[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Vaclav.Bauma (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec FS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro informační strategii AS / České vysoké učení technické v Praze

(22 435) 7373

místnost: A2-163, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014

2012

 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012

2011

 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2008

 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005

2004

 • Kalibrace otočného stolu – Zelený, V. - Bauma, V., - Skalník, P., 2004

1995

 • Statická poddajnost a modální vlastnosti soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995

1993

 • Jak zlepšit dynamické vlastnosti stroje – Bach, P. - Houša, J. - Stejskal, V. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1993

Stať ve sborníku

2017

 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017

2015

 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015

2014

 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014

2013

 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013

2012

 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012

2011

 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010

2009

 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009

2007

 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007

2006

 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Experimental Stand for Measurement of Fluid Bearing Characteristics – Steinbauer, P. - Šimek, J. - Kozánek, J., - Bauma, V., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2005

 • Matematický popis samocentrovatelné hlavy s CCD kamerou – Bauma, V. - Zelený, V., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005

2004

 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Vliv velikosti rozštěpu horního patra na dynamické charakteristiky vokálního traktu – Vampola, T. - Horáček, J., - Bauma, V., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004

2003

 • Determining Errors of a Rotary Table Using a Self-centering Head – Trapet, E. - Zelený, V. - Skalník, P., - Bauma, V., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

2002

 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002

2001

 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Studie vlivu polohy jazyka na modální vlastnosti supraglotického prostoru – Dedouch, K. - Vampola, T. - Vohradník, M., - Bauma, V., 2001
 • Mathematic Description of Probes and Their Geometric Errors – Zelený, V. - Bauma, V., 2001
 • Angles in Ballplate or Holeplate – Bauma, V. - Zelený, V., 2001

2000

 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Návrh hřídele míchacího zařízení s ohledem na jeho dynamické chování – Bauma, V. - Miláček, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Dynamic Analysis of the Supraglottal Acoustic Spaces – Dedouch, K. - Vampola, T., - Bauma, V., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999

1998

 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998

1996

 • Benutzung der Modalanalyse für Entwurf der Werkzeugmaschinen – Bach, P. - Bauma, V. - Stejskal, S. - Houša, J. - Král, M., - Houdek, D., 1996
 • Optimalizace nosných soustav obráběcích strojů – Bach, P. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J., - Houdek, D., 1996

1995

 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Analysis of Static Compliance and Modal Properties of a SU 16 Lathe – Stejskal, V. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J. - Bach, P. - Král, M., - Houdek, D., 1995
 • Anylýza spektrálních a modálních vlastností a statické poddajnosti u soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995
 • Statické a dynamické vlastnosti stroje SU 16 s frézovacím vřeteníkem – Bach, P. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1995

1994

 • Analýza statických deformací u svislého soustruhu – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994

1993

 • Využití MKP pro statickou a dynamickou analýzu nosných soustav výrobních strojů – Stejskal, V. - Bauma, V., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015

2014

 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014

2013

 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013

2012

 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012

2011

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Vláknově ovládaný mechanismus Quadrosphere – Šika, Z. - Svatoš, P. - Bauma, V. - Zicha, J., - Rada, V., 2013

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2007

 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006

Zpráva

2018

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru - II – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015

2013

 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013

2012

 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012

2002

 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002

2000

 • Návrh strojní konstrukce s ohledem na její dynamické chování – Miláček, S. - Bauma, V., 2000
 • Measurement of Dynamic Behavior of Attachments of Generators to the Train Frame – Vampola, T. - Bauma, V., - Miláček, S., 2000

1997

 • Výpočet příhradové konstrukce – Březina, J. - Bauma, V., 1997
 • Výpočet dynamických veličin skanovacího systému – Březina, J. - Bauma, V., 1997

1995

 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • Výpočet napětí vidlice – Stejskal, V. - Bauma, V., 1995
 • Výpočet nosného rámu – Bauma, V., 1995

1994

 • Statický výpočet regálu – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Volné kmitání desky – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Výpočet statických poddajností a modálních vlastností nosné soustavy soustruhu SU16 s frézovací nástavbou – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994

1993

 • Výpočet statických deformací nosné soustavy soustruhu SKS 25 metodou konečných prvků – Bauma, V. - Stejskal, S., - Houša, J., 1993

Kvalifikační zpráva

1993

 • Výběr optimálního popisu kinematiky vázaných mechanických systémů – Bauma, V. - Stejskal, V. supervisor, 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Kmitání mechanických soustav – Stejskal, V. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

1994

 • Mechanika výrobních strojů a zařízení – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994

Kapitola v knize

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006

Sborník

2001

 • Proceedings of Second International Workshop on CMM – Bauma, V. ed. - Zelený, V. ed., 2001

Odbor biomechaniky (12124)

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Vaclav.Bauma (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec FS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro informační strategii AS / České vysoké učení technické v Praze

(22 435) 7373

místnost: A2-163, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014

2012

 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012

2011

 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2008

 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005

2004

 • Kalibrace otočného stolu – Zelený, V. - Bauma, V., - Skalník, P., 2004

1995

 • Statická poddajnost a modální vlastnosti soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995

1993

 • Jak zlepšit dynamické vlastnosti stroje – Bach, P. - Houša, J. - Stejskal, V. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1993

Stať ve sborníku

2017

 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017

2015

 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015

2014

 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014

2013

 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013

2012

 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012

2011

 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010

2009

 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009

2007

 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007

2006

 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Experimental Stand for Measurement of Fluid Bearing Characteristics – Steinbauer, P. - Šimek, J. - Kozánek, J., - Bauma, V., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2005

 • Matematický popis samocentrovatelné hlavy s CCD kamerou – Bauma, V. - Zelený, V., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005

2004

 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Vliv velikosti rozštěpu horního patra na dynamické charakteristiky vokálního traktu – Vampola, T. - Horáček, J., - Bauma, V., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004

2003

 • Determining Errors of a Rotary Table Using a Self-centering Head – Trapet, E. - Zelený, V. - Skalník, P., - Bauma, V., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

2002

 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002

2001

 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Studie vlivu polohy jazyka na modální vlastnosti supraglotického prostoru – Dedouch, K. - Vampola, T. - Vohradník, M., - Bauma, V., 2001
 • Mathematic Description of Probes and Their Geometric Errors – Zelený, V. - Bauma, V., 2001
 • Angles in Ballplate or Holeplate – Bauma, V. - Zelený, V., 2001

2000

 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Návrh hřídele míchacího zařízení s ohledem na jeho dynamické chování – Bauma, V. - Miláček, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Dynamic Analysis of the Supraglottal Acoustic Spaces – Dedouch, K. - Vampola, T., - Bauma, V., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999

1998

 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998

1996

 • Benutzung der Modalanalyse für Entwurf der Werkzeugmaschinen – Bach, P. - Bauma, V. - Stejskal, S. - Houša, J. - Král, M., - Houdek, D., 1996
 • Optimalizace nosných soustav obráběcích strojů – Bach, P. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J., - Houdek, D., 1996

1995

 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Analysis of Static Compliance and Modal Properties of a SU 16 Lathe – Stejskal, V. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J. - Bach, P. - Král, M., - Houdek, D., 1995
 • Anylýza spektrálních a modálních vlastností a statické poddajnosti u soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995
 • Statické a dynamické vlastnosti stroje SU 16 s frézovacím vřeteníkem – Bach, P. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1995

1994

 • Analýza statických deformací u svislého soustruhu – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994

1993

 • Využití MKP pro statickou a dynamickou analýzu nosných soustav výrobních strojů – Stejskal, V. - Bauma, V., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015

2014

 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014

2013

 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013

2012

 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012

2011

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Vláknově ovládaný mechanismus Quadrosphere – Šika, Z. - Svatoš, P. - Bauma, V. - Zicha, J., - Rada, V., 2013

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2007

 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006

Zpráva

2018

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru - II – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015

2013

 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013

2012

 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012

2002

 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002

2000

 • Návrh strojní konstrukce s ohledem na její dynamické chování – Miláček, S. - Bauma, V., 2000
 • Measurement of Dynamic Behavior of Attachments of Generators to the Train Frame – Vampola, T. - Bauma, V., - Miláček, S., 2000

1997

 • Výpočet příhradové konstrukce – Březina, J. - Bauma, V., 1997
 • Výpočet dynamických veličin skanovacího systému – Březina, J. - Bauma, V., 1997

1995

 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • Výpočet napětí vidlice – Stejskal, V. - Bauma, V., 1995
 • Výpočet nosného rámu – Bauma, V., 1995

1994

 • Statický výpočet regálu – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Volné kmitání desky – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Výpočet statických poddajností a modálních vlastností nosné soustavy soustruhu SU16 s frézovací nástavbou – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994

1993

 • Výpočet statických deformací nosné soustavy soustruhu SKS 25 metodou konečných prvků – Bauma, V. - Stejskal, S., - Houša, J., 1993

Kvalifikační zpráva

1993

 • Výběr optimálního popisu kinematiky vázaných mechanických systémů – Bauma, V. - Stejskal, V. supervisor, 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Kmitání mechanických soustav – Stejskal, V. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

1994

 • Mechanika výrobních strojů a zařízení – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994

Kapitola v knize

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006

Sborník

2001

 • Proceedings of Second International Workshop on CMM – Bauma, V. ed. - Zelený, V. ed., 2001

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Vaclav.Bauma (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec FS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro pedagogické záležitosti AS / České vysoké učení technické v Praze
člen komise pro informační strategii AS / České vysoké učení technické v Praze

(22 435) 7373

místnost: A2-163, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Efficient Description of Mechatronic Flexible Joint Using Neuro-Fuzzy Method – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T., - Šika, Z., 2014

2012

 • Optimization of Anti-backlash Fibre Driven Parallel Kinematical Structures – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Polach, P., 2012

2011

 • Optimization of Stiffness and Dexterity of Fiber Driven Parallel Kinematical Structure – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2011

2008

 • Identification of Phenomenological Shock Absorber Model Using Neuro-Fuzzy Method – Šika, Z. - Bauma, V. - Valášek, M. - Kukula, P. - Bílkovský, A., - Steinbauer, P., 2008

2007

 • Non-spherical Joint for Five-side Machining by Octapod – Sulamanidze, D. - Valášek, M., - Bauma, V., 2007
 • Experiments with Redundant Parallel Calibration and Mesuring Machine RedCam – Beneš, P. - Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Gas Aerostatic Bearing Identification – Steinbauer, P. - Bauma, V. - Kozánek, J. - Neusser, Z., - Šika, Z., 2006
 • Neuro-Fuzzy Identification of Nonlinear Dynamic MIMO Systems – Štefan, M. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2006

2005

 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2005
 • Study of Concepts of Parallel Kinematics Machines for Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2005
 • Tractable Treatment of Design by Multiobjective Optimization - Parallel Kinematics Case Study – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2005

2004

 • Kalibrace otočného stolu – Zelený, V. - Bauma, V., - Skalník, P., 2004

1995

 • Statická poddajnost a modální vlastnosti soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995

1993

 • Jak zlepšit dynamické vlastnosti stroje – Bach, P. - Houša, J. - Stejskal, V. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1993

Stať ve sborníku

2017

 • Calibration of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017
 • Modelling and simulation of mechatronic flexible joint – Valášek, M. - Bauma, V., 2017
 • Calibration of Mechatronic Flexible Joint – Valášek, M. - Bauma, V., - Steinbauer, P., 2017

2015

 • Synthesis of theoretical cam profile with non-constant angular velocity – Bauma, V. - Valášek, M., 2015

2014

 • Fiber Driven Tilting Mechanism – Svatoš, P. - Šika, Z. - Valášek, M. - Zicha, J. - Bauma, V., - Rada, V., 2014

2013

 • Kinematic analysis of compliant mechanisms – Bauma, V. - Valášek, M. - Vampola, T. - Šika, Z., - Finotto, V., 2013

2012

 • Optimization of Dexterity and Workspace of Fibre Driven Mechanisms – Šika, Z. - Svatoš, P. - Valášek, M. - Bauma, V. - Polach, P., - Hajžman, M., 2012

2011

 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Smrž, M., - Šika, Z., 2011
 • Mechatronic Stiffness as Feasible Concept for Structural Shape Control – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Smrž, M., 2011

2010

 • Feasibility of mechatronic stiffness for different structures of actuation – Valášek, M. - Bauma, V., 2010

2009

 • Efficient Nonlinear Models of Automotive Dampers – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Bílkovský, A., 2009

2007

 • Identification of Nonlinear Properties of Controllable Damper by Lolimot Models – Bauma, V. - Šika, Z., - Valášek, M., 2007

2006

 • New PKM for Five Axes Five Sided Machining – Valášek, M. - Bauma, V., 2006
 • Increase of PKM Positioning Accuracy by Redundant Measurement – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2006
 • Intervalové výpočty kinematické přesnosti – Bauma, V. - Valášek, M., 2006
 • Experimental Stand for Measurement of Fluid Bearing Characteristics – Steinbauer, P. - Šimek, J. - Kozánek, J., - Bauma, V., 2006
 • Measuring Machine for 6 DOF with Minimized Error Transfer – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2005

 • Matematický popis samocentrovatelné hlavy s CCD kamerou – Bauma, V. - Zelený, V., 2005
 • Redundant Measurement and Calibration of Parallel Kinematical Structures – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Štembera, J., - Hamrle, V., 2005
 • Kinematická přesnost octapodu – Bauma, V. - Valášek, M., 2005

2004

 • Metodika tvorby agregovaného návrhového modelu - příklad kritických otáček míchadla – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stroje s patalelní kinematickou strukturou – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2004
 • Study Of Concepts Of Parallel Kinematics Machines For Advanced Manufacturing – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2004
 • Design and Development of Break-Through Parallel Kinematic Machines – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • The Innovative Potential of Redundantly Actuated PKM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Kinematická přesnost redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Stiffness Comparison Of Planar Parallel Kinematic Machines Of Star Type – Bauma, V. - Valášek, M., 2004
 • Vliv velikosti rozštěpu horního patra na dynamické charakteristiky vokálního traktu – Vampola, T. - Horáček, J., - Bauma, V., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004

2003

 • Determining Errors of a Rotary Table Using a Self-centering Head – Trapet, E. - Zelený, V. - Skalník, P., - Bauma, V., 2003
 • Design-by-Optimization and Control of Redundantly Actuated Parallel Kinematics Sliding Star – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z. - Belda, K., - Píša, P., 2003
 • Design And Properties Of Octaslide Redundant Parallel Kinematics – Bauma, V. - Valášek, M., - Šika, Z., 2003
 • Kinematika zkušebních plošin – Bauma, V. - Valášek, M., 2003
 • Princip redundantního měření pro on-line kalibraci a pro zvýšení přesnosti určení polohy objektu v prostoru – Valášek, M. - Štembera, J. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Nové kinematické struktury paralelních mechanismů – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 2003
 • Parallel Kinematics - Challenge of Mechatronics for Machine Tools – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

2002

 • Optimalizace kinematické struktury paralelních kinematik-případová studie Octaslide a Tripod – Bauma, V. - Jakubský, O. - Šika, Z. - Talácko, J., - Valášek, M., 2002
 • Výzkum metodik návrhu redundantních paralelních robotů – Bauma, V. - Šika, Z. - Valášek, M., - Vampola, T., 2002
 • Kinematická analýza vlastností zkušebních plošin – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2002
 • Design of Redundant Parallel Robots by Multidisciplinary Virtual Modelling – Šika, Z. - Valášek, M. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002
 • Redundantly Actuated Parallel Structures - Principle, Examples, Advantages – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002
 • Spherical Joint with Increased Mobility for Octapod – Valášek, M. - Sulamanidze, D., - Bauma, V., 2002
 • Redundant Parallel Robots-New Perspectives, Mechatronics Design and Control Challenges – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Vampola, T., 2002

2001

 • Sliding Delta - New Redundant Parallel Robot – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2001
 • Design Methodology for Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Design Case Study of Redundant Sliding Delta Robot – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2001
 • Studie vlivu polohy jazyka na modální vlastnosti supraglotického prostoru – Dedouch, K. - Vampola, T. - Vohradník, M., - Bauma, V., 2001
 • Mathematic Description of Probes and Their Geometric Errors – Zelený, V. - Bauma, V., 2001
 • Angles in Ballplate or Holeplate – Bauma, V. - Zelený, V., 2001

2000

 • Synthesis of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Bauma, V. - Miláček, S. - Spurný, J. - Šika, Z., - Vampola, T., 2000
 • Návrh hřídele míchacího zařízení s ohledem na jeho dynamické chování – Bauma, V. - Miláček, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Dynamic Analysis of the Supraglottal Acoustic Spaces – Dedouch, K. - Vampola, T., - Bauma, V., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Kinematics Accuracy of Redundant Parallel Robots – Valášek, M. - Šika, Z., - Bauma, V., 1999

1998

 • Modelling and Implementation of Bearing Design in OCML – Valášek, M. - Znamenáček, J., - Bauma, V., 1998

1996

 • Benutzung der Modalanalyse für Entwurf der Werkzeugmaschinen – Bach, P. - Bauma, V. - Stejskal, S. - Houša, J. - Král, M., - Houdek, D., 1996
 • Optimalizace nosných soustav obráběcích strojů – Bach, P. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J., - Houdek, D., 1996

1995

 • Computer Aided Flexible Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V. - Vaculín, O., - Šíka, Z., 1995
 • Analysis of Static Compliance and Modal Properties of a SU 16 Lathe – Stejskal, V. - Stejskal, S. - Bauma, V. - Houša, J. - Bach, P. - Král, M., - Houdek, D., 1995
 • Anylýza spektrálních a modálních vlastností a statické poddajnosti u soustruhu SU 16 – Stejskal, S. - Bauma, V., 1995
 • Statické a dynamické vlastnosti stroje SU 16 s frézovacím vřeteníkem – Bach, P. - Stejskal, S., - Bauma, V., 1995

1994

 • Analýza statických deformací u svislého soustruhu – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994
 • Efficient Modelling of Multibody Systems – Valášek, M. - Stejskal, V. - Vampola, T. - Znamenáček, J. - Bauma, V., - Šika, Z., 1994

1993

 • Využití MKP pro statickou a dynamickou analýzu nosných soustav výrobních strojů – Stejskal, V. - Bauma, V., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Silový aktuátor – Valášek, M. - Bauma, V., - Zicha, J., 2015

2014

 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2014
 • Způsob a zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2014

2013

 • METHOD AND APPARATUS FOR MEASUREMENT AND/OR CALIBRATION OF POSITION OF AN OBJECT IN SPACE – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2013
 • Redundantní manipulátor – Valášek, M. - Bauma, V., 2013
 • Zařízení pro změnu tuhosti sériového nebo paralelního základního pohyblivého mechanismu, zvláště průmyslových robotů a obráběcích strojů – Valášek, M. - Bauma, V. - Šika, Z., - Svatoš, P., 2013

2012

 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012
 • Method and Apparatus for Measurement and/or Calibration of Position of an Object in Space – Valášek, M. - Petru, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Šmíd, R., 2012

2011

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2011

2008

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008
 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění, a/nebo manipulaci a/nebo měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2008

2006

 • Způsob a zařízení pro měření a/nebo kalibraci polohy tělesa v prostoru – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2006

2004

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004
 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and/or Manipulation and/or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2004

2002

 • Parallel Positioning Mechanism, Especially for Machining and-or Manipulation and-or Measuring – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., 2002

2001

 • Paralelní polohovací mechanismus, zvláště pro obrábění a manipulaci a měření – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Vampola, T., - Bauma, V., 2001

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Vláknově ovládaný mechanismus Quadrosphere – Šika, Z. - Svatoš, P. - Bauma, V. - Zicha, J., - Rada, V., 2013

2008

 • Stand pro měření dynamiky tlumičů – Bílkovský, A. - Kukula, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Valášek, M., - Bauma, V., 2008
 • Sliding Delta – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2008
 • Sliding Crosshead – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Vampola, T., - Píša, P., 2008

2007

 • Redundantní paralelní kalibrační a měřicí stroj RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Hamrle, V. - Petrů, F., - Šmíd, R., 2007
 • Redundantní paralelní experimentální stroj Sliding Star – Valášek, M. - Šika, Z. - Zavřel, J. - Skopec, T. - Bauma, V. - Vampola, T., - Steinbauer, P., 2007

?

 • TriJoint900H - industrial prototyp – Valášek, M. - Petrů, F. - Šika, Z. - Bauma, V., - Vampola, T., ?

Software

2007

 • Měřicí program pro RedCaM – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2007
 • Kalibrační program pro redundantní kalibarční stroj – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P., - Hamrle, V., 2007

2006

 • Kalibrační a optimalizační programy pro paralelní měřící stroje – Šika, Z. - Beneš, P. - Valášek, M. - Hamrle, V., - Bauma, V., 2006

Zpráva

2018

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2018 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2018

2017

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2017 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2017

2016

 • Zpráva o průběhu řešení WP08 v roce 2016 – Valášek, M. - Šika, Z. - Bauma, V. - Beneš, P. - Nečas, M. - Pelikán, J. - Zavřel, J. - Švéda, J. - Moravec, J., - Smolík, J., 2016

2015

 • DV#8 (2015) Zpráva za rok 2015 WP08 Nové koncepce obráběcích strojů a jejich pohonů – Valášek, M. - Šika, Z. - Beneš, P. - Moravec, J. - Zavřel, J. - Pelikán, J. - Nečas, M. - Bauma, V., - Smolík, J., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru - II – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Návrh mechanismu natáčení rotorových lopatek axiálního důlního ventilátoru – Vampola, T. - Bauma, V., 2015
 • Simulační modely katapultovacího systému – Valášek, M. - Bauma, V. - Zicha, J., - Steinbauer, P., 2015

2013

 • Simulační model základní koncepce katapultovacího systému – Bauma, V. - Valášek, M., 2013

2012

 • DV#8-2 (2012) Analýza a simulace metod automatické identifikace modelu – Šika, Z. - Beneš, P. - Veselý, J. - Valášek, M. - Bauma, V. - Zavřel, J., - Smolík, J., 2012

2002

 • Redundantní paralelní roboty a jejich řízení – Valášek, M. - Bohm, J. - Belda, K. - Píša, P., - Bauma, V., 2002

2000

 • Návrh strojní konstrukce s ohledem na její dynamické chování – Miláček, S. - Bauma, V., 2000
 • Measurement of Dynamic Behavior of Attachments of Generators to the Train Frame – Vampola, T. - Bauma, V., - Miláček, S., 2000

1997

 • Výpočet příhradové konstrukce – Březina, J. - Bauma, V., 1997
 • Výpočet dynamických veličin skanovacího systému – Březina, J. - Bauma, V., 1997

1995

 • Knowledge Level Analysis of Bearings – Horák, J. - Valášek, M., - Bauma, V., 1995
 • Výpočet napětí vidlice – Stejskal, V. - Bauma, V., 1995
 • Výpočet nosného rámu – Bauma, V., 1995

1994

 • Statický výpočet regálu – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Volné kmitání desky – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994
 • Výpočet statických poddajností a modálních vlastností nosné soustavy soustruhu SU16 s frézovací nástavbou – Bauma, V. - Stejskal, S., 1994

1993

 • Výpočet statických deformací nosné soustavy soustruhu SKS 25 metodou konečných prvků – Bauma, V. - Stejskal, S., - Houša, J., 1993

Kvalifikační zpráva

1993

 • Výběr optimálního popisu kinematiky vázaných mechanických systémů – Bauma, V. - Stejskal, V. supervisor, 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Kmitání mechanických soustav – Stejskal, V. - Bauma, V., - Vampola, T., 2003

1994

 • Mechanika výrobních strojů a zařízení – Stejskal, V. - Bauma, V., 1994

Kapitola v knize

2007

 • Mechatronic Stand for Gas Aerostatic Bearing Measurement – Steinbauer, P. - Kozánek, J. - Neusser, Z. - Šika, Z., - Bauma, V., 2007

2006

 • Kapitola 4/4 (Mechanika tuhých těles - Kinematika) – Valášek, M. - Bauma, V., - Šika, Z., 2006

Sborník

2001

 • Proceedings of Second International Workshop on CMM – Bauma, V. ed. - Zelený, V. ed., 2001