[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Lidé

Odbor pružnosti a pevnosti (12111)

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Jan.Reznicek (zavináč) fs.cvut.cz

proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2424
(22 435) 2777
(22 435) 2517

místnost: A2-47, Dejvice
místnost: A2-45, Dejvice
místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2889/F1  
  Počítačová podpora experimentu – Řezníček, J. (2011)
 • GA106/07/0023  
  Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky – Řezníček, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2012

 • Nanoindentation of Intervertebral Disc Tissues Localized by SHG Imaging – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L. - Filová, E. - Burdíková, Z., - Řezníček, J., 2012
 • DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUES LOCALIZED BY FLUORESCENCE MICROSCOPE OBTAINED USING NANOINDENTATION – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2011
 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., 2011

2009

 • Individual Replacement of the Frontal Bone Defect: Case Report – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008

2006

 • Snímání sil v lanech těžebního bagru – Štorek, J. - Řezníček, J., - Růžička, M., 2006
 • Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2001

 • Residual Strain in Cortical Part of Femur – Radovský, P. - Řezníček, J. - Valenta, J., - Konvičková, S., 2001

1998

 • Rehabilitace vysokotlakých plynových potrubí – Valenta, F. - Sochor, M., - Řezníček, J., 1998

1994

 • Objective Stress Rate Tensors and Their Applications in Large Strain and Relation Analysis – Valenta, J. - Řezníček, J., 1994

Stať ve sborníku

2014

 • An investigation of the influence of cart ilaginous tissue microst ructure on its local mechanical properties – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Burdikova, Z. - Filova, E., - Řezníček, J., 2014

2012

 • Nanoindentation of Histological Sections of Intervertebral Disc-Vertebral Body Interface – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Dynamic mechanical properties of soft tissues obtained using nanoindentation localized by fluorescence microscope – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2011

2010

 • Numerical analysis of nanoDMA experiment applied on end plate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2010
 • Design of the custom made replacements for skeletal defects reconstructions – Horák, Z. - Jirman, R. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2010

2008

 • Individual 3D Replacements of Skeletal Defects – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Identification of the Changes in Extent of Loading the TM Joint on the Other Side Owing to the Implantation of Total Joint Replacement – Horák, Z. - Bouda, T. - Jirman, R. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám – Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R., 2008

2007

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007

2005

 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Tenzometrie za nestandardních podmínek – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Non-Standard Strain Gauges Application – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004
 • Netradiční aplikace odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníčková, J. - Řezníček, J., 2003
 • Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J., 2003
 • Experimental Determination of the Coefficient of Thermal Expansion using Strain Gauges – Holkup, T. - Řezníček, J., 2003

2002

 • Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků – Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D., 2002
 • Vibration Frequency of the Gravid Uterus and Topically Related Organs – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J. - Turková, Z., - Vilímek, M., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Methods in Elasticity and Strength of Materials – Růžička, M. - Doubrava, K., - Řezníček, J., 2002

2001

 • Experimentální a analytické řešení elastoplastických deformací roštů s podélnou výztuhou – Michalec, J. - Řezníček, J., 2001
 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Methodology for Measurement of Residual Stress of the Femoral Head – Radovský, P. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001
 • Remodelace kostní tkáně z biomechanického pohledu – Řezníček, J. - Radovský, P., - Valenta, J., 2001

2000

 • Lparoseismographic and Cinematographic Recording of Pregnant Uterus' Response to Impct Load – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J., - Turková, Z., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Femoral Cortical Bone – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Konvičková, S., - Vtípil, J., 2000
 • Experimental Analyses Quality Surface Strata Thighbone Use Resistive Strain Gauges Technology – Michalec, J. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Radovský, P., - Konvičková, S., 2000
 • Influence of the Surface Corrosion Defects' Interaction Upon State of Brust – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Residual Stress Analysis in Human Bones – Řezníček, J. - Konvičková, S. - Minxová, E. - Radovský, P., - Poušek, L., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Vliv interakce korozních plošných vad na mezní stav porušení dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Experimentální analýza zbytkových pnutí ve stehenní kosti – Řezníček, J. - Minxová, E., - Radovský, P., 2000
 • Experimentální a výpočtová analýza svařovaných roštů v plastickém stavu – Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Cortical Bone of the Femoral Head – Radovský, P. - Minxová, E. - Poušek, L., - Řezníček, J., 2000
 • Zjištění rozložení reziduálního pnutí v kortikální části stehenní hlavice – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Nosník na dvou podporách nezaslouží pozornost, aneb jak se z triviální úlohy stala noční můra – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Štěrba, P., 1999
 • Interakce pole napjatosti sousedních korozních defektů na potrubí plynovodu – Valenta, F. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Novotný, C., 1999

1998

 • Influence of the Areal Corrosion Defects Interaction on the Limit Analysis of Gas Pipelines – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1998

1997

 • Assessment of a Transmission Gas Pipeline Destruction – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Experimental Simulation of a Transmission Gas Pipeline Destruction; Application of the ANSI/ASME Standards – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Interaction of Surface Defects on High-Diameter Pipe Lines – Řezníček, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza faktorů ovlivňujících přesnost měření sil ve sloupech lisu při aplikaci polovodičových tenzometrů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1996
 • Verification of Steel X-60 Material Model – Řezníček, J., 1996

1995

 • The Research on Cardiovascular Mechanics – Michalec, J. - Valenta, J. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1995
 • Experimentální analýza napětí v oblasti pružno-plastických deformací – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995
 • Komplexní analýza napjatosti trubek chladiče spojením prostředků EAN a MKP – Michalec, J. - Řezníček, J., 1995
 • Metodika vyhodnocování elasticko plastické napjatosti – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995

1994

 • Measurement of Forces Development and Application – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Měření spřažných sil – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Measurement of Slow Dynamic Effect Axial Loads to Optimise the Operation of Machines – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Experimentální analýza rotačních součástí při omezené přístupnosti povrchu – Michalec, J. - Řezníček, J., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Přípravek pro upevnění měřeného vzorku – Řezníček, J., 2005
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Zpráva

2005

 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Řezníček, J., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004

2003

 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Extremální kompozity a jejich návaznost na vybrané biomateriály – Řezníček, J. - Valenta, J., - Radovský, P., 2001
 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Aplikace odvrtávací metody na biologických materiálech (kostech) - podklad pro výuku experimentální analýzy napětí – Radovský, P. - Řezníček, J. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Minxová, E., - Valenta, J., 2001
 • Podklady pro posouzení pevnosti komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Doubrava, K., - Vtípil, J., 2001
 • Experimentální analýza napjatosti ocelové konstrukce klapky na přelivu přehrady Křižanovice – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Doubrava, K., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

1999

 • Analytický výpočet a experimentální analýza namáhání ramene ozařovače Teragram – Šubrt, L. - Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1999
 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., 1999
 • Možnosti přenosu experimentálních výsledků zjištěných na modelech z materiálu ABS vyrobených technologií Rapid Prototyping – Michalec, J. - Řezníček, J., - Minxová, E., 1999
 • Experimentální analýza tuhostí pružinových závěsů – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1999
 • Experimentální a výpočtová analýza únosnosti svařovaných roštů – Michalec, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Řezníček, J., 1999

1997

 • Analýza provozní spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1997
 • Rehabilitace plynového potrubí – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza provozná spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty typu přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1996
 • Expertní posouzení havárie potrubního úseku na linii DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M., - Španiel, M., 1996
 • Pozouzení silových a deformačních poměrů upraveného vytlačovacího lisu CXT 16MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Posouzení deformací sloupů a lisovací traverzy lisu Schloemann-Siemag 25MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav havarovaných plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Analýza provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 500 s reálnými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Posouzení provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 300 s reálnými výrobními vadami typu kvasilaminace – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Residuální pevnost potrubí s pásovými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S., - Štěrba, P., 1996

1995

 • Posouzení silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu CXT 16 MN v Kovohutích čelákovice – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1995
 • Analýza deformace a pevnosti závěsů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1995
 • Analýza namáhání skříně motoru JIKOV 1580 – Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1995

1994

 • Experimentální a teoretická analýza stavu napjatosti trubek chladiče PSP W 2001 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1994
 • Teoretická a experimentální analýza napjatosti v plošných vadách dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Španiel, M. - Převorovský, Z., - Landa, M., 1994
 • Expertiza nosníku jeřábové dráhy mostového jeřábu 8t/10,5 m v CHZ Sokolov – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1994
 • Tenzometrická analýza napjatosti pláště kotle BGT 10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Analýza napjatosti trubek chladiče Voest-Alpine AG – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993
 • Návrh siloměru a měření spřahovacích sil soulodí – Růžička, M. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Konvičková, S., 1993
 • Prüfungsprotokol des Wasserdruck-Berstprüfung – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Tenzometrické měření prolamované žárové trubky pro kotle PMD10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Experimentální analýza napjatosti, přírubových šroubů víka a sledování akustické emise na vysokotlakých regenerátorech – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2005

 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005
 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005

2002

 • Experimentální stanovení součinitele teplotní roztažnosti – Holkup, T. - Řezníček, J., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., 2017

2009

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2009
 • Pružnost a pevnost I – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Šubrt, L. - Řezníček, J., - Valenta, F., 2009

2008

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008
 • Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 – Řezníček, J. - Krčín, J. - Frydrýšek, K. - Jančo, R. - Pustka, D., - Tvrdá, K., 2008
 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008

2006

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006

2005

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005

2004

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Strojnická příručka - svazek 1 – Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V., 2003

2002

 • Strojnická příručka – Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J., 2002

2001

 • Pružnost a pevnost 1 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Šubrt, L., 2001

1999

 • Vybrané statě z pružnosti a pevnosti – Řezníček, J., 1999

1993

 • Pružnost a pevnost pro VS 1 – Puchmajer, P. - Řezníček, J., - Švehla, V., 1993

Kapitola v knize

1995

 • Mechanical Properties of Some Parts of the Human Cardiovascular system – Valenta, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Čihák, R., - Komárek, P., 1995

?

 • Jednosměrný Winklerův podklad při řešení přímých nosníků – Řezníček, J. - Krčín, J., ?

Sborník

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • O nestandardním využití odvrtávací metody v biomechanice – Řezníček, J., 2004

...

2009

 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009

Odbor biomechaniky (12124)

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Jan.Reznicek (zavináč) fs.cvut.cz

proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2424
(22 435) 2777
(22 435) 2517

místnost: A2-47, Dejvice
místnost: A2-45, Dejvice
místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2889/F1  
  Počítačová podpora experimentu – Řezníček, J. (2011)
 • GA106/07/0023  
  Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky – Řezníček, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2012

 • Nanoindentation of Intervertebral Disc Tissues Localized by SHG Imaging – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L. - Filová, E. - Burdíková, Z., - Řezníček, J., 2012
 • DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUES LOCALIZED BY FLUORESCENCE MICROSCOPE OBTAINED USING NANOINDENTATION – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2011
 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., 2011

2009

 • Individual Replacement of the Frontal Bone Defect: Case Report – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008

2006

 • Snímání sil v lanech těžebního bagru – Štorek, J. - Řezníček, J., - Růžička, M., 2006
 • Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2001

 • Residual Strain in Cortical Part of Femur – Radovský, P. - Řezníček, J. - Valenta, J., - Konvičková, S., 2001

1998

 • Rehabilitace vysokotlakých plynových potrubí – Valenta, F. - Sochor, M., - Řezníček, J., 1998

1994

 • Objective Stress Rate Tensors and Their Applications in Large Strain and Relation Analysis – Valenta, J. - Řezníček, J., 1994

Stať ve sborníku

2014

 • An investigation of the influence of cart ilaginous tissue microst ructure on its local mechanical properties – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Burdikova, Z. - Filova, E., - Řezníček, J., 2014

2012

 • Nanoindentation of Histological Sections of Intervertebral Disc-Vertebral Body Interface – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Dynamic mechanical properties of soft tissues obtained using nanoindentation localized by fluorescence microscope – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2011

2010

 • Numerical analysis of nanoDMA experiment applied on end plate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2010
 • Design of the custom made replacements for skeletal defects reconstructions – Horák, Z. - Jirman, R. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2010

2008

 • Individual 3D Replacements of Skeletal Defects – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Identification of the Changes in Extent of Loading the TM Joint on the Other Side Owing to the Implantation of Total Joint Replacement – Horák, Z. - Bouda, T. - Jirman, R. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám – Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R., 2008

2007

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007

2005

 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Tenzometrie za nestandardních podmínek – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Non-Standard Strain Gauges Application – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004
 • Netradiční aplikace odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníčková, J. - Řezníček, J., 2003
 • Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J., 2003
 • Experimental Determination of the Coefficient of Thermal Expansion using Strain Gauges – Holkup, T. - Řezníček, J., 2003

2002

 • Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků – Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D., 2002
 • Vibration Frequency of the Gravid Uterus and Topically Related Organs – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J. - Turková, Z., - Vilímek, M., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Methods in Elasticity and Strength of Materials – Růžička, M. - Doubrava, K., - Řezníček, J., 2002

2001

 • Experimentální a analytické řešení elastoplastických deformací roštů s podélnou výztuhou – Michalec, J. - Řezníček, J., 2001
 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Methodology for Measurement of Residual Stress of the Femoral Head – Radovský, P. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001
 • Remodelace kostní tkáně z biomechanického pohledu – Řezníček, J. - Radovský, P., - Valenta, J., 2001

2000

 • Lparoseismographic and Cinematographic Recording of Pregnant Uterus' Response to Impct Load – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J., - Turková, Z., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Femoral Cortical Bone – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Konvičková, S., - Vtípil, J., 2000
 • Experimental Analyses Quality Surface Strata Thighbone Use Resistive Strain Gauges Technology – Michalec, J. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Radovský, P., - Konvičková, S., 2000
 • Influence of the Surface Corrosion Defects' Interaction Upon State of Brust – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Residual Stress Analysis in Human Bones – Řezníček, J. - Konvičková, S. - Minxová, E. - Radovský, P., - Poušek, L., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Vliv interakce korozních plošných vad na mezní stav porušení dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Experimentální analýza zbytkových pnutí ve stehenní kosti – Řezníček, J. - Minxová, E., - Radovský, P., 2000
 • Experimentální a výpočtová analýza svařovaných roštů v plastickém stavu – Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Cortical Bone of the Femoral Head – Radovský, P. - Minxová, E. - Poušek, L., - Řezníček, J., 2000
 • Zjištění rozložení reziduálního pnutí v kortikální části stehenní hlavice – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Nosník na dvou podporách nezaslouží pozornost, aneb jak se z triviální úlohy stala noční můra – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Štěrba, P., 1999
 • Interakce pole napjatosti sousedních korozních defektů na potrubí plynovodu – Valenta, F. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Novotný, C., 1999

1998

 • Influence of the Areal Corrosion Defects Interaction on the Limit Analysis of Gas Pipelines – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1998

1997

 • Assessment of a Transmission Gas Pipeline Destruction – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Experimental Simulation of a Transmission Gas Pipeline Destruction; Application of the ANSI/ASME Standards – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Interaction of Surface Defects on High-Diameter Pipe Lines – Řezníček, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza faktorů ovlivňujících přesnost měření sil ve sloupech lisu při aplikaci polovodičových tenzometrů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1996
 • Verification of Steel X-60 Material Model – Řezníček, J., 1996

1995

 • The Research on Cardiovascular Mechanics – Michalec, J. - Valenta, J. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1995
 • Experimentální analýza napětí v oblasti pružno-plastických deformací – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995
 • Komplexní analýza napjatosti trubek chladiče spojením prostředků EAN a MKP – Michalec, J. - Řezníček, J., 1995
 • Metodika vyhodnocování elasticko plastické napjatosti – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995

1994

 • Measurement of Forces Development and Application – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Měření spřažných sil – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Measurement of Slow Dynamic Effect Axial Loads to Optimise the Operation of Machines – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Experimentální analýza rotačních součástí při omezené přístupnosti povrchu – Michalec, J. - Řezníček, J., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Přípravek pro upevnění měřeného vzorku – Řezníček, J., 2005
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Zpráva

2005

 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Řezníček, J., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004

2003

 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Extremální kompozity a jejich návaznost na vybrané biomateriály – Řezníček, J. - Valenta, J., - Radovský, P., 2001
 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Aplikace odvrtávací metody na biologických materiálech (kostech) - podklad pro výuku experimentální analýzy napětí – Radovský, P. - Řezníček, J. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Minxová, E., - Valenta, J., 2001
 • Podklady pro posouzení pevnosti komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Doubrava, K., - Vtípil, J., 2001
 • Experimentální analýza napjatosti ocelové konstrukce klapky na přelivu přehrady Křižanovice – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Doubrava, K., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

1999

 • Analytický výpočet a experimentální analýza namáhání ramene ozařovače Teragram – Šubrt, L. - Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1999
 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., 1999
 • Možnosti přenosu experimentálních výsledků zjištěných na modelech z materiálu ABS vyrobených technologií Rapid Prototyping – Michalec, J. - Řezníček, J., - Minxová, E., 1999
 • Experimentální analýza tuhostí pružinových závěsů – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1999
 • Experimentální a výpočtová analýza únosnosti svařovaných roštů – Michalec, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Řezníček, J., 1999

1997

 • Analýza provozní spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1997
 • Rehabilitace plynového potrubí – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza provozná spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty typu přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1996
 • Expertní posouzení havárie potrubního úseku na linii DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M., - Španiel, M., 1996
 • Pozouzení silových a deformačních poměrů upraveného vytlačovacího lisu CXT 16MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Posouzení deformací sloupů a lisovací traverzy lisu Schloemann-Siemag 25MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav havarovaných plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Analýza provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 500 s reálnými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Posouzení provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 300 s reálnými výrobními vadami typu kvasilaminace – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Residuální pevnost potrubí s pásovými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S., - Štěrba, P., 1996

1995

 • Posouzení silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu CXT 16 MN v Kovohutích čelákovice – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1995
 • Analýza deformace a pevnosti závěsů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1995
 • Analýza namáhání skříně motoru JIKOV 1580 – Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1995

1994

 • Experimentální a teoretická analýza stavu napjatosti trubek chladiče PSP W 2001 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1994
 • Teoretická a experimentální analýza napjatosti v plošných vadách dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Španiel, M. - Převorovský, Z., - Landa, M., 1994
 • Expertiza nosníku jeřábové dráhy mostového jeřábu 8t/10,5 m v CHZ Sokolov – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1994
 • Tenzometrická analýza napjatosti pláště kotle BGT 10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Analýza napjatosti trubek chladiče Voest-Alpine AG – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993
 • Návrh siloměru a měření spřahovacích sil soulodí – Růžička, M. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Konvičková, S., 1993
 • Prüfungsprotokol des Wasserdruck-Berstprüfung – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Tenzometrické měření prolamované žárové trubky pro kotle PMD10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Experimentální analýza napjatosti, přírubových šroubů víka a sledování akustické emise na vysokotlakých regenerátorech – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2005

 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005
 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005

2002

 • Experimentální stanovení součinitele teplotní roztažnosti – Holkup, T. - Řezníček, J., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., 2017

2009

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2009
 • Pružnost a pevnost I – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Šubrt, L. - Řezníček, J., - Valenta, F., 2009

2008

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008
 • Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 – Řezníček, J. - Krčín, J. - Frydrýšek, K. - Jančo, R. - Pustka, D., - Tvrdá, K., 2008
 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008

2006

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006

2005

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005

2004

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Strojnická příručka - svazek 1 – Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V., 2003

2002

 • Strojnická příručka – Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J., 2002

2001

 • Pružnost a pevnost 1 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Šubrt, L., 2001

1999

 • Vybrané statě z pružnosti a pevnosti – Řezníček, J., 1999

1993

 • Pružnost a pevnost pro VS 1 – Puchmajer, P. - Řezníček, J., - Švehla, V., 1993

Kapitola v knize

1995

 • Mechanical Properties of Some Parts of the Human Cardiovascular system – Valenta, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Čihák, R., - Komárek, P., 1995

?

 • Jednosměrný Winklerův podklad při řešení přímých nosníků – Řezníček, J. - Krčín, J., ?

Sborník

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • O nestandardním využití odvrtávací metody v biomechanice – Řezníček, J., 2004

...

2009

 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009

Odbor mechaniky a mechatroniky (12131)

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

doc. Ing. Jan Řezníček, CSc.

Jan.Reznicek (zavináč) fs.cvut.cz

proděkan pro pedagogickou činnost / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní

(22 435) 2424
(22 435) 2777
(22 435) 2517

místnost: A2-47, Dejvice
místnost: A2-45, Dejvice
místnost: B1-608, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 2889/F1  
  Počítačová podpora experimentu – Řezníček, J. (2011)
 • GA106/07/0023  
  Aplikace syntetických biomateriálů pro náhrady obličejové části skeletu lebky – Řezníček, J. (2007-2009)

Článek v periodiku

2012

 • Nanoindentation of Intervertebral Disc Tissues Localized by SHG Imaging – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L. - Filová, E. - Burdíková, Z., - Řezníček, J., 2012
 • DYNAMIC MECHANICAL PROPERTIES OF SOFT TISSUES LOCALIZED BY FLUORESCENCE MICROSCOPE OBTAINED USING NANOINDENTATION – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2011
 • NANOSCALE DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS OF SOFT TISSUE AND ITS FINITE ELEMENT MODELING – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Kuželka, J., - Řezníček, J., 2011
 • Nanoindentation of Very Thin Hard Coatings – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Jech, V. - Černý, F., - Řezníček, J., 2011

2009

 • Individual Replacement of the Frontal Bone Defect: Case Report – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009

2008

 • ARTROSKOPICKÉ MĚŘIDLO PRO DIAGNÓZU TRANSPLANTOVANÝCH ŠTĚPŮ CHRUPAVKY – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Růžička, P., - Řezníček, J., 2008

2006

 • Snímání sil v lanech těžebního bagru – Štorek, J. - Řezníček, J., - Růžička, M., 2006
 • Matematický model materiálu pro výpočet v plastické oblasti – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006
 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Michalec, J., - Holý, S., 2006

2001

 • Residual Strain in Cortical Part of Femur – Radovský, P. - Řezníček, J. - Valenta, J., - Konvičková, S., 2001

1998

 • Rehabilitace vysokotlakých plynových potrubí – Valenta, F. - Sochor, M., - Řezníček, J., 1998

1994

 • Objective Stress Rate Tensors and Their Applications in Large Strain and Relation Analysis – Valenta, J. - Řezníček, J., 1994

Stať ve sborníku

2014

 • An investigation of the influence of cart ilaginous tissue microst ructure on its local mechanical properties – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Burdikova, Z. - Filova, E., - Řezníček, J., 2014

2012

 • Nanoindentation of Histological Sections of Intervertebral Disc-Vertebral Body Interface – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2012

2011

 • Local dynamic mechanical properties of native porcine endplate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2011
 • Dynamic mechanical properties of soft tissues obtained using nanoindentation localized by fluorescence microscope – Šepitka, J. - Lukeš, J. - Staněk, L., - Řezníček, J., 2011

2010

 • Numerical analysis of nanoDMA experiment applied on end plate – Šepitka, J. - Lukeš, J., - Řezníček, J., 2010
 • Design of the custom made replacements for skeletal defects reconstructions – Horák, Z. - Jirman, R. - Mazanek, J., - Řezníček, J., 2010

2008

 • Individual 3D Replacements of Skeletal Defects – Jirman, R. - Horák, Z. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Identification of the Changes in Extent of Loading the TM Joint on the Other Side Owing to the Implantation of Total Joint Replacement – Horák, Z. - Bouda, T. - Jirman, R. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2008
 • Experiment v biomechanice jako cesta k novým metodám – Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Horák, Z., - Čermáková, R., 2008

2007

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2007
 • Kalibrace dotykového měřidla pro měření tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Artroskopické měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007
 • Arthroscopic indentation instrument for the cartilage stiffness measurement – Čermáková, R. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J., - Růžička, P., 2007

2005

 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Technologie tenzometrie na živých a neživých součástech – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Tenzometrie za nestandardních podmínek – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005
 • Vývoj dotykového meridla pro merení mechanických vlastností mekkých tkání – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Podškubka, A., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Non-Standard Strain Gauges Application – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004
 • Netradiční aplikace odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Potřeba výuky experimentálních metod na technických vysokých školách – Řezníčková, J. - Řezníček, J., 2003
 • Experimentální stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí odporové tenzometrie – Řezníček, J. - Holkup, T., - Řezníčková, J., 2003
 • Experimental Determination of the Coefficient of Thermal Expansion using Strain Gauges – Holkup, T. - Řezníček, J., 2003

2002

 • Měření přítlačných sil stěrače pásu u pásových dopravníků – Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Pelc, D., 2002
 • Vibration Frequency of the Gravid Uterus and Topically Related Organs – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J. - Turková, Z., - Vilímek, M., 2002
 • Innovation of Course on Experimental Methods in Elasticity and Strength of Materials – Růžička, M. - Doubrava, K., - Řezníček, J., 2002

2001

 • Experimentální a analytické řešení elastoplastických deformací roštů s podélnou výztuhou – Michalec, J. - Řezníček, J., 2001
 • Influence of Surface Corrosion Defects on Limit Load Carrying capacity of Transmission Gas Pipelines – Španiel, M. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Masák, J., - Novotný, C., 2001
 • Methodology for Measurement of Residual Stress of the Femoral Head – Radovský, P. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2001
 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001
 • Remodelace kostní tkáně z biomechanického pohledu – Řezníček, J. - Radovský, P., - Valenta, J., 2001

2000

 • Lparoseismographic and Cinematographic Recording of Pregnant Uterus' Response to Impct Load – Jelen, K. - Otáhal, S. - Doležal, A. - Řezníček, J., - Turková, Z., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Femoral Cortical Bone – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Konvičková, S., - Vtípil, J., 2000
 • Experimental Analyses Quality Surface Strata Thighbone Use Resistive Strain Gauges Technology – Michalec, J. - Řezníček, J. - Minxová, E. - Radovský, P., - Konvičková, S., 2000
 • Influence of the Surface Corrosion Defects' Interaction Upon State of Brust – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Residual Stress Analysis in Human Bones – Řezníček, J. - Konvičková, S. - Minxová, E. - Radovský, P., - Poušek, L., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Vliv interakce korozních plošných vad na mezní stav porušení dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Novotný, C. - Řezníček, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Sochor, M., 2000
 • Experimentální analýza zbytkových pnutí ve stehenní kosti – Řezníček, J. - Minxová, E., - Radovský, P., 2000
 • Experimentální a výpočtová analýza svařovaných roštů v plastickém stavu – Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 2000
 • Determination of Residual Stresses in Cortical Bone of the Femoral Head – Radovský, P. - Minxová, E. - Poušek, L., - Řezníček, J., 2000
 • Zjištění rozložení reziduálního pnutí v kortikální části stehenní hlavice – Radovský, P. - Poušek, L. - Řezníček, J. - Minxová, E., - Konvičková, S., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Nosník na dvou podporách nezaslouží pozornost, aneb jak se z triviální úlohy stala noční můra – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Štěrba, P., 1999
 • Interakce pole napjatosti sousedních korozních defektů na potrubí plynovodu – Valenta, F. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Novotný, C., 1999

1998

 • Influence of the Areal Corrosion Defects Interaction on the Limit Analysis of Gas Pipelines – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1998

1997

 • Assessment of a Transmission Gas Pipeline Destruction – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Experimental Simulation of a Transmission Gas Pipeline Destruction; Application of the ANSI/ASME Standards – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Sochor, M., - Španiel, M., 1997
 • Interaction of Surface Defects on High-Diameter Pipe Lines – Řezníček, J. - Růžička, M., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza faktorů ovlivňujících přesnost měření sil ve sloupech lisu při aplikaci polovodičových tenzometrů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1996
 • Verification of Steel X-60 Material Model – Řezníček, J., 1996

1995

 • The Research on Cardiovascular Mechanics – Michalec, J. - Valenta, J. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1995
 • Experimentální analýza napětí v oblasti pružno-plastických deformací – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995
 • Komplexní analýza napjatosti trubek chladiče spojením prostředků EAN a MKP – Michalec, J. - Řezníček, J., 1995
 • Metodika vyhodnocování elasticko plastické napjatosti – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1995

1994

 • Measurement of Forces Development and Application – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Měření spřažných sil – Řezníček, J. - Růžička, M., 1994
 • Measurement of Slow Dynamic Effect Axial Loads to Optimise the Operation of Machines – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Experimentální analýza rotačních součástí při omezené přístupnosti povrchu – Michalec, J. - Řezníček, J., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2006

2005

 • Přípravek pro upevnění měřeného vzorku – Řezníček, J., 2005
 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Prototyp, funkční vzorek

2006

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky - II generace – Horák, Z. - Čermáková, R. - Sedláček, R., - Řezníček, J., 2006

2005

 • Dotykové měřidlo tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Vondrová, J., 2005

Zpráva

2005

 • Vývoj dotykového měřidla tuhosti kloubní chrupavky – Horák, Z. - Sedláček, R. - Řezníček, J. - Michalec, J., - Vondrová, J., 2005

2004

 • Odvrtávací metoda – Řezníček, J., 2004
 • Výroba a kalibrace měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Horák, Z. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2004

2003

 • Vývoj měřicího zařízení pro stanovení tuhosti kloubní chrupavky – Rosenkrancová, J. - Růžička, P. - Sedláček, R. - Michalec, J., - Řezníček, J., 2003

2002

 • Experimentální a výpočtová analýza složeného plošného defektu na potrubí DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., 2002

2001

 • Extremální kompozity a jejich návaznost na vybrané biomateriály – Řezníček, J. - Valenta, J., - Radovský, P., 2001
 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001
 • Aplikace odvrtávací metody na biologických materiálech (kostech) - podklad pro výuku experimentální analýzy napětí – Radovský, P. - Řezníček, J. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Minxová, E., - Valenta, J., 2001
 • Podklady pro posouzení pevnosti komutátorů – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Doubrava, K., - Vtípil, J., 2001
 • Experimentální analýza napjatosti ocelové konstrukce klapky na přelivu přehrady Křižanovice – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Doubrava, K., 2001
 • Analýza provozní spolehlivosti a bezpečnosti potrubí DN 500 s axiálními defekty značné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Novotný, C., 2001

1999

 • Analytický výpočet a experimentální analýza namáhání ramene ozařovače Teragram – Šubrt, L. - Michalec, J. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1999
 • Příčné klínové válcování Studie o stavu výzkumu a vývoje – Talácko, J. - Maňas, S. - Janovec, J., - Řezníček, J., 1999
 • Možnosti přenosu experimentálních výsledků zjištěných na modelech z materiálu ABS vyrobených technologií Rapid Prototyping – Michalec, J. - Řezníček, J., - Minxová, E., 1999
 • Experimentální analýza tuhostí pružinových závěsů – Kuliš, Z. - Řezníček, J., 1999
 • Experimentální a výpočtová analýza únosnosti svařovaných roštů – Michalec, J. - Růžička, M. - Španiel, M., - Řezníček, J., 1999

1997

 • Analýza provozní spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1997
 • Rehabilitace plynového potrubí – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1997

1996

 • Analýza provozná spolehlivosti potrubí DN 1000 s defekty typu přeložek a korozního poškození výrazné délky – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M., - Masák, J., 1996
 • Expertní posouzení havárie potrubního úseku na linii DN 900 – Valenta, F. - Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M., - Španiel, M., 1996
 • Pozouzení silových a deformačních poměrů upraveného vytlačovacího lisu CXT 16MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Posouzení deformací sloupů a lisovací traverzy lisu Schloemann-Siemag 25MN – Michalec, J. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Kuliš, Z., 1996
 • Vliv interakce plošných vad na mezní stav havarovaných plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Analýza provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 500 s reálnými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Posouzení provozní bezpečnosti a spolehlivosti potrubí DN 300 s reálnými výrobními vadami typu kvasilaminace – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1996
 • Residuální pevnost potrubí s pásovými korozními vadami – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Růžička, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S., - Štěrba, P., 1996

1995

 • Posouzení silových a deformačních poměrů u vytlačovacího lisu CXT 16 MN v Kovohutích čelákovice – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M., - Řezníček, J., 1995
 • Analýza deformace a pevnosti závěsů – Růžička, M. - Řezníček, J., 1995
 • Analýza namáhání skříně motoru JIKOV 1580 – Růžička, M. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1995

1994

 • Experimentální a teoretická analýza stavu napjatosti trubek chladiče PSP W 2001 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Španiel, M., 1994
 • Teoretická a experimentální analýza napjatosti v plošných vadách dálkových plynovodů – Valenta, F. - Michalec, J. - Sochor, M. - Řezníček, J. - Konvičková, S. - Španiel, M. - Převorovský, Z., - Landa, M., 1994
 • Expertiza nosníku jeřábové dráhy mostového jeřábu 8t/10,5 m v CHZ Sokolov – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Růžička, M. - Konvičková, S., - Řezníček, J., 1994
 • Tenzometrická analýza napjatosti pláště kotle BGT 10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1994

1993

 • Analýza napjatosti trubek chladiče Voest-Alpine AG – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993
 • Návrh siloměru a měření spřahovacích sil soulodí – Růžička, M. - Michalec, J. - Řezníček, J., - Konvičková, S., 1993
 • Prüfungsprotokol des Wasserdruck-Berstprüfung – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Tenzometrické měření prolamované žárové trubky pro kotle PMD10 – Růžička, M. - Řezníček, J., 1993
 • Experimentální analýza napjatosti, přírubových šroubů víka a sledování akustické emise na vysokotlakých regenerátorech – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Konvičková, S. - Řezníček, J., - Halamka, V., 1993

?

 • Experimentální a výpočtová analýza hlubokých plošných defektů na potrubí DN 900 – Michalec, J. - Valenta, F. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Doubrava, K., - Novotný, C., ?

Kvalifikační zpráva

2005

 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005
 • Aplikace odporové tenzometrie pro nestandardní případy analýzy napětí – Řezníček, J., 2005

2002

 • Experimentální stanovení součinitele teplotní roztažnosti – Holkup, T. - Řezníček, J., 2002

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Konstrukce a navrhování svarových spojů – Kolařík, L. - Wald, F. - Řezníček, J. - Janovec, J. - Ryjáček, P. - Kuklík, V. - Kolaříková, M., - Port, P., 2017

2009

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2009
 • Pružnost a pevnost I – Michalec, J. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Šubrt, L. - Řezníček, J., - Valenta, F., 2009

2008

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008
 • Nosníky a rámy na pružném podkladu 2 – Řezníček, J. - Krčín, J. - Frydrýšek, K. - Jančo, R. - Pustka, D., - Tvrdá, K., 2008
 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady III – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2008

2006

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady II – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2006

2005

 • Pružnost a pevnost v technické praxi - Příklady I – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2005

2004

 • Strojnická příručka - svazek 1 - aktualizace – Řezníček, J. - Řezníčková, J., 2004

2003

 • Strojnická příručka - svazek 1 – Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J., - Stejskal, V., 2003

2002

 • Strojnická příručka – Drastík, F. - Nožička, J. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Suchánek, R., - Taufer, J., 2002

2001

 • Pružnost a pevnost 1 – Michalec, J. - Valenta, F. - Kuliš, Z. - Sochor, M. - Řezníček, J., - Šubrt, L., 2001

1999

 • Vybrané statě z pružnosti a pevnosti – Řezníček, J., 1999

1993

 • Pružnost a pevnost pro VS 1 – Puchmajer, P. - Řezníček, J., - Švehla, V., 1993

Kapitola v knize

1995

 • Mechanical Properties of Some Parts of the Human Cardiovascular system – Valenta, J. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Čihák, R., - Komárek, P., 1995

?

 • Jednosměrný Winklerův podklad při řešení přímých nosníků – Řezníček, J. - Krčín, J., ?

Sborník

2002

 • Experimental Stress Analysis – Holý, S. ed. - Řezníček, J. ed., - Vítek, K. ed., 2002

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • O nestandardním využití odvrtávací metody v biomechanice – Řezníček, J., 2004

...

2009

 • Influence of the method of TM joint total replacement implantation on the loading of the joint on the opposite side – Jirman, R. - Horák, Z. - Bouda, T. - Mazánek, J., - Řezníček, J., 2009