[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

Ing. Karel Vítek, CSc.

Ing. Karel Vítek, CSc.

Karel.Vitek (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

(22 435) 2520

místnost: B1-621, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/09/1492  
  Experimentální metoda pro identifikaci stavu napjatosti – Vítek, K. (2009-2012)
 • GA106/02/0612  
  Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací – Vítek, K. (2002-2004)
 • GA106/01/0958  
  Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace – Vítek, K. (2001-2003)

Článek v periodiku

2014

 • Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2006

 • Optimalizace metodiky tahové zkoušky – Vítek, K., 2006
 • Transformace citlivosti experimentálního měření – Vítek, K., 2006
 • Bodcový snímač deformací s nastavitelnou základnou – Vítek, K., 2006
 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

1999

 • Residual Strain in Human Atherosclerotic Coronary Arteries and Age Related Geometrical Changes – Valenta, J. - Svoboda, J. - Valeriánova, D., - Vítek, K., 1999

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997

Stať ve sborníku

2016

 • Component Innovations Using Composite Principles – Vítek, K., 2016
 • Identification of Glass Alloy Elastic Constants Using Rod Samples – Vítek, K., 2016

2015

 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Theory of Hole-drilling strain-gage method for using of semiconductor strain gauges – Vítek, K., 2015

2014

 • Application of Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for Measuring by Semiconductor Strain Gauges – Vítek, K., 2014
 • Mathematical Model of the Experimental Drilled Hole Imperfections Influence on the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2013

 • Influence of imperfections on the stress state identification – Vítek, K., 2013

2012

 • Coefficient Functions of Hole-Drilling Method – Vítek, K., 2012
 • Verification of the eccentric hole influence on accuracy of the residual stress determination by Hole-drilling strain gage method – Vítek, K. - Havlík, V., 2012

2011

 • The experimental method for the stress state identification – Vítek, K., 2011
 • Optimization of the Hole Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011
 • Regression Model of the Hole Drilling Principle for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011

2010

 • Verification of Fatigue Test by Numerical Simulation – Vítek, K., 2010
 • Sensitivity Gain of the Hole Drilling Method for State of Stress Identification – Vítek, K., 2010
 • Theory of Stress State Identification After Hole-Drilling Method Application – Vítek, K., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part B – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part A – Vítek, K., 2008

2007

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, T. - Vítek, K., 2006
 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Piercer Transducer for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K., 2006
 • Optimalizace experimentálního měření transformací tuhosti konstrukce – Vítek, K., 2006
 • Sladění materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2006
 • Metoda identifikace hookeovských materiálů – Vítek, K., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006

2005

 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Experimentální stanovení globálního parametru tuhosti uložení automobilového světlometu – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Experimentální metodika analýzy tuhosti uložení světlometu automobilu – Vítek, K., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification of Materials and Structures – Vítek, K., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Transducter for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Trhací stroj rozšířený pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Identifikace Hookeovských materiálů pro výpočetní systémy MKP – Vítek, K., 2003
 • Rozšíření trhacího stroje pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Identifikace elastických konstant Hookeovských materiálů metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Ring Method for Identification of Elastic Constants – Vítek, K., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Využití trhacího stroje pro testování vzorků v kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Analýza teorie odvrtávací metody pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K., - Kolman, R., 2003
 • Measuring Range Translation of Force Transducers – Vítek, K., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Etalon Bar Method for Identification of Elastic Constants of Hookean Materials – Vítek, K., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Tube Bending Simulation, when Using the Finite Element Methods – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Tube to Elbow Processing Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Age Related Constitutive Laws of Human Coronary Artery Stem – Vítek, K. - Valenta, J., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Určování modulu pružnosti a Poissonova čísla Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Materiálová identifikace výpočetního systému MKP metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Identifikace materiálových konstant prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Optimalizace materiálových konstant Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002

2001

 • Optimization of Sensitivity of Flat Pressure Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Age Related Residual Strain in Human Coronary Arteries – Valenta, J. - Vítek, K., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Age Related Changes in Pressure-Radius Relation of Human Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., 2001
 • Optimalizace materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Optimalizace citlivosti plošného tlakového snímače – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001
 • Optimization of Pressure Areal Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Optimization of Force Transducer – Vítek, K., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Biomechanics of the Lumbar Spine – Janda, Š. - Valenta, J., - Vítek, K., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalization of Measuring Range of Force Transducers – Vítek, K., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalizace měřícího rozsahu silových snímačů – Vítek, K., 2000

1999

 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999
 • Destrukční tahová zkouška článkových řetězů – Vítek, K., 1999

1998

 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997

1996

 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996

1995

 • Optimalizace průřezových rozměrů strojních součástí – Vítek, K., 1995
 • Strength Models of Linear Hydromotors – Vítek, K., 1995
 • Zvýšení citlivosti tenzometrického tlakového snímače optimalizací tvaru – Vítek, K., 1995

1994

 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Mechanické vlastnosti ocelí X60 – Vítek, K., 1994

1993

 • Optimalizace tvaru tyčí pro tahovou zkoušku – Vítek, K., 1993
 • Optimální tvar silového snímače – Vítek, K., 1993

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?
 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2018

2017

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017

2015

 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2015
 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015

2014

 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2014
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014

2013

 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2013
 • vinutá matice – Vítek, K., 2013
 • vinutý šroub – Vítek, K., 2013

2012

 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2011

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K. - Pešava, V., 2011
 • Systém zajišťování šroubového spoje – Vítek, K., 2011

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Pešava, V. - Vítek, K., 2010
 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010

2009

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2009
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2009

2008

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2008
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2006

2005

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Zkušební těleso pro identifikaci elastických konstant materiálů – Vítek, K., 2004
 • Silový snímač – Vítek, K., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • vinutá matice – Vítek, K., 2012

2011

 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2011

2009

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2009
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná jednostranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová jednosměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka se zoubkovými čely – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka s přilnavými čely – Vítek, K., 2008

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Silový snímač s posunutým nesymetrickým rozsahem – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005

Zpráva

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2006

 • Posouzení poškození oběžného kola ventilátoru – Vítek, K., 2006

2005

 • Posudek konstrukce brusle – Vítek, K., 2005
 • Vačky pístních kroužků I – Vítek, K., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Jímka, Typ 5415 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Sanitární, Typ 5416 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Ubytovací, Typ 5414 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5412 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Přepravní nádrž pitné vody, Typ 5426 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5408 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní výpočet přemostění náhonu – Vítek, K., 2004
 • Analýza konstrukce spalinového ventilátoru – Vítek, K., 2004

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Statické posouzení transportní rampy OCTAVIA – Vítek, K., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Tenkostěnné nosníky – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Vliv zabránění borcení příčných průřezů na rozložení vnitřních sil při kroucení – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Jágrová, J., 2000
 • Návrh pojmů a charakteristik krutového ohybu – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Inovace předmětu Tenkostěnné konstrukce a koordinace jeho výuky na fakultách strojního zaměření – Vítek, K. - Jágrová, J., 2000
 • Optimalizace tenkostěnných konstrukcí – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • MKP v tenkostěnných konstrukcích – Vítek, K. - Petruška, J., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996

Kvalifikační zpráva

2002

 • Simulace ohybů trubek metodou konečných prvků – Přibyl, M. - Vítek, K., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Význam normy ASTM E837 pro uplatnění odvrtávacího principu ve vědecto-technické praxi – Vítek, K., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003

Odbor biomechaniky (12124)

Ing. Karel Vítek, CSc.

Ing. Karel Vítek, CSc.

Karel.Vitek (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

(22 435) 2520

místnost: B1-621, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/09/1492  
  Experimentální metoda pro identifikaci stavu napjatosti – Vítek, K. (2009-2012)
 • GA106/02/0612  
  Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací – Vítek, K. (2002-2004)
 • GA106/01/0958  
  Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace – Vítek, K. (2001-2003)

Článek v periodiku

2014

 • Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2006

 • Optimalizace metodiky tahové zkoušky – Vítek, K., 2006
 • Transformace citlivosti experimentálního měření – Vítek, K., 2006
 • Bodcový snímač deformací s nastavitelnou základnou – Vítek, K., 2006
 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

1999

 • Residual Strain in Human Atherosclerotic Coronary Arteries and Age Related Geometrical Changes – Valenta, J. - Svoboda, J. - Valeriánova, D., - Vítek, K., 1999

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997

Stať ve sborníku

2016

 • Component Innovations Using Composite Principles – Vítek, K., 2016
 • Identification of Glass Alloy Elastic Constants Using Rod Samples – Vítek, K., 2016

2015

 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Theory of Hole-drilling strain-gage method for using of semiconductor strain gauges – Vítek, K., 2015

2014

 • Application of Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for Measuring by Semiconductor Strain Gauges – Vítek, K., 2014
 • Mathematical Model of the Experimental Drilled Hole Imperfections Influence on the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2013

 • Influence of imperfections on the stress state identification – Vítek, K., 2013

2012

 • Coefficient Functions of Hole-Drilling Method – Vítek, K., 2012
 • Verification of the eccentric hole influence on accuracy of the residual stress determination by Hole-drilling strain gage method – Vítek, K. - Havlík, V., 2012

2011

 • The experimental method for the stress state identification – Vítek, K., 2011
 • Optimization of the Hole Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011
 • Regression Model of the Hole Drilling Principle for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011

2010

 • Verification of Fatigue Test by Numerical Simulation – Vítek, K., 2010
 • Sensitivity Gain of the Hole Drilling Method for State of Stress Identification – Vítek, K., 2010
 • Theory of Stress State Identification After Hole-Drilling Method Application – Vítek, K., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part B – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part A – Vítek, K., 2008

2007

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, T. - Vítek, K., 2006
 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Piercer Transducer for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K., 2006
 • Optimalizace experimentálního měření transformací tuhosti konstrukce – Vítek, K., 2006
 • Sladění materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2006
 • Metoda identifikace hookeovských materiálů – Vítek, K., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006

2005

 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Experimentální stanovení globálního parametru tuhosti uložení automobilového světlometu – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Experimentální metodika analýzy tuhosti uložení světlometu automobilu – Vítek, K., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification of Materials and Structures – Vítek, K., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Transducter for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Trhací stroj rozšířený pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Identifikace Hookeovských materiálů pro výpočetní systémy MKP – Vítek, K., 2003
 • Rozšíření trhacího stroje pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Identifikace elastických konstant Hookeovských materiálů metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Ring Method for Identification of Elastic Constants – Vítek, K., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Využití trhacího stroje pro testování vzorků v kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Analýza teorie odvrtávací metody pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K., - Kolman, R., 2003
 • Measuring Range Translation of Force Transducers – Vítek, K., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Etalon Bar Method for Identification of Elastic Constants of Hookean Materials – Vítek, K., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Tube Bending Simulation, when Using the Finite Element Methods – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Tube to Elbow Processing Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Age Related Constitutive Laws of Human Coronary Artery Stem – Vítek, K. - Valenta, J., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Určování modulu pružnosti a Poissonova čísla Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Materiálová identifikace výpočetního systému MKP metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Identifikace materiálových konstant prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Optimalizace materiálových konstant Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002

2001

 • Optimization of Sensitivity of Flat Pressure Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Age Related Residual Strain in Human Coronary Arteries – Valenta, J. - Vítek, K., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Age Related Changes in Pressure-Radius Relation of Human Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., 2001
 • Optimalizace materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Optimalizace citlivosti plošného tlakového snímače – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001
 • Optimization of Pressure Areal Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Optimization of Force Transducer – Vítek, K., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Biomechanics of the Lumbar Spine – Janda, Š. - Valenta, J., - Vítek, K., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalization of Measuring Range of Force Transducers – Vítek, K., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalizace měřícího rozsahu silových snímačů – Vítek, K., 2000

1999

 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999
 • Destrukční tahová zkouška článkových řetězů – Vítek, K., 1999

1998

 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997

1996

 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996

1995

 • Optimalizace průřezových rozměrů strojních součástí – Vítek, K., 1995
 • Strength Models of Linear Hydromotors – Vítek, K., 1995
 • Zvýšení citlivosti tenzometrického tlakového snímače optimalizací tvaru – Vítek, K., 1995

1994

 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Mechanické vlastnosti ocelí X60 – Vítek, K., 1994

1993

 • Optimalizace tvaru tyčí pro tahovou zkoušku – Vítek, K., 1993
 • Optimální tvar silového snímače – Vítek, K., 1993

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?
 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2018

2017

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017

2015

 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2015
 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015

2014

 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2014
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014

2013

 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2013
 • vinutá matice – Vítek, K., 2013
 • vinutý šroub – Vítek, K., 2013

2012

 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2011

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K. - Pešava, V., 2011
 • Systém zajišťování šroubového spoje – Vítek, K., 2011

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Pešava, V. - Vítek, K., 2010
 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010

2009

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2009
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2009

2008

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2008
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2006

2005

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Zkušební těleso pro identifikaci elastických konstant materiálů – Vítek, K., 2004
 • Silový snímač – Vítek, K., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • vinutá matice – Vítek, K., 2012

2011

 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2011

2009

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2009
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná jednostranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová jednosměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka se zoubkovými čely – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka s přilnavými čely – Vítek, K., 2008

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Silový snímač s posunutým nesymetrickým rozsahem – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005

Zpráva

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2006

 • Posouzení poškození oběžného kola ventilátoru – Vítek, K., 2006

2005

 • Posudek konstrukce brusle – Vítek, K., 2005
 • Vačky pístních kroužků I – Vítek, K., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Jímka, Typ 5415 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Sanitární, Typ 5416 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Ubytovací, Typ 5414 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5412 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Přepravní nádrž pitné vody, Typ 5426 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5408 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní výpočet přemostění náhonu – Vítek, K., 2004
 • Analýza konstrukce spalinového ventilátoru – Vítek, K., 2004

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Statické posouzení transportní rampy OCTAVIA – Vítek, K., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Tenkostěnné nosníky – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Vliv zabránění borcení příčných průřezů na rozložení vnitřních sil při kroucení – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Jágrová, J., 2000
 • Návrh pojmů a charakteristik krutového ohybu – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Inovace předmětu Tenkostěnné konstrukce a koordinace jeho výuky na fakultách strojního zaměření – Vítek, K. - Jágrová, J., 2000
 • Optimalizace tenkostěnných konstrukcí – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • MKP v tenkostěnných konstrukcích – Vítek, K. - Petruška, J., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996

Kvalifikační zpráva

2002

 • Simulace ohybů trubek metodou konečných prvků – Přibyl, M. - Vítek, K., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Význam normy ASTM E837 pro uplatnění odvrtávacího principu ve vědecto-technické praxi – Vítek, K., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

Ing. Karel Vítek, CSc.

Ing. Karel Vítek, CSc.

Karel.Vitek (zavináč) fs.cvut.cz

člen AS - zaměstnanec / Fakulta strojní

(22 435) 2520

místnost: B1-621, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/09/1492  
  Experimentální metoda pro identifikaci stavu napjatosti – Vítek, K. (2009-2012)
 • GA106/02/0612  
  Optimalizace procesu tváření tlustostěnných trub a součástí z hlediska zbytkové napjatosti a deformací – Vítek, K. (2002-2004)
 • GA106/01/0958  
  Optimalizace elastických konstant pro tenzometrické aplikace – Vítek, K. (2001-2003)

Článek v periodiku

2014

 • Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2006

 • Optimalizace metodiky tahové zkoušky – Vítek, K., 2006
 • Transformace citlivosti experimentálního měření – Vítek, K., 2006
 • Bodcový snímač deformací s nastavitelnou základnou – Vítek, K., 2006
 • Excentricita u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006
 • Zahrnutí excentricity u odvrtávací metody pro vyhodnocení zbytkových napětí – Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Kuliš, Z., 2006

2004

 • Analysis and Correction of the Hole-drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Daniel, M. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004

2002

 • Age Related Constitutive Laws and Stress Distribution in Human Main Coronary Arteries with Reference to Residual Strain – Valenta, J. - Vítek, K. - Čihák, R. - Konvičková, S. - Sochor, M., - Horný, L., 2002

1999

 • Residual Strain in Human Atherosclerotic Coronary Arteries and Age Related Geometrical Changes – Valenta, J. - Svoboda, J. - Valeriánova, D., - Vítek, K., 1999

1998

 • Optimalizace silového snímače – Vítek, K. - Holý, S. - Hofman, J., - Žák, J., 1998
 • Podpora optimalizace konstrukce experimentem – Vítek, K. - Holý, S., - Chvojka, V., 1998

1997

 • Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání komstrukce – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997
 • Application of Experimental Stress Analysis in Geomechanics for the Minimization of Structure Failure – Trčková-Skořepová, J. - Holý, S. - Anger, L. - Navrátil, O. - Vencovský, M. - Vítek, K., - Volf, J., 1997

Stať ve sborníku

2016

 • Component Innovations Using Composite Principles – Vítek, K., 2016
 • Identification of Glass Alloy Elastic Constants Using Rod Samples – Vítek, K., 2016

2015

 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Identification of Elastic Constants of Glass Alloys – Vítek, K., 2015
 • Theory of Hole-drilling strain-gage method for using of semiconductor strain gauges – Vítek, K., 2015

2014

 • Application of Decomposition Theory of the Hole-Drilling Method for Measuring by Semiconductor Strain Gauges – Vítek, K., 2014
 • Mathematical Model of the Experimental Drilled Hole Imperfections Influence on the Stress State Identification – Vítek, K., 2014

2013

 • Influence of imperfections on the stress state identification – Vítek, K., 2013

2012

 • Coefficient Functions of Hole-Drilling Method – Vítek, K., 2012
 • Verification of the eccentric hole influence on accuracy of the residual stress determination by Hole-drilling strain gage method – Vítek, K. - Havlík, V., 2012

2011

 • The experimental method for the stress state identification – Vítek, K., 2011
 • Optimization of the Hole Drilling Method for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011
 • Regression Model of the Hole Drilling Principle for the Stress State Identification – Vítek, K., 2011

2010

 • Verification of Fatigue Test by Numerical Simulation – Vítek, K., 2010
 • Sensitivity Gain of the Hole Drilling Method for State of Stress Identification – Vítek, K., 2010
 • Theory of Stress State Identification After Hole-Drilling Method Application – Vítek, K., 2010

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009
 • Material identification by the tensile test – Vítek, K., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part B – Vítek, K., 2008
 • Stresss State Identification by Numerical Simulation of the Hole Drilling Principle - Part A – Vítek, K., 2008

2007

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Optimization of the Multiaxial Force Transducer – Vítek, T. - Vítek, K., 2006
 • Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2006
 • Piercer Transducer for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K., 2006
 • Optimalizace experimentálního měření transformací tuhosti konstrukce – Vítek, K., 2006
 • Sladění materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2006
 • Metoda identifikace hookeovských materiálů – Vítek, K., 2006
 • Determination of Residual Stresses by means of the Hole-drilling Method and Eccentricity of the Hole – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2006

2005

 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Multiaxiální silový snímač – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Excentricita otvoru a její zohlednění u odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T., - Vítek, K., 2005
 • Experimentální stanovení globálního parametru tuhosti uložení automobilového světlometu – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Metodika strukturální optimalizace multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Experimentální metodika analýzy tuhosti uložení světlometu automobilu – Vítek, K., 2005
 • Optimalizace konstrukce multiaxiálního silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2005
 • Hole Drilling Method for Stress Identification of Materials and Structures – Vítek, K., 2005
 • Modelling and Data Evaluation of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Modelling and Identification of Force Transducers – Vítek, T. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, K., - Španiel, M., 2005
 • Transducter for in Vivo of Bone Displacement Measurement – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Teorie identifikace zbytkových napětí odvrtávací metodou – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Monitorování remodelace kosti pomocí převodníku s odporovými tenzometry – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Růžička, M., - Mareš, T., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Španiel, M. - Sochor, M. - Holý, S., - Mareš, T., 2004
 • Identifikace zbytkových napětí odvrtávacím principem – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Španiel, M., - Mareš, T., 2004
 • Monitoring of Bone Remodelling by Means of Strain Gage Transducer – Volf, J. - Holý, S. - Bezouška, V. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2004
 • Trhací stroj rozšířený pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2004
 • Teorie a realizace zkušebního přípravku pro kombinovaná namáhání vzorku v krutu s ohybem – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Zobecněná teorie odvrtávacího principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Vyvrtávací metoda a excentricita – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Experimental Metod for Stress and Strain Identification based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., 2004
 • Practical Application of Inovated Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Residual Stress Determination - Nonomitting Procedure in Quality Assessing of High Stressed Parts – Holý, S. - Weinberg, O. - Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Václavík, J., 2004
 • Comparison of Classical and Modern Methods of Limit Calculation for Aircraft Structures with Experimental Results – Dvořák, J. - Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Doubrava, K., 2004
 • Upgrade of Drilling Hole Method for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Analysis of the Hole Drilling Method Principle Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • Původní experimentální metoda pro identifikaci napjatosti a deformací založená na odvrtávacím principu – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2004
 • The Pipe Bends and Residual Stresses – Doubrava, K. - Vítek, K. - Holý, S., - Kuliš, Z., 2004
 • Princip využití trhacího stroje pro testování vzorků na kombinované namáhání – Vítek, K. - Mareš, T., - Růžička, M., 2004
 • Problematika vyhodnocování odvrtávací metody – Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, K., 2004

2003

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2003
 • Application of Strain Gage Drilling Method as a Tool for Monitoring Influence of Technologies on Total Stress State in High Stressed Structures – Doubrava, K. - Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkové napjatosti - jeden z nástrojů k posouzení technologie, kvality a ekonomičnosti výrobku (poster) – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Application of Semiconductive Strain Gages for Hole Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Hrubant, L., - Weinberg, O., 2003
 • Tubular Microsensor for Stress State Analysis in Living Bone – Bláhová, M. - Holý, S. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2003
 • Transducer for Pressure Distribution Measurement and Its Using in Biomechanics – Volf, J. - Vítek, K. - Papežová, S. - Holý, S. - Novák, P., - Otáhal, J., 2003
 • Determination of Residual Stresses in Bulky Forgings of Different Heat Treatment – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K. - Václavík, J., - Vítek, K., 2003
 • Joint Teaching of Experimental Mechanics Method in FME and FNSPE CTU and Their Impact on Product Quality – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2003
 • Special Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S. - Vítek, K. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Metoda derivace signálu určující zbytková napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Identifikace Hookeovských materiálů pro výpočetní systémy MKP – Vítek, K., 2003
 • Rozšíření trhacího stroje pro testování vzorků na kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Identifikace elastických konstant Hookeovských materiálů metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2003
 • Metoda derivace signálu sloužící k identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Ring Method for Identification of Elastic Constants – Vítek, K., 2003
 • New Basic of Methods for Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Metoda derivace signálu pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Využití trhacího stroje pro testování vzorků v kombinaci namáhání krutu s ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2003
 • Aplikace metody prutového etalonu pro identifikaci materiálových konstant – Vítek, K. - Holý, S. - Mareš, T., - Picek, R., 2003
 • Analýza teorie odvrtávací metody pro identifikaci zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K., - Kolman, R., 2003
 • Measuring Range Translation of Force Transducers – Vítek, K., 2003
 • FEM - Based Tube Bending Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2003
 • Signal Differentiation Metod for Residual Stress Identification using Hole-drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Etalon Bar Method for Identification of Elastic Constants of Hookean Materials – Vítek, K., 2003
 • Numerical FEM Analysis of Hole - Drilling Method – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Tube Bending Simulation, when Using the Finite Element Methods – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • The Efect Methods of Elastic Constant Optimization – Vítek, K. - Holý, S., 2003
 • Tube to Elbow Processing Simulation – Přibyl, M. - Španiel, M. - Sochor, M., - Vítek, K., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitních materiálech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Problémy tenzometrických měření na kompozitech – Holý, S. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • New Sensor for in Bone Stress Measuring – Volf, J. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Vlček, J., 2003
 • Residual Stress Determination - One of Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003
 • Residual Stress Identification by Means of "Signal Differentiation Method" – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003
 • Miniature Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Holý, S. - Vítek, K. - Vlček, J. - Bláhová, M. - Hrubant, L., - Bezouška, V., 2003
 • Stanovení velikosti zbytkových napětí - jeden z nástrojů posuzování kvality výrobků – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Použití odvrtávací tenzometrické metody jako prostředku pro monitorování vlivu technologií na celkovou napjatost vysoce namáhaných součástí – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2003
 • Stiffness Parameter in Human Coronary Arteries – Horný, L. - Kittnar, O., - Vítek, K., 2003
 • Zjišťování zbytkových napětí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003
 • The Hole Drilling Method Data Evalution by Means of the Integral Method – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Weinberg, O., 2003
 • Měření zbytkových napetí u trubkových ohybů – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • X-ray diffraction and mechanical measurement of elastic constants – Ganev, N. - Kraus, I. - Vítek, K., - Holý, S., 2002
 • Společná výuka metod experimentální mechaniky na Fakultě strojní a Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze – Holý, S. - Ganev, N. - Kraus, I., - Vítek, K., 2002
 • Determination of Residual Stress in Forgings of Turbine Rotors of Different Heat Treatment – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • Aging Effect in Main Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Teaching of Experimental Analysis of Residual Stress: Residual Stress in Arteries and Heart – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Holý, S., 2002
 • Závislost konstitutivních rovnic lidské věnčité tepny na věku – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Influence of Residual Stress in Coronary Arteries – Horný, L. - Vítek, K., - Konvičková, S., 2002
 • Age Related Mechanics of Human Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K. - Kittnar, O., - Konvičková, S., 2002
 • Aging and Residual Stress in Human Male Coronary Arteries – Horný, L. - Valenta, J. - Vítek, K., - Kittnar, O., 2002
 • Measuring of Stress Tensor in Vivo Bone – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Určení velikosti zbytkových pnutí ve výkovcích železničních náprav s rozdílným tepelným zpracováním – Holý, S. - Doubrava, K. - Václavík, J. - Vítek, K., - Weinberg, O., 2002
 • In Vivo Measuringof Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2002
 • Application of the Hole-Drilling Method for Residual Stess Measurements in Composite – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Problems of Strain Gage Measurements on Composite Materials – Holý, S. - Weinberg, O. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2002
 • Age Related Constitutive Laws of Human Coronary Artery Stem – Vítek, K. - Valenta, J., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K. - Holý, S., 2002
 • Určování modulu pružnosti a Poissonova čísla Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Materiálová identifikace výpočetního systému MKP metodou prutového etalonu – Vítek, K., 2002
 • Použití polovodičových tenzometrů k určování zbytkových napětí – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Hrubant, L., 2002
 • Testování vyvrtávací metody na ohýbaných vzorcích – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Identifikace materiálových konstant prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Identification of Elastic Constants by Etalon Bar Method – Vítek, K., 2002
 • Zbytková napětí trubkových ohybů – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2002
 • Optimalizace materiálových konstant Hookeovských materiálů prutovým etalonem – Vítek, K., 2002
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient Field – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Residual Stress Analysis - Measuring of Residual Stresses by means of Hole Drilling Method – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for Measuring the Stress Field in the Bone – Volf, J. - Holý, S. - Bláhová, M., - Vítek, K., 2002
 • Transducer for in Vivo of Bone Measurement – Volf, J. - Bláhová, M. - Holý, S., - Vítek, K., 2002

2001

 • Optimization of Sensitivity of Flat Pressure Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Určování materiálových konstant s podporou MKP – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2001
 • Age Related Residual Strain in Human Coronary Arteries – Valenta, J. - Vítek, K., 2001
 • Microsensor for Determination of Stress Strain Tensors "In Vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2001
 • Age Related Changes in Pressure-Radius Relation of Human Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., 2001
 • Optimalizace materiálových elastických konstant – Vítek, K., 2001
 • Sensitivity Optimization of Pressure Transducer – Volf, J. - Vítek, K. - Vlček, J. - Papežová, S., - Holý, S., 2001
 • Optimalizace citlivosti plošného tlakového snímače – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Jednoduché prostředky experimentu při rekonstrukci tenkostěnné konstrukce – Holý, S. - Vítek, K., - Trčková, J., 2001
 • Opening Angle and Aging of Human Main Coronary Arteries – Vítek, K. - Valenta, J., - Horný, L., 2001
 • Application of Hole Drilling Method for Determination of Residual Stress Gradient on Examined Surface – Doubrava, K. - Holý, S. - Kuliš, Z. - Weinberg, O., - Vítek, K., 2001
 • FEM Support of the Optimization of the Material Constants Measuring – Vítek, K. - Holý, S. - Kraus, I., - Ganev, N., 2001
 • In Vivo Measuring of Bone Remodelling – Holý, S. - Bláhová, M. - Hrubant, L. - Vítek, K., - Volf, J., 2001
 • The Specification of the Estimation of Residual Stresses Taking Account of Geometric Differences by Appying the Hole Drilling Method – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Quantitative Comparison of Stress Evalution Methods – Holý, S. - Kraus, I. - Ganev, N., - Vítek, K., 2001
 • Material Identification by Tensile Test – Vítek, K. - Holý, S., 2001
 • Optimization of Pressure Areal Transducer – Vítek, K. - Volf, J. - Vlček, J., - Papežová, S., 2001
 • Optimization of Force Transducer – Vítek, K., 2001

2000

 • Microsensor for Determination of Stress/Strain Tensors "in vivo-bone" – Volf, J. - Petrtýl, M. - Otáhal, S. - Otáhal, J. - Vlček, J. - Papežová, S. - Vítek, K., - Holý, S., 2000
 • The Influence of Stability Loss of Transversal Cross-Section on the Stress Distribution under Torsion – Holý, S. - Čalkovský, A. - Jágrová, J., - Vítek, K., 2000
 • Thin-Walled Beams and Structures – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • The Finite Element Method in Teaching Thin-Walled Structures – Vítek, K. - Petruška, J., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K., 2000
 • Optimizing Monosymetric I-Beam According to Lateral Buckling Constraints – Holý, S. - Mareš, T., - Vítek, K., 2000
 • Identification of Tensile Material Test – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Materiálová identifikace tahovou zkouškou – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Computational Models of Open Thin-walled Rods – Vítek, K. - Jágrová, J., - Holý, S., 2000
 • Comparison of Several Types of Six-Components Sensors – Holý, S. - Vítek, K. - Hofman, J., - Chudomel, M., 2000
 • Biomechanics of the Lumbar Spine – Janda, Š. - Valenta, J., - Vítek, K., 2000
 • Support in the Optimizing of Structure Design by Means of Experiment – Holý, S. - Vítek, K., - Chvojka, V., 2000
 • Innovation of the Subject "Thin-Walled Structures" and Coordination of Its Lecturing at Mechanical Engineering Faculties – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Holý, S., 2000
 • Rupture Tensile Test of a Link Chain – Vítek, K. - Papuga, J., 2000
 • Identification of the Tensile Material Test Using the Notched Specimen – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalization of Measuring Range of Force Transducers – Vítek, K., 2000
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky užitím vrubového vzorku – Vítek, K. - Holý, S., - Štěrba, P., 2000
 • Optimalizace měřícího rozsahu silových snímačů – Vítek, K., 2000

1999

 • Force Interaction between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle and Kinematics of Their – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J. - Vítek, K., - Syrový, O., 1999
 • Identifikace materiálové tahové zkoušky – Vítek, K. - Holý, S., 1999
 • Destrukční tahová zkouška článkových řetězů – Vítek, K., 1999

1998

 • Transducer for Pressure Distribution Measurement in Biomechanics – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Papežová, S. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Vítek, K. - Popelák, B., - Mareš, K., 1998
 • Optimization of the Force Transducer – Vítek, K. - Holý, S., - Hofman, J., 1998
 • Measurement of Force Interactions between Tractor and Attached Vehicle with Driven Axle – Holý, S. - Chudomel, M. - Hofman, J., - Vítek, K., 1998

1997

 • Optimization of the Pressure Transducer – Vítek, K. - Holý, S. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997
 • Using of Conductive Rubber in Transducer for Pressure Distribution Measerement – Volf, J. - Holý, S. - Vlček, J. - Obrazová, H. - Kunzová, D. - Trčková-Skořepová, J. - Anger, L. - Vítek, K. - Žák, J., - Mareš, K., 1997
 • The Form Optimization of the Pressure Transducer – Holý, S. - Vítek, K. - Žák, J., - Trčková-Skořepová, J., 1997

1996

 • Optimization Aspects Applied in Machine Innovation – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Stiffnes Optimalization of Machine Structures – Vítek, K. - Holý, S., - Španiel, M., 1996
 • Aspekty optimalizace při inovaci strojů – Holý, S. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996

1995

 • Optimalizace průřezových rozměrů strojních součástí – Vítek, K., 1995
 • Strength Models of Linear Hydromotors – Vítek, K., 1995
 • Zvýšení citlivosti tenzometrického tlakového snímače optimalizací tvaru – Vítek, K., 1995

1994

 • Mechanical Properties of Steel X60 – Vítek, K. - Holý, S., 1994
 • Mechanické vlastnosti ocelí X60 – Vítek, K., 1994

1993

 • Optimalizace tvaru tyčí pro tahovou zkoušku – Vítek, K., 1993
 • Optimální tvar silového snímače – Vítek, K., 1993

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?
 • Experimental Method for Stress and Strain Identification Based on of the Hole Drilling Principle – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Mareš, T. - Sochor, M., - Španiel, M., ?
 • Practical Application of Inovates Hole Drilling Method Theory for Residual Stress – Doubrava, K. - Vítek, K. - Mareš, T., - Španiel, M., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2018

2017

 • Odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017
 • odvalovací šroubový spoj – Vítek, K., 2017

2015

 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2015
 • Šneková převodovka – Vítek, K., 2015

2014

 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • šneková převodovka – Vítek, K., 2014
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2014
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014
 • Pružná spojka – Vítek, K., 2014

2013

 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2013
 • vinutá matice – Vítek, K., 2013
 • vinutý šroub – Vítek, K., 2013

2012

 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutá matice – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • Tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2011

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2011
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K. - Pešava, V., 2011
 • Systém zajišťování šroubového spoje – Vítek, K., 2011

2010

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2010
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2010
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Pešava, V. - Vítek, K., 2010
 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010
 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2010

2009

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2009
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2009

2008

 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka – Vítek, K., 2008
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2008
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Hrubant, L., - Holý, S., 2007
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007

2006

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, M., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S., - Mareš, T., 2006
 • Přípravek pro kombinované namáhání zkušebních vzorků, zejména krutem a ohybem – Vítek, K. - Růžička, M., 2006

2005

 • Proporcionální snímač napětí, zejména napětí v kosti – Volf, J. - Petrtýl, M. - Bezouška, V. - Holý, S. - Vítek, K., - Bláhová, B.M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Vítek, T., - Španiel, M., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K. - Volf, J., 2005

2004

 • Zkušební těleso pro identifikaci elastických konstant materiálů – Vítek, K., 2004
 • Silový snímač – Vítek, K., 2004

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Kroužkový tlakový válec – Vítek, K., 2012
 • Vinutý šroub – Vítek, K., 2012
 • vinutá matice – Vítek, K., 2012

2011

 • Dvouplášťový komorový tlakový válec – Vítek, K., 2011

2009

 • Multiaxiální variabilní silový snímač – Vítek, K., 2009
 • Polovodičová tenzometrická odvrtávací růžice – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T., - Holý, S., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová dvousměrná jednostranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka pružinová jednosměrná dvoustranná – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka se zoubkovými čely – Vítek, K., 2008
 • Maticová pojistka s přilnavými čely – Vítek, K., 2008

2007

 • Multifunkční pružinová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční maticová vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Multifunkční vačková vodičová svorka – Vítek, K. - Mareš, T., 2007
 • Prutový multiaxiální silový snímač – Vítek, K., 2007

2006

 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Zařízení pro realizaci kombinovaného namáhání v tahových trhacích strojích – Vítek, K. - Mareš, T. - Doubrava, K., - Růžička, M., 2005
 • Těleso silového snímače – Vítek, K. - Doubrava, K. - Mareš, T. - Španiel, M., - Vítek, T., 2005
 • Silový snímač s posunutým nesymetrickým rozsahem – Vítek, K., 2005
 • Bodcový snímač deformací – Vítek, K., 2005

Zpráva

2007

 • Analýza stěračového mechanismu – Vítek, K. - Novotný, C. - Španiel, M., - Jurenka, J., 2007

2006

 • Posouzení poškození oběžného kola ventilátoru – Vítek, K., 2006

2005

 • Posudek konstrukce brusle – Vítek, K., 2005
 • Vačky pístních kroužků I – Vítek, K., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Jímka, Typ 5415 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Sanitární, Typ 5416 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Ubytovací, Typ 5414 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5412 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Přepravní nádrž pitné vody, Typ 5426 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní posouzení kontejneru ISO IC Termo-King, Typ 5408 – Vítek, K., 2004
 • Pevnostní výpočet přemostění náhonu – Vítek, K., 2004
 • Analýza konstrukce spalinového ventilátoru – Vítek, K., 2004

2003

 • Měření zbytkových napětí na trubkovém ohybu pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Vítek, K. - Kuliš, Z., - Holý, S., 2003

2002

 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Statické posouzení transportní rampy OCTAVIA – Vítek, K., 2002

2001

 • Analýza pístních kroužků 1 – Vítek, K. - Holý, S., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza napětí" - Experimentální měření zbytkových napětí pomocí odvrtávací metody – Doubrava, K. - Kuliš, Z. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Posouzení příčiny poruchy kombinovaného měniče SSVAS 123/3G na rozvodně E25/R110 v poli č.01 pro T101 – Holý, S. - Vítek, K., 2001
 • Inovace výuky "Experimentální analýza zbytkových napětí" - Zbytková napětí v cévách a myokardu – Horný, L. - Holý, S. - Vítek, K. - Valenta, J., - Kittnar, O., 2001
 • Vliv jakosti povrchu a zbytkových napětí na únavovou životnost - podklad pro inovaci výuky experimentální analýzy napětí – Papuga, J. - Holý, S. - Vítek, K., - Michalec, J., 2001
 • Inovace výuky předmětu "Tenkostěnné konstrukce" - Experimentální studie ztráty stability válcové skořepiny – Dvořák, J. - Holý, S., - Vítek, K., 2001
 • Matematické metody v konstrukční optimalizaci – Mareš, T. - Vítek, K., - Holý, S., 2001

2000

 • Tenkostěnné nosníky – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Statika tenkostěnných skořepinových konstrukcí – Vítek, K. - Holý, S., 2000
 • Vliv zabránění borcení příčných průřezů na rozložení vnitřních sil při kroucení – Vítek, K. - Čalkovský, A., - Jágrová, J., 2000
 • Návrh pojmů a charakteristik krutového ohybu – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • Inovace předmětu Tenkostěnné konstrukce a koordinace jeho výuky na fakultách strojního zaměření – Vítek, K. - Jágrová, J., 2000
 • Optimalizace tenkostěnných konstrukcí – Vítek, K. - Čalkovský, A., 2000
 • MKP v tenkostěnných konstrukcích – Vítek, K. - Petruška, J., 2000

1996

 • Optimalization Aspects Applied in Machine Inovation – Holý, S. - Skořepová, J. - Španiel, M. - Vítek, K., - Žák, J., 1996
 • Transducers for Pressure Distribution Measurement – Holý, S. - Skořepová, J. - Vítek, K., - Volf, J., 1996

Kvalifikační zpráva

2002

 • Simulace ohybů trubek metodou konečných prvků – Přibyl, M. - Vítek, K., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2003

 • Theoretical Analysis of the Hole Drilling Method Used for the Residual Stress Identification – Vítek, K. - Doubrava, K. - Holý, S. - Kolman, R. - Mareš, T., - Španiel, M., 2003

Sborník

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed., - Fürbacher, M. ed., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. ed. - Šulc, R. ed. - Kudláček, J. ed. - Novotný, C. ed. - Tatíček, F. ed. - Doubrava, K. ed. - Španiel, M. ed. - Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed., - Fürbacher, M. ed., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Mareš, T. ed. - Novotný, C. ed. - Španiel, M. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. ed. - Daniel, M. ed. - Fürbacher, M. ed. - Kreibich, V. ed. - Šulc, R. ed. - Tatíček, F. ed., - Vítek, K. ed., 2007

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

2000

 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics – Holý, S. ed. - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Machanics – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000
 • 17th Danubia Adria Symphosium - Extended Summariers – Holý, S. ed. - Maštovský, J. ed., - Vítek, K. ed., 2000

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2012

 • Stretech 2012 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Mareš, T. org., - Kreibich, V. org., 2012

2011

 • STRETECH 2011 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org., - Fürbacher, M. org., 2011

2010

 • STRETECH – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Kudláček, J. org. - Novotný, C. org. - Tatíček, F. org. - Doubrava, K. org. - Španiel, M. org. - Mareš, T. org. - Daniel, M. org., - Fürbacher, M. org., 2010
 • Středoškolská technika 2010, Stretech 2010 – Vítek, K. org. - Šulc, R. org. - Mareš, T. org. - Doubrava, K. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Tatíček, F. org. - Kudláček, J. org., - Fürbacher, M. org., 2010

2009

 • Středoškolská technika 2009 – Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Mareš, T. org. - Novotný, C. org. - Španiel, M. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2009

2008

 • Středoškolská technika 2008 – Mareš, T. org. - Vítek, K. org. - Doubrava, K. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Šulc, R. org. - Kreibich, V. org. - Tatíček, F. org., - Novotný, C. org., 2008

2007

 • Středoškolská technika 2007 – Mareš, T. org. - Daniel, M. org. - Fürbacher, M. org. - Kreibich, V. org. - Šulc, R. org. - Tatíček, F. org., - Vítek, K. org., 2007

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Význam normy ASTM E837 pro uplatnění odvrtávacího principu ve vědecto-technické praxi – Vítek, K., 2004

2003

 • Residual Stress Determination in Bulky Forgings as a Tool for Evaluating Their Technology and Product Quality – Holý, S. - Weinberg, O. - Václavík, J. - Doubrava, K., - Vítek, K., 2003
 • Residual Stress Determination - One of the Tools for Evaluating Technology, Quality and Economy of the Product – Holý, S. - Doubrava, K. - Vítek, K. - Václavík, J., - Weinberg, O., 2003