. - Fusek, M. - Halama, R. - Stavrovský, V., - Hejman, M., 2011
 • VÝPOČET ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - ZÁKLADY A NAPĚŤOVÁ KRITÉRIA – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., 2011
 • Gigacyklová Únava – Papuga, J., 2011
 • MULTIAXIALITA NAPJATOSTI V KRITICKÝCH MÍSTECH ZKUŠEBNÍ LOPATKY PARNÍ TURBÍNY PREDIKCE ÚNAVOVÉ ŢIVOTNOSTI – Růžička, M. - Jurenka, J., - Papuga, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011

2002

 • Zpracování zatěžovací historie v reálném čase programem RainIT – Papuga, J. - Růžička, M., 2002
 • Metody a postupy pro hodnocení životnosti částí automobilů – Růžička, M. - Španiel, M., - Papuga, J., 2002
 • Tvorba softwaru pro analýzu únavových poškození a vizualizace výsledků – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002

2001

 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001

2000

 • Konstitutivní vztahy při elasto-plastickém řešení – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Algoritmizace přístupů pro výpočet únavového poškození – Růžička, M. - Papuga, J., 2000

Kvalifikační zpráva

2006

 • Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation – Papuga, J., 2006

Sborník

2015

 • Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015

2007

 • Klasické a súčasné prístupy k stanoveniu únavovej životnosti telesa s vrubom – Stavrovský, V. ed. - Růžička, M. ed., - Papuga, J. ed., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 - FKM Guideline Training – Papuga, J. org., 2018

2017

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 - Design and Fatigue of Weldments – Papuga, J. org. - Havlínová, J. org., 2017

2016

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2016

2015

 • International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2015

2011

 • Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu – Papuga, J. org. - Růžička, M. org. - Havlínová, J. org., - Hodr, A. org., 2011

2009

 • Workshop on Computational Fatigue Prediction 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2009

2007

 • PragTic user meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Summary of verified computation technologies – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M. - Parma, S. P. - Hejman, M. H. - Mrštík, J. M. - Halama, R. H. - Fusek, M. F., - Schmidová, N., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009
 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009

2007

 • On critical plane criteria assessments in case of combined tensile and torsion load - experimental testing and numerical simulation – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Doubrava, K. - Balda, M., - Fröhlich, V., 2007

2002

 • Určování životnosti dílů turbín – Růžička, M. - Papuga, J., - Šimek, D., 2002

2001

 • Metody posuzování životnosti na základě výsledků výpočtů MKP – Papuga, J., 2001
 • Elastickoplastické konstitutivní vztahy – Papuga, J., 2001

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Jan.Papuga (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2513

místnost: B1-606, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavových analýz – Papuga, J. (2011-2014)
 • GA15-18274S  
  Účinné metody odhadu životnosti pro obecné víceosé namáhání – Papuga, J. (2015-2017)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J. (2011-2014)
 • GP101/07/P350  
  Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování – Papuga, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2019

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2019
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., 2019

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., 2018
 • Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation – Papuga, J. - Vízková, I. - Nesládek, M., - Trubelová, Š., 2018
 • Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., 2018

2017

 • Parallelization of fatigue damage calculation – Tomčala, J. - Pecha, M., - Papuga, J., 2017
 • Multiaxial fatigue strength of common structural steel and the response of some estimation methods – Papuga, J. - Fojtík, F., 2017

2016

 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • Editorial for the special issue of the International Journal of Fatigue on variable amplitude loading – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2016
 • A comparison of methods for calculating notch tip strains and stresses under multiaxial loading – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016

2015

 • 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015
 • Wiles of using hollow specimens for fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Růžička, M., 2015

2013

 • Quest for fatigue limit prediction under multiaxial loading – Papuga, J., 2013

2012

 • Evaluation of Uniaxial Fatigue Criteria Applied to Multiaxially Loaded Unnotched Samples – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Hronek, M., 2012
 • Fatigue life prediction for broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes – Niesłony, A. - Růžička, M. - Papuga, J. - Hodr, A. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012
 • Deterministic processing of complex multiaxial fatigue load data on a tubular specimen with hole – Papuga, J. - Hrubý, Z. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012

2011

 • Answer to Comments on "A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading" [Int J Fatigue 33 (2011) 153-165] – Papuga, J., 2011
 • A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading – Papuga, J., 2011

2010

 • New technologies for sharing research data and costs – Papuga, J., 2010
 • Multiaxial approach for local elastic stress analysis – Stavrovský, V. - Papuga, J., - Růžička, M., 2010

2009

 • Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation – Papuga, J., 2009

2008

 • Comparison of fatigue criteria for combined bending-torsion loading of nitrided and virgin specimens – Major, Š. - Papuga, J. - Horníková, J., - Pokluda, J., 2008
 • Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation – Papuga, J. - Růžička, M., 2008

2007

 • Zkoušky a predikce životnosti při kombinovaném zatěžování tah-krut materiálu 11 523 – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Balda, M., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Parameters affecting the response to non-proportional fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M., - Jurenka, J., 2018
 • Validation of multiaxial stress-based analysis on specimens from ČSN 41 1523 – Fojtík, F. - Papuga, J., - Fusek, M., 2018
 • Comparison of optimized Walker and Goodman methods – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Further Investigation on Mean Stress Effect Methods and Multiaxial Loading Methods – Lutovinov, M. - Papuga, J. - Vízková, I., - Nesládek, M., 2018

2017

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2017
 • Multiaxial fatigue strength prediction criteria - Development of validation data sets – Papuga, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2017
 • Mean Stress Effect Methods Reevaluated – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M. - Trubelová, Š., - Nesládek, M., 2017
 • Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading – Papuga, J. - Halama, R. - Fusek, M. - Rojíček, J. - Fojtík, F. - Horák, D. - Pecha, M. - Tomčala, J. - Čermák, M. - Hapla, V. - Sojka, R., - Kružík, J., 2017
 • MATIGUE - A NEW DATABASE FOR DATA ON FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Vízková, I. - Papuga, J., - Nesládek, M., 2017

2016

 • Multiaxial Fatigue Prediction for Aluminum Alloys – Papuga, J., 2016
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • A COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING NOTCH TIP STRAINS AND STRESSES UNDER MULTIAXIAL LOADING – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016
 • CYCLIC STRESS-STRAIN CURVE AND WELDED SPECIMENS IN FINLIV DATABASE – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • SOURCES OF FATIGUE MATERIAL PARAMETERS AND FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016

2015

 • Welded Joints in theFinLiv Database Interface and its other Development – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • A Verification of Methods for Calculating Notch Tip Stresses and Strains – Lutovinov, M. - Papuga, J., 2015
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Categorizing and Cataloging Welded Joints in the FinLiv Database Interface – Trubelová, Š. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Building a foundation for benchmarks for fatigue prediction methods – the FinLiv database – Papuga, J. - Parma, S. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2015

2014

 • Fatigue response of double notched aluminium specimens loaded under uniaxial stress – Vargas Aguilar, M. - Růžička, M., - Papuga, J., 2014
 • Fatigue prediction by multiaxial criteria in the region of limited lifetime – Schmidová, N. - Papuga, J., 2014
 • Wiles of using hollow specimensfor fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., 2014
 • Fatigue Curves Description – Parma, S. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Extending the Scope of Data Inputs – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Database FinLiv - focus on Manson-Coffin curves – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Ličková, D., 2014
 • Identifying parameters of Kohout-Věchet fatigue curve model – Parma, S. - Papuga, J., 2014

2012

 • A breakthrough in validating models for multiaxial fatigue limit estimation – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012
 • FinLiv concept and its effect on fatigue methods validation studies – Papuga, J. - Pliš, M. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012

2011

 • Multiaxial Fatigue Limit Evaluation by Criteria Based on von Mises Stress – Papuga, J., 2011
 • Evaluation of uniaxial fatigue criteria applied on multiaxially loaded unnotched samples – Vargas Aguilar, M. - Hronek, M., - Papuga, J., 2011

2009

 • Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses – Papuga, J. - Stavrovský, V., 2009
 • Multiaxial Fatigue Testing and Prediction – Růžička, M. - Balda, M. - Papuga, J. - Hrubý, Z., - Hodr, A., 2009
 • Damage Evolution as a Continuous Process – Stefanov, S. - Papuga, J., 2009
 • Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation – Papuga, J. - Růžička, M., 2009

2008

 • Load Path Effect Under Multiaxial Load Conditions – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Doubrava, K., 2008

2007

 • Experimentální a výpočtová analýza elastoplastických deformací a napětípři neproporcionálním únavovém zatížení – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J. - Balda, M., - Frohlich, V., 2007
 • Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2007
 • Analýza napjatosti a posouzení možnosti iniciace a šíření únavové trhliny v zámku lopatek parní turbiny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Španiel, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Tuček, A., 2007
 • On critical plane criteria assessments in case of combined – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2006

 • PragTic - program pro únavový výpočet na základě MKP dat a co dál s ním – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Stavrovský, V., 2006

2005

 • The Influence of Random Multiaxial Nonproportional Stress on the Fatigue Life of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2005

2004

 • Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld – Růžička, M. - Papuga, J. - Pěnička, R., - Hejman, M., 2004
 • Porovnání přístupů výpočtů životnosti svarových spojů tenkostěnných dutých profilů – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M., - Hejman, M., 2004
 • Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and Its Experimental Verification – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004
 • Several High-Cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004

2003

 • Metody pro predikci únavové životnosti svarových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Generování stochastických napětí na základě měřených spekter zatížení – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování – Papuga, J. - Růžička, M., 2003

2002

 • Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení – Papuga, J. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Software MAXA - rozvaha projektu – Papuga, J. - Šimek, D. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti – Papuga, J. - Růžička, M., - Balda, M., 2002
 • Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod ultiaxiálnímu řešení – Papuga, J. - Růžička, M., - Šimek, D., 2002
 • Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002
 • Development and Verification of Methodology for Fatigue Life Assessment of Real and Virtual Prototypes of Dynamically Loaded Structures and their Parts – Růžička, M. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kuliš, Z., - Polach, P., 2002
 • Metody pro predikci únavové životnosti svárových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2002

2001

 • New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Unaxiální a multiaxiální metody řešení životnosti z hlediska algoritmizace – Papuga, J. - Růžička, M., 2001
 • Mountainbike Components Design - Experimental Computational Support – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2001
 • Numerical Implementation of Generalized Non-Linear Kinematic Hardening Rule for Elasto-Plastic Constitutive Equation – Papuga, J. - Plešek, J., 2001
 • Engineering Design Methods and Approaches of Dynamically Loaded Constructions – Španiel, M. - Růžička, M. - Papuga, J., - Polach, P., 2001
 • Fatigue Strength of Large Shafts – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in the Design of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M. - Kuliš, Z., - Kuba, P., 2001
 • Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification – Papuga, J. - Růžička, M., 2001

2000

 • Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Fatigue Life Prediction Method and Programs Approaches – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuliš, Z., 2000
 • Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization – Papuga, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 2000
 • Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in Design Mountainbike Components – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2000

?

 • Several High-cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., ?

Software

2014

 • FADOFF consortium web with shared databases – Campr, M. C. - Papuga, J., 2014
 • Software PragTic v oficiální komerční verzi – Papuga, J. - Silva, I. - Kolovratník, D., - Šimek, M., 2014
 • Software PragTic ve freewarové podobě – Papuga, J. - Šimek, M., - Fusek, M. F., 2014

2013

 • FinLiv.VBA ver.N – Papuga, J., 2013

2012

 • Abaqus2PragTic – Nesládek, M. - Papuga, J., 2012

2009

 • PragTic v.0.2 – Papuga, J., 2009
 • FinLiv database – Papuga, J., 2009
 • FatLim database – Papuga, J., 2009

2007

 • PragTic Software – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2005

 • PragTic – Papuga, J. - Růžička, M., 2005

Zpráva

2015

 • Únavová predikce turbínové skříně s uvažováním proměnného teplotního zatěžování – Nesládek, M. - Papuga, J., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - TA01011274 - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J., 2014
 • Únavová predikce turbínové skříně – Nesládek, M. - Papuga, J., 2014

2013

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 – Papuga, J., 2013
 • Únavová kontrola dílů turbodmychadla pomocí SW PragTic – Papuga, J. - Nesládek, M., 2013
 • Výpočetní analýza dmychadlového kola v interakci s navazujícími díly – Nesládek, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2013

2012

 • Výpočetní analýza turbodmychadla – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Prejzek, O. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Evaluation of experimental data available for validating criteria intended for an estimation of the fatigue limit – Papuga, J. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012
 • Summary of experiments realized within FADOFF project – Vargas Aguilar, M. - Fojtík, F. - Papuga, J., - Hodr, A., 2012
 • Dummy model - aplikace pro rychlou validaci výpočetních metod v oblasti meze únavy materiálu – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012

2011

 • Pracovní schéma databází týkajících se projektu FADOFF – Papuga, J. - Campr, M., 2011
 • Souhrn metod navržených k implementaci do softwaru PragTic – Papuga, J. - Fusek, M. - Halama, R. - Stavrovský, V., - Hejman, M., 2011
 • VÝPOČET ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - ZÁKLADY A NAPĚŤOVÁ KRITÉRIA – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., 2011
 • Gigacyklová Únava – Papuga, J., 2011
 • MULTIAXIALITA NAPJATOSTI V KRITICKÝCH MÍSTECH ZKUŠEBNÍ LOPATKY PARNÍ TURBÍNY PREDIKCE ÚNAVOVÉ ŢIVOTNOSTI – Růžička, M. - Jurenka, J., - Papuga, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011

2002

 • Zpracování zatěžovací historie v reálném čase programem RainIT – Papuga, J. - Růžička, M., 2002
 • Metody a postupy pro hodnocení životnosti částí automobilů – Růžička, M. - Španiel, M., - Papuga, J., 2002
 • Tvorba softwaru pro analýzu únavových poškození a vizualizace výsledků – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002

2001

 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001

2000

 • Konstitutivní vztahy při elasto-plastickém řešení – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Algoritmizace přístupů pro výpočet únavového poškození – Růžička, M. - Papuga, J., 2000

Kvalifikační zpráva

2006

 • Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation – Papuga, J., 2006

Sborník

2015

 • Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015

2007

 • Klasické a súčasné prístupy k stanoveniu únavovej životnosti telesa s vrubom – Stavrovský, V. ed. - Růžička, M. ed., - Papuga, J. ed., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 - FKM Guideline Training – Papuga, J. org., 2018

2017

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 - Design and Fatigue of Weldments – Papuga, J. org. - Havlínová, J. org., 2017

2016

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2016

2015

 • International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2015

2011

 • Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu – Papuga, J. org. - Růžička, M. org. - Havlínová, J. org., - Hodr, A. org., 2011

2009

 • Workshop on Computational Fatigue Prediction 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2009

2007

 • PragTic user meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Summary of verified computation technologies – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M. - Parma, S. P. - Hejman, M. H. - Mrštík, J. M. - Halama, R. H. - Fusek, M. F., - Schmidová, N., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009
 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009

2007

 • On critical plane criteria assessments in case of combined tensile and torsion load - experimental testing and numerical simulation – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Doubrava, K. - Balda, M., - Fröhlich, V., 2007

2002

 • Určování životnosti dílů turbín – Růžička, M. - Papuga, J., - Šimek, D., 2002

2001

 • Metody posuzování životnosti na základě výsledků výpočtů MKP – Papuga, J., 2001
 • Elastickoplastické konstitutivní vztahy – Papuga, J., 2001

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Ing. Jan Papuga, Ph.D.

Jan.Papuga (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2513

místnost: B1-606, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS17/175/OHK2/3T/12  
  Nové zhodnocení základů únavových predikčních metod pro zachycení současných potřeb – Papuga, J. (2017-2019)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavových analýz – Papuga, J. (2011-2014)
 • GA15-18274S  
  Účinné metody odhadu životnosti pro obecné víceosé namáhání – Papuga, J. (2015-2017)
 • TA01011274  
  Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J. (2011-2014)
 • GP101/07/P350  
  Vývoj a analýza kritérií pro popis vysokocyklové únavy při víceosém zatěžování – Papuga, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2019

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2019
 • Steps to increase practical applicability of PragTic software – Tomčala, J. - Papuga, J. - Horák, D. - Hapla, V. - Pecha, M., - Čermák, M., 2019

2018

 • Thermo-mechanical Fatigue Analysis of a Steam Turbine Shaft – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Bartošák, M. - Růžička, M. - Lutovinov, M. - Papuga, J. - Procházka, R. - Džugan, J., - Měšťánek, P., 2018
 • Validation data set for testing the criteria for multiaxial fatigue strength estimation – Papuga, J. - Vízková, I. - Nesládek, M., - Trubelová, Š., 2018
 • Mean stress effect in stress-life fatigue prediction re-evaluated – Papuga, J. - Vízková, I. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Thermo-mechanical fatigue prediction of a steam turbine shaft – Nesládek, M. - Bartošák, M. - Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Měšťánek, P., - Džugan, J., 2018

2017

 • Parallelization of fatigue damage calculation – Tomčala, J. - Pecha, M., - Papuga, J., 2017
 • Multiaxial fatigue strength of common structural steel and the response of some estimation methods – Papuga, J. - Fojtík, F., 2017

2016

 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • Editorial for the special issue of the International Journal of Fatigue on variable amplitude loading – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2016
 • A comparison of methods for calculating notch tip strains and stresses under multiaxial loading – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016

2015

 • 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015
 • Wiles of using hollow specimens for fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Růžička, M., 2015

2013

 • Quest for fatigue limit prediction under multiaxial loading – Papuga, J., 2013

2012

 • Evaluation of Uniaxial Fatigue Criteria Applied to Multiaxially Loaded Unnotched Samples – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., - Hronek, M., 2012
 • Fatigue life prediction for broad-band multiaxial loading with various PSD curve shapes – Niesłony, A. - Růžička, M. - Papuga, J. - Hodr, A. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012
 • Deterministic processing of complex multiaxial fatigue load data on a tubular specimen with hole – Papuga, J. - Hrubý, Z. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2012

2011

 • Answer to Comments on "A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading" [Int J Fatigue 33 (2011) 153-165] – Papuga, J., 2011
 • A survey on evaluating the fatigue limit under multiaxial loading – Papuga, J., 2011

2010

 • New technologies for sharing research data and costs – Papuga, J., 2010
 • Multiaxial approach for local elastic stress analysis – Stavrovský, V. - Papuga, J., - Růžička, M., 2010

2009

 • Improvements of two criteria for multiaxial fatigue limit evaluation – Papuga, J., 2009

2008

 • Comparison of fatigue criteria for combined bending-torsion loading of nitrided and virgin specimens – Major, Š. - Papuga, J. - Horníková, J., - Pokluda, J., 2008
 • Two new multiaxial criteria for high cycle fatigue computation – Papuga, J. - Růžička, M., 2008

2007

 • Zkoušky a predikce životnosti při kombinovaném zatěžování tah-krut materiálu 11 523 – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Balda, M., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Parameters affecting the response to non-proportional fatigue loading – Papuga, J. - Nesládek, M., - Jurenka, J., 2018
 • Validation of multiaxial stress-based analysis on specimens from ČSN 41 1523 – Fojtík, F. - Papuga, J., - Fusek, M., 2018
 • Comparison of optimized Walker and Goodman methods – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M., - Nesládek, M., 2018
 • Further Investigation on Mean Stress Effect Methods and Multiaxial Loading Methods – Lutovinov, M. - Papuga, J. - Vízková, I., - Nesládek, M., 2018

2017

 • Mean stress effect in multiaxial fatigue limit criteria – Papuga, J. - Halama, R., 2017
 • Multiaxial fatigue strength prediction criteria - Development of validation data sets – Papuga, J. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2017
 • Mean Stress Effect Methods Reevaluated – Vízková, I. - Papuga, J. - Lutovinov, M. - Trubelová, Š., - Nesládek, M., 2017
 • Efficient Lifetime Estimation Techniques for General Multiaxial Loading – Papuga, J. - Halama, R. - Fusek, M. - Rojíček, J. - Fojtík, F. - Horák, D. - Pecha, M. - Tomčala, J. - Čermák, M. - Hapla, V. - Sojka, R., - Kružík, J., 2017
 • MATIGUE - A NEW DATABASE FOR DATA ON FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Vízková, I. - Papuga, J., - Nesládek, M., 2017

2016

 • Multiaxial Fatigue Prediction for Aluminum Alloys – Papuga, J., 2016
 • Systematic validation of experimental data usable for verifying the multiaxial fatigue prediction methods – Papuga, J. - Parma, S., - Růžička, M., 2016
 • A COMPARISON OF METHODS FOR CALCULATING NOTCH TIP STRAINS AND STRESSES UNDER MULTIAXIAL LOADING – Lutovinov, M. - Černý, J., - Papuga, J., 2016
 • CYCLIC STRESS-STRAIN CURVE AND WELDED SPECIMENS IN FINLIV DATABASE – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • SOURCES OF FATIGUE MATERIAL PARAMETERS AND FATIGUE EXPERIMENTS – Lutovinov, M. - Trubelová, Š. - Černý, J. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2016

2015

 • Welded Joints in theFinLiv Database Interface and its other Development – Trubelová, Š. - Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • A Verification of Methods for Calculating Notch Tip Stresses and Strains – Lutovinov, M. - Papuga, J., 2015
 • Database FinLiv - Focus on Staircase Method – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Categorizing and Cataloging Welded Joints in the FinLiv Database Interface – Trubelová, Š. - Papuga, J., - Růžička, M., 2015
 • Building a foundation for benchmarks for fatigue prediction methods – the FinLiv database – Papuga, J. - Parma, S. - Lutovinov, M., - Růžička, M., 2015

2014

 • Fatigue response of double notched aluminium specimens loaded under uniaxial stress – Vargas Aguilar, M. - Růžička, M., - Papuga, J., 2014
 • Fatigue prediction by multiaxial criteria in the region of limited lifetime – Schmidová, N. - Papuga, J., 2014
 • Wiles of using hollow specimensfor fatigue tests – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M., 2014
 • Fatigue Curves Description – Parma, S. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Extending the Scope of Data Inputs – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2014
 • Database FinLiv - focus on Manson-Coffin curves – Lutovinov, M. - Papuga, J., - Ličková, D., 2014
 • Identifying parameters of Kohout-Věchet fatigue curve model – Parma, S. - Papuga, J., 2014

2012

 • A breakthrough in validating models for multiaxial fatigue limit estimation – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012
 • FinLiv concept and its effect on fatigue methods validation studies – Papuga, J. - Pliš, M. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012

2011

 • Multiaxial Fatigue Limit Evaluation by Criteria Based on von Mises Stress – Papuga, J., 2011
 • Evaluation of uniaxial fatigue criteria applied on multiaxially loaded unnotched samples – Vargas Aguilar, M. - Hronek, M., - Papuga, J., 2011

2009

 • Stress Field Analysis As a Necessary Condition of Fatigue Analyses – Papuga, J. - Stavrovský, V., 2009
 • Multiaxial Fatigue Testing and Prediction – Růžička, M. - Balda, M. - Papuga, J. - Hrubý, Z., - Hodr, A., 2009
 • Damage Evolution as a Continuous Process – Stefanov, S. - Papuga, J., 2009
 • Aiming at Stress-Based Critical Plane Multiaxial Method for Finite Life Calculation – Papuga, J. - Růžička, M., 2009

2008

 • Load Path Effect Under Multiaxial Load Conditions – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Doubrava, K., 2008

2007

 • Experimentální a výpočtová analýza elastoplastických deformací a napětípři neproporcionálním únavovém zatížení – Doubrava, K. - Růžička, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J. - Balda, M., - Frohlich, V., 2007
 • Computational Fatigue Strength Prediction of Turbine Blade Pin Joint – Španiel, M. - Jurenka, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2007
 • Analýza napjatosti a posouzení možnosti iniciace a šíření únavové trhliny v zámku lopatek parní turbiny – Jurenka, J. - Růžička, M. - Španiel, M. - Hrubý, Z. - Papuga, J., - Tuček, A., 2007
 • On critical plane criteria assessments in case of combined – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007
 • Computational Coverage of Region of High-Cycle Multiaxial Fatigue and Some of Its Results – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2006

 • PragTic - program pro únavový výpočet na základě MKP dat a co dál s ním – Papuga, J. - Růžička, M. - Hrubý, Z., - Stavrovský, V., 2006

2005

 • The Influence of Random Multiaxial Nonproportional Stress on the Fatigue Life of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2005

2004

 • Expert System for Assessing the Fatigue Resistance of Thin-Wall Profile Weld – Růžička, M. - Papuga, J. - Pěnička, R., - Hejman, M., 2004
 • Porovnání přístupů výpočtů životnosti svarových spojů tenkostěnných dutých profilů – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M., - Hejman, M., 2004
 • Data Processing Line for Multiaxial Fatigue Computation and Its Experimental Verification – Růžička, M. - Papuga, J. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004
 • Several High-Cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., 2004

2003

 • Metody pro predikci únavové životnosti svarových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů - část 2: Program MAXA pro hodnocení únavového života a příklady výpočtů – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Využití výsledků výpočtů MKP pro posouzení únavové životnosti dílů- část 1: Uniaxiální a multiaxiální metody a postupy hodnocení únavové životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Generování stochastických napětí na základě měřených spekter zatížení – Růžička, M. - Papuga, J., 2003
 • Použití MKP modelů pro únavovou analýzu poškozování – Papuga, J. - Růžička, M., 2003

2002

 • Datová struktura pro následnou analýzu MKP řešení – Papuga, J. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Software MAXA - rozvaha projektu – Papuga, J. - Šimek, D. - Španiel, M., - Růžička, M., 2002
 • Metody multiaxiální analýzy únavové životnosti – Papuga, J. - Růžička, M., - Balda, M., 2002
 • Analýza únavového poškození na virtuálním prototypu - přechod ultiaxiálnímu řešení – Papuga, J. - Růžička, M., - Šimek, D., 2002
 • Software Development for Fatigue Damage Analysis and Visualisation of Results – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002
 • Development and Verification of Methodology for Fatigue Life Assessment of Real and Virtual Prototypes of Dynamically Loaded Structures and their Parts – Růžička, M. - Španiel, M. - Papuga, J. - Kuliš, Z., - Polach, P., 2002
 • Metody pro predikci únavové životnosti svárových spojů – Růžička, M. - Papuga, J., - Hejman, M., 2002

2001

 • New Concept of a Local Elastic Stress Approach for Fatigue Life Calculation – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Unaxiální a multiaxiální metody řešení životnosti z hlediska algoritmizace – Papuga, J. - Růžička, M., 2001
 • Mountainbike Components Design - Experimental Computational Support – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2001
 • Numerical Implementation of Generalized Non-Linear Kinematic Hardening Rule for Elasto-Plastic Constitutive Equation – Papuga, J. - Plešek, J., 2001
 • Engineering Design Methods and Approaches of Dynamically Loaded Constructions – Španiel, M. - Růžička, M. - Papuga, J., - Polach, P., 2001
 • Fatigue Strength of Large Shafts – Růžička, M. - Papuga, J., 2001
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in the Design of Machine Parts – Růžička, M. - Papuga, J. - Španiel, M. - Kuliš, Z., - Kuba, P., 2001
 • Software Development Aimed to Fatigue Damage Computing in Cases of Complicated Loading Combinations and Its Experimental Verification – Papuga, J. - Růžička, M., 2001

2000

 • Posouzení uniaxiálních a multiaxiálních metod predikce životnosti – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Fatigue Life Prediction Method and Programs Approaches – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuliš, Z., 2000
 • Software Solution of Fatigue Damaging Based on the FE Analysis Results Utilization – Papuga, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 2000
 • Diskuse problematiky poškozování při multiaxiálním zatěžování – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Integration of Methods of the Experimental Stress Analysis in Design Mountainbike Components – Růžička, M. - Papuga, J., - Kuba, P., 2000

?

 • Several High-cykle Fatigue Multiaxial Criteria Compared with Experimental Results – Papuga, J. - Růžička, M. - Balda, M., - Svoboda, J., ?

Software

2014

 • FADOFF consortium web with shared databases – Campr, M. C. - Papuga, J., 2014
 • Software PragTic v oficiální komerční verzi – Papuga, J. - Silva, I. - Kolovratník, D., - Šimek, M., 2014
 • Software PragTic ve freewarové podobě – Papuga, J. - Šimek, M., - Fusek, M. F., 2014

2013

 • FinLiv.VBA ver.N – Papuga, J., 2013

2012

 • Abaqus2PragTic – Nesládek, M. - Papuga, J., 2012

2009

 • PragTic v.0.2 – Papuga, J., 2009
 • FinLiv database – Papuga, J., 2009
 • FatLim database – Papuga, J., 2009

2007

 • PragTic Software – Papuga, J. - Růžička, M., 2007

2005

 • PragTic – Papuga, J. - Růžička, M., 2005

Zpráva

2015

 • Únavová predikce turbínové skříně s uvažováním proměnného teplotního zatěžování – Nesládek, M. - Papuga, J., 2015

2014

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014 - TA01011274 - Agentura pro dokumentaci únavové analýzy – Papuga, J., 2014
 • Únavová predikce turbínové skříně – Nesládek, M. - Papuga, J., 2014

2013

 • Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 – Papuga, J., 2013
 • Únavová kontrola dílů turbodmychadla pomocí SW PragTic – Papuga, J. - Nesládek, M., 2013
 • Výpočetní analýza dmychadlového kola v interakci s navazujícími díly – Nesládek, M. - Hrubý, Z., - Papuga, J., 2013

2012

 • Výpočetní analýza turbodmychadla – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Prejzek, O. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Metodika predikce únavové životnosti lopatek parních turbín – Jurenka, J. - Nesládek, M. - Papuga, J., - Růžička, M., 2012
 • Evaluation of experimental data available for validating criteria intended for an estimation of the fatigue limit – Papuga, J. - Parma, S. - Schmidová, N., - Rathová, A., 2012
 • Summary of experiments realized within FADOFF project – Vargas Aguilar, M. - Fojtík, F. - Papuga, J., - Hodr, A., 2012
 • Dummy model - aplikace pro rychlou validaci výpočetních metod v oblasti meze únavy materiálu – Mrštík, J. - Papuga, J., 2012

2011

 • Pracovní schéma databází týkajících se projektu FADOFF – Papuga, J. - Campr, M., 2011
 • Souhrn metod navržených k implementaci do softwaru PragTic – Papuga, J. - Fusek, M. - Halama, R. - Stavrovský, V., - Hejman, M., 2011
 • VÝPOČET ÚNAVOVÉHO POŠKOZENÍ PŘI MULTIAXIÁLNÍM ZATĚŽOVÁNÍ - ZÁKLADY A NAPĚŤOVÁ KRITÉRIA – Papuga, J. - Růžička, M., - Nesládek, M., 2011
 • Gigacyklová Únava – Papuga, J., 2011
 • MULTIAXIALITA NAPJATOSTI V KRITICKÝCH MÍSTECH ZKUŠEBNÍ LOPATKY PARNÍ TURBÍNY PREDIKCE ÚNAVOVÉ ŢIVOTNOSTI – Růžička, M. - Jurenka, J., - Papuga, J., 2011
 • NÍZKOCYKLOVÉ A VYSOKOCYKLOVÉ ZKOUŠKY MODELOVÝCH ZÁMKŮ LOPATEK V PODMÍNKÁCH FRETTINGU II – Jurenka, J. - Papuga, J. - Růžička, M. - Nesládek, M., - Kuželka, J., 2011

2002

 • Zpracování zatěžovací historie v reálném čase programem RainIT – Papuga, J. - Růžička, M., 2002
 • Metody a postupy pro hodnocení životnosti částí automobilů – Růžička, M. - Španiel, M., - Papuga, J., 2002
 • Tvorba softwaru pro analýzu únavových poškození a vizualizace výsledků – Papuga, J. - Michalec, J., - Růžička, M., 2002

2001

 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001

2000

 • Konstitutivní vztahy při elasto-plastickém řešení – Růžička, M. - Papuga, J., 2000
 • Algoritmizace přístupů pro výpočet únavového poškození – Růžička, M. - Papuga, J., 2000

Kvalifikační zpráva

2006

 • Mapping of Fatigue Damages - Program Shell of FE-Calculation – Papuga, J., 2006

Sborník

2015

 • Procedia Engineering - 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. ed. - Růžička, M. ed., 2015

2007

 • Klasické a súčasné prístupy k stanoveniu únavovej životnosti telesa s vrubom – Stavrovský, V. ed. - Růžička, M. ed., - Papuga, J. ed., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2018 - FKM Guideline Training – Papuga, J. org., 2018

2017

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2017 - Design and Fatigue of Weldments – Papuga, J. org. - Havlínová, J. org., 2017

2016

 • Workshop on Computational Fatigue Analysis 2016 - Vibration Fatigue Analysis – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2016

2015

 • International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL 2015 – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2015

2011

 • Seminář o výpočetní únavové analýze 2011 & 4. setkání uživatelů PragTicu – Papuga, J. org. - Růžička, M. org. - Havlínová, J. org., - Hodr, A. org., 2011

2009

 • Workshop on Computational Fatigue Prediction 2009 & The 3rd PragTic Users' Meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2009

2007

 • PragTic user meeting – Papuga, J. org. - Růžička, M. org., 2007

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Summary of verified computation technologies – Papuga, J. - Vargas Aguilar, M. - Parma, S. P. - Hejman, M. H. - Mrštík, J. M. - Halama, R. H. - Fusek, M. F., - Schmidová, N., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009
 • Multiaxial Fatigue & PragTic Related Projects – Papuga, J., 2009

2007

 • On critical plane criteria assessments in case of combined tensile and torsion load - experimental testing and numerical simulation – Hrubý, Z. - Papuga, J. - Růžička, M. - Doubrava, K. - Balda, M., - Fröhlich, V., 2007

2002

 • Určování životnosti dílů turbín – Růžička, M. - Papuga, J., - Šimek, D., 2002

2001

 • Metody posuzování životnosti na základě výsledků výpočtů MKP – Papuga, J., 2001
 • Elastickoplastické konstitutivní vztahy – Papuga, J., 2001