[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Radek.Sedlacek (zavináč) fs.cvut.cz

420604809778
(22 435) 2653

místnost: C1-s114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH03010418  
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • NV18-05-00379  
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30156  
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033  
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 • NV17-31276A  
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TA03010209  
  Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high-tech kompozitů s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2013-2016)

Článek v periodiku

2019

 • The effect of 808 nm and 905 nm wavelength light on recovery after spinal cord injury – Svobodova, B. - Kloudova, A. - Ruzicka, J. - Kajtmanova, L. - Navrátil, L. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2019
 • The effect of the thermosensitive biodegradable PLGA–PEG–PLGA copolymer on the rheological, structural and mechanical properties of thixotropic self-hardening tricalcium phosphate cement – Vojtova, L. - Michlovska, L. - Valova, K. - Zboncak, M. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2019
 • Needleless Electrospun and Centrifugal Spun Poly-ε-Caprolactone Scaffolds as a Carrier for Platelets in Tissue Engineering Applications: A Comparative Study with hMSCs – Lukášová, V. - Buzgo, M. - Vocetková, K. - Sovková, V. - Doupník, M. - Himawan, E. - Staffa, A. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Rustichelli, F. - Amler, E., - Rampichová, M., 2019

2018

 • Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states? – Suchý, T. - Šupová, M. - Bartoš, M. - Sedláček, R. - Piola, M. - Soncini, M. - Fiore, G.B. - Sauerová, P., - Hubálek-Kalbáčová, M., 2018
 • Restoration of severely damaged endodontically treated premolars: The influence of the endo-core length on marginal integrity and fatigue resistance of lithium disilicate CAD-CAM ceramic endocrowns – Rocca, T. - Daher, R. - Saratti, C.M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Feilzer, A.J., - Krejci, I., 2018

2017

 • Design, analysis and testing of an external fixation device manufactured from composite materials – Padovec, Z. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2017
 • Porovnání rozsahu pohybu reálné krční páteře psa s počítačovou simulací - validace počítačového modelu – Srnec, R. - Horak, Z. - Sedláček, R., - Sedlinska, M., 2017
 • Analysis of Mechanical Properties of the “Bearing” Part Based on Polished Samples – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017
 • Comparison of the Thermoelastic Properties of a Randomly Reinforced Composite Computed by the Classical Lamination Theory and by the Monte Carlo Simulation – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Fatigue behavior of resin-modified monolithic CAD-CAM RNC crowns and endocrowns – Rocca, G. T. - Sedlakova, P. - Saratti, C. M. - Sedláček, R. - Gregor, L - Rizcalla, N - Feilzer, A.J., - Krejčí, I, 2016
 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016

2015

 • The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds-an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells – Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Kalbáčová, M. H., 2015

2014

 • Human Multipotent Mesenchymal Stem Cells Improve Healing after Collagenase Tendon Injury in the Rat – Machová Urdziková, L. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Amemori, T. - Růžička, J. - Lesný, P. - Havlas, V. - Sýkorová, E., - Jendelová, P., 2014

2013

 • Effects of thermal ageing on the static and cyclic mechanical properties of carbon fibres/PDMS composites for use in medicine – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Bouda, T., 2013

2012

 • The Influence of Sterilization Processes on the Micromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Sochor, M. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Účinek rázové vLny na kostní cement ajejí potenciáLní využitiv ortopedii – Zeman, J. - Hach, J. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P. - Hoffer, P. - Sedláček, R. - Kociová, K., - Beneš, J., 2012
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2012

2011

 • Sterilization Decomposition Evaluation of Composite Materials based on Carbon Fibers for use in Medicine – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M., - Sucharda, Z., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Prokop, J. - Beneš, J., - Křena, J., 2011
 • Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with Calcium Phosphate Additives – Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Lapčíková, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hydrolytic Decomposition in a Polyamide/PDMS Composite for Orthopaedic Usage – Sochor, M. - Balik, K. - Sucharda, Z. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2011
 • Metodika pro dynamické testování dlah pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro" – Denk, F. - Jíra, A. - Petrtýl, M., - Sedláček, R., 2010
 • The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Zíma, T., 2010
 • Dynamické testování dlah pro osteosyntézu distální části femuru – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2010
 • Women with incorrect pelvic floor statics: A biomechanical answer to the mechanical loading of the vagina-endopelvic fascia complex – Jelen, K. - Herman, H. - Lopot, F. - Kubový, P. - Otčenášek, M., - Sedláček, R., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Suchý, T., 2009
 • Dynamické testování hřebů pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2009
 • Porous Composite Materials with Polyamide Reinforcement and Siloxane Matrix with Nano-Hydroxyapatite as Biomaterials – Balík, K. - Bačáková, L. - Sochor, M. - Černý, M. - Lisá, V. - Filová, E. - Grausová, L. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2009
 • Bioinspired Nanocomposite Structures for Bone Tissue Regeneration Based on Collagen, Gelatin, Polyamide and Hydroxyapatite – Suchý, T. - Balík, K. - Šupová, M. - Hrušková, D. - Sucharda, Z. - Černý, M., - Sedláček, R., 2009
 • Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2009
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Joint Replacement – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008
 • Rheological properties of myometrium: Experimental quantification and mathematical modeling – Jelen, K. - Lopot, F. - Budka, S. - Nováček, V., - Sedláček, R., 2008
 • The Evaluation of the Influence of Head Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008

2007

 • The effect of chronic nicotine administration on bone mineral content and bone strength in normal and castrated male rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Kurcová, I., 2007
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modifications on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Treatment of deep cartilage defects of the knee with autologous chondrocyte transplantation on a hyaluronic acid ester scaffolds (Hyalograft C) – Podškubka, A. - Povýšil, C. - Kubeš, R. - Šprindrich, J., - Sedláček, R., 2006
 • Experimentální analýza kontaktních tlaků na artikulačních plochách náhrady kolenního kloubu – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Laboratoř mechanických zkoušek – Vondrová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2006
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Evaluation of the Influenceof UHMWPE Crosslink on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Composite Materials Based on Glass Fabrics and Siloxane Matrix as Substitutive and Connective Elements of Bones in Orthopaedics – Balík, K. - Sochor, M. - Hulejová, H. - Černý, M. - Pešáková, V. - Suchý, T. - Sedláček, R., - Sucharda, Z., 2006

2005

 • Effect of Alendronate Administration on Bone Mineral Density and Bone Strength in Castrated Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2005
 • Biomaterials Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005

2003

 • Simulace namáhání páteřního segmentu s aplikací rozpěrek – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Effects of Triiodothyronine and Estrogen Administration on Bone Mass, Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistence of Materials for Bone Substitution – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Tichý, P. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2003

2002

 • Testing of Wear Resistance of the Ceramic Materials for Surgical Implants – Sedláček, R. - Konvičková, S., - Sochor, M., 2002

2001

 • Bifosfonát pamidronát ovlivňuje krevní průtok kostí a mechanickou odolnost v ohybu – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R. - Žák, J. - Kapitola, J., - Wallischová, J., 2001

Stať ve sborníku

2019

 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Degradation of mechanical properties of magnesium alloy – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., 2019
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2019
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019

2018

 • FE Analysis of the T-profile for Airplane Door – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2018

2017

 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Static and Fatigue Testing of Composite External Fixator – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Růžička, M., 2017
 • ZTRÁTA STABILITY KOMPOZITOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ PODÉLNÍKY – POROVNÁNÍ EXPERIMENTU A NUMERICKÉ SIMULACE – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Křena, J. - Růžek, R., - Zavřelová, T., 2017
 • ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE “BEARING” PART BASED ON POLISHED SAMPLES – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Preparation and testing of collagen-based nanocomposite scaffolds for tissue engineering and bone implantology – Braun, M. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Hubálek Kalbáčová, M., 2016
 • Intraabdominal pressure load on pelvic planes as a force that apical correction has to resist – Maxová, K. - Halaška, M.J. - Sedláček, R. - Naňka, D. - Vláčil, J. - Kotoulová, M. - Otčenášek, M. - Sottner, O. - Martan, A., - Halaška, M., 2016
 • Bearing tests of specimens manufactured from chopped C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Reinforced Thermoplastic Composite Materials for Use in Orthopaedics – Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Růžička, P., - Král, M., 2016
 • MKP analýza dílu vyrobeného z C/PPS pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Analysis and Optimization of Aircraft Composite Part Bearing – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Identification of three network model parameters for semi-crystalline thrmoplastic polymer – Outlý, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2015
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • Computation of thermo-elastic characteristics of plates randomly reinforced with pellets using image processing methods and statistics – Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2015
 • Determination of Isotropy of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M. - Růžička, P., - Kytýř, D., 2015
 • Porovnání ideální a reálné geometrie při MKP simulaci tahové zkoušky C/PPS vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • FE Analysis of C/PPS Tensile Specimens with Varying Thickness – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Comparison of the FE Analysis and Experiment Done on Flat Samples Manufactured from C/PPS Pellets – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2014
 • Stress and strength analysis of flat samples manufactured from C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, M., 2014
 • Thermal Ageing Effect on the Micromechanical Properties of Fiber-Reinforced Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Padovec, Z., 2014
 • Numerical Solution of the Buckling of a Composite Plate Stiffened by Stringers – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Návrh, optimalizace a numerická analýza ztráty stability kompozitní desky vyztužené podélníky – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2014
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to be used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Thermo-elastic Properties of Randomly Reinforced Composite – A Comparison of Theories – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2013

2012

 • Insight into tensile fatigue damage of UHMWPE with an aid of experimental and computational Small punch testing – Bouda, T. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Šlouf, M., - Konvičková, S., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2012
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to Be Used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite for Medical Device Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2012

2011

 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu – Zeman, J. - Beneš, J. - Poučková, P. - Zadinová, M. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P., - Sedláček, R., 2011
 • Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Beneš, J., - Prokop, J., 2011

2010

 • Optimization of Moisture Absorption in a Aramid/Polydimethylsiloxane Composite for Orthopaedic Usage – Suchý, T. - Sochor, M. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Balík, K., 2010
 • Measurement of Mechanical Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene by Q-450 – Bouda, T. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2010
 • Wear Resistance of PolyarylEtherEtherKetone Against DLC Coat on Ti6Al4V Alloy – Sedláček, R. - Bouda, T., - Vondrová, J., 2010
 • Tensile Testing of Medical Grade UHMWPE to Rupture with Utilization of 3d Optical Correlation System – Bouda, T. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Konvičková, S., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Experimental Evaluation of Orthopaedics Suitability of Different Biomaterials Combinations – Sedláček, R., 2009
 • Flexural strength and modulus of nanofilled and low-shrinkage dental restorative composites: Three-point bending test. – Eichlerová, R. - Konvičková, S. - Sedláček, R. - Vrbová, R., - Bradna, P., 2009

2008

 • Mechanical Properties of Zirconia Ceramics with Roughened Surface – Andertová, J. - Sedláček, R., 2008
 • Experimental Evaluation of the Influence of Implant Head Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • The Analysis of the Influence of Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Hip Joint Replacements – Sedláček, R., 2008

2007

 • Preliminary measurements of lumbar spine kinematics and stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • Experimental Analysis of the Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Vliv upnutí zmaražených konců šlach na tahové vlastnosti šlach při in vitro testování – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Influence of Contact Surfaces of Jaws on Clamping of Tendon – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Is the Error in Measurement of Tensile Properties of Tendons Without Extensometer Significant? – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Comparison of surgical techniques influence on the lumbar spine stiffness – Jirková, L. - Sedláček, R. - Horák, Z. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • The Evaluation of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Růžička, M., - Uher, O., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Contact Pressure Measurement on Knee Replacement Articulating Surfaces – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Some Surface Improvement and Osseointegration – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2006
 • Bending of Femoral Neck - Methodology of Experiment – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • The Analysis of Crosslink Influence on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modification on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Methodologies for Bone Mechanical Testing – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Kinematics and Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • The Influence of Crosslink on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Stiffness - Influences on the Various Surgical Techniques – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Kinematics And Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimentální měření kinematiky bederní páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Stiffness And Range Of The Motion – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Biomechanical Properties of Porous Composites Based on Glass and Polysiloxane – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Černý, M. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2005
 • Glass Fibers and Polysiloxanes Based Composite Materials for Biomedical Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Composite Materials Based on Glass Fibers and Polysiloxanes for Bone Surgery Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Development and Tests of High Performance Composites and Their Joints – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K. - Hofman, J., - Uher, O., 2005
 • Effect of Surface Treatment on Mechanical Properties of Zirconia Ceramic Materials – Andertová, J. - Havdra, J., - Sedláček, R., 2005
 • Dynamic Tests of Glued Joints of Composite - Steel – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Chromý, J. - Poul, R. - Růžička, M. - Uher, O., - Hofman, J., 2005
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností lepených spoj ů kompozitů – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K., - Hofman, J., 2005
 • The Effect of Nicotine Administration on the Femoral Neck Rigidity and Work to Failure on the Rat Osteoporotic Bones – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • The Effect of Alcohol Administration on the Bone Mechanical Properties – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • Biomaterilas Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Možnosti akreditované zkušební laboratoře LMZ – Sedláček, R., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Evaluation of Combination of Materials Used for Orthopaedic Implants – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vliv úprav UHMWPE lisováním na odolnost proti otěru – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness and Range of Motion – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimentální stanovení základních materiálových charakteristik hyalinní chrupavky a její materiálový model – Vrána, J. - Michalec, J., - Sedláček, R., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Experimental Analysis of Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Study Concerning the Effect of Calcitonin Administration on the Bone Strength of Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2004
 • Change of Bone Bending Strength after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Calcitonin Dose-Effect on the Bending Strength of Osteoporotic Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Comparision of Biomechanical Properties of Carbon-Carbon and Glass Composites – Balík, K. - Sochor, M. - Tichý, P. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimental Analysis of Tribological Properties of Biomaterials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Vliv povrchové vrstvy DLC na otěr UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Glass Fibers Based Composites - Biomedical Applications – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Nová experimentální zarízení v Laboratori mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2004
 • Experimental Evaluation of Influence DLC Coat on Properties of Materials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2004
 • The Effect of Nicotine Administration on the Bone Mechanical Properties – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2004
 • Analýza materiálů používaných k výrobě ortopedických náhrad s porovnáním opotřebení při otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Composites Based on Bioglass – Sochor, M. - Balík, K. - Černý, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2004

2003

 • Composites Based on Glass Fibers and Siloxane Matrix as a Promising Biomaterial – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials Used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Experimental Evaluation of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of Carbon-Carbon Composite for Applications in Human Spine Surgery in the Form of Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Laboratoř Mechanických Zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv bioaktivních vrstev na ohybovou pevnost keramických materiálů – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of the Wear Resistance with Zirconia Ceramics and Peek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistance with Peek and Zirconia Ceramics – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of Mitral Annuloplasty Rings – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of the Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanické vlastnosti tkáně oční rohovky – Růžička, P. - Jank, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanical Properties of Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Vliv kalcitoninu na mechanickou odolnost kosti – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Accreditation of Mechanical Testing Laboratory in Accordance with the Standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2003
 • The Calcitonin Treatment versus Bone Bending Strength – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Change of Bone Mechanical Properties after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Biomechanické vlastnosti kloubní chrupavky – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage in the Hip Joint – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Experimental Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003

2002

 • Mechanical Testing of Wear Resistance Acoording to ISO 6474:1994(E) with Ceramics and UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Cross-Section Parameter Acquisition from Digital Images – Růžička, P. - Michalec, J. - Rosenkrancová, J., - Sedláček, R., 2002
 • Hodnocení odolnosti biokeramických materiálů proti otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanical Properties of the Biomaterials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Abrasion Assessment of the UHMWPE Polyethylen on the Contact Surface with Ceramics based on the Yttria-stabilized Zirkonia – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Evaluation of the Bone-Substitute Materials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Bone-Friendly Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Toth, L. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Mechanical Characteristic of Materials to be Used in Bone Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Biocompatible Material Testing – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Testing of Carbon-Carbon Composite to be Used in Spine Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulajová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Effect of Bisphosphonate on the Strength in Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2002
 • Effect of Thiiodothyronine and Estrogen Administration on bone Strength in Male Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Broulík, P., 2002
 • Determination Cross-Section Modulus of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002
 • Study on the Schapery's Nonlinear Viscoelastic Model Application For Two Different Types of Polymer-Matrix Composites – Sun, J. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2002
 • Determination of 3-Point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Stanovení průřezové charakteristiky krysího femuru – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002

2001

 • Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composite – Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2001
 • Methodics for Testing of Mechanical Properties of Ceramic Materials – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001

?

 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., ?
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., ?
 • Determination of 3-point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013

2011

 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T., - Šleichrt, J., 2016
 • Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Stauch, M. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šlaichrt, J. - Růžek, R. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Demonstrátor výlisku z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Dolejš, N. - Křena, J. - Stauch, M. - Bašta, J. - Roškanin, P. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L. - Hron, R. - et al., 2016
 • Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Dvořák, M. - Padovec, Z. - Roškanin, P. - Křena, J. - Bašta, J. - Stauch, M. - Dolejš, N. - Doubrava, R. - Růžek, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013

2012

 • Sestava pro polohování endoskopické kamery určené k měření iniciace a růstu únavové trhliny – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Sestava DENTAL III - přípravek na zalévání implantátů – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012

2011

 • Aparatura pro kalibrace tenzometrického měření deformací na testovacím systému MTS Mini Bionix – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Lisovací forma na výrobu kompozitových vzorků – Suchý, T. - Sucharda, Z., - Sedláček, R., 2011
 • Sestava přípravků na statické a únavové testování hole – Bouda, T. - Sedláček, R., 2011
 • Sestava BIAXIAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava přípravků na testování radiolucence kompozitních materiálů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Prokop, J., 2011
 • Přípravek na testování únavy kompozitních materiálů v ohybu – Sedláček, R. - Suchý, T., 2011
 • Sestava DENTAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava pro testování mechanických vlastností potkaních femurů – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Sestava pro testování fixátoru zlomenin acetabula – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010

2009

 • Náhrada obratlového těla – Denk, F. - Bouda, T., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava přípravků pro statické a dynamické testování předloketní berle. – Eichlerová, R. - Horák, Z., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava ROD II – Sedláček, R., 2009
 • Sestava DENTAL – Sedláček, R., 2009

2006

 • Sestava BIAXIAL – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava ROD – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava OPTISTAT – Sedláček, R., 2006
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006
 • Měřící zařízení SETL 20 – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Software

2006

 • BONDED JOINT – Sedláček, R., 2006

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Konstrukce a analýza přípravku pro čtyřbodový ohyb – Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Sedláček, R., 2018
 • Výpočetní simulace zatížení dlahy při ohybovém testu dle ASTM F382 - 17 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2018
 • Porovnání mechanických vlastností čistého titanu (Ti Grade 4) a slitiny titanu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) – Vondrová, J. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., 2018
 • Hodnocení degradace vlastností hořčíkových slitin – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Suchý, T., 2018
 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018
 • Rešerše metodik zkoušení dlah s ohledem na studené spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Omega profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Ti a C/PPS T profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018

2017

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely extrudovaného polymeru – Růžička, P. - Sedláček, R., - Nedvěd, V., 2017
 • Ohybové zkoušky páteřních segmentů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Hodnocení mechanických vlastností potkaních femurů při ohybových zkouškách – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2017
 • Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů v tlaku – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Studie k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2017

2016

 • Únavové zkoušky dentálních implantátů PROSPON – Sedláček, R., 2016
 • Únavové zkoušky dentálních implantátů LASAK řady BioniQ – Sedláček, R., 2016
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Testování acetabulárních jamek – Sedláček, R. - Růžička, P., 2016
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2016 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Křena, J., 2016
 • Testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., - Padovec, Z., 2016
 • Studie proveditelnosti k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2016
 • Analýza reálného elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Analýza mechanických vlastností dílu „Bearing“ na základě nábrusů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Experimentální určení mechanických vlastností lepeného spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Fatigue Resistance of Dental Composite Slices – Sedláček, R. - Suchý, T., 2015
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností ledvinových kamenů – Sedláček, R. - Vondrová, J., - Suchý, T., 2015
 • Konstrukce tvaru a dimenzování kompozitového fixátoru – demonstrátoru medicínské aplikace – Růžička, P. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2015
 • Experimentální porovnání integrovaných FBG snímačů s tenzometry v podmínkách vysokocyklové únavy – Dvořák, M. - Sedláček, R., 2015
 • Metodika testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., 2015
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2015 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2015
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015
 • Výpočet termoelastických charakteristik desek náhodně vyztužených peletami pomocí metod zpracování obrazu a statistiky – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • MKP analýza demonstrátoru vyrobeného z pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • Statické zkoušky peletových vzorků s pouzdrem a jejich MKP simulace – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Zkoušky pevnosti v ohybu biokeramiky – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Únavové zkoušky finálních Beta-titanových slitin Ti-36Nb-6Ta – Sedláček, R. - Daniel, M., 2014
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2014 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2014
 • Koncept externího fixátoru - medicínská aplikace kompozitu s termoplastickou matricí – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Analýza a konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami pomocí continuum shell elementů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Teplotní MKP analýza C/PPS desek a napěťová analýza tahových vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Napěťová a pevnostní analýza rovných vzorků z pelet a predikce jejich vlastností – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Chlup, H., - Král, M., 2014
 • Experimentální ověření použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Sedláček, R., 2014
 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014
 • Fatigue Testing of Dental Endocrowns – Sedláček, R., 2014

2013

 • Experimentální tahové zkoušky pryže dopravníkového pásu – Bouda, T. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na tibiální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BioniQ implantát - straight, BIO S3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2013
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2013 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2013
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku dle ASTM F1044 – 05 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Měření pevnosti v tahu porézního Ti nástřiku dle ASTM C633-01 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na femorální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Možnosti použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Sedláček, R. - Dvořák, M., - Dolejš, N., 2013
 • Analýza a optimalizace konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Král, M., 2013
 • Termoelastické charakteristiky náhodně vyztuženého kompozitu a simulace orientace vláken – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství - část 2012 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2013

2012

 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů MV 3,0/L12 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BIO - straight X D3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku – Růžička, P. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Vliv teplotního cyklování na stabilitu modelových vzorků – Křena, J. - Sedláček, R., 2012
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2011 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2012
 • Simulace účinků rázu na sestavu cíliče pro krátký rekonstrukční hřeb – Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2012
 • Únavové zkoušky beta-titanových slitin Ti35Nb6Ta – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální testování prototypu kolenní ortézy - zpráva k řešení projektu FR-TI1/463 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012
 • Experimentální testování prototypů inovované hole - zpráva k řešení projektu FR-TI3/062 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012

2011

 • Vliv teplotního cyklování na vlastnosti kompozitů PPS, PEEK a PDMS – Křena, J. - Sedláček, R., 2011
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2010 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2011
 • Tahové zkoušky vzorků titanového nástřiku – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Hodnocení povrchových vrstev slitiny Ti-6Al-4V z hlediska opotřebení protikusu z materiálu PEEK – Sedláček, R., 2011
 • Normativy pro testování spinálních náhrad – Sedláček, R., 2011

2010

 • Experimentální tlakové zkoušky páteřních implantátů TLIF – Bouda, T. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2010
 • Experimentální ohybové zkoušky páteřních fixátorů – Bouda, T. - Sedláček, R., 2010
 • Mechanické zkoušky zevního fixátoru zlomenin acetabula SYNTHES – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010
 • Průběžná zpráva řešení projektu MPO č.: FI-IM4/233 za období 2009 – Vilímek, M. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2010

2009

 • Stanovení metodiky testování předloketní berle – Sedláček, R., 2009
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru ROD - kombinace PEEK a TiAl6V4 s DLC na mezivrstvě Cr – Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky nitrokostních dentálních implantátů – Sedláček, R., 2009
 • Metodika testování životnosti náhrady obratlového těla – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2009

2008

 • Stanovení metodiky exp. testů a zkušebních podmínek dentálních implantátů – Sedláček, R. - Horák, Z., 2008

2007

 • Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu Medin – Bouda, T. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2007
 • Stanovení mechanických vlastností materiálu FeNiCr REX (ISO 5832/9) určeného pro výrobu kyčelních náhrad – Sedláček, R., 2007

2006

 • Exp. měření tuhostních charakteristik segmentu lumbální páteře a zjištění jeho fyziologické pohyblivosti – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Tuhostních charakteristiky segmentu lumbální páteře a jeho fyziologická pohyblivost - experimentální analýza – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře. Příprava vzorků, konstrukce měřících přípravků – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Vývoj metodiky lámání krčků potkaních femurů – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení vlastností vinutých pružin – Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s ozařovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným lisováním II – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2005
 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Vliv nikotinu na mechanické vlastnosti krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004
 • Tlaková zkouška epoxidových materiálů – Růžička, P. - Sedláček, R., 2004
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle SO 6474:1994(E) s korundovou keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným isováním – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimentální zkoušky páteřního systému Walter – Horák, Z. - Koukalová, J. - Tichý, P. - Petržela, M., - Sedláček, R., 2004

2003

 • Tahová zkouška tkáně rohovky – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003
 • Stanovení pevnosti speciální zirkoničité keramiky tříbodovým ohybem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální bioaktivní povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • MECHANICKÁ ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI OTĚRU DLE ISO 6474:1994(E) S TITANOVOU SLITINOU S DLC POVRCHEM A UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv kalcitoninu na odolnost krysích femurů proti lomu – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální stanovení mechanických vlastností mitrálních anuloplastikových implantátů – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2002
 • Stanovení mechanických vlastností C-C kompozitů při tlakové zkoušce – Sedláček, R. - Starý, V., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a peekem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a lisovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Zakončení procesu akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002

2001

 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474: 1994(E) s keramikou a UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěrudle ISO 6474: 1994(E) s ložiskovou ocelí a keramikou – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Závěrečná fáze přípravy Laboratoře mechanických zkoušek na akreditaci – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001
 • Metodika testování mechanických vlastností krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2001
 • Zavedení mechanické zkoušky "Ring on Disc" dle ISO 6474: 1994(E) na systému MTS 858 MINI BIONIX – Sedláček, R., 2001

2000

 • Akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2000
 • Mechanické testování biomateriálů na systému MTS 858 MINI BIONIX dle norem ISO - Ring On Disc – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., - Valerian, D., 2000

Kvalifikační zpráva

2007

 • Hodnocení tribologických poměrů v kloubní náhradě – Tuzarová, Z. - Sedláček, R., 2007

2005

 • Návrh a experimentální ověření nových řešení spojů kompozitních a kovových dílů v rotačních pohonech dopravních a zemědělských strojů – Sedláček, R., 2005

Kapitola v knize

2010

 • Experimentální měření poddajnosti a pohyblivosti fyziologické páteře – Jirková, L. - Sedláček, R., 2010
 • Výzkum kompozitních materiálů jako náhrad kostních štěpů pro aplikace ve formě jader meziobratlových rozpěrek – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Černý, M. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Bačáková, L. - Filová, E. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2010
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2010

Sborník

2019

 • Polymer Composites 2019 Proceedings – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2017

2016

 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 - Book of Abstracts – Padovec, Z. ed. - Vondrová, J. ed., - Sedláček, R. ed., 2015

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. ed. - Blahouš, K. ed. - Růžička, M. ed., - Uher, O. ed., 2006

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Polymer Composites 2019 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org. - Foller, B. org. - Křena, J. org. - Moravec, R. org. - Nezbedová, E. org. - Orlt, J. org. - Socha, F. org. - Ščerba, M. org., - Varečková, D. org., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2017

2016

 • 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Otáhal, M. org. - Mikšovský, J. org. - Písařík, P. org. - Salačová, Š. org. - Tomšovský, L. org., - Sedláček, R. org., 2016
 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2015

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Možnosti akreditované Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2008

2005

 • Applications of Modern Experimental Methods in Laboratory of Biomechanics – Konvičková, S. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2005

2001

 • Využití testovacího systému MTS při mechanických zkouškách kompozitních materiálů – Sedláček, R., 2001

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Radek.Sedlacek (zavináč) fs.cvut.cz

420604809778
(22 435) 2653

místnost: C1-s114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH03010418  
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • NV18-05-00379  
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30156  
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033  
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 • NV17-31276A  
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TA03010209  
  Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high-tech kompozitů s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2013-2016)

Článek v periodiku

2019

 • The effect of 808 nm and 905 nm wavelength light on recovery after spinal cord injury – Svobodova, B. - Kloudova, A. - Ruzicka, J. - Kajtmanova, L. - Navrátil, L. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2019
 • The effect of the thermosensitive biodegradable PLGA–PEG–PLGA copolymer on the rheological, structural and mechanical properties of thixotropic self-hardening tricalcium phosphate cement – Vojtova, L. - Michlovska, L. - Valova, K. - Zboncak, M. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2019
 • Needleless Electrospun and Centrifugal Spun Poly-ε-Caprolactone Scaffolds as a Carrier for Platelets in Tissue Engineering Applications: A Comparative Study with hMSCs – Lukášová, V. - Buzgo, M. - Vocetková, K. - Sovková, V. - Doupník, M. - Himawan, E. - Staffa, A. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Rustichelli, F. - Amler, E., - Rampichová, M., 2019

2018

 • Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states? – Suchý, T. - Šupová, M. - Bartoš, M. - Sedláček, R. - Piola, M. - Soncini, M. - Fiore, G.B. - Sauerová, P., - Hubálek-Kalbáčová, M., 2018
 • Restoration of severely damaged endodontically treated premolars: The influence of the endo-core length on marginal integrity and fatigue resistance of lithium disilicate CAD-CAM ceramic endocrowns – Rocca, T. - Daher, R. - Saratti, C.M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Feilzer, A.J., - Krejci, I., 2018

2017

 • Design, analysis and testing of an external fixation device manufactured from composite materials – Padovec, Z. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2017
 • Porovnání rozsahu pohybu reálné krční páteře psa s počítačovou simulací - validace počítačového modelu – Srnec, R. - Horak, Z. - Sedláček, R., - Sedlinska, M., 2017
 • Analysis of Mechanical Properties of the “Bearing” Part Based on Polished Samples – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017
 • Comparison of the Thermoelastic Properties of a Randomly Reinforced Composite Computed by the Classical Lamination Theory and by the Monte Carlo Simulation – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Fatigue behavior of resin-modified monolithic CAD-CAM RNC crowns and endocrowns – Rocca, G. T. - Sedlakova, P. - Saratti, C. M. - Sedláček, R. - Gregor, L - Rizcalla, N - Feilzer, A.J., - Krejčí, I, 2016
 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016

2015

 • The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds-an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells – Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Kalbáčová, M. H., 2015

2014

 • Human Multipotent Mesenchymal Stem Cells Improve Healing after Collagenase Tendon Injury in the Rat – Machová Urdziková, L. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Amemori, T. - Růžička, J. - Lesný, P. - Havlas, V. - Sýkorová, E., - Jendelová, P., 2014

2013

 • Effects of thermal ageing on the static and cyclic mechanical properties of carbon fibres/PDMS composites for use in medicine – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Bouda, T., 2013

2012

 • The Influence of Sterilization Processes on the Micromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Sochor, M. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Účinek rázové vLny na kostní cement ajejí potenciáLní využitiv ortopedii – Zeman, J. - Hach, J. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P. - Hoffer, P. - Sedláček, R. - Kociová, K., - Beneš, J., 2012
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2012

2011

 • Sterilization Decomposition Evaluation of Composite Materials based on Carbon Fibers for use in Medicine – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M., - Sucharda, Z., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Prokop, J. - Beneš, J., - Křena, J., 2011
 • Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with Calcium Phosphate Additives – Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Lapčíková, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hydrolytic Decomposition in a Polyamide/PDMS Composite for Orthopaedic Usage – Sochor, M. - Balik, K. - Sucharda, Z. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2011
 • Metodika pro dynamické testování dlah pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro" – Denk, F. - Jíra, A. - Petrtýl, M., - Sedláček, R., 2010
 • The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Zíma, T., 2010
 • Dynamické testování dlah pro osteosyntézu distální části femuru – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2010
 • Women with incorrect pelvic floor statics: A biomechanical answer to the mechanical loading of the vagina-endopelvic fascia complex – Jelen, K. - Herman, H. - Lopot, F. - Kubový, P. - Otčenášek, M., - Sedláček, R., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Suchý, T., 2009
 • Dynamické testování hřebů pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2009
 • Porous Composite Materials with Polyamide Reinforcement and Siloxane Matrix with Nano-Hydroxyapatite as Biomaterials – Balík, K. - Bačáková, L. - Sochor, M. - Černý, M. - Lisá, V. - Filová, E. - Grausová, L. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2009
 • Bioinspired Nanocomposite Structures for Bone Tissue Regeneration Based on Collagen, Gelatin, Polyamide and Hydroxyapatite – Suchý, T. - Balík, K. - Šupová, M. - Hrušková, D. - Sucharda, Z. - Černý, M., - Sedláček, R., 2009
 • Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2009
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Joint Replacement – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008
 • Rheological properties of myometrium: Experimental quantification and mathematical modeling – Jelen, K. - Lopot, F. - Budka, S. - Nováček, V., - Sedláček, R., 2008
 • The Evaluation of the Influence of Head Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008

2007

 • The effect of chronic nicotine administration on bone mineral content and bone strength in normal and castrated male rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Kurcová, I., 2007
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modifications on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Treatment of deep cartilage defects of the knee with autologous chondrocyte transplantation on a hyaluronic acid ester scaffolds (Hyalograft C) – Podškubka, A. - Povýšil, C. - Kubeš, R. - Šprindrich, J., - Sedláček, R., 2006
 • Experimentální analýza kontaktních tlaků na artikulačních plochách náhrady kolenního kloubu – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Laboratoř mechanických zkoušek – Vondrová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2006
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Evaluation of the Influenceof UHMWPE Crosslink on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Composite Materials Based on Glass Fabrics and Siloxane Matrix as Substitutive and Connective Elements of Bones in Orthopaedics – Balík, K. - Sochor, M. - Hulejová, H. - Černý, M. - Pešáková, V. - Suchý, T. - Sedláček, R., - Sucharda, Z., 2006

2005

 • Effect of Alendronate Administration on Bone Mineral Density and Bone Strength in Castrated Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2005
 • Biomaterials Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005

2003

 • Simulace namáhání páteřního segmentu s aplikací rozpěrek – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Effects of Triiodothyronine and Estrogen Administration on Bone Mass, Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistence of Materials for Bone Substitution – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Tichý, P. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2003

2002

 • Testing of Wear Resistance of the Ceramic Materials for Surgical Implants – Sedláček, R. - Konvičková, S., - Sochor, M., 2002

2001

 • Bifosfonát pamidronát ovlivňuje krevní průtok kostí a mechanickou odolnost v ohybu – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R. - Žák, J. - Kapitola, J., - Wallischová, J., 2001

Stať ve sborníku

2019

 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Degradation of mechanical properties of magnesium alloy – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., 2019
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2019
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019

2018

 • FE Analysis of the T-profile for Airplane Door – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2018

2017

 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Static and Fatigue Testing of Composite External Fixator – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Růžička, M., 2017
 • ZTRÁTA STABILITY KOMPOZITOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ PODÉLNÍKY – POROVNÁNÍ EXPERIMENTU A NUMERICKÉ SIMULACE – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Křena, J. - Růžek, R., - Zavřelová, T., 2017
 • ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE “BEARING” PART BASED ON POLISHED SAMPLES – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Preparation and testing of collagen-based nanocomposite scaffolds for tissue engineering and bone implantology – Braun, M. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Hubálek Kalbáčová, M., 2016
 • Intraabdominal pressure load on pelvic planes as a force that apical correction has to resist – Maxová, K. - Halaška, M.J. - Sedláček, R. - Naňka, D. - Vláčil, J. - Kotoulová, M. - Otčenášek, M. - Sottner, O. - Martan, A., - Halaška, M., 2016
 • Bearing tests of specimens manufactured from chopped C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Reinforced Thermoplastic Composite Materials for Use in Orthopaedics – Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Růžička, P., - Král, M., 2016
 • MKP analýza dílu vyrobeného z C/PPS pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Analysis and Optimization of Aircraft Composite Part Bearing – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Identification of three network model parameters for semi-crystalline thrmoplastic polymer – Outlý, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2015
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • Computation of thermo-elastic characteristics of plates randomly reinforced with pellets using image processing methods and statistics – Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2015
 • Determination of Isotropy of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M. - Růžička, P., - Kytýř, D., 2015
 • Porovnání ideální a reálné geometrie při MKP simulaci tahové zkoušky C/PPS vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • FE Analysis of C/PPS Tensile Specimens with Varying Thickness – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Comparison of the FE Analysis and Experiment Done on Flat Samples Manufactured from C/PPS Pellets – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2014
 • Stress and strength analysis of flat samples manufactured from C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, M., 2014
 • Thermal Ageing Effect on the Micromechanical Properties of Fiber-Reinforced Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Padovec, Z., 2014
 • Numerical Solution of the Buckling of a Composite Plate Stiffened by Stringers – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Návrh, optimalizace a numerická analýza ztráty stability kompozitní desky vyztužené podélníky – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2014
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to be used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Thermo-elastic Properties of Randomly Reinforced Composite – A Comparison of Theories – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2013

2012

 • Insight into tensile fatigue damage of UHMWPE with an aid of experimental and computational Small punch testing – Bouda, T. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Šlouf, M., - Konvičková, S., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2012
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to Be Used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite for Medical Device Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2012

2011

 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu – Zeman, J. - Beneš, J. - Poučková, P. - Zadinová, M. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P., - Sedláček, R., 2011
 • Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Beneš, J., - Prokop, J., 2011

2010

 • Optimization of Moisture Absorption in a Aramid/Polydimethylsiloxane Composite for Orthopaedic Usage – Suchý, T. - Sochor, M. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Balík, K., 2010
 • Measurement of Mechanical Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene by Q-450 – Bouda, T. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2010
 • Wear Resistance of PolyarylEtherEtherKetone Against DLC Coat on Ti6Al4V Alloy – Sedláček, R. - Bouda, T., - Vondrová, J., 2010
 • Tensile Testing of Medical Grade UHMWPE to Rupture with Utilization of 3d Optical Correlation System – Bouda, T. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Konvičková, S., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Experimental Evaluation of Orthopaedics Suitability of Different Biomaterials Combinations – Sedláček, R., 2009
 • Flexural strength and modulus of nanofilled and low-shrinkage dental restorative composites: Three-point bending test. – Eichlerová, R. - Konvičková, S. - Sedláček, R. - Vrbová, R., - Bradna, P., 2009

2008

 • Mechanical Properties of Zirconia Ceramics with Roughened Surface – Andertová, J. - Sedláček, R., 2008
 • Experimental Evaluation of the Influence of Implant Head Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • The Analysis of the Influence of Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Hip Joint Replacements – Sedláček, R., 2008

2007

 • Preliminary measurements of lumbar spine kinematics and stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • Experimental Analysis of the Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Vliv upnutí zmaražených konců šlach na tahové vlastnosti šlach při in vitro testování – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Influence of Contact Surfaces of Jaws on Clamping of Tendon – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Is the Error in Measurement of Tensile Properties of Tendons Without Extensometer Significant? – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Comparison of surgical techniques influence on the lumbar spine stiffness – Jirková, L. - Sedláček, R. - Horák, Z. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • The Evaluation of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Růžička, M., - Uher, O., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Contact Pressure Measurement on Knee Replacement Articulating Surfaces – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Some Surface Improvement and Osseointegration – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2006
 • Bending of Femoral Neck - Methodology of Experiment – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • The Analysis of Crosslink Influence on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modification on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Methodologies for Bone Mechanical Testing – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Kinematics and Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • The Influence of Crosslink on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Stiffness - Influences on the Various Surgical Techniques – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Kinematics And Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimentální měření kinematiky bederní páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Stiffness And Range Of The Motion – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Biomechanical Properties of Porous Composites Based on Glass and Polysiloxane – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Černý, M. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2005
 • Glass Fibers and Polysiloxanes Based Composite Materials for Biomedical Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Composite Materials Based on Glass Fibers and Polysiloxanes for Bone Surgery Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Development and Tests of High Performance Composites and Their Joints – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K. - Hofman, J., - Uher, O., 2005
 • Effect of Surface Treatment on Mechanical Properties of Zirconia Ceramic Materials – Andertová, J. - Havdra, J., - Sedláček, R., 2005
 • Dynamic Tests of Glued Joints of Composite - Steel – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Chromý, J. - Poul, R. - Růžička, M. - Uher, O., - Hofman, J., 2005
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností lepených spoj ů kompozitů – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K., - Hofman, J., 2005
 • The Effect of Nicotine Administration on the Femoral Neck Rigidity and Work to Failure on the Rat Osteoporotic Bones – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • The Effect of Alcohol Administration on the Bone Mechanical Properties – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • Biomaterilas Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Možnosti akreditované zkušební laboratoře LMZ – Sedláček, R., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Evaluation of Combination of Materials Used for Orthopaedic Implants – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vliv úprav UHMWPE lisováním na odolnost proti otěru – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness and Range of Motion – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimentální stanovení základních materiálových charakteristik hyalinní chrupavky a její materiálový model – Vrána, J. - Michalec, J., - Sedláček, R., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Experimental Analysis of Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Study Concerning the Effect of Calcitonin Administration on the Bone Strength of Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2004
 • Change of Bone Bending Strength after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Calcitonin Dose-Effect on the Bending Strength of Osteoporotic Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Comparision of Biomechanical Properties of Carbon-Carbon and Glass Composites – Balík, K. - Sochor, M. - Tichý, P. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimental Analysis of Tribological Properties of Biomaterials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Vliv povrchové vrstvy DLC na otěr UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Glass Fibers Based Composites - Biomedical Applications – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Nová experimentální zarízení v Laboratori mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2004
 • Experimental Evaluation of Influence DLC Coat on Properties of Materials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2004
 • The Effect of Nicotine Administration on the Bone Mechanical Properties – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2004
 • Analýza materiálů používaných k výrobě ortopedických náhrad s porovnáním opotřebení při otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Composites Based on Bioglass – Sochor, M. - Balík, K. - Černý, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2004

2003

 • Composites Based on Glass Fibers and Siloxane Matrix as a Promising Biomaterial – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials Used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Experimental Evaluation of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of Carbon-Carbon Composite for Applications in Human Spine Surgery in the Form of Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Laboratoř Mechanických Zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv bioaktivních vrstev na ohybovou pevnost keramických materiálů – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of the Wear Resistance with Zirconia Ceramics and Peek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistance with Peek and Zirconia Ceramics – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of Mitral Annuloplasty Rings – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of the Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanické vlastnosti tkáně oční rohovky – Růžička, P. - Jank, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanical Properties of Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Vliv kalcitoninu na mechanickou odolnost kosti – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Accreditation of Mechanical Testing Laboratory in Accordance with the Standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2003
 • The Calcitonin Treatment versus Bone Bending Strength – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Change of Bone Mechanical Properties after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Biomechanické vlastnosti kloubní chrupavky – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage in the Hip Joint – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Experimental Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003

2002

 • Mechanical Testing of Wear Resistance Acoording to ISO 6474:1994(E) with Ceramics and UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Cross-Section Parameter Acquisition from Digital Images – Růžička, P. - Michalec, J. - Rosenkrancová, J., - Sedláček, R., 2002
 • Hodnocení odolnosti biokeramických materiálů proti otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanical Properties of the Biomaterials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Abrasion Assessment of the UHMWPE Polyethylen on the Contact Surface with Ceramics based on the Yttria-stabilized Zirkonia – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Evaluation of the Bone-Substitute Materials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Bone-Friendly Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Toth, L. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Mechanical Characteristic of Materials to be Used in Bone Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Biocompatible Material Testing – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Testing of Carbon-Carbon Composite to be Used in Spine Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulajová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Effect of Bisphosphonate on the Strength in Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2002
 • Effect of Thiiodothyronine and Estrogen Administration on bone Strength in Male Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Broulík, P., 2002
 • Determination Cross-Section Modulus of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002
 • Study on the Schapery's Nonlinear Viscoelastic Model Application For Two Different Types of Polymer-Matrix Composites – Sun, J. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2002
 • Determination of 3-Point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Stanovení průřezové charakteristiky krysího femuru – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002

2001

 • Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composite – Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2001
 • Methodics for Testing of Mechanical Properties of Ceramic Materials – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001

?

 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., ?
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., ?
 • Determination of 3-point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013

2011

 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T., - Šleichrt, J., 2016
 • Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Stauch, M. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šlaichrt, J. - Růžek, R. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Demonstrátor výlisku z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Dolejš, N. - Křena, J. - Stauch, M. - Bašta, J. - Roškanin, P. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L. - Hron, R. - et al., 2016
 • Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Dvořák, M. - Padovec, Z. - Roškanin, P. - Křena, J. - Bašta, J. - Stauch, M. - Dolejš, N. - Doubrava, R. - Růžek, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013

2012

 • Sestava pro polohování endoskopické kamery určené k měření iniciace a růstu únavové trhliny – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Sestava DENTAL III - přípravek na zalévání implantátů – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012

2011

 • Aparatura pro kalibrace tenzometrického měření deformací na testovacím systému MTS Mini Bionix – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Lisovací forma na výrobu kompozitových vzorků – Suchý, T. - Sucharda, Z., - Sedláček, R., 2011
 • Sestava přípravků na statické a únavové testování hole – Bouda, T. - Sedláček, R., 2011
 • Sestava BIAXIAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava přípravků na testování radiolucence kompozitních materiálů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Prokop, J., 2011
 • Přípravek na testování únavy kompozitních materiálů v ohybu – Sedláček, R. - Suchý, T., 2011
 • Sestava DENTAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava pro testování mechanických vlastností potkaních femurů – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Sestava pro testování fixátoru zlomenin acetabula – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010

2009

 • Náhrada obratlového těla – Denk, F. - Bouda, T., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava přípravků pro statické a dynamické testování předloketní berle. – Eichlerová, R. - Horák, Z., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava ROD II – Sedláček, R., 2009
 • Sestava DENTAL – Sedláček, R., 2009

2006

 • Sestava BIAXIAL – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava ROD – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava OPTISTAT – Sedláček, R., 2006
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006
 • Měřící zařízení SETL 20 – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Software

2006

 • BONDED JOINT – Sedláček, R., 2006

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Konstrukce a analýza přípravku pro čtyřbodový ohyb – Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Sedláček, R., 2018
 • Výpočetní simulace zatížení dlahy při ohybovém testu dle ASTM F382 - 17 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2018
 • Porovnání mechanických vlastností čistého titanu (Ti Grade 4) a slitiny titanu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) – Vondrová, J. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., 2018
 • Hodnocení degradace vlastností hořčíkových slitin – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Suchý, T., 2018
 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018
 • Rešerše metodik zkoušení dlah s ohledem na studené spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Omega profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Ti a C/PPS T profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018

2017

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely extrudovaného polymeru – Růžička, P. - Sedláček, R., - Nedvěd, V., 2017
 • Ohybové zkoušky páteřních segmentů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Hodnocení mechanických vlastností potkaních femurů při ohybových zkouškách – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2017
 • Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů v tlaku – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Studie k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2017

2016

 • Únavové zkoušky dentálních implantátů PROSPON – Sedláček, R., 2016
 • Únavové zkoušky dentálních implantátů LASAK řady BioniQ – Sedláček, R., 2016
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Testování acetabulárních jamek – Sedláček, R. - Růžička, P., 2016
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2016 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Křena, J., 2016
 • Testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., - Padovec, Z., 2016
 • Studie proveditelnosti k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2016
 • Analýza reálného elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Analýza mechanických vlastností dílu „Bearing“ na základě nábrusů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Experimentální určení mechanických vlastností lepeného spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Fatigue Resistance of Dental Composite Slices – Sedláček, R. - Suchý, T., 2015
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností ledvinových kamenů – Sedláček, R. - Vondrová, J., - Suchý, T., 2015
 • Konstrukce tvaru a dimenzování kompozitového fixátoru – demonstrátoru medicínské aplikace – Růžička, P. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2015
 • Experimentální porovnání integrovaných FBG snímačů s tenzometry v podmínkách vysokocyklové únavy – Dvořák, M. - Sedláček, R., 2015
 • Metodika testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., 2015
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2015 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2015
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015
 • Výpočet termoelastických charakteristik desek náhodně vyztužených peletami pomocí metod zpracování obrazu a statistiky – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • MKP analýza demonstrátoru vyrobeného z pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • Statické zkoušky peletových vzorků s pouzdrem a jejich MKP simulace – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Zkoušky pevnosti v ohybu biokeramiky – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Únavové zkoušky finálních Beta-titanových slitin Ti-36Nb-6Ta – Sedláček, R. - Daniel, M., 2014
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2014 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2014
 • Koncept externího fixátoru - medicínská aplikace kompozitu s termoplastickou matricí – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Analýza a konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami pomocí continuum shell elementů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Teplotní MKP analýza C/PPS desek a napěťová analýza tahových vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Napěťová a pevnostní analýza rovných vzorků z pelet a predikce jejich vlastností – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Chlup, H., - Král, M., 2014
 • Experimentální ověření použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Sedláček, R., 2014
 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014
 • Fatigue Testing of Dental Endocrowns – Sedláček, R., 2014

2013

 • Experimentální tahové zkoušky pryže dopravníkového pásu – Bouda, T. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na tibiální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BioniQ implantát - straight, BIO S3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2013
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2013 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2013
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku dle ASTM F1044 – 05 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Měření pevnosti v tahu porézního Ti nástřiku dle ASTM C633-01 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na femorální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Možnosti použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Sedláček, R. - Dvořák, M., - Dolejš, N., 2013
 • Analýza a optimalizace konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Král, M., 2013
 • Termoelastické charakteristiky náhodně vyztuženého kompozitu a simulace orientace vláken – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství - část 2012 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2013

2012

 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů MV 3,0/L12 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BIO - straight X D3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku – Růžička, P. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Vliv teplotního cyklování na stabilitu modelových vzorků – Křena, J. - Sedláček, R., 2012
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2011 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2012
 • Simulace účinků rázu na sestavu cíliče pro krátký rekonstrukční hřeb – Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2012
 • Únavové zkoušky beta-titanových slitin Ti35Nb6Ta – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální testování prototypu kolenní ortézy - zpráva k řešení projektu FR-TI1/463 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012
 • Experimentální testování prototypů inovované hole - zpráva k řešení projektu FR-TI3/062 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012

2011

 • Vliv teplotního cyklování na vlastnosti kompozitů PPS, PEEK a PDMS – Křena, J. - Sedláček, R., 2011
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2010 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2011
 • Tahové zkoušky vzorků titanového nástřiku – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Hodnocení povrchových vrstev slitiny Ti-6Al-4V z hlediska opotřebení protikusu z materiálu PEEK – Sedláček, R., 2011
 • Normativy pro testování spinálních náhrad – Sedláček, R., 2011

2010

 • Experimentální tlakové zkoušky páteřních implantátů TLIF – Bouda, T. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2010
 • Experimentální ohybové zkoušky páteřních fixátorů – Bouda, T. - Sedláček, R., 2010
 • Mechanické zkoušky zevního fixátoru zlomenin acetabula SYNTHES – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010
 • Průběžná zpráva řešení projektu MPO č.: FI-IM4/233 za období 2009 – Vilímek, M. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2010

2009

 • Stanovení metodiky testování předloketní berle – Sedláček, R., 2009
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru ROD - kombinace PEEK a TiAl6V4 s DLC na mezivrstvě Cr – Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky nitrokostních dentálních implantátů – Sedláček, R., 2009
 • Metodika testování životnosti náhrady obratlového těla – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2009

2008

 • Stanovení metodiky exp. testů a zkušebních podmínek dentálních implantátů – Sedláček, R. - Horák, Z., 2008

2007

 • Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu Medin – Bouda, T. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2007
 • Stanovení mechanických vlastností materiálu FeNiCr REX (ISO 5832/9) určeného pro výrobu kyčelních náhrad – Sedláček, R., 2007

2006

 • Exp. měření tuhostních charakteristik segmentu lumbální páteře a zjištění jeho fyziologické pohyblivosti – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Tuhostních charakteristiky segmentu lumbální páteře a jeho fyziologická pohyblivost - experimentální analýza – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře. Příprava vzorků, konstrukce měřících přípravků – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Vývoj metodiky lámání krčků potkaních femurů – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení vlastností vinutých pružin – Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s ozařovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným lisováním II – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2005
 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Vliv nikotinu na mechanické vlastnosti krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004
 • Tlaková zkouška epoxidových materiálů – Růžička, P. - Sedláček, R., 2004
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle SO 6474:1994(E) s korundovou keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným isováním – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimentální zkoušky páteřního systému Walter – Horák, Z. - Koukalová, J. - Tichý, P. - Petržela, M., - Sedláček, R., 2004

2003

 • Tahová zkouška tkáně rohovky – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003
 • Stanovení pevnosti speciální zirkoničité keramiky tříbodovým ohybem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální bioaktivní povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • MECHANICKÁ ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI OTĚRU DLE ISO 6474:1994(E) S TITANOVOU SLITINOU S DLC POVRCHEM A UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv kalcitoninu na odolnost krysích femurů proti lomu – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální stanovení mechanických vlastností mitrálních anuloplastikových implantátů – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2002
 • Stanovení mechanických vlastností C-C kompozitů při tlakové zkoušce – Sedláček, R. - Starý, V., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a peekem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a lisovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Zakončení procesu akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002

2001

 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474: 1994(E) s keramikou a UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěrudle ISO 6474: 1994(E) s ložiskovou ocelí a keramikou – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Závěrečná fáze přípravy Laboratoře mechanických zkoušek na akreditaci – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001
 • Metodika testování mechanických vlastností krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2001
 • Zavedení mechanické zkoušky "Ring on Disc" dle ISO 6474: 1994(E) na systému MTS 858 MINI BIONIX – Sedláček, R., 2001

2000

 • Akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2000
 • Mechanické testování biomateriálů na systému MTS 858 MINI BIONIX dle norem ISO - Ring On Disc – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., - Valerian, D., 2000

Kvalifikační zpráva

2007

 • Hodnocení tribologických poměrů v kloubní náhradě – Tuzarová, Z. - Sedláček, R., 2007

2005

 • Návrh a experimentální ověření nových řešení spojů kompozitních a kovových dílů v rotačních pohonech dopravních a zemědělských strojů – Sedláček, R., 2005

Kapitola v knize

2010

 • Experimentální měření poddajnosti a pohyblivosti fyziologické páteře – Jirková, L. - Sedláček, R., 2010
 • Výzkum kompozitních materiálů jako náhrad kostních štěpů pro aplikace ve formě jader meziobratlových rozpěrek – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Černý, M. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Bačáková, L. - Filová, E. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2010
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2010

Sborník

2019

 • Polymer Composites 2019 Proceedings – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2017

2016

 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 - Book of Abstracts – Padovec, Z. ed. - Vondrová, J. ed., - Sedláček, R. ed., 2015

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. ed. - Blahouš, K. ed. - Růžička, M. ed., - Uher, O. ed., 2006

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Polymer Composites 2019 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org. - Foller, B. org. - Křena, J. org. - Moravec, R. org. - Nezbedová, E. org. - Orlt, J. org. - Socha, F. org. - Ščerba, M. org., - Varečková, D. org., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2017

2016

 • 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Otáhal, M. org. - Mikšovský, J. org. - Písařík, P. org. - Salačová, Š. org. - Tomšovský, L. org., - Sedláček, R. org., 2016
 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2015

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Možnosti akreditované Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2008

2005

 • Applications of Modern Experimental Methods in Laboratory of Biomechanics – Konvičková, S. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2005

2001

 • Využití testovacího systému MTS při mechanických zkouškách kompozitních materiálů – Sedláček, R., 2001

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Radek.Sedlacek (zavináč) fs.cvut.cz

420604809778
(22 435) 2653

místnost: C1-s114, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TH03010418  
  Vývoj nové generace prostředků pro dlahovou osteosyntézu dlouhých kostí – Sedláček, R. (2018-2021)
 • NV18-05-00379  
  Vývoj a komplexní hodnocení nové injekčně aplikovatelné, resorbovatelné, porézní kostní náhrady s řízeným uvolňováním antimikrobiálních látek – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30156  
  Kyčelní implantát s gradientním funkčně strukturovaným průřezem pro výrazné zvýšení jeho životnosti – Sedláček, R. (2018-2021)
 • FV30033  
  Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2018-2020)
 • NV17-31276A  
  Všestranné preklinické zhodnocení laterální lumbální intervertebrální dézy hybridním biodegradabilním nanokompozitním porézním implantátem – Sedláček, R. (2017-2020)
 • TA03010209  
  Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high-tech kompozitů s termoplastovou matricí – Sedláček, R. (2013-2016)

Článek v periodiku

2019

 • The effect of 808 nm and 905 nm wavelength light on recovery after spinal cord injury – Svobodova, B. - Kloudova, A. - Ruzicka, J. - Kajtmanova, L. - Navrátil, L. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2019
 • The effect of the thermosensitive biodegradable PLGA–PEG–PLGA copolymer on the rheological, structural and mechanical properties of thixotropic self-hardening tricalcium phosphate cement – Vojtova, L. - Michlovska, L. - Valova, K. - Zboncak, M. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2019
 • Needleless Electrospun and Centrifugal Spun Poly-ε-Caprolactone Scaffolds as a Carrier for Platelets in Tissue Engineering Applications: A Comparative Study with hMSCs – Lukášová, V. - Buzgo, M. - Vocetková, K. - Sovková, V. - Doupník, M. - Himawan, E. - Staffa, A. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Rustichelli, F. - Amler, E., - Rampichová, M., 2019

2018

 • Dry versus hydrated collagen scaffolds: are dry states representative of hydrated states? – Suchý, T. - Šupová, M. - Bartoš, M. - Sedláček, R. - Piola, M. - Soncini, M. - Fiore, G.B. - Sauerová, P., - Hubálek-Kalbáčová, M., 2018
 • Restoration of severely damaged endodontically treated premolars: The influence of the endo-core length on marginal integrity and fatigue resistance of lithium disilicate CAD-CAM ceramic endocrowns – Rocca, T. - Daher, R. - Saratti, C.M. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Feilzer, A.J., - Krejci, I., 2018

2017

 • Design, analysis and testing of an external fixation device manufactured from composite materials – Padovec, Z. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2017
 • Porovnání rozsahu pohybu reálné krční páteře psa s počítačovou simulací - validace počítačového modelu – Srnec, R. - Horak, Z. - Sedláček, R., - Sedlinska, M., 2017
 • Analysis of Mechanical Properties of the “Bearing” Part Based on Polished Samples – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017
 • Comparison of the Thermoelastic Properties of a Randomly Reinforced Composite Computed by the Classical Lamination Theory and by the Monte Carlo Simulation – Padovec, Z. - Růžička, M. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Fatigue behavior of resin-modified monolithic CAD-CAM RNC crowns and endocrowns – Rocca, G. T. - Sedlakova, P. - Saratti, C. M. - Sedláček, R. - Gregor, L - Rizcalla, N - Feilzer, A.J., - Krejčí, I, 2016
 • The Evaluation of Adhesion between Electrospun Collagen Layers and Different Titanium Substrates – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Kužma, J., - Horný, L., 2016

2015

 • The effects of different cross-linking conditions on collagen-based nanocomposite scaffolds-an in vitro evaluation using mesenchymal stem cells – Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Kalbáčová, M. H., 2015

2014

 • Human Multipotent Mesenchymal Stem Cells Improve Healing after Collagenase Tendon Injury in the Rat – Machová Urdziková, L. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Amemori, T. - Růžička, J. - Lesný, P. - Havlas, V. - Sýkorová, E., - Jendelová, P., 2014

2013

 • Effects of thermal ageing on the static and cyclic mechanical properties of carbon fibres/PDMS composites for use in medicine – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Bouda, T., 2013

2012

 • The Influence of Sterilization Processes on the Micromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Sochor, M. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Účinek rázové vLny na kostní cement ajejí potenciáLní využitiv ortopedii – Zeman, J. - Hach, J. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P. - Hoffer, P. - Sedláček, R. - Kociová, K., - Beneš, J., 2012
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2012

2011

 • Sterilization Decomposition Evaluation of Composite Materials based on Carbon Fibers for use in Medicine – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M., - Sucharda, Z., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Prokop, J. - Beneš, J., - Křena, J., 2011
 • Optimizing and Evaluating the Biocompatibility of Fiber Composites with Calcium Phosphate Additives – Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z. - Sochor, M. - Lapčíková, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hydrolytic Decomposition in a Polyamide/PDMS Composite for Orthopaedic Usage – Sochor, M. - Balik, K. - Sucharda, Z. - Suchý, T., - Sedláček, R., 2011
 • Metodika pro dynamické testování dlah pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Pevnost kolagenních vláken I. typu - verifikace "In vitro" – Denk, F. - Jíra, A. - Petrtýl, M., - Sedláček, R., 2010
 • The Effect of Chronic Alcohol Administration on Bone Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Zíma, T., 2010
 • Dynamické testování dlah pro osteosyntézu distální části femuru – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2010
 • Women with incorrect pelvic floor statics: A biomechanical answer to the mechanical loading of the vagina-endopelvic fascia complex – Jelen, K. - Herman, H. - Lopot, F. - Kubový, P. - Otčenášek, M., - Sedláček, R., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Comparative Study of Macro vs. Micro Test of Osteoporotic Rat Bones – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Suchý, T., 2009
 • Dynamické testování hřebů pro osteosyntézu proximální části tibie – Vilímek, M. - Sedláček, R., 2009
 • Porous Composite Materials with Polyamide Reinforcement and Siloxane Matrix with Nano-Hydroxyapatite as Biomaterials – Balík, K. - Bačáková, L. - Sochor, M. - Černý, M. - Lisá, V. - Filová, E. - Grausová, L. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2009
 • Bioinspired Nanocomposite Structures for Bone Tissue Regeneration Based on Collagen, Gelatin, Polyamide and Hydroxyapatite – Suchý, T. - Balík, K. - Šupová, M. - Hrušková, D. - Sucharda, Z. - Černý, M., - Sedláček, R., 2009
 • Elastic Modulus Determination on Osteoporotic Rat Bones by the Three-point Bending Test and Nanoindentation – Vondrová, J. - Lukeš, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2009
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Joint Replacement – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008
 • Rheological properties of myometrium: Experimental quantification and mathematical modeling – Jelen, K. - Lopot, F. - Budka, S. - Nováček, V., - Sedláček, R., 2008
 • The Evaluation of the Influence of Head Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008

2007

 • The effect of chronic nicotine administration on bone mineral content and bone strength in normal and castrated male rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Kurcová, I., 2007
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modifications on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Treatment of deep cartilage defects of the knee with autologous chondrocyte transplantation on a hyaluronic acid ester scaffolds (Hyalograft C) – Podškubka, A. - Povýšil, C. - Kubeš, R. - Šprindrich, J., - Sedláček, R., 2006
 • Experimentální analýza kontaktních tlaků na artikulačních plochách náhrady kolenního kloubu – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Laboratoř mechanických zkoušek – Vondrová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2006
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Evaluation of the Influenceof UHMWPE Crosslink on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Composite Materials Based on Glass Fabrics and Siloxane Matrix as Substitutive and Connective Elements of Bones in Orthopaedics – Balík, K. - Sochor, M. - Hulejová, H. - Černý, M. - Pešáková, V. - Suchý, T. - Sedláček, R., - Sucharda, Z., 2006

2005

 • Effect of Alendronate Administration on Bone Mineral Density and Bone Strength in Castrated Rats – Broulík, P. - Vondrová, J. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2005
 • Biomaterials Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005

2003

 • Simulace namáhání páteřního segmentu s aplikací rozpěrek – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Effects of Triiodothyronine and Estrogen Administration on Bone Mass, Mineral Content and Bone Strength in Male Rats – Broulík, P. - Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistence of Materials for Bone Substitution – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Tichý, P. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2003

2002

 • Testing of Wear Resistance of the Ceramic Materials for Surgical Implants – Sedláček, R. - Konvičková, S., - Sochor, M., 2002

2001

 • Bifosfonát pamidronát ovlivňuje krevní průtok kostí a mechanickou odolnost v ohybu – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R. - Žák, J. - Kapitola, J., - Wallischová, J., 2001

Stať ve sborníku

2019

 • COMPOSITE CONSOLE CALCULATION FOR AIRCRAFT CONSTRUCTION – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • THE ANALYSIS OF VARIOUS COMPOSITE OMEGA-SHAPED BEAMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Degradation of mechanical properties of magnesium alloy – Sedláček, R. - Suchý, T., - Padovec, Z., 2019
 • Testing of C/PPS structural element for aircraft – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2019
 • KOMPOZITNÍ PROFILY V LETECKÉ KONSTRUKCI – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analýza kompozitové konzole pro leteckou konstrukci – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • Analýza kompozitových nosníků s průřezem tvaru omega – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019
 • Analysis of Composite Bracket for Airplane Construction – Matušů, M. - Padovec, Z. - Zámečníková, T., - Sedláček, R., 2019
 • The Analysis and Variation of Composite Omega Shaped Beam – David, P. - Padovec, Z. - Zámečníková, T. - Sedláček, R., - Křena, J., 2019

2018

 • FE Analysis of the T-profile for Airplane Door – Zámečníková, T. - Padovec, Z. - Sedláček, R., - Křena, J., 2018

2017

 • Adheze kolagenní vrstvy k implantátu – protlačovací zkoušky – Kronek, J. - Kužma, J. - Suchý, T. - Kovaříková, A. - Sedláček, R. - Šupová, M., - Horný, L., 2017
 • Static and Fatigue Testing of Composite External Fixator – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Růžička, M., 2017
 • ZTRÁTA STABILITY KOMPOZITOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ PODÉLNÍKY – POROVNÁNÍ EXPERIMENTU A NUMERICKÉ SIMULACE – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Křena, J. - Růžek, R., - Zavřelová, T., 2017
 • ANALYSIS OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE “BEARING” PART BASED ON POLISHED SAMPLES – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2017

2016

 • Preparation and testing of collagen-based nanocomposite scaffolds for tissue engineering and bone implantology – Braun, M. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sauerová, P. - Verdánová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Sedláček, R., - Hubálek Kalbáčová, M., 2016
 • Intraabdominal pressure load on pelvic planes as a force that apical correction has to resist – Maxová, K. - Halaška, M.J. - Sedláček, R. - Naňka, D. - Vláčil, J. - Kotoulová, M. - Otčenášek, M. - Sottner, O. - Martan, A., - Halaška, M., 2016
 • Bearing tests of specimens manufactured from chopped C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Reinforced Thermoplastic Composite Materials for Use in Orthopaedics – Sedláček, R. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Růžička, P., - Král, M., 2016
 • MKP analýza dílu vyrobeného z C/PPS pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Analysis and Optimization of Aircraft Composite Part Bearing – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2016
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Identification of three network model parameters for semi-crystalline thrmoplastic polymer – Outlý, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2015
 • Isotropy Verification of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets by Image Processing Methods and Experiment – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • Computation of thermo-elastic characteristics of plates randomly reinforced with pellets using image processing methods and statistics – Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2015
 • Determination of Isotropy of the C/PPS Samples Manufactured from Pellets – Padovec, Z. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M. - Růžička, P., - Kytýř, D., 2015
 • Porovnání ideální a reálné geometrie při MKP simulaci tahové zkoušky C/PPS vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015
 • FE Analysis of C/PPS Tensile Specimens with Varying Thickness – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Comparison of the FE Analysis and Experiment Done on Flat Samples Manufactured from C/PPS Pellets – Padovec, Z. - Král, M. - Sedláček, R., - Růžička, M., 2014
 • Stress and strength analysis of flat samples manufactured from C/PPS pellets – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M., - Růžička, M., 2014
 • Thermal Ageing Effect on the Micromechanical Properties of Fiber-Reinforced Composites for Orthopaedic Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Padovec, Z., 2014
 • Numerical Solution of the Buckling of a Composite Plate Stiffened by Stringers – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Návrh, optimalizace a numerická analýza ztráty stability kompozitní desky vyztužené podélníky – Padovec, Z. - Růžička, P. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2014
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2014
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to be used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2014

2013

 • Thermo-elastic Properties of Randomly Reinforced Composite – A Comparison of Theories – Padovec, Z. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2013

2012

 • Insight into tensile fatigue damage of UHMWPE with an aid of experimental and computational Small punch testing – Bouda, T. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Šlouf, M., - Konvičková, S., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test – Sucharda, Z. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šepitka, J., - Sochor, M., 2012
 • Effect of Sterilization Processes on the Fiber/Matrix Interphase Properties of CF/PDMS Composite to Be Used in Orthopaedics – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite for Medical Device Applications – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Šepitka, J., 2012
 • The Influence of Steam Sterilization Processes on the Micro- and Macromechanical Properties of Polyamide Fiber-Reinforced PDMS Composites for Medical Device Applications – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šepitka, J., - Lukeš, J., 2012
 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2012

2011

 • Evaluation of Targeting Systems Composite Materials - Sterilization Decomposition – Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Balík, K., - Sochor, M., 2011
 • Radiolucent Composites Providing High Resistance against Sterilization Decomposition – Sedláček, R. - Suchý, T. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Nanowear Testing of Composite Materials – Sedláček, R. - Suchý, T. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Sochor, M. - Balík, K. - Sucharda, Z., - Beneš, J., 2011
 • Účinky rázové vlny na spojení kosti a kostního cementu – Zeman, J. - Beneš, J. - Poučková, P. - Zadinová, M. - Dibdiak, L. - Šunka, P. - Lukeš, P., - Sedláček, R., 2011
 • Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Sucharda, Z. - Beneš, J., - Prokop, J., 2011

2010

 • Optimization of Moisture Absorption in a Aramid/Polydimethylsiloxane Composite for Orthopaedic Usage – Suchý, T. - Sochor, M. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Balík, K., 2010
 • Measurement of Mechanical Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene by Q-450 – Bouda, T. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2010
 • Wear Resistance of PolyarylEtherEtherKetone Against DLC Coat on Ti6Al4V Alloy – Sedláček, R. - Bouda, T., - Vondrová, J., 2010
 • Tensile Testing of Medical Grade UHMWPE to Rupture with Utilization of 3d Optical Correlation System – Bouda, T. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Konvičková, S., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Experimental Evaluation of Orthopaedics Suitability of Different Biomaterials Combinations – Sedláček, R., 2009
 • Flexural strength and modulus of nanofilled and low-shrinkage dental restorative composites: Three-point bending test. – Eichlerová, R. - Konvičková, S. - Sedláček, R. - Vrbová, R., - Bradna, P., 2009

2008

 • Mechanical Properties of Zirconia Ceramics with Roughened Surface – Andertová, J. - Sedláček, R., 2008
 • Experimental Evaluation of the Influence of Implant Head Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • The Analysis of the Influence of Implant Surface Roughness on the Wear of UHMWPE Cup – Sedláček, R. - Tuzarová, Z., 2008
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Hip Joint Replacements – Sedláček, R., 2008

2007

 • Preliminary measurements of lumbar spine kinematics and stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • Experimental Analysis of the Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Vliv upnutí zmaražených konců šlach na tahové vlastnosti šlach při in vitro testování – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Influence of Contact Surfaces of Jaws on Clamping of Tendon – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Is the Error in Measurement of Tensile Properties of Tendons Without Extensometer Significant? – Strnad, V. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2007
 • Comparison of surgical techniques influence on the lumbar spine stiffness – Jirková, L. - Sedláček, R. - Horák, Z. - Tichý, P., - Michalec, J., 2007
 • The Evaluation of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2007
 • Artificial Intervertebral Disc – Horák, Z. - Tichý, P. - Koukalová, J., - Sedláček, R., 2007

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Růžička, M., - Uher, O., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Measurement of Contact Pressure on Articulating Surfaces of a Knee Replacement – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Contact Pressure Measurement on Knee Replacement Articulating Surfaces – Růžička, P. - Horák, L. - Sedláček, R., - Zach, L., 2006
 • Some Surface Improvement and Osseointegration – Suchý, T. - Balík, K. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2006
 • Bending of Femoral Neck - Methodology of Experiment – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • The Analysis of Crosslink Influence on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • The Analysis of the Influence of UHMWPE Modification on the Wear Resistance – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Methodologies for Bone Mechanical Testing – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Kinematics and Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • The Influence of Crosslink on the Wear Resistance of UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Experimental Measurement of the Lumbar Spine Stiffness - Influences on the Various Surgical Techniques – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Kinematics And Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimentální měření kinematiky bederní páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Experimental Measurement Of The Lumbar Spine Stiffness And Range Of The Motion – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Biomechanical Properties of Porous Composites Based on Glass and Polysiloxane – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Černý, M. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2005
 • Glass Fibers and Polysiloxanes Based Composite Materials for Biomedical Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Composite Materials Based on Glass Fibers and Polysiloxanes for Bone Surgery Applications – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Development and Tests of High Performance Composites and Their Joints – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K. - Hofman, J., - Uher, O., 2005
 • Effect of Surface Treatment on Mechanical Properties of Zirconia Ceramic Materials – Andertová, J. - Havdra, J., - Sedláček, R., 2005
 • Dynamic Tests of Glued Joints of Composite - Steel – Sedláček, R. - Blahouš, K. - Chromý, J. - Poul, R. - Růžička, M. - Uher, O., - Hofman, J., 2005
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností lepených spoj ů kompozitů – Sedláček, R. - Růžička, M. - Blahouš, K., - Hofman, J., 2005
 • The Effect of Nicotine Administration on the Femoral Neck Rigidity and Work to Failure on the Rat Osteoporotic Bones – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • The Effect of Alcohol Administration on the Bone Mechanical Properties – Vondrová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2005
 • Biomaterilas Based on Polysiloxanes and Glass Fibers – Suchý, T. - Balík, K. - Sochor, M. - Černý, M. - Sedláček, R. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Možnosti akreditované zkušební laboratoře LMZ – Sedláček, R., 2005
 • Our Experiences with Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2005
 • Wear Resistance Evaluation of UHMWPE Modified by Pressing – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Evaluation of Combination of Materials Used for Orthopaedic Implants – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vliv úprav UHMWPE lisováním na odolnost proti otěru – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Comparison of Tribological Properties of Biomaterials Used for Knee Replacement – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness and Range of Motion – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimental Measurements of the Lumbar Spine Stiffness – Horák, Z. - Jirková, L. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2005
 • Experimentální stanovení základních materiálových charakteristik hyalinní chrupavky a její materiálový model – Vrána, J. - Michalec, J., - Sedláček, R., 2005

2004

 • Uniaxial Tensile Tests of Arterial Layers – Horný, L. - Sedláček, R. - Netřebská, H., - Konvičková, S., 2004
 • Uniaxial Tensile Test of Media and Adventitia of Human Aorta – Horný, L. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2004
 • Experimental Analysis of Wear Resistance of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Study Concerning the Effect of Calcitonin Administration on the Bone Strength of Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2004
 • Change of Bone Bending Strength after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Calcitonin Dose-Effect on the Bending Strength of Osteoporotic Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Comparision of Biomechanical Properties of Carbon-Carbon and Glass Composites – Balík, K. - Sochor, M. - Tichý, P. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Wear Resistance Evaluation of Implants with DLC Coat – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimental Analysis of Tribological Properties of Biomaterials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Vliv povrchové vrstvy DLC na otěr UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Glass Fibers Based Composites - Biomedical Applications – Balík, K. - Sochor, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Černý, M. - Pešáková, V., - Hulejová, H., 2004
 • Nová experimentální zarízení v Laboratori mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2004
 • Experimental Evaluation of Influence DLC Coat on Properties of Materials used for Orthopedical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2004
 • The Effect of Nicotine Administration on the Bone Mechanical Properties – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Broulík, P., - Žák, J., 2004
 • Analýza materiálů používaných k výrobě ortopedických náhrad s porovnáním opotřebení při otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Composites Based on Bioglass – Sochor, M. - Balík, K. - Černý, M. - Suchý, T. - Sedláček, R. - Hulejová, H., - Pešáková, V., 2004

2003

 • Composites Based on Glass Fibers and Siloxane Matrix as a Promising Biomaterial – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • The Wear Resistance Testing of Biomaterials Used for Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Experimental Evaluation of Biomaterials – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of Carbon-Carbon Composite for Applications in Human Spine Surgery in the Form of Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., 2003
 • Laboratoř Mechanických Zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv bioaktivních vrstev na ohybovou pevnost keramických materiálů – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Testing of the Wear Resistance with Zirconia Ceramics and Peek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Evaluation of the Wear Resistance with Peek and Zirconia Ceramics – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of Mitral Annuloplasty Rings – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Mechanical Properties of the Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanické vlastnosti tkáně oční rohovky – Růžička, P. - Jank, M., - Sedláček, R., 2003
 • Mechanical Properties of Cornea Tissue – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Vliv kalcitoninu na mechanickou odolnost kosti – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Accreditation of Mechanical Testing Laboratory in Accordance with the Standard ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2003
 • The Calcitonin Treatment versus Bone Bending Strength – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2003
 • Change of Bone Mechanical Properties after Calcitonin Treatment – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Biomechanické vlastnosti kloubní chrupavky – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage in the Hip Joint – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003
 • Experimental Measurements of Mechanical Properties of Human Articular Cartilage – Vrána, J. - Michalec, J. - Koukalová, J. - Sedláček, R., - Horák, Z., 2003

2002

 • Mechanical Testing of Wear Resistance Acoording to ISO 6474:1994(E) with Ceramics and UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Cross-Section Parameter Acquisition from Digital Images – Růžička, P. - Michalec, J. - Rosenkrancová, J., - Sedláček, R., 2002
 • Hodnocení odolnosti biokeramických materiálů proti otěru – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanical Properties of the Biomaterials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Abrasion Assessment of the UHMWPE Polyethylen on the Contact Surface with Ceramics based on the Yttria-stabilized Zirkonia – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Evaluation of the Bone-Substitute Materials Used for Surgical Implants – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Bone-Friendly Intervertebral Cages – Sochor, M. - Balík, K. - Toth, L. - Pešáková, V. - Hulejová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Mechanical Characteristic of Materials to be Used in Bone Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Biocompatible Material Testing – Sochor, M. - Balík, K. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Suchý, T., 2002
 • Testing of Carbon-Carbon Composite to be Used in Spine Surgery – Sochor, M. - Balík, K. - Pešáková, V. - Hulajová, H. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2002
 • Effect of Bisphosphonate on the Strength in Ovariectomized Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Žák, J., 2002
 • Effect of Thiiodothyronine and Estrogen Administration on bone Strength in Male Rats – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Broulík, P., 2002
 • Determination Cross-Section Modulus of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002
 • Study on the Schapery's Nonlinear Viscoelastic Model Application For Two Different Types of Polymer-Matrix Composites – Sun, J. - Růžička, M., - Sedláček, R., 2002
 • Determination of 3-Point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002
 • Stanovení průřezové charakteristiky krysího femuru – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2002

2001

 • Experiments Proposed when Developing Cages Based on Carbon-Carbon Composite – Sochor, M. - Balík, K. - Tichý, P. - Vtípil, J., - Sedláček, R., 2001
 • Methodics for Testing of Mechanical Properties of Ceramic Materials – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001

?

 • Numerical Simulations of the LTK Compared with Experiments – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., ?
 • Intervertebral Cages Based on Carbon-Carbon Composites - Experimental Measurments – Sochor, M. - Balík, K. - Suchý, T. - Tichý, P., - Sedláček, R., ?
 • Determination of 3-point Bending Strength of Rat Bones – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Kovový substrát s elektrostaticky naneseným bioaktivním nanokompozitním nosičem antibiotik na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2018

2017

 • Kovový substrát s elektrostaticky nanesenou bioaktivní nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu a kalcium fosfátu – Suchý, T. - Šupová, M. - Denk, F. - Ballay, R. - Sucharda, Z. - Horný, L. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2015

 • Bioaktivní nanokompozitní vrstva na bázi kolagenových nanovláken s integrovanými kalcium fosfátovými částicemi pro aplikace v ortopedii – Sedláček, R. - Suchý, T. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Sucharda, Z. - Balík, K. - Braun, M. - Denk, F., - Žaloudková, M., 2015

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š., - Sedláček, R., 2013

2011

 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Částicové kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Rýglová, Š. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Šupová, M., - Sedláček, R., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano fosforečnanem vápenatým – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011
 • Hybridní kompozitní náhrady kostní tkáně s nano hydroxyapatitem – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2011

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2017

 • Endoprotéza s mikrostrukturovaným povrchem a bioaktivní terapeutickou nanokompozitní vrstvou na bázi kolagenu, kalcium fosfátu a antibiotik – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z., 2017

2016

 • Demonstrátor (funkční vzorek) dílu zevního fixátoru z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T., - Šleichrt, J., 2016
 • Ověřený technologický postup výroby dílu z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Křena, J. - Roškanin, P. - Bašta, J. - Stauch, M. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šlaichrt, J. - Růžek, R. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Demonstrátor výlisku z pelet – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Dolejš, N. - Křena, J. - Stauch, M. - Bašta, J. - Roškanin, P. - Kytýř, D. - Minster, J. - Fíla, T. - Šleichrt, J. - Doubrava, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L. - Hron, R. - et al., 2016
 • Demonstrátor panelu zhotovený v autoklávu – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Dvořák, M. - Padovec, Z. - Roškanin, P. - Křena, J. - Bašta, J. - Stauch, M. - Dolejš, N. - Doubrava, R. - Růžek, R. - Šedek, J. - Kadlec, M. - Bělský, P. - Michalcová, L., - Hron, R., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem povlakovaným bioaktivní terapeutickou kolagen-kalcium fosfátovou vrstvou sycenou ATB – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016
 • Modelový vzorek titanové slitiny s mikrostrukturovaným povrchem modifikovaným pomocí bioaktivní kolagen-kalcium fosfátové vrstvy – Suchý, T. - Šupová, M. - Sucharda, Z. - Rýglová, Š. - Žaloudková, M. - Denk, F. - Horný, L. - Sedláček, R. - Veselý, J. - Chlup, H. - Ballay, R. - Čejka, Z., - Čejka, Z. ml., 2016

2013

 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi částicových kompozitních materiálů s nano kalcium deficientním hydroxyapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013
 • Kostní náhrady a výplně na bázi hybridních kompozitních materiálů se sub mikronovým bioapatitem – Suchý, T. - Sedláček, R. - Balík, K. - Šupová, M. - Sucharda, Z., - Rýglová, Š., 2013

2012

 • Sestava pro polohování endoskopické kamery určené k měření iniciace a růstu únavové trhliny – Nesládek, M. - Jurenka, J. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Sestava DENTAL III - přípravek na zalévání implantátů – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012

2011

 • Aparatura pro kalibrace tenzometrického měření deformací na testovacím systému MTS Mini Bionix – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Lisovací forma na výrobu kompozitových vzorků – Suchý, T. - Sucharda, Z., - Sedláček, R., 2011
 • Sestava přípravků na statické a únavové testování hole – Bouda, T. - Sedláček, R., 2011
 • Sestava BIAXIAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava přípravků na testování radiolucence kompozitních materiálů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Prokop, J., 2011
 • Přípravek na testování únavy kompozitních materiálů v ohybu – Sedláček, R. - Suchý, T., 2011
 • Sestava DENTAL - II. generace – Sedláček, R. - Bouda, T., 2011
 • Sestava pro testování mechanických vlastností potkaních femurů – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2011

2010

 • Sestava pro testování fixátoru zlomenin acetabula – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010

2009

 • Náhrada obratlového těla – Denk, F. - Bouda, T., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava přípravků pro statické a dynamické testování předloketní berle. – Eichlerová, R. - Horák, Z., - Sedláček, R., 2009
 • Sestava ROD II – Sedláček, R., 2009
 • Sestava DENTAL – Sedláček, R., 2009

2006

 • Sestava BIAXIAL – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava ROD – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2006
 • Sestava OPTISTAT – Sedláček, R., 2006
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006
 • Měřící zařízení SETL 20 – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Software

2006

 • BONDED JOINT – Sedláček, R., 2006

Zpráva

2018

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely 3D tištěného polymeru – Růžička, P. - Kratochvíl, A. - Kronek, J. - Sedláček, R., - Zach, L., 2018
 • Konstrukce a analýza přípravku pro čtyřbodový ohyb – Kratochvíl, A. - Padovec, Z., - Sedláček, R., 2018
 • Výpočetní simulace zatížení dlahy při ohybovém testu dle ASTM F382 - 17 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2018
 • Porovnání mechanických vlastností čistého titanu (Ti Grade 4) a slitiny titanu Ti-6Al-4V (Ti Grade 5) – Vondrová, J. - Kratochvíl, A., - Sedláček, R., 2018
 • Hodnocení degradace vlastností hořčíkových slitin – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Suchý, T., 2018
 • Výroční zpráva o výzkumných a vývojových činnostech konaných v rámci projektu Vývoj nové generace hřebů pro osteosyntézu dlouhých kostí dolní končetiny (FV30348) – Horný, L. - Sedláček, R. - Vodička, J. - Kubášová, K. - Hrdinová, H. - Petřivý, Z. - Říhová, J. - Kratochvíl, A., - Votava, J., 2018
 • Rešerše metodik zkoušení dlah s ohledem na studené spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Růžička, P., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Omega profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018
 • Napěťově-deformační analýza Ti a C/PPS T profilu – Padovec, Z. - Sedláček, R., - Zámečníková, T., 2018

2017

 • Mechanické zkoušky a konstitutivní modely extrudovaného polymeru – Růžička, P. - Sedláček, R., - Nedvěd, V., 2017
 • Ohybové zkoušky páteřních segmentů – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Hodnocení mechanických vlastností potkaních femurů při ohybových zkouškách – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2017
 • Mechanické vlastnosti porézních keramických materiálů v tlaku – Sedláček, R. - Suchý, T., - Vondrová, J., 2017
 • Studie k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2017

2016

 • Únavové zkoušky dentálních implantátů PROSPON – Sedláček, R., 2016
 • Únavové zkoušky dentálních implantátů LASAK řady BioniQ – Sedláček, R., 2016
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2016 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Voňavková, T. - Sedláček, R. - Šepitka, J. - Lukeš, J. - Adámek, T. - Blanková, A. - Dušková, D., - Kestlerová, E., 2016
 • Testování acetabulárních jamek – Sedláček, R. - Růžička, P., 2016
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2016 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Křena, J., 2016
 • Testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., - Padovec, Z., 2016
 • Studie proveditelnosti k hodnocení svalové aktivity při sezení na balanční židli REDSPINAL – Sedláček, R. - Vilímek, M., - Vondrová, J., 2016
 • Analýza reálného elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Analýza mechanických vlastností dílu „Bearing“ na základě nábrusů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016
 • Experimentální určení mechanických vlastností lepeného spoje – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M., - Růžička, P., 2016

2015

 • Fatigue Resistance of Dental Composite Slices – Sedláček, R. - Suchý, T., 2015
 • Experimentální hodnocení mechanických vlastností ledvinových kamenů – Sedláček, R. - Vondrová, J., - Suchý, T., 2015
 • Konstrukce tvaru a dimenzování kompozitového fixátoru – demonstrátoru medicínské aplikace – Růžička, P. - Padovec, Z. - Růžička, M. - Král, M., - Sedláček, R., 2015
 • Experimentální porovnání integrovaných FBG snímačů s tenzometry v podmínkách vysokocyklové únavy – Dvořák, M. - Sedláček, R., 2015
 • Metodika testování zevního fixátoru zlomenin – Sedláček, R. - Růžička, P., 2015
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2015 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2015
 • Zprava o odborných činnostech prováděných na ČVUT FS v roce 2015 jakožto plnění úkolů grantu TA04010330 – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Šepitka, J. - Kolaříková, M. - Vodička, J., - Voňavková, T., 2015
 • Výpočet termoelastických charakteristik desek náhodně vyztužených peletami pomocí metod zpracování obrazu a statistiky – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • MKP analýza demonstrátoru vyrobeného z pelet – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015
 • Statické zkoušky peletových vzorků s pouzdrem a jejich MKP simulace – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Král, M., - Růžička, P., 2015

2014

 • Zkoušky pevnosti v ohybu biokeramiky – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Únavové zkoušky finálních Beta-titanových slitin Ti-36Nb-6Ta – Sedláček, R. - Daniel, M., 2014
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2014 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2014
 • Koncept externího fixátoru - medicínská aplikace kompozitu s termoplastickou matricí – Růžička, P. - Sedláček, R., 2014
 • Analýza a konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami pomocí continuum shell elementů – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Teplotní MKP analýza C/PPS desek a napěťová analýza tahových vzorků s nekonstantní tloušťkou – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M., - Růžička, P., 2014
 • Napěťová a pevnostní analýza rovných vzorků z pelet a predikce jejich vlastností – Padovec, Z. - Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Chlup, H., - Král, M., 2014
 • Experimentální ověření použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Dvořák, M. - Dolejš, N., - Sedláček, R., 2014
 • Morfologické hodnocení nástřiků titanových vrstev pro kolagenní povlakování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Šepitka, J. - Sedláček, R. - Podolníková, H. - Kužma, J. - Kolaříková, M., - Kronek, J., 2014
 • Analýza mechanických vlastností kolagenních vrstev připravených z roztoků pro elektrostatické zvlákňování – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Sedláček, R. - Kužma, J. - Podolníková, H., - Šepitka, J., 2014
 • Fatigue Testing of Dental Endocrowns – Sedláček, R., 2014

2013

 • Experimentální tahové zkoušky pryže dopravníkového pásu – Bouda, T. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na tibiální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BioniQ implantát - straight, BIO S3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2013
 • Souhrnná zpráva z řešení projektu TAČR 03010209 za rok 2013 – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z. - Dvořák, M. - Král, M., - Křena, J., 2013
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku dle ASTM F1044 – 05 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Měření pevnosti v tahu porézního Ti nástřiku dle ASTM C633-01 – Růžička, P. - Sedláček, R., 2013
 • Zkouška pevnosti Ti nástřiku na femorální komponentě úplné kolenní náhrady – Růžička, P. - Dvořák, M., - Sedláček, R., 2013
 • Možnosti použití FBG snímačů při výrobě termoplastů lisováním – Sedláček, R. - Dvořák, M., - Dolejš, N., 2013
 • Analýza a optimalizace konstrukčního návrhu elementu panelu letecké konstrukce s výztuhami – Sedláček, R. - Růžička, M. - Růžička, P. - Padovec, Z., - Král, M., 2013
 • Termoelastické charakteristiky náhodně vyztuženého kompozitu a simulace orientace vláken – Sedláček, R. - Padovec, Z., - Růžička, M., 2013
 • Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství - část 2012 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2013

2012

 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů MV 3,0/L12 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální hodnocení dentálních nitrokostních implantátů BIO - straight X D3.5/L14 – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Měření pevnosti ve smyku porézního Ti nástřiku – Růžička, P. - Doubrava, K., - Sedláček, R., 2012
 • Vliv teplotního cyklování na stabilitu modelových vzorků – Křena, J. - Sedláček, R., 2012
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2011 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2012
 • Simulace účinků rázu na sestavu cíliče pro krátký rekonstrukční hřeb – Tichý, P. - Sedláček, R., - Suchý, T., 2012
 • Únavové zkoušky beta-titanových slitin Ti35Nb6Ta – Sedláček, R. - Bouda, T., 2012
 • Experimentální testování prototypu kolenní ortézy - zpráva k řešení projektu FR-TI1/463 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012
 • Experimentální testování prototypů inovované hole - zpráva k řešení projektu FR-TI3/062 – Horák, Z. - Bouda, T. - Sedláček, R., - Vilímek, M., 2012

2011

 • Vliv teplotního cyklování na vlastnosti kompozitů PPS, PEEK a PDMS – Křena, J. - Sedláček, R., 2011
 • KOMPOZITNÍ MATERIÁLY TRANSPARENTNÍ VŮČI RENTGENOVÉMU ZÁŘENÍ A VYSOCE ODOLNÉ PROTI OPAKOVANÉ STERILIZACI PRO POUŽITÍ V LÉKAŘSTVÍ - ČÁST 2010 – Beneš, J. - Sedláček, R., 2011
 • Tahové zkoušky vzorků titanového nástřiku – Růžička, P. - Sedláček, R., 2011
 • Hodnocení povrchových vrstev slitiny Ti-6Al-4V z hlediska opotřebení protikusu z materiálu PEEK – Sedláček, R., 2011
 • Normativy pro testování spinálních náhrad – Sedláček, R., 2011

2010

 • Experimentální tlakové zkoušky páteřních implantátů TLIF – Bouda, T. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2010
 • Experimentální ohybové zkoušky páteřních fixátorů – Bouda, T. - Sedláček, R., 2010
 • Mechanické zkoušky zevního fixátoru zlomenin acetabula SYNTHES – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2010
 • Průběžná zpráva řešení projektu MPO č.: FI-IM4/233 za období 2009 – Vilímek, M. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Konvičková, S., 2010

2009

 • Stanovení metodiky testování předloketní berle – Sedláček, R., 2009
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru ROD - kombinace PEEK a TiAl6V4 s DLC na mezivrstvě Cr – Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky nitrokostních dentálních implantátů – Sedláček, R., 2009
 • Metodika testování životnosti náhrady obratlového těla – Vondrová, J. - Sedláček, R., 2009
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2009

2008

 • Stanovení metodiky exp. testů a zkušebních podmínek dentálních implantátů – Sedláček, R. - Horák, Z., 2008

2007

 • Test životnosti kyčelního dříku úplné náhrady kyčelního kloubu Medin – Bouda, T. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2007
 • Stanovení mechanických vlastností materiálu FeNiCr REX (ISO 5832/9) určeného pro výrobu kyčelních náhrad – Sedláček, R., 2007

2006

 • Exp. měření tuhostních charakteristik segmentu lumbální páteře a zjištění jeho fyziologické pohyblivosti – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Tuhostních charakteristiky segmentu lumbální páteře a jeho fyziologická pohyblivost - experimentální analýza – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře. Příprava vzorků, konstrukce měřících přípravků – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006
 • Stanovení vhodné metodiky exp. měření segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2006

2005

 • Vývoj metodiky lámání krčků potkaních femurů – Vondrová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení vlastností vinutých pružin – Sedláček, R., 2005
 • Hodnocení odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s ozařovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) s keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným lisováním II – Sedláček, R. - Vondrová, J., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R., - Tichý, P., 2005
 • Experimentální měření kinematiky segmentu lumbální páteře – Jirková, L. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Tichý, P., - Michalec, J., 2005
 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Vliv nikotinu na mechanické vlastnosti krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004
 • Tlaková zkouška epoxidových materiálů – Růžička, P. - Sedláček, R., 2004
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle SO 6474:1994(E) s korundovou keramikou a UHMWPE s povrchem hlazeným isováním – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2004
 • Experimentální zkoušky páteřního systému Walter – Horák, Z. - Koukalová, J. - Tichý, P. - Petržela, M., - Sedláček, R., 2004

2003

 • Tahová zkouška tkáně rohovky – Růžička, P. - Janek, M., - Sedláček, R., 2003
 • Jednoosá tahová zkouška lidské aortální medie a adventitie – Horný, L. - Sedláček, R., - Kittnar, O., 2003
 • Stanovení pevnosti speciální zirkoničité keramiky tříbodovým ohybem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Stanovení pevnosti keramiky se speciální bioaktivní povrchovou vrstvou při biaxiálním ohybu – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • MECHANICKÁ ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI OTĚRU DLE ISO 6474:1994(E) S TITANOVOU SLITINOU S DLC POVRCHEM A UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2003
 • Vliv kalcitoninu na odolnost krysích femurů proti lomu – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2003
 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální stanovení mechanických vlastností mitrálních anuloplastikových implantátů – Sedláček, R. - Konvičková, S., 2002
 • Stanovení mechanických vlastností C-C kompozitů při tlakové zkoušce – Sedláček, R. - Starý, V., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a peekem – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474:1994(E) se zirkoničitou keramikou a lisovaným UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2002
 • Zakončení procesu akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2002

2001

 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěru dle ISO 6474: 1994(E) s keramikou a UHMWPE – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Mechanická zkouška odolnosti proti otěrudle ISO 6474: 1994(E) s ložiskovou ocelí a keramikou – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2001
 • Závěrečná fáze přípravy Laboratoře mechanických zkoušek na akreditaci – Rosenkrancová, J. - Sedláček, R., 2001
 • Metodika testování mechanických vlastností krysích femurů – Rosenkrancová, J. - Růžička, P., - Sedláček, R., 2001
 • Zavedení mechanické zkoušky "Ring on Disc" dle ISO 6474: 1994(E) na systému MTS 858 MINI BIONIX – Sedláček, R., 2001

2000

 • Akreditace Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., 2000
 • Mechanické testování biomateriálů na systému MTS 858 MINI BIONIX dle norem ISO - Ring On Disc – Sedláček, R. - Rosenkrancová, J., - Valerian, D., 2000

Kvalifikační zpráva

2007

 • Hodnocení tribologických poměrů v kloubní náhradě – Tuzarová, Z. - Sedláček, R., 2007

2005

 • Návrh a experimentální ověření nových řešení spojů kompozitních a kovových dílů v rotačních pohonech dopravních a zemědělských strojů – Sedláček, R., 2005

Kapitola v knize

2010

 • Experimentální měření poddajnosti a pohyblivosti fyziologické páteře – Jirková, L. - Sedláček, R., 2010
 • Výzkum kompozitních materiálů jako náhrad kostních štěpů pro aplikace ve formě jader meziobratlových rozpěrek – Balík, K. - Suchý, T. - Sucharda, Z. - Černý, M. - Šupová, M. - Rýglová, Š. - Bačáková, L. - Filová, E. - Sedláček, R., - Sochor, M., 2010
 • Mechanické zkoušky prototypů páteřních implantátů TLIF a PLIF – Sedláček, R., 2010

Sborník

2019

 • Polymer Composites 2019 Proceedings – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X. – Suchý, T. ed. - Vištejnová, L. ed. - Sedláček, R. ed., - Tolde, Z. ed., 2017

2016

 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 2016 - sborník – Padovec, Z. ed. - Sedláček, R. ed., - Vondrová, J. ed., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 - Book of Abstracts – Padovec, Z. ed. - Vondrová, J. ed., - Sedláček, R. ed., 2015

2006

 • Experimental Investigation and Design of High Performance Composite Glued Joints – Sedláček, R. ed. - Blahouš, K. ed. - Růžička, M. ed., - Uher, O. ed., 2006

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2019

 • Polymer Composites 2019 – Padovec, Z. org. - Sedláček, R. org. - Foller, B. org. - Křena, J. org. - Moravec, R. org. - Nezbedová, E. org. - Orlt, J. org. - Socha, F. org. - Ščerba, M. org., - Varečková, D. org., 2019

2018

 • Biomateriály a jejich povrchy XI – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2018

2017

 • Biomateriály a jejich povrchy X – Tolde, Z. org. - Sedláček, R. org., - Suchý, T. org., 2017

2016

 • 16th Conference on Human Biomechanics 2016 – Otáhal, M. org. - Mikšovský, J. org. - Písařík, P. org. - Salačová, Š. org. - Tomšovský, L. org., - Sedláček, R. org., 2016
 • Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí mk2 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2016

2015

 • Applied Mechanics 2015 – Padovec, Z. org. - Vondrová, J. org., - Sedláček, R. org., 2015

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2008

 • Možnosti akreditované Laboratoře mechanických zkoušek – Sedláček, R., 2008

2005

 • Applications of Modern Experimental Methods in Laboratory of Biomechanics – Konvičková, S. - Růžička, P. - Sedláček, R., - Chlup, H., 2005

2001

 • Využití testovacího systému MTS při mechanických zkouškách kompozitních materiálů – Sedláček, R., 2001